Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0808(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0279/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0279/2007

Keskustelut :

PV 11/07/2007 - 5
CRE 11/07/2007 - 5

Äänestykset :

PV 11/07/2007 - 7.2
CRE 11/07/2007 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0328

Puheenvuorot
Keskiviikko 11. heinäkuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

7.2. Hallitustenvälisen konferenssin koollekutsuminen (äänestys)
PV
  

– Leinenin mietintö (A6-0279/2007)

– Ennen äänestystä

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen (PSE), esittelijä. – (DE) Arvoisa puhemies, tässä lausunnossa olemme näyttäneet vihreää valoa hallitustenvälisen konferenssin koollekutsumiselle. Meidän oli laadittava tämä mietintö ja suoritettava kuulemiset hyvin lyhyessä ajassa. Muuta vaihtoehtoa ei ollut, vaikka eräät kollegat ovat tätä kritisoineet. Lausuntoon on liitetty kaksi vähemmistöön jäänyttä mielipidettä: yksi on Marco Cappaton ja toinen on Bernard Wojciechowskin esittämä, mutta kuten totesin, aikaa oli niukasti.

Poikkeukselliset olosuhteet edellyttävät poikkeuksellista joustavuutta, ja haluaisin tässä yhteydessä kiittää valiokuntani jäseniä heidän valmiudestaan tehdä rakentavaa yhteistyötä, tämän ehdotuksen osalta käydyistä keskusteluista ja siitä, että he antoivat hyväksyntänsä maanantai-iltana. Olemme noudattaneet työjärjestystä, ja niinpä voimme äänestää tänään.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen kiitollinen esittelijä Leinenille siitä, että hän toi esiin vähemmistöön jääneet mielipiteet. Työjärjestyksen 2 artiklassa todetaan, että meitä eivät sido mitkään ohjeet, emmekä saa ottaa vastaan sitovia toimintaohjeita. Tätä sovelletaan asioihin ja nähdäkseni myös menettelyihin. Toimintatapa, jossa meille on annettu puolitoista tuntia aikaa tarkistusten esittämiseen alkuperäisiin versioihin – ja valiokunnassa aikaa oli vielä vähemmän – sellaiseen päätökseen liittyen, jolla on vaikutuksia tulevien vuosien tai vuosikymmenten ajan, tarkoittaa lähinnä sitä, että tässä hyvin tärkeässä asiassa parlamentille on annettu sitova toimintaohje ilman mahdollisuutta keskusteluun.

Kyse ei ole pelkästä muodollisuudesta: koska parlamentin lausunto on pakollinen, olisimme voineet käyttää tätä pakkoa vaikuttaaksemme myönteisesti päätöksiin tätä hallitustenvälistä konferenssia avattaessa. Sen sijaan luovuimme tästä oma-aloitteisesti ja luovuimme myös parlamenttina toimimisesta emmekä käyttäneet meille annettuja valtaoikeuksia. Tämä on syynä vähemmistöön jääneen mielipiteen esittämiseen.

 
  
  

– Ennen tarkistuksesta 1 toimitettua äänestystä

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE).(DE) Arvoisa puhemies, koska useat kollegat kääntyivät ennen äänestystä puoleeni, haluan tässä yhteydessä korostaa jälleen kerran sitä, että useat kollegamme tukivat ehdotusta siitä, että hallituksenvälisen konferenssin toimeksiantoon sisällytetään Euroopan parlamentin paikkakysymys. Jos tämä on viesti, jonka haluatte lähettää, tässä on siihen tilaisuus.

 
  
  

– Ennen tarkistuksesta 9 toimitettua äänestystä

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). – (EN) Arvoisa puhemies, haluan esittää suullista tarkistusta tähän tarkistukseen, jotta lisäisimme sanan "kansanäänestys" eteen sanan "eurooppalainen", jolloin tekstissä lukisi "eurooppalainen kansanäänestys".

 
  
  

(Suullista tarkistusta ei hyväksytty.)

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies VIDAL-QUADRAS

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö