Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 11 juli 2007 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 3.PNR-overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Voorstelling van het programma van het Portugese voorzitterschap (debat)
 5.Bijeenroeping van de Intergouvernementele Conferentie (debat)
 6.Verklaring van het voorzitterschap
 7.Stemmingen
  7.1.Vergaderrooster 2008 (stemming)
  7.2.Bijeenroeping van de Intergouvernementele Conferentie (stemming)
  7.3.Fusies en splitsingen van naamloze vennootschappen - Verplichte opstelling van een verslag van een onafhankelijke deskundige (stemming)
  7.4.Specifiek programma "Civiel recht" (2007-2013) (stemming)
  7.5.Communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) (stemming)
  7.6.Autowrakken (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) (stemming)
  7.7.Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) (stemming)
  7.8.Gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) (stemming)
  7.9.Eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) (stemming)
  7.10.Volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap (stemming)
  7.11.Gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtvervoersdiensten (herschikking) (stemming)
  7.12.Beleid financiële diensten 2005-2010 (Witboek) (stemming)
  7.13.Modernisering van het arbeidsrecht (stemming)
  7.14.Terbeschikkingstelling van werknemers (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Eurozone (2007) - Europese Centrale Bank (2006) (debat)
 12.Agenda
 13.Eurozone (2007) - Europese Centrale Bank (2006) (voortzetting van het debat)
 14.Palestina (debat)
 15.Situatie in Pakistan (debat)
 16.Toekomstig akkoord over Kosovo (debat)
 17.Voortgangsrapport 2006 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)
 18.TRIPS-overeenkomst en toegang tot geneesmiddelen (debat)
 19.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 20.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 21.Democratische controle in het kader van het instrument voor ontwikkelingssamenwerking (debat)
 22.Natuurrampen (debat)
 23.Communautair statistisch programma 2008-2012 - Tijdige doorzending en verificatie van de door de lidstaten verstrekte statistische gegevens (debat)
 24.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 25.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (852 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1574 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid