Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 10. juli 2007 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Det indre marked for posttjenester (forhandling)
 6.Hvidbog om finansielle tjenesteydelser 2005-2010 (forhandling)
 7.Modernisering af arbejdsretten (forhandling)
 8.Afstemningstid
  8.1.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (afstemning)
  8.2.Anmodning om høring af Regionsudvalget - Frivilligt arbejdes bidrag til den økonomiske og sociale samhørighed (forretningsordenens artikel 118) (afstemning)
  8.3.Euro-Middelhavsaftalen EF/Algeriet (afstemning)
  8.4.Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Moldova (afstemning)
  8.5.Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Ukraine (afstemning)
  8.6.Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Armenien (afstemning)
  8.7.Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Aserbajdsjan (afstemning)
  8.8.Partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Georgien (afstemning)
  8.9.Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om informationsteknologi på toldområdet (afstemning)
  8.10.Direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) (afstemning)
  8.11.Institutter for kollektiv investering i værdipapirer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) (afstemning)
  8.12.Genforsikringsvirksomhed (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) (afstemning)
  8.13.Produktklassifikation (CPA) (afstemning)
  8.14.Stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (afstemning)
  8.15.Energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (omarbejdet udgave) (afstemning)
  8.16.De Forenede Nationers konvention om en kodeks for linjekonferencer (afstemning)
  8.17.Fiskeri i området ved Antarktis (afstemning)
  8.18.Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Europol-konventionen (afstemning)
  8.19.Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om gensidig retshjælp i straffesager (afstemning)
  8.20.Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om frakendelse af førerretten (afstemning)
  8.21.Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om bekæmpelse af bestikkelse af tjenestemænd (afstemning)
  8.22.Berigtigelser (ny artikel 204a i forretningsordenen) (afstemning)
  8.23.Anvendelse og fortolkning af forretningsordenen (ændring af forretningsordenens artikel 201) (afstemning)
  8.24.Stillingtagen angående Alessandra Mussolinis immunitet (afstemning)
  8.25.Beskyttelse af Ashley Motes immunitet (afstemning)
  8.26.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2007 (afstemning)
  8.27.Revisionsrettens særberetning om udgifter til oversættelse (afstemning)
  8.28.Minimering af administrative omkostninger (afstemning)
  8.29.Lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II) (afstemning)
  8.30.EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013) (afstemning)
  8.31.Kviksølvholdige måleapparater (afstemning)
  8.32.Godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer (afstemning)
  8.33.Fødevaretilsætningsstoffer (afstemning)
  8.34.Fødevareenzymer (afstemning)
  8.35.Fødevarearomaer (afstemning)
  8.36.Punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (afstemning)
  8.37.Europæisk kritisk infrastruktur (afstemning)
  8.38.Det indre gas- og elmarked (afstemning)
  8.39.Fiskemel og fiskeolie (afstemning)
 9.Indkaldelse af regeringskonference (EU-traktatens artikel 48) (délai de dépôt d'ændringsforslag): se protokollen
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 13.Modernisering af arbejdsretten (fortsat forhandling)
 14.Udstationering af arbejdstagere (forhandling)
 15.Havpolitik (forhandling)
 16.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 17.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 18.Den første jernbanepakke (forhandling)
 19.Lufttransporttjenester (omarbejdet) (forhandling)
 20.Bæredygtig mobilitet (forhandling)
 21.Handelsforbindelserne med Kina (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 23.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (701 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1311 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik