Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 10 iulie 2007 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 4.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 5.Realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii (dezbatere)
 6.Serviciile financiare 2005-2010 (Carte albă) (dezbatere)
 7.Modernizarea dreptului muncii pentru a răspunde provocărilor secolului XXI (dezbatere)
 8.Timpul afectat votului
  8.1.Alegerea unui vicepreşedinte al Parlamentului European (vot)
  8.2.Cerere de consultare a Comitetului Regiunilor: Contribuţia voluntariatului la coeziunea economică şi socială (articolul 118 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.3.Protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri CE - Algeria pentru a ine seama de extinderea din 1 mai 2004 (vot)
  8.4.Protocol la Acordul de parteneriat şi cooperare CE/Moldova (aderarea Bulgariei şi a României la UE) (vot)
  8.5.Protocol la Acordul de parteneriat şi cooperare CE/Ucraina (aderarea Bulgariei şi a României la UE) (vot)
  8.6.Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare CE/Armenia (aderarea Republicii Bulgaria şi a României la UE) (vot)
  8.7.Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare CE/ Azerbaidjan (aderarea Republicii Bulgaria şi a României la UE) (vot)
  8.8.Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare CE/Georgia (aderarea Republicii Bulgaria şi a României la UE) (vot)
  8.9.Aderarea Bulgariei şi a României la Convenţia din 26 iulie 1995 privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale (vot)
  8.10.Asigurarea generală directă, alta decât asigurarea de viaţă (competenţe de executare conferite Comisiei) (vot)
  8.11.Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (competenţe de executare conferite Comisiei) (vot)
  8.12.Reasigurarea (competenţe de executare conferite Comisiei) (vot)
  8.13.O nouă clasificare statistică a produselor în funcţie de domeniul de activitate (CPA) (vot)
  8.14.Anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate (vot)
  8.15.Etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou (reformare) (vot)
  8.16.Convenţia ONU privind un cod de conduită pentru conferinţele maritime (abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 954/79 al Consiliului) (vot)
  8.17.Controlul activităţilor de pescuit în Antarctica (vot)
  8.18.Aderarea Bulgariei şi a României la Convenţia Europol din 26 iulie 1995 (vot)
  8.19.Aderarea Bulgariei şi a României la Convenţia cu privire la asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene (vot)
  8.20.Aderarea Bulgariei şi a României la Convenţia din 17 iunie 1998 cu privire la decăderea din dreptul de a conduce autovehicule (vot)
  8.21.Combaterea actelor de corupţie care implică funcţionari ai Comunităţilor Europene sau funcţionari ai statelor membre ale Uniunii Europene (vot)
  8.22.Rectificările (noul articol 204a privind rectificările din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.23.Aplicarea şi interpretarea Regulamentului de procedură (modificarea articolului 201 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.24.Imunităţi şi privilegii Alessandra Mussolini (vot)
  8.25.Imunităţi şi privilegii Ashley Mote (vot)
  8.26.Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2007 (vot)
  8.27.Raportul special al Curţii de Conturi nr. 9/2006 privind cheltuielile de traducere suportate de Comisie, Parlamentul European şi Consiliu (vot)
  8.28.Minimizarea costurilor administrative impuse de legislaţie (vot)
  8.29.Legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale („Roma II”) (vot)
  8.30.Program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii (2007-2013) (vot)
  8.31.Dispozitive de măsurare care conin mercur (vot)
  8.32.Procedura uniformă de autorizare pentru aditivi alimentari (vot)
  8.33.Aditivi alimentari (vot)
  8.34.Enzime alimentare (vot)
  8.35.Arome şi ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante (vot)
  8.36.Apropierea ratelor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice (vot)
  8.37.Identificarea, clasarea şi protecţia infrastructurilor critice europene (vot)
  8.38.Perspective privind pieţele interne de gaz şi energie electrică (vot)
  8.39.Pescuitul industrial şi producţia de făină şi uleiuri de peşte (vot)
 9.Convocarea Conferinţei Interguvernamentale (termen de depunere a amendamentelor): consultaţi procesul-verbal
 10.Explicaţii privind votul
 11.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 13.Modernizarea dreptului muncii pentru a răspunde provocărilor secolului XXI (continuarea dezbaterii)
 14.Detaşarea lucrătorilor (dezbatere)
 15.Spre o politică maritimă a Uniunii: O viziune europeană privind oceanele şi mările (dezbatere)
 16.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 17.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 18.Punerea în aplicare a primului pachet feroviar (dezbatere)
 19.Norme comune pentru prestarea serviciilor de transport aerian (reformare) (dezbatere)
 20.Pentru o Europă în mişcare - Mobilitate durabilă pentru continentul nostru (dezbatere)
 21.Relaţiile comerciale bilaterale UE-China (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 23.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (871 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (1162 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate