Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 21. júna 2007 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Presun finančných prostriedkov: pozri zápisnicu
 4.Revízne postupy v oblasti verejného obstarávania (rozprava)
 5.Dôvera spotrebiteľov v digitálne prostredie (rozprava)
 6.Privítanie
 7.Dôvera spotrebiteľov v digitálne prostredie (pokračovanie rozpravy)
 8.Hlasovanie
  8.1.Program MEDA a finančná podpora Palestíne - hodnotenie, vykonávanie a kontrola (hlasovanie)
  8.2.Revízne postupy v oblasti verejného obstarávania (hlasovanie)
  8.3.Výmena informácií z registra trestov medzi členskými štátmi (hlasovanie)
  8.4.Regionálna stratégia a viacročný indikatívny program pre Áziu (hlasovanie)
  8.5.Vyšetrovacia misia v oblasti Andalúzie, Valencie a Madridu (hlasovanie)
  8.6.Smerom k zmluve o obchode so zbraňami (hlasovanie)
  8.7.Kriminalita mladistvých - úloha žien, rodiny a spoločnosti (hlasovanie)
  8.8.Stratégia o vonkajšom rozmere priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (hlasovanie)
  8.9.Napredovanie rokovaní o rámcovom rozhodnutí o boji proti rasizmu a xenofóbii (hlasovanie)
  8.10.Praktická spolupráca, kvalita prijatých rozhodnutí v rámci spoločného európskeho azylového režimu (hlasovanie)
  8.11.Dôvera spotrebiteľov v digitálne prostredie (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Oznámenie spoločných pozícií Rady: pozri zápisnicu
 12.Kalenár schôdzí: pozri zápisnicu
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 14.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  14.1.Kuba
  14.2.Ľudské práva v Etiópii
  14.3.Barma/Mjanmarsko
 15.Hlasovanie
  15.1.Kuba (hlasovanie)
  15.2.Ľudské práva v Etiópii (hlasovanie)
  15.3.Barma/Mjanmarsko (hlasovanie)
 16.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 17.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 18.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 19.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku): viď zápisnicu
 20.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 21.Termíny nasledujúcich schôdzí: pozri zápisnicu
 22.Prerušenie zasadania
 PRÍLOHA (Písomné odpovede)
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (526 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (559 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia