Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 10 juli 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

11. Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
Protokoll
  

(Sammanträdet avbröts kl. 13.15 och återupptogs kl. 15.05.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: LUIGI COCILOVO
Vice talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy