Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 9. júla 2007 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Obnovenie zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 6.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe: pozri zápisnicu
 7.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 8.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 9.Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 10.Písomné vyhlásenia (článok 116 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Petície: pozri zápisnicu
 12.Kalendár schôdzí na rok 2008
 13.Program práce
 14.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 15.Spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm - potravinárske prídavné látky - potravinárske enzýmy - arómy a určité potravinové prísady s aromatickými vlastnosťami (rozprava)
 16.Akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007-2013) - Opatrenia na boj proti kardiovaskulárnym chorobám (rozprava)
 17.Riadenie rizík z MON 863 (rozprava)
 18.Dohoda o prenose údajov podľa mena cestujúceho s USA (rozprava)
 19.Vyhliadky vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou (rozprava)
 20.Meracie prístroje obsahujúce ortuť (rozprava)
 21.Identifikácia, označenie a ochrana európskej kritickej infraštruktúry (rozprava)
 22.Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (470 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (819 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia