Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 9 юли 2007 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Подновяване на сесията
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 4.Състав на Парламента: вж. протоколи
 5.Състав на комисиите: вж. протоколи
 6.Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение: вж. протоколи
 7.Внасяне на документи: вж. протоколи
 8.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 9.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 10.Писмени декларации (член 116 от правилника): вж. протоколи
 11.Петиции: вж. протоколи
 12.График за 2008 г.
 13.Ред за работата на Парламента
 14.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 15.Установяване на обща процедура за разрешение на хранителни добавки, хранителни ензими и ароматични продукти за храни - Хранителни добавки - Хранителни ензими - Ароматични продукти и хранителни съставки с ароматични свойства (разискване)
 16.Програма за действие на Общността в областта на здравеопазването (2007-2013 г.) - Мерки относно лечението на сърдечно-съдови заболявания (разискване)
 17.Управление на рисковете от MON 863 (разискване)
 18.Споразумение за личните данни на пътниците (PNR) със Съединените американски щати (разискване)
 19.Перспективи пред вътрешния пазар на газ и електроенергия (разискване)
 20.Пускане на пазара на някои измервателни уреди, съдържащи живак (разискване)
 21.Установяване и обозначаване на Европейската критична инфраструктура и оценяването на необходимостта от подобряване на нейната защита (разискване)
 22.Приложимо право към извъндоговорни задължения (“Рим II”) (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 24.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (470 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (819 kb)
Правна информация - Политика за поверителност