Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
It-Tlieta, 10 ta' Lulju 2007 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 3.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 4.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 5.It-tlestija tas-suq intern tas-servizzi tal-posta tal-Komunità (dibattitu)
 6.Servizzi finanzjarji 2005-2010 (White Paper) (dibattitu)
 7.Il-modernizzazzjoni tad-dritt tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI (dibattitu)
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.Elezzjoni ta' Viċi-President tal-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  8.2.Talba għall-konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni - kontribut tal-volontarjat għall-koeżjoni ekonomika u soċjali (votazzjoni)
  8.3.Protokoll għall-Ftehim ta' Assoċjazzjoni Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni KE/Alġerija biex jittieħed kont tat-tkabbir ta'l-1 ta' Mejju 2004. (votazzjoni)
  8.4.Protokoll għall-ftehim ta' sħubija u ta' koperazzjoni KE/Moldavja (sħubija tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-UE) (votazzjoni)
  8.5.Protokoll għall-ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Ukrajna (sħubija tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-UE) (votazzjoni)
  8.6.Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Armenja biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007. (votazzjoni)
  8.7.Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Ażerbajġan biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007. (votazzjoni)
  8.8.Protokoll għall-Ftehim ta' sħubija u koperazzjoni KE/Ġeorġja biex jittieħed kont tat-tkabbir ta' l-1 ta' Jannar 2007. (votazzjoni)
  8.9.L-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, dwar l-użu tat-teknoloġija ta' l-informatika fil-qasam doganali (votazzjoni)
  8.10.Assigurazzjoni diretta barra minn assigurazzjoni fuq il-ħajja (setgħat ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni) (votazzjoni)
  8.11.Impriżi għal investimenti kollettivi f'titoli trasferibbli (poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) (votazzjoni)
  8.12.Riassigurazzjoni (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) (votazzjoni)
  8.13.Klassifikazzjoni statistika ġdida ta' prodotti skond l-użu (CPA) (votazzjoni)
  8.14.Stħarriġ ta' kampjun tal-forza tax-xogħol fil-Komunità (votazzjoni)
  8.15.Ittikkettar dwar l-effiċjenza ta' l-enerġija ta' tagħmir ta' l-uffiċċju (tfassil mill-ġdid) (votazzjoni)
  8.16.Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti rigward kodiċi ta' kondotta tal-konferenzi marittimi (abrogazzjoni tar-regolament (KEE) nru. 954/79 tal-Kunsill) (votazzjoni)
  8.17.Miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fl-Antartiku (votazzjoni)
  8.18.Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija fil-Konvenzjoni tal-Europol tas-26 ta' Lulju 1995 (votazzjoni)
  8.19.Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000 dwar Assistenza Ġudizzjarja f'Materja Kriminali (votazzjoni)
  8.20.Rapport (votazzjoni)
  8.21.l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Mejju 1997 dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni ta' uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
  8.22.Iż-żieda fir-Regolament tal-Parlament Ewropew ta' Artikolu 204a ġdid dwar ir-rettifiki (votazzjoni)
  8.23.l-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura (emenda ta'l-Artikolu 201 tar-Regolament PE) (votazzjoni)
  8.24.Konsultazzjoni dwar l-immunitajiet u l-privileġġi ta' Alessandra Mussolini (votazzjoni)
  8.25.Rapport (votazzjoni)
  8.26.Abbozz ta' baġit ta' emenda nru 4/2007 (votazzjoni)
  8.27.Rapport speċjali Nru 9/2006 tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea dwar l-infiq tat-traduzzjoni tal-Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (votazzjoni)
  8.28.Imminimizzar ta' l-ispejjeż amministrattivi imposti mil-leġiżlazzjoni (votazzjoni)
  8.29.Il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali ("Ruma II") (votazzjoni)
  8.30.Programm ta' azzjoni Komunitarju fil-qasam tas-Saħħa (2007-2013) (votazzjoni)
  8.31.Tagħmir ta' kejl li fihom il-merkurju (votazzjoni)
  8.32.Proċedura ta' awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi, l-enżimi u l-ħwawar ta' l-ikel (votazzjoni)
  8.33.Addittivi fl-ikel (votazzjoni)
  8.34.L-enżimi ta' l-ikel (votazzjoni)
  8.35.Ħwawar u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet ta' taħwir (votazzjoni)
  8.36.Approssimazzjoni tar-rati tad-dazju fuq l-alkoħol u xorb alkoħoliku (votazzjoni)
  8.37.L-identifikazzjoni, l-għażla u l-ħarsien ta' l-Infrastruttura Kritika Ewropea (votazzjoni)
  8.38.Il-prospetti tas-suq intern fil-gas u l-elettriku (votazzjoni)
  8.39.Is-sajd industrijali u l-produzzjoni ta' żejt tal-ħuta u ta' ħut imqadded mitħun (votazzjoni)
 9.Sejħa għal-Konferenza Intergovernattiva (skadenza għat-tressiq ta' l-emendi): ara l-Minuti
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel: ara l-Minuti
 13.Il-modernizzazzjoni tad-dritt tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI (tkomplija tad-dibattitu)
 14.Issekondar ta' ħaddiema (dibattitu)
 15.Lejn politika marittima futura ta' l-Unjoni: viżjoni Ewropea ta' l-oċeani u l-ibħra (dibattitu)
 16.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)
 17.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijet: ara l-Minuti
 18.L-implimentazzjoni ta' l-ewwel pakkett ferrovjarju (dibattitu)
 19.Regoli komuni għall-isfruttament ta' servizzi tat-trasport bl-ajru (dibattitu)
 20.Għal Ewropa mobbli - mobilità sostenibbli għall-kontinent tagħna (dibattitu)
 21.Relazzjonijiet kummerċjali bilaterali bejn l-UE u ċ-Ċina (dibattitu)
 22.Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 23.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (871 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1162 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza