Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 21 juni 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

10. Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy