Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0165(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0148/2007

Ingediende teksten :

A6-0148/2007

Debatten :

PV 22/05/2007 - 20
CRE 22/05/2007 - 20

Stemmingen :

PV 23/05/2007 - 5.4
CRE 23/05/2007 - 5.4
Stemverklaringen
PV 10/07/2007 - 8.36
CRE 10/07/2007 - 8.36
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0324

Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 10 juli 2007 - Straatsburg Uitgave PB

8.36. Onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken (stemming)
PV
  

- Verslag-Astrid Lulling (A6-0148/2007)

Vóór de stemming:

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), rapporteur. – (FR) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik wilde heel kort uw aandacht vestigen op dit verslag, aangezien de procedure heel ingewikkeld is.

Voor alle duidelijkheid wil ik iedereen die een verhoging van de minimumtarieven op bier en sterke dranken wil vermijden, erop wijzen dat ze tegen alle binnen de commissie goedgekeurde amendementen moeten stemmen op één na, dat binnen de Commissie economische en monetaire zaken met een geringe, toevallige meerderheid van 21 tegen 19 is goedgekeurd. Ik vraag u hoe dan ook, ongeacht de uitslag van de stemming, om mijn hele verslag te verwerpen en daarmee de status-quo te handhaven als het gaat om accijnzen op alcohol, in afwachting van het verslag van de Commissie, aangezien de heer Kovàcs aan het einde van het jaar voorstellen wil doen over het hele accijnsbeleid.

Ik kan u wellicht nog wijzen op wat Winston Churchill zei:

(EN) Goede teksten bestaan niet.

(Applaus)

Ik zou daaraan willen toevoegen dat er niets erger is dan onnodig belastingen te verhogen op het verkeerde moment. Daarom vraag ik u mij te volgen bij de stemming en het verslag hoe dan ook te verwerpen!

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lulling. Het is duidelijk dat uw advies hier in het Parlement in goede aarde valt.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE), voorzitter van de Commissie economische en monetaire zaken. – (FR) Mevrouw de Voorzitter, het Parlement zal zich nog herinneren dat we deze tekst moesten terugverwijzen naar de commissie, omdat onze rapporteur, na tegenstrijdige stemmingen, had opgeroepen tegen te stemmen.

De Commissie economische en monetaire zaken heeft serieus werk verricht dat klaarblijkelijk niet naar de zin is van onze rapporteur, die zich zonder meer had moeten distantiëren van het eindresultaat. Het amendement is niet met een geringe, toevallige meerderheid goedgekeurd, maar na zeer grondig werk, samen met de Commissie en de Raad, om te komen tot een uiterst redelijk voorstel dat naar ik hoop de goedkeuring van dit Parlement zal kunnen wegdragen.

(Applaus)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid