Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0808(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0279/2007

Ingivna texter :

A6-0279/2007

Debatter :

PV 11/07/2007 - 5
CRE 11/07/2007 - 5

Omröstningar :

PV 11/07/2007 - 7.2
CRE 11/07/2007 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0328

Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 11 juli 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

7.2. Sammankallande av regeringskonferensen (omröstning)
Protokoll
  

– Betänkande: Leinen (A6-0279/2007)

– Före omröstningen

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen (PSE), föredragande. – (DE) Herr talman! I detta yttrande ger vi klartecken till att sammankalla regeringskonferensen. Vi hade mycket kort tid på oss att utarbeta betänkandet och hålla överläggningar. Det fanns inget alternativ, även om vissa ledamöter har uttryckt kritik. Två reservationer bifogas yttrandet: en från Marco Cappato och en från Bernard Wojciechowski, men tiden var som sagt begränsad.

När omständigheterna är speciella krävs extra mycket flexibilitet, och jag vill passa på att tacka ledamöterna i mitt utskott för deras vilja att bidra med konstruktiva förslag, för diskussionerna om förslaget och för att de gav sitt godkännande i måndags kväll. Vi har följt arbetsordningen, och omröstningen kan alltså ske i dag.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag är glad att Jo Leinen tog upp reservationerna. I artikel 2 i arbetsordningen står det att vi inte får bindas av instruktioner eller uppdrag. Detta gäller frågor och, som jag ser det, även tillvägagångssätt. Ett system där vi har haft en och en halv timme på oss att lägga fram ändringsförslag till de ursprungliga texterna och inte ens så mycket tid för överläggningar i utskottet när det gäller ett beslut som kommer att få följder under de kommande åren eller årtiondena är ett slags bundet mandat som inte kan debatteras, vilket är vad parlamentet har fått i denna mycket viktiga fråga.

Detta är inte bara en formalitet. Eftersom parlamentets yttrande är obligatoriskt kunde vi ha utnyttjat denna skyldighet för att påverka besluten på ett positivt sätt när regeringskonferensen inleddes. I stället avstod vi från det och därmed också från att vara ett parlament och utöva våra befogenheter. Därför har vi en reservation.

 
  
  

– Före omröstningen om ändringsförslag 1

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE).(DE) Herr talman! Eftersom flera ledamöter vände sig till mig före omröstningen vill jag ta tillfället i akt att återigen betona att förslaget att inkludera frågan om Europaparlamentets representation i mandatet för regeringskonferensen stöddes av många parlamentsledamöter. Så om ni vill sända den signalen finns det nu möjlighet att göra det.

 
  
  

– Före omröstningen om ändringsförslag 9

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). – (EN) Herr talman! Jag skulle vilja föreslå ett muntligt ändringsförslag till detta ändringsförslag om att lägga till ordet ”europeisk” före ”folkomröstning”, så att meningen lyder ”europeisk folkomröstning”.

 
  
  

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades inte.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: VIDAL-QUADRAS
Vice talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy