Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 11 iulie 2007 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: a se vedea procesul-verbal
 3.Acordul PNR cu Statele Unite ale Americii (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 4.Prezentarea programului Preşedinţiei portugheze (dezbatere)
 5.Convocarea Conferinţei Interguvernamentale (dezbatere)
 6.Declaraţia Preşedinţiei
 7.Timpul afectat votului
  7.1.Calendarul 2008 (vot)
  7.2.Convocarea Conferinţei Interguvernamentale (vot)
  7.3.Fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale pe acţiuni (vot)
  7.4.Programul specific „Justiţie civilă” (2007-2013) (vot)
  7.5.Politica comunitară în domeniul apei (competenţe de executare conferite Comisiei) (vot)
  7.6.Vehicule scoase din uz (competenţe de executare conferite Comisiei) (vot)
  7.7.Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (competenţe de executare conferite Comisiei) (vot)
  7.8.Substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (competenţe de executare conferite Comisiei) (vot)
  7.9.Cerine în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie (competenţe de executare conferite Comisiei) (vot)
  7.10.Realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii (vot)
  7.11.Norme comune pentru prestarea serviciilor de transport aerian (reformare) (vot)
  7.12.Serviciile financiare 2005-2010 (Carte albă) (vot)
  7.13.Modernizarea dreptului muncii pentru a răspunde provocărilor secolului XXI (vot)
  7.14.Detaşarea lucrătorilor (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 11.Zona euro (2007) - Banca Centrală Europeană (2006) (dezbatere)
 12.Ordinea de zi
 13.Zona euro (2007) - Banca Centrală Europeană (2006) (continuarea dezbaterii)
 14.Palestina (dezbatere)
 15.Situaţia în Pakistan (dezbatere)
 16.Viitor acord privind Kosovo (dezbatere)
 17.Raport intermediar de activitate 2006 privind FRIM (dezbatere)
 18.Acordul TRIPS şi accesul la medicamente (dezbatere)
 19.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 20.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 21.Supraveghere democratică în cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (dezbatere)
 22.Catastrofe naturale (dezbatere)
 23.Programul statistic comunitar 2008-2012 - Transmiterea la timp şi verificarea datelor statistice furnizate de statele membre (dezbatere)
 24.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 25.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (899 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1305 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate