Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 20 iunie 2007 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Îmbunătăţirea portabilităţii drepturilor la pensie suplimentară (dezbatere)
 3.Îmbunătăţirea metodei de consultare a Parlamentului European în procedurile de extindere a zonei euro - Adoptarea de către Cipru a monedei unice la 1 ianuarie 2008 - Adoptarea de către Malta a monedei unice la 1 ianuarie 2008 (dezbatere)
 4.Semnarea actelor adoptate prin procedura de codecizie: a se vedea procesul-verbal
 5.Timpul afectat votului
  5.1.Format standard pentru permisele de şedere pentru cetăţenii ţărilor terţe (vot)
  5.2.Interzicerea exporturilor de mercur metalic şi stocarea în condiţii de siguranţă a acestuia (vot)
  5.3.Funcţionarea sistemelor de impozitare: Fiscalis 2013 (vot)
  5.4.Îmbunătăţirea portabilităţii drepturilor la pensie suplimentară (vot)
  5.5.Adoptarea de către Cipru a monedei unice la 1 ianuarie 2008 (vot)
  5.6.Adoptarea de către Malta a monedei unice la 1 ianuarie 2008 (vot)
  5.7.Galileo (vot)
  5.8.Transpunerea şi aplicarea legislaţiei referitoare la achiziţiile publice (vot)
  5.9.Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – etapa intermediară (vot)
  5.10.Lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE (2006) (vot)
  5.11.Îmbunătăţirea metodei de consultare a Parlamentului European în procedurile de extindere a zonei euro (vot)
 6.Explicaţii privind votul
 7.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 8.Componenţa Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 10.Spre un tratat privind comerţul cu arme (dezbatere)
 11.MEDA şi sprijinul financiar acordat Palestinei - evaluare, aplicare şi control (dezbatere)
 12.Delincvenţa juvenilă – rolul femeilor, al familiei şi al societăţii (dezbatere)
 13.Strategie pentru dimensiunea externă a spaţiului de libertate, securitate şi justiţie (dezbatere)
 14.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 15.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 16.Strategie pentru dimensiunea externă a spaţiului de libertate, securitate şi justiţie (continuarea dezbaterii)
 17.Schimburi de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre (dezbatere)
 18.Evoluţia negocierilor referitoare la decizia-cadru privind lupta împotriva rasismului şi a xenofobiei (dezbatere)
 19.Cooperare practică, calitatea procesului decizional în cadrul sistemului european comun de azil (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 21.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (754 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (1075 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate