Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 11. júla 2007 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 3.Dohoda o prenose údajov podľa mena cestujúceho s USA (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Predstavenie programu portugalského predsedníctva (rozprava)
 5.Zvolanie medzivládnej konferencie (rozprava)
 6.Vyhlásenie predsedníctva
 7.Hlasovanie
  7.1.Kalendár schôdzí na rok 2008 (hlasovanie)
  7.2.Zvolanie medzivládnej konferencie (hlasovanie)
  7.3.Zlúčenia, splynutia a rozdelenia akciových spoločností (hlasovanie)
  7.4.Osobitný program "Civilná justícia" (2007-2013) (hlasovanie)
  7.5.Opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) (hlasovanie)
  7.6.Vozidlá po dobe životnosti (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) (hlasovanie)
  7.7.Odpad z elektrických a elektronických zariadení (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) (hlasovanie)
  7.8.Nebezpečné látky v elektrických a elektronických zariadeniach (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) (hlasovanie)
  7.9.Požiadavky na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) (hlasovanie)
  7.10.Úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva (hlasovanie)
  7.11.Spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb (prepracované znenie) (hlasovanie)
  7.12.Finančné služby (2005-2010) - Biela kniha (hlasovanie)
  7.13.Modernizácia pracovného práva (hlasovanie)
  7.14.Vysielanie pracovníkov (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Eurozóna (2007) - Európska centrálna banka (2006) (rozprava)
 12.Program
 13.Eurozóna (2007) - Európska centrálna banka (2006) (pokračovanie rozpravy)
 14.Palestína (rozprava)
 15.Situácia v Pakistane (rozprava)
 16.Budúca dohoda o Kosove (rozprava)
 17.Pokrok Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2006 (rozprava)
 18.Dohoda TRIPS a prístup k liekom (rozprava)
 19.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 20.Hodina otázok (otázky pre Radu)
 21.Demokratická kontrola v rámci nástroja rozvojovej spolupráce (rozprava)
 22.Živelné pohromy (rozprava)
 23.Štatistický program Spoločenstva na roky 2008 – 2012 - Včasný prenos a overovanie štatistických údajov poskytovaných členskými štátmi (rozprava)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 25.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (899 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1305 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia