Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Ponedeljek, 9. julij 2007 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjave predsedstva
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 4.Sestava Parlamenta: glej zapisnik
 5.Sestava odborov: glej zapisnik
 6.Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja: glej zapisnik
 7.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 8.Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev): gl. zapisnik
 9.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta: gl. zapisnik
 10.Pisne izjave (člen 116): glej zapisnik
 11.Peticije: glej zapisnik
 12.Časovni razpored dela za leto 2008
 13.Vrstni red zadev
 14.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 15.Skupni postopek odobritve za aditive za živila, živilske encime in arome za živila - Aditivi za živila - Živilski encimi - Arome in živilske sestavine z aromatičnimi lastnostmi (razprava)
 16.Drugi program ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2007-2013) - Ukrepi za obvladovanje bolezni srca in ožilja (razprava)
 17.Upravljanje tveganj v zvezi z MON 863 (razprava)
 18.Sporazum o PNR z Združenimi dražavami Amerike (razprava)
 19.Notranji trg za plin in električno energijo (razprava)
 20.Merilne naprave, ki vsebujejo živo srebro (razprava)
 21.Ugotavljanje, določanje in varovanje evropske ključne infrastrukture (razprava)
 22.Pravo, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti ("Rim II") (razprava)
 23.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 24.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (470 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (819 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov