Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 9 juli 2007 - StraatsburgUitgave PB
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van het voorzitterschap
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Samenstelling commissies: zie notulen
 6.Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen
 7.Ingekomen stukken: zie notulen
 8.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 9.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 10.Schriftelijke verklaringen (artikel 116): zie notulen
 11.Verzoekschriften: zie notulen
 12.Vergaderrooster 2008
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 15.Uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s – Levensmiddelenadditieven – Voedingsenzymen – Aroma's en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in of op levensmiddelen (debat)
 16.Communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2007-2013) – Actie voor het aanpakken van hart- en vaatziekten (debat)
 17.Risicobeheer MON 863 (debat)
 18.PNR-Akkoord met de Verenigde Staten van Amerika (debat)
 19.Vooruitzichten voor de interne gas- en elektriciteitsmarkt (debat)
 20.Kwikhoudende meettoestellen (debat)
 21.Inventarisatie, inaanmerkingneming en bescherming van Europese kritieke infrastructuur (debat)
 22.Het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen ("ROME II") (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (440 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (901 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid