Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 20. junij 2007 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Izboljšanje prenosljivosti pravic do dodatnega pokojninskega zavarovanja (razprava)
 3.Izboljšanje načina posvetovanja z Evropskim parlamentom v postopkih širitve euro-območja - Prevzem enotne valute na Cipru 1. januarja 2008 - Prevzem enotne valute na Malti 1. januarja 2008 (razprava)
 4.Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja: glej zapisnik
 5.Čas glasovanja
  5.1.Enotna oblika dovoljenja za prebivanje (glasovanje)
  5.2.Prepoved izvoza in varno skladiščenje kovinskega živega srebra (glasovanje)
  5.3.Delovanje sistemov obdavčitve: Fiskalis 2013 (glasovanje)
  5.4.Izboljšanje prenosljivosti pravic do dodatnega pokojninskega zavarovanja (glasovanje)
  5.5.Prevzem enotne valute na Cipru 1. januarja 2008 (glasovanje)
  5.6.Prevzem enotne valute na Malti 1. januarja 2008 (glasovanje)
  5.7.Galileo (glasovanje)
  5.8.Specifične težave pri prenosu in izvajanju zakonodaje o javnih naročilih in odnosu do Lizbonske agende (glasovanje)
  5.9.Razvojni cilji tisočletja – vmesna točka (glasovanje)
  5.10.Delo Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU (2006) (glasovanje)
  5.11.Izboljšanje načina posvetovanja z Evropskim parlamentom v postopkih širitve euro-območja (glasovanje)
 6.Obrazložitev glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 8.Sestava Parlamenta: glej zapisnik
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 10.Na poti k sporazumu o trgovini z orožjem (razprava)
 11.MEDA in finančna podpora Palestini – ocena, izvajanje in nadzor (razprava)
 12.Mladoletniško prestopništvo - vloga žensk, družine in družbe (razprava)
 13.Strategija o zunanji razsežnosti območja svobode, varnosti in pravice (razprava)
 14.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 15.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 16.Strategija o zunanji razsežnosti območja svobode, varnosti in pravice (nadaljevanje razprave)
 17.Izmenjava podatkov iz kazenske evidence med državami članicami (razprava)
 18.Napredek pri pogajanjih o Okvirnem sklepu o boju proti rasizmu in ksenofobiji (razprava)
 19.Odločanje na področju skupnega evropskega azilnega sistema (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 21.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (754 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (1075 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov