Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 10. července 2007 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Převody prostředků: viz zápis
 4.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 5.Vnitřní trh poštovních služeb Společenství (rozprava)
 6.Finanční služby (2005–2010) – Bílá kniha (rozprava)
 7.Modernizace pracovního práva (rozprava)
 8.Hlasování
  8.1.Volba místopředsedy Evropského parlamentu (hlasování)
  8.2.Žádost o konzultaci s Výborem regionů: Přispění dobrovolníků k hospodářské a sociální soudržnosti (článek 118 jednacího řádu ) (hlasování)
  8.3.Protokol k dohodě o přidružení ES-Alžírsko (hlasování)
  8.4.Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Moldávií po rozšíření z 1. ledna 2007 (hlasování)
  8.5.Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ukrajinou po rozšíření z 1. ledna 2007 (hlasování)
  8.6.Uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Arménií po rozšíření z 1. ledna 2007 (hlasování)
  8.7.Uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ázerbájdžánem po rozšíření z 1. ledna 2007 (hlasování)
  8.8.Uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Gruzií po rozšíření z 1. ledna 2007 (hlasování)
  8.9.Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995 o používání informační technologie pro celní účely (hlasování)
  8.10.Přímé pojištění jiné než životní (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  8.11.Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  8.12.Zajištění (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  8.13.Nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) (hlasování)
  8.14.Organizace výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (hlasování)
  8.15.Označování energetické účinnosti kancelářských zařízení štítky (přepracované znění) (hlasování)
  8.16.Úmluva OSN o Kodexu jednání liniových konferencí (zrušení nařízení Rady (EHS) č. 954/79) (hlasování)
  8.17.Kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v Antarktidě (hlasování)
  8.18.Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o Europolu (hlasování)
  8.19.Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech (hlasování)
  8.20.Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o zákazu řízení motorových vozidel (hlasování)
  8.21.Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o boji proti korupci (hlasování)
  8.22.Vložení nového článku 204a týkajícího se „oprav“ do jednacího řádu (hlasování)
  8.23.Změna článku 201 jednacího řádu (hlasování)
  8.24.Konzultace ohledně imunity a výsad Alessandry Mussolini (hlasování)
  8.25.Žádost o ochranu parlamentní imunity, které požívá Ashley Mote (hlasování)
  8.26.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2007 (hlasování)
  8.27.Výdaje na překlady (hlasování)
  8.28.Minimalizace administrativních nákladů vyplývajících z právních předpisů (hlasování)
  8.29.Rozhodné právo pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (hlasování)
  8.30.Akční program Společenství (2007- 2013), oblast "Zdraví" (hlasování)
  8.31.Měřící zařízení obsahující rtuť (hlasování)
  8.32.Povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky (hlasování)
  8.33.Potravinářské přídatné látky (hlasování)
  8.34.Potravinářské enzymy (hlasování)
  8.35.Látky určené k aromatizaci a některé složky potravin vyznačující se aromatem (hlasování)
  8.36.Spotřební daň z alkoholu a alkoholických nápojů (hlasování)
  8.37.Určování a označování evropské kritické infrastruktury (hlasování)
  8.38.Perspektivy vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou (hlasování)
  8.39.Průmyslový rybolov a výroba rybí moučky a rybího tuku (hlasování)
 9.Svolání mezivládní konference (lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů): viz zápis
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Modernizace pracovního práva (pokračování rozpravy)
 14.Vysílání pracovníků (rozprava)
 15.Budoucí námořní politika Unie (rozprava)
 16.Doba vyhrazená pro otázky (otázky na Komisi)
 17.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 18.Provádění prvního železničního balíčku (rozprava)
 19.Společná pravidla pro provozování služeb letecké dopravy (přepracované znění) (rozprava)
 20.Evropa v pohybu (rozprava)
 21.Dvoustranné obchodní vztahy EU-Čína (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 23.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (871 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (1162 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí