Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 21 czerwca 2007 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Przesunięcie środków: patrz protokół
 4.Procedury odwoławcze w zakresie udzielania zamówień publicznych (debata)
 5.Zaufanie konsumenta do otoczenia cyfrowego (debata)
 6.Powitanie
 7.Zaufanie konsumenta do otoczenia cyfrowego (ciąg dalszy debat)
 8.Głosowanie
  8.1.MEDA i wsparcie finansowe dla Palestyny - ocena, wdrożenie i kontrola (głosowanie)
  8.2.Procedury odwoławcze w zakresie udzielania zamówień publicznych (głosowanie)
  8.3.Wymiana informacji pochodzących z wypisu z rejestru skazanych państw członkowskich (głosowanie)
  8.4.Strategia regionalna i wieloletni program orientacyjny dla Azji (głosowanie)
  8.5.Misja dochodzeniowa w regionach Andaluzji, Walencji i Madrytu (głosowanie)
  8.6.W kierunku traktatu o handlu bronią (głosowanie)
  8.7.Przestepczość nieletnich - rola kobiet, rodziny i społeczeństwa (głosowanie)
  8.8.Strategia na rzecz zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (głosowanie)
  8.9.O postępach negocjacji dotyczących decyzji ramowej w sprawie walki z rasizmem i ksenofobią (głosowanie)
  8.10.Azyl: współpraca praktyczna, jakość procesu decyzyjnego w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego (głosowanie)
  8.11.Zaufanie konsumenta do otoczenia cyfrowego (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Komunikat nt. wspólnych stanowisk Rady: patrz protokół
 12.Harmonogram okresów sesyjnych: Patrz protokól
 13.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 14.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  14.1.Kuba
  14.2.Prawa człowieka w Etiopii
  14.3.Birma
 15.Głosowanie
  15.1.Kuba (głosowanie)
  15.2.Prawa człowieka w Etiopii (głosowanie)
  15.3.Birma (głosowanie)
 16.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 17.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 18.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 19.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
 20.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 21.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 22.Odroczenie sesji
 ZAŁĄCZNIK (Odpowiedzi pisemne)
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (526 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (559 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności