Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 9 lipca 2007 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Skład Parlamentu: patrz protokół
 5.Skład komisji (patrz: protokół)
 6.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji: patrz protokół.
 7.Składanie dokumentów: patrz protokół
 8.Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów): Patrz protokól
 9.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 10.Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
 11.Petycje (patrz: protokół)
 12.Kalendarz 2008
 13.Porządek obrad
 14.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 15.Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności - Dodatki do żywności - Enzymy spożywcze - Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o własnościach aromatyzujących (debata)
 16.Wspólnotowy program działań (2007-2013), dziedzina „Zdrowie” - Środki mające na celu leczenie chorób układu krążenia (debata)
 17.Zarządzanie ryzykiem związanym z kukurydzą MON 863 (debata)
 18.Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące PNR (debata)
 19.Perspektywy rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej (debata)
 20.Urządzenia pomiarowe zawierające rtęć (debata)
 21.Rozpoznanie, wyznaczenie i ochrona europejskiej infrastruktury krytycznej (debata)
 22.Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) (debata)
 23.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 24.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (470 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (819 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności