Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 10 juli 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

9. Sammankallande av regeringskonferensen: Europaparlamentets yttrande (artikel 48 i EU-fördraget) (tidsfrist för ingivande av ändringsförslag): se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy