Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 9. juuli 2007 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 4.Parlamendi koosseis (vaata protokolli)
 5.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 6.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine (vt protokoll)
 7.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 8.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 10.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116) (vt protokoll)
 11.Petitsioonid (vaata protokolli)
 12.2008. aasta ajakava
 13.Tööplaan
 14.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 15.Toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus – Toidu lisaained – Toiduensüümid – Toiduainetes kasutatavad lõhna- ja maitseained ning teatavad lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosad (arutelu)
 16.Ühenduse tervisevaldkonna tegevusprogramm (2007–2013) - Südame-veresoonkonna haiguste vastu võitlemise meetmed (arutelu)
 17.MON 863 riskijuhtimine (arutelu)
 18.PNR-leping Ameerika Ühendriikidega (arutelu)
 19.Gaasi ja elektri siseturu väljavaated (arutelu)
 20.Elavhõbedat sisaldavad mõõteseadmed (arutelu)
 21.Euroopa esmatähtsad infrastruktuurid (arutelu)
 22.Lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatav õigus ("Rooma II") (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (470 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (819 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika