Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2007 m. liepos 10 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Plenarinio posėdžio atidarymas
 2.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 3.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 5.Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos užbaigtumas (diskusijos)
 6.Finansinės paslaugos 2005–2010 m. (Baltoji knyga) (diskusijos)
 7.Darbo teisės modernizavimas įgyvendinant XXI–ojo amžiaus uždavinius (diskusijos)
 8.Balsavimui skirtas laikas
  8.1.Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (balsavimas)
  8.2.Regionų komiteto konsultacijos prašymas – Savanorystės nauda ekonominei ir socialinei sanglaudai (Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis) (balsavimas)
  8.3.Europos ir Viduržemio jūros valstybių susitarimo protokolas dėl EB ir Alžyro asociacijos sudarymo siekiant atsižvelgti į 2004 m. gegužės 1 d. plėtrą (balsavimas)
  8.4.EB ir Moldovos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas po 2007 m. sausio 1 d. plėtros (balsavimas)
  8.5.EB ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas po 2007 m. sausio 1 d. plėtros (balsavimas)
  8.6.EB ir Armėnijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas po 2007 m. sausio 1 d. plėtros (balsavimas)
  8.7.EB ir Azerbaidžano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas po 2007 m. sausio 1 d. plėtros (balsavimas)
  8.8.EB ir Gruzijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas po 2007 m. sausio 1 d. plėtros (balsavimas)
  8.9.Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 1995 m. liepos 26 d. Konvencijos dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais (balsavimas)
  8.10.Tiesioginis draudimas, išskyrus gyvybės draudimą (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) (balsavimas)
  8.11.Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) (balsavimas)
  8.12.Perdraudimas (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) (balsavimas)
  8.13.Nauja statistinė produktų klasifikacija pagal veiklos rūšį (CPA) (balsavimas)
  8.14.Darbo jėgos atrankinis tyrimas Bendrijoje (balsavimas)
  8.15.Bendrijos raštinės įrangos energijos naudojimo efektyvumo ženklinimas (nauja redakcija) (balsavimas)
  8.16.Jungtinių Tautų konvencija dėl linijinių konferencijų elgesio kodekso (Tarybos reglamento (EEB) Nr. 954/79 panaikinimas) (balsavimas)
  8.17.Žvejybos Antarkties jūrose kontrolės priemonės (balsavimas)
  8.18.Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 1995 m. liepos 26 d. Europolo konvencijos (balsavimas)
  8.19.Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 2000 m. gegužės 29 d. Konvencijos dėl ES valstybių narių tarpusavio pagalbos baudžiamosiose bylose (balsavimas)
  8.20.Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 1998 m. birželio 17 d. Vairuotojų teisių atėmimo konvencijos (balsavimas)
  8.21.Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie 1997 m. gegužės 26 d. Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar ES valstybių narių pareigūnais (balsavimas)
  8.22.Klaidų ištaisymas (naujas Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 204a straipsnis) (balsavimas)
  8.23.Darbo tvarkos taisyklių taikymo ar aiškinimas (Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio pakeitimas) (balsavimas)
  8.24.Konsultacija dėl Alessandra Mussolini imuniteto ir privilegijų (balsavimas)
  8.25.Prašymas ginti Ashley Mote imunitetą ir privilegijas (balsavimas)
  8.26.Taisomojo biudžeto Nr. 4 projektas (balsavimas)
  8.27.Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 9/2006 dėl Komisijos, Parlamento ir Tarybos vertimo raštu išlaidų (balsavimas)
  8.28.Su teisės aktais susijusių administravimo išlaidų sumažinimas (balsavimas)
  8.29.Nesutartinėms prievolėms taikytina teisė („ROMA II“) (balsavimas)
  8.30.Bendrijos veiksmų programa sveikatos srityje (2007−2013 m.) (balsavimas)
  8.31.Matavimo prietaisai, turintys gyvsidabrio (balsavimas)
  8.32.Bendra leidimų suteikimo maisto priedams, fermentams ir kvapiosioms medžiagoms procedūra (balsavimas)
  8.33.Maisto priedai (balsavimas)
  8.34.Maisto fermentai (balsavimas)
  8.35.Kvapiosios medžiagos ir aromatinių savybių turintys maisto ingredientai (balsavimas)
  8.36.Alkoholio ir alkoholinių gėrimų akcizų tarifų derinimas (balsavimas)
  8.37.Europos ypatingos svarbos infrastruktūra (balsavimas)
  8.38.Dujų ir elektros vidaus rinkos perspektyvos (balsavimas)
  8.39.Pramoninė žuvininkystė ir žuvų miltų bei žuvų taukų gamyba (balsavimas)
 9.Tarpvyriausybinės konferencijos sušaukimas (pakeitimų pateikimo terminas) (žr. protokola)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 12.Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 13.Darbo teisės modernizavimas įgyvendinant XXI–ojo amžiaus uždavinius (diskusijų tęsinys)
 14.Darbuotojų komandiravimas (diskusijos)
 15.Būsimosios Europos Sąjungos jūrų politikos linkme. Europos vandenynų ir jūrų vizija (diskusijos)
 16.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 17.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 18.Pirmojo geležinkelių transporto teisės aktų rinkinio įgyvendinimas (diskusijos)
 19.Bendrosios oro transporto paslaugų teikimo taisyklės (išdėstyta nauja redakcija) (diskusijos)
 20.Judumo Europoje skatinimas. Tvarus judumas mūsų kontinentui (diskusijos)
 21.ES ir Kinijos dvišaliai prekybos santykiai (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 23.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (871 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1162 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika