Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Pondelok, 9. júla 2007 - Štrasburg Revidované vydanie

8. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia