Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 11. juuli 2007 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 3.PNR-leping Ameerika Ühendriikidega (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.Portugali eesistumise töökava esitlemine (arutelu)
 5.Valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumine: Euroopa Parlamendi arvamus (arutelu)
 6.Presidentuuri avaldus
 7.Hääletused
  7.1.2008. aasta ajakava (hääletus)
  7.2.Valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumine: Euroopa Parlamendi arvamus (hääletus)
  7.3.Aktsiaseltside ühinemine ja jagunemine (hääletus)
  7.4.Eriprogramm "Tsiviilõigus" (2007-2013) (hääletus)
  7.5.Ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (hääletus)
  7.6.Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid (hääletus)
  7.7.Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (hääletus)
  7.8.Ohtlikud ained elektri- ja elektroonikaseadmetes (hääletus)
  7.9.Ökodisaini nõuded energiat tarbivatele toodetele (hääletus)
  7.10.Ühenduse postiteenused (hääletus)
  7.11.Lennutransporditeenuste osutamist käsitlevad ühiseeskirjad (hääletus)
  7.12.Finantsteenuste poliitika 2005-2010 (valge raamat) (hääletus)
  7.13.Tööõiguse ajakohastamine 21. sajandi sõlmküsimuste lahendamisel (hääletus)
  7.14.Töötajate lähetamine (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Euroala (2007) - Euroopa Keskpank (2006) (arutelu)
 12.Päevakord
 13.Euroala (2007) - Euroopa Keskpank (2006) (arutelu jätkamine)
 14.Palestiina (arutelu)
 15.Olukord Pakistanis (arutelu)
 16.Tulevane kokkulepe Kosovo kohta (arutelu)
 17.Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2006. aasta arenguaruanne (arutelu)
 18.TRIPS-leping ja ravimite kättesaadavus (arutelu)
 19.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokolli)
 20.Infotund (küsimused nõukogule)
 21.Demokraatlik järelevalve arengukoostöö rahastamisvahendi raames (arutelu)
 22.Loodusõnnetused (arutelu)
 23.Ühenduse statistikaprogramm 2008-2012 - Liikmesriikide esitatud statistiliste andmete õigeaegne edastamine ja kontroll (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 25.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (899 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1305 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika