Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 20. júna 2007 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Prenosnosť práv na doplnkový dôchodok (rozprava)
 3.Zlepšenie konzultačného postupu Európskeho parlamentu v oblasti rozširovania eurozóny - Prijatie jednotnej meny Cyprom od 1. januára 2008 - Prijatie jednotnej meny Maltou od 1. januára 2008 (rozprava)
 4.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe: pozri zápisnicu
 5.Hlasovanie
  5.1.Jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (hlasovanie)
  5.2.Zákaz vývozu a bezpečné uskladnenie kovovej ortuti (hlasovanie)
  5.3.Program Spoločenstva Fiscalis 2013 (hlasovanie)
  5.4.Prenosnosť práv na doplnkový dôchodok (hlasovanie)
  5.5.Prijatie jednotnej meny Cyprom od 1. januára 2008 (hlasovanie)
  5.6.Prijatie jednotnej meny Maltou od 1. januára 2008 (hlasovanie)
  5.7.Galileo (hlasovanie)
  5.8.Konkrétne problémy pri transpozícii a vykonávaní právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania a vzťah týchto predpisov k lisabonskej stratégii (hlasovanie)
  5.9.Rozvojové ciele milénia – polovica obdobia na ich dosiahnutie (hlasovanie)
  5.10.Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ (2006) (hlasovanie)
  5.11.Zlepšenie konzultačného postupu Európskeho parlamentu v oblasti rozširovania eurozóny (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Smerom k zmluve o obchode so zbraňami (rozprava)
 11.Program MEDA a finančná podpora Palestíne - hodnotenie, vykonávanie a kontrola (rozprava)
 12.Kriminalita mladistvých - úloha žien, rodiny a spoločnosti (rozprava)
 13.Stratégia o vonkajšom rozmere priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (rozprava)
 14.Hodina otázok (otázky pre Radu)
 15.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 16.Stratégia o vonkajšom rozmere priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (pokračovanie rozpravy)
 17.Výmena informácií z registra trestov medzi členskými štátmi (rozprava)
 18.Napredovanie rokovaní o rámcovom rozhodnutí o boji proti rasizmu a xenofóbii (rozprava)
 19.Praktická spolupráca, kvalita prijatých rozhodnutí v rámci spoločného európskeho azylového režimu (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (754 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1075 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia