Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Neljapäev, 21. juuni 2007 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 4.Riigihankelepingute sõlmimise läbivaatamise korra tõhustamine (arutelu)
 5.Tarbijate usaldus digitaalse keskkonna vastu (arutelu)
 6.Tervitus
 7.Tarbijate usaldus digitaalse keskkonna vastu (arutelu jätkamine)
 8.Hääletused
  8.1.MEDA programm ja rahaline toetus Palestiinale – hindamine, rakendamine ja järelevalve (hääletus)
  8.2.Riigihankelepingute sõlmimise läbivaatamise korra tõhustamine (hääletus)
  8.3.Karistusregistrite andmete vahetamine (hääletus)
  8.4.Aasia piirkonnastrateegia ja mitmeaastane näidisprogramm (hääletus)
  8.5.Andmete kogumise külastus Andaluusia, Valencia ja Madriidi piirkondadesse (hääletus)
  8.6.Relvakaubanduse lepingu suunas (hääletus)
  8.7.Alaealiste kuritegevus - naiste, perekonna ja ühiskonna roll (hääletus)
  8.8.Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala välispoliitilise mõõtme strateegia (hääletus)
  8.9.Rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemist käsitlevat raamotsust puudutavate läbirääkimiste edenemine (hääletus)
  8.10.Euroopa ühise varjupaigasüsteemi otsustusprotsessi kvaliteet (hääletus)
  8.11.Tarbijate usaldus digitaalse keskkonna vastu (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Nõukogu ühiste seisukohtade edastamine (vt protokoll)
 12.Osaistungjärkude ajakava (vt protokoll)
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 14.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  14.1.Kuuba
  14.2.Inimõigused Etioopias
  14.3.Birma
 15.Hääletused
  15.1.Kuuba (hääletus)
  15.2.Inimõigused Etioopias (hääletus)
  15.3.Birma (hääletus)
 16.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 17.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokolli)
 18.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 19.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116) (vt protokoll)
 20.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 21.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 22.Istungjärgu vaheaeg
 LISA (Kirjalikud vastused)
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (526 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (559 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika