Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 11. heinäkuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

4. Portugalin puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. Minulla on ilo toivottaa neuvoston puheenjohtaja, Portugalin pääministeri José Sócrates tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin.

(Suosionosoituksia)

Meillä on myös jälleen kerran ilo saada komission puheenjohtaja José Manuel Durão Barroso vieraaksemme.

(Suosionosoituksia)

Kuten nimistä voi päätellä, kyseessä on varsin merkittävä puhujajoukko. Portugali on Euroopan unionin keskipisteenä. Minulla on ilo pyytää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa, pääministeri José Sócratesta käyttämään puheenvuoro.

 
  
MPphoto
 
 

  José Sócrates, neuvoston puheenjohtaja. (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, Portugalin puolivuotisen puheenjohtajakauden alkaessa ja Euroopan kansalaisten laillisten edustajien läsnä ollessa haluan vahvistaa tärkeimmän Portugalin puheenjohtajakautta ohjaavan periaatteen: haluamme rakentaa Euroopasta vahvemman ja tehdä maailmasta siten paremman.

Saavuttaaksemme tämän tavoitteen sitoudumme siihen, että teemme kaikkemme jättääksemme taaksemme epäilykset ja epävarmuuden siitä, mihin suuntaan eurooppalaista hanketta pitäisi jatkaa. Pyydämmekin kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä, eurooppalaisen demokratian edustajia, tukemaan meitä tämän yhteisen tavoitteen saavuttamisessa.

Tiedämme hyvin, ettei Portugali ollut Euroopan yhteisöjen perustajajäsen. Tästä huolimatta vuonna 1974 palauttaessamme maahamme demokratian 48:n autoritaarisen hallintovuoden jälkeen tärkeimpänä tavoitteenamme oli liittyä Euroopan yhteisöihin – niitä kutsuttiin tuolloin tällä nimellä. Saavutimme tämän tavoitteen vuonna 1986. Kun nyt ryhdymme hoitamaan EU:n ministerineuvoston puheenjohtajuutta jo kolmatta kertaa, haluan vakuuttaa teille, että Portugalin hallitus suhtautuu määrätietoisesti ja on sitoutunut rauhan, vapauden, solidaarisuuden ja vaurauden arvojen edistämiseen ja lujittamiseen. Samat arvot innoittivat perustajajäseniä vuonna 1957, ja me – 27 jäsenvaltiota ja lähes 500 miljoonaa kansalaista – vahvistimme ne viime maaliskuussa Berliinissä.

Hyvät parlamentin jäsenet, luotan siihen, että pääsemme seuraavan puolen vuoden aikana umpikujasta ja ylitämme esteet, jotka ovat jarrutelleet eurooppalaista hanketta jo aivan liian pitkään. Eurooppalaisen hankkeen näyttämä esimerkki motivoi useita kansoja ja maita eri puolilla maailmaa, ja juuri ne vaativat EU:ta ensimmäisenä toimimaan aktiivisemmin maailmanpolitiikassa. Niiden onkin vaikeaa ymmärtää, miksi epäröimme.

Olen ollut aina ja olen jatkossakin sitä mieltä, että eurooppalainen hanke on yksi aikamme jaloimmista ja tärkeimmistä poliittisista hankkeista. Euroopan unionin rakentaminen on tärkeää paitsi sen taloudelle myös eurooppalaisten arvojen edistämiselle ja EU:n kansalaisille. Lisäksi EU:n rakentaminen on varsin merkittävä seikka maailmanlaajuisten haasteiden kohtaamisen, näiden muutosten aikojen tarjoamien tilaisuuksien hyödyntämisen sekä oikeudenmukaisemman, vakaamman ja kehittyneemmän maailman luomisen kannalta. Vahvaa Eurooppaa eivät tarvitse ainoastaan eurooppalaiset: koko maailmalle on tärkeää, että EU toimii ennakoivalla tavalla.

Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, uskon, että olette kanssani samaa mieltä siitä, että puheenjohtajakauden onnistuminen riippuu sen ohjelman selkeydestä. Olemme määrittäneet kuudelle seuraavalle kuukaudelle selvät tavoitteet: haluamme uudistaa perustamissopimuksia, laatia ohjelman EU:n talouksien ja yhteiskuntien uudistamiseksi sekä vahvistaa EU:n asemaa maailmassa.

Suurimpana haasteenamme on tietenkin jatkaa perustamissopimusten uudistamista viimeisessä Eurooppa-neuvostossa hyväksyttyjen neuvotteluvaltuuksien pohjalta. Minulle on ilo kehua teille strategiaa ja neuvotteluja, joita Saksan liittokansleri Angela Merkel johti. Olemme tukeneet häntä vankkumatta viimeisten kuuden kuukauden aikana. Haluan myös antaa tunnustusta Euroopan parlamentille ja kiittää sitä sen selvästä kannanotosta. Parlamentti toi sen esiin päätöslauselmassa, jonka se hyväksyi jäsen Crespon ja jäsen Brokin mietinnön pohjalta. Sen myötä jäsenvaltiot saivat keskenään aikaan sopimuksen, jossa säilytettiin perustuslakisopimuksen keskeisimmät tavoitteet ja otettiin huomioon Ranskan ja Hollannin kansanäänestysten tulokset.

Asia edistyi viimeisessä Eurooppa-neuvostossa vain Euroopan parlamentin antaman sysäyksen ansiosta. Euroopan parlamentin kanta asiaan on ollut aina vahva, johdonmukainen ja rakentava, eikä parlamentti ole suostunut ajautumaan asiassa vallinneeseen umpikujaan.

Kesäkuun 21. ja 22. päivänä pidetyssä Eurooppa-neuvostossa saavutetun sopimuksen pohjalta laadittiin selvät ja tarkat neuvotteluvaltuudet, mitä Portugali on aina pitänyt tarpeellisena. Meidän on nyt mahdollista päästä asiassa eteenpäin.

Haluan tehdä parlamentille selväksi, että yhdestä asiasta minulla ei ole pienintäkään epäilystä. Ratkaisun hetki koitti lokakuussa 2006, kun kolmen peräkkäisen puheenjohtajavaltion eli Saksan, Portugalin ja Slovenian valtioiden ja hallitusten päämiehet sopivat siitä, että ne asettaisivat toimielimiä koskevan ongelman ratkaisemisen etusijalle ohjelmissaan. Tuolloin, lokakuussa 2006, vain harva uskoi, että tällainen tavoite olisi mahdollista saavuttaa. Tosiasia kuitenkin on, että tämä tavoite on nyt ulottuvillamme.

Käymme tähän tehtävään käsiksi luottavaisin mielin, ja meidän on nyt hoidettava se laatimalla neuvotteluvaltuuksiemme pohjalta uusi perustamissopimus. Tiedän, että edessämme on vaikea ja vaativa prosessi. Meidän on käytävä neuvotteluja ja päästävä sopimukseen. Olen tietenkin valmistautunut ongelmiin, joita nousee esiin aina – etenkin neuvotteluprosessin loppuvaiheissa. Tiedän kuitenkin, että pystymme tähän. Yhdestä asiasta olen varma: tehtävänämme ei ole muuttaa neuvotteluvaltuuksiamme, vaan laatia niiden pohjalta perustamissopimus.

Myös neuvotteluvaltuudet ovat selvät. On selvää, mitkä osat entisestä perustuslakisopimuksesta on hylättävä, mitkä osat uudessa sopimuksessa on säilytettävä ja mitä innovatiivisia, uusia näkökohtia Nizzan sopimukseen pitäisi lisätä.

Hyvät parlamentin jäsenet, parasta, mitä voimme tehdä, on hyödyntää asian saamaa vauhtia. Meidän on toimittava nopeasti. Siksi päätin avata hallitusten välisen konferenssin 23. heinäkuuta erillään yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston kokouksesta. Jaamme samana päivänä sopimusluonnoksen, joka on laadittu neuvotteluvaltuuksiamme koskevien yksityiskohtaisten ohjeiden pohjalta.

Pidämme saman viikon aikana kokouksia lakiasiantuntijoiden kanssa: tutkimme tekstiä ja etsimme siitä mahdollisia ongelmakohtia. Syyskuun 7. ja 8. päivänä pidettävässä ulkoministerien epävirallisessa tapaamisessa arvioimme, kuinka asia edistyy. Tarkoituksenamme on toimia aktiivisesti ja varmistaa, että pääsemme uudesta sopimuksesta sopuun Lissabonissa järjestettävässä epävirallisessa Eurooppa-neuvostossa 18. ja 19. lokakuuta. Tämä on siis tavoitteemme. Uskon teidän olevan kanssani samaa mieltä siitä, että tällainen aikataulu vastaa parhaiten EU:n kaikkien toimielinten toiveita ja edistää parhaiten Euroopan unionin etuja.

Luotan siihen, että Euroopan parlamentti auttaa omalta osaltaan saavuttamaan tämän tavoitteen. Siksi olen myös esittänyt, että parlamentilla pitäisi olla hallitusten välisessä konferenssissa kolme edustajaa eikä vain kaksi, kuten aikaisemmin. Näin varmistettaisiin, että Euroopan parlamentti on paremmin edustettuna.

Samasta syystä aion myös ehdottaa, että aina kun valtioiden ja hallitusten päämiehet osallistuvat hallitusten väliseen konferenssiin, parlamenttia edustaisi sen puhemies.

Tiedän, että voin luottaa kaikkien toimielinten apuun. Olen kiitollinen Euroopan komissiolle ja Euroopan keskuspankille siitä, että ne antoivat lausuntonsa nopeasti.

Olen myös kiitollinen parlamentille siitä, että se on pyrkinyt varmistamaan, että se voi vahvistaa oman kantansa tänään, jolloin ehdot hallitusten välisen konferenssin käynnistämiselle tässä kuussa täyttyvät.

Tiedän voivani luottaa siihen, että kaikki jäsenvaltiot ovat valmiit ja sitoutuneet toimimaan. Tämä on lähentymisen hetki: kaikki toimielimet kokoontuvat yhteen, jotta voimme saada nopeasti aikaan päätöksen sopimuksesta ja antaa selvän merkin siitä, että Euroopan unioni luottaa ja suhtautuu määrätietoisesti siihen, että se pääsee hankkeessaan eteenpäin.

Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, perustamissopimusten uudistaminen on kaikesta huolimatta vain yksi niistä tehtävistä, joita EU:lla on edessään seuraavien kuuden kuukauden aikana. Haluan siksi puhua teille vielä pari minuuttia muutamista erittäin tärkeistä asioista Euroopan unionissa. Toimielimiin liittyvien kysymysten lisäksi EU:n kansalaiset vaativat vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Heidän mielestään EU:n on saatava aikaan käytännön tuloksia, joilla on todellista vaikutusta, ja parannettava heidän elinolosuhteitaan. Uskon, ettei kukaan epäile millään tavalla sitä, että EU:n on panostettava lisää uudenaikaistamiseen.

Vain hieman yli seitsemän vuotta sitten António Guterres, Portugalin tuolloinen pääministeri, esitteli Euroopan parlamentille Lissabonin strategian. Tähän asti strategia on toiminut EU:n talouden ja yhteiskunnan uudistamisen tiekarttana.

Siksi minulla on erityinen ilo kertoa teille, että Lissabonin strategia on jälleen keskeinen osa suunnitelmiamme. Vuonna 2000 laadittu strategia, jolla pyritään parantamaan kilpailukykyä ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta investoimalla tietoon ja innovointiin, on edelleen oikea tie eteenpäin, ja EU:n tärkeimmät poliittiset voimat kannattavat sitä yhä.

Meidän pitäisi pyrkiä viemään aktiivisesti eteenpäin Lissabonin ohjelman uutta kierrosta. Ohjelma hyväksytään keväällä 2008 Slovenian puheenjohtajakauden aikana. Valmistaudumme uuteen kierrokseen säilyttämällä tasapainon ohjelman kolmen osatekijän eli taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien näkökohtien välillä.

Sisämarkkinoita tarkastellessamme voimme painottaa yritysten kilpailukykyä, markkinoiden avaamista, sivukustannusten poistamista sekä sitä, kuinka kulttuurialat voivat edistää työpaikkojen luomista, talouskasvua ja innovointia.

Seuraavat kuusi kuukautta ovat myös erittäin tärkeää aikaa politiikkaan, energiaan ja ympäristöön liittyvien valintojen kannalta. Näissä asioissa EU:lla voi olla vain yksi tavoite: se, että pyrimme johtoasemaan ympäristöasioissa ja erityisesti ilmastonmuutoksen torjunnan alalla.

Edistämme siksi tavoitteidemme mukaisesti keskustelua energia- ja ympäristöalaa koskevasta teknisestä toimintasuunnitelmasta ja korostamme biopolttoaineiden merkitystä erityisesti EU:n ja Brasilian ensimmäisestä huippukokouksesta laaditun raportin valossa.

Haluamme antaa Lissabonin strategian sosiaaliselle ulottuvuudelle sen ansaitseman näkyvyyden ja merkityksen. EU:n työllisyysstrategian käynnistämisestä on kulunut kymmenen vuotta. Nyt näyttää siltä, että meidän on tärkeää keskustella parhaista tavoista koordinoida työllisyyspolitiikkaa, jotta voimme lisätä kestävien työpaikkojen luomista tilanteessa, jolle ominaista on maailmanlaajuinen kilpailu. Tämä toimintalinja, jota puheenjohtajavaltio Portugali noudattaa, liittyy läheisesti henkilöstöresurssien kouluttamiseen, työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen sekä köyhyyden ja syrjäytymisen torjumiseen.

EU:n sosiaalinen malli, jolle tunnusomaista on moninaisuus, edellyttää puolestaan sitä, että meidän on tarkasteltava yhdessä eläkejärjestelmien kestävyyttä ja määritettävä, millä tavoin työmarkkinoita ja sosiaaliturvajärjestelmiä on uudistettava. Tätä taustaa vasten meidän pitäisi pyrkiä niin sanottua joustoturvaa koskevissa keskusteluissamme kokonaisvaltaisiin ja tasapainoisiin ratkaisuihin, jotka heijastaisivat EU:n yleisiä ja yhteisiä periaatteita ja joissa otettaisiin huomioon eri jäsenvaltioiden erilaiset sosiaaliset tilanteet.

Hyvät parlamentin jäsenet, puheenjohtajavaltio Portugali katsoo, että yksi eurooppalaisen hankkeen keskeisistä perusarvoista liittyy vapauden ja turvallisuuden yhtymäkohtaan. Tätä taustaa vasten puheenjohtajavaltion yhtenä tavoitteena on vahvistaa poliisin ja oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä terrorismin ja rikollisuuden torjumiseksi.

Terrorismi on yksi suurimmista uhkista rauhalle ja turvallisuudelle maailmassa. Demokratiat eivät pelkää terrorismia vaan tietävät, kuinka pysyä lujana tällaisen uhan edessä. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus antoi viime viikolla hyvän esimerkin tällaisesta lujuudesta, ja haluan ilmaista sille solidaarisuuteni EU:n kaikkien jäsenvaltioiden puolesta.

Terrorismin torjunnan on oltava jatkossakin kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen tavoite, sillä voimme ehkäistä ja torjua terrorismia sekä suojautua siltä vain tekemällä eurooppalaista yhteistyötä.

Puheenjohtajavaltio Portugali pyrkii toteuttamaan aloitteita, jotka ovat osa EU:n terrorisminvastaista strategiaa, toimintasuunnitelmaa terrorismin torjumiseksi sekä radikalisoitumisen ja terroristien värväämisen ehkäisemiseen tähtäävän strategian jatkuvaa toteutusta. Tätä viimeistä strategiaa tarkistetaan seuraavien kuuden kuukauden aikana.

Siksi mielestämme on tärkeää löytää nopeasti koordinaattori De Vriesille seuraaja sekä vahvistaa resursseja ja toimivaltuuksia, joiden turvin koordinaattori voi hoitaa tehtäviään tehokkaasti.

Hyvät parlamentin jäsenet, historia on opettanut meille, että vapaus edellyttää turvallisuutta. Siksi EU:n turvallisuuspolitiikkaa tarvitaan myös eurooppalaisten yhteiskuntien avoimen ja suvaitsevaisen luonteen säilyttämiseksi.

Olen tästä syystä ylpeä voidessani kertoa, että juuri Portugali ehdotti SIS-ONE4ALL-ratkaisua ja että sen suunnitteli portugalilainen yhtiö. SIS-ONE4ALL on tekninen ratkaisu, jonka ansiosta uudet jäsenvaltiot voivat liittyä Schengen-alueen varsinaisiksi jäseniksi ja näiden maiden rajat poistuvat Portugalin puheenjohtajakauden päättyessä.

Tällä tavoin täytämme yhden näiden maiden kansalaisten suurimmista toiveista: he saavat mahdollisuuden hyödyntää henkilöiden vapaata liikkuvuutta EU:n alueella.

Hyvät parlamentin jäsenet, haluan lausua muutaman sanan myös maahanmuuttopolitiikasta. Tähän asiaan kiinnitetään erityistä huomiota Portugalin puheenjohtajakaudella. Euroopan unioni on nykyisin alue, joka ottaa vastaan miljoonia maahanmuuttajia. He asuvat, työskentelevät ja kasvattavat lapsensa täällä, ja heidän panoksensa on EU:n talouskasvulle hyvin tärkeä.

Siksi meidän on kehitettävä EU:n maahanmuuttopolitiikkaa, joka perustuu laittoman maahanmuuton ehkäisemiseen mutta tähtää myös laillisten maahanmuuttajien kotouttamiseen ja ottamiseen osaksi yhteiskuntaa. Lisäksi sen on tähdättävä tehokkaaseen yhteistyöhön maahanmuuttajien lähtömaiden kanssa sekä muuttovirtojen säätelyyn, joka on molempien osapuolten vastavuoroinen etu.

Kykenemme puuttumaan näin laajaan ilmiöön arvojamme ja vastuitamme vastaavalla tavalla vain politiikalla, joka vaikuttaa sekä lähtö- että kohdemaahan ja jolla puututaan sekä syihin että seurauksiin.

Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, tämänhetkinen kansainvälinen tilanne aiheuttaa Euroopan unionille erityistä vastuuta, ja haluan nyt puhua teille Euroopan unionin ulkopoliittisesta ohjelmasta Portugalin puheenjohtajakauden aikana. EU:n kansalaiset ovat pyytäneet meiltä yksiselitteisesti aktiivista kansainvälistä toimintaa, joka perustuu kansainvälisen oikeuden, vastavuoroisen kunnioituksen, vuoropuhelun ja yhteistyön arvoihin. Samoin kansainvälinen yhteisö odottaa EU:n osallistuvan sitoutuneella ja johdonmukaisella tavalla merkittävien kansainvälisten asioiden hoitamiseen.

Vuoden 2007 jälkipuolella on tehtävä päätöksiä arkaluonteisista maailmanpoliittisista asioista, kuten Kosovon tulevaisuudesta, Iranin ydinohjelmasta ja Darfurin humanitaarisesta kriisistä. Näiden päätösten tekemistä ei voida lykätä. Intian, Kiinan, Venäjän ja Ukrainan kanssa järjestetään useita erittäin tärkeitä kahdenvälisiä huippukokouksia. Suhteita Yhdysvaltoihin seurataan erittäin tiiviisti, kuten strategisesti näin tärkeiltä suhteilta voidaan odottaa, Saksan puheenjohtajakaudella pidetyn Washingtonin huippukokouksen luomaa taustaa vasten.

Portugali hoitaa kaikissa näissä yhteyksissä vastuunsa puheenjohtajavaltiona ja tekee läheistä yhteistyötä ulkopolitiikan korkean edustajan Javier Solanan ja Euroopan komission kanssa.

Haluan kiinnittää huomionne kolmeen aloitteeseen, joiden parissa työskentelemme tiiviisti ja joita on syytä painottaa erityisesti. Ne ovat EU:n ja Brasilian välinen huippukokous, joka on jo järjestetty, EU:n ja Afrikan välinen huippukokous sekä Euro–Välimeri-kokoukset.

Tällä puheenjohtajakauden ensimmäisellä viikolla olemme jo järjestäneet Brasilian kanssa huippukokouksen, jossa tavoitteenamme oli kehittää suhteita korkeammalle tasolle yhteisten käsitysten muodostamiseksi ja tiiviin yhteistyön käynnistämiseksi kaikilla tasoilla. Tämä aloite on erityisen tärkeä portugalilaisille, jotka puhuvat samaa kieltä ja joilla on paljon yhteistä kulttuuria ja historiaa brasilialaisten kanssa. Pyrimme luomaan poliittiset olosuhteet, joissa olisi mahdollista – kuten muiden kasvavien talouksien kanssa on tapahtumassa – luoda EU:n ja Brasilian välille muodolliset, molempia osapuolia hyödyttävät suhteet. Tämä puolestaan auttaa meitä luomaan koko Latinalaiseen Amerikkaan sellaiset suhteet kuin haluaisimme.

Suhteiden tiivistäminen Brasilian kanssa auttaa meitä myös saavuttamaan käytännön tuloksia vastatessamme globaaleihin haasteisiin. Viime viikolla presidentti Lulan kanssa pidetyn huippukokouksen ansiosta voimme pitää oven auki mahdollisuuksille, jotka meidän on nyt käytettävä hyväksemme parhaalla mahdollisella tavalla Dohan kierroksen neuvotteluissa, ja meidän on tehtävä kaikkemme tukeaksemme Euroopan komissiota tässä yhteydessä. Kuulun niihin, jotka katsovat, että Dohan kierroksen neuvotteluilla on suuri merkitys globalisaation säätelyn kannalta ja että neuvottelut olisi erittäin hyvä saattaa päätökseen. Siksi sen pitäisi olla jatkossakin yksi EU:n toimielinten ensisijaisista tavoitteista.

Euro–Välimeri-ministerikokoukset ovat osa neuvottelujen sarjaa, johon kuuluvat myös Barcelonan prosessi ja uusi naapuruuspolitiikka. Näissä kokouksissa korostamme sitä, kuinka tärkeää meille on elvyttää merkittävää poliittista keskustelua Välimeren eteläpuolella sijaitsevien kumppaniemme kanssa. Meillä on yhteiset huolenaiheet, ja kohtaamme yhdessä haasteita, jotka liittyvät kehitykseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja jotka korostavat Välimeren vastarantojen välisen riippuvuussuhteen syvenemistä. Olemme vakuuttuneita siitä, että Euroopan maiden ja sopivien kansainvälisten instituutioiden tuella voimme auttaa näitä maita ratkaisemaan tiettyjä ongelmia keskeisillä aloilla, joita ovat muun muassa muuttovirtojen hallinta sekä joukkomuuton mahdolliset suotuisat vaikutukset lähtömaihin.

Lisäksi haluamme järjestää EU:n ja Afrikan välisen toisen huippukokouksen, sillä kuten ehkä muistatte, edellinen huippukokous järjestettiin Kairossa vuonna 2000 Portugalin puheenjohtajakauden aikana. Emme halua väheksyä tiettyjä ongelmia, jotka on vielä ratkaistava, mutta katsomme silti, ettei ole millään tavalla perusteltavissa, ettei tällaista kokousta ole järjestetty korkeimmalla tasolla yli seitsemään vuoteen, sillä kyse on kahdesta mantereesta, joilla on keskenään hyvin läheiset historialliset yhteydet ja jotka ovat toisistaan varsin riippuvaisia nykymaailmassa.

Portugalilla on erinomainen tilaisuus kantaa tämä vastuu. Se luottaa voimakkaasti siihen, että Afrikan unioni sekä kaikki Euroopan ja Afrikan maat pitävät huolta siitä, että tässä huippukokouksessa voidaan elvyttää vuoropuhelua ja yhteistyötä asioissa, jotka ovat ehdottomasti yhteisen edun mukaisia. Ryhdymme siksi kehittämään Euroopan unionin ja Afrikan välille uutta strategista kumppanuutta, jossa tähdätään kestävään kasvuun, rauhan turvaamiseen, endeemisten tautien torjumiseen ja tasapainoisen kumppanuuden ylläpitämiseen muuttovirtojen hallitsemiseksi, mikä on molempien osapuolten edun mukaista.

Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olen nyt kuvaillut teille lyhyesti ohjelmamme. Olen tietoinen siitä, että Portugali toimii EU:n puheenjohtajana kansainvälisen tilanteen ollessa äärimmäisen herkkä ja että tavoitteemme ovat kunnianhimoisia. Tiedämme, etteivät puheenjohtajavaltiot kykene ratkaisemaan itse kaikkia esiin nousevia ongelmia, mutta tiedämme myös, että voimme saada paljon aikaan, jos hyväksymme selvät tavoitteet, suhtaudumme niiden toteuttamiseen nöyrästi ja osoitamme haluavamme päästä asioista yksimielisyyteen.

Monet eurooppalaiset filosofit käyttävät nykyajoista puhuessaan etuliitettä "post". He puhuvat postdemokraattisesta ja postmodernista ajasta taikka teollistumisen jälkeisestä ajasta. Maailma tuntuu olevan heille kaiken jälkeinen "post-maailma". Tämä ajattelutapa tarkoittaa tosiasiassa vain sitä, että elämme yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa emmekä ymmärrä vielä täysin sitä, mitä havaitsemme ympärillämme tapahtuvan.

Kaikista näistä epävarmuustekijöistä ja tuntemattomista muuttujista huolimatta uskomme yhden asian olevan varma: maailman muuttuessa suurin virhe olisi jäädä paikoilleen. Se on virhe, jota EU ei saa tehdä. Hyvät parlamentin jäsenet, tästä syystä haluamme varmistaa, ettei EU jää paikoilleen, ja viedä eurooppalaista hanketta eteenpäin tehdäksemme maailmasta paremman.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kiitos, että esittelitte ohjelmanne. Suosionosoitukset osoittivat, kuinka hyvin Euroopan parlamentti otti sen vastaan. Haluamme kiittää teitä ennen kaikkea siitä, että teitte selväksi, että Euroopan parlamentti on edustettuna hallitustenvälisen konferenssin kaikilla tasoilla. Olette itse aina kannattanut tätä toimintatapaa, jolla taataan, että Euroopan parlamentti voi hyväksyä hallitustenvälisen konferenssin kutsumisen koolle. Me Euroopan parlamentissa odotamme myös paljon työltämme neuvoston pääsihteerin kanssa.

Annan nyt puheenvuoron komission puheenjohtajalle José Manuel Durão Barrosolle.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, komission puheenjohtaja. (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri, hyvät parlamentin jäsenet, haluan aivan aluksi Portugalin puheenjohtajakauden alkaessa kiittää Portugalin pääministeriä. Puheenjohtajavaltio Portugalin laatima ohjelma on kunnianhimoinen ja vaativa, ja hallitusten välisellä konferenssilla on siinä luonnollisesti keskeinen tehtävä – etenkin siihen saakka, kunnes Eurooppa-neuvosto kokoontuu lokakuussa. Portugalin puheenjohtajakauteen liittyy kuitenkin muutakin kuin perustamissopimusta koskeva hyvin tärkeä kysymys. Vaikeita tehtäviä liittyy myös ulkosuhteisiin, joiden alalla monien kumppaneidemme kanssa pidetään tärkeitä huippukokouksia, uudelleen käynnistettyyn, kasvua ja työllisyyttä edistävään Lissabonin strategiaan sekä innovointiin.

Komissio antoi eilen lausuntonsa hallitustenvälisestä konferenssista (HVK). Kuten olen jo todennut täällä Euroopan parlamentissa, pian alkava HVK eroaa suuresti aikaisemmista konferensseista. Olemme tehneet jo kovasti työtä, erityisesti puheenjohtajavaltio Saksa, mistä haluan esittää sille kiitokset. Olemme myös onnistuneet saamaan aikaan selvää edistystä. Kaiken tämän ansiosta voimme todeta näiden neuvotteluvaltuuksien olevan yksityiskohtaisemmat kuin milloinkaan ennen. Koskaan aikaisemmin HVK:n käynnistyessä neuvotteluvaltuudet eivät ole olleet näin tarkat. Joillakin alueilla neuvotteluvaltuuksissa on käytetty samoja sanamuotoja kuin vuoden 2004 HVK:n neuvotteluvaltuuksissa, kun taas toisilla aloilla niissä käytetään erittäin tarkkaa juridista ja teknistä kieltä. Koska neuvotteluvaltuudet ovat näin tarkat, voimme nyt todeta, ettei keskeisenä kysymyksenä ole enää valtuuksien poliittinen sisältö, sillä se ratkaistiin pohjimmiltaan Eurooppa-neuvoston kokoontuessa, vaan neuvotteluvaltuuksien sisällön uskollinen noudattaminen.

Siksi meidän on tehtävä asia selväksi. Haluan tehdä komission kannan selväksi: kannatamme neuvotteluvaltuuksia täysin ja katsomme, ettei asiasta tarvitse enää keskustella. Kuten puheenjohtaja Sócrates totesi, asian ydin on se, että meidän on laadittava neuvotteluvaltuuksiemme pohjalta uusi perustamissopimus. Tehtävänämme ei ole laatia uusia neuvotteluvaltuuksia. Se olisi todellinen askel taaksepäin, ja mielestäni olisi käsittämätöntä, että palaisimme siihen, mistä olemme sopineet yksimielisesti. Se, että yrittäisimme nyt neuvotella uudelleen neuvotteluvaltuuksista, joista kaikki ovat yhdessä sopineet, olisi merkki todellisesta luottamuspulasta. Meidän on mahdotonta rakentaa vahvaa Eurooppaa, ellemme luota tekemiemme sitoumusten arvoon.

On myös totta, että komission näkökulmasta neuvotteluvaltuudet eivät ole ihanteelliset eivätkä täydelliset. Komissio olisi halunnut niiden olevan monin osin kunnianhimoisemmat. Kukaan ei pidä neuvotteluvaltuuksia ihanteellisina, mutta juuri näin eurooppalainen hanke toimii ja on aina toiminut. Yhdentymishankettamme on viety vuodesta 1957 alkaen eteenpäin poliittisten kompromissien, ei ihanneratkaisujen keinoin. Juuri näin teemme jälleen kerran. Meidän ei pidä myöskään unohtaa, että sopimus, jonka saimme aikaan Eurooppa-neuvostossa, saavutettiin suurella vaivalla, sillä se perustui vaikeaan poliittiseen kompromissiin. Velvollisuutenamme on pitää kiinni tästä kompromissista HVK:ssa aina lopulliseen ratifiointiin saakka.

Komissio kannattaa todella puheenjohtajavaltio Portugalin aikomusta pitää lyhyt, tiivis HVK. Se käynnistetään 23. heinäkuuta, ja jos kaikki menee hyvin – ja teemme kaikkemme varmistaaksemme sen – se voidaan päättää lokakuun epävirallisessa Eurooppa-neuvostossa. Komissio varaa kuitenkin itselleen oikeuden ilmaista kantansa jäsenvaltioiden hallitusten kantoihin ja ehdotuksiin HVK:n aikana, ja se tarkkailee erityisesti sitä, että neuvotteluvaltuuksia noudatetaan asianmukaisesti. Katsomme tämän olevan velvollisuutemme.

Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri, hyvät parlamentin jäsenet, kuten jo mainitsin, Portugalin puheenjohtajakauteen liittyy muutakin kuin pelkkä perustamissopimusta koskeva tärkeä kysymys. Panin ilokseni merkille, että pääministeri, neuvoston puheenjohtaja Sócrates aikoo kiinnittää erityistä huomiota Lissabonin strategiaan. Kasvua ja työllisyyttä edistävä Lissabonin strategia, jonka käynnistimme yhdessä uudelleen vuonna 2005, tuottaa nyt melko rohkaisevia tuloksia. Työttömyys on laskenut Euroopan unionissa 1990-luvun puolivälin 10 prosentista viime kesäkuun 7 prosenttiin.

Analyysimme osoittavat, että myös rakenteellinen työttömyys vähenee, mikä on EU:lle varsin myönteinen asia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Lisäksi tiedoistamme ilmenee, että naisten työllisyys on kasvanut 50 prosenttia. Nämä muutokset ovat erittäin toivottuja, sillä haluamme parantaa EU:n kilpailukykyä ja tehdä siitä oikeudenmukaisemman ja osallistavamman.

Myös talouskasvu on nopeimmillaan vuoden 2000 jälkeen, ja EU:n talouden kasvupotentiaali on suuri. Tästä syystä uskomme, että viimeaikainen kasvu on rakenteellista eikä ainoastaan suhdanteista johtuvaa. Tämän edistyksen voidaan todeta johtuvan suureksi osaksi uudistuksista, joita kasvua ja työllisyyttä edistävän Lissabonin strategian uudelleen käynnistäminen sai aikaan. Tosiasia on, että luomalla jäsenvaltioiden hallituksille yhteisen kehyksen uudistusten toteuttamista varten EU helpotti, tuki ja vahvisti näitä uudistuksia, joita EU:n kaikkien jäsenvaltioiden hallitukset ovat toteuttaneet tavalla tai toisella, vaikkakin eri tahtiin ja eri laajuisina.

Siksi tässä yhteydessä voidaan korostaa, että paljon parjattu Lissabonin strategia on keskeinen tekijä EU:n talouden ja yhteiskunnan uudistamisen kannalta. Omahyväisyyteen ei silti ole syytä. Meidän on tehtävä yhä paljon kehittääksemme EU:n taloutta kilpailukykyisempään ja EU:n yhteiskuntaa oikeudenmukaisempaan suuntaan. Meidän on erityisesti lisättävä innovoinnin vaikutuksia talouskasvuun. Tiedän tämän olevan yksi Portugalin puheenjohtajakauden painopisteistä, ja kannatan sitä voimakkaasti. Innovointi on energiateknologiasuunnitelman, Euroopan teknologiainstituutin ja ensimmäisen innovointi- ja teknologiayhteisön taustalla vaikuttava liikkeellepaneva voima. Näissä kolmessa hankkeessa on tarkoitus keskittyä erityisesti energiakysymyksiin ja ilmastonmuutoksen torjuntaan, ja toivomme, että ne käynnistetään Portugalin puheenjohtajakauden aikana. Tämä on selkein esimerkki siitä, kuinka uudelleen käynnistetyllä Lissabonin strategialla pyritään yhdistämään eri näkökohtia, kuten ilmastonmuutoksen torjunta, joka on erittäin keskeinen asia, sekä energian toimitusvarmuus. Saadaksemme tällä alalla aikaan tuloksia meidän on tehtävä enemmän työtä innovoinnin alalla. Siksi oli mukavaa kuulla, että puheenjohtajavaltio Portugali aikoo ottaa innovoinnin joulukuun Eurooppa-neuvoston keskeiseksi aiheeksi. Koulutus, tieteellinen tutkimus ja innovointi ovat keskeisellä sijalla eurooppalaisessa yhteiskunnassa, jonka haluamme rakentaa vastauksena suurimpiin huolenaiheisiin ja uhkaavimpiin haasteisiin, joita tämä uusi vuosisata tuo mukanaan.

Saavuttaaksemme EU:n energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet olemme laatineet kunnianhimoisen ja johdonmukaisen strategian, jolla turvataan kestävyys, huoltovarmuus ja EU:n kilpailukyky. Haluan kuitenkin korostaa, että tämän strategian onnistuminen edellyttää sitä, että suhtaudumme myönteisesti maaliskuun Eurooppa-neuvoston päätelmiin, jotka merkitsevät käännekohtaa energiapolitiikan historiassa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Tulosten aikaan saamiseksi meidän on tehostettava toimiamme tieteellisen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin alalla. Puhdasta energiateknologiaa koskeva teknologiasuunnitelma on tämän strategian kulmakivi. Myös Euroopan teknologiainstituutin perustaminen on keskeinen keino parantaa EU:n kilpailukykyä: sillä saadaan aikaan Euroopan laajuista toimintaa, ja se parantaa tiedon ja innovoinnin välisiä yhteyksiä. Euroopan parlamentti on suhtautunut teknologiainstituuttiin varsin myönteisesti.

Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri, hyvät parlamentin jäsenet, komissio toteaa eilen hyväksymässään lausunnossa, että perustamissopimuksen uudistaminen vahvistaa EU:n toimintakykyä ulkosuhteiden alalla. Tällä on varsin symbolinen merkitys: toimielinuudistus ja EU:n ulkosuhteet ovat molemmat Portugalin puheenjohtajakauden peruspilareita. On ilmeistä, että puheenjohtajavaltio ja komissio tekevät keskenään aktiivisesti yhteistyötä tällä jälkimmäisellä alalla. Viime viikolla osallistuin pääministeri Sócratesin kanssa Accrassa Afrikan unionin huippukokouksen päätösistuntoon, ja seuraavana päivänä osallistuimme ensimmäiseen EU:n ja Brasilian väliseen huippukokoukseen.

Brasilia on uusin strateginen kumppanimme, ja yhteinen ohjelmamme on kunnianhimoinen. Se kattaa energiapolitiikan – pääasiassa biopolttoaineiden osalta – josta haluamme kehittää kestävän energiapolitiikan, ilmastonmuutoksen torjunnan ja kauppasuhteet. Kansainvälisestä kaupasta voidaan mainita, että olemme vedonneet voimakkaasti presidentti Lulaan, jotta Dohan neuvotteluissa päästäisiin sopimukseen. Komissio korostaa Dohan kaupallista merkitystä, sillä kauppa edistää talouskasvua ja kehitystä. Kauppa on auttanut miljoonia aasialaisia pääsemään eroon köyhyydestä, ja se voi tehdä niin jatkossakin – paitsi Aasiassa myös Etelä-Amerikassa ja Afrikassa.

Kansainvälisen kaupan on kuitenkin perustuttava monenvälisiin sääntöihin ja käytäntöihin, ja Euroopan unionilla on tärkeä asema kansainvälisten sääntöjen ja hallintotapojen yhteensovittamisen kannalta. Siksi Doha on keskeinen asia. Sen lisäksi, että sillä on vaikutusta kauppaan, mikä on toki itsessään tärkeää, se vaikuttaa myös monenväliseen visioomme. Emme voi tukea aktiivisesti monenvälisyyttä ja kannattaa samalla kaupan alalla yhdenvälisyyttä. Meidän on päästävä tässä asiassa eteenpäin, koska kyse on paitsi kauppaohjelmasta myös sosiaalisesta kehitysohjelmasta, joka voi vahvistaa suhteitamme kehitysmaihin.

Afrikan tapauksessa Euroopan ja Afrikan välinen strateginen kumppanuus on tärkeä myös kansainvälisen vakauden kannalta. Afrikalle EU on rahoituksen sekä taloudellisen ja teknisen tuen pääasiallinen lähde. EU on Afrikan mantereen suurin kauppakumppani, ja sen tuonti Afrikasta ylittää kaikkien muiden G8-maiden tuonnin. Komissio, jonka puheenjohtajana minulla on kunnia toimia, on pitänyt toimikautensa alusta lähtien Afrikan-suhteita yhtenä toimintansa tärkeimmistä painopisteistä. Komission kollegio esimerkiksi kokoontui ensimmäistä kertaa EU:n historiassa Euroopan ulkopuolella Addis Abebassa, missä pidimme työkokouksen Afrikan unionin komission kanssa. Euroopan ja Afrikan välisissä suhteissa riittää silti vielä paljon tehtävää. EU:n ja Afrikan tuleva huippukokous, joka järjestetään Portugalin puheenjohtajakaudella, on ainutlaatuinen tilaisuus vahvistaa kunnianhimoinen ohjelma, joka koskee käytännön asioita, kuten energia-asioita, muuttoliikettä, ilmastonmuutosta ja tietenkin myös demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Meidän velvollisuutenamme on keskustella afrikkalaisten kumppaneidemme kanssa demokratiasta, ihmisoikeuksista ja hallinnosta. Olemme keskustelleet näistä asioista muunkin maailman kanssa, joten olisi käsittämätöntä, ellemme puhuisi niistä myös afrikkalaisten kanssa. Meidän on toki ratkaistava vielä tiettyjä poliittisia ja diplomaattisia ongelmia ja tunnustettava niiden merkitys, muttemme saa antaa niiden estää tärkeää strategista kumppanuutta globalisoituvassa maailmassa. Afrikan ja Euroopan on tehtävä yhteistyötä.

Olen todennut moneen kertaan, että EU:lla on 2000-luvulla tärkeä tehtävä: sen on edistettävä oikeutta, vapautta ja solidaarisuutta kaikkialla maailmassa. EU ei voi eikä saa olla pelkkä sisäänpäin kääntyneiden maiden ryhmä. Se voi ja sen täytyy olla voima, joka saa maailmassa aikaan uudistuksia ja luo vakautta, puolustaa eurooppalaisten etuja ja levittää eurooppalaisia arvoja. Olemme arvoyhteisö, ja tärkeimpiä arvojamme ovat vapaus ja solidaarisuus. Afrikan manner tarvitsee kiistattomasti apuamme ja lupauksiamme. Euroopan unioni ei voi sulkea silmiään sen lähellä käynnissä olevalta murhenäytelmältä.

Ennen kuin päätän puheenvuoroni, haluan toivottaa Portugalin hallitukselle menestystä ja vahvistaa, että komissio haluaa tehdä sen kanssa yhteistyötä puheenjohtajakauden aikana. Luotan täysin Portugalin, sen hallituksen, viranomaisten ja poliittisten voimien kykyyn tehdä työtä EU:n puolesta – onhan tämä maa jo pitänyt EU:lle antamansa lupaukset. Kannatamme erinomaista iskulausetta, jonka Portugali on valinnut puheenjohtajakaudelleen: "Vahva Eurooppa parempaa maailmaa varten". Tämä tavoite saavutetaan yhteistyöllä.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Daul, PPE-DE-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri Sócrates, arvoisa puheenjohtaja Barroso, hyvät parlamentin jäsenet, ryhmäni kannattaa Portugalin puheenjohtajakauden kunnianhimoista tunnuslausetta "Vahva Eurooppa parempaa maailmaa varten". Puheenjohtajavaltio Portugali on seurannut puheenjohtajavaltio Saksan jalanjälkiä tuodessaan esiin tahtonsa rakentaa. Arvoisa pääministeri Sócrates, hyödyntäessänne liittokansleri Merkelin saavutusten voimaa osoitatte, että puheenjohtajakauden onnistuminen riippuu voimakkaasta poliittisesta tahdosta sekä kunnianhimoisiin mutta realistisiin tavoitteisiin tähtäävästä lähentymisstrategiasta.

Menestyksenne riippuu myös yhteistyöstänne Euroopan parlamentin kanssa. Ottakaa meidät tiiviisti mukaan työhönne ja päätöksentekoonne.

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraatit katsovat, että toimielinuudistus, kansalaistemme turvallisuus, sisämarkkinoiden toteuttaminen ja kasvun lujittaminen ovat tärkeitä asioita puheenjohtajakaudellanne. Kesäkuun 21. ja 22. päivänä aikaansaadussa sopimuksessa hyväksytään aiemman tekstin keskeisimmät edistysaskeleet. Jos jäsenvaltiot ratifioivat sen keväällä 2009, EU kykenee vihdoin tekemään tehokkaita, avoimia ja demokraattisia päätöksiä turvallisuuden, kasvun, energiapolitiikan, ilmastonmuutoksen ja väestörakenteen kehityksen kaltaisilla aloilla.

Jos tehtyihin sitoumuksiin palataan, EU:ta voidaan aivan yhtä hyvin pitää korttitalona: kun yksi kortti poistetaan, koko talo sortuu. Arvoisa pääministeri Sócrates, ryhmämme ja erityisesti sitä edustava jäsen Brok katsoo, että hallitustenvälisessä konferenssissa on keskityttävä tarkistettujen sopimusten juridiseen viimeistelyyn ja että sen on päätyttävä, kuten itsekin toivotte, ajoissa ennen syksyn Eurooppa-neuvostoa.

Arvoisa pääministeri Sócrates, samalla kun ajatus vahvemmasta EU:sta ja siten myös paremmasta maailmasta motivoi teitä työssänne, ette saa sivuuttaa kansalaistemme turvallisuutta. Puhuittekin tästä asiasta pitkään tänä aamuna. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muualla Euroopassa tapahtuneet terroristiteot ja ETAn tulitauon katkeaminen huolestuttavat meitä ja edellyttävät terrorismin vastaisten toimien koordinointia koko Euroopassa. Arvoisa pääministeri Sócrates, olen tietoinen siitä, että jäsenvaltiot ovat vastahakoisia tekemään yhteistyötä tällä alalla. "Kukin vastaa itsestään" -periaatteesta on päästä eroon, ja etusijalle on asetettava EU:n kansalaisten turvallisuus. Kansainvälinen rikollisuus, terroristisolut, monimutkaiset verkostot ja pitkälle kehitetyt menetelmät etenkin maahanmuuton alalla aiheuttavat sen, että olemme vaarassa menettää etumatkamme. Siksi meidän velvollisuutenamme on toimia välittömästi. Emme voi hyväksyä sitä, ettei EU:n terrorismin vastaisten toimien koordinaattorin paikkaa ole täytetty. Kiitos lupauksistanne.

Arvoisa pääministeri Sócrates, suhtautukaamme omaan turvallisuuteemme yhtä määrätietoisesti kuin suhtaudumme ilmastonmuutokseen ja energiakysymyksiin. Terroristi-iskujen uhrit edellyttävät meiltä yhtenäisiä toimia. Odotamme Portugalin puheenjohtajakaudelta yhteenkuuluvuuden lisäämistä ja sitä, että jäsenvaltiot osallistuvat entistä enemmän terrorismin vastaisten toimien tehokkaaseen koordinointiin.

Muista painopisteistä, kuten sisämarkkinoiden toteuttamisesta ja kasvun lujittamisesta, haluan todeta, että kansalaisemme omaksuvat eurooppalaisen ihanteen vain, jos he huomaavat, että EU:n sosiaalinen malli, ihmisten, tavaroiden ja pääoman sekä ennen kaikkea palveluiden vapaa liikkuvuus sekä toimet opetuksen, koulutuksen ja innovoinnin edistämiseksi ilmenevät useina konkreettisina parannuksina heidän jokapäiväisessä elämässään.

Muuttuminen maailman kehittyneimmäksi talousalueeksi edellyttää poliittista tahtoa ja rohkeutta. Portugalilla oli rohkeutta esitellä Lissabonin strategia. Sille on annettu tilaisuus tarjota erinomaista "myynnin jälkeistä palvelua". Arvostamme EU:n yhdentymisen sosiaalista ja taloudellista ulottuvuutta.

Arvoisa pääministeri Sócrates, toivomme kuten tekin, että saavutamme Afrikan kanssa edistystä muuttoliikeasioissa ja että suhteemme Brasiliaan ja muihin nousevan talouden maihin vahvistuvat. Pidämme teidän laillanne transatlanttisia suhteita yhtenä painopistealueenamme. Viime kuukausien aikana kumppanuussuhteemme laadussa on tapahtunut suurta kehitystä – nyt on aika jatkaa eteenpäin. Naapuruussuhteissamme Balkanin maiden, Ukrainan, Valkovenäjän ja tietenkin myös Venäjän kanssa meidän on pidettävä vakaasti kiinni arvoistamme ja käytävä jatkuvasti vuoropuhelua.

Arvoisa pääministeri Sócrates, Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ja Euroopan demokraattien ryhmä toivottaa teille menestystä, jotta onnistutte luomaan "vahvemman Euroopan parempaa maailmaa varten", mitä niin vilpittömästi haluatte. Me tuemme teitä puolustaessanne rauhan, solidaarisuuden, rohkeuden ja vastuun arvoja.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, PSE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, melko tarkkaan vuosi sitten, 1. heinäkuuta viime vuonna, pelattiin loistava jalkapallo-ottelu, jossa Portugali voitti rangaistuspotkukilpailun jatkoajan jälkeen. Se oli tärkeä ottelu. Portugalilaiset säilyttivät hermonsa, ja jokainen potku osui maaliin. Nyt on meidän vuoromme potkaista rangaistuslaukaus. Olette sanoneet hallitusten välisestä konferenssista kaiken, mitä siitä voi sanoa. Nyt teidän on saatava pallo verkkoon. Tämänaamuisen puheen perusteella oletan, että hermonne ovat yhtä rautaiset kuin Portugalin jalkapallojoukkueella. Jos osutte tällä kertaa maaliin, saatte pokaalin lokakuussa.

(Suosionosoituksia)

Arvoisa pääministeri Sócrates, olemme realisteja. Neuvotteluvaltuudet eivät sisällä kaikkea toivomaamme, mutta hyväksymme sen, ettei neuvotteluissa olisi voitu saavuttaa enempää. Neuvotteluvaltuudet ovat kuitenkin varsin kattavat. Teidän on tehtävä selväksi HVK:n kaikille osallistujille, ettemme voi enää palata siihen, mistä olemme jo sopineet.

Haluan tässä yhteydessä todeta kollegalleni, jäsen Daulille erään asian: olen todella pannut merkille, että tämä on Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ja Euroopan demokraattien ryhmän kanta ja toivon, että ryhmässänne kaikki, myös komiteoiden puheenjohtajat, ovat asiasta samaa mieltä.

(Suosionosoituksia)

Mitä korkeammasta komiteasta on kyse, sitä epävarmempi olen asiasta.

Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, mitä tapahtuisikaan, jos ottaisimme askeleen taaksepäin? Olisimme jälleen samanlaisessa kriisitilanteessa kuin jonka olemme juuri ratkaisseet. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, jos ajautuisimme kriisiin, juuri esittelemänne ansiokkaat tavoitteet olisivat jälleen ulottumattomissamme. Kuinka voisimme muka toteuttaa yhtenäisen Lissabonin strategian kahden nopeuden Euroopassa? Nämä vaihtoehdot sulkevat toisensa pois.

Olette aivan oikeassa siinä, että meidän on puhallettava eloa Lissabonin strategiaan. Kolme vuotta sitten Lissabonin strategiaa päätettiin elvyttää. Emme ole saaneet kolmessa vuodessa paljoakaan aikaan. On hyvä, että totesitte neuvoston puheenjohtajana, että meidän on ryhdyttävä nöyrinä työhön ja vietävä asioita eteenpäin, saatava niihin vauhtia. Asioiden nopeuttamiseen on kuitenkin kaksi tärkeää syytä. Totesitte aivan oikein, että meidän on panostettava koulutukseen. Jos haluamme kehittyä kilpailukykyisimmäksi tietoon perustuvaksi taloudeksi, meidän on panostettava koulutukseen. Odotamme Lissabonin strategialta ennen kaikkea sosiaalista vakautta.

Kun talouskasvu on nopeaa, kuten nyt, syntyy lisää työpaikkoja ja uudistuksilla on vaikutusta – itse asiassa liittokansleri Schröderin hallituksen ansiosta uudistusten vaikutukset näkyvät jo kotimaassani – ja kun työpaikkojen määrä kasvaa, tarvitaan ennen kaikkea yhtä asiaa: sitä, että kasvu on kestävää ja että se tuo mukanaan kestävää sosiaalista vakautta. Muutoin Lissabonin strategia on arvoton.

Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kuten totesitte aivan oikein, mikään muu asia ei edellytä meiltä samassa määrin toimintaa yhteisönä, 27 jäsenvaltion yhteisönä, eikä mikään muu aihe saa vastaavanlaista mittavaa kansan tukea kuin ilmastonmuutoksen torjunta. Viime viikonloppuna järjestetty Live Earth -konsertti osoitti, kuinka innokkaasti nuoret ovat valmiita taistelemaan hyvän asian puolesta. Valjastetaan siis tämä into. Nämä nuoret menevät konserttiin, ja kun se päättyy, he ihmettelevät: "Mitä nyt?"

Bono ja Herbert Grönemeyer eivät esitä heille ratkaisuja. He voivat kyllä puolustaa ratkaisua, mutta on meidän tehtävämme saavuttaa se. Jos tarjoamme ratkaisua ja jos todella pyrimme kunnianhimoisiin tavoitteisiin, olen varma, että EU:n kansalaiset tukevat meitä, ja juuri sitä eurooppalainen hanke kaipaa.

Arvoisa pääministeri, puhuessani ilmastonmuutoksen torjumisesta olen hyvin kiitollinen strategiastanne Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kanssa, sillä onnistumme torjumaan ilmastonmuutosta vain, jos saamme Afrikan ja Latinalaisen Amerikan työhön mukaan. Afrikan kohdalla meidän on tunnustettava se katkera tosiasia, että juuri tämä maanosa joutuu kärsimään eniten ilmastonmuutoksesta, vaikka se on vaikuttanut ilmaston lämpenemiseen kaikkein vähiten. Tämä on merkittävä seikka Afrikan ahdingon kannalta.

Olen myös hyvin iloinen siitä, kuinka suhtaudutte Latinalaiseen Amerikkaan. Euroopan unionin transatlanttisissa suhteissa ei ole kyse ainoastaan suhteista Yhdysvaltojen kanssa. Meidän velvollisuutenamme on ennen kaikkea auttaa Latinalaista Amerikkaa ratkaisemaan monenvälisin keinoin kansainvälisiä konflikteja, tukea sitä Yhdistyneiden Kansakuntien uudistuksessa sekä auttaa sitä torjumaan rahoitusmarkkinoiden laukaisemia talouskriisejä. Ne vaikuttavat Latinalaisen Amerikan maista eniten Argentiinaan ja Brasiliaan. On hyvin tärkeää, että Euroopan unioni tekee yhteistyötä Latinalaisen Amerikan kanssa. Ryhmämme tukee tätä aloitetta ja työskentelee sen parissa syksyllä, ja olemme teille hyvin kiitollisia huippukokouksen järjestämisestä.

Muutamat Euroopan parlamentin jäsenet hermostuvat heti, jos kaksi samasta maasta kotoisin olevaa jäsentä käyttää peräkkäin puheenvuoron. Arvoisa puhemies, olemme havainneet tänään, kuinka vasemmistoon kuuluva, neuvoston portugalilainen puheenjohtaja sekä oikeistoon kuuluva, neuvoston entinen puheenjohtaja ovat tehneet yhteistyötä EU:n hyväksi. Mielestäni tämä on syytä panna merkille. Ajatus siitä, että ylitämme ongelmat, jotka aiheuttavat meille eripuraa kotikentällä, jotta voimme tehdä yhteistyötä Euroopan ja kaikkien muiden hyväksi, sekä ajatus sovusta ja erimielisyyksien unohtamisesta muodostavat Euroopan käsitteen. Vahvemman Euroopan rakentaminen edellyttää juuri tätä: kuten totesitte aivan oikein, vahvempaa ja yhtenäistä Eurooppaa tarvitsee paitsi Eurooppa itse myös koko maailma. Tämän tavoitteen voimme saavuttaa vain selvittämällä erimielisyytemme ja keskittymällä siihen, mikä yhdistää meitä. Toivotan siis puheenjohtajakaudellenne onnea ja menestystä.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson, ALDE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, esittelemänne ohjelma on kunnianhimoinen, ja sen tavoitteet ovat selvät. Menestys ei ole itsestään selvää, mutta liberaalit ja demokraatit odottavat paljon EU:n esitykseltä kahden Josén johdolla. Näyttää todellakin siltä, että kilpailette talouden liberalismin kuninkuudesta. Brittiläinen sanomalehti Dairly Mirror voisikin kirjoittaa: "It’s the only way, José!"

Kuka, ellette te kaksi, voisi saada EU:n jäsenvaltioiden hallitukset vakuuttuneiksi Lissabonin kauneudesta ja sen strategian merkityksestä? Käännetään katseemme jälleen Lissabonin strategiaan: siihen, että meidän on vakautettava julkinen taloutemme, sitouduttava budjettikuriin ja velanhoitoon sekä löydettävä tahtoa toteuttaa yhtenäismarkkinat ja lujittaa niitä. Kyllä, jopa omien puolueidenne populistisen opposition edessä. Aasia ei ole ainut paikka, missä vapaat markkinat ovat auttaneet miljoonia ihmisiä pääsemään eroon köyhyydestä. Samalla tavalla on käynyt myös EU:ssa 50 miljoonalle ihmiselle yksin viimeisten kymmenen vuoden aikana. Mikä tärkeintä, EU:ssa tarvitaan talouden kestävää elpymistä, joka perustuu uusien työpaikkojen luomiseen eikä niinkään valuuttakurssin manipulointiin vientivetoisen kasvun lisäämiseksi. Siksi ryhmäni pitää joustoturvakeskustelun käynnistämistä koskevaa aloitettanne myönteisenä. Meidän on uudenaikaistettava sosiaaliturva- ja sosiaalietujärjestelmiämme voidaksemme kohdata globaalien markkinoiden haasteet. Suojellaan siis työntekijöitä, ei kilpailukyvyttömiä työpaikkoja. Sosiaalisen turvaverkkomme ei pitäisi niinkään suojella konkurssiin ajautuvia yrityksiä vaan näissä yrityksissä työskenteleviä ihmisiä ja auttaa heitä löytämään uusia työllistymismahdollisuuksia. EU:n sosiaalinen malli on minulle tärkeä vain, jos se suojaa vaurauttamme valmistelemalla kansalaisiamme tulevaisuuteen.

Lisäksi jos puhumme tulevaisuudesta, emme saa unohtaa ilmastonmuutoksen torjumista. Tutkitaan sitä, kuinka voimme yhdistää Göteborgin ja Lissabonin tavoitteet ja hyödyntää vihreän teknologian alalla tapahtuvaa innovointia lisätäksemme innovatiivisuuttamme, luodaksemme lisää työpaikkoja ja ottaaksemme maailmanlaajuisesti johtavan aseman ilmastonmuutosohjelman kehittämisen alalla.

Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, olitte oikeassa puhuessanne Afrikasta, jonka eurooppalaiset ovat löytäneet, jota he ovat riistäneet ja jonka he ovat hylänneet. Asiasta kertoo kaiken se, että olette kutsunut EU:n ja Afrikan huippukokouksen koolle ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen. Afrikka on ollut unohdettu manner aivan liian pitkään. Afrikka tarvitsee Eurooppaa, ja Eurooppa tarvitsee Afrikkaa onnistuakseen ratkaisemaan muuttoliikkeeseen, tauteihin ja ilmastonmuutokseen liittyvät ongelmat.

Kiina tarjoaa Afrikalle rahaa luonnonvaroista ja aseita rahasta. Tämä on tie 2000-luvun taloudelliseen siirtomaavaltaan, ja se on Afrikalle väärä tie eteenpäin. Euroopan on vältettävä puhumista imperiumin mittasuhteista. Otetaan opiksemme menneistä ja luodaan uusi ja jalomielinen kumppanuussuhde.

Oikeus- ja sisäasioiden alalla arvostamme sitä, että puheenjohtajakaudellanne keskitytään moniin toimiin, joilla lujitetaan Euroopan unionin oikeudellista aluetta. Siitä lähtien, kun Saksan sisäministeri Schäuble lausui paljonpuhuvat sanansa, ryhmäni on suhtautunut varauksella kansalaisvapauksien rapautumiseen, sillä ne ovat yhteiskuntamme kivijalka.

(Suosionosoituksia)

Haluamme, että neuvosto hyväksyy menettelytakeita koskevan puitepäätöksen, joka on tarpeellinen tukitoimenpide eurooppalaiselle pidätysmääräykselle. Lisäksi varoitamme teitä torjumasta terrorismia tavalla, joka muuttaa yhteiskuntamme luonnetta viemällä meiltä ne vapaudet, joiden puolesta portugalilaiset taistelivat neilikkavallankumouksessa.

Euroopan parlamentti osoitti kaksi viikkoa sitten suosiotaan neuvostolle sen päästyä sopimukseen HVK:n neuvotteluvaltuuksista, mutta viime viikolla ymmärsimme muutamien ministerikollegoidenne puheista, että kyse olikin tyhjistä sanoista. Voitto ei siis kestänyt pitkään. Uskon, etten puhu ainoastaan oman ryhmäni vaan monien muidenkin kollegoideni puolesta, kun vaadin, ettei kesäkuun huippukokouksessa sovittua pakettia saa purkaa.

Sagresin niemessä sijaitseva koulu toi kansallenne merenkulkijoiden maailmanmaineen. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, tarvitsette navigointikykyjänne löytääksenne tienne läpi neuvoston neuvottelujen petollisten vesien.

Me toivotamme teille onnea ja myötätuulta. Boa sorte!

(Suosionosoituksia)

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies DOS SANTOS

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley, thar ceann an Ghrúpa UEN. – A Uachtaráin, is í an aidhm is mó a bheidh ag an Uachtaránacht seo a chinntiú go síneoidh ceannairí an Aontais Eorpaigh Conradh nua an Aontais Eorpaigh níos déanaí sa bhliain. Tháinig na ceannairí ar shocrú ginearálta polaitíochta ag an gcruinniú mullaigh deireanach ach tá obair mhór fós le déanamh sula mbeidh an conradh cinntithe go hiomlán. Beidh an Phortaingéil i mbun cruinnithe mullaigh go hidirnáisiúnta leis an mBrasaíl, le ceannairí na hAfraice agus le rialtais Mheiriceá, na Síne agus na hIndia.

(EN) Erityisesti puhuessamme Afrikasta olemme kaikki selvillä ongelmista ja vaikeuksista, joista monet kollegamme ovat puhuneet ja jotka koskevat tiettyjen henkilöiden osallistumista tähän konferenssiin. Ehkäpä tämä merkitsee meille tilaisuutta: kun tapaamme EU:n ja Afrikan välisessä huippukokouksessa, voimme rohkaista Afrikan muita maita tekemään keskenään yhteistyötä, koordinoimaan avoimella tavalla demokraattista valvontaa sekä yksilöiden oikeuksia ja vapauksia koskevia asianmukaisia menettelyjä sen sijaan, että tyydymme vastustamaan tilannetta sivustakatsojina.

Darfur mainitaan usein, mutta sitä käsitellään kunnolla vain harvoin. Afrikan huippukokous merkitsee meille jälleen uutta tilaisuutta yrittää yhdistää konfliktin eri osat ja puolet ja varmistaa, että saavutamme selvän tavan edetä asiassa.

Uudesta perustamissopimuksesta totean, että sanoitte aivan oikein, että HVK:ta varten on asetettu uudet neuvotteluvaltuudet, joiden ehdot on määritelty hyvin tarkkaan. Meidän pitäisi laajentaa tai muuttaa näitä ehtoja monella tavalla riippumatta siitä, mitä muut saattavat ajatella. Meidän on parasta selvittää, mitä meillä on edessämme ja mistä 27 hallitusta ovat sopineet.

Jos yritän tiivistää yhteen lauseeseen sen, mistä uudessa sopimuksessa pitäisi olla kyse, sanoisin, että sen pitäisi antaa meille etsimämme vapaus, joka ei ole vapautta tehdä, mitä ikinä haluamme, vaan pikemminkin vapautta saavuttaa kaikki, mitä haluamme. Tästä vapaudesta puhuessamme meidän on erityisesti otettava huomioon ilmasto ja sen muuttuminen. Kuten totesin Lissabonissa, mielestäni on hyvä, että EU:n ja Brasilian huippukokous tarjosi meille tilaisuuden edistää ajatusta uusiutuvan energian käytöstä, pohtia, kuinka voisimme luoda uudenlaisen maailman kauppajärjestön sekä kumppanuussuhteet kehittyvien maiden kanssa, sekä ennen kaikkea varmistaa, että kansalaisillamme on oikeus ja vapaus menestyä Euroopassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (PT) Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, haluamme vahvan Euroopan parempaa maailmaa varten.

(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, "a stronger Union for a better world" on iskulause, josta ryhmäni ja minä pidämme kovasti, ja katson, että puheenjohtajavaltion pitäisi tehdä kolme asiaa varmistaakseen, että muistamme tämän vahvemman Euroopan seuraavien kuuden kuukauden aikana.

Hallitustenvälisestä konferenssista totean, ettette saa suvaita sitä, että jotkut haluavat palata takaisin jo tehtyihin sopimuksiin. Sen sijaan teidän on pohdittava, millä alueilla voitaisiin saada aikaan parannuksia – niistä yksi esimerkki on ilmastonmuutos. Teidän on myös pyrittävä antamaan Euroopan parlamentille ja yleisölle mahdollisuus seurata hallitusten välistä konferenssia. Mielestämme se, onnistutaanko perustamissopimuksia uudistamaan, riippuu tietyistä asioista. Tämä uudistus ei jää viimeiseksi, sillä Euroopan parlamentti on sitoutunut käynnistämään uudelleen taistelun Euroopan perustuslain puolesta.

Olemme myös sitä mieltä, ettei Lissabonin strategia etene, ellette kykene seuraavan puolen vuoden aikana vahvistamaan komission ja parlamentin kanssa ilmastonmuutosohjelmaa, jota ei voida erottaa Lissabonin tavoitteista. Saksan puheenjohtajakaudella tehtyjen päätösten jälkeen on tullut aika toimia ja torjua monien jäsenvaltioiden pyrkimykset turvautua kepulikonsteihin, joilla kukin osapuoli pyrkii karsimaan mahdollisimman tehokkaasti sitoumuksiaan.

Tästä syystä haluamme tuoda uudelleen esiin ajatuksen ilmastonmuutosta ja energian toimitusvarmuutta koskevasta sopimuksesta, ja vaadin, että harkitsette tätä vakavasti. Sopimus perustuisi tavoitteeseen rajoittaa maapallon lämpenemistä kahteen celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan nähden, ja siinä määrättäisiin mekanismeista rangaistusten langettamiseksi, aivan kuten kasvu- ja vakaussopimuksessakin. Toimintalinjoja on oltava kolme. Haluamme niistä konkreettisia tuloksia kuuden kuukauden sisällä, ja haluan teidän vastaavan niihin nyt, tässä keskustelussa. Niistä ensimmäinen koskee energian säästämistä. Toinen koskee liikennettä, joka – uskomatonta kyllä – jäi keväällä tehtyjen sopimusten ulkopuolelle mutta tuottaa 30 prosenttia päästöistä. Kolmas koskee uusiutuvia energiamuotoja, joiden suhteen Barroson komissio ei ole valitettavasti tehnyt vielä mitään – ja tämä koskee erityisesti niin sanottua lämmitys- ja jäähdytysdirektiiviä.

Arvoisa puhemies, uusiutuvien energiamuotojen osalta haluan kiinnittää huomionne biopolttoaineisiin ja suhteisiin Brasilian kanssa. Olemme huolissamme: emme pidä presidentti Lulan mystisestä visiosta emmekä siitä, että hän on kutsunut biopolttoaineita uudeksi, ihmeelliseksi "vihreäksi kullaksi". Emme myöskään pidä lainkaan siitä, että ohjelmasta on jätetty pois kysymykset, jotka koskevat metsien hävittämistä, laitonta puuntuontia, elintarviketurvallisuutta ja EU:n osallistumista innovatiivisen, uusiutuvien energialähteiden käyttöön perustuvan teknologian kehittämiseen.

Haluan myös esittää lyhyesti samankaltaisia huomioita Afrikasta. Puheenjohtaja Sócratesin ja puheenjohtaja Barroson kauniista puheenvuoroista kävi ilmi selvä ja huolestuttava olettamus, joka teidän on syytä ottaa huomioon. Kyse on siitä, että Euroopan unioni painostaa useita Afrikan maita saadakseen ne allekirjoittamaan talouskumppanuussopimukset vuoden loppuun mennessä. Komissio käyttää kehitysrahaston varoja näiden maiden suostutteluun, vaikka monissa näistä maista kansalaisyhteiskunta vastustaa sopimuksen tekemistä. Viime kädessä markkinoiden täydellinen avaaminen vain rajoittaisi ja heikentäisi näiden maiden kykyä osallistua kansainvälisiin markkinoihin.

Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, minulla olisi ollut teille vielä paljon sanottavaa, mutta puheaikani ei riitä siihen. Toivon, että saan myöhemmin uuden tilaisuuden esittää näkemyksiäni.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (PT) Arvoisa puhemies, neuvoston nykyisen puheenjohtajan äskeinen puheenvuoro osoittaa, että tällä puheenjohtajakaudella tuhlataan jälleen tilaisuus sisällyttää ohjelmaan muutamia vakavia taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia, jotka edellyttävät politiikan muuttamista ja yhteisön toimielinten reagointia. Näitä asioita ovat esimerkiksi tulojen epätasainen jakautuminen, työhön liittyvän epävarmuuden lisääntyminen, köyhyys, joka koskettaa lähes 80:tä miljoonaa ihmistä, sekä matalapalkkaisten ja oikeutensa menettävien työntekijöiden määrän kasvu, vanhusten mitättömät eläkkeet sekä se, että naisilta ja lapsilta evätään heidän perus- ja ihmisoikeutensa.

Sen sijaan, että neuvoston puheenjohtaja olisi asettanut etusijalle Euroopan keskuspankin tavoitteiden ja perussääntöjen muuttamisen ja vaatinut sen demokraattista valvontaa, nousevan korkotason taittamista ja sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden syvenemisen estämistä, hän pitää kiinni pakkomielteestään, joka koskee uusliberalistisen ja militaristisen perustuslakiluonnoksen keskeisiä ehdotuksia sekä EU:n suurten vallanpitäjien vallan keskittämistä entisestään. Hän olisi voinut vaatia kasvu- ja vakaussopimuksen sekä Lissabonin strategian lakkauttamista tai edes niiden perinpohjaista tarkistamista. Näin olisi elvytetty investointeja julkisella sektorilla ja pk-yrityksissä ja taitettu suuntaus, jolle on ominaista sääntelyn purkaminen sekä tärkeiden sektoreiden ja julkisten palvelujen yksityistäminen, ja tällä tavoin olisi puolestaan lisätty työntekijöiden oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen määrää sekä torjuttu köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä. Sen sijaan neuvoston puheenjohtaja päätti korostaa kilpailun pyhää lehmää lisätäkseen taloudellisten ryhmittymien valtaa. Hän olisi voinut ehdottaa toimenpiteitä, joilla olisi edistetty työväen ihmisarvon kunnioittamista ja helpotettu miljoonien työntekijöiden, etenkin naisten ja nuorten yhä epävarmempaa tilannetta, mitä tuhannet ihmiset vaativat Portugalin työntekijöiden keskusjärjestön mielenosoituksessa 5. heinäkuuta Guimarãesissa. Sen sijaan hän korostikin joustoturvaa, joka merkitsee ennen kaikkea työntekijöiden joustavaa riistämistä.

Siksi me vaadimme, että EU:n on tehtävä valtaisa muutos, ja sanomme näin siksi, että meidän on aika kuunnella kansan vaatimuksia, laajentaa demokratiaa ja sitoutua oikeudenmukaisempaan sosiaaliseen Eurooppaan, jolle on ominaista edistys ja tulojen jakaminen aikaisempaa oikeudenmukaisemmin. Meidän on aika kunnioittaa täysivaltaisten ja oikeuksiltaan yhtäläisten valtioiden periaatetta, lujittaa kansainvälistä yhteistyötä ja yhteisvastuuta sekä sitoutua tiukasti rauhan edistämiseen niin Lähi-idässä, Palestiinassa, Irakissa, Afganistanissa kuin Afrikassakin.

Vahvistamme, että vastustamme niin sanottua uudistettua sopimusta, joka on käytännössä vain hämäyksen avulla laadittu toisinto perustuslakisopimuksesta. Sillä pyritään kiertämään kansanäänestykset, tukahduttamaan demokratia ja estämään kansoja ja kansallisia elimiä saamasta ääntään kuuluviin, koska sopimuksen laatijat pelkäävät moniarvoista keskustelua ja maissamme vallitsevaa yleistä mielipidettä. Haluamme siis, että jokaisessa jäsenvaltiossa järjestetään kansanäänestys, sillä se on maissamme vallitsevan yleisen mielipiteen mukaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis, IND/DEM-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, eräässä puolalaisessa sanomalehdessä julkaistiin hiljattain seuraavanlainen vitsi: "Mikä oli ensimmäinen eurooppalainen kansanäänestys? Vastaus: kun Eevan luotuaan Jumala sanoi Aatamille: – Valitse itsellesi vaimo."

Vertaus on osuva. Kaukana Eedenin paratiisista puheenjohtajavaltio Portugali on ryhtynyt jatkamaan edellisen puheenjohtajavaltion Saksan työtä. Saksan puheenjohtajakausi muistetaan vippaskonsteista, yrityksestä tarjoilla Ranskan ja Alankomaiden kansalaisille nipin napin naamioitu ja typistetty versio tekstistä, jonka he hylkäsivät kansanäänestyksessä. Tämä minisopimus on vain perustuslakisopimus valepuvussa. Muutama vuosi sitten eräässä ranskalaisessa sanomalehdessä julkaistiin euron isän, Tommaso Padoa-Schioppan artikkeli, jonka ydin oli se, että EU:n yhdentyminen juontaa juurensa pikemminkin valistuneesta despotismista kuin demokratiasta. Tämä törkeä huijausyritys on elävä esimerkki asiasta. Kuinka kukaan voi väittää uuden tekstin vastaavan Ranskan ja Alankomaiden kansalaisten tahtoa, joka kävi ilmi kansanäänestyksessä, ellei siitä järjestetä uudelleen kansanäänestystä?

Arvoisa puhemies, Portugalin puheenjohtajakauden alkaessa haluan lausua ääneen toiveen täällä Euroopan parlamentissa: ellemme halua EU:n kansalaisten kääntävän lopullisesti selkäänsä politiikalle, puheenjohtajavaltio Portugalin on muutettava perinpohjaisesti vanhentuneita menetelmiään ja käynnistettävä välittömästi todellinen eurooppalainen uudistus, jota ihmiset odottavat. Sen on vähennettävä teknokratiaa ja lisättävä demokratiaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch, ITS-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, haluan käyttää tämän tilaisuuden kiittääkseni teitä siitä upeasta tavasta, jolla te ja teidän hallituksenne otitte Euroopan parlamentin ryhmien puheenjohtajat vastaan aivan hiljattain Lissabonissa. Se osoittaa, että teette vakavissanne yhteistyötä parlamentin kanssa.

Hyväksymme useat tavoitteenne, eikä niiden kunnianhimoisuus yllätä meitä. Yhtenä tavoitteena on auttaa Afrikkaa ratkaisemaan ongelmansa. Meidän on tunnustettava, että nämä ongelmat ovat vain pahentuneet Euroopan maiden lähdön jälkeen, toisin kuin jotkut haluaisivat meidän uskovan. Tavoitteisiin kuuluu myös toimia, jotka kohdistuvat Latinalaiseen Amerikkaan ja erityisesti Brasiliaan, joka on lähellä sydäntänne ja muutenkin teille läheinen – tämä on täysin perusteltua. Tiedän myös teidän haluavan kehittää EU:n kansainvälistä politiikkaa. Kuten olen jo todennut teille, katson, että ainut tapa puolustaa sitä ja tehdä siitä avoimempaa on kehittää EU:ta toiseen suuntaan kuin Yhdysvallat, josta on tullut määräävässä asemassa oleva supervalta.

Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, pelkään, että kollegani jäsen Watson ja monet muut hänen kaltaisensa sekoittavat keskenään kaksi asiaa: sen, että meidän on palautettava taloudelliset vapaudet ennalleen alueella, jolla muuttujat ovat sosiaaliturvan kannalta lähes samat, sekä täysin rajoituksettomien vapaiden markkinoiden kannattamisen, joka johtaa sosiaaliseen polkumyyntiin ja epäoikeudenmukaiseen kilpailuun. Totuus on, että talous kehittyy aluksi vain suojatussa ympäristössä. Tämä koskee tällä hetkellä maailmanmarkkinoilla toimivia suuria kumppaneita, Japania ja Kiinaa.

Lopuksi haluan todeta hallitustenvälisestä konferenssista, että teidän on käytettävä teille annettua tiekarttaa, joka on todellinen opas äänestäjien harhauttamiseen. Olemme aikeissa säilyttää perustuslain sisällön, vaikka – kuten edellinen puhuja juuri totesi – se hylättiin kansanäänestyksissä, ja muuttaa sen sanavalintoja. Aivan, aiomme hankkiutua eroon sanoista "perustuslaki", "ulkoasianministeri" ja "puitelaki". Tekstissä ei mainita peruskirjaa ja se aiotaan julkaista vain virallisessa lehdessä. Tekstissä on kuitenkin säilytetty määräykset EU:n toimivaltuuksien laajentamisesta, määräenemmistöpäätöksistä ja yhdestä puheenjohtajasta. Jos tämä viimeisin määräys olisi voimassa, te ette olisi täällä tänään. Tekstissä on aikomus säilyttää kaikki se, mitä kansa ei hyväksynyt ja mitä se todennäköisesti vastustaisi, jos sille tiedotettaisiin asiasta kunnolla.

Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, te edustatte pientä kansaa, jolla on valtava, kunniakas menneisyys. Tämä kunnia johtuu siitä, että Portugali on taistellut syntymästään alkaen ja koko historiansa ajan itsenäisyytensä säilyttämisen puolesta. Esitän teille siksi pyynnön: älkää osallistuko kansanne ja kaikkien kansojemme tärkeimmän valtin, kansallisen itsenäisyyden kadottamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianni De Michelis (NI). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kannatamme esittelemiänne suuntaviivoja, joita Portugali aikoo seurata seuraavien kuukausien aikana. Hyväksymme tietenkin sen, että pääpaino on asetettu hallitustenväliselle konferenssille. Toivotamme teille paljon onnea ja toivomme, että saavutatte tavoitteenne täysin ja onnistutte laatimaan uuden sopimuksen neuvotteluvaltuuksianne uskollisesti noudattaen.

Kuten juuri itsekin totesitte, puheenjohtajavaltio on kuitenkin sitoutunut tulevien kuukausien aikana myös muihin asioihin. Kannatamme tavoitteita, jotka olette asettaneet itsellenne, ja ymmärrämme, miksi jotkin näistä tavoitteista – Lissabon, Afrikka ja Brasilia – ovat Portugalille erityisen tärkeitä. Samalla haluan korostaa sitä, että voidaksenne tehdä iskulauseesta totta ja osoittaa, että vahvempi EU voi todella parantaa maailmaa, hyvien aikomusten lisäksi tarvitaan myös todellisia tekoja, joita me emme valitse vaan jotka ovat seurausta varsinaisista prioriteeteistamme tilanteessa, jossa olemme.

Haluan kiinnittää tältä osin huomionne ja koko puheenjohtajavaltion huomion yhteen tärkeimmistä prioriteeteista. Se johtuu tilanteesta, joka vallitsee Välimeren maita lähellä olevalla alueella eli Lähi-idässä. EU voi tehdä ja sen on tehtävä Lähi-idän hyväksi enemmän. EU ei ole kiinnittänyt viime aikoina juurikaan huomiota tähän alueeseen, mutta nyt, kun vaarat kasvavat ja sen myötä myös mahdollisuudet, EU:n on osoitettava tietävänsä kuinka olla vahvempi, jotta maailmasta saadaan parempi.

 
  
MPphoto
 
 

  João de Deus Pinheiro (PPE-DE).(PT) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri, olette varmasti huomanneet, kuten minäkin olen, että olette nostattaneet Euroopan parlamentin kaikissa ryhmissä sekä odotusten että sympatian valtavan vyöryn, ja siihen on varmasti jokin syy. Syynä on tietenkin luja ja määrätietoinen tapanne estää puuttuminen kesäkuun Eurooppa-neuvostossa tehtyihin päätöksiin. Jos jatkatte samaan tapaan, saamanne tuki voimistuu varmasti syyskuun epävirallisen Eurooppa-neuvoston myötä.

Mainitsitte myös Lissabonin strategian ja sen, että tarvitsemme uuden kierroksen. Olemme kaikki asiasta samaa mieltä. Meidän on kuitenkin muistettava, että ensimmäinen Lissabonin strategia epäonnistui muun muassa sen perusvirheen vuoksi, ettei komissio saanut vastuulleen tämän strategian ohjaamista. Tämän tehtävän kannalta hallitustenvälinen malli on nimittäin osoittautunut riittämättömäksi.

Viime vuosina komission puheenjohtaja on yrittänyt hyödyntää pieniä yksityiskohtia edistääkseen strategiaa, ja hän ansaitsee saada tästä tunnustusta. Arvoisa pääministeri, neuvoston on kuitenkin suostuttava ottamaan komissio entistäkin tiiviimmin mukaan strategiaan, jotta voimme saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteet, joihin viittasitte puheessanne.

Ulkosuhteista on todettava, että puheenjohtajakautenne on alkanut hienosti. Brasilian kanssa pidetty huippukokous oli todellinen menestys, kuten presidentti Lulakin totesi Brysselissä pidetyssä kokouksessa.

Haluan myös todeta teille, ettei Robert Mugabe saa pitää ketään panttivankinaan sen paremmin Afrikassa kuin Euroopassakaan. Todettakoon tämä selvästi. Huippukokouksessa täytyy käydä keskustelua eikä keskittyä tähän yhteen ainoaan asiaan. Olette viitannut myös moniin muihin aiheisiin, ja meidän on käytävä myös niistä keskustelua ja vuoropuhelua kumppanuussuhteessamme Afrikan kanssa.

Arvoisa puhemies, otan esiin vielä yhden asian: suhteemme Venäjään. Teillä oli rohkeutta vierailla presidentti Putinin luona, vaikka tiesitte ilmapiirin olevan teille epäsuosiollinen. Teidän pitäisi nyt saada vakuutettua kolleganne siitä, että Venäjä on otettava mukaan kansainvälisten ongelmien käsittelyyn, sillä sen on oltava osa ratkaisua, ei osa ongelmaa.

Arvoisa pääministeri, Euroopan parlamentti tukee teitä, ja etenkin Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraatit tukevat teitä, kun toteutatte esittelemäänne kunnianhimoista ohjelmaa. Olen tukenanne ja toivotan teille onnea ja menestystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE).(PT) Arvoisa puhemies, kuunnellessani neuvoston puheenjohtajan ja komission puheenjohtajan puheenvuoroja olin valtavan ylpeä siitä, että olen portugalilainen. Tämä hetki on merkittävä osa EU:n toimielinten historiaa.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan parlamentissa käydään korkeimman tason eurooppalaista vuoropuhelua portugalin kielellä. Portugalin kieli levisi eri puolille maailmaa kauan sitten. Se oli myös ensimmäinen eurooppalainen kieli, jolla itä ja länsi kävivät keskenään vuoropuhelua. Nykyisin portugalia puhuu yli 220 miljoonaa ihmistä viidellä eri mantereella. Portugalilainen runoilija António Ferreira lausui kerran: "Antakaamme portugalin kielen kukoistaa. Puhukaamme, laulakaamme ja kuunnelkaamme sitä, jotta se eläisi kauan."

Portugalin puheenjohtajakausi on vasta alkanut, mutta se on jo jättänyt jälkeensä lähtemättömät merkit. EU:n ja Brasilian ensimmäinen huippukokous oli menestys. EU:n strategisiin kumppanuussuhteisiin BRIC-maiden eli Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan kanssa oli jo korkea aika saada mukaan Brasiliaa merkitsevä B. Tämä on nyt tehty. EU:lla on nyt myös entistä paremmat edellytykset antaa uutta voimaa suhteisiin Mercosur-maiden kanssa sekä Dohan neuvotteluihin. Näin ollen Portugalin puheenjohtajakausi on alkanut parhaalla mahdollisella tavalla. Toivon sen saavuttavan samanlaista menestystä myös muissa tavoitteissaan, joihin kuuluvat uuden perustamissopimuksen hyväksyminen sekä EU:n ja Afrikan toinen huippukokous. Vuoropuhelu Afrikan kanssa on tärkeää laittoman maahanmuuton ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Kuten pääministeri kertoi meille, neuvoston neuvotteluvaltuudet ovat perustamissopimuksen suhteen tarkat ja selvät. Niistä ei enää keskustella. Sisällöstä on sovittu, ja nyt tarvitsee enää sopia tarkasta sanamuodosta. Toivon, ettei tielle ilmesty enää esteitä. Emme halua, että EU jää polkemaan paikoilleen pilkun paikan tai sanavalinnan takia. Se olisi pahin mahdollinen viesti EU:n kansalaisille ja koko maailmalle.

Me eurooppalaiset tarvitsemme vahvan, yhtenäisen EU:n, joka kykenee vastaamaan globalisaation haasteisiin. Tarvitsemme vahvemman Euroopan ja paremman maailman. Portugalilainen kirjailija Cardoso Pires olisikin saattanut kysyä: "E agora, José?" Meidän on nyt aika ryhtyä töihin. Toivotan teille onnea ja menestystä, sillä Portugalin puheenjohtajakauden onnistuminen merkitsee Euroopan unionin menestymistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Annemie Neyts-Uyttebroeck (ALDE). – (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission puheenjohtaja, haluan onnitella Portugalia sen puheenjohtajakauden johdosta ja kiittää sitä siitä, että se on luvannut tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, voitte olla varma siitä, että otamme lupauksenne kirjaimellisesti.

Pidämme myönteisenä suunnitelmaanne järjestää EU:n ja Brasilian välisen huippukokouksen lisäksi EU:n ja Afrikan välinen huippukokous. EU:n ja Afrikan huippukokouksen suhteen meidän on kuitenkin tehtävä kaikille selväksi, etteivät EU:n pakotteet voi jäädä puheenjohtajakaudellanne pelkästään teoreettisiksi. Sanon saman suoraan: tällaisessa huippukokouksessa ei ole tilaa johtajille, jotka ovat ajaneet oman kansansa kurjuuteen ja nälänhätään ja haluavat asioiden jatkuvan näin. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, vaikka tällainen tiukka kanta ei helpota lainkaan tehtäväänne, se on seurausta järjestelmästä, jonka aikoinaan itse kehitimme. Toivotan teille paljon onnea huippukokoukseen Brasilian kanssa. Brasilia on tärkeä maa. Se, että EU tiivistää suhteitaan Keski- ja Etelä-Amerikkaan, on myönteistä kehitystä.

Haluan myös esittää teille kysymyksen. Luin puheenjohtajakauttanne käsittelevän esitteen, jonka mukaan pyritte edistämään aseidenriisuntaa ja aseiden leviämisen estämistä. Toivoisin, että kertoisitte tästä aiheesta hieman tarkemmin.

Lopuksi haluan mainita asian, jota ei ole otettu aikaisemmin esiin. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, on selvää, että seuraavien kuuden kuukauden aikana teidän on kohdattava kaikki kriisit, joita saattaa esiintyä missä päin tahansa maailmaa. Asialistan kärkipäässä on epäilemättä kriisi, josta itse asiassa keskustelemme tänään iltapäivällä: Lähi-idän ja Palestiinan kriisi. Toivon, että tekin voitte osallistua rakentavalla tavalla asian käsittelyyn.

 
  
MPphoto
 
 

  Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN). (PL) Arvoisa puhemies, neuvoston puheenjohtajan esittelemät Portugalin puheenjohtajakauden tavoitteet antavat aihetta toivoon. Transatlanttisia suhteita on erityisen tärkeää vahvistaa paitsi kansainvälisen terrorismin torjumisen myös taloussuhteiden ja tutkimuksen alalla.

Puheenjohtajavaltio on myös antanut varsin tärkeitä lausuntoja avusta Länsi-Balkanin vakauttamiseksi sekä strategian laatimisesta afrikkalaisten kumppaneidemme kanssa kyseisen maanosan kehittämiseksi. Hyväksyisimme myös mielellämme luonnoksen Ukrainan jäsenyysnäkymistä EU:n ja Ukrainan välisessä huippukokouksessa.

Valitettavasti puheenjohtajavaltio Portugali sai perinnökseen myös niin sanotun "uuden perustuslakisopimuksen". Toivotaan, ettei tämä hankaluuksia aiheuttava perintö hämärrä kunnianhimoisia tavoitteita, jotka puheenjohtajavaltio on asettanut itselleen ja jotka ovat todella merkittäviä EU:n tulevaisuuden ja koko maailman kannalta.

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
puhemies PÖTTERING

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE). – (EN) Arvoisa puhemies, olen kotoisin Skotlannista, pienestä Atlantin rannikkomaasta, ja haluan onnitella portugalilaisia kollegoitamme ja kiittää lämpimästi neuvoston puheenjohtajaa Sócratesia innosta, realismista ja kunnianhimosta, jota hän on osoittanut tänään. Toivon vain, että kotimaani Skotlanti voisi ottaa oman luonnollisen paikkansa ja toimia rakentavana ja innokkaana kumppanivaltiona, mutta tämä toive ei ole vielä toteutunut. Portugalilla ja Skotlannilla on silti paljon yhteistä. Haluamme realismia, haluamme dynamiikkaa, haluamme uudistuksia ja haluamme edistystä. Uudessa sopimuksessa teillä on mahdollisuus lunastaa meille kaikille tekemänne lupaus.

Päätimme puolueessamme kaiken kaikkiaan, ettemme suosittelisi perustuslakisopimuksen edellistä versiota äänestäjillemme. Tämä on kuitenkin jo mennyttä, ja suhtaudumme ponnisteluihinne oikeudenmukaisesti, avoimesti ja rakentavasti. Toivotamme teille kaikkea hyvää. EU on kaukana täydellisestä, mutta meidän on säilytettävä sen hyvät puolet ja vietävä niitä eteenpäin. Jos voitte rakentaa hyvien puolten varaan ja poistaa sen, mikä ei toimi – kuten esimerkiksi ehkä tämän rakennuksen – uskon ja toivon, että voin kiittää teitä myös joulukuussa.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL).(PT) Pääministeri Sócrates on kertonut saaneensa selvät ja tarkat neuvotteluvaltuudet. Olen asiasta samaa mieltä. Hän tietää Espanjan tai Luxemburgin hallituksen väittävän, että uusi sopimus on samanlainen kuin entinenkin ja että se edellyttää parlamentin ratifiointia. Hän tietää myös, että Ranskan ja Alankomaiden hallitukset väittävät täysin päinvastaista, jottei kansanäänestyksiä järjestettäisi. Ihmettelen, miksei hän sano mitään. Saammeko kuulla puoli vuotta sanahelinää, vai ottavatko poliitikot kansan mukaan päätöksentekoon?

Olen myös ymmälläni siitä, miksei hän ole todennut mitään muutamista muista asioista. EU:lla ei ole Irakin-politiikkaa. Onko amerikkalaisten päätettävä vetää joukkonsa pois Irakista, ennen kuin me voimme puhua Irakin-politiikastamme? EU:ssa Iranin ydinohjelmaan suhtaudutaan kahdella tavalla. Huomaammeko vasta pommien pudottua Iraniin, että tilanteen kärjistyminen olisi pitänyt estää? EU:n politiikka Palestiinan ja Libanonin suhteen on vastuutonta: Palestiinan tapauksessa EU on tukenut aina presidenttiä tunnustamatta hallitusta, ja Libanonin tapauksessa se on tukenut hallitusta ja vastustanut presidenttiä. Onko kaiken mentävä metsään, ennen kuin ymmärrämme, että meidän pitäisi rohkaista näitä kahta sopimaan asiat sisäisesti? Viime kesänä syttyi suunnittelematon sota. Vuotta myöhemmin sen uhka häämöttää jälleen. Arvoisa pääministeri Sócrates, onnistumme estämään sen vain, jos todella tahdomme tehdä niin.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (IND/DEM). – (EN) Arvoisa pääministeri Sócrates, olette osa tätä suurta petosta: pyrkimystä huiputtaa brittejä, ranskalaisia ja hollantilaisia hyväksymään sopimus ilman kansanäänestystä. Totesitte muutama päivä sitten, ettei tämä sopimus ollut yhtä liittovaltiohenkinen. Kysyn teiltä: yhtä liittovaltiohenkinen kuin mikä? Ette todellakaan onnistuneet naamioimaan tätä juttua kunnolla.

Onneksi jotkut ovat EU:ssa rehellisiä ja kertovat, että sopimus vastaa sisällöltään perustuslakia ja että vain sen sanavalintoja on muutettu. Toisten mukaan uusi teksti vastaa vanhaa sopimusta 90- tai 99-prosenttisesti.

Riippumatta siitä, pelaammeko teidän peliänne vai olemmeko rehellisiä, tiedämme kaikki totuuden eli sen, että jos Yhdistyneessä kuningaskunnassa järjestettäisiin tästä sopimuksesta kansanäänestys, ainakin 70 prosenttia kansasta äänestäisi sitä vastaan. Eikö siis olisi parempi kaikille, jos Yhdistynyt kuningaskunta ei kuuluisi Euroopan unioniin? Miksemme siis vain ottaisi pikaista avioeroa? Voisimme tehdä sen hyvinkin nopeasti. Pidetään lakimiehet kaukana, tehdään vapaakauppasopimus ja jatketaan suhdetta Sveitsin malliin. Uskon, että kaikki olisivat paljon tyytyväisempiä – ainakin me olisimme.

Nyt kun pääsin vauhtiin, totean myös, etten yksinkertaisesti kestä kuunnella, kun te ja puheenjohtaja Barroso jaarittelette Afrikasta ja siitä, miten meidän on autettava sen kansaa. Aivan ensi töiksenne voisitte estää presidentti Mugaben osallistumisen joulukuun huippukokoukseen. Se olisi hyvä viesti.

Tarjoan teille kuitenkin todellisen haasteen – ehdotan myönteistä asiaa, jonka voisitte tehdä. Puheenjohtaja Barroso puhui eilen EU:sta imperiumina, ja Afrikan näkökulmasta se todella onkin sitä! Vaadin, että lopetatte kalastussopimusten tekemisen Länsi-Afrikan kanssa. Pysäyttäkää oma laivastonne. Estäkää Espanjan laivastoa ryöstämästä Länsi-Afrikan resursseja ja tappamasta näin afrikkalaisia kalastajia. Jos teette sen puolivuotisen puheenjohtajakautenne aikana, olette onnistunut tekemään jotakin hyvää Afrikalle. Olkaa hyvä ja tehkää todella jotakin!

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Vaikka Portugali kohtaakin puheenjohtajakaudellaan useita haasteita, joista suurin on perustuslakiluonnosta käsittelevän hallitusten välisen konferenssin järjestäminen, on mukavaa kuulla, että se aikoo käsitellä myös muita asioita.

Tältä osin tärkein kysymys koskee valtioiden vastuulla olevilla sektoreilla, kuten terveydenhoidon alalla, toteutettavia strategioita. Terveydenhuollosta vastaava ministeri pitää nimittäin tällä viikolla eli 12. ja 13. heinäkuuta pyöreän pöydän kokouksen, jossa käsitellään EU:ssa käytettäviä terveydenhoitostrategioita, ja minulla on kunnia osallistua näihin pyöreän pöydän keskusteluihin. Kokouksessa käsitellään muun muassa sellaisia kysymyksiä kuin jäsenvaltioiden terveydenhoitojärjestelmien välisiä eroja, terveydenhoitopalvelujen alan lainsäädäntöä, syöpätapausten määrän kasvua Euroopan unionissa sekä potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten liikkuvuutta. Arvostan sitä, että kokoukseen osallistuu myös Slovenian edustajia, sillä Slovenia ilmoitti jokin aika sitten syövän torjumisen olevan yksi sen puheenjohtajakauden ensisijaisista tavoitteista.

Arvoisa pääministeri, toivotan teille onnea ja menestystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission puheenjohtaja, tämä puheenjohtajakausi käynnistyy EU:n kannalta tärkeään aikaan. Olen iloinen siitä, että kotimaallani ja teidän kotimaallanne on sama suojelupyhimys, pyhä Yrjö, joka tunnetaan siitä, että hän taisteli lohikäärmeitä vastaan ja ratkaisi vaikeita ongelmia. Toivon, että näin tapahtuu myös tällä puheenjohtajakaudella. Olen ilahtunut siitä, että kiinnitätte Afrikan ongelmiin niin paljon huomiota. Afrikan ahdinko ja maailmanlaajuisen köyhyyden torjuminen ovat Britannian konservatiivipuolueelle hyvin tärkeitä asioita.

Katson kuitenkin, että minun on painostettava teitä varmistamaan, että EU:n ja Afrikan välinen huippukokous järjestetään tänä vuonna ilman presidentti Mugabea. Minä ja kollegani, kuten myös Geoffrey Van Orden, olemme korostaneet tätä jo jonkin aikaa. Katsomme, että olisi sietämätöntä, että EU toivottaisi tällaisen tyrannin tervetulleeksi Eurooppaan, samalla kun olemme hyvin perillä hänen kansansa kärsimyksistä, joiden pitäisi olla ajatuksissamme päällimmäisinä.

HVK:n neuvotteluvaltuuksista totean, että ne saattavat olla tarkat, mutta ne eivät silti ole välttämättä sopivat. Katsomme vakaasti, että riippumatta siitä, missä muodossa tämä perustuslaki esitetään, siitä on järjestettävä kansanäänestys – erityisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uskon myös vakaasti, että pääministeri Brown pitää sen, minkä hänen edeltäjänsä, virastaan eroava ja nykyisin entinen pääministeri Blair lupasi: hän nimittäin lupasi briteille, että asiasta järjestettäisiin kansanäänestys.

Olemme hyvin huolissamme myös muista asioista. Olemme huolissamme jatkuvasta sitoutumisestamme vapaaseen kilpailuun, Yhdistyneen kuningaskunnan saaman, perusoikeuskirjaa koskevan vapauttavan lausekkeen oikeudellisesta asemasta sekä kolmannen pilarin romahtamisesta. Odotan kuitenkin, että HVK:ssa käydään näistä asioista rakentavaa keskustelua.

Lopuksi haluan puhua HVK:ta koskevasta päätöslauselmasta, jossa kysymys parlamentin kahdesta kokouspaikasta kehotetaan sisällyttämään neuvotteluvaltuuksiin. Katson tämän olevan täydellinen tilaisuus osoittaa, että EU kuuntelee kansalaisiaan. Jatkuvat suuret menot, joita aiheutuu sukkuloimisesta Brysselin ja Strasbourgin välillä, ovat haitaksi Euroopan parlamentin maineelle, ja asia on ratkaistava pian.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Barón Crespo (PSE). – (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa puheenjohtaja Barroso, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kannatan Portugalin puheenjohtajakauden ohjelmaa, sillä paikoillaan polkemista pahempaa on vain kulkeminen taaksepäin.

(ES) Käymme parhaillamme läpi prosessia, jolle on ominaista poliittinen realismi. Emme ole täysin tyytyväisiä neuvotteluvaltuuksiin, mutta katsomme niiden osoittavan poliittista realismia.

Meidän, Euroopan parlamentin jäsenten lisäksi monet kansalaiset – valtaosa heistä – halusivat perustuslakisopimuksen. Hyväksyimme kuitenkin sen ajatuksen, että pyrimme ratkaisuun turvautumalla hyvin selviin neuvotteluvaltuuksiin. En usko, että neuvotteluvaltuuksissa on ollut koskaan yhtä paljon alaviitteitä. Emme saa unohtaa tätä.

Olemme kaikki tietoisia siitä, kuinka taitavia lakiasiantuntijat ovat ratkomaan ongelmia. Jotkin kysymykset pistävät silmään. Kokoonnumme esimerkiksi täällä nyt Euroopan lipun alla. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kuinka toimimme? Onko meidän laskettava lippu alas, vai katsotaanko tämä kokous laittomaksi? Tämä on tärkeä asia, ja siinä myös on jotakin melko nöyryyttävää.

Toinen suuri ongelma on se, kuinka selitämme asian kansalaisillemme. Tulevaisuudessa käytämme 1 500-sivuisia sopimuksia, jotka ovat paksuja kuin puhelinluettelot. Toisin sanoen meidän on keksittävä tapa selittää, mitä teemme, ja tehdessämme niin meidän on puolustettava edistystä, oikeushenkilöyttä, määräenemmistöpäätösten ja yhteispäätösten laajentamista, ulkopolitiikan edistysaskeleita ja niin edelleen.

Meidän on annettava selityksiä tästä kaikesta, eikä se todellakaan ole helppoa, sillä tunnetusti paholainen piiloutuu yksityiskohtiin. Meidän on tutkittava hyvin tarkkaan tapaa, jolla neuvotteluvaltuudet on laadittu. Uskon, että Euroopan parlamentti, kansalliset parlamentit ja kansalaisyhteiskunta seuraavat tapahtumia tiiviisti.

Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kaiken tämän jälkeen totean vielä, että toivon Lissabonin sopimuksen syntyvän Portugalin puheenjohtajakaudella. Haluan, että siitä tulee uudistuksia edistävä eikä niitä vaikeuttava sopimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronisław Geremek (ALDE). (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, olen kuunnellut tämänpäiväiset puheenvuoronne tarkkaan ja lukenut lehdestä huolella puheen, jonka piditte Portugalin parlamentissa Lissabonissa. Olen pannut merkille, että Portugalin puheenjohtajakauden ohjelma on laaja-alainen, ja toivotan teille onnea ja menestystä. Haluan kuitenkin esittää henkilökohtaisen tulkintani ohjelmastanne ja kolme perustavanlaatuista kysymystä.

Ensimmäinen ja ilmeisin näkökohta liittyy uuteen perustuslakisopimukseen. Puheenjohtajavaltio Saksa onnistui viemään asiaa eteenpäin ja laatimaan vaikean kompromissin. Jokainen jäsenvaltio saattaa nyt katsoa menettäneensä jotakin neuvotteluprosessissa – sellaisia kompromissit ovat. EU sai kuitenkin mahdollisuuden vahvistaa yhtenäisyyttään. Yksimielisesti hyväksytyt neuvotteluvaltuudet on nyt pantava täytäntöön, eikä yksikään maa, myöskään kotimaani, saa perääntyä sitoumuksistaan. Puheenjohtajavaltio Portugalin vaikeana tehtävänä on nyt saada aikaan yksimielisyys, jota sopimuksen hyväksyminen edellyttää. Jäsen Barón Crespon lailla pyydän myös, että sopimuksesta yritettäisiin tehdä mahdollisimman selvä EU:n tavallisten kansalaisten näkökulmasta.

Toinen asiani koskee sitä, että Euroopan unionille on laadittava yhteinen yhteisvastuupolitiikka samalla tavalla kuin sille on laadittu esimerkiksi yhteinen energiapolitiikka. Tämä osoittaisi Euroopan yhdentyneen syvällisesti ja lopullisesti historiallisena vuonna 1989. Toisena esimerkkinä yhteisvastuupolitiikasta on historiallinen ajatus henkilöiden vapaasta liikkumisesta Euroopan unionissa, millä tarkoitetaan Schengen-alueen täydellistä avaamista uusille jäsenvaltioille. EU voi olla todellinen, yhtenäinen yhteisö vain, jos sillä ei ole sisärajoja.

Kolmas tehtävä koskee niiden lupausten täyttämistä, joita EU on antanut muulle maailmalle. Portugali on nostanut esiin Brasilian, jolla on historialliset siteet Eurooppaan sekä mahdollisuudet valtavaan kehitykseen. Puheenjohtajavaltion ohjelmassa varmistetaan kuitenkin myös vuoropuhelun jatkaminen Afrikan kanssa. Tämä on äärimmäisen tärkeä tehtävä, sillä se johtuu Euroopan historiallisesta vastuusta Afrikkaa kohtaan. Afrikassa on käyttämättömiä luonnonvaroja, mutta sitä repivät köyhyys, sairaudet ja etninen väkivalta.

Nämä ovat meidän aikamme haasteita. Ne voivat ja niiden täytyy kiihdyttää Euroopan yhdentymisprosessia.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, puheenjohtajavaltio Portugali tekee oikein käynnistäessään vuoropuhelun Afrikan kanssa. Jotta Afrikkaan onnistutaan luomaan terve talous, sinne tarvitaan pikemminkin suuri joukko eurooppalaisia pk-yrityksiä kuin kiinalaisia ja monikansallisia yhtiöitä, joiden toiminnan taustalta harvemmin löytyy humanitaarisia syitä. On kuitenkin myös aivan yhtä tärkeää sulkea presidentti Mugaben kaltainen johtaja tämän huippukokouksen ulkopuolelle. EU:n pitäisi tuomita paitsi hänen aloitteensa ja ihmiskunnan vastaiset tekonsa myös hänen rasistinen toimintansa, joka kohdistuu valkoisiin ja eurooppalaisiin. Rasismi on tuomittavaa, esiintyipä sitä missä tahansa.

Olemme kuitenkin huolissamme siitä, kuinka ministeri Manuel Lobo Antunes suhtautuu menettelyjen voimakkaaseen nopeuttamiseen Turkin kysymyksen kohdalla. Vauhdin lisääminen ei ole välttämätöntä, ja tähän on monta syytä. Niistä merkittävin on vaara, että EU:n jäseneksi otetaan maa, jossa šaria-laki on voimassa oleva laki. Nämä ovat hyvin huolestuttavia kysymyksiä, ja niihin liittyy myös geopoliittisia näkökohtia. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, emme esimerkiksi halua EU:n rajavaltioksi Irakia, Irania tai muutakaan tällaista valtiota.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI). – (CS) Arvoisa puhemies, puheenjohtajavaltio Portugali haluaa saada EU:lle aikaan uuden perussopimuksen ja puuttua samalla globaalin kilpailun haasteisiin. Minun on huomautettava, että nämä kaksi prosessia ovat keskenään täysin ristiriidassa. Uudesta sopimustekstistä käy selvästi ilmi, että sillä pyritään säilyttämään liian kalliit ja tehottomat sosiaalijärjestelmät. Siitä käy myös selvästi ilmi, että EU:n jäsenvaltioiden johtajat uskovat bolševistiseen haavekuvaan: vakaisiin hintoihin ja täystyöllisyyteen. Merkittävintä on kuitenkin se, että EU on jälleen etääntynyt yhdestä perusperiaatteestaan eli vapaasta kilpailusta taloudessa, jossa ei ole rajoja. Tämä periaate on yksinkertaisesti pyyhitty pois uudesta sopimuksesta.

Arvoisa puhemies, minun on jälleen huomautettava, että sen ajatuksen torjuminen, että vapaa kilpailu on EU:n talouden liikkeellepaneva voima, on vakava varoitus kaikille kansalaisille, jotka ovat huolissaan demokratiasta. Siitä on vain lyhyt matka liike-elämän vapauksien polkemiseen ja sitä kautta ihmisoikeuksien ja perusvapauksien polkemiseen. Demokraattisten poliitikkojen tärkeimpänä tavoitteena pitäisi nyt olla vapaan taloudellisen kilpailun lisääminen välittömästi takaisin sopimukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, haluan esittää muutaman huomion. Vain muutaman, sillä olen samaa mieltä siitä, mitä komission puheenjohtaja ja neuvoston puheenjohtaja sanoivat hallitustenvälisestä konferenssista. Hallitustenväliselle konferenssille on jätetty mahdollisimman vähän tehtävää. Sen tehtävänä on noudattaa HVK:n neuvotteluvaltuuksia, ei kehitellä uusia ajatuksia. Mielessäni on useita asioita, jotka pitäisi myös sisällyttää tällaiseen sopimukseen. Tiedän, että uudesta tekstistä puuttuu joitakin osia, jotka olivat perustuslaissa, mutta tämä on historiallinen hetki, jolloin sovituista asioista on laadittava oikeudellisesti velvoittava asiakirja. Tästä syystä katson, että meidän pitäisi tukea puheenjohtajavaltiota, joka on sitoutunut selvästi neuvotteluvaltuuksiin saadakseen työnsä tehtyä mahdollisimman pian.

Vaikka uudesta tekstistä onkin poistettu symbolit ja monia muita tekijöitä verrattuna perustuslakiin, jonka laatimiseen osallistui myös jäsenvaltioiden parlamenttien edustajia, demokratia ja tehokkuus ovat lisääntyneet. Tehokkuus on lisääntynyt määräenemmistöpäätösten sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja muutamaa muuta alaa koskevien sääntöjen myötä. Tekstissä on yhä kehittämisen varaa, mutta se on silti nykytilannetta parempi vaihtoehto.

Määräenemmistöpäätöksiä tehtäessä Euroopan parlamentilla on aina valta osallistua yhteispäätösmenettelyyn. Jos tästä sopimuksesta tulee totta, Euroopan parlamentilla on yhtäläiset yhteispäätösvaltuudet 90–95 prosentissa tapauksista.

Joitakin asioita on unohdettu: tulevaisuudessa Eurooppa-neuvoston määräenemmistö ehdottaa Euroopan parlamentille ehdokasta Euroopan komission puheenjohtajaksi Euroopan parlamentin vaalien tuloksen pohjalta ja kuultuaan Euroopan parlamenttia. Tämä lisää kansalaisten oikeuksia, sillä kansalaisilla on parlamentin kautta suora yhteys komissioon, mikä tekee järjestelmästä huomattavasti legitiimimmän. Tämä on paitsi merkittävä askel eteenpäin myös perusoikeuskirjan hengen mukaista. Jos puhumme maailmanlaajuisesti tiettyjen arvojen puolesta, meidän on myös noudatettava niitä itse ja tehtävä niistä oikeudellisesti sitovia. Siksi oikeudellisesti sitova perusoikeuskirja on hyvin tärkeä kansalaistemme oikeuksien kannalta. Vain Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia on petkutettu.

 
  
MPphoto
 
 

  Klaus Hänsch (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, kuulemme toisinaan, että hallitustenvälisessä konferenssissa käsitellään vain sopimuksen muotoseikkoja. Se ei pidä paikkaansa! Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, olette itse todennut HVK:n olevan poliittisesti merkittävä siksi, että siellä noudatetaan täysin, vain ja ainoastaan neuvotteluvaltuuksia. HVK on poliittisesti merkittävä, koska neuvottelut on päätetty selvästikin viedä loppuun lokakuussa ja koska kaikki 27 jäsenvaltiota yritetään saada vakuuttuneiksi siitä, että tämä on EU:lle oikea tie eteenpäin tänä historiallisena hetkenä. Olen varma, että onnistutte selvän ohjelmanne ja vakaan poliittisen tahtonne ansiosta.

Ryhmäni puheenjohtajan mukaan teidän on vain saatava rangaistuspotku osumaan verkkoon. Hyvä Martin, pidetään mielessä, ettei tämä ole rangaistuspotkukilpailu, vaan pelin puolivälissä tuomittu rangaistuspotku. Peli jatkuu. Toinen puoliaika eli ratifiointiprosessi on vielä jäljellä. Aikaisemmat kokemukset ovat osoittaneet, että ongelmia voi vielä syntyä. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, tästä syystä teidän kannattaisi mielestäni yrittää saada epävirallisesti kolleganne neuvostossa vakuuttuneiksi siitä, että sopimus on ratifioitava nopeasti seuraavien kahdentoista kuukauden aikana. Olisi hyvä, jos perustuslakia vastaan äänestäneet Alankomaat ja Ranska ratifioisivat sopimuksen ensimmäisinä. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, olisi myös hyvä, jos voisitte suostutella Yhdistyneen kuningaskunnan uuden pääministerin Gordon Brownin toimimaan ratifiointiprosessissa tiennäyttäjänä sen sijaan, että britit ratifioisivat sopimuksen viimeisten joukossa. Tämä olisi selvä viesti kaikille muille EU:n jäsenvaltioille.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). – (MT) Arvoisa puhemies, kiitos. Pääsin viime viikolla vierailemaan Maltalla pakolaisten vastaanottokeskuksessa ryhmämme puheenjohtajan, jäsen Daulin kanssa. Keskuksia on yhteensä neljä. Tällä hetkellä nämä vastaanottokeskukset tarjoavat suojan yli 1 400 hengelle. He ovat kaikki maahanmuuttajia, jotka ottivat suuren riskin ylittäessään Välimeren. Itse asiassa Maltan merivartiosto pelasti nämä henkilöt hukkumasta. Puhuin erään maahanmuuttajan kanssa. Hän oli kotoisin Nigeriasta – maasta, jolla sanotaan olevan runsaasti luonnonvaroja. Kyyneleet silmissään tämä 17-vuotias vaati ehdottomasti päästä Eurooppaan. Hän väitti, että jopa vastaanottokeskuksessa oleminen on parempi vaihtoehto kuin Nigeriaan palaaminen. Tämä osoittaa, että olemme tähän mennessä epäonnistuneet poliittisissa pyrkimyksissämme tukea Afrikan mantereen kehitystä. Pitkällä aikavälillä tällä politiikalla voidaan pienentää Eurooppaan saapuvien maahanmuuttajien virtaa. Tätä politiikkaa on kuitenkin kehitettävä samaan aikaan kuin muitakin politiikanaloja, joihin on kiinnitettävä kiireesti huomiota, jos haluamme torjua tehokkaammin laitonta maahanmuuttoa ja erityisesti sen taustalla toimivia järjestäytyneitä rikollisverkostoja, jotka pyrkivät hyötymään maahanmuuttajien vastoinkäymisistä. Näimme, kuinka maahanmuuttajien alukset ylittivät Välimerta. Ne olivat kaikki samankokoisia, niissä oli samantyyppinen moottori ja ne olivat kaikki järkyttävässä kunnossa. Niihin otetaan tavallisesti noin 30 henkeä. Tällä matkustajamäärällä aluksiin alkaa tulvia niin paljon vettä, että ensimmäinen tuulenpuuska tai maininki voi saada ne uppoamaan. Eipä siis ihme, että ennen lähtöä Libyasta maahanmuuttajille kerrotaan, että joko heidän matkansa päättyy Italiaan tai Maltalle tai sitten heitä odottaa hukkumiskuolema. Jokainen maahanmuuttaja joutuu maksamaan ylityksestä 1 000 dollaria. Salakuljettajat saavat siis yhdestä ylityksestä 30 000 dollaria, joka on lähes kokonaan voittoa. Kuka tietää – ehkä tämä raha menee terrorismin rahoittamiseen. Kiitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE).(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri Sócrates, mielestäni on hienoa, että oikeus ja sisäasiat ovat yksi puheenjohtajakautenne painopistealoista. Meillähän on yleinen, yhteinen näkemys maahanmuutosta. On totta, että meidän on tehtävä lähtömaiden kanssa todellista yhteistyötä, jonka täytyy perustua perusoikeuksien kunnioittamiseen, mutta on myös tärkeää, että luomme Euroopan unioniin väylät lailliselle maahanmuutolle. Odotammekin pääsevämme käymään puheenjohtajavaltion kanssa rakentavaa keskustelua siitä, kuinka määrittelemme sellaisten henkilöiden yhteiset oikeudet, jotka eivät ole EU:n kansalaisia mutta työskentelevät EU:ssa laillisesti.

On sanomattakin selvää, että meidän on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin Eurooppa-neuvoston annettua hyviä aikomuksia kuvastavat lausuntonsa EU:n solidaarisuudesta rajavalvonnan ja muuttovirtojen hallinnan alalla. Siksi korostan, että neuvoston on ryhdyttävä käsittelemään kiireesti Dublin II -asetuksen mahdollista tarkistamista. Lisäksi luotamme siihen, että puheenjohtajavaltio Portugali kannustaa neuvostoa sopimaan palauttamista koskevasta direktiivistä, jossa kunnioitetaan oikeutta turvapaikkaan ja palauttamiskiellon periaatetta.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE).(PT) Arvoisa puhemies, muutama päivä sitten puheenjohtajakautensa aloittanut Portugali kohtaa haasteita, jotka edellyttävät neuvottelukykyä, poliittista tahtoa ja strategista visiota.

Ensimmäinen haaste koskee toimielimiä. Nyt, kun HVK:n neuvotteluvaltuudet on hyväksytty – ja niistä tuli tarkat, kuten pyydettiin – toivomme, että Portugalin hallitus onnistuu neuvottelemaan perustamissopimusten uudistamisesta vaaditussa laajuudessa, jotta pääsisimme pois institutionaalisesta umpikujasta. Merkittäviä muutoksia ovat muun muassa se, ettei EU:n puheenjohtajuus siirtyisi enää jäsenvaltiolta toiselle, kuten vaikkapa nyt teille, ja se, että komissiossa olisi yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta. Kun nämä kansalliset tekijät poistetaan tehokkuuden nimissä, tärkeimpänä tehtävänä on kuroa umpeen kansalaisten ja EU:n välille syntynyt kuilu. Paras tapa tehdä se on luoda EU, joka saa aikaan tuloksia kansalaisia huolestuttavien asioiden parissa, kuten talouden ja työllisyyden alalla.

Olemme tältä osin puhuneet viime aikoina "joustoturvasta". Katsomme, että ilman työllisyyttä ei ole myöskään sosiaalista mallia, jota tukea, ja että työllisyyttä suojelevat parhaiten ripeäliikkeiset, kilpailukykyiset yritykset, jotka sopeutuvat jatkuvasti markkinoihin. Työn organisoinnin joustavointi ei ole ainut ratkaisu, eikä se ole myöskään ainut tapa saavuttaa tavoitettamme eli kestävyyttä talouden kannalta.

EU menestyy, jos meillä on poliittista tahtoa panostaa alueisiin, joilla sillä on erityisiä mahdollisuuksia, ja investoida samalla tutkimukseen, innovointiin ja pitkän aikavälin visioihin. Yksi tällainen alue on EU:n uusi meristrategia, johon parlamentti vaikuttaa merkittävästi tämänpäiväisessä äänestyksessä. Resurssien hyödyntämisen, liikenteen, kaupan, ympäristön, tieteellisen tutkimuksen, ympäristökatastrofeilta suojelun sekä laittomuuksien ja rikosten torjunnan alalla tarvitaan tuoreita, maailmanlaajuisia ratkaisuja. Odotamme puheenjohtajavaltio Portugalin sysäävän tätä strategiaa ratkaisevalla tavalla eteenpäin sopivana hetkenä.

Haluan esittää tästä aiheesta lopuksi vielä yhden asian. Rauhan, turvallisuuden, terrorismin, naapurimaidemme talouskehityksen, laittoman maahanmuuton estämisen ja energiansaannin kaltaiset huolenaiheet ovat kaikki asioita, joiden ratkaisemista edistää tietty toimintamalli: siinä hankitaan liittolaisia ja luodaan kumppanuussuhteita myös etelän maihin. Lisäksi Välimeren alueella tarvitaan yhä kipeämmin uudenlaista kumppanuutta, ja puheenjohtajavaltio Portugalilla on hyvät lähtökohdat elvyttää tällaista strategista vuoropuhelua Euroopan unionissa.

Arvoisa pääministeri, toivotamme teille onnea ja menestystä seuraaviksi kuudeksi kuukaudeksi. Tiedämme, että teidän menestyksenne merkitsee menestystä myös Euroopan unionille.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, haluan aloittaa tärkeällä asialla. Kuulin juuri uutisen, jonka mukaan Libyassa on äsken vahvistettu bulgarialaisten sairaanhoitajien kuolemantuomio. Pyydän suoraan pääministeri Sócratesta toimimaan Euroopan unionin puolesta, ottamaan Muammar Gaddafiin välittömästi yhteyttä sekä varmistamaan, että sairaanhoitajat armahdetaan ja ettei tuomiota panna täytäntöön.

(Suosionosoituksia)

Olemme hyvin järkyttyneitä siitä, että Libyan tuomioistuimet ovat vahvistaneet uudelleen eurooppalaisille langetetut kuolemantuomiot. Nämä sairaanhoitajat pitäisi vapauttaa, ja heidät pitäisi päästää kotiinsa Bulgariaan. Arvoisa pääministeri, vaadin teitä tekemään kaiken voitavanne varmistaaksenne, että Euroopan parlamentin ja koko Euroopan unionin kanta tulee selväksi Libyan viranomaisille.

Haluan myös kuulla näkemyksiänne ulkopolitiikasta, siitä, kuinka aiotte kehittää suhteita Venäjään, kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen valmistelusta sekä siitä, millä tavoin voitte varmistaa, että onnistumme laatimaan vuoden 2007 jälkipuolella neuvotteluvaltuudet käynnistääksemme uutta kumppanuus- ja yhteistyösopimusta koskevat neuvottelut. On hyvin tärkeää, että käymme Venäjän kanssa keskustelua energia-alan avoimemmista suhteista ja yhteisten naapurimaidemme ongelmista ja että kykenemme samalla käynnistämään EU:n ja Venäjän välisen vuoropuhelun ihmisoikeuksista ja demokratiasta sekä kehittämään edelleen monenvälistä ohjelmaamme, koskipa se sitten Irania, Yhdistyneiden Kansakuntien järjestelmän tulevaisuutta, Kiotoa tai jotakin muuta.

Toiseksi haluan kuulla, mitä ajattelette Kosovon tilanteen kehittymisestä, sillä se liittyy myös Venäjän-suhteisiimme. Olemme iloisia siitä, että edessämme on nyt kolmen tai neljän kuukauden aika, jolloin voimme keskustella lisää uuden hallituksen kanssa. Tuemme uutta hallitusta voimakkaasti, koska demokratiapuolueella on siinä merkittävä asema. Mitä voitte tehdä varmistaaksenne, että lopulta saadaan aikaan ratkaisu, jonka Serbia voi hyväksyä – tai jota se ei ehkä hyväksy täysin, mutta joka on sen kannalta hyväksyttävämpi – ja jota Venäjä kannattaa turvallisuusneuvostossa ja jonka myös koko EU voi hyväksyä? Ratkaisun pohjana pitäisi käyttää Martti Ahtisaaren ehdotuksia, mutta Euroopan unionin tulevien toimien pohjana pitäisi kuitenkin käyttää YK:n päätöslauselmaa. Odotamme, että Kosovon asema saadaan loppujen lopuksi ratkaistua.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Hyvä jäsen Wiersma, kiitos. Jos teille sopii, vastaan sairaanhoitajia koskevaan kysymykseen myöhemmin, ennen äänestystä, kunhan täysistunto on päätösvaltainen.

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, meille on annettu tehtävä, ja me suunnittelemme oikeiden viestien lähettämistä Afrikalle ja Latinalaiselle Amerikalle. HVK:ssa on keskusteltava muotoseikoista sekä sopimuksen sisällön ja huippukokouksessa tehtyjen päätösten täytäntöön panemisesta eikä neuvoteltava uudesta sopimuksesta.

Huomaatte tänään varmasti, etteivät ongelmana ole Euroopan parlamentti, komissio eivätkä EU:n kansalaiset. Ainut ongelma, jonka saatatte kohdata, on neuvoston joidenkin jäsenvaltioiden valtioiden ja hallitusten päämiesten turhamaisuus. Siispä pyydän teitä varmistamaan, että puheenjohtajakautenne aikana jokainen pitää kiinni siitä, mitä on sovittu, että jokainen pitää lupauksensa, että rahoitussitoumuksista pidetään kiinni – viittaan nyt Frontexiin – ja että kaikki kantavat vastuunsa ja tekevät kotimaassaan sen, mitä ne ovat luvanneet EU:n kokouksissa: niiden on toteutettava asianmukaisia hankkeita ja noudatettava sääntöjä eikä vain esitettävä juonikkaita tulkintoja. Tämä koskee erityisesti Ranskaa. Jos varmistatte, että sovituista asioista tulee totta, annatte Euroopan unionille uutta vauhtia ja kohtaatte vähemmän ongelmia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE). – (PL) Arvoisa puhemies, jokaiseen puheenjohtajakauteen liittyy uusia haasteita, uusia tavoitteita ja uusia mahdollisuuksia. Jokainen puheenjohtajavaltio saattaa kuitenkin tehdä myös uusia virheitä ja kohdata uusia vastoinkäymisiä. Luin lehdestä tarkkaan haastattelut, joita Portugalin pääministeri antoi Euroopan unionin idänpolitiikasta, ja lukemani huolestutti minua suuresti.

Lainatakseni teitä suoraan totesitte, että neuvotellessamme Venäjän kanssa meidän ei pitäisi korostaa vain erojamme vaan myös yhtäläisyyksiämme. Tämän yllättävän lausunnon voidaan tulkita enteilevän EU:n idänpolitiikan sävyn muuttumista hyvin myötäileväksi ja – uskallan väittää – jopa lepytteleväksi.

Euroopan unionin on kuljettava jatkossakin Saksan puheenjohtajakauden viitoittamaan suuntaan, kohti solidaarisuutta ja yhtenäisyyttä. Voimme toimia tehokkaasti Venäjän-suhteissamme vain, jos olemme keskenämme solidaarisia. Itäinen kumppanimme tulkitsee johdonmukaisuuden puuttumisen vain heikkoudeksi.

Meidän on puututtava moniin asioihin, kuten ratkaisemattomaan kiistaan, joka koskee ruuan vientiä Puolasta Venäjälle, ja meidän on toimittava energiapolitiikan alalla solidaarisesti estääksemme Moskovaa painostamasta yksittäisiä jäsenvaltioita.

 
  
MPphoto
 
 

  José Sócrates, neuvoston puheenjohtaja. (PT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan aivan aluksi kiittää teitä kaikkia huomioista, joita olette esittäneet tässä keskustelussa, sekä kritiikistä, jota olette esittäneet puheenvuoroani ja puheenjohtajavaltion suunnitelmia kohtaan. Haluan kaikkien tietävän, että nämä huomiot ja tämä kritiikki ovat minulle suureksi avuksi hoitaessani neuvoston puheenjohtajan tehtäviä. Sen perusteella, mitä olen yleisesti ottaen kuullut, voin todeta, että huomiot, joita Euroopan parlamentin jäsenet ovat esittäneet EU:n tehtävistä seuraavien kuuden kuukauden aikana, vastaavat pitkälti ohjelmaa, jonka olen esitellyt teille täällä. On ilahduttavaa havaita, että parlamentissa vallitsee laaja poliittinen yhteisymmärrys siitä, mitä meidän on tehtävä seuraavien kuuden kuukauden aikana. Tämä on äärimmäisen tärkeää Euroopan unionille.

Painopistealueiden määrittäminen oli helppoa. Tiedämme nimittäin kaikki varsin hyvin, että Euroopan unioni odottaa – että EU:n talous, yhteiskunta ja maailma odottavat – että tällä kertaa EU ratkaisee toimielinkriisinsä lopullisesti. Kaikki ovat nimittäin pitäneet ajatusta, jonka parissa olemme työskennelleet pari viimeistä vuotta, toimielinkriisinä, jota EU ei ole kyennyt selvittämään. Meidän on osoitettava maailmalle ja eurooppalaisille, että aiomme selvittää kriisin ja päästä ulos umpikujasta. Siksi oli mukavaa kuulla kaikkien jäsenten puhuvan siitä, että meidän pitäisi ensisijaisesti pyrkiä tekemään sopimus mahdollisimman pian.

En tiedä, voidaanko tilannetta verrata rangaistuspotkuun, mutta tosiasia on, että meidän on nyt tehtävä maali mahdollisimman pian. Olen myös iloinen siitä, että Euroopan parlamentin jäsenet kannattavat puheenjohtajavaltion ajatusta, jonka mukaan meidän on hyödynnettävä nykyistä poliittista tilannetta, nykyistä poliittista ilmapiiriä ja nykyistä poliittista lähentymiskehitystä saadaksemme neuvotteluvaltuuksiemme pohjalta aikaan uuden sopimuksen mahdollisimman pian. Siksi on ilo havaita, että täällä esittelemäni aikataulu ja ajatus siitä, että meidän on edettävä nopeasti, vastaavat parlamentin poliittista yhteisymmärrystä. Ei ole olemassa mitään syytä, miksemme tekisi näin. EU:n talouselämä, EU:n muut toimielimet odottavat ja koko maailma odottavat juuri sitä: ne odottavat, että etenemme nopeasti.

Lopullisessa yhteisymmärryksessä, sopimuksessa, vastavuoroisessa sitoumuksessa, jonka olemme saavuttamassa, on kyse niin selvästä ja tarkkaan määritellystä sitoumuksesta, ettei kukaan odota meidän juuttuvan loputtomiin neuvotteluihin, etenkin kun neuvottelut käydään suljettujen ovien takana. Siksi on ilo huomata, että parlamentti kannattaa ajatusta siitä, että meidän on pyrittävä ensisijaisesti laatimaan sopimus neuvotteluvaltuuksien pohjalta. Olen tietenkin puuttunut toimivaltuuksia koskevaan kysymykseen ja todennut, ettei puheenjohtajavaltiolla ole valtaa ryhtyä neuvottelemaan uudelleen saamistaan neuvotteluvaltuuksista tai muuttaa niitä. Tämä on erittäin tärkeää ja mielestäni myös keskeinen kysymys. Kukaan ei odota sitä, ja olen varma, että kaikki jäsenvaltiot, jotka osallistuivat kokoukseen tuona iltana ja tekivät sitovan sopimuksen, ymmärtävät täysin, että se saattaisi toimielimet ja koko EU:n huonoon valoon. Olen siksi varma, ettei yksikään jäsenvaltio tai poliittinen johtaja halua sellaista, ja luotan siihen, että saan tukenne todetessani, että tehtävänämme on pitää neuvotteluvaltuudet sellaisinaan ja laatia niiden pohjalta sopimus.

Haluan myös lausua erään itsestään selvän asian: Euroopan unioni on riippuvainen kaikista jäsenistään, ja kaikki jäsenet ovat sille tärkeitä. Olen varsin tietoinen tehtävästä, joka puheenjohtajavaltiolla on edessään: sen on päästävä sopimukseen 27 jäsenvaltion kesken. Ei 26:n, 25:n eikä 24:n vaan 27 jäsenvaltion kesken. Myös tämä erottaa Euroopan unionin muista liittoumista. Emme ole liittouma, vaan olemme unioni, ja koska olemme unioni, olemme kaikki korvaamattomia ja meidän kaikkien on oltava niin sanotusti mukana. Siksi totean, että teemme parhaamme päästäksemme mahdollisimman nopeasti eteenpäin ja saavuttaaksemme sen, mitä me kaikki haluamme, eli sen, että lokakuussa – aikaisintaan lokakuussa, ei siis lokakuuhun mennessä – EU voi osoittaa selvästi eurooppalaisille ja maailmalle, että se on ratkaissut toimielinkriisinsä.

Haluan sanoa myös muutaman sanan sopimuksen ratifioinnista. Ratifiointi jäsenvaltioissa ei ole EU:n ongelma, vaan jäsenvaltioiden oma ongelma. Kuunneltuani sitä, mitä täällä on esitetty, haluan nyt huomauttaa, ettei parlamentin ratifiointia pidetä vapaissa demokratioissa missään päin maailmaa lainvastaisena eikä sen katsota olevan ristiriidassa demokratian tärkeimpien arvojen kanssa. Mielestäni pyrkimykset väheksyä parlamentin ratifiointia eivät ole kunniaksi edustukselliselle demokratialle. Ymmärrän täysin, että osa jäsenistä puolustaa kansanäänestyksiä ja vaatii toisinaan suoraa demokratiaa. Se on mielestäni varsin myönteistä, ja uskon kansanäänestysten ja osallistavan demokratian olevan demokratialle rikkaus. En ole silti koskaan missään olosuhteissa kannattanut sitä, että tällaista suorempaa ja osallistavampaa demokratiaa käytettäisiin edustuksellista demokratiaa vastaan. Se on mielestäni tekaistu väite, ja haluan tehdä asian siltä osin selväksi. Parlamenteilla on lainmukaiset valtuudet hyväksyä sopimuksia kansan puolesta. Tämä on demokratian teorian keskeinen opetus, ja olen elänyt näiden arvojen parissa niin pitkään, etten suostu luopumaan niistä – etenkään nyt.

Hyvät parlamentin jäsenet, haluan puhua teille toiseksi ulkopolitiikasta, josta on määrä tulla yksi tämän puheenjohtajakauden painopistealueista. Siitä tulee yksi painopisteistämme, sillä muu ei ole mahdollista. Jos tarkastelemme EU:n ulkopolitiikkaa, meidän on helppo havaita siinä puutteita. Haluamme korjata nämä puutteet. Olemme korjanneet jo yhden, joka koski Brasiliaa.

Tosiasia on, että EU on pitänyt huippukokouksia Kiinan, Intian ja Venäjän kanssa mutta ei Brasilian kanssa, vaikka sekin kuuluu BRIC-maihin. Huippukokousta ei ole järjestetty, vaikka olisi pitänyt, sillä se lisää kasvaviin talouksiin kohdistuvan politiikkamme johdonmukaisuutta ja EU:n ja Latinalaisen Amerikan välisten suhteiden merkitystä. Näillä strategisilla suhteilla on myös suuri merkitys käsiteltäessä maailman hallitsemiseen liittyviä kysymyksiä. Mielestäni Euroopan unionilla on nyt paremmat lähtökohdat vaikuttaa globaaleihin poliittisiin kysymyksiin, kun se on käynnistänyt strategisen kumppanuuden Brasilian kanssa.

Yhdestä asiasta minulla ei ole epäilystäkään. Brasilian kanssa pidetyssä huippukokouksessa aikaan saatu sopimus on rikastuttanut EU:n ulkopolitiikkaa. Tulokset jäävät vielä nähtäviksi, mutta olen voimakkaasti sitä mieltä, että tämä huippukokous saattoi auttaa luomaan paremman ilmapiirin EU:n ja Brasilian väliselle vuoropuhelulle, mikä puolestaan auttaa jatkamaan Dohan kierrosta ja neuvotteluja maailmankauppaa koskevasta sopimuksesta. Minulla on suuret odotukset tämän asian suhteen. Kuulun myös niihin, jotka katsovat, että Dohan kierroksen saattaminen menestyksekkäästi päätökseen ja sopimuksen tekeminen näissä puitteissa hyödyttäisi koko maailmaa, olisi eduksi globalisaation sääntelylle ja auttaisi vapauttamaan kauppaa ja nopeuttamaan kehitystä erityisesti vähiten kehittyneissä maissa.

Puhun vielä lyhyesti Afrikasta. Haluan todeta, että tarvitsemme myös erityistä Afrikan-politiikkaa. EU:n on päätettävä, haluaako se päästä eteenpäin vai pysyä paikoillaan. Olemme pysyneet paikoillamme jo seitsemän vuotta. Jotakin on tehtävä, ja haluan muistuttaa teille kaikille, että olemme jo tehneet tämän päätöksen yli yhdeksän kuukautta sitten. Eurooppa-neuvostossa on jo päätetty järjestää huippukokous, ja ainakin viimeisissä kolmessa kokouksessa on todettu, että huippukokous pitäisi järjestää tänä vuonna Portugalin puheenjohtajakaudella. Aika huippukokousta koskeville pohdinnoille on siis ohi. Järjestetään se vihdoin.

Puhun vielä EU:n ja Afrikan välisestä huippukokouksesta. Alkajaisiksi haluan todeta, että EU:n on pantava piste sille, että se maksaa jatkuvasti siitä, ettei se käy jäsenneltyä, toimielinten välistä ja strategista vuoropuhelua Afrikan kanssa. Katson, että tämä virhe on jo tullut meille kalliiksi. EU:n lisäksi myös afrikkalaiset ovat joutuneet maksamaan tästä virheestä: monen ihmisen ahdinko vain syvenee, koska emme käy Afrikan kanssa vuoropuhelua. Kun me puhumme täällä täysistunnossa ihmisoikeuksista ja nälästä, meidän pitäisi myös ajatella sitä, kuinka paljon saisimme aikaan järjestämällä huippukokouksen Afrikan kanssa. Voisimme ratkoa kehitysongelmia, kehittää parempia ratkaisuja Afrikan nälänhätään sekä reagoida tehokkaammin Afrikan maiden hallinnollisiin ongelmiin ja ihmisoikeusongelmiin.

Suhtaudun asiaan tällä tavalla. Tällä hetkellä varmin tapa olla auttamatta ongelmien ratkaisemisessa on se, että jähmetymme paikoillemme emmekä tee mitään. Mielestäni se on huono vaihtoehto. Hyvät parlamentin jäsenet, puhuessani Afrikasta haluan myös todeta edellisten puhujien tavoin, että uutiset bulgarialaisista sairaanhoitajista ovat surullisia. Haluan teidän myös tietävän, että olemme seuranneet tätä tapausta pitkään. Kuten tiedätte, Portugali on yksi niistä maista, joilla on parhaat suhteet Pohjois-Afrikan maihin, myös Libyaan, ja olemme seuranneet tilannetta tiiviisti. Olemme puhuneet siitä Libyan viranomaisille jo pitkään. Seuraavien kuuden kuukauden aikana vastuumme kasvaa, ja tiedämme hyvin, kuinka tärkeästä asiasta on kyse. Asia on työn alla, ja otin sen hiljattain esiin komission puheenjohtajan kanssa käydessämme Accrassa. Teemme kaikkemme varmistaaksemme, että asiaan saadaan onnellinen päätös. Tuomiosta on yhä mahdollista valittaa. Kuten sanoin, seuraamme tilannetta ja toivon teidän kaikkien ymmärtävän, että asia on diplomatian näkökulmasta arkaluonteinen. Pyrimme siihen, että ongelma saadaan ratkaistua tyydyttävällä tavalla. Kuten ymmärrätte, poliittisesta retoriikasta ei ole aina apua, mutta tiedätte kaikki, kuinka tärkeää meille kaikille on varmistaa, että asia selvitetään tyydyttävällä tavalla.

Esitän vielä kaksi huomiota. Niistä ensimmäinen koskee ilmastonmuutosta. Haluan vain mainita, että olen toiminut ympäristöministerinä ja muistan hyvin, kuinka vaikeaa tuolloin, vuonna 2000, oli puhua ilmastonmuutoksesta. Nämä vaikeudet ovat nyt historiaa. Tilanne on nyt täysin toinen, ja uskon meidän kaikkien ymmärtäneen, että ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa innovoinnin ja energiapolitiikan keinoin. Monilla aloilla toivotaan kovasti ripeitä toimia. Katson kuitenkin, että päätökset, joita teimme viime kevään Eurooppa-neuvostossa, olivat hyvin tärkeitä, sillä ne antoivat EU:lle uskottavuutta tällä alalla, asettivat sen johtoasemaan, eturintamaan, ja velvoittivat sen ratkaisemaan poliittisesti tämän globaalin ongelman. Olette varmasti samaa mieltä asiasta.

Seuraamme asiaa hyvin tiiviisti. Lähden itse – jos vain ehdin, sillä tarkoitukseni on kyllä lähteä – Balille edustamaan EU:ta ja puhumaan siitä, että EU on valmis toimimaan johtoasemassa työssä, joka koskee Kioton jälkeistä kehystä sekä ilmastonmuutoksen maailmanlaajuista torjumista. Haluan kuitenkin tehdä selväksi, että meillä on oma ohjelmamme, josta meidän on pidettävä kiinni. Siihen kuuluu energiateknologiaa koskeva teknologiasuunnitelma, jota käsittelemme yhdessä komission kanssa, sekä Euroopan teknologiainstituutin perustaminen, mitä kannatamme vakaasti. Teknologiainstituuttiin perustetaan ensimmäinen osaamis- ja innovointiyhteisö (KIC), ja tämä ensimmäinen aloite kohdistuu suoraan ja vieläpä symbolisestikin ilmastonmuutokseen.

Puhun vielä lyhyesti biopolttoaineista. Ihmeratkaisuja ei ole, mutta biopolttoaineet ovat tällä hetkellä tehokkain tapa vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Asiasta ei ole epäilystäkään. Lisäksi katson, että jos on olemassa tie, jota edetä, sopiva ratkaisu, joka auttaisi meitä leikkaamaan päästöjä, meillä ei ole oikeutta sivuuttaa sitä senkään takia, että se vaikuttaa suotuisasti myös muihin aloihin. Katson, että biopolttoaineiden kohdalla vaikutukset ovat hyvin myönteiset ja että ne rohkaisevat meitä jatkamaan niiden käyttöä.

Lopuksi palaan vielä maahanmuuttoasiaan. Haluan tehdä selväksi, että maahanmuutto on yksi merkittävimmistä puheenjohtajakautemme aikana käsiteltävistä aiheista. Se on meille hyvin tärkeä aihe. Yhteisön on selvennettävä suhtautumistaan maahanmuuttoon. Katson, että onnistumme luomaan sekä ongelmaa että arvojamme vastaavaa maahanmuuttopolitiikkaa vain perustamalla sen kolmen pilarin varaan. Niistä ensimmäinen on laittoman maahanmuuton estäminen, rajavalvonnan tehostaminen ja tämän ihmisarvoa loukkaavan rikollisuuden torjuminen. Toinen on osallistavan, inhimillisen maahanmuuttopolitiikan puolustaminen. EU tarjoaa nykyisin suojaa useille miljoonille maahanmuuttajille, jotka hekin odottavat maahanmuuton määritelmää. Kolmantena pilarina on politiikka, josta sovitaan lähtömaiden kanssa ja jonka avulla muuttovirtoja voidaan säännellä tavalla, joka hyödyttää molempia osapuolia. EU:n politiikan pitäisi perustua näihin kolmeen pilariin. Ne on vielä laadittava asiakirjojen muotoon. Siksi seuraavien kuuden kuukauden aikana järjestämme konferenssin ja jatkamme yhteistyötä komission ja komission jäsen Frattinin kanssa. Pyrimme myös laatimaan ja julkistamaan johdonmukaisen ja kattavan maahanmuuttopolitiikan, joka on riittävä ratkaisu ongelmaan.

Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää teitä vielä kerran kaikista huomioistanne ja tiivistää puheenvuoroni seuraaviin sanoihin. Suunnitelmamme on valmis. Ryhdymme edessämme olevaan puolen vuoden työhön luottavaisin mielin ja osoittaen sellaista tarmoa ja tahtoa, joka on ominaista koko poliittisen elämänsä ajan eurooppalaiseen hankkeeseen uskoneille poliittisille johtajille. Olen kertonut jo moneen otteeseen syntyneeni vuonna 1957, samana vuonna kun Euroopan yhteisöt, ja minut valittiin parlamenttiin vuosi sen jälkeen, kun olimme liittyneet Euroopan unioniin. Olen eurooppalainen poliitikko. Tänne saapuminen on minulle suuri kunnia, sillä saan tilaisuuden palvella Eurooppaa tällaisessa paikassa. Lähdemme siis liikkeelle luottavaisin mielin, koska eurooppalainen hanke on meille täysin tuttu. Meillä on suunnitelma, mutta se on vain suunnitelma. Eteemme ilmestyy varmasti odottamattomia asioita, tilanteita, joita emme ole ottaneet suunnitelmassa huomioon, ja tapahtumia, jotka yllättävät meidät. Sellaista politiikka vain on. Jos se olisi toisenlaista, poliitikkojen tehtävänä ei olisi puuttua odottamattomiin tilanteisiin, mikäli heitä edes silloin olisi. Suunnitelma ohjaa meitä toimissamme, ja jos odottamattomia asioita ilmenee, olemme valmiina. Aseenamme meillä on se, mitä poliitikot pitävät tärkeänä: joukko arvoja, periaatteita ja suuntaviivoja. Ne ovat ohjanneet meitä aina rakentaessamme vahvempaa Eurooppaa, joka palvelee parempaa maailmaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kiitos.

 
  
MPphoto
 
 

  President Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, luotamme teihin. Euroopan parlamentti on rinnallanne varmistamassa, että onnistutte tehtävässänne. Jos te menestytte, Euroopan unioni menestyy. Toivotamme puheenjohtajakaudellenne kaikkea hyvää.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, komission puheenjohtaja. (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri, hyvät parlamentin jäsenet, olemme kuulleet järkyttäviä uutisia, ja haluan siksi käyttää tämän tilaisuuden kertoakseni solidaarisuudestamme bulgarialaisia sairaanhoitajia, heidän perheitään ja palestiinalaislääkäriä kohtaan. Olemme erittäin pettyneitä näihin tuomioihin, mutta toisaalta suhtaudun luottavaisesti siihen, että ongelma onnistutaan ratkaisemaan. Haluan erityisesti vakuuttaa bulgarialaisille sairaanhoitajille ja heidän perheilleen, että Euroopan komissio tekee neuvoston puheenjohtajan ja jäsenvaltioiden kanssa kaiken voitavansa turvatakseen näiden hoitajien oikeuden elämään ja vapauteen.

Arvoisa pääministeri, keskustelu on osoittanut selvästi, että parlamentti kannattaa Portugalin puheenjohtajakauden ensisijaisia tavoitteita. Kuten jäsen Schulz totesi, monet poliittiset ja ideologiset piirit ovat ilmaisseet tukensa eurooppalaiselle hankkeelle. Eurooppalaista hanketta ei voida pitää vain yhden poliittisen tai ideologisen ryhmän omana. Sen pitäisi yhdistää poliittiset voimat, joiden yhteisenä tavoitteena on tehdä Euroopasta vahvempi, EU, joka vastaa kansalaistensa toiveisiin. Juuri tätä olemme saaneet todistaa täällä tänään. Olemme kanssanne samaa mieltä siitä, että toimielimiä koskeva ongelma on ratkaistava. Se, ettei toimielinongelmaa ole saatu ratkaistua, on heittänyt epäilyksen, skeptisyyden, kielteisyyden ja jopa kyynisyyden varjon kaiken sen ylle, mitä EU on tehnyt.

EU ei ole ollut umpikujassa. Viime vuosina – ja asiaan on vaikuttanut eri toimielinten välinen yhteistyö – olemme onnistuneet käsittelemään vaikeita asioita, olemme hyväksyneet talousarvion seitsemäksi seuraavaksi vuodeksi, olemme onnistuneet saavuttamaan kovalla työllä yhteisymmärryksen niinkin vaikeasta asiasta kuin palveludirektiivistä, joka aiheutti paljon erimielisyyttä, ja maaliskuun Eurooppa-neuvostossa onnistuimme hyväksymään erittäin kunnianhimoisen toimenpidepaketin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Myös uudelleen käynnistetty Lissabonin strategia on kantanut hedelmää uuden hallintojärjestelmän ansiosta. EU:ssa eletään tällä hetkellä hyviä aikoja: talouskasvumme antaa meille aihetta toivoon, EU:ssa luodaan tällä hetkellä enemmän työpaikkoja kuin Yhdysvalloissa ja Eurobarometrin mukaan eurooppalaisten kuluttajien luottamus on korkeimmillaan kahdeksaan vuoteen. Elämme siis nyt hyviä aikoja.

Tosiasia kuitenkin on, että epäilyksen varjo on jatkuvasti läsnä, kunnes toimielinkysymys saadaan ratkaistua, ja erityisesti Euroopan ulkopuolella kohtaamme asioita, joihin meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota. Meiltä kysytään, miksi eurooppalaiset haluavat toimia maailmanlaajuisessa johtoasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa, kuinka eurooppalaiset voivat taata energian toimitusvarmuuden, miksi eurooppalaiset haluavat kehittää taloudestaan oikeudenmukaisemman, osallistavamman ja kilpailukykyisemmän, kun he eivät kykene päättämään, miten heidän omien toimielintensä pitäisi toimia ja miten päätöksiä pitäisi tehdä.

Kyse on siis uskottavuudestamme. Siksi on ehdottoman tärkeää, että ratkaisemme toimielinkysymyksen. Kun pääministeri, neuvoston puheenjohtaja, lähtee täältä tänään, hän voi ymmärtääkseni luottaa parlamentin selvään tukeen ja tietenkin myös komission tukeen. Ratkaisuun pyrkiessään hän noudattaa tiukasti neuvotteluvaltuuksia, ja jos mahdollista, ratkaisuun päästään niinkin varhain kuin lokakuun Eurooppa-neuvostossa. Arvoisa pääministeri, tähän teidän pitäisi pyrkiä, ja tätä tehtävää hoitaessanne voitte luottaa tukeemme.

Lopuksi haluan todeta, että olemme panneet tarkkaan merkille joulukuun Eurooppa-neuvostossa asetetut painopistealueet: niitä ovat maahanmuutto sekä EU:n uuteen turvallisuus-, oikeus- ja vapausohjelmaan liittyvät asiat. Yksi sopimukseen tekemistämme muutoksista on se, että parannamme valmiuksiamme ryhtyä toimiin oikeuteen, vapauteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Kuten edelliset puhujat ovat maininneet, maahanmuuttokysymykset ovat hyvin tärkeitä inhimillisestä näkökulmasta. Ne ovat inhimillistä draamaa, johon meidän on puututtava. Niiden lisäksi haluan puhua innovointiohjelmasta. Pääministeri kertoi juuri selvästi ja yksiselitteisesti tukevansa Euroopan teknologiainstituutin perustamista sekä ensimmäistä osaamis- ja innovointiyhteisöä, jonka toiminta kohdistuu suoraan ilmastonmuutokseen, sekä kaikkea muuta, mitä voimme tehdä antaaksemme innovointiohjelmalle uutta voimaa. Tämä on yksi niistä asioista, joissa EU:lla ei ole varaa antaa periksi tai jäädä muista jälkeen. En viittaa nyt ainoastaan Yhdysvaltoihin vaan myös muihin kumppaneihin, kasvaviin talouksiin. EU:n on toimittava tällä alalla entistä määrätietoisemmin. Katson, että jos saavutamme nämä tavoitteet, meillä on lupa olla ylpeitä itsestämme.

Hyvät parlamentin jäsenet, puhun lopuksi Afrikasta, jonka ongelmia on käsitelty täällä tänään. Emme voi hyväksyä sitä, että suhteemme Afrikan kaltaiseen maanosaan riippuvat muutamasta diktaattorista, keitä he sitten ikinä ovatkin. Tosiasia on, että EU:lla on korkeimman tason kumppanuussuhteet Aasiaan, missä diktaattoreja on vallassa, sekä Latinalaiseen Amerikkaan, jonka kaikki maat eivät myöskään ole demokratioita. Joidenkin diktaattorien eteen levitetään jopa punainen matto muutamissa eurooppalaisissa pääkaupungeissa. En voi siksi ymmärtää, miksei meillä ole korkean tason suhteita Afrikkaan, samalla kun ovemme on avoinna niille, jotka toisinaan todella haittaavat Afrikan demokratiakehitystä. Yksi jos toinenkin diktaattori pitää meitä jollakin tavalla otteessaan.

Kannatamme siksi päättäväisesti tätä tavoitetta, jonka puheenjohtajavaltio Portugali on asettanut. Lisäksi huippukokouksessa pitäisi ehdottomasti pyrkiä keskustelemaan muun muassa demokratiasta, vapaudesta, ihmisoikeuksista ja siitä, että meidän on kehitettävä suhteitamme edistääksemme hyvää hallintoa Afrikassa ja kaikilla niillä aloilla, jotka maanosiemme väliset suhteet kattavat. Jos onnistumme tässä, katson, että voimme olla tyytyväisiä tähän puheenjohtajakauteen, sillä olemme varmoja, että etenemme näiden kuuden kuukauden aikana kohti vahvempaa Eurooppaa ja parempaa maailmaa – kohti Eurooppaa, joka osoittaa käytännössä, että vain yhteistyöllä saadaan aikaan tuloksia, jotka ovat todella EU:n kansalaisten edun mukaisia.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Keskustelu Portugalin puheenjohtajakaudesta on päättynyt.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI), kirjallinen. (IT) Puheenjohtajavaltio Portugalin on saatava aikaan toimielinuudistus; ilman sitä Euroopan unioni ei voi saada asemaa, joka sillä pitäisi olla maailmassa. Lisäksi sen on tartuttava haasteeseen, joka koskee kilpailukyvyn kehittämistä Lissabonin strategian mukaisesti. Toivon, että näiden tehtävien lisäksi Portugali kykenee puuttumaan voimakkaasti suurimpaan ongelmaan, jota olen korostanut jo useaan otteeseen: riippuvuuteemme tuontienergiasta ja ilmastonmuutokseen.

Energia merkitsee samalla sekä tulevaisuuden liiketoimintaa että tulevaa ongelmaa. Todisteita tästä ovat Kioton pöytäkirjan sitoumukset sekä se, että olemme huolissamme uusiutumattomien energialähteiden kulumisesta loppuun. Riippumattomuus ulkoisista energiantoimittajista on edellytys sille, että voimme varmistaa, että EU saa maailmantaloudessa pitkällä aikavälillä johtoaseman sekä vahvemman geopoliittisen aseman ja etteivät ulkoiset tekijät uhkaa sitä. Tämä on välttämätön edellytys, jos haluamme edistää vakautta, demokratiaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista kaikkialla maailmassa. Keskitetään siis huomiomme, energiamme ja resurssimme siihen, mitä meillä jo on, eli ydinvoimaan sekä siihen, mitä voimme saada, eli uusiutuviin energialähteisiin. Meidän on edistettävä tutkimusta, järjestettävä jäsenvaltioiden ja yksityisen sektorin yhteisrahoitusta, muutettava verotusta, uudistettava liikennealaa ja kutsuttava takaisin eurooppalaiset asiantuntijat, jotka ovat lähteneet mahdollisuuksien puuttuessa ulkomaille.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE) , kirjallinen.(FR) Portugalin on keskityttävä puheenjohtajakaudellaan ensisijaiseen tavoitteeseensa eli siihen, että 27 jäsenvaltiota allekirjoittavat lokakuussa Lissabonissa uuden toimielinsopimuksen. Tämä on tärkeää etenkin siksi, että viimeisin Eurooppa-neuvosto antoi HVK:lle selvät ja tarkat neuvotteluvaltuudet.

Kasvua ja työllisyyttä edistävän Lissabonin strategian uuden kierroksen käynnistäminen merkitsee tilaisuutta antaa sosiaaliselle ulottuvuudelle sen ansaitsema merkitys ja näkyvyys ennen kaikkea parantamalla työllisyyspolitiikan koordinointia ja kehittämällä "joustoturvaa" sekä pyrkien sovittamaan yhteen EU:n kansalaiset ja sen talouden uudistettu malli.

Olen varma, että puheenjohtajavaltio Portugali kiinnittää erityistä huomiota EU:n syrjäisimpiin alueisiin, joiden erityisolosuhteet se tuntee hyvin, myös Madeiraan ja Azoreihin, antaakseen uutta voimaa näitä alueita tukeville yhteisön toimenpiteille, etenkin niille, jotka ovat osa naapuruuspolitiikkaa ja koskevat alueiden syrjäisyydestä aiheutuvia lisäkustannuksia.

On erittäin tärkeää, että Brysselin huippukokouksen vaikutukset ovat myönteiset ja että se todistaa uuden EU:n hengen olevan jäsenvaltioiden omia kansallisia etuja voimakkaampi. Toivon vilpittömästi, että puheenjohtajavaltio Portugali onnistuu hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti Saksan puheenjohtajakauden päättyessä havaittua suurta poliittista voimaa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö