Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 11. července 2007 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Texty smluv dodané Radou: viz zápis
 3.Dohoda PNR se Spojenými státy americkými (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 4.Představení programu portugalského předsednictví (rozprava)
 5.Svolání mezivládní konference (rozprava)
 6.Prohlášení předsednictví
 7.Hlasování
  7.1.Harmonogram dílčích zasedání na rok 2008 (hlasování)
  7.2.Svolání mezivládní konference (hlasování)
  7.3.Fúze a rozdělení akciových společností (hlasování)
  7.4.Zvláštní program "Občanské soudnictví" (2007-2013) (hlasování)
  7.5.Činnost Společenství v oblasti vodní politiky (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  7.6.Vozidla s ukončenou životností (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  7.7.Odpadní elektrické a elektronické zařízení (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  7.8.Nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  7.9.Požadavky na ekodesign energetických spotřebičů (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
  7.10.Vnitřní trh poštovních služeb Společenství (hlasování)
  7.11.Společná pravidla pro provozování služeb letecké dopravy (přepracované znění) (hlasování)
  7.12.Finanční služby (2005–2010) – Bílá kniha (hlasování)
  7.13.Modernizace pracovního práva (hlasování)
  7.14.Vysílání pracovníků (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 11.Eurozóna (2007) – Evropská centrální banka (2006) (rozprava)
 12.Pořad jednání
 13.Eurozóna (2007) – Evropská centrální banka (2006) (pokračování rozpravy)
 14.Palestina (rozprava)
 15.Situace v Pákistánu (rozprava)
 16.Budoucí dohoda o Kosovu (rozprava)
 17.Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2006 (rozprava)
 18.Dohoda TRIPS a přístup k lékům (rozprava)
 19.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 20.Doba vyhrazená pro otázky (otázky na Radu)
 21.Demokratická kontrola v rámci nástroje pro spolupráci a rozvoj (rozprava)
 22.Přírodní katastrofy (rozprava)
 23.Statistický program Společenství na období 2008 až 2012 – Včasné předávání a ověřování statistických údajů poskytovaných členskými státy (rozprava)
 24.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 25.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (899 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1305 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí