Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 11. julij 2007 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta: gl. zapisnik
 3.Sporazum o PNR z Združenimi državami Amerike (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 4.Predstavitev programa portugalskega predsedstva (razprava)
 5.Sklic medvladne konference: mnenje Evropskega parlamenta (razprava)
 6.Izjava predsedstva
 7.Čas glasovanja
  7.1.Časovni razpored dela za leto 2008 (glasovanje)
  7.2.Sklic medvladne konference: mnenje Evropskega parlamenta (glasovanje)
  7.3.Združitev in delitev delniških družb (glasovanje)
  7.4.Posebni program "Civilno pravosodje" (2007-2013) (glasovanje)
  7.5.Ukrepi Skupnosti na področju vodne politike (glasovanje)
  7.6.Izrabljena vozila (glasovanje)
  7.7.Odpadna električna in elektronska oprema (glasovanje)
  7.8.Nevarne snovi v električni in elektronski opremi (glasovanje)
  7.9.Zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo (glasovanje)
  7.10.Poštne storitve v Skupnosti (glasovanje)
  7.11.Skupna pravila za opravljanje zračnih prevozov (prenova) (glasovanje)
  7.12.Politika finančnih storitev (2005-2010) – Bela knjiga (glasovanje)
  7.13.Posodabljanje delovnega prava za soočanje z izzivi 21. stoletja (glasovanje)
  7.14.Napotitev delavcev (glasovanje)
 8.Obrazložitev glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 11.Euroobmočje (2007) - Evropska centralna banka (2006) (razprava)
 12.Dnevni red
 13.Euroobmočje (2007) - Evropska centralna banka (2006) (nadaljevanje razprave)
 14.Palestina (razprava)
 15.Razmere v Pakistanu (razprava)
 16.Prihodnji sporazum o Kosovu (razprava)
 17.Poročilo o napredku Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2006 (razprava)
 18.Sporazum TRIPs in dostop do zdravil (razprava)
 19.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 20.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 21.Demokratični nadzor v okviru Instrumenta za sodelovanje in razvoj (razprava)
 22.Naravne katastrofe (razprava)
 23.Statistični program Skupnosti za obdobje 2008-2012 – Pravočasni prenos in preverjanje statističnih podatkov, ki jih posredujejo države članice (razprava)
 24.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 25.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (899 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (1305 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov