Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 10. heinäkuuta 2007 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden toteuttaminen (keskustelu)
 6.Rahoituspalvelut 2005–2010 (Valkoinen kirja) (keskustelu)
 7.Työlainsäädännön uudistaminen 2000-luvun haasteita vastaavaksi (keskustelu)
 8.Äänestykset
  8.1.Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (äänestys)
  8.2.Alueiden komitean kuulemista koskeva pyyntö - Vapaaehtoistyön merkitys taloudellisen ja sosiaalisen koheesion edistämisessä (työjärjestyksen 118 artikla) (äänestys)
  8.3.EY:n ja Algerian välinen Euro-Välimeri-sopimus (äänestys)
  8.4.EY:n ja Moldovan kumppanuus- ja yhteistyösopimus (äänestys)
  8.5.EY:n ja Ukrainan kumppanuus- ja yhteistyösopimus (äänestys)
  8.6.EY:n ja Armenian kumppanuus- ja yhteistyösopimus (äänestys)
  8.7.EY:n ja Azerbaidžanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus (äänestys)
  8.8.EY:n ja Georgian kumppanuus- ja yhteistyösopimus (äänestys)
  8.9.Bulgarian ja Romanian liittyminen yleissopimukseen tietotekniikan käytöstä tullialalla (äänestys)
  8.10.Muut ensivakuutukset kuin henkivakuutukset (komission täytäntöönpanovalta) (äänestys)
  8.11.Arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset (komission täytäntöönpanovalta) (äänestys)
  8.12.Jälleenvakuutus (komission täytäntöönpanovalta) (äänestys)
  8.13.Uusi tilastollinen toimialoittainen tuoteluokitus (CPA) (äänestys)
  8.14.Yhteisön työvoimaa koskeva otantatutkimus (äänestys)
  8.15.Toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskeva yhteisön ohjelma (uudelleen laadittu) (äänestys)
  8.16.Linjakonferenssien käyttäytymissääntöjä koskevasta YK:n yleissopimuksesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 954/79 kumoaminen (äänestys)
  8.17.Etelämantereella harjoitettavan kalastustoiminnan valvonta (äänestys)
  8.18.Bulgarian ja Romanian liittyminen Europol-yleissopimukseen (äänestys)
  8.19.Bulgarian ja Romanian liittyminen yleissopimukseen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa EU:n jäsenvaltioiden välillä (äänestys)
  8.20.Bulgarian ja Romanian liittyminen yleissopimukseen ajokielloista (äänestys)
  8.21.Bulgarian ja Romanian liittyminen virkamiesten lahjonnan torjumista koskevaan yleissopimukseen (äänestys)
  8.22.Oikaisut (204 a artiklan lisääminen työjärjestykseen) (äänestys)
  8.23.Työjärjestyksen soveltaminen ja tulkitseminen (työjärjestyksen 201 artiklan muuttaminen) (äänestys)
  8.24.Alessandra Mussolinin parlamentaarinen koskemattomuus ja erioikeudet (äänestys)
  8.25.Ashley Moten parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (äänestys)
  8.26.Lisätalousarvio nro 4/2007 (äänestys)
  8.27.Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 9/2006 komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston käännösmenoista (äänestys)
  8.28.Lainsäädännöstä johtuvien hallintokustannusten vähentäminen (äänestys)
  8.29.Sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettava laki (Rooma II) (äänestys)
  8.30.Toinen terveysalan yhteisön toimintaohjelma (2007–2013) (äänestys)
  8.31.Elohopeaa sisältävät mittalaitteet (äänestys)
  8.32.Elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely (äänestys)
  8.33.Elintarvikelisäaineet (äänestys)
  8.34.Elintarvike-entsyymit (äänestys)
  8.35.Elintarvikkeissa käytettävät aromit ja ainesosat, joilla on aromaattisia ominaisuuksia (äänestys)
  8.36.Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteveron lähentäminen (äänestys)
  8.37.Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien määrittäminen, nimeäminen ja suojaaminen (äänestys)
  8.38.Kaasun ja energian sisämarkkinoiden mahdollisuudet (äänestys)
  8.39.Rehukalastus ja kalajauhon ja -öljyn tuotanto (äänestys)
 9.Hallitustenvälisen konferenssin koollekutsuminen (tarkistusten käsiteltäväksi jättämisen määräaika): ks. pöytäkirja
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Työlainsäädännön uudistaminen 2000-luvun haasteita vastaavaksi (jatkoa keskustelulle)
 14.Työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon (keskustelu)
 15.EU:n tuleva meripolitiikka: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen näkemys (keskustelu)
 16.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 17.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 18.Ensimmäisen rautatiepaketin täytäntöönpano (keskustelu)
 19.Lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt (keskustelu)
 20.Euroopan kestävä liikkuvuus (keskustelu)
 21.Kahdenväliset kauppasuhteet Kiinan kanssa (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 23.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (741 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (1173 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö