Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0042A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0184/2007

Συζήτηση :

PV 09/07/2007 - 16
CRE 09/07/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2007 - 8.30
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0318

Συζητήσεις
Δευτέρα 9 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

16. Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013) στον τομέα της υγείας – Μέτρα για την καταπολέμηση των καρδιαγγειακών ασθενειών (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει:

- τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση (A6-0184/2007), εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου (16369/2/2006 C6-0100/2007 2005/0042(COD)) ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών για την περίοδο 2007-2013 - Πτυχές υγείας (εισηγητής: ο κ. Τρακατέλλης) και

- τη συζήτηση για την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή (O-0033/2007 B6-0134/2007) του κ. Ouzký, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με τις δράσεις για αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων.

 
  
MPphoto
 
 

  Αντώνιος Τρακατέλλης (PPE-DE), εισηγητής. – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας καλώ να δώσουμε τη δέουσα προσοχή στο ζήτημα της προαγωγής της υγείας που πρέπει να ειδωθεί όχι μόνον ως αγαθό και δείκτης κοινωνικής ευημερίας αλλά και ως παράμετρος παραγωγικής επένδυσης.

Η προσέγγιση αυτή γίνεται ιδιαίτερα προφανής στον τομέα της πρόληψης όπου επικεντρώνεται κυρίως το υπό συζήτηση πρόγραμμα, γιατί πρόληψη σημαίνει περιορισμός της νοσηρότητας, συνεπώς μείωση του κόστους της θεραπευτικής αγωγής και της νοσοκομειακής φροντίδας. Δεν χρειάζεται να αναλυθούν τα ευεργετικά αποτελέσματα μιας τέτοιας εξέλιξης για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και κατ’ επέκταση τα δημόσια οικονομικά.

Η βελτίωση της υγείας του πληθυσμού αναμφισβήτητα δίνει ώθηση στην πρόοδο, ενισχύει τους πολίτες εξασφαλίζοντάς τους μακροβιότερη, καλύτερη και παραγωγικότερη ζωή και αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ευημερία. Η πρόληψη οδηγεί εκ του αποτελέσματος στον περιορισμό της απώλειας εργατοωρών, καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας και της απασχολησιμότητας των εργαζομένων, δύο δεικτών που συνάδουν με τη διαδικασία της Λισαβόνας.

Αποτελεί, λοιπόν, η πρόληψη το ζήτημα κλειδί για μια αναθεωρημένη, με στόχο την αποτελεσματικότητα, πολιτική για την υγεία και ένα προνομιακό χώρο δράσης για ένα πρόγραμμα της Ένωσης. Να γιατί χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερό της πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία: διότι πρέπει να αμυνθούμε από κοινού στις απειλές κατά της υγείας, όπως αυτές εμφανίσθηκαν με δραματικό τρόπο με την ενδεχόμενη πανδημία γρίπης και με την επιδημία της γρίπης των πτηνών, και αυτό αποτελεί έναν από τους σκοπούς του προγράμματος.

Πρέπει να προωθήσουμε από κοινού έναν υγιεινότερο τρόπο ζωής για τα παιδιά μας με σωστές συνθήκες διατροφής σε μια κοινωνία ελεύθερη από τον καπνό, από το στρες και γενικότερα με σωστές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επηρεάζουν σοβαρά την υγεία, και αυτό αποτελεί έναν από τους σκοπούς του προγράμματος.

Πρέπει να αγωνισθούμε από κοινού για να μειώσουμε τη νοσηρότητα και θνησιμότητα των σοβαρών ασθενειών που καταστρέφουν το σώμα και τον νου, και αυτό αποτελεί έναν από τους σκοπούς του προγράμματος.

Πρέπει να συστήσουμε να γίνει κτήμα όλων, τόσο αυτών που απασχολούνται στα επαγγέλματα υγείας όσο και των απλών πολιτών, η καλύτερη ιατρική πρακτική η οποία όχι μόνον αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο αντιμετώπισης των ασθενειών, αλλά περιορίζει και περαιτέρω απώλειες στην υγεία μας, και αυτό αποτελεί στόχο του προγράμματος.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συλλογή δεδομένων για την αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά, που αποτελεί σήμερα μάστιγα των νοσοκομείων της Ευρώπης. Ακόμη αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία και επιπλέον είναι εξαιρετικά σημαντική η συλλογή δεδομένων και η ανάπτυξη στρατηγικών για την κινητικότητα των ασθενών.

Θα μπορούσα να συνεχίσω περιγράφοντας έναν προς έναν όλους τους στόχους του προγράμματος. Νομίζω όμως ότι δεν χρειάζεται, διότι όλοι έχουμε πεισθεί ότι πρέπει να ενεργήσουμε από κοινού και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δίνοντας συγχρόνως στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αυξήσουν τη δική τους αποτελεσματικότητα στα θέματα υγείας. Αυτό είναι το δεύτερο πρόγραμμα, που θα ισχύσει τα έτη 2008-2013. Είναι καλύτερο, πληρέστερο, είναι φιλόδοξο και χαρακτηρίζεται από μια ολοκληρωμένη αντίληψη τόσο για την υγεία όσο και για τα μέσα, τους μηχανισμούς και τις πρακτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων της.

Θα βοηθήσει τη σύγκλιση και την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία πρέπει να βλέπουμε όχι μόνον με όρους οικονομικούς ή όρους εξωτερικής πολιτικής αλλά και με όρους που αφορούν τη σύγκλιση στους τομείς της παιδείας και της υγείας, διότι τότε πραγματικά θα συνυφανθεί ο ιστός της σταθερότητας και της ευημερίας της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Ένα τέτοιο φιλόδοξο σχέδιο που συγχρόνως είναι και εξαιρετικά ευεργετικό όχι μόνον για την υγεία αλλά και για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί μία χρηματοδοτική επένδυση η οποία θα αποδώσει πολλαπλά, διότι θα ελαττώσει σημαντικά το επαχθές κόστος των υπηρεσιών υγείας των κρατών μελών.

Δυστυχώς, το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο έκανε πολύ μεγάλες περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που για ορισμένα προγράμματα, όπως είναι το υπό συζήτηση, ήταν εξαιρετικά οδυνηρές. Και διερωτάται κανείς πώς είναι δυνατόν να προχωρήσουμε στον δύσκολο δρόμο της ολοκλήρωσης της Ευρώπης, όταν τα προγράμματα που χτίζουν ουσιαστικά και δημιουργούν την ευρωπαϊκή κοινωνία του μέλλοντος υφίστανται σημαντικές περικοπές.

Το ευχάριστο είναι ότι η ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης του προγράμματος υγείας έχει γίνει αντιληπτή και από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο, και πιστεύω ότι η διευθέτηση στην οποία καταλήξαμε με ανεπίσημες διαβουλεύσεις δίνει τη δυνατότητα επαρκούς χρηματοδότησης μέσα στα πλαίσια πάντοτε των κανόνων του κοινοτικού προϋπολογισμού.

Καλώ τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν τις συναινετικές τροπολογίες στις οποίες καταλήξαμε με ανεπίσημες διαβουλεύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Ouzký (PPE-DE), συντάκτης.(CS) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θέλω να εκφράσω την υποστήριξή μου για τα λεγόμενα του αγαπητού συναδέλφου μου δρα Τρακατέλλη για το ειδικό ζήτημα των καρδιαγγειακών νόσων. Στην ερώτησή μου προς την Επιτροπή, επικεντρώθηκα σε ένα ευρέως γνωστό ζήτημα, ήτοι τη σοβαρότητα των καρδιαγγειακών νόσων, η οποία μόνον στην ΕΕ σκοτώνει σχεδόν δύο εκατομμύρια ανθρώπους τον χρόνο. Αυτό είναι ένα εξακριβωμένο και καθολικά αναγνωρισμένο γεγονός. Ήδη από το 2004, το Συμβούλιο αναγνώρισε τη σημασία της παροχής αποφασιστικών λύσεων στο πρόβλημα των καρδιαγγειακών νόσων. Υπήρξε αξιοσημείωτη ιατρική πρόοδος σε αυτό το πεδίο τα τελευταία 10 με 15 χρόνια. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι η δραματική αύξηση του κόστους. Για να δώσω ένα παράδειγμα, λέω πάντα στους τσέχους πολίτες στις συζητήσεις –και τονίζω το σημείο αυτό εδώ στο Σώμα– ότι η θεραπεία μιας θρόμβωσης στεφανιαίας πριν από 15 χρόνια, με τη χρήση των μεθόδων της εποχής, κόστιζε γύρω στα 20 ευρώ την ημέρα, και μετά την εφαρμογή της στρεπτοκινάσης το κόστος αυξήθηκε στα 1 000 ευρώ ανά θεραπεία. Σήμερα, με την έλευση των αγγειακών ενδοαυλικών προθέσεων (stents) και του οξέος καθετηριασμού, το κόστος αυξήθηκε στα 10 000 ευρώ για μία θεραπεία. Με άλλα λόγια, υπήρξε μια τεράστια αύξηση στο οικονομικό κόστος. Από την άλλη πλευρά, αυξήθηκε σημαντικά το φάσμα των δυνατοτήτων για την θεραπεία μεγάλου αριθμού ασθενών που σε διαφορετική περίπτωση θα υπέφεραν και θα πέθαιναν. Σήμερα, οι ασθενείς με οξεία θρόμβωση στεφανιαίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβουν έγκαιρη και κατάλληλη περίθαλψη, μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους την ίδια ημέρα και να γυρίσουν στη δουλειά τους λίγες ημέρες αργότερα. Συνεπώς, τα χρήματα που θα δαπανήσουμε μπορούν να ανακτηθούν αργότερα.

Ένα περαιτέρω πρόβλημα είναι οι διαφορές που υπάρχουν όχι μόνον μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών αλλά επίσης στο εσωτερικό επιμέρους χωρών. Σύμφωνα με μια μελέτη στη χώρα μου, το ποσοστό θανάτων από καρδιαγγειακές παθήσεις αυξάνει ανάλογα με το πόσο μακριά από την κλινική ζει ο ασθενής. Από αυτήν την άποψη, η ΕΕ παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις, και αυτό που προτείνουμε είναι ένα μονοπάτι προς μια πιο συστηματική λύση. Μολονότι δεν επιθυμώ να αντιταχθώ στην αρχή της επικουρικότητας και να θίξω τις διάφορες εθνικές κυβερνήσεις στο ευαίσθητο σημείο τους, θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή πώς σκοπεύει να επιτύχει μια ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, γιατί σίγουρα έχουμε τα μέσα γι’ αυτό, και αυτός είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επιφέρουμε σημαντικές βελτιώσεις σε αυτόν τον τομέα. Σε τι ενέργειες σκοπεύει να προβεί η Επιτροπή για να μειώσει την οικονομική επιβάρυνση και τον αντίκτυπο των καρδιαγγειακών παθήσεων στις οικονομίες των κρατών μελών; Τι δυνατότητες χρηματοδότησης έχει η Επιτροπή, οι οποίες μπορούν να συστηθούν; Σε μία από τις τροπολογίες που έχω καταθέσει, ζήτησα τη διεξαγωγή μελέτης για τη δυνατότητα μαζικής παροχής στους πολίτες απινιδωτών. Γνωρίζουμε ότι το μέτρο αυτό έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό στην Ιαπωνία, και έμαθα επίσης ότι απινιδωτές διατίθενται σε δημόσια μέρη σε μια σειρά άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωρίζω ότι πρόκειται για μια πολύ δαπανηρή λύση και ότι οι πολέμιοι μιας τέτοιας γενικευμένης προσέγγισης θα έλεγαν ότι απαιτείται κάποια σύνεση. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή θα σώσει σε πολλές περιπτώσεις ζωές πριν καν φθάσει το ασθενοφόρο. Γι’ αυτό με ενδιαφέρει να ακούσω την απάντηση της Επιτροπής σε αυτήν την πρόσθετη ερώτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάρκος Κυπριανού, μέλος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά όλους τους αξιότιμους βουλευτές για το ενδιαφέρον που έδειξαν σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του δεύτερου κοινοτικού προγράμματος για την υγεία.

Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Τρακατέλλη, και τους σκιώδεις εισηγητές για τις προσπάθειες που κατέβαλαν, οι οποίες θα μας επιτρέψουν –είμαι βέβαιος γι’ αυτό– να καταλήξουμε σε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση.

Σήμερα έχουμε μπροστά μας έναν συνολικό συμβιβασμό που αποτελεί το αποτέλεσμα αριθμού πολύ θετικών ανεπίσημων επαφών μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες ενισχύουν το κείμενο σε πολλούς τομείς που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το Κοινοβούλιο, όπως η συνέχεια που θα δοθεί στις κοινοτικές πρωτοβουλίες για τον καρκίνο και η πιο ακριβής διατύπωση σε σχέση με τις ενέργειες για το περιβάλλον και την υγεία.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό –είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και στο παρελθόν– δυστυχώς το περιθώριο ελιγμών ήταν πολύ περιορισμένο και η Επιτροπή δεσμεύεται αυστηρά από το συμφωνημένο χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το κείμενο της τριμερούς δήλωσης, οι ειδικές ανάγκες του προγράμματος θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Επιπλέον, το σημερινό κείμενο θα προσφέρει τη νομική βάση, η οποία θα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη διάθεση των πόρων για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Δεν νομίζω να μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να καταλήξουν σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό. Ειλικρινά ελπίζω ότι η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει θα εκφράσει αυτήν τη θετική και εποικοδομητική στάση, για να μπορέσει να μας δώσει τη δυνατότητα να αρχίσουμε να χρηματοδοτούμε σχέδια που αφορούν σημαντικούς νέους τομείς της δημόσιας υγείας από την 1η Ιανουαρίου του 2008.

Θα ήθελα τώρα να στραφώ, και με βάση την ερώτηση του κ. Ouzký, σε έναν πιο συγκεκριμένο τομέα της δημόσιας υγείας, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, αυτό των καρδιαγγειακών παθήσεων, που σίγουρα αποτελούν μία από τις κυριότερες αιτίες πρόωρου θανάτου και αναπηρίας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αιτίες, καθώς και οι παράγοντες κινδύνου είναι πολύ γνωστοί, μεταξύ αυτών το κάπνισμα, οι κακές διατροφικές συνήθειες και η παχυσαρκία, η έλλειψη φυσικής άσκησης και η επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ.

Γνωρίζω το έντονο ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για τον τομέα αυτό, καθώς και το ψήφισμα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις που υποβάλλει η Επιτροπή Περιβάλλοντος στην Ολομέλεια.

Όπως ξέρετε, ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Επιτροπή στην πρόληψη. Μέσα στους περιορισμένους πόρους που έχουμε και μέσα από την ισορροπία των αρμοδιοτήτων με βάση τη Συνθήκη δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και καταβάλλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για την πρόληψη. Αυτό κάνουμε και στο θέμα του καπνίσματος, και γνωρίζετε καλά την εκστρατεία «Help», η οποία έχει φιλοξενηθεί και στη Βουλή, τις διάφορες νομοθεσίες που υπάρχουν αλλά και την Πράσινη Βίβλο που έχουμε υιοθετήσει σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, και πραγματικά περιμένω με ανυπομονησία τη γνώμη και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στον τομέα της διατροφής εκδώσαμε πρόσφατα, μόλις τον Μάιο, Λευκή Βίβλο για τη διατροφή και παχυσαρκία και, όπως ξέρετε, έχουμε ήδη προχωρήσει στην εφαρμογή και στην υλοποίηση της στρατηγικής για το αλκοόλ, αρχίζοντας με το Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία σε συνεργασία με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του νέου προβλήματος.

Μέσω των προγραμμάτων δημόσιας υγείας, η Επιτροπή υποστηρίζει δραστηριότητες και δίκτυα που σχετίζονται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις, μεταξύ των οποίων ένας εκτεταμένος κατάλογος δεδομένων για τις καρδιαγγειακές παθήσεις στα κράτη μέλη και την ανάπτυξη δεικτών για την παρακολούθηση των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Η δημιουργία κέντρων αναφοράς, η ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων που δυστυχώς υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνον από ένα κράτος σε άλλο αλλά και μέσα στα ίδια τα κράτη μέλη αποτελούν τους στόχους που θα αντιμετωπίσουμε ακριβώς με το νέο πρόγραμμα.

Αλλά πρέπει να τονίσω χάριν ακριβείας ότι εμείς απλώς προσφέρουμε τις δυνατότητες. Αυτές θα πρέπει να αξιοποιηθούν από τα κράτη μέλη που έχουν και την αρμοδιότητα παροχής των υπηρεσιών υγείας.

Όσον αφορά την έρευνα (γιατί η ερώτηση αναφέρεται και στην έρευνα), η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει περισσότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις μέσω του 6ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, και αποτελούν αυτές οι παθήσεις ακόμη μία από τις προτεραιότητες της έρευνας για την υγεία στο πλαίσιο και του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα που ξεκίνησε φέτος· υπάρχει, επομένως, δυνατότητα συνέχισης της έρευνας σ’ αυτόν τον τομέα και με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο.

Δεν θα αναφερθώ με λεπτομέρειες στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Καρδιαγγειακή Υγεία, διότι εδώ στο Κοινοβούλιο έγινε σχετική εκδήλωση και συζήτηση και όλοι θυμόμαστε την εκδήλωση παρουσίασης στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα. Όμως έχει σημασία αυτό το συνεκτικό έγγραφο, διότι ενώνει όλους τους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Και βεβαίως εξασφαλίζεται από το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία.

Περισσότερες ενέργειες για την αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων στους οποίους οφείλονται οι καρδιαγγειακές παθήσεις, καθώς και των ανισοτήτων στην υγεία θα περιληφθούν στη νέα στρατηγική για την υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, ελπίζω και είμαι βέβαιος, θα υιοθετηθεί αργότερα, πριν το τέλος αυτού του χρόνου.

Όσον αφορά δε το οικονομικό σκέλος –γιατί και αυτό είναι σημαντικό– υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Εκεί η Επιτροπή ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες που καθορίζουν οι ίδιες οι χώρες μέσα από έναν διάλογο, αλλά βεβαίως ο τομέας της υγείας είναι μέσα στις προτεραιότητες.

Το ίδιο ισχύει και για τα διαρθρωτικά ταμεία που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη μέλη· υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησής τους για την υγεία και μάλιστα πιο διευρυμένη σ’ αυτήν την περίοδο από ό,τι στην προηγούμενη, αλλά παραμένει η ανάγκη να αποτελέσει η υγεία ζήτημα προτεραιότητας στην αξιοποίηση των ταμείων από τα ίδια τα κράτη μέλη.

Δίνουμε τη δυνατότητα –εξηγούμαι, δεν παραλείπω να εγείρω το θέμα στους συναδέλφους υπουργούς Υγείας κάθε φορά που έχουμε συνάντηση– αλλά στο τέλος της ημέρας η απόφαση θα ληφθεί συλλογικά από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Εγώ συμβουλεύω και παροτρύνω τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στον τομέα της υγείας τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει ακόμη πολύ περιθώριο για βελτίωση.

Όμως, είναι και δική μας προτεραιότητα η ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας που δίνουν τη δυνατότητα για διαχείριση των προτεραιοτήτων της δημόσιας υγείας, οι οποίες δεν καλύπτουν μόνον τις μεταδοτικές ασθένειες, που είναι βεβαίως η πρώτη και εμφανής απειλή, αλλά και τις μη μεταδοτικές, και σ’ αυτό ευελπιστώ ότι θα έχω την υποστήριξη και τη συνεργασία του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει ευημερία χωρίς υγεία. Αυτό είναι το κύριο θέμα της συζήτησης και η υπόθεση είναι ότι πρέπει να φροντίζουμε και να θεραπεύουμε αλλά επίσης να προλαμβάνουμε τα προβλήματα υγείας και να προάγουμε την ευημερία. Ο Επίτροπος το αναγνωρίζει και έχει προτείνει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, όπως είπε ο εισηγητής μας, αλλά ο προϋπολογισμός ψαλιδίστηκε κατά τα δύο τρίτα. Επομένως, είναι σαφές ότι πρέπει να επιτύχουμε περισσότερα στο μέλλον όσον αφορά τους προϋπολογισμούς· είναι σαφές ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τώρα συνετά τους περιορισμένους πόρους μας· είναι σαφές ότι πρέπει να στοχεύσουμε τις μη μεταδοτικές ασθένειες που προκαλούν το 86% των θανάτων στην Ευρώπη και καταστρέφουν ζωές και οικογένειες – καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνος, νοητικές ασθένειες, διαβήτης, αναπνευστικές και μυοσκελετικές παθήσεις. Αυτό, φυσικά, σχετίζεται με το ψήφισμα που έχετε ενώπιον σας: 42% των θανάτων στην ΕΕ προέρχεται από καρδιαγγειακά προβλήματα.

Πρέπει να δώσουμε έμφαση στον τρόπο ζωής. Περίπου 80% των καρδιακών προσβολών, των εγκεφαλικών και του διαβήτη, και περίπου το 40% των καρκίνων θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με την αλλαγή του τρόπου ζωής και τη μείωση των κινδύνων που προέρχονται από τον άσχημο τρόπο ζωής. Θα χρειαστούμε εκπαίδευση ή νομοθεσία για το κάπνισμα, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, το αλάτι, τα κορεσμένα και trans-λιπαρά οξέα, την έλλειψη άσκησης, καθώς και για πράγματα όπως η διαχείριση του στρες και όλες οι αιτίες της υπέρτασης. Χρειαζόμαστε συμπράξεις μεταξύ ανθρώπων, κυβερνήσεων, υπηρεσιών υγείας και εργοδοτών. Χρειαζόμαστε επίσης νέες ιδέες όπως αυτή για τον απινιδωτή στον οποίο αναφέρθηκε ο συνάδελφός μου.

Θα μπορούσα να τελειώσω λέγοντας ότι ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις, όπως λέγεται συχνά, αλλά οι μελέτες περιπτώσεων δείχνουν ότι, όπως στην περίπτωση της Βόρειας Καρελίας, αν οι καλές προθέσεις μετουσιωθούν σε πράξη, τότε ο δρόμος μπορεί να οδηγήσει όχι στην κόλαση αλλά στην υγεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τρακατέλλη για το εξαίρετο έργο του σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας σήμερα όσον αφορά τη δέσμη τροποποιήσεων για το πρόγραμμα δημόσιας υγείας.

Δεν ήταν εύκολο: τους τελευταίους μήνες πραγματοποιήσαμε πολλές συναντήσεις, αλλά τελικά έχουμε μια δέσμη την οποία χαιρετίζει η Σοσιαλιστική Ομάδα. Χαιρετίζουμε την πολύ σαφή δέσμευση που περιέχει η δέσμη σχετικά με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Χαιρετίζουμε, όπως είπε ο κ. Bowis, τις δράσεις για σοβαρές ασθένειες που αποτελούν τις βασικότερες αιτίες θανάτου στην Ευρώπη.

Θέλουμε να δούμε να αξιοποιούνται καλύτερα τα κέντρα αναφοράς σε όλη την Ευρώπη και είμαστε επίσης ικανοποιημένοι που οι ΜΚΟ και οι οργανώσεις ασθενών θα έχουν καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση χάρη σε αυτό το πρόγραμμα που θα δώσει έμφαση στους ευρύτερους περιβαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία. Γνωρίζουμε όλοι ότι η υγεία πάσχει εξαιτίας περιβαλλοντικών ζητημάτων και θέλουμε να δούμε να αναλαμβάνεται δράση για αυτά.

Όπως και άλλοι ομιλητές, πιστεύω ότι είναι θλιβερό που ο προϋπολογισμός θα είναι χαμηλότερος από ό,τι είχαμε σκεφτεί αρχικά αλλά, όπως έχει πει η Επιτροπή σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν άλλα προγράμματα πλαίσιο στα οποία μπορεί να εξεταστεί η υγεία, επομένως αυτά δεν είναι τα μόνα χρήματα που διατίθενται για την έρευνα στον τομέα της υγείας στην ΕΕ.

Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στην τροπολογία 19, την οποία η Σοσιαλιστική Ομάδα κατέθεσε ξεχωριστά από τη δέσμη. Στην αιτιολογική σκέψη 14, μιλάμε για την αύξηση της διάρκειας υγιούς ζωής και θέλουμε να διαγραφούν οι λέξεις «που καλείται επίσης δείκτης προσδόκιμου ζωής χωρίς αναπηρίες». Μας προσέγγισαν πολλές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία, που επισημαίνουν ότι μπορεί κάποιος να έχει αναπηρία και να είναι υγιής και ότι, συνεπώς, η ορολογία αυτή φαίνεται να υπονοεί ότι, αν είσαι άτομο με αναπηρία, καθίστασαι αυτόματα μη υγιής. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να προσέξουν το σημείο αυτό η Επιτροπή και το Συμβούλιο όταν εξετάσουν την τελική διατύπωση του εγγράφου.

Τέλος, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου επίσης στη διαπραγματευτική ομάδα της γερμανικής Προεδρίας που μας βοήθησε να καταλήξουμε σε συμφωνία σήμερα και έλαβε υπόψη της τόσες πολλές από τις κοινοβουλευτικές τροπολογίες μας από την πρώτη ανάγνωση. Προσβλέπω στην πλήρη εφαρμογή του προγράμματος από το επόμενο έτος. Αυτό επιθυμούμε όλοι σε αυτό στάδιο και αυτός είναι ο λόγος που ήμασταν διατεθειμένοι να συμβιβαστούμε όσον αφορά τον προϋπολογισμό, αλλά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το περιεχόμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου στον εισηγητή για αυτήν την εξαιρετική έκθεση. Ο καθηγητής Τρακατέλλης ξόδεψε πολλά χρόνια ασχολούμενος με τα ζητήματα της υγείας, τόσο ως νοσοκομειακός γιατρός όσο και ως πολιτικός· ως εκ τούτου, γνωρίζει το θέμα αυτής της έκθεσης πολύ καλά και, επομένως, δεν πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη το ότι χειρίστηκε το θέμα με αποτελεσματικότητα και σύνεση. Οι περισσότεροι από εμάς συμμεριζόμαστε τις απόψεις του εισηγητή για τα κύρια θέματα που θίγονται σε αυτήν την έκθεση. Ένα από τα σημαντικότερα από αυτά τα προβλήματα είναι οι ανισότητες στον τομέα της υγείας, οι οποίες συμβαίνουν όχι μόνον μεταξύ των κρατών μελών αλλά και στο εσωτερικό του εκάστοτε κράτους μέλους. Μπορούν να είναι πολύ ουσιαστικές πράγματι και, σε πολλές περιπτώσεις, οι διαφορές αυτές υφίστανται σε όλο το φάσμα του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, από την πρόληψη και τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία. Είναι πολύ γνωστό, όχι μόνον μεταξύ των επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου αλλά και μεταξύ των απλών πολιτών, ότι οι διαφορές αυτές πολύ συχνά κάνουν τη διαφορά μεταξύ της ζωής και του θανάτου.

Το δικαίωμα στη ζωή πρέπει να συνοδεύεται από το δικαίωμα στην υγεία – υγεία επί ίσοις όροις, όχι διαφορετική υγεία για τους πλούσιους και διαφορετική για τους φτωχούς. Σε μια δίκαιη και ανθρωπιστική κοινωνία, όπως αυτή που φιλοδοξούμε να επιτύχουμε στα κράτη μέλη της ΕΕ, όλοι οι πολίτες πρέπει να είναι ίσοι από την άποψη της υγειονομικής περίθαλψης. Συμφωνώ απολύτως με τον εισηγητή ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να καταστεί πρωτεύων στόχος του προγράμματος υγείας και είμαι βέβαιος ότι ο Επίτροπος συμφωνεί επίσης επ’ αυτού.

Ένας δεύτερος τομέας που αναφέρει ο εισηγητής και τον οποίο θα ήθελα να σχολιάσω είναι ο καρκίνος. Ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικά, ωστόσο είναι αδιανόητο γιατί στη σημερινή εποχή δεν υπάρχει κατάλληλο κοινοτικό σύστημα συνεργασίας μεταξύ των κέντρων αναφοράς που να λειτουργεί πλήρως και χωρίς εμπόδια. Είναι, επίσης, επονείδιστο να υπάρχουν ελλείψεις στη δημιουργία πανευρωπαϊκού μητρώου για τις μορφές εκείνες καρκίνου που καλύπτονται από τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο του καρκίνου. Ο εισηγητής επιλαμβάνεται ικανοποιητικά και των δύο αυτών ζητημάτων, καθώς και πολλών άλλων, και προτείνει κατάλληλες τροπολογίες τις οποίες υποστηρίζουμε πλήρως.

 
  
MPphoto
 
 

  Αδάμος Αδάμου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Επίτροπε, πρέπει να συγχαρούμε πραγματικά τον εισηγητή, καθηγητή κ. Τρακατέλλη, για την επίτευξη του σημερινού συμβιβασμού. Εγώ θα σταθώ όμως στο οικονομικό πρόβλημα, γιατί η μεγάλη διαφωνία, όπως όλοι ξέρουμε, μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ήταν από την αρχή ο προϋπολογισμός για τη στήριξη αυτής της πολιτικής.

Ο συμβιβασμός των κρατών μελών τον Δεκέμβριο του 2005 για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 άφησε τη χρηματοδότηση πολλών τομέων πολιτικής πολύ κάτω από τα επίπεδα που είχε προτείνει αρχικά η Επιτροπή. Ένας από τους τομείς πολιτικής που υπέστη τις μεγαλύτερες περικοπές ήταν η δημόσια υγεία και το μεγαλύτερο θύμα ήταν το πρόγραμμα για την υγεία.

Οι συνέπειες της διαπραγμάτευσης μεταξύ Επιτροπής και Συμβουλίου ήταν πολύ δυσμενείς για την οικονομική στήριξη του προγράμματος δράσης. Ο προϋπολογισμός μειώθηκε ακριβώς στα 365,6 εκατ. ευρώ, ποσόν πολύ μικρό για ένα τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα.

Ωστόσο, ο εισηγητής με την υποστήριξη των σκιωδών εισηγητών διερεύνησε όλες τις δυνατότητες για να βελτιωθεί η κατάσταση. Δεδομένης όμως της κάθετης στάσης του Συμβουλίου αποδέχθηκε ότι το περιθώριο ελιγμών όσον αφορά τον προϋπολογισμό ήταν περιορισμένο και δέχθηκε τον συμβιβασμό του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Παρόλο που ο περιορισμένος προϋπολογισμός του προγράμματος δεν μας βρίσκει φυσικά σύμφωνους, επικροτούμε τις προσπάθειες του εισηγητή με τις οποίες κατάφερε να κρατήσει ανέπαφες πληθώρα εισηγήσεις και τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου, καθώς επίσης και να αποφύγει τη διαδικασία της συνδιαλλαγής.

Με μεγάλη ανακούφιση παρατηρούμε ότι ο συμβιβασμός του εισηγητή συμπεριλαμβάνει αναφορά στην ανάγκη μείωσης των ανισοτήτων στην υγεία, καθώς επίσης και αναφορά στην εναλλακτική ιατρική. Δεν παραλείπονται επίσης η ενίσχυση της διασυνοριακής περίθαλψης και της κινητικότητας των ασθενών, καθώς και η καλύτερη πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες, πράγμα που θα τους καταστήσει ικανότερους να λαμβάνουν αποφάσεις που να ανταποκρίνονται στα συμφέροντά τους.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού πηγαίνει σε μη κυβερνητικούς φορείς, οι οποίοι είναι μη κερδοσκοπικοί και ανεξάρτητοι από τη βιομηχανία, το εμπόριο και τις επιχειρήσεις και ειδικεύονται στην προώθηση της υγείας και στους στόχους του προγράμματος.

Ας ελπίσουμε ότι οι φιλόδοξες ενέργειες και οι προσδοκίες που έχουμε όλοι από το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο τελικά θα τεθεί σε ισχύ από το 2008, θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν παρά τον μειωμένο προϋπολογισμό.

Κύριε Επίτροπε, στο σημείο αυτό, θα ήθελα να τονίσω –πράγμα που έχουν υποδείξει οι συνάδελφοι και οι προηγούμενοι ομιλητές– τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Πρέπει να επενδύσουμε στον τομέα αυτό. Δεν μπορείτε να φαντασθείτε όχι μόνον τις ζωές που θα γλυτώσουμε αλλά και τα χρήματα που θα εξοικονομήσουν τα κράτη μέλη εφαρμόζοντας προγράμματα που θα απευθύνονται σ’ αυτόν τον τομέα ειδικά και για τα καρδιολογικά και για τους καρκίνους. Αναφέρετε τον καρκίνο ως δεύτερη αιτία θανάτου. Σας λέω με μαθηματική ακρίβεια, σε λίγα χρόνια ο καρκίνος θα είναι η πρώτη αιτία θανάτου εξαιτίας και της προόδου που παρατηρείται στις καρδιαγγειακές παθήσεις.

Κύριε Επίτροπε, θα είμαστε μαζί σας, θα σας στηρίξουμε για την εφαρμογή του προγράμματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2007-2013 έχει στόχο να χαράξει μια πορεία για τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες υγείας. Από την αρχή, ωστόσο, το πρόγραμμα αυτό προκάλεσε αντιπαραθέσεις εξαιτίας όχι μόνον της έλλειψης σαφήνειας στις διατάξεις για τη χρηματοδότηση αλλά και για άλλους λόγους.

Οι πόροι που διατίθενται αφορούν μόνο τις διεθνείς ΜΚΟ, ενώ άλλα υπόλοιπα προγράμματα παραβλέπονται. Σύμφωνα με το έγγραφο, σημαντικά ποσά που ανέρχονται στο 60% των κοινοτικών εισροών και έως και το 80% σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα διατεθούν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις σε διεθνές επίπεδο. Τα προγράμματα πολλών από αυτές τις οργανώσεις περιλαμβάνουν πολιτικές που ευνοούν την άμβλωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οργανώσεις είναι παρακλάδια φαρμακευτικών επιχειρήσεων.

Η χρηματοδότηση εργαστηριών χωρίς να εξακριβωθεί ο τύπος της έρευνας που κάνουν είναι επίσης πηγή ανησυχίας. Δυστυχώς, το πρόγραμμα εξετάζει επιπόλαια την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Δεν λαμβάνει καμία πρόνοια για την υποστήριξη της οικογένειας, την καταπολέμηση των ασθενειών της σύγχρονης κοινωνίας ή την πρόσβαση σε πολύ εξειδικευμένες συμβουλές.

Το πρόγραμμα ασχολείται, ωστόσο, με την υγιεινή διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Το ζήτημα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης προκύπτει ξανά, μαζί με τον αρνητικό αντίκτυπό του για ορισμένα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Φαίνεται ότι, ενόψει της περιορισμένης διαθέσιμης χρηματοδότησης, το πρόγραμμα αυτό δεν μπορεί να επιληφθεί όλου του φάσματος των προβλημάτων που επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Αναφορικά με αυτήν την έκθεση, προσυπογράφω όλες τις παρατηρήσεις που έκανε ο εισηγητής.

Από τον αρχικό προϋπολογισμό των 969 εκατ. ευρώ, η Επιτροπή περιέκοψε τις πιστώσεις για την υγειονομική περίθαλψη σε 365 εκατ. ευρώ, και αυτό παρά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο είχε εκτιμήσει ότι τα 969 εκατ. ευρώ δεν ήταν αρκετά και είχε αυξήσει το ποσό στα 1,5 δισ. ευρώ. Θεωρώ αυτήν τη μείωση σχεδόν κατά 60% άκρως ανεύθυνη και γίνεται ακόμη πιο σκανδαλώδης στη σημερινή συγκυρία, όπου τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην Ανατολική Ευρώπη έχουν αποδυναμωθεί από τη μαζική αποχώρηση μεγάλων αριθμών γιατρών και νοσοκόμων, που φεύγουν για να αναζητήσουν εργασία στην ΕΕ των 15. Όταν ο προϋπολογισμός για άλλα προγράμματα έχει μειωθεί μόνον κατά 2 έως 5% και όταν ένας στους τρεις πολίτες στην Ευρώπη αναπτύσσει καρκίνο, θεωρώ ότι με την υιοθέτηση αυτής της στάσης η Επιτροπή εμπαίζει και υποτιμά τους ασθενείς και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να υποστηρίξουμε τον εισηγητή στις προσπάθειές του να αυξηθεί αυτός ο μικρός προϋπολογισμός τουλάχιστον κατά 10%, δηλαδή στα 402 εκατ. ευρώ, και να διατηρηθεί το ανώτατο όριο απόκλισης στο 5%.

Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα θα πρέπει να ορίζει ρητά ότι τα διαρθρωτικά ταμεία, όπως αναφέρατε, κύριε Επίτροπε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση σχεδίων υγειονομικής περίθαλψης, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη θα προσδιορίσουν την υγειονομική περίθαλψη ως προτεραιότητα στα εθνικά προγράμματά τους. Μέχρι τώρα, τα ταμεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν πρωτίστως για τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών σχεδίων ή την κατασκευή υποδομών, και μόνο λίγοι πολίτες γνωρίζουν ότι τα ταμεία θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού νοσοκομείων, την αγορά εξοπλισμού και την εκπαίδευση των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας.

Χαιρετίζω θερμά τη δημιουργία πανευρωπαϊκών μητρώων για τις σοβαρές ασθένειες, ιδίως τον καρκίνο, τα οποία θα διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στη συλλογή δεδομένων και θα υπογραμμίσουν ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι υπάρχουν αποκλίσεις της τάξεως έως και του 30% μεταξύ των κρατών μελών στα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών που πάσχουν από ορισμένες μορφές καρκίνου. Βάσει στατιστικών όπως αυτές, πιστεύω ότι η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις προτεραιότητές της στον τομέα της υγείας και θα εγκρίνει τις κατάλληλες πιστώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμα δράσης για την υγεία και η πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων είναι ζητήματα που συνδέονται στενά μεταξύ τους. Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον κ. Τρακατέλλη για τις άοκνες προσπάθειές του για αυτό το πρόγραμμα. Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Πρόληψη σημαίνει μακροζωία, καλύτερη ζωή, καλύτερη ποιότητα ζωής, λιγότερη ιατρική περίθαλψη, λιγότερες ασθένειες, μικρότερες δαπάνες νοσηλείας.

Είναι σίγουρος ότι θα θέλαμε περισσότερους πόρους από τα 20 λεπτά του ευρώ ανά κάτοικο ετησίως. Παρόλα αυτά, είμαστε ολιγαρκείς και εφαρμόζουμε πολλά προγράμματα δράσης με λίγα χρήματα. Ωστόσο, μπορούμε μόνον να θέσουμε προτεραιότητες και πρέπει να καταστήσω απολύτως σαφές ότι στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για πρόληψη, για εκπαίδευση των ανθρώπων και όχι για θεραπεία, η οποία σε τελική ανάλυση είναι επικουρική και εμπίπτει στην ευθύνη των εθνικών κρατών. Πρόληψη σημαίνει καταρχήν αποτροπή της εμφάνισης ασθενειών, ειδικά στον τομέα των καρδιαγγειακών νοσημάτων, που περιλαμβάνουν εμφράγματα του μυοκαρδίου και εγκεφαλικά επεισόδια, των ασθενειών που αφορούν τους όγκους και τις αιτίες του, όπως με τον καρκίνο των πνευμόνων και το κάπνισμα, των μη υγιεινών τρόπων διαβίωσης, όπως η κακή διατροφή ή ακόμα και η λήψη αναβολικών στον αθλητισμό, των ατυχημάτων και της πρόληψής τους, καθώς και της έρευνας και της στατιστικής, όπου σκοπός είναι να εντοπίσει κανείς και να κατανοήσει καλύτερα τις ασθένειες ούτως, ώστε να αναπτύξει καλύτερες οδηγίες για θεραπεία.

Θα απαντήσω τώρα στην προφορική ερώτηση του κ. Ouzký, στον οποίο θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου. Πολλά μπορούν να γίνουν όσον αφορά την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, εφόσον κάποιος αλλάξει τον τρόπο ζωής του: άσκηση, υγεία, αθλητισμός, ισορροπημένη διατροφή και, τέλος, αποφυγή των trans-λιπαρών οξέων. Χρειαζόμαστε επίσης ένα ελκυστικό σλόγκαν για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων ούτως, ώστε οι πολίτες να μάθουν τι είναι αυτό που διακυβεύουν. Θα μπορούσαμε να πούμε, για παράδειγμα, «Σώστε την καρδιά σας, σώστε τη ζωή σας» ή στα γερμανικά «Herzlos kannst du nicht leben».

325 εκατομμύρια ευρώ για πρόληψη σε πέντε χρόνια δεν είναι πολλά. Σήμερα το πρωί επισκέφθηκα μια γερμανική καρδιολογική κλινική. Σε αυτήν επενδύθηκαν 200 εκατομμύρια σε ένα μόνο έτος!

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ως σκιώδης εισηγήτρια της ομάδας μου για την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις δράσεις για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων, επιθυμώ θερμά να εκφράσω την υποστήριξή μου σε αυτήν την αξιέπαινη πρωτοβουλία και να ευχαριστήσω τον κ. Ouzký, τον κ. Andrejevs και τον κ. Bowis για τη σκληρή δουλειά τους. Νομίζω ότι δεν μπορώ παρά να επαναλάβω το περιεχόμενο του ψηφίσματος και να προσθέσω τη φωνή μου στην έκκληση για δράση και στα άλλα σημεία που αναφέρονται στην προφορική ερώτηση.

Θεωρώ συγκλονιστικό το γεγονός ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις ευθύνονται για τους μισούς περίπου θανάτους στην Ευρώπη και ότι είναι η κύρια αιτία θανάτου των γυναικών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Χαιρετίζω την ειδική αναφορά στις καρδιαγγειακές νόσους στο πρόγραμμα υγείας 2008-2013, αλλά είμαι κάπως απογοητευμένη για τον σημαντικά μειωμένο προϋπολογισμό, δεδομένου του ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις κοστίζουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 169 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.

Η ΕΕ έχει τόσα πολλά να προσφέρει από την άποψη της προστιθέμενης αξίας που όποιο ποσό και αν δαπανούσε για την καταπολέμησή των καρδιαγγειακών παθήσεων θα το ανακτούσε σίγουρα στο πολλαπλάσιο. Εντούτοις, υποστηρίζω πλήρως τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε και αναγνωρίζω ότι είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν αυτή η χρηματοδότηση. Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στην υιοθέτηση του προγράμματος δεν θα ήταν ευκταία.

Υπάρχουν πολλές δράσεις σε επίπεδο ΕΕ όπου μπορεί να προστεθεί αξία και, για αυτόν τον λόγο, χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για τις καρδιαγγειακές νόσους, η οποία θα μπορέσει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν και να συντονίσουν τις στρατηγικές πρόληψής τους, να εντοπίσουν τα άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο, να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση, να ενημερώσουν τους πολίτες και να προαγάγουν την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. Μια δέσμη σαφών πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών πρέπει να αποτελέσει μέρος αυτής της στρατηγικής.

Θέλω να ολοκληρώσω επαναλαμβάνοντας τη στήριξή μου για την πρόταση ψηφίσματος και καλώ την Επιτροπή να προτείνει χωρίς καθυστέρηση μια ολοκληρωμένη και συνεκτική πανευρωπαϊκή στρατηγική για τις καρδιαγγειακές νόσους που θα ενσωματώνει τις υποδείξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL). – (CS) Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον κ. Τρακατέλλη και να τον ευχαριστήσω για την έκθεση και τις προτάσεις του. Θέλω επίσης να κάνω ένα-δύο σχόλια. Θα ήθελα απλά να επισημάνω, μιλώντας ως γιατρός, ότι αν μειωθούν οι οικονομικοί πόροι, το κοινό πρόγραμμα το οποίο συζητάμε θα είναι απλά λιγότερο αποτελεσματικό. Πιστεύω σθεναρά ότι η υγειονομική περίθαλψη δεν μπορεί, από δημοσιονομικής άποψης, να είναι ένα δευτερεύον ζήτημα.

Θέλω να υποστηρίξω την τροπολογία 1, η οποία περιέχει προτάσεις για συστάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τους αναγκαίους μηχανισμούς παράδοσης. Φρονώ ότι αυτό είναι άκρως απαραίτητο, διότι απευθύναμε συχνά έκκληση για έγγραφα που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψή ή την καταπολέμηση των «ασθενειών του πολιτισμού», και φυσικά δεν είχαμε τα αποτελεσματικά μέσα που απαιτούνταν για την καταπολέμηση των ασθενειών αυτών. Η δεύτερη τροπολογία που θα ήθελα να αναφέρω και να υποστηρίξω αφορά την ευαισθητοποίηση των ασθενών. Οι ασθενείς πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι. Αυτό δεν έχει να κάνει, ωστόσο, αποκλειστικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στις πληροφορίες, κατά την άποψή μου, αλλά επίσης με την πρόσβαση σε πληροφορίες καλύτερης ποιότητας. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες μας όχι μόνο να ενδιαφερθούν περισσότερο για τη δική τους υγεία, και να φροντίσουν τον εαυτό τους, αλλά να επηρεάζονται λιγότερο από τη διαφήμιση. Όσον αφορά το θέμα της διαφήμισης, πιστεύω ότι θα έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να δείξουμε την εντιμότητα και την ειλικρίνειά μας σε σχέση με ζητήματα όπως ο αλκοολισμός, όταν συζητάμε τα μέτρα που προτείνονται στην έκθεση Foglietta για την καταπολέμηση του αλκοολισμού. Σχετικά με το ζήτημα αυτό, θα καταθέσουμε οπωσδήποτε τροπολογίες που θα αφορούν τη διαφήμιση των αλκοολούχων προϊόντων.

Θέλω, αν μου επιτρέπετε, να εκφράσω τη στήριξή μου στην πρωτοβουλία του κ. Ouzký, η οποία βρήκε εφαρμογή στην ερώτησή του για τις καρδιαγγειακές νόσους. Ως πρώην καρδιολόγος, πιστεύω ότι γνωρίζω πολλά για το θέμα. Θέλω να πω ότι οι καρδιολόγοι σήμερα γνωρίζουν πολύ περισσότερα για τα αίτια και έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες, ώστε οι ασθενείς να λαμβάνουν πολύ αποτελεσματική περίθαλψη και να επιστρέφουν κανονικά στην εργασία τους. Το πρόβλημα είναι ο βαθμός της επιθυμίας να γίνουν επενδύσεις σε τέτοιου είδους προγράμματα, ιδίως όσον αφορά την πρόληψη. Ταυτόχρονα, υπάρχει αδυναμία κατανόησης ότι οι πόροι αυτοί μπορούν σίγουρα να ανακτηθούν. Από αυτήν την άποψη, η Τσεχική Δημοκρατία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Πιστεύω ότι ως βουλευτές του ΕΚ έχουμε καθήκον να απαιτήσουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και στον οικονομικό τομέα. Πρόκειται για θέμα οικονομικής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, τα μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν χθες τα συγκλονιστικά αποτελέσματα μιας μελέτης σε παιδιά σε μια μεγάλη περιοχή της Αγγλίας. Ένα στα 58 παιδιά έχει κάποια μορφή αυτισμού. Πώς είναι δυνατόν μια πάθηση που συνεπάγεται κίνδυνο σοβαρής αναπηρίας να έχει αυξηθεί από 1 το 2000 σε 1 στα 58 παιδιά μέσα σε 17 χρόνια;

Η εργασία του κ. Τρακατέλλη για το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας 2007-2013 έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η ανάγκη για συνδυασμένο, συνεργατικό στοχασμό σχετικά με τις σοβαρές απειλές υγείας της Ευρώπης είναι απολύτως επιβεβλημένη. Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές που μπορεί να έχει η Ευρώπη στην υγεία είναι η στατιστική έρευνα και μελέτη, η οποία θα τεκμηριώνει την αληθινή κατάσταση των απειλών των νόσων –μεταδοτικές ή μη, χρόνιες ή οξείες– διότι, συγκρίνοντας τη θεραπεία των ασθενειών στα κράτη μέλη, θα διαμορφώσουμε μια γενική εικόνα που θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε ένα πρότυπο βέλτιστης πρακτικής και θα μας δώσει ενδείξεις για τις θεραπευτικές αγωγές ακόμη και για τις θεραπείες.

Η Επιτροπή, χαίρομαι που το λέω, έκανε μια αρχή χρηματοδοτώντας το σχέδιο «Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τον Αυτισμό», που έχει στόχο την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής μεθόδου, η οποία θα χρησιμοποιείται από τις υγειονομικές αρχές των κρατών μελών για τη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με την επιδημία του αυτισμού στην Ευρώπη. Ωστόσο, έχουμε ήδη καθυστερήσει πολύ. Οι ΗΠΑ παρακολουθούν την εν λόγω επιδημία εδώ και μία δεκαετία. Βάσει των στοιχείων, το Κογκρέσο των ΗΠΑ έχει ψηφίσει 16 νομοθετικές πράξεις για τη διάθεση δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά η Ευρώπη δεν έχει κάνει τίποτα ακόμη.

Καλώ την Επιτροπή να βρει έναν τρόπο για να προωθήσει την υγειονομική περίθαλψη ύψιστης ποιότητας στα κράτη μέλη, ένα σύστημα που δεν θα επιτρέψει ξανά την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη μιας επιδημίας όπως ο αυτισμός, καθώς καταστρέφει τα παιδιά, τους στερεί τη φυσιολογική τους ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE). – (SV) Ο ρόλος και η ευθύνη της ΕΕ στον τομέα της υγείας είναι, και πρέπει να παραμείνουν, περιορισμένα. Ίσως η σημαντικότερη συμβολή που μπορεί να έχει η ΕΕ, ωστόσο, είναι να δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αναζητήσουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλες χώρες της ΕΕ. Για πολλούς που είναι άρρωστοι, η υγειονομική περίθαλψη σε μία άλλη χώρα της ΕΕ θα μπορούσε να είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Είναι, συνεπώς, ακατανόητο το γεγονός ότι τόσα κράτη μέλη κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να περιορίσουν αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές της υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλο το φάσμα της ευρωπαϊκής υγειονομικής περίθαλψης, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διαθέτουν γνώση και ενημέρωση και, όσον αφορά αυτές τις δύο πτυχές, το πρόγραμμα για την υγεία θα μπορούσε να διαδραματίσει πολύτιμο ρόλο στη διάδοση των πληροφοριών για την υγεία και την υγειονομική περίθαλψη σε όλους τους ασθενείς ανά την Ευρώπη.

Εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, συνεπώς, σκεπτόμαστε πόσο ατυχές είναι το γεγονός ότι, από πολλές απόψεις, αυτός ακριβώς ο τομέας φαίνεται να έχει ψαλιδιστεί όταν, για δημοσιονομικούς λόγους, η Επιτροπή αναθεώρησε την πρότασή της για ένα νέο πρόγραμμα για την υγεία. Αντιλαμβάνομαι, ωστόσο, ότι υπήρξε μεγάλη αντίδραση ως προς αυτό. Γιατί, ωστόσο, η αύξηση της διαφάνειας μεταξύ των διαφόρων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη μέλη αποτελεί στην πραγματικότητα τόσο ευαίσθητο ζήτημα; Γιατί δεν επικεντρωνόμαστε στην εκτίμηση των πιθανών αποτελεσμάτων από την άποψη της υγειονομικής περίθαλψης και του αριθμού των ανθρώπων που θα βοηθούντο για να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας τους, αντί να επικεντρωνόμαστε στους διαθέσιμους πόρους όπως οι κλίνες και οι ημέρες που περνά κανείς στο νοσοκομείο; Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι υπάρχει η επιθυμία να μένουν οι ασθενείς χωρίς πληροφόρηση και ανίσχυροι.

Είναι εξίσου ακατανόητο γιατί ο συμβιβασμός των κρατών μελών της ΕΕ με τον εισηγητή μας, κ. Τρακατέλλη, απαιτούσε, για παράδειγμα, την απάλειψη διατυπώσεων που συμπεριέλαβα ακριβώς για να δώσω στους ασθενείς περισσότερη δύναμη. Γιατί, για παράδειγμα, δεν υπάρχει βούληση να επιβεβαιωθεί ότι οι ασθενείς έχουν δικαιώματα και με την ιδιότητά τους ως καταναλωτές της υγειονομικής περίθαλψης; Διέγραψαν την πρόταση που έλεγε ακριβώς αυτό, κάτι που θεωρώ δυσάρεστο.

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, οι αποφάσεις για την υγεία πρέπει να λαμβάνονται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Για εμένα, αυτό σημαίνει σε επίπεδο ασθενούς, ανεξαρτήτως του τι λέγεται από πολιτικούς και γραφειοκράτες στα κράτη μέλη. Πρέπει, συνεπώς, να χρησιμοποιήσουμε την ευρωπαϊκή συνεργασία για να ενισχύσουμε τη θέση των ασθενών και να τους δώσουμε περισσότερη γνώση και περισσότερη δύναμη. Με δύο λόγια, πρέπει να αφήσουμε τους ασθενείς να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο των παθήσεων τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey (PSE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να συγχαρώ τον κ. Τρακατέλλη και τη σκιώδη εισηγήτριά μας, κ. McAvan. Η υγεία είναι ένα σπουδαίο αγαθό, καθώς και ένα σημαντικό πολιτικό θέμα. Εν πρώτοις, η υγεία εμπίπτει στο εθνικό πεδίο αρμοδιότητας αλλά, για την Ευρώπη, συνιστά σαφή και σημαντική προστιθέμενη αξία.

Επί του παρόντος, η πρόσβαση που έχουν οι ευρωπαίοι πολίτες σε ικανοποιητική περίθαλψη είναι πολύ άνιση. Οι ασθενείς με καρκίνο έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης σε ορισμένες χώρες από ό,τι σε άλλες. Οι μέθοδοι θεραπείας διαφέρουν και η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι ανισομερής. Η γνώση των ασθενών για τις παθήσεις τους διαφέρουν από τη μία χώρα στην άλλη, και η πρόληψη δεν έχει σε όλες τις χώρες την προσοχή που της αξίζει.

Γι’ αυτό απαιτείται δράση. Πρέπει να συγκεντρώσουμε τη γνώση. Κράτη μέλη, νοσοκομεία, ενώσεις ασθενών και γενικοί ιατροί μπορούν να μάθουν οι μεν από τους δε. Πρέπει να συνδυάσουμε τη γνώση μας για την πρόληψη και τη θεραπεία των σοβαρότερων ασθενειών, μεταξύ των οποίων ο καρκίνος, οι ρευματισμοί, ο διαβήτης, οι διαταραχές των πνευμόνων, και προφανώς οι καρδιαγγειακές παθήσεις, και πρέπει να διδαχθούμε από τις άλλες χώρες πού μπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Τα κέντρα και τα δίκτυα γνώσης, τα οποία θα πρέπει να αφιερωθούν στις σπουδαιότερες ασθένειες, μπορούν να είναι μια ζωτική πηγή πληροφοριών για τους γιατρούς και τους ασθενείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Είναι αποδεδειγμένο ότι τα κονδύλια που επενδύονται στην υγεία είναι οι καλύτερες επενδύσεις. Προσφέρουν την καλύτερη απόδοση επένδυσης. Είμαι, συνεπώς, ικανοποιημένος που απορρίφθηκε η αρχική πρόταση της Επιτροπής για ένα κοινό πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης και προστασίας των καταναλωτών για την περίοδο έως το 2013.

Το Κοινοβούλιο έπραξε καλώς αυξάνοντας τις πιστώσεις για την υγειονομική περίθαλψη σε 1,5 δισ. ευρώ από το αρχικό επίπεδο των 969 εκατ. ευρώ, στέλνοντας επομένως ένα σαφές σημάδι και ένα μήνυμα τόσο στο Συμβούλιο όσο και στην Επιτροπή. Εν τω μεταξύ, οι προϋπολογισμοί για τα νέα πολυετή προγράμματα σε όλους τους τομείς πολιτικής ήταν αντικείμενο διαπραγματεύσεων όσον αφορά το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013· σε αυτό το πλαίσιο, κυρίες και κύριοι, πρέπει να εκφράσω τη μεγάλη δυσαρέσκειά μου για το γεγονός ότι πολλά προγράμματα, περιλαμβανομένου του προγράμματος για την υγεία, έλαβαν πιστώσεις πολύ μικρότερες από αυτές που είχε αρχικά προτείνει η Επιτροπή.

Παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόρθωσε στη συνέχεια να διορθώσει κάπως την κατάσταση, την άνοιξη του 2006, το αποτέλεσμα είναι εντελώς ανεπαρκές από την οπτική ορισμένων από τα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα για την υγειονομική περίθαλψη. Αναφέρομαι στη δημόσια υγεία, όπου ο αυξημένος προϋπολογισμός μειώθηκε στο σχεδόν απίστευτο ποσό των 365,5 εκατ. ευρώ. Είναι καλό που η πολιτική συμφωνία τον Νοέμβριο του 2006 για τον τομέα της υγείας δέχτηκε την αναθεωρημένη πρόταση της Επιτροπής και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

Πιστεύω ότι τα ειδικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν για άτομα και ασθενείς, όπως τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο, τις καρδιαγγειακές παθήσεις, τον διαβήτη και πολλές άλλες διαταραχές, δεν θα διακυβευτούν. Ούτε θα θέσουμε σε κίνδυνο την απαραίτητη συνεργασία στην Κοινότητα μεταξύ των εξειδικευμένων κέντρων ή τη δημιουργία πανευρωπαϊκού μητρώου για τις ασθένειες.

Υποστηρίζω πλήρως την προσέγγιση του εισηγητή, κ. Τρακατέλλη, και πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα λάβει και πάλι μια σοφή απόφαση.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – (LT) Συγχαίρω τον εισηγητή, που αντιμετώπισε την πρόκληση να προσαρμόσει τον σημαντικά μειωμένο επταετή προϋπολογισμό για την υγεία στις αυξανόμενες προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ. Μια συντονισμένη κοινοτική στρατηγική σε αυτό το πεδίο θα αύξανε σημαντικά την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων. Τώρα το πρόγραμμα πρέπει να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν, ώστε τουλάχιστον τα κονδύλια για το 2008 να ανακτηθούν εγκαίρως.

Στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διαφορές στην ιατρική περίθαλψη σε διάφορες χώρες έχουν γίνει εμφανείς. Το υπό συζήτηση πρόγραμμα οφείλει να βοηθήσει στην άμβλυνση των διαφορών αυτών. Κάθε πολίτης της ΕΕ σε κάθε χώρα της ΕΕ έχει το δικαίωμα να λαμβάνει ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι νέες χώρες της ΕΕ να συμμετάσχουν στα ευρωπαϊκά σχέδια.

Θέλω επίσης να υπογραμμίσω την ανάγκη να δοθεί προσοχή στα σχέδια που αφορούν την πρόληψη, τα οποία μειώνουν την επιρροή των παραγόντων κινδύνου και βελτιώνουν την υγεία στην Κοινότητα. Το να προλαμβάνει κανείς τις ασθένειες είναι πάντα φθηνότερο από το να τις θεραπεύει, ιδίως σε εποχές σαν τη σημερινή, όπου οι πόροι μειώνονται, αλλά οι ανάγκες αυξάνονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτό το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης θεσπίζει προτεραιότητες για σχέδια, τα οποία χρηματοδοτούνται σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, για την αντιμετώπιση των κυριότερων αιτιών θανάτου στην Ευρώπη, που είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις, οι νευροψυχικές διαταραχές, ο καρκίνος, οι παθήσεις του πεπτικού συστήματος και οι αναπνευστικές παθήσεις. Όλοι μας θα πεθάνουμε από κάτι, ιδίως αν φθάσουμε σε μια ορισμένη ηλικία. Η υψηλή ποιότητα της ιατρικής στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με τις βελτιώσεις των συνθηκών διαβίωσης, και ειδικότερα με την οικονομική ευημερία των ανθρώπων, οδήγησε σε αύξηση του προσδόκιμου ζωής για τους Ευρωπαίους. Υπάρχουν νέες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά μας. Μία από αυτές είναι πώς θα χρηματοδοτούνται στο μέλλον τα συστήματα υγείας και τα κοινωνικά συστήματα στην Ευρώπη από τον δημόσιο κορβανά και μία άλλη πρόκληση είναι πώς θα βελτιωθεί η θεραπεία της πολυνοσηρότητας, η οποία γίνεται πιο κοινή όσο οι άνθρωποι ζουν περισσότερο. Μια τέτοια θεραπεία είναι καίριας σημασίας για την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Αμφότερα τα μελήματα αυτά είναι κοινά σε όλα τα κράτη μέλη, ωστόσο κανένα δεν έχει περιληφθεί ακόμη λεπτομερώς στους κύριους στόχους του σχεδίου δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας. Ίσως την επόμενη φορά.

Η επίλυση του πρώτου από αυτά τα οικονομικά μελήματα θα συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, μια αξιολόγηση των προτεραιοτήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας, τόσο αναφορικά με τα κυβερνητικά προγράμματα όσο και αναφορικά με την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων. Η επαγγελματική μου εμπειρία με έχει διδάξει ότι η κύρια προτεραιότητα είναι να κάνουμε τους ανθρώπους πολύ πιο υπεύθυνους για τη δική τους υγεία και την πρόληψη ασθενειών. Οι ασθενείς δεν είναι ανόητοι και είναι ικανοί να λάβουν οι ίδιοι τις αποφάσεις που τους αφορούν. Χρειάζονται επαρκείς πληροφορίες γι’ αυτό, ωστόσο, οι οποίες πρέπει να είναι διατυπωμένες καταλλήλως. Υποστηρίζω, συνεπώς, σθεναρά τις προτάσεις στη δεύτερη ανάγνωση, περιλαμβανομένης της τροπολογίας 2, για παράδειγμα, που ζητά να προσφέρει το πρόγραμμα στους πολίτες καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες, και της τροπολογίας 9, που αφορά πολιτικές που οδηγούν σε πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Σε σχέση με το δεύτερο πρόβλημα, θέλω να πιστεύω ότι τα κράτη μέλη θα υποστηρίξουν ενεργά τον συντονισμό επιστημονικών δραστηριοτήτων με στόχο την επίτευξη της περίπλοκης θεραπείας συνδεδεμένων ασθενειών, παρά τη μεγάλη και θλιβερή μείωση στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για το σχέδιο δράσης υπέρ της υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάρκος Κυπριανού, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω ακόμη μία φορά τους βουλευτές για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για τη στήριξη που εξέφρασαν.

Δεν επιθυμώ να επαναλάβω όσα έχουν ήδη ειπωθεί και αυτά που είπα στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις, αλλά θα προβώ σε ορισμένες διευκρινίσεις. Όσον αφορά το ζήτημα του καρκίνου, θέλω να διευκρινίσω ότι ο καρκίνος παραμένει μία από τι κορυφαίες προτεραιότητες της Επιτροπής και αποτελεί μέρος του προγράμματος υγείας. Αναφέρθηκα συγκεκριμένα στις καρδιαγγειακές νόσους, επειδή αυτή ήταν η ερώτηση που υπέβαλε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, αλλά μέσω της έρευνας και άλλων προγραμμάτων υποστηρίζουμε πολλές πρωτοβουλίες όσον αφορά τον καρκίνο. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολύ πρόσφατα το ζήτημα αυτό στο Σώμα.

Θέλω να διορθώσω ένα λάθος. Η κ. Belohorská δεν βρίσκεται εδώ και νομίζω ότι δεν παρακολούθησε προσεκτικά τη συζήτηση σχετικά με το πώς εγκρίθηκαν οι δημοσιονομικές προοπτικές και το πώς αποφασίστηκε ποιος θα λάμβανε την απόφαση. Δεν ήταν η Επιτροπή εκείνη που μείωσε τον προϋπολογισμό – δεν έχουμε αυτοκαταστροφικές τάσεις. Όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο ήταν εκείνο που αποφάσισε ομόφωνα ότι θα υπήρχε μείωση, και οι τομείς που επλήγησαν περισσότερο, δυστυχώς, ήταν η υγεία, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Πρέπει να πω ότι αυτό είναι θλιβερό και είχα την ευκαιρία να το δηλώσω σε πολλές περιπτώσεις εδώ. Κατανοώ την απογοήτευση του κ. Τρακατέλλη όταν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα.

Ωστόσο, αυτό που μετρά είναι ότι θέλουμε να αναλάβουμε δράση, θέλουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες μας και θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο, επομένως πρέπει να τα καταφέρουμε με αυτά που διαθέτουμε και να κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση των περιορισμένων μέσων και πόρων μας. Γι’ αυτό συμφωνώ με πολλούς από εσάς –και γι’ αυτό αποτελεί προτεραιότητά μας– ότι η πρόληψη είναι ένας από τους κύριους στόχους, διότι έχει προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα έτσι, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους επικεντρώνοντάς τους στην πρόληψη. Αυτό είναι ένα από τα κύρια επιχειρήματά μου. Έχω προσπαθήσει επανειλημμένα να πείσω τα κράτη μέλη ότι οι δαπάνες για την υγεία δεν είναι κόστος αλλά επένδυση. Πρέπει να το δούμε από αυτήν την οπτική. Θα επωφεληθούμε μακροπρόθεσμα, και αυτό είναι ένα αντικίνητρο για τη λήψη μέτρων, όταν θα εμφανιστούν τα οφέλη κάποια στιγμή στο μέλλον.

Εντούτοις, νομίζω ότι έχει έρθει ο καιρός που δεν μπορούμε πλέον να περιμένουμε την επίλυση των προβλημάτων μόνον μέσω μεταρρυθμίσεων των συστημάτων υγείας ή μέσω κινητικότητας των ασθενών ή μέσω αύξησης του κόστους της ασφάλισης, αλλά πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη και στην υγεία και αυτό είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες. Προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας την επόμενη περίοδο.

Ίσως θα μπορούσα να αναφερθώ μόνον σε μία συγκεκριμένη τροπολογία, την οποία κατέθεσε η κ. McAvan. Δεν έχουμε αντίρρηση να συμφωνήσουμε στη διαγραφή αυτής της πρότασης. Καταλαβαίνετε ότι για εμάς αποτελεί μεγάλο επίτευγμα η ενσωμάτωση της διάρκειας υγιούς ζωής στους δείκτες, και αυτός ήταν ο σκοπός. Ήταν απλά ένας τρόπος για να το εκφράσουμε διαφορετικά, αλλά αντιλαμβανόμαστε το επιχείρημα, οπότε δεν έχουμε αντίρρηση να διαγραφεί, ιδίως επειδή η διατύπωση είναι αυτή που δημιουργεί το πρόβλημα, και όχι στην ουσία η εγκυρότητα του δείκτη.

Όσον αφορά το σημείο που έθιξε ο κ. Fjellner για το ζήτημα των δικαιωμάτων των ασθενών, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα αυτό στο Κοινοβούλιο και το διερευνούμε μέσω της πρωτοβουλίας για την υγειονομική περίθαλψη, η οποία αναμένεται να υιοθετηθεί στο τέλος του έτους. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα στα διάφορα κράτη μέλη, επομένως δεν συμφωνούμε πάντα σε μία κοινή προσέγγιση, αλλά θα γίνει τουλάχιστον το πρώτο βήμα και πολλά ζητήματα, όπως η πληροφόρηση των ασθενών και άλλες πτυχές των δικαιωμάτων των ασθενών, θα αντιμετωπιστούν μέσω της πρωτοβουλίας για την υγειονομική περίθαλψη.

Θέλω να κλείσω ευχαριστώντας όλους εσάς, ειδικότερα την Επιτροπή Περιβάλλοντος, καθώς και τον κ. Τρακατέλλη για την υπομονή και την επιμονή του. Προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας κατά την εφαρμογή του προγράμματος.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. BIELAN
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Έχω λάβει μία πρόταση ψηφίσματος(1) σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 5 του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη, 10 Ιουλίου 2007.

 
  

(1) Βλ. συνοπτικά πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου