Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 11. heinäkuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

Demokraattinen valvonta osana kehitysyhteistyötä koskevaa välinettä (keskustelu)
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell, PPE-DE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, suhtaudun erittäin myönteisesti komission jäsenen tämäniltaiseen vastaukseen sisältyviin kommentteihin ja vastauksen sisältöön. En totta puhuakseni odottanutkaan häneltä muuta. Havaitsin DCI-prosessin aikana, että hänestä oli suuresti apua tilanteen usein jumiutuessa, sillä hän yritti päästä tilanteesta eteenpäin samoin kuin hänen kollegansa, komission jäsen Michel.

On myös ilahduttavaa kuulla, mitä hänellä oli kerrottavanaan vuotuisista toimintaohjelmista, koska komission jäsenet Ferrero-Waldner ja Michel lähettivät jäsen Morgantinille ja minulle, DCI:n esittelijälle, kirjeen, jonka perusteella meidän on todellakin ryhdyttävä toimiin. Tuossa kirjeessä nimittäin tehtiin selväksi, että parlamentti päättää itse, millaisia rakenteita se perustaa ja mitä ohjelmia ja strategia-asiakirjoja se ottaa tutkittavakseen.

Lisäksi on todettava, että parlamentti on pannut töpinäksi, kun otetaan huomioon, että DCI hyväksyttiin vasta viime joulukuussa ja että se on meille kaikille aivan uudenlainen prosessi. Vaikka parlamentti olisi vähän hutiloinutkin, olen puolestani kuullut todella huonoja uutisia siitä, miten jotkut komission työntekijät suhtautuvat vuotuisiin toimintaohjelmiin. Oma kokemukseni joitakin Latinalaisen Amerikan maita tutkivan C-ryhmän puheenjohtajana on osoittanut, että yhteistyö on sujunut oikein hyvin. Olenkin sitä mieltä, että komission jäsenen olisi kannustettava jatkamaan hyvää yhteistyötä, koska se luo hyvää ilmapiiriä ja todella hyvän työskentelysuhteen. Tämän ansiosta voimme kaikki tuoda parhaimman kokemuksemme sellaisten kysymysten käsittelyyn, jotka kaikki haluamme ratkaista. Tällaisia asioita ovat vuosituhannen kehitystavoitteet ja äärimmäisen köyhien ihmisten tarpeet kärsimysten täyttämissä maanosissa.

Haluan tähdentää tämänhetkisen vaiheen tärkeyttä. Komissio ja parlamentti ovat tehneet paljon työtä sen hyväksi, että EU pystyisi parantamaan kehitysyhteistyöpolitiikkansa toteutusta. Koko kehitysyhteistyövälineestä käytävien neuvottelujen ajan teimme selväksi, ettemme halua olla mukana mikrotason johtamisessa. Mikrotason johtaminen on komission ja neuvoston asia, mutta haluamme kuitenkin valvoa sitä. On aivan oikein, että parlamentti valvoo, eikä komission pidä pelätä parlamentin osallistumista siihen. Meidän, komission ja neuvoston pitäisi yhdessä pyrkiä toimimaan tehokkaasti eikä kilpailla keskenämme tai yrittää pitää asiat salaisesti itsellämme. Miten voimme tehdä yhteistyötä tehostaaksemme avun toimittamista niille maille, joita yritämme auttaa?

Otamme parhaillaan ensimmäisiä askeleita DCI:n saralla, ja meidän kaikkien velvollisuutena on saada se onnistumaan. DCI:llä on viralliset rakenteet, joissa tunnustetaan parlamentin tärkeä tehtävä valvojana ja neuvojana. Olemme nähneet paljon vaivaa käydessämme läpi komission laatimat strategia-asiakirjat ja esittäessämme kantamme näiden strategioiden eri näkökohdista. Odotan komission tutkivan tarkkaan kannanottomme sisällyttääkseen ne strategia-asiakirjoihin.

Valvojan roolissamme meidän on vaadittava, että politiikassa keskitytään jatkuvasti vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseen, sillä niillä pyritään lieventämään joitakin köyhyyden pahimpia ilmenemismuotoja maailmassa. Parlamentille on annettava jatkuvasti takeita siitä, että tämä asia hoidetaan tyydyttävästi.

Minusta oli todella vaikuttavaa kuulla puheenjohtajavaltio Saksan toteavan vuoden alussa, että AKT-asiakirjat toimitetaan parlamentille samaan tapaan kuin ne oli toimitettu Aasian ja Latinalaisen Amerikan maille.

Nyt ymmärtääkseni yksi jäsenvaltio on vastustanut tätä – vaikka olen tässä ehkä väärässä. Tiedän, että asiakirjoja on lukuisia, ja kuulostaa todella hyvältä, että yhteinen parlamentaarinen edustajakokous tai AKT-jäsenvaltiot ottavat asian jollain tavalla käsiteltäväksi. Toisin kuin parlamentilla, yhteisellä parlamentaarisella edustajakokouksella ja siihen kuuluvilla Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden edustajilla ei kuitenkaan ole jatkuvasti istuntoja, eikä niiden rakenteilla voida toteuttaa tämän tasoista valvontaa.

Meillä on kolme pysyvää komiteaa, ja ehkä voisimme joissakin valikoiduissa tarkastuksissa tarkastella joitakin näistä näkökohdista. Tämä ei kuitenkaan saa millään tavoin estää parlamenttia tarkastamasta haluamiaan asiakirjoja mahdollisimman hyvin.

Vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisen pitäisi aina olla tavoitteenamme. Emme kilpaile keskenämme. Voimme tehdä yhteistyötä. Yritimme kehitysyhteistyövälinettä koskevassa prosessissa vakuuttaa komissiolle ja muille kahden vuoden ajan, että yritimme todellakin saada aikaan erittäin hyvän välineen. Kun meitä sitten lopulta kuunneltiin, saimme sellaisen välineen.

Arvoisa komission jäsen, älkää kuunnelko huonoja neuvoja. Älkää kuunnelko ihmisiä, jotka haluavat rakentaa esteitä. Olemme samassa joukkueessa. Haluamme saavuttaa vuosituhannen kehitystavoitteet. Älkää salatko parlamentilta tietoja, joita sillä on oikeus saada valvojan roolissaan, ja huomaatte, että saatte meiltä ystävällisen, tehokkaan ja avuliaan vastauksen.

Paljon kiitoksia osallistumisestanne tämäniltaiseen istuntoomme.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö