Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2007. gada 11. jūlijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)
 3.PNR nolīgums ar Amerikas Savienotajām Valstīm (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 4.Portugāles prezidentūras programmas prezentācija (debates)
 5.Valdību konferences sasaukšana (debates)
 6.Priekšsēdētāja paziņojums
 7.Balsošanas laiks
  7.1.2008. gada sesijas grafiks (balsojums)
  7.2.Valdību konferences sasaukšana (balsojums)
  7.3.Akciju sabiedrību apvienošanās un sadalīšana (balsojums)
  7.4.Īpaša programma "Civiltiesības" (2007-2013) (balsojums)
  7.5.Kopienas politika ūdens resursu jomā (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  7.6.Nolietoti transportlīdzekļi (Komisijai piešķirtās izpildes pilnvaras) (balsojums)
  7.7.Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  7.8.Bīstamu vielu izmantošana elektriskās un elektroniskās iekārtās (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  7.9.Ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) (balsojums)
  7.10.Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīga izveide (balsojums)
  7.11.Kopīgi noteikumi gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai (pārstrādāta) (balsojums)
  7.12.Finanšu pakalpojumi no 2005. līdz 2010. gadam (Baltā grāmata) (balsojums)
  7.13.Darba likumdošanas modernizēšana, lai risinātu 21. gadsimta radītās problēmas (balsojums)
  7.14.Darba ņēmēju norīkošana darbā (balsojums)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11.Euro zona (2007) - Eiropas Centrālā banka (2006) (debates)
 12.Darba kārtība
 13.Euro zona (2007) - Eiropas Centrālā banka (2006) (debašu turpināšana)
 14.Palestīna (debates)
 15.Situācija Pakistānā (debates)
 16.Nākamā vienošanās par Kosovu (debates)
 17.Ziņojums par Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2006. gada progresa ziņojumu (debates)
 18.Līgums par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību (TRIPS) un zāļu pieejamību (debates)
 19.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 20.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 21.Demokrātiskā pārbaude saskaņā ar attīstības sadarbības instrumentu (debates)
 22.Dabas katastrofas (debates)
 23.Kopienas statistikas programma no 2008. līdz 2012. gadam ***I Dalībvalstu iesniegto statistikas datu savlaicīga nosūtīšana un pārbaude (debates) (debates)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 25.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (899 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (1305 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika