Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 1802k
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Παρουσίαση του προγράμματος της Πορτογαλικής Προεδρίας (συζήτηση)
 5. Σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης (συζήτηση)
 6. Δήλωση της Προεδρίας
 7. Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1. Χρονοδιάγραμμα 2008 (ψηφοφορία)
  7.2. Σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης (ψηφοφορία)
  7.3. Συγχωνεύσεις και διασπάσεις ανωνύμων εταιρειών (ψηφοφορία)
  7.4. Ειδικό πρόγραμμα «Αστική δικαιοσύνη» (2007-2013) (ψηφοφορία)
  7.5. Κοινοτική πολιτική των υδάτων (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) (ψηφοφορία)
  7.6. Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) (ψηφοφορία)
  7.7. Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) (ψηφοφορία)
  7.8. Επικίνδυνες ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) (ψηφοφορία)
  7.9. Οικολογικός σχεδιασμός για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (ψηφοφορία)
  7.10. Πλήρης υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  7.11. Κοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών (ψηφοφορία)
  7.12. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 2005-2010 (Λευκή Βίβλος) (ψηφοφορία)
  7.13. Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα (ψηφοφορία)
  7.14. Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ψηφοφορία)
 8. Αιτιολογήσεις ψήφου
 9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Ευρωζώνη (2007) - Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2006) (συζήτηση)
 12. Ημερήσια διάταξη
 13. Ευρωζώνη (2007) - Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2006) (συνέχεια της συζήτησης)
 14. Παλαιστίνη (συζήτηση)
 15. Κατάσταση στο Πακιστάν (συζήτηση)
 16. Μελλοντική συμφωνία για το Κοσσυφοπέδιο (συζήτηση)
 17. Έκθεση προόδου της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για το 2006 (συζήτηση)
 18. Συμφωνία TRIPS και πρόσβαση σε φάρμακα (συζήτηση)
 19. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20. Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 21. Δημοκρατικός έλεγχος στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συνεργασίας για την Ανάπτυξη (συζήτηση)
 22. Φυσικές καταστροφές (συζήτηση)
 23. Κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα 2008/2012 - Έγκαιρη υποβολή και επαλήθευση των στατιστικών δεδομένων από τα κράτη μέλη (συζήτηση)
 24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. POETTERING
Προέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05)

 

2. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Παρουσίαση του προγράμματος της Πορτογαλικής Προεδρίας (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω θερμά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρωθυπουργό της Ισπανίας José Sócrates.

(Χειροκροτήματα)

Εξίσου θερμά καλωσορίζω, όπως πάντα, και τον Πρόεδρο της Επιτροπής José Manuel Durão Barroso.

(Χειροκροτήματα)

Όπως βλέπετε όλοι από τα ονόματα, έχουμε μία ιδιαίτερη κατάσταση. Η Πορτογαλία είναι το κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μεγάλη μου χαρά να καλέσω τον Προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρωθυπουργό της Ισπανίας José Sócrates να λάβει τον λόγο.

 
  
MPphoto
 
 

  José Sócrates, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (PT) Κύριε Πρόεδρε – αγαπητέ κύριε Poettering, αγαπητέ κύριε Barroso, αξιότιμοι βουλευτές, στην αρχή του εξαμήνου της πορτογαλικής Προεδρίας, παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων των πολιτών της Ευρώπης, θα ήθελα να επιβεβαιώσω την κύρια κατευθυντήρια αρχή αυτής της Προεδρίας: την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ευρώπης για έναν καλύτερο κόσμο.

Για αυτόν τον σκοπό, αναλάβαμε μια σαφή δέσμευση: θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να υπερβούμε την περίοδο αμφιβολιών και αβεβαιοτήτων ως προς την πορεία που θα ακολουθήσει το ευρωπαϊκό σχέδιο. Θα θέλαμε να ζητήσουμε από όλους τους βουλευτές στο παρόν Κοινοβούλιο, στην έδρα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, να μας στηρίξουν σε αυτόν τον κοινό στόχο.

Είναι ευρέως γνωστό ότι η Πορτογαλία δεν ήταν ιδρυτικό κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εντούτοις, όταν αποκαταστήσαμε τη δημοκρατία στη χώρα μας, το 1974, μετά από 48 χρόνια υπό ένα απολυταρχικό καθεστώς, ο κύριος στόχος μας ήταν να προσχωρήσουμε στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, όπως ήταν γνωστές τότε. Πετύχαμε αυτόν τον στόχο το 1986. Αναλαμβάνοντας την Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών της Ένωσης για τρίτη φορά, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για την αποφασιστικότητα της πορτογαλικής κυβέρνησης και την προσήλωσή της στην προώθηση και την ενίσχυση των αξιών της ειρήνης, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της ευημερίας που ενέπνευσαν τα ιδρυτικά μέλη το 1957· αυτές τις αξίες που εμείς, τώρα 27 κράτη μέλη και σχεδόν 500 εκατομμύρια πολίτες, επιβεβαιώσαμε τον προηγούμενο Μάρτιο στο Βερολίνο.

Είμαι βέβαιος, αξιότιμοι βουλευτές, ότι αυτό το εξάμηνο θα εξέλθουμε από τα αδιέξοδα και τα εμπόδια που καθυστερούν το ευρωπαϊκό σχέδιο τόσο καιρό. Το παράδειγμα του ευρωπαϊκού σχεδίου αποτελεί κίνητρο για πολλούς λαούς και χώρες σε διάφορα μέρη του κόσμου, που είναι οι πρώτοι που ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις, και δυσκολεύονται να κατανοήσουν τους ενδοιασμούς μας.

Πάντα θεωρούσα, και συνεχίζω να θεωρώ, το ευρωπαϊκό σχέδιο ως ένα από τα ευγενέστερα και τα πιο καίρια πολιτικά σχέδια της εποχής μας. Η οικοδόμηση της Ευρώπης είναι σημαντική για την ευρωπαϊκή οικονομία, για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και των ευρωπαίων πολιτών. Ωστόσο, η οικοδόμηση της Ευρώπης αποτελεί εξίσου σημαντικό παράγοντα για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, την αξιοποίηση των ευκαιριών αυτής της εποχής αλλαγής και την οικοδόμηση ενός δικαιότερου, σταθερότερου και περισσότερο ανεπτυγμένου κόσμου. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι της Ευρώπης που χρειάζονται μια ισχυρή Ευρώπη· ο κόσμος χρειάζεται επίσης μια Ευρώπη με προορατική φωνή.

Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η επιτυχία μίας Προεδρίας εξαρτάται πάντα από τη σαφήνεια του προγράμματός της. Οι προτεραιότητές μας για το επόμενο εξάμηνο είναι σαφώς καθορισμένες: η μεταρρύθμιση των Συνθηκών, μία ατζέντα για τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών και των κοινωνιών της Ευρώπης και η ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης στον κόσμο.

Η μεγαλύτερη πρόκληση, ασφαλώς, έγκειται στη διεξαγωγή της διαδικασίας μεταρρύθμισης των Συνθηκών, βάσει της εντολής που εγκρίθηκε στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αισθάνομαι ικανοποίηση που επιδοκιμάζω σε σας τα πλεονεκτήματα της στρατηγικής και των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται από τη γερμανίδα καγκελάριο, Angela Merkel, την οποία έχουμε στηρίξει σταθερά τους τελευταίους έξι μήνες. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τις σαφείς θέσεις που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμα που ενέκρινε βάσει της έκθεσης Barón Crespo-Brok, οι οποίες οδήγησαν σε συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών η οποία διατήρησε τους βασικούς στόχους της Συνταγματικής Συνθήκης και ενσωμάτωσε τα μηνύματα που έδωσαν το γαλλικό και το ολλανδικό δημοψήφισμα.

Η πρόοδος που σημειώθηκε στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέστη δυνατή μόνο ως αποτέλεσμα της ώθησης που δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο διατήρησε σε όλες τις περιπτώσεις μια ισχυρή, συνεκτική και εποικοδομητική θέση από αυτή την άποψη και δεν παραιτήθηκε ποτέ στο τότε αδιέξοδο.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21 και 22 Ιουνίου πήρε τη μορφή μιας σαφούς και ακριβούς εντολής, όπως πάντα θεωρούσε απαραίτητο η Πορτογαλία. Είμαστε τώρα σε θέση να προχωρήσουμε προς τα εμπρός.

Θα ήθελα να καταστήσω σαφές στο Κοινοβούλιο ότι υπάρχει ένα θέμα για το οποίο δεν έχω αμφιβολίες. Η αποφασιστική στιγμή ήταν τον Οκτώβριο του 2006 όταν οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των τριών χωρών που συνιστούσαν την τριάδα των Προεδριών –Γερμανία, Πορτογαλία και Σλοβενία– συμφώνησαν να δώσουν προτεραιότητα στην επίλυση του θεσμικού αδιεξόδου στο πρόγραμμά τους. Τότε, τον Οκτώβριο του 2006, λίγοι πίστευαν ότι ήταν δυνατός ένας τέτοιος στόχος. Το γεγονός είναι ότι ο εν λόγω στόχος είναι τώρα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας.

Προσεγγίζουμε συνεπώς το εν λόγω καθήκον με πίστη και θα πρέπει τώρα να το ολοκληρώσουμε μετατρέποντας την εντολή σε Συνθήκη. Γνωρίζω ότι αντιμετωπίζουμε μία δύσκολη και απαιτητική διαδικασία διαπραγματεύσεων και επίτευξης της συμφωνίας. Είμαι φυσικά προετοιμασμένος για τα προβλήματα που ανακύπτουν πάντα, ειδικά στα τελικά στάδια των διαπραγματευτικών διαδικασιών. Γνωρίζω, ωστόσο, ότι μπορούμε να το επιτύχουμε. Ένα πράγμα είναι σαφές σε μένα: η εντολή μας δεν είναι να αλλάξουμε την εντολή. Η εντολή μας είναι να την μετατρέψουμε σε Συνθήκη.

Η εντολή, επιπροσθέτως, είναι σαφής. Είναι σαφής ως προς το ποια τμήματα της προηγούμενης Συνταγματικής Συνθήκης πρέπει να εγκαταλειφθούν, ως προς το ποια πρέπει να διατηρηθούν και ως προς το ποιες καινοτόμες νέες πτυχές θα πρέπει να προστεθούν στη Συνθήκη της Νίκαιας.

Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, αξιότιμοι βουλευτές, είναι να επωφεληθούμε από την πολιτική ορμή. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Για αυτόν τον λόγο αποφάσισα να ανοίξω τη Διακυβερνητική Διάσκεψη στις 23 Ιουλίου, ξεχωριστά από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων. Την ίδια μέρα, θα διανείμουμε ένα σχέδιο Συνθήκης το οποίο θα έχει καταρτιστεί βάσει των λεπτομερών οδηγιών στο πλαίσιο της εντολής.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας εβδομάδας θα διεξάγουμε συνεδριάσεις με νομικούς εμπειρογνώμονες προκειμένου να εξετάσουμε το κείμενο και να εντοπίσουμε τυχόν δυσκολίες. Η άτυπη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών στις 7 και 8 Σεπτέμβρη θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση προόδου της εν λόγω διαδικασίας. Σκοπεύουμε να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο στο να διασφαλίσουμε ότι η συμφωνία για τη Συνθήκη θα μπορέσει να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Λισαβόνα στις 18 και 19 Οκτωβρίου. Αυτός είναι ο στόχος μας και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι το πλησιέστερο στο πνεύμα και την επιθυμία όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και επίσης αυτό που θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα της Ένωσης.

Στηρίζομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτός είναι εξάλλου ο λόγος για τον οποίο υποστήριξα ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τρεις εκπροσώπους στη Διακυβερνητική Διάσκεψη, και όχι δύο όπως στις προηγούμενες περιπτώσεις, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη εκπροσώπηση του παρόντος Κοινοβουλίου.

Για τον ίδιο λόγο, εξάλλου, πρόκειται να προτείνω, όποτε παρίστανται στη Διακυβερνητική Διάσκεψη αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων, το Κοινοβούλιο να εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του.

Γνωρίζω ότι μπορώ να βασίζομαι στη συνεισφορά όλων των θεσμικών οργάνων. Είμαι ευγνώμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που εξέδωσαν άμεσα τις γνώμες τους.

Είμαι ευγνώμων στο Κοινοβούλιο για τις προσπάθειές του προκειμένου να διασφαλίσει ότι η γνώμη του θα μπορούσε να εγκριθεί επίσης σήμερα, εκπληρώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να δοθεί η δυνατότητα στη Διακυβερνητική Διάσκεψη να αρχίσει επίσης αυτόν τον μήνα.

Γνωρίζω ότι μπορώ να βασίζομαι στην προθυμία όλων των κρατών μελών. Αυτή είναι στιγμή σύγκλισης όπου όλα τα θεσμικά όργανα ενώνονται έτσι ώστε μια άμεση απόφαση για τη Συνθήκη μπορεί να αποτελέσει σαφή ένδειξη της πεποίθησης και της αποφασιστικότητας της Ευρώπης να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά το σχέδιο της.

Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, η μεταρρύθμιση των Συνθηκών εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα καθήκοντα που καλείται να επιτελέσει η Ένωση τους επόμενους έξι μήνες και θα ήθελα, εάν μπορώ, να σας μιλήσω για λίγα λεπτά για ορισμένα άλλα εξαιρετικά σημαντικά θέματα στο πλαίσιο της Ένωσης. Εκτός από τα θεσμικά θέματα, οι πολίτες της Ευρώπης ζητούν απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν άμεσα την καθημερινή τους ζωή, στις οποίες αναγνωρίζουν ότι η Ευρώπη πρέπει να παράγει απτά αποτελέσματα που θα έχουν σημασία και θα συντελέσουν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους. Πιστεύω ότι κανείς δεν αμφιβάλλει ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει περαιτέρω στον εκσυγχρονισμό.

Μόλις πριν από επτά χρόνια, ο António Guterres, τότε πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, προσήλθε σε αυτό το Κοινοβούλιο να παρουσιάσει τη Στρατηγική της Λισαβόνας. Έως τώρα, η εν λόγω στρατηγική έχει αποτελέσει τον χάρτη πορείας για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας.

Αισθάνομαι συνεπώς ιδιαίτερη ικανοποίηση που σας λέω ότι η «Στρατηγική της Λισαβόνας» θα είναι ακόμη μια φορά στο επίκεντρο των σχεδίων μας. Η στρατηγική που καθορίστηκε το 2000 με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής, επενδύοντας σε γνώση και καινοτομία, εξακολουθεί να αποτελεί την ορθή πορεία προς τα εμπρός και να έχει τη στήριξη των κύριων ευρωπαϊκών πολιτικών δυνάμεων.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεισφέρουμε ενεργά σε έναν νέο γύρο της ατζέντας της Λισαβόνας, που θα εγκριθεί την άνοιξη του 2008 κατά τη διάρκεια της σλοβενικής Προεδρίας. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε γι’ αυτόν τον νέο γύρο διατηρώντας την ισορροπία μεταξύ των τριών συνιστωσών αυτής της ατζέντας, δηλαδή της οικονομικής, της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής συνιστώσας.

Η αναθεώρηση της εσωτερικής αγοράς θα μας επιτρέψει να δώσουμε έμφαση στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, στο άνοιγμα των αγορών, στον περιορισμό του συναφούς κόστους και στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι πολιτιστικές βιομηχανίες από την άποψη της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Το επόμενο εξάμηνο θα είναι επίσης ιδιαίτερα ενδιαφέρον όσον αφορά πολιτικές, ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιλογές, και σε αυτά τα θέματα η Ευρώπη μπορεί να έχει μόνο έναν στόχο: να συνεχίσει να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε περιβαλλοντικά θέματα και, ιδιαίτερα, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Θα ανταποκριθούμε συνεπώς στους στόχους προώθησης της συζήτησης σχετικά με ένα τεχνολογικό σχέδιο δράσης για την ενέργεια και το περιβάλλον, και θα υπογραμμίσουμε τον ρόλο των βιοκαυσίμων ιδίως στο πλαίσιο της έκθεσης που προέκυψε από την πρώτη διάσκεψη κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βραζιλίας.

Επιθυμούμε να δώσουμε στην κοινωνική διάσταση της «Στρατηγικής της Λισαβόνας» την προβολή και τη σημασία που της αρμόζει. Δέκα χρόνια μετά από την παρουσίαση της «Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση», θεωρούμε απαραίτητο να ενθαρρύνουμε έναν διάλογο σχετικά με τους καλύτερους τρόπους συντονισμού των πολιτικών απασχόλησης, με στόχο την ενίσχυση της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Αυτή η γραμμή δράσης που ακολουθεί η πορτογαλική Προεδρία θα συνδεθεί στενά με την κατάρτιση των ανθρώπινων πόρων, τον συνδυασμό του εργασιακού και του οικογενειακού βίου και την καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού.

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, με την πασίγνωστη ποικιλομορφία του, προϋποθέτει να σκεφτούμε μαζί για τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων, και επίσης να καθορίσουμε τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες στις αγορές εργασίας και τα συστήματα προστασίας κατά των κοινωνικών κινδύνων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο στόχος της συζήτησής μας σχετικά με την αποκαλούμενη «ευελιξία και ασφάλεια» θα πρέπει να είναι η εξεύρεση ολοκληρωμένων και ισορροπημένων λύσεων, που θα πρέπει να αντανακλώνται σε γενικές κοινές αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο που λαμβάνουν υπόψη τις ποικίλες κοινωνικές συνθήκες στα διάφορα κράτη μέλη.

Αξιότιμοι βουλευτές, για την πορτογαλική Προεδρία, μία από τις θεμελιώδεις αξίες του ευρωπαϊκού σχεδίου έγκειται στη διασύνδεση μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας. Σε αυτό το πλαίσιο, μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας θα είναι η ενίσχυση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος.

Η τρομοκρατία παραμένει μία από τις μεγαλύτερες απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Οι δημοκρατίες δεν φοβούνται την τρομοκρατία και ξέρουν πώς να μένουν ανυποχώρητες ενόψει της απειλής. Εάν υπάρχει καλό παράδειγμα αυτού του σθένους, το έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα η βρετανική κυβέρνηση, στην οποία θα ήθελα να μεταφέρω μήνυμα αλληλεγγύης από όλες τις χώρες της Ένωσης.

Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει συνεπώς να παραμείνει κοινός στόχος για όλα τα κράτη μέλη, επειδή μόνο η ευρωπαϊκή συνεργασία θα καταστήσει δυνατό να αποτρέψουμε την τρομοκρατία, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από αυτήν και να την καταπολεμήσουμε.

Η πορτογαλική Προεδρία θα εργαστεί για την εφαρμογή συνεχιζόμενων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής κατά της τρομοκρατίας, του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη συνεχιζόμενη εφαρμογή της στρατηγικής για τη αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών, η οποία θα επανεξεταστεί κατά τους επόμενους έξι μήνες.

Θεωρούμε συνεπώς επείγον να βρεθεί αντικαταστάτης για τον κ. De Vries και να καθορίσουμε τους πόρους και την εντολή που θα επιτρέψει στον αντικαταστάτη του να εκτελέσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του.

Αξιότιμοι βουλευτές, η ιστορία μας διδάσκει ότι δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς ασφάλεια. Για αυτόν τον λόγο η πολιτική ασφάλειας της Ένωσης είναι εξίσου απαραίτητη για τη διατήρηση του ανοικτού και ανεκτικού χαρακτήρα των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Αποτελεί συνεπώς πηγή υπερηφάνειας για μένα να πω ότι η Πορτογαλία ήταν αυτή που πρότεινε, και ήταν επίσης μια πορτογαλική εταιρεία που σχεδίασε το SIS-ONE4ALL, την τεχνολογική λύση με την οποία τα νέα κράτη μέλη θα μπορούσαν να καταστούν πλήρη μέλη της ζώνης Σένγκεν και δυνάμει της οποίας τα σύνορα με τις εν λόγω χώρες θα εξαφανιστούν στο τέλος της πορτογαλικής Προεδρίας.

Θα εκπληρώσουμε, συνεπώς, κατ’ αυτόν τον τρόπο μία από τις μεγαλύτερες επιθυμίες αυτών των πολιτών: ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων στο έδαφος της Ένωσης.

Αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα επίσης να πω λίγα λόγια σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική. Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Η Ευρώπη σήμερα αποτελεί μία περιοχή που υποδέχεται εκατομμύρια μεταναστών που κατοικούν, εργάζονται και ανατρέφουν τα παιδιά τους εδώ, και η συνεισφορά των οποίων είναι απαραίτητη για την ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη.

Πρέπει, συνεπώς, να καταρτίσουμε μία ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική η οποία θα βασίζεται στην πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, αλλά θα περιλαμβάνει επίσης και θα ενσωματώνει νόμιμους μετανάστες, θα συνεργάζεται αποτελεσματικά με τις χώρες προέλευσής τους και θα ρυθμίζει τις μεταναστευτικές ροές προς το κοινό συμφέρον.

Μόνο μια πολιτική αποτελεσματική τόσο στη χώρα προέλευσης όσο και στην χώρα προορισμού, μια πολιτική που αντιμετωπίζει τόσο τα αίτια όσο και τις επιπτώσεις, θα μπορεί να αντιμετωπίσει την κλίμακα του φαινομένου κατά τρόπο συμβατό με τις αξίες και τις ευθύνες μας.

Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, η τρέχουσα διεθνής κατάσταση δημιουργεί ειδικές ευθύνες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα τώρα να σας μιλήσω για την ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την πορτογαλική Προεδρία. Οι πολίτες της Ευρώπης είναι κατηγορηματικοί στο αίτημά τους να αναλάβουμε ενεργό ρόλο στο διεθνές προσκήνιο, βάσει των αξιών του διεθνούς δικαίου, του αμοιβαίου σεβασμού, του διαλόγου και της συνεργασίας. Ομοίως η διεθνής κοινότητα αναμένει από την Ένωση να διαδραματίσει έναν αφοσιωμένο και συνεκτικό ρόλο σε σημαντικές διεθνείς υποθέσεις.

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2007, υπάρχουν αποφάσεις για λεπτά παγκόσμια ζητήματα που δεν μπορούν να αναβληθούν – το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου, ο πυρηνικός φάκελος για το Ιράν, η ανθρωπιστική κρίση στο Νταρφούρ. Θα υπάρξει μια σειρά διασκέψεων κορυφής, με την Ινδία, την Κίνα, τη Ρωσία και την Ουκρανία. Οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο που ορίστηκε από τη σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον, που διεξήχθη υπό τη γερμανική Προεδρία, θα παρακολουθούνται τόσο στενά όσο θα ανέμενε κανείς για τόσο σημαντικές στρατηγικά σχέσεις.

Σε όλες τις περιπτώσεις, θα φανούμε αντάξιοι των ευθυνών μας ως κάτοχοι της Προεδρίας, και θα συνεργαστούμε στενά με τον Χαβιέ Σολάνα, Ύπατο Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε τρεις πρωτοβουλίες με τις οποίες συνδεόμαστε στενά και οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης έμφασης: τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Βραζιλίας, που έχει ήδη διεξαχθεί, τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής και τις ευρωμεσογειακές συναντήσεις.

Σε αυτή την πρώτη εβδομάδα της Προεδρίας, διεξήγαμε ήδη τη διάσκεψη κορυφής με τη Βραζιλία με στόχο την αναβάθμιση των σχέσεων σε υψηλότερο επίπεδο συνεννόησης και στενής συνεργασίας, σε όλα τα επίπεδα. Αυτή η πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα προσφιλής στους Πορτογάλους, καθώς μοιραζόμαστε τη γλώσσα μας και μεγάλο μέρος του πολιτισμού μας και της ιστορίας μας με τη Βραζιλία. Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε τις πολιτικές συνθήκες, βάσει των οποίων, όπως συμβαίνει και με άλλες αναδυόμενες οικονομικές δυνάμεις, θα μπορεί να δημιουργηθεί μια επίσημη σχέση αμοιβαίου οφέλους μεταξύ της Ευρώπης και της Βραζιλίας, η οποία εν συνεχεία θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε το είδος των σχέσεων που θα θέλαμε να απολαμβάνουμε με τη Λατινική Αμερική στο σύνολό της.

Οι στενότεροι δεσμοί με τη Βραζιλία θα αποφέρουν επίσης έμπρακτα αποτελέσματα όσον αφορά την ανταπόκρισή μας στις παγκόσμιες προκλήσεις. Η διάσκεψη κορυφής της προηγούμενης εβδομάδας με τον Πρόεδρο Λούλα κατέστησε επίσης δυνατό να διατηρηθεί ανοικτό ένα παράθυρο ευκαιρίας, το οποίο πρέπει τώρα να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ντόχα, και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το πλαίσιο. Είμαι μεταξύ αυτών που είναι της γνώμης ότι οι διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ντόχα αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη ρύθμιση της παγκοσμιοποίησης και ότι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων θα είναι απολύτως θετική. Αυτό θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Οι ευρωμεσογειακές υπουργικές διασκέψεις αποτελούν μέρος μιας σειράς διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι γνωστές ως διαδικασία της Βαρκελώνης και Νέα Πολιτική Γειτονίας. Αυτές οι διασκέψεις αποσκοπούν στην υπογράμμιση της σημασίας που αποσδίδουμε στην αναθέρμανση της κρίσιμης πολιτικής συζήτησης με τους εταίρους μας στον Νότο της Μεσογείου. Συμμεριζόμαστε κοινές ανησυχίες και αντιμετωπίζουμε προκλήσεις σχετικά με την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή που υπογραμμίζουν την αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των δύο πλευρών της Μεσογείου, και είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να βοηθήσουμε να υπερπηδηθούν ορισμένα εμπόδια σε καίριες περιοχές όπως η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η πιθανή συνεισφορά της διασποράς στις χώρες προέλευσής της, με τη στήριξη και την αφοσίωση των ευρωπαϊκών χωρών και των αρμόδιων διεθνών οργανισμών.

Τέλος, προτείνουμε τη διεξαγωγή μιας δεύτερης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Αφρικής, δεδομένου ότι είχαμε στηρίξει την προηγούμενη διάσκεψη κορυφής στο Κάιρο το 2000, η οποία, όπως θυμάστε, διεξήχθη υπό την πορτογαλική Προεδρία. Χωρίς να παραβλέπονται ορισμένες δυσκολίες που θα πρέπει να υπερκεραστούν, είμαστε πεπεισμένοι ότι δεν υπάρχει δικαιολογία για το γεγονός ότι δεν έχει διεξαχθεί συνεδρίαση αυτού του είδους σε ανώτατο επίπεδο για περισσότερο από επτά χρόνια, όταν πρόκειται για δύο ηπείρους με τόσο στενούς ιστορικούς δεσμούς και με τέτοιο βαθμό αλληλεξάρτησης στον σημερινό κόσμο.

Η Πορτογαλία είναι σε ιδιαίτερα καλή θέση για να αναλάβει αυτή την ευθύνη και βασίζεται κατά πολύ στην Αφρικανική Ένωση και σε όλες τις ευρωπαϊκές και αφρικανικές χώρες προκειμένου να διασφαλίσουν ότι αυτή η διάσκεψη κορυφής θα προσφέρει μια ευκαιρία αναβίωσης του διαλόγου και της συνεργασίας σε θέματα μέγιστου κοινού ενδιαφέροντος. Θα αναλάβουμε συνεπώς το καθήκον καθορισμού μιας νέας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικής με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, τη διασφάλιση της ειρήνης, την καταπολέμηση των ενδημικών ασθενειών και τη διατήρηση μιας ισορροπημένης εταιρικής σχέσης κατά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, προς το αμοιβαίο όφελος μας.

Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, αυτή είναι η ατζέντα μας, την οποία σας περιέγραψα εν συντομία. Έχω επίγνωση ότι ασκούμε την Προεδρία σε μία στιγμή που οι διεθνείς συγκυρίες είναι εξαιρετικά εύθραυστες και ότι ήμαστε φιλόδοξοι κατά τον καθορισμό των στόχων μας. Γνωρίζουμε ότι οι Προεδρίες δεν επιλύουν από μόνες τους όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν, γνωρίζουμε όμως επίσης ότι μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα εάν εγκρίνουμε σαφείς στόχους, εάν είμαστε ταπεινοί στον τρόπο που θα τους ακολουθήσουμε και εάν επιδείξουμε τη βούληση να επιτύχουμε την απαραίτητη συναίνεση.

Πολλοί ευρωπαίοι φιλόσοφοι περιγράφουν τον σημερινό κόσμο με χαρακτηρισμούς που έχουν το πρόθεμα «μετά» –μεταδημοκρατικός, μεταμοντέρνος ή μεταβιομηχανικός– είναι για αυτούς ένας μετα-κόσμος. Αυτό το οποίο σημαίνει πραγματικά αυτή η έννοια είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο αλλαγής, επιταχυνόμενης αλλαγής, και δεν κατανοούμε ακόμη πλήρως ό,τι βλέπουμε.

Μεταξύ όλων αυτών των αβεβαιοτήτων και των άγνωστων παραγόντων, εντούτοις, πιστεύουμε ότι ένα είναι σίγουρο: σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο το χειρότερο λάθος είναι να μένει κανείς ακίνητος. Αυτό είναι ένα λάθος που δεν πρέπει να διαπράξει η Ευρώπη. Αξιότιμοι βουλευτές, η σθεναρή πρότασή μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη δεν θα μείνει ακίνητη και να προωθήσουμε το ευρωπαϊκό σχέδιο χάριν της δημιουργίας ενός καλύτερου κόσμου.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κύριε Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρουσιάσατε το πρόγραμμά σας. Τα χειροκροτήματα έδειξαν πόσο καλή υποδοχή του επεφύλαξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πρωτίστως για τη σαφή σας δήλωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκπροσωπείται σε όλα τα επίπεδα της Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Αυτό το υποστηρίζατε πάντα εσείς προσωπικά, γεγονός που εγγυάται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να δώσει την έγκρισή του για τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Το Σώμα περιμένει επίσης με ιδιαίτερη ανυπομονησία τη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τον Πρόεδρο της Επιτροπής José Manuel Durão Barroso να μιλήσει στο Σώμα.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (PT) Κύριε Πρόεδρε, πρωθυπουργέ, αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα πρώτα από όλα να αποτίνω έναν πολύ ιδιαίτερο χαιρετισμό στον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας στο ξεκίνημα της πορτογαλικής Προεδρίας. Το πρόγραμμα που περιγράφηκε από την πορτογαλική Προεδρία είναι φιλόδοξο και απαιτητικό, και η Διακυβερνητική Διάσκεψη θα κατέχει φυσικά εξέχουσα θέση, ιδίως έως τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο, αλλά η πορτογαλική Προεδρία συνεπάγεται περισσότερα από το πολύ σημαντικό θέμα της Συνθήκης. Οι υπόλοιπες δύσκολες αποστολές περιλαμβάνουν τις εξωτερικές σχέσεις, με τη διεξαγωγή σημαντικών διασκέψεων κορυφής με πολλούς εταίρους μας, την εκ νέου παρουσίαση της Ατζέντας της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την Απασχόληση, και την καινοτομία.

Χθες η Επιτροπή ενέκρινε τη γνώμη της για τη Διακυβερνητική Διάσκεψη (ΔΔ). Όπως έχω ήδη δηλώσει στο παρόν Κοινοβούλιο, η επικείμενη ΔΔ θα διαφέρει πολύ από τις προγενέστερες. Χάρη στο έργο που έχει ήδη επιτελεστεί, στις προσπάθειες ιδίως της γερμανικής Προεδρίας, τις οποίες θα ήθελα επίσης να εξαίρω, και στο γεγονός ότι μπορέσαμε να σημειώσουμε τόσο σαφή πρόοδο, μπορούμε να πούμε ότι ο βαθμός λεπτομέρειας της παρούσας εντολής είναι άνευ προηγουμένου. Ποτέ μια ΔΔ δεν άρχισε με τόσο ακριβή εντολή. Σε ορισμένους τομείς, μάλιστα, η εντολή υιοθετεί τη διατύπωση της ΔΔ του 2004, ενώ σε άλλους χρησιμοποιεί άκρως εξειδικευμένη νομική και τεχνική γλώσσα. Ως αποτέλεσμα αυτού του βαθμού ακρίβειας, μπορούμε τώρα να πούμε ότι το κεντρικό ζήτημα δεν αφορά πλέον το πολιτικό της περιεχόμενο, καθώς αυτό επιλύθηκε ουσιαστικά όταν συναντηθήκαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά μάλλον την πιστή τήρηση του περιεχομένου της εντολής.

Πρέπει, συνεπώς, να είμαστε σαφείς σε αυτό. Θέλω να καταστήσω σαφή τη θέση της Επιτροπής: υποστηρίζουμε πλήρως την εντολή και θεωρούμε ότι το θέμα δεν χρειάζεται να συζητηθεί εκ νέου. Η ουσία του θέματος, όπως μας είπε ο κ. Sócrates, είναι να μετατρέψουμε την εντολή σε Συνθήκη. Δεν είναι να δημιουργήσουμε μια νέα εντολή. Αυτό θα ήταν κατά πολύ ένα βήμα προς τα πίσω και, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν αδιανόητο να υπαναχωρήσουμε από ό,τι έχει συμφωνηθεί ομόφωνα. Θα αποτελούσε ένδειξη σοβαρής έλλειψης πίστης εάν προσπαθούσαμε τώρα να διαπραγματευτούμε μια εντολή με την οποία έχουν συμφωνήσει όλοι. Είναι αδύνατο να οικοδομήσουμε μια ισχυρή Ευρώπη χωρίς πίστη στην αξία των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει.

Αληθεύει επίσης ότι, από την άποψη της Επιτροπής, η εντολή δεν είναι ούτε ιδανική ούτε τέλεια. Σε πολλά θέματα θα ήμαστε περισσότερο φιλόδοξοι. Κανείς δεν θεωρεί την εντολή απολύτως ιδανική, και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και λειτουργούσε πάντοτε το ευρωπαϊκό σχέδιο. Από το 1957, το σχέδιο ολοκλήρωσής μας κινείται προς τα εμπρός μέσω πολιτικών συμβιβασμών και όχι με ιδανικές λύσεις. Έτσι θα γίνει πάλι. Ούτε πρέπει να ξεχνούμε ότι η συμφωνία που επιτύχαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιτεύχθηκε δύσκολα, καθώς βασιζόταν σε μία λεπτή συμβιβαστική λύση. Η ευθύνη μας είναι να διατηρήσουμε αυτή τη συμβιβαστική λύση στη ΔΔ, καθ’ όλη την πορεία προς την τελική επικύρωση.

Η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως την πρόθεση της πορτογαλικής Προεδρίας να διεξάγει μια σύντομη, συμπυκνωμένη ΔΔ. Θα ξεκινήσει στις 23 Ιουλίου και, εάν όλα πάνε καλά, και θα κάνουμε τα πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα πάνε καλά, μπορεί να ολοκληρωθεί στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται, ωστόσο, του δικαιώματος να εκφράσει τη γνώμη της σχετικά με θέσεις και προτάσεις κυβερνήσεων κρατών μελών κατά τη διάρκεια της ΔΔ και, ιδίως, θα επαγρυπνούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η εντολή θα εκπληρωθεί δεόντως. Θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας να το πράξουμε αυτό.

Κύριε Πρόεδρε, πρωθυπουργέ, αξιότιμοι βουλευτές, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η πορτογαλική Προεδρία εκτείνεται πέραν αυτού του ζωτικού θέματος της Συνθήκης και με χαρά διαπιστώνω ότι ο πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Συμβουλίου σκοπεύει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη Στρατηγική της Λισαβόνας. Η Στρατηγική της Λισαβόνας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, την οποία παρουσιάσαμε εκ νέου συλλογικά το 2005, παράγει τώρα ορισμένα αρκετά ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί από 10% στα μέσα της δεκαετίας του ενενήντα στο 7% τον περασμένο Ιούνιο.

Οι αναλύσεις μας αποδεικνύουν ότι η διαρθρωτική ανεργία σημειώνει επίσης πτώση, γεγονός το οποίο είναι αρκετά ενθαρρυντικό για την Ευρώπη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Τα δεδομένα μας δείχνουν επίσης ότι σημειώθηκε αύξηση 50% στη γυναικεία απασχόληση. Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία είναι πολύ ευπρόσδεκτα σε μια Ευρώπη την οποία επιθυμούμε να καταστήσουμε ανταγωνιστικότερη, δικαιότερη και περιεκτικότερη.

Η οικονομική ανάπτυξη έχει επιτύχει επίσης τα υψηλότερα επίπεδά της από το 2000 και μετά, σε ένα πλαίσιο του μεγαλύτερου δυναμικού και ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, που μας οδηγεί να πιστέψουμε ότι η πρόσφατη ανάπτυξη είναι διαρθρωτική και όχι απλώς κυκλική. Δικαίως θα έλεγε κανείς ότι αυτή η πρόοδος οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μεταρρυθμίσεις που είχαν ως πηγή έμπνευσης την ανανεωμένη Ατζέντα της Λισαβόνας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. Γεγονός είναι ότι, παρέχοντας στις διάφορες κυβερνήσεις των κρατών μελών ένα κοινό μεταρρυθμιστικό πλαίσιο, η Ευρώπη διευκολύνει, υποστηρίζει και ενισχύει ακριβώς αυτή τη μετάβαση προς τη μεταρρύθμιση που, ομολογουμένως με διαφορετικές ταχύτητες και με διαφορετικές προοπτικές, όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εφαρμόζουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.

Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να υπογραμμίσουμε εδώ ότι η πολύ επικριμένη Στρατηγική της Λισαβόνας αποτελεί ζωτικό παράγοντα για τον οικονομικό και κοινωνικό εκσυγχρονισμό της Ευρώπης. Είναι, ωστόσο, γεγονός ότι δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό. Πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά προκειμένου να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονομία πιο ανταγωνιστική και η ευρωπαϊκή κοινωνία δικαιότερη. Συγκεκριμένα, πρέπει να αυξήσουμε τη συνεισφορά της καινοτομίας στην οικονομική ανάπτυξη. Γνωρίζω ότι αυτό αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της πορτογαλικής Προεδρίας και αυτό είναι κάτι που επικροτώ. Η καινοτομία αποτελεί την κινητήριο δύναμη πίσω από την τριαρχία του σχεδίου ενεργειακής τεχνολογίας, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας και της πρώτης Κοινότητας Καινοτομίας και Τεχνολογίας, η οποία σκοπεύουμε να αποδειχθεί ιδιαίτερα στοχοθετημένη σε ενεργειακά θέματα και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, και την οποία ελπίζουμε να δρομολογήσουμε κατά τη διάρκεια της πορτογαλικής Προεδρίας. Αυτό αποτελεί το σαφέστερο παράδειγμα ότι η ανανεωμένη Στρατηγική της Λισαβόνας αποσκοπεί να συνδέσει τις διάφορες πτυχές, όπως αυτή η καίρια πτυχή της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής ασφάλειας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί επιτυχία σε αυτόν τον τομέα, πρέπει να κάνουμε περισσότερα στον τομέα της καινοτομίας και για αυτόν τον λόγο χαίρομαι που διαπιστώνω ότι η πορτογαλική Προεδρία σκοπεύει να συμπεριλάβει την καινοτομία ως θεμελιώδες θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Η εκπαίδευση, η επιστημονική έρευνα και η καινοτομία αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της ευρωπαϊκής κοινωνίας που επιθυμούμε να οικοδομήσουμε σε απάντηση των πλέον πιεστικών ανησυχιών και προκλήσεων που θέτει αυτός ο νέος αιώνας.

Προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα, έχουμε εκπονήσει μια φιλόδοξη και συνεκτική στρατηγική με στόχο τη διασφάλιση της αειφορίας, της ασφάλειας εφοδιασμού και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ωστόσο, ότι για την επιτυχία αυτής της στρατηγικής πρέπει να επιδοκιμάσουμε θερμά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου, το οποίο αποτέλεσε κρίσιμη καμπή στην ιστορία της ενέργειας και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Προκειμένου να επιτύχουμε αποτελέσματα τώρα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Το τεχνολογικό σχέδιο στον τομέα των καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εν λόγω στρατηγικής. Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας, αποτελεί επίσης απαραίτητο μέσο για την αύξηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας κινητοποιώντας προσπάθειες σε ευρωπαϊκή κλίμακα και καλύτερη σύνδεση μεταξύ της γνώσης και της καινοτομίας.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι, όπως δηλώνει η Επιτροπή στη γνώμη που εγκρίναμε χθες, η μεταρρυθμιστική συνθήκη θα ενισχύσει την ικανότητα δράσης της Ένωσης στις εξωτερικές σχέσεις, γεγονός που είναι άκρως συμβολικό: δύο από τους κεντρικούς πυλώνες της πορτογαλικής Προεδρίας είναι η θεσμική μεταρρύθμιση και οι εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης. Η ενεργή συνεργασία μεταξύ της Προεδρίας και της Επιτροπής σε αυτόν τον τελευταίο τομέα είναι προφανής. Την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Sócrates και εγώ παρευρεθήκαμε στην τελευταία συνεδρίαση της συνόδου κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης στην Accra, και την επόμενη μέρα παρέστημεν στην πρώτη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Βραζιλίας.

Με τη Βραζιλία, τον τελευταίο στρατηγικό μας εταίρο, μοιραζόμαστε μια φιλόδοξη ατζέντα που περιλαμβάνει την ενέργεια, κυρίως τα βιοκαύσιμα, τα οποία επιθυμούμε να είναι βιώσιμα, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τις εμπορικές σχέσεις. Στην περίπτωση του διεθνούς εμπορίου, απευθύναμε σθεναρή έκκληση στον πρόεδρο Λούλα να επιτύχει συμφωνία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της Ντόχα. Η Επιτροπή υπογραμμίζει την εμπορική σημασία της Ντόχα επειδή το εμπόριο προωθεί την οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη. Το εμπόριο έχει ανασύρει εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια στην Ασία και μπορεί να συνεχίσει να το πράττει, όχι μόνο στις ασιατικές χώρες, αλλά και στη Νότιο Αμερική και την Αφρική.

Το διεθνές εμπόριο πρέπει, ωστόσο, να βασίζεται σε πολυμερείς κανόνες και οργανισμούς και η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην ενοποίηση των διεθνών κανόνων και της διακυβέρνησης. Η Ντόχα αποτελεί, ως εκ τούτου, θεμελιώδες θέμα. Δεν αφορά μόνο το εμπόριο, αν και το εμπόριο είναι σημαντικό αυτό καθαυτό, αφορά το πολυμερές όραμά μας. Δεν μπορούμε να στηρίζουμε ενεργά τις πολυμερείς ανταλλαγές και στη συνέχεια να υποστηρίζουμε τις μονομερείς ενέργειες όταν πρόκειται για το εμπόριο. Πρέπει να σημειώσουμε επίσης πρόοδο σε αυτό το θέμα επειδή δεν είναι μόνο μια ατζέντα για το εμπόριο, είναι μια ατζέντα για την κοινωνική ανάπτυξη, μια ατζέντα που μπορεί να ενισχύσει τους δεσμούς μας με τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Στην περίπτωση της Αφρικής, η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρώπης και της Αφρικής είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη διεθνή σταθερότητα. Η ΕΕ αποτελεί την κύρια πηγή χρηματοδοτικής, οικονομικής και τεχνικής βοήθειας για την Αφρική. Η Ευρώπη αποτελεί τον μείζονα εμπορικό εταίρο της αφρικανικής ηπείρου, που εισάγει περισσότερα από ό,τι όλες οι υπόλοιπες χώρες της G8. Από την έναρξη της εντολής της, η Επιτροπή στην οποία έχω την τιμή να προεδρεύω κατέστησε τις σχέσεις με την Αφρική μία από τις πλέον επείγουσες προτεραιότητες. Επί παραδείγματι, η Επιτροπή ίδρυσε το πρώτο ευρωπαϊκό κολέγιο ιστορίας εκτός της Ευρώπης στην Αντίς Αμπέμπα, όπου διεξήγαμε μία συνεδρίαση εργασίας με την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης. Εντούτοις, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των Ευρωπαίων και των Αφρικανών. Η επικείμενη διάσκεψη κορυφής μεταξύ ΕΕ και Αφρικής, που θα διεξαχθεί υπό την πορτογαλική Προεδρία, αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τον καθορισμό μιας φιλόδοξης ατζέντας, η οποία θα περιλαμβάνει πρακτικά θέματα όπως η ενέργεια, η μετανάστευση, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και, προφανώς η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε καθήκον να μιλήσουμε με τους αφρικανούς εταίρους μας για θέματα δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διακυβέρνησης. Μιλήσαμε με τον υπόλοιπο κόσμο, θα ήταν αδιανόητο να μην μιλήσουμε με την Αφρική. Υπάρχουν, ομολογουμένως, ορισμένα πολιτικά και διπλωματικά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν, αλλά αυτά τα προβλήματα, τη σημασία των οποίων οφείλουμε να αναγνωρίσουμε, δεν μπορούν και δεν πρέπει να αποτελέσουν εμπόδια για μια θεμελιώδη στρατηγική εταιρική σχέση για το μέλλον της παγκοσμιοποίησης. Η Αφρική και η Ευρώπη πρέπει να συνεργαστούν.

Έχω πει επανειλημμένως ότι η ΕΕ έχει μια αποστολή για τον 21ο αιώνα, δηλαδή την προώθηση της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ΕΕ δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι μια ομάδα χωρών με αποκλειστικό προορισμό την εσωστρέφεια. Μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μία δύναμη μεταρρύθμισης και σταθερότητας στον κόσμο, και για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων και για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών. Είμαστε μια κοινότητα αξιών, ιδίως των αξιών της ελευθερίας και της αλληλεγγύης. Η αφρικανική ήπειρος αποτελεί αναμφίβολα μια περιοχή που χρειάζεται τη στήριξη και τη δέσμευσή μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια της στο δράμα που εκτυλίσσεται τόσο κοντά της.

Πριν τελειώσω, θα ήθελα να ευχηθώ στην πορτογαλική κυβέρνηση κάθε επιτυχία και να επιβεβαιώσω την απόλυτη προθυμία της Επιτροπής να συνεργαστεί με την Προεδρία. Μπορώ να πω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Πορτογαλίας –μιας χώρας που έχει αποδείξει την αφοσίωσή της στην Ευρώπη– της πορτογαλικής κυβέρνησης και των αρχών, και όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας ότι θα συνεργαστούν με την Ευρώπη. Μοιραζόμαστε με την πορτογαλική Προεδρία το εξαιρετικό σλόγκαν που έχει επιλέξει για αυτήν την περίοδο: μια ισχυρότερη Ευρώπη για έναν καλύτερο κόσμο. Μαζί θα επιτύχουμε να εργαστούμε προς αυτόν τον σκοπό.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Sócrates, κύριε Barroso, κυρίες και κύριοι, η Ομάδα μου χαιρετίζει το φιλόδοξο σύνθημα της πορτογαλικής Προεδρίας: «Μια ισχυρότερη Ένωση για έναν καλύτερο κόσμο». Θέτοντας στο επίκεντρο της εντολής της τη βούλησή της για οικοδόμηση, η πορτογαλική Προεδρία ακολουθεί το παράδειγμα της γερμανικής Προεδρίας, και εκμεταλλευόμενος τη δυναμική των επιτευγμάτων της κ. Merkel, θα αποδείξετε, κύριε Sócrates, ότι η επιτυχία μιας Προεδρίας εξαρτάται από το γεγονός ότι διαθέτει ισχυρή πολιτική βούληση και στρατηγική σύγκλισης πάνω σε φιλόδοξες αλλά ρεαλιστικές προτεραιότητες.

Η επιτυχία σας θα εξαρτηθεί επίσης από τη συνεργασία σας με αυτό το Κοινοβούλιο. Συνεργαστείτε μαζί μας στενά στο έργο σας και στη λήψη των αποφάσεών σας.

Όσον αφορά την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, η θεσμική μεταρρύθμιση, η ασφάλεια των συμπολιτών μας, η συνέχιση της εσωτερικής αγοράς και η σταθεροποίηση της ανάπτυξης είναι οι κρίσιμες πτυχές της Προεδρίας σας. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 21 και 22 Ιουνίου περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των προόδων που περιέχονται στο προηγούμενο κείμενο. Αν τα κράτη μέλη την επικυρώσουν έως την άνοιξη του 2009, η Ευρώπη θα είναι επιτέλους σε θέση να λαμβάνει αποτελεσματικές, διαφανείς και δημοκρατικές αποφάσεις σε τομείς όπως η ασφάλεια, η οικονομική ανάπτυξη, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή και τα δημογραφικά θέματα.

Το να επανέλθουμε στις αναληφθείσες δεσμεύσεις θα ισοδυναμούσε με το να δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν χάρτινο πύργο: ένα χαρτί λιγότερο και όλο το κάστρο καταρρέει. Όσον αφορά την Ομάδα μας και ιδιαίτερα τον κ. Brok ο οποίος θα την εκπροσωπήσει– η Διακυβερνητική Διάσκεψη πρέπει να είναι αφιερωμένη στην τελική διατύπωση από νομικής πλευράς των αναθεωρημένων συνθηκών και θα πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαιρα, όπως επιθυμείτε, κύριε Sócrates, για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του φθινοπώρου.

Κύριε Sócrates, ενώ μια ισχυρότερη Ένωση για έναν καλύτερο κόσμο αποτελεί το κίνητρο του έργου σας, δεν μπορείτε να παραβλέψετε την ασφάλεια των συμπολιτών μας, και μιλήσατε επί μακρόν γι’ αυτό το θέμα σήμερα το πρωί. Οι τρομοκρατικές ενέργειες στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού στην Ευρώπη, και η διακοπή της κατάπαυσης του πυρός από την ETA μας ανησυχούν και απαιτούν τον αντιτρομοκρατικό συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριε Sócrates, γνωρίζω την απροθυμία των κρατών μελών να συνεργαστούν σε αυτόν τον τομέα. Η αρχή του «ο καθένας για τον εαυτό του» πρέπει να εξαλειφθεί· αυτή που πρέπει να επικρατήσει είναι η αρχή της ασφάλειας των λαών της Ευρώπης. Απέναντι στο διεθνές έγκλημα, τους τρομοκρατικούς πυρήνες, την πολυπλοκότητα των δικτύων, την επινοητικότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούνται, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μετανάστευση, διατρέχουμε τον κίνδυνο να ξεπεραστούμε από τα πράγματα και έχουμε χρέος να δράσουμε αμέσως. Η χηρεία της θέσης του συντονιστή καταπολέμησης της τρομοκρατίας της ΕΕ είναι απαράδεκτη. Σας ευχαριστούμε για τη δέσμευσή σας.

Κύριε Sócrates, ας επιδείξουμε την ίδια αποφασιστικότητα που επιδεικνύουμε για το θέμα της ασφάλειάς μας και για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια. Τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων απαιτούν από εμάς να σταθούμε ενωμένοι. Υπό την ηγεσία σας, προσδοκούμε περισσότερη συνοχή και μεγαλύτερη συμμετοχή των κρατών μελών σε ένα αποτελεσματικό μοντέλο συντονισμού κατά της τρομοκρατίας.

Όσον αφορά τις άλλες προτεραιότητες όπως η επιδίωξη της εσωτερικής αγοράς και η σταθεροποίηση της ανάπτυξης, οι συμπολίτες μας θα προσχωρήσουν στο ευρωπαϊκό ιδανικό μόνον αν μπορούν να διαπιστώσουν ότι το κοινωνικό μοντέλο μας, η ελεύθερη κυκλοφορία όχι μόνον ανθρώπων, εμπορευμάτων και κεφαλαίων, αλλά και υπηρεσιών, και η προαγωγή της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της καινοτομίας, αντικατοπτρίζονται σε μεγάλο αριθμό απτών βελτιώσεων στην καθημερινή ζωή τους.

Το να γίνουμε η πιο προηγμένη οικονομική ζώνη του κόσμου σημαίνει ότι έχουμε πολιτική βούληση και σθένος. Η Πορτογαλία τόλμησε να έχει τη στρατηγική της Λισαβόνας. Τώρα της δίνεται η ευκαιρία να διασφαλίσει την καλύτερη τεχνική υποστήριξη «μετά την πώληση». Θεωρούμε πολύτιμη τόσο την κοινωνική όσο και την οικονομική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Κύριε Sócrates, ελπίζουμε, όπως και εσείς, να σημειωθεί πρόοδος με την Αφρική σχετικά με τα θέματα της μετανάστευσης και οι δεσμοί μας με τη Βραζιλία και τις αναδυόμενες χώρες να ενισχυθούν. Όπως και εσείς, θεωρούμε τις διατλαντικές σχέσεις μία από τις προτεραιότητές μας. Τους τελευταίους μήνες η εταιρική σχέση μας σημείωσε ένα σημαντικό βήμα εμπρός από άποψη ποιότητας· τώρα πρέπει να σημειώσει πρόοδο. Σταθερές θέσεις όσον αφορά τον σεβασμό των αξιών μας και ένας συνεχής διάλογος πρέπει να κατευθύνουν τις σχέσεις γειτονίας μας με τα Βαλκάνια, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και, βεβαίως, τη Ρωσία.

Κύριε Sócrates, η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ σας εύχεται κάθε επιτυχία σε αυτήν την ισχυρότερη Ένωση για έναν καλύτερο κόσμο που επιθυμείτε διακαώς. Θα σας στηρίξουμε όσον αφορά την προάσπιση των αξιών της ειρήνης και της αλληλεγγύης, του σθένους και της ευθύνης.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, σχεδόν ακριβώς πριν από ένα χρόνο, την 1η Ιουλίου 2006, έγινε ένας ενδιαφέρων ποδοσφαιρικός αγώνας που τον κέρδισε η Πορτογαλία στα πέναλτι. Ήταν ένας αξιοσημείωτος αγώνας. Οι Πορτογάλοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και όλα τα πέναλτι ήταν επιτυχημένα. Τώρα η μπάλα είναι έτοιμη για το δικό μας πέναλτι. Είπατε όλα όσα χρειάζονται για τη Διακυβερνητική Διάσκεψη. Τώρα πρέπει να στείλετε τη μπάλα στα δίχτυα. Μετά από την ομιλία σας σήμερα το πρωί σχημάτισα την εντύπωση ότι έχετε εξίσου γερά νεύρα με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Αν σκοράρετε αυτή τη φορά, τότε θα πάρετε τον Οκτώβριο και το κύπελλο.

(Χειροκροτήματα)

Είμαστε ρεαλιστές, κύριε Sócrates! Η εντολή που διαπραγματευθήκαμε δεν περιλαμβάνει όλα όσα θέλαμε, όμως καταλαβαίνουμε πως δεν γινόταν κάτι παραπάνω στις διαπραγματεύσεις. Όμως η εντολή περιλαμβάνει αρκετά. Πρέπει να ξεκαθαρίσετε σε όλους όσους θα συμμετάσχουν στη Διακυβερνητική Διάσκεψη πως δεν υπάρχει περίπτωση υπαναχώρησης σε σχέση με όσα έχουν επιτευχθεί.

Θέλω να κάνω εδώ μία παρατήρηση που απευθύνεται στον συνάδελφο κ. Daul. Πρόσεξα ασφαλώς ότι αυτή είναι η θέση της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και ελπίζω ότι όλα τα μέρη της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ –ακόμα και οι πρόεδροι των επιτροπών της Ομάδας σας– θα συμμερίζονται την ίδια άποψη.

(Χειροκροτήματα)

Όσο ανώτερη είναι η επιτροπή, τόσο λιγότερο βέβαιος είμαι.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τι θα σήμαινε η υπαναχώρηση; Θα βρισκόμαστε πάλι στην κατάσταση κρίσης που μόλις ξεπεράσαμε. Και αν βρεθούμε ξανά σε κρίση, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, τότε δεν θα είναι πάλι δυνατό να επιτευχθούν οι αξιέπαινοι στόχοι που μόλις περιγράψατε. Πώς να επιτύχουμε μία συνεκτική στρατηγική της Λισαβόνας με μία Ευρώπη δύο ταχυτήτων; Το ένα αποκλείει το άλλο.

Έχετε δίκιο ότι πρέπει τώρα να δώσουμε νέα ζωή στη στρατηγική της Λισαβόνας. Πριν από τρία χρόνια αποφασίστηκε η αναβίωσή της. Τρία χρόνια έχουν περάσει, αλλά δεν έχουμε προχωρήσει πολύ. Είναι καλό ότι τώρα λέτε ως προεδρία του Συμβουλίου ότι τώρα θα κινητοποιηθούμε για να προχωρήσουν και να επιταχυνθούν τα πράγματα. Η επιτάχυνση πρέπει όμως να γίνει κυρίως για δύο λόγους: έχετε δίκιο όταν λέτε πως θέλετε να βασιστείτε στα προσόντα. Αν θέλουμε να γίνουμε η πιο ανταγωνιστική, βασισμένη στη γνώση ήπειρος, πρέπει να βασιστούμε στα προσόντα. Αυτό που επιθυμούμε, πρωτίστως, από τη στρατηγική της Λισαβόνας είναι η κοινωνική σταθερότητα.

Εάν έχουμε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη –και την έχουμε, έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, οι μεταρρυθμίσεις έχουν αποτελέσματα, και στη χώρα μου έχουμε τώρα αποτελέσματα χάρη στην κυβέρνηση του κ. Schröder– εάν έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, τότε αυτό που χρειαζόμαστε είναι κυρίως να είναι μόνιμη η ανάπτυξη και να φέρει μόνιμη κοινωνική σταθερότητα. Διαφορετικά, η στρατηγική της Λισαβόνας είναι άχρηστη.

Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, είπατε πολύ σωστά ότι αν αναζητήσουμε ένα θέμα που μας αναγκάζει να ενεργήσουμε ως κοινότητα, και οι 27 μαζί, και να έχουμε τεράστια υποστήριξη από τον πληθυσμό, το θέμα αυτό είναι η προστασία του κλίματος. Οι συναυλίες του Live Earth το περασμένο σαββατοκύριακο μας έδειξαν με εντυπωσιακό τρόπο με πόσον ενθουσιασμό είναι πρόθυμοι οι νέοι να αγωνιστούν για μία ιδέα. Ας εκμεταλλευτούμε αυτόν τον ενθουσιασμό. Οι νέοι αυτοί πηγαίνουν στη συναυλία και μετά αναρωτιούνται: και τώρα τι θα γίνει;

Τη λύση δεν μπορούν να τη δώσουν ο Bono και ο Herbert Grönemeyer. Μπορούν ίσως να την προαγάγουν, αλλά εμείς πρέπει να την προσφέρουμε μέσω συγκεκριμένων δράσεων. Εάν όμως την προσφέρουμε και αν υλοποιήσουμε τους φιλόδοξους αυτούς στόχους, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα έχουμε την υποστήριξη του πληθυσμού της Ευρώπης, και ακριβώς αυτό χρειάζεται το ευρωπαϊκό σχέδιο.

Μιλώντας για την προστασία του κλίματος, κύριε πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ για τη στρατηγική σας για την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, γιατί χωρίς αυτές δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτή η προστασία του κλίματος. Για την Αφρική πρέπει να πούμε το εξής: το δράμα είναι πως αυτή η ήπειρος υποφέρει πιο πολύ από τη θέρμανση του πλανήτη ενώ συμβάλλει λιγότερο σε αυτήν. Αυτός είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για τα βάσανα των Αφρικανών.

Σας ευχαριστώ και για τη θέση σας για τη Λατινική Αμερική. Οι διατλαντικές σχέσεις της ΕΕ συμπεριλαμβάνουν πολύ περισσότερα από τη σχέση μας με τις ΗΠΑ. Κύριο καθήκον μας είναι να υποστηρίξουμε τη λατινοαμερικανική ήπειρο στην πολυμερή λύση των διεθνών κρίσεων, στη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, στην αντιμετώπιση των οικονομικών κρίσεων που προκαλούνται από τις χρηματοοικονομικές αγορές. Ποιες χώρες επλήγησαν περισσότερο από αυτό; Η Αργεντινή, αλλά και η Βραζιλία. Η συνεργασία της ηπείρου μας με τη λατινοαμερικανική ήπειρο είναι απαραίτητη. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που η Ομάδα μας θα αναλάβει και θα υποστηρίξει το φθινόπωρο και σας είμαστε ευγνώμονες διότι διοργανώσατε αυτή τη διάσκεψη κορυφής.

Υπάρχουν εδώ στο Σώμα άνθρωποι που εκνευρίζονται αμέσως όταν δύο άντρες από το ίδιο έθνος μιλούν διαδοχικά. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα είδαμε έναν πορτογάλο προεδρεύοντα του Συμβουλίου από την Αριστερά και έναν πρώην προδρεύοντα του Συμβουλίου από τη Δεξιά να συνεργάζονται για την Ευρώπη. Αυτό το θεωρώ αξιοσημείωτο. Η υπέρβαση όσων μας χωρίζουν στην πατρίδα μας για να εργαστούμε μαζί στην Ευρώπη για όλους τους άλλους, αυτή η ιδέα της συντροφικότητας, της υπέρβασης όσων μας χωρίζουν, αυτό ακριβώς είναι η ουσία της ευρωπαϊκής ιδέας. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε για να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, όχι μόνο η ίδια η Ευρώπη, αλλά ολόκληρος ο κόσμος χρειάζεται μία ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη. Αυτό θα το επιτύχουμε ξεπερνώντας αυτά που μας χωρίζουν και εστιαζόμενοι σε αυτά που μας ενώνουν. Γι’ αυτό εύχομαι στην Προεδρία σας κάθε επιτυχία.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, το πρόγραμμα που παρουσιάσατε συνδυάζει σαφείς στόχους με υπέρμετρη φιλοδοξία. Η επιτυχία δεν είναι δεδομένη, οι Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες όμως έχουν υψηλές προσδοκίες για ένα ντουέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους δύο Josés. Φαίνεται πράγματι ότι ανταγωνίζεστε για τις δάφνες του οικονομικού φιλελευθερισμού. Όπως θα έλεγε η βρετανική εφημερίδα Daily Mirror, «Είναι ο μόνος τρόπος, José!»

Ποιος, εάν όχι εσείς οι δύο, θα μπορούσε να πείσει τις κυβερνήσεις της Ευρώπης για την ομορφιά της Λισαβόνας και τη σημασία της ατζέντας της; Θέστε εκ νέου σε λειτουργία τη Λισαβόνα – την ανάγκη εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών, τη δέσμευση στη δημοσιονομική πειθαρχία και τη διαχείριση του χρέους, τον αγώνα για την ολοκλήρωση και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. Ναι, ακόμη και σε πείσμα της λαϊκίστικης αντιπολίτευσης των ίδιων σας των κομμάτων. Δεν είναι μόνο στην Ασία που η ελεύθερη αγορά ανέσυρε από τη φτώχια εκατομμύρια ανθρώπων – έπραξε το ίδιο για 50 εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ τα τελευταία 10 χρόνια μόνο. Και το κυριότερο, υπάρχει ανάγκη για αειφόρο οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη η οποία θα βασιστεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας και όχι στη μεθόδευση της συναλλαγματικής ισοτιμίας με στόχο τη σταδιακή αύξηση της ανάπτυξης που βασίζεται στις εξαγωγές. Ως εκ τούτου, η Ομάδα μου επιδοκιμάζει ιδιαίτερα την πρωτοβουλία σας να ανοίξετε συζήτηση σχετικά με τον συνδυασμό ευελιξίας και ασφάλειας (flexicurity). Πρέπει να εκσυγχρονίσουμε την κοινωνική προστασία και τα συστήματα παροχών προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις μιας παγκόσμιας αγοράς. Ας προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, όχι τις μη ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας. Το δίχτυ κοινωνικής ασφαλείας θα πρέπει να προστατεύει όχι τις προβληματικές επιχειρήσεις αλλά μάλλον τους εργαζόμενους σε αυτές, βοηθώντας τους να βρουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Το μόνο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο που έχει σημασία για μένα είναι το μοντέλο που προστατεύει την ευημερία μας προετοιμάζοντας τους πολίτες μας για το μέλλον.

Και, ναι, εάν μιλούμε για το μέλλον, ας μην λησμονούμε την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ας εξετάσουμε πώς μπορούμε να συγκεράσουμε τις ατζέντες της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ και να χρησιμοποιήσουμε την καινοτομία σε πράσινες τεχνολογίες προκειμένου να μας βοηθήσουν να γίνουμε περισσότερο καινοτόμοι, να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και να τεθούμε επικεφαλής παγκοσμίως όσον αφορά τον καθορισμό της ατζέντας της κλιματικής αλλαγής.

Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, ορθά δίνετε έμφαση στην Αφρική – που ανακαλύφθηκε, αποτέλεσε αντικείμενο εκμετάλλευσης και εν συνεχεία εγκαταλείφθηκε από τους Ευρωπαίους. Το γεγονός ότι συγκαλέσατε την πρώτη διάσκεψη κορυφής μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής εδώ και επτά χρόνια τα λέει όλα. Είναι η ξεχασμένη ήπειρος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η Αφρική χρειάζεται την Ευρώπη, και η Ευρώπη χρειάζεται την Αφρική προκειμένου να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τη μετανάστευση, τις ασθένειες και την κλιματική αλλαγή.

Η Κίνα προσφέρει χρήματα για φυσικούς πόρους και όπλα για χρήματα. Αυτή είναι η οδός της οικονομικής αποικιοκρατίας του 21ου αιώνα και είναι η λάθος οδός προς το μέλλον για την Αφρική. Η Ευρώπη όμως πρέπει να αποφεύγει να μιλά για τις διαστάσεις της αυτοκρατορίας. Ας διδαχθούμε από το παρελθόν και ας σφυρηλατήσουμε μια νέα και γενναιόδωρη εταιρική σχέση.

Στη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, εκτιμούμε το γεγονός ότι η Προεδρία σας θα επικεντρωθεί σε μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση του τομέα της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τα αποκαλυπτικά σχόλια του υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, κ. Schäuble, η Ομάδα μου θα επαγρυπνεί όσον αφορά τη διάβρωση των ατομικών ελευθεριών στις οποίες στηρίζεται η κοινωνία μας.

(Χειροκροτήματα)

Επιθυμούμε το Συμβούλιο να εγκρίνει την απόφαση πλαίσιο για τις δικονομικές εγγυήσεις ως αναγκαίο συνοδευτικό μέτρο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Επίσης, συνιστούμε προσοχή όσον αφορά την υιοθέτηση μιας αντίδρασης έναντι της τρομοκρατίας η οποία θα αλλάξει τον χαρακτήρα της κοινωνίας μας περιορίζοντας τις ελευθερίες για τις οποίες αγωνιστήκαμε στην Επανάσταση των Γαρυφάλλων.

Πριν από δύο εβδομάδες, το παρόν Κοινοβούλιο επικρότησε το Συμβούλιο για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την εντολή της ΔΔ, την περασμένη εβδομάδα όμως πληροφορηθήκαμε από ορισμένους συναδέλφους σας στο Συμβούλιο ότι επρόκειτο για κενά λόγια. Συνεπώς, ήταν μια μάλλον εφήμερη νίκη. Πιστεύω ότι δεν εκφράζω μόνο την άποψη της Ομάδας μου αλλά πολλών συναδέλφων στο παρόν Κοινοβούλιο όταν ζητώ να μην εξασθενήσει το πακέτο που συμφωνήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου.

Από μια σχολή στη χερσόνησο Sagres, η χώρα σας κέρδισε παγκόσμια φήμη ως έθνος θαλασσοπόρων. Ως Προεδρεύων του Συμβουλίου, θα χρειαστείτε αυτές τις δεξιότητες προκειμένου να διαπλεύσετε τα επικίνδυνα νερά των διαπραγματεύσεων του Συμβουλίου.

Σας ευχόμαστε καλή τύχη και ούριους ανέμους. Boa sorte!

(Χειροκροτήματα)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. DOS SANTOS
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley, thar ceann an Ghrúpa UEN. – A Uachtaráin, is í an aidhm is mó a bheidh ag an Uachtaránacht seo a chinntiú go síneoidh ceannairí an Aontais Eorpaigh Conradh nua an Aontais Eorpaigh níos déanaí sa bhliain. Tháinig na ceannairí ar shocrú ginearálta polaitíochta ag an gcruinniú mullaigh deireanach ach tá obair mhór fós le déanamh sula mbeidh an conradh cinntithe go hiomlán. Beidh an Phortaingéil i mbun cruinnithe mullaigh go hidirnáisiúnta leis an mBrasaíl, le ceannairí na hAfraice agus le rialtais Mheiriceá, na Síne agus na hIndia.

(EN) Και συγκεκριμένα όταν μιλούμε για την Αφρική όλοι έχουμε διαπιστώσει τις δυσκολίες και τις ανησυχίες που έχουν εγείρει πολλοί συνάδελφοι σε σχέση με την παρουσία ορισμένων σε αυτή τη διάσκεψη. Ίσως αυτό θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία για μας, αντί να φωνάζουμε «όχι» από τη θέση του θεατή, να ενθαρρύνουμε και άλλες αφρικανικές χώρες να συνεργαστούν μεταξύ τους, να χρησιμοποιήσουν την ανοικτή μέθοδο συντονισμού σε σχέση με το πώς θα πρέπει να είναι οι δημοκρατικοί έλεγχοι και οι κατάλληλες διαδικασίες για τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες όταν συναντηθούμε σε αυτή την αφρικανική διάσκεψη κορυφής.

Το Νταρφούρ αναφέρεται συχνά αλλά σπάνια δίνεται σε αυτό πραγματική σημασία, και η αφρικανική σύνοδος κορυφής μας παρέχει ακόμη μία ευκαιρία να φέρουμε κοντά τα διαφορετικά μέρη και στοιχεία αυτής της διαμάχης προκειμένου να μπορέσουμε να βρούμε μια σαφή οδό προς τα εμπρός.

Όσον αφορά τη μεταρρυθμιστική συνθήκη –όπως ορθά αναφέρατε, η εντολή της ΔΔ έχει καθοριστεί με πολύ συγκεκριμένους όρους– από πολλές απόψεις, παρά τα όσα ενδεχομένως πιστεύουν άλλοι, θα πρέπει να διευρύνουμε ή να αλλάξουμε αυτούς τους όρους. Καλύτερα να ασχοληθούμε με αυτά που βρίσκονται ενώπιόν μας και με αυτά που έχουν εγκριθεί από τις 27 κυβερνήσεις.

Εάν μπορούσα να συνοψίσω σε μία μόνο φράση σε τι θα πρέπει να συνίσταται η μεταρρυθμιστική συνθήκη, η μεταρρυθμιστική συνθήκη αποσκοπεί στο να μας δώσει την ελευθερία που επιζητούμε, η οποία δεν ισοδυναμεί με την ελευθερία να κάνουμε ότι θέλουμε, αλλά αντίθετα, με την ελευθερία να επιτυγχάνουμε ό,τι επιθυμούμε. Συγκεκριμένα, όταν μιλούμε για αυτή την ελευθερία, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το κλίμα μας και ιδίως την κλιματική αλλαγή. Όπως είπα στη Λισαβόνα, επικροτώ το γεγονός ότι η διάσκεψη κορυφής στη Βραζιλία μας έδωσε τη δυνατότητα να προβάλουμε την ιδέα αυτή καθαυτή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να εξετάσουμε τρόπους δημιουργίας μιας νέας παγκόσμιας οργάνωσης εμπορίου και εταιρικής σχέσης με τον αναπτυσσόμενο κόσμο και, προπάντων, να διασφαλίσουμε στους πολίτες μας τα δικαιώματα και την ελευθερία να επιτύχουν στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, μια ισχυρότερη Ευρώπη για έναν καλύτερο κόσμο.

(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην Ομάδα μου και σε εμένα προσωπικά άρεσε πολύ το σύνθημα σας «Μια ισχυρότερη Ευρώπη για έναν καλύτερο κόσμο» και πιστεύω πως τρία είναι τα πράγματα που πρέπει να πράξει η πορτογαλική Προεδρία για να μην λησμονήσουμε αυτήν την πιο ισχυρή Ευρώπη τους προσεχείς έξι μήνες.

Όσον αφορά τη διακυβερνητική διάσκεψη, δεν πρέπει να επιδείξετε καμία ανοχή έναντι όσων επιθυμούν μια αναθεώρηση προς τα κάτω των συμφωνιών που έχουν επιτευχθεί, αλλά θα πρέπει, παράλληλα, να διερευνήσετε τις πιθανότητες για ενδεχόμενες βελτιώσεις, όπως στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, και να επιδιώξετε την προώθηση και την επίτευξη του ανοίγματος της διακυβερνητικής διάσκεψης στη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη δημόσια συζήτηση. Αυτοί είναι, κατά την άποψή μας, οι όροι για την επιτυχία της μεταρρύθμισης των Συνθηκών, μιας μεταρρύθμισης που δεν θα είναι η τελευταία, καθώς δεσμευόμαστε από τώρα ενώπιον του Κοινοβουλίου να ανακινήσουμε τη μάχη για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα.

Σε σχέση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, δεν πιστεύουμε πως είναι δυνατόν να σημειωθεί καμία πρόοδος εάν τους προσεχείς έξι μήνες δεν μπορέσετε μαζί με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να ενισχύσετε την ατζέντα για την κλιματική αλλαγή, η οποία δεν μπορεί να διαχωρίζεται από την ατζέντα της Λισαβόνας. Μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν επί γερμανικής Προεδρίας, ήλθε η στιγμή να δράσουμε απορρίπτοντας τις προσπάθειες πολλών κρατών μελών να μας οδηγήσουν σε δοσοληψίες και διαπραγματεύσεις, στις οποίες κάθε πλευρά έχει ως στόχο να μειώσει στο ελάχιστο τις υποχρεώσεις της.

Για τον λόγο αυτόν θέλουμε να επαναφέρουμε –και σας παρακαλούμε να τη λάβετε υπόψη– την ιδέα ενός Συμφώνου για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή ασφάλεια, το οποίο θα βασίζεται στον στόχο για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στους 2°C σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο και σε μέσα που θα περιλαμβάνουν μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων, ακριβώς όπως στο Σύμφωνο Σταθερότητας. Τρεις πρέπει να είναι οι γραμμές δράσης, για τις οποίες θα επιθυμούσαμε συγκεκριμένα αποτελέσματα εντός έξι μηνών και μια τοποθέτησή σας από τη σημερινή κιόλας συζήτηση: το ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας· το ζήτημα των μεταφορών, οι οποίες έμειναν δυστυχώς εκτός των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν την άνοιξη, μολονότι ευθύνονται για το 30% των εκπομπών· και το ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για τις οποίες δυστυχώς η Επιτροπή Barroso δεν έχει κάνει ακόμη τίποτε, κυρίως όσον αφορά την οδηγία για τη θέρμανση και την ψύξη.

Κύριε Πρόεδρε, το ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μου δίνει την ευκαιρία να σας επιστήσω την προσοχή στο θέμα του βιοκαυσίμου και των σχέσεων με τη Βραζιλία. Μας ανησυχεί και δεν μας αρέσει η μυστικιστική προσέγγιση και οι θαυματουργές ιδιότητες που αποδίδει ο Πρόεδρος Λούλα στο βιοκαύσιμο, το οποίο παρουσιάζεται ως ο νέος «πράσινος χρυσός». Δεν μας αρέσει επίσης καθόλου το γεγονός ότι στην ατζέντα δεν συμπεριελήφθησαν τα ζητήματα της αποψίλωσης των δασών, της παράνομης εισαγωγής ξυλείας, της ασφάλειας των τροφίμων και της ευρωπαϊκής συμβολής στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Θα ήθελα εν συντομία να προβώ σε ένα ανάλογο σχόλιο για την Αφρική. Τα ωραία λόγια των Προέδρων Sócrates και Barroso κρύβουν μια ανησυχητική πτυχή, την οποία θα ήθελα να λάβετε υπόψη: την πίεση που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορες αφρικανικές χώρες για να υπογράψουν τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μέχρι το τέλος του έτους. Η Επιτροπή εκμεταλλεύεται τα χρήματα του Ταμείου Ανάπτυξης για να πείσει τις χώρες αυτές, σε πολλές από τις οποίες η κοινωνία των πολιτών είναι αντίθετη στη συμφωνία, καθώς, σε τελική ανάλυση, το πλήρες άνοιγμα των αγορών τους θα είχε ως μοναδικό αποτέλεσμα τη μείωση και τον περιορισμό της ικανότητάς τους να ενσωματωθούν στη διεθνή αγορά.

Θα ήθελα να πω και πολλά άλλα, κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν έχω τον χρόνο. Ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία στο μέλλον.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, όσα μόλις ακούσαμε από τον παρόντα Πρόεδρο του Συμβουλίου αποδεικνύουν ότι αυτή πρόκειται να αποτελέσει μια ακόμη χαμένη ευκαιρία για να συμπεριληφθούν στην ατζέντα ορισμένα από τα σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που χρειάζονται αλλαγές όσον αφορά την πολιτική και αντιδράσεις εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της Κοινότητας: επί παραδείγματι, η άνιση κατανομή εισοδήματος, η αυξημένη ανασφάλεια στην απασχόληση και η φτώχεια στην οποία διαβιούν περίπου 80 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των ολοένα αυξανόμενων αριθμών χαμηλόμισθων εργαζομένων με λιγότερα δικαιώματα, ηλικιωμένων με μηδαμινές συντάξεις, και γυναικών και παιδιών που στερούνται θεμελιώδη δικαιώματα.

Αντί να δώσει προτεραιότητα στην αλλαγή των στόχων και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έτσι ώστε να ζητήσει να υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο, να ελέγχει την άνοδο των επιτοκίων και να σταματήσει την επιδείνωση της κοινωνικής αδικίας, εκείνος επιμένει στην εμμονή του με τις κύριες προτάσεις που περιέχονται στο νεοφιλελεύθερο και μιλιταριστικό σχέδιο Συνταγματικής Συνθήκης και στη μεγαλύτερη συγκέντρωση εξουσίας των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων. Αντί να αγωνίζεται για την απόσυρση, ή τουλάχιστον μια ριζική αναθεώρηση, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της Στρατηγικής της Λισαβόνας, προκειμένου να τονώσει τις επενδύσεις στον δημόσιο τομέα και τις ΜΜΕ, να χαλιναγωγήσει την απορρύθμιση και την ιδιωτικοποίηση των θεμελιωδών τομέων και δημόσιων υπηρεσιών με στόχο τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας με δικαιώματα και τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, εκείνος δίνει έμφαση στην ιερή αγελάδα του ανταγωνισμού με στόχο την αύξηση της εξουσίας των οικονομικών και χρηματοοικονομικών ομίλων. Αντί να προτείνει μέτρα για τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των εργαζόμενων και να ελαφρύνει την ολοένα περισσότερο επισφαλή κατάσταση εκατομμυρίων εργαζομένων, ιδίως γυναικών και νέων –όπως ζήτησαν αρκετές χιλιάδες άνθρωποι στη διαδήλωση που οργανώθηκε από τη Γενική Συνομοσπονδία Πορτογάλων Εργαζομένων στις 5 Ιουλίου στο Guimarães– αυτό που διαπιστώνουμε είναι έμφαση στον συνδυασμό ευελιξίας και ασφάλειας, ο οποίος περισσότερο από οτιδήποτε άλλο σημαίνει ευέλικτη εκμετάλλευση των εργαζομένων.

Για αυτόν τον λόγο, τονίζουμε την ανάγκη για μια ριζική αλλαγή εκ μέρους της ΕΕ, και για αυτόν τον λόγο λέμε ότι είναι ώρα να ακούσουμε τις απαιτήσεις των πολιτών, να επεκτείνουμε τη δημοκρατία και να δεσμευτούμε για μια δικαιότερη κοινωνική Ευρώπη η οποία θα χαρακτηρίζεται από πρόοδο και δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος· είναι η ώρα να τηρήσουμε την αρχή των κυρίαρχων κρατών με ίσα δικαιώματα, να ενισχύσουμε τη διεθνή συνεργασία και αλληλεγγύη και να δεσμευτούμε σταθερά στην ειρήνη, είτε στη Μέση Ανατολή, την Παλαιστίνη, το Ιράκ, το Αφγανιστάν ή την Αφρική.

Επιβεβαιώνουμε την αντίθεσή μας στο αποκαλούμενο σχέδιο μεταρρυθμιστικής Συνθήκης, το οποίο όμως, στην πράξη, δεν είναι τίποτα άλλο από αναπαραγωγή της Συνταγματικής Συνθήκης μέσω ενός μεγάλου προπετάσματος καπνού με σκοπό την καταστρατήγηση των δημοψηφισμάτων και τη μείωση της δημοκρατίας και της δυνατότητας των ανθρώπων και των εθνικών οργάνων να εισακουστούν, από φόβο για πλουραλιστικές συζητήσεις και για την κοινή γνώμη στις χώρες μας. Για αυτόν τον λόγο επιθυμούμε ένα δημοψήφισμα σε κάθε κράτος μέλος, όπως απαιτεί η κοινή γνώμη στα κράτη μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρόσφατα μια πολωνική εφημερίδα δημοσίευσε την εξής ιστορία. Ποιο ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό δημοψήφισμα; Απάντηση: όταν ο Θεός έχοντας πλάσει την Εύα, είπε στον Αδάμ: «διάλεξε τη σύζυγό σου».

Η παρομοίωση με τη σημερινή πραγματικότητα είναι επιτυχής. Σήμερα, πολύ μακριά από τον επίγειο παράδεισο, η πορτογαλική Προεδρία διαδέχεται τη γερμανική Προεδρία. Αυτή η τελευταία σημαδεύτηκε από την ταχυδακτυλουργία της, σε μια προσπάθεια να επιβάλει στους Γάλλους και τους Ολλανδούς ένα κείμενο ελάχιστα παραλλαγμένο και ρετουσαρισμένο το οποίο αυτοί είχαν απορρίψει με δημοψήφισμα. Αυτή η μίνι συνθήκη δεν είναι τίποτε άλλο από ένα μεταμφιεσμένο Σύνταγμα. Πριν μερικά χρόνια, ο κ. Padoa-Schioppa, ο πατέρας του ευρώ, έγραψε ένα άρθρο σε γαλλική εφημερίδα, η ουσία του οποίου ήταν ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πηγάζει περισσότερο από τον πεφωτισμένο δεσποτισμό παρά από τη δημοκρατία. Με αυτήν τη χονδροειδή χειραγώγηση έχουμε σήμερα μια ζωντανή απεικόνιση αυτής της διαπίστωσης. Πώς μπορεί κανείς να πει ότι το νέο κείμενο ανταποκρίνεται στην επιθυμία που εξέφρασαν οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί κατά τη διάρκεια των δημοψηφισμάτων αν αυτό δεν υποβληθεί σε μια ακόμη τέτοια δοκιμασία με δημοψήφισμα;

Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, θα διατυπώσω στην Αίθουσα αυτή μια ευχή στην έναρξη της πορτογαλικής Προεδρίας: αν δεν θέλουμε οι λαοί της Ευρώπης να γυρίσουν την πλάτη τους μια για πάντα στην πολιτική τάξη, τότε η πορτογαλική Προεδρία θα πρέπει να σταματήσει εντελώς τις μεθόδους μιας άλλης εποχής και να αναλάβει αμέσως τη μόνη αληθινή ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση που οι λαοί προσδοκούν: λιγότερη τεχνοκρατία, περισσότερη δημοκρατία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch, εξ ονόματος της Ομάδας ITS. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να επωφεληθώ της ευκαιρίας για να εκφράσω ακόμη μια φορά την ευγνωμοσύνη μας για την εξαιρετική υποδοχή που μόλις πρόσφατα επιφυλάξατε εσείς ο ίδιος και η κυβέρνησή σας στους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων στη Λισαβόνα: η υποδοχή αυτή μαρτυρεί τη βούλησή σας να συνεργασθείτε σοβαρά με αυτό το Κοινοβούλιο.

Δεν μπορούμε παρά να εγκρίνουμε πολλούς από τους στόχους σας, των οποίων η φιλοδοξία δεν μας εκπλήσσει. Περιλαμβάνουν τον στόχο να συμβάλετε στην επίλυση των προβλημάτων της Αφρικής, προβλήματα τα οποία, πρέπει να το αναγνωρίσουμε, δεν παύουν να επιδεινώνονται από τότε που οι χώρες της Ευρώπης εγκατέλειψαν την ήπειρο, εν αντιθέσει με όσα ορισμένοι θα ήθελαν να μας κάνουν να πιστεύουμε. Περιλαμβάνουν επίσης μια προσπάθεια προς την κατεύθυνση της Λατινικής Αμερικής, και ιδιαίτερα της Βραζιλίας η οποία σας είναι τόσο προσφιλής και όλα αυτά είναι δικαιολογημένα. Όπως είχα ήδη την ευκαιρία να σας πω, πιστεύω ότι αν θέλετε η ευρωπαϊκή διεθνής πολιτική που ελπίζετε να αναπτύξετε να διαθέτει κάποια νομιμότητα και διαφάνεια τότε ο μόνος τρόπος είναι αυτή να διαφοροποιείται από την πολιτική της ηγεμονικής υπερδύναμης που έχουν καταστεί σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Φοβάμαι, κύριε Πρόεδρε, ότι ο συνάδελφός μου κ. Watson και πολλοί άλλοι όπως αυτός συγχέουν δύο πράγματα: αφενός, την αναγκαία αποκατάσταση των οικονομικών ελευθεριών στο εσωτερικό ενός έθνους ή στο εσωτερικό ενός χώρου των οποίων οι παράμετροι είναι περίπου οι ίδιες όσον αφορά τους όρους της κοινωνικής πολιτικής, και, αφετέρου, μια μορφή αχαλίνωτου καθεστώτος ελεύθερης αγοράς που αντικατοπτρίζεται σε έναν απροκάλυπτο αθέμιτο ανταγωνισμό βασισμένο στο κοινωνικό ντάμπινγκ. Η αλήθεια είναι ότι, σε ένα πρώτο στάδιο, μια οικονομία αναπτύσσεται μόνον εντός ενός προστατευτικού πλαισίου, κάτι που είναι αληθές για τους σημαντικότερους εταίρους της παγκόσμιας αγοράς που είναι σήμερα η Ιαπωνία και η Κίνα.

Τέλος, όσον αφορά τη Διακυβερνητική Διάσκεψη, θα χρειαστεί να εφαρμόσετε έναν οδικό χάρτη ο οποίος σας προτάθηκε και ο οποίος είναι ένα αληθινό εγχειρίδιο με το οποίο θα εξαπατήσετε το εκλογικό σώμα. Διατηρούμε, στην πραγματικότητα, την ουσία ενός συντάγματος το οποίο, όπως μόλις ελέχθη, έχει απορριφθεί, και αλλάζουμε το λεξιλόγιο. Είναι αλήθεια, εγκαταλείπουμε τις λέξεις «σύνταγμα», «υπουργός εξωτερικών» και «νόμος-πλαίσιο», δεν αναφέρουμε τον Χάρτη μέσα στο κείμενο, και απλά τον δημοσιεύσουμε στην Επίσημη Εφημερίδα. Ωστόσο, κρατούμε την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, τις ψηφοφορίες κατά πλειοψηφία, μια ενιαία προεδρία, η οποία θα μας στερούσε σήμερα την παρουσία σας, αν ίσχυε. Διατηρούμε όλα αυτά τα οποία οι λαοί δεν προσυπέγραψαν και τα οποία θα απέρριπταν κατά πάσα πιθανότητα αν ήσαν κατάλληλα ενημερωμένοι.

Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, είστε εκπρόσωπος ενός έθνους το οποίο είναι μικρό ως προς το μέγεθος αλλά τόσο ένδοξο όσον αφορά την τεράστια ιστορία του. Μια τέτοια ένδοξη ιστορία υπήρξε δυνατή μόνον χάρη στον συνεχή αγώνα που η Πορτογαλία πάντοτε διεξήγαγε –από τη γέννησή της και σε όλη την ιστορία της για να προασπίσει την ανεξαρτησία της. Σας παρακαλώ: μην γίνετε συμμέτοχος στην εξαφάνιση αυτού του πολυτιμότερου από τα αγαθά του έθνους σας και όλων των δικών μας εθνών της εθνικής ανεξαρτησίας μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianni De Michelis (NI). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Sócrates, χαιρετίζουμε την παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών που προτίθεται να ακολουθήσει η Πορτογαλία τους προσεχείς μήνες· συμφωνούμε ασφαλώς με την προτεραιότητα για τη Διακυβερνητική Διάσκεψη και δεν μπορούμε παρά να σας εκφράσουμε τις καλύτερες ευχές μας για την επίτευξη του στόχου σας να μετατρέψετε ολοκληρωτικά και πιστά την εντολή σε μια νέα συνθήκη.

Όπως είπατε και εσείς, η Προεδρία δεν θα έχει μόνον αυτήν την προτεραιότητα κατά τους προσεχείς μήνες. Χαιρετίζουμε τον κατάλογο των προτεραιοτήτων που θέσατε και κατανοούμε τους λόγους για τους οποίους θα υπάρξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την Πορτογαλία αναφορικά με ορισμένες από αυτές τις προτεραιότητες – όπως η Λισαβόνα, η Αφρική και η Βραζιλία. Επιτρέψτε μας όμως να υπογραμμίσουμε επίσης το γεγονός ότι, για να μετατραπεί το σύνθημά σας σε πραγματικότητα και για να αποδείξουμε ότι μια πιο ισχυρή Ευρώπη μπορεί να οδηγήσει σε έναν καλύτερο κόσμο, δεν χρειαζόμαστε μόνο καλές προθέσεις αλλά και έργα, τα οποία δεν επιλέγονται από εμάς, αλλά από τις αντικειμενικές προτεραιότητες που θέτει η πραγματικότητα.

Θα ήθελα επ’ αυτού να επισημάνω σε εσάς και στην Προεδρία σας την πιο επείγουσα εκ των προτεραιοτήτων, η οποία αφορά μια κοντινή στη Μεσόγειο περιοχή –τη Μέση Ανατολή– για την οποία η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να κάνει περισσότερα. Η περιοχή αυτή ήταν ελάχιστα παρούσα στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά σήμερα που οι κίνδυνοι εντείνονται αυξάνοντας παράλληλα και τις ευκαιρίες, η Ευρώπη οφείλει να αποδείξει πως μπορεί να είναι πιο ισχυρή και να συμβάλει σε έναν καλύτερο κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  João de Deus Pinheiro (PPE-DE). – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, θα διαπιστώσατε ασφαλώς, όπως και εγώ, τον τεράστιο σάλο τόσο προσδοκίας όσο και συμπάθειας που εμπνεύσατε σε όλες τις πλευρές του παρόντος Κοινοβουλίου, και πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος για αυτό. Ο λόγος είναι, ασφαλώς, ο σθεναρός και αποφασιστικός τρόπος με τον οποίο απορρίψατε οποιαδήποτε παρέμβαση στις αποφάσεις που ελήφθησαν στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο. Συνεχίστε σύμφωνα με αυτή τη γραμμή και ασφαλώς θα έχετε ακόμη ισχυρότερη στήριξη μετά την άτυπη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο.

Αναφέρατε επίσης τη Στρατηγική της Λισαβόνας και την ανάγκη για έναν νέο κύκλο. Συμφωνούμε όλοι με αυτό. Πρέπει, ωστόσο, να έχουμε κατά νου ότι ένας από τους λόγους για την αποτυχία της πρώτης Στρατηγικής της Λισαβόνας ήταν το θανάσιμο αμάρτημα της μη παραχώρησης στην Επιτροπή της αρμοδιότητας για τη διεύθυνση αυτής της στρατηγικής, καθήκον ως προς το οποίο το διακυβερνητικό μοντέλο αποδείχτηκε ανεπαρκές.

Τα τελευταία χρόνια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής –και του αξίζει μεγάλη αναγνώριση για αυτό– επιχείρησε να αξιοποιήσει την παραμικρή λεπτομέρεια προκειμένου να προωθήσει περαιτέρω τη στρατηγική. Εντούτοις, το Συμβούλιο οφείλει να δεχτεί ότι η Επιτροπή πρέπει να συμμετέχει ακόμη περισσότερο σε αυτό προκειμένου να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους στους οποίους αναφερθήκατε, κύριε Πρωθυπουργέ, στην ομιλία σας.

Όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, πρέπει να ειπωθεί ότι ξεκινήσατε με το δεξί. Η διάσκεψη κορυφής με τη Βραζιλία ήταν απόλυτη επιτυχία, όπως μπορώ να διαπιστώσω από τις παρατηρήσεις του προέδρου Λούλα στη Διάσκεψη των Προέδρων στις Βρυξέλλες.

Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι ούτε στην Αφρική ούτε στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να κρατείται κανείς σε ομηρία από τον Ρόμπερτ Μουγκάμπε. Ας το δηλώσουμε απερίφραστα. Η διάσκεψη κορυφής πρέπει να αποσκοπεί στη συζήτηση και δεν πρέπει να επικεντρώνεται σε αυτό το αποκλειστικό ή κύριο θέμα. Υπάρχουν πολλά άλλα θέματα στα οποία αναφερθήκατε, που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο της συζήτησής μας και του διαλόγου και της εταιρικής σχέσης μας με την Αφρική.

Ένα ακόμη θέμα μόνο, κύριε Πρόεδρε. Στην περίπτωση των σχέσεων με τη Ρωσία, είχατε το σθένος να επισκεφτείτε τον πρόεδρο Πούτιν σε μια ατμόσφαιρα που γνωρίζατε ότι ήταν δυσμενής για εσάς. Θα πρέπει τώρα να επιχειρήσετε να πείσετε τους συναδέλφους σας ότι η Ρωσία πρέπει να συμμετάσχει στα [στην αντιμετώπιση] διεθνή προβλήματα, επειδή η Ρωσία πρέπει να αποτελεί μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος.

Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε την υποστήριξη του παρόντος Κοινοβουλίου, ασφαλώς έχετε την υποστήριξη της Ομάδας τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv για το φιλόδοξο πρόγραμμα που παρουσιάσατε. Είμαι με το μέρος σας, και σας εύχομαι καλή επιτυχία.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE). (PT) Κύριε Πρόεδρε, ακούγοντας τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής αισθάνθηκα πάρα πολύ υπερήφανη που είμαι Πορτογαλίδα. Αυτή η στιγμή θα καταγραφεί στην ιστορία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Είναι η πρώτη φορά στο παρόν Κοινοβούλιο που ο ευρωπαϊκός διάλογος στο ανώτατο επίπεδο διεξήχθη στα πορτογαλικά. Στο παρελθόν, η πορτογαλική γλώσσα ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν, επιπλέον, η πρώτη ευρωπαϊκή γλώσσα που θέσπισε διάλογο μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης. Σήμερα τα πορτογαλικά ομιλούνται από περισσότερα από 220 εκατομμύρια ανθρώπους στις πέντε ηπείρους. Όπως είπε κάποτε ο πορτογάλος ποιητής António Ferreira, «Αφήστε την πορτογαλική γλώσσα να ανθήσει: είθε να ομιλείται, να τραγουδιέται, να ακούγεται, να ζει για πάντα».

Η πορτογαλική Προεδρία μόλις άρχισε και άφησε ήδη ένα ανεξίτηλο σημάδι. Η πρώτη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Βραζιλίας ήταν επιτυχία. Ήταν επείγον ζήτημα να συμπεριληφθεί το Β της Βραζιλίας στις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα). Αυτό έγινε τώρα. Έχουν βελτιωθεί πλέον οι συνθήκες προκειμένου η Ευρώπη να δώσει νέα ώθηση στις σχέσεις με τη Mercosur και τις διαπραγματεύσεις της Ντόχα. Η πορτογαλική Προεδρία, ξεκίνησε θαυμάσια. Θα ήθελα να έχει παρόμοια επιτυχία και με τις άλλες προτεραιότητές της, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της νέας Συνθήκης και της δεύτερης διάσκεψης κορυφής μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής. Ο διάλογος με την Αφρική είναι απαραίτητος για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της κλιματικής αλλαγής.

Σε σχέση με τη Συνθήκη, η εντολή του Συμβουλίου ήταν, όπως μας είπε ο πρωθυπουργός, ακριβής και σαφής: τίποτα δεν είναι ανοικτό σε συζήτηση. Το περιεχόμενο έχει συμφωνηθεί, αυτό που χρειάζεται μόνο είναι η ακριβής διατύπωση. Η επιθυμία μου είναι ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εμπόδια καθ’ οδόν. Δεν επιθυμούμε η Ευρώπη να παραλύσει επειδή προσέκρουσε σε ένα κόμμα ή μια λέξη. Αυτό θα αποτελέσει το χειρότερο δυνατό μήνυμα για τους πολίτες της Ευρώπης και του κόσμου γενικά.

Εμείς οι Ευρωπαίοι χρειαζόμαστε μια σθεναρή, ενωμένη Ευρώπη, ικανή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις τις παγκοσμιοποίησης. Μια ισχυρότερη Ευρώπη και έναν καλύτερο κόσμο και, όπως θα έλεγε ο Cardoso Pires: E agora, José? (Ο λόγος σε σένα, José). Τώρα είναι καιρός να στρωθούμε στη δουλειά. Σας εύχομαι καλή τύχη, επειδή μια επιτυχημένη πορτογαλική Προεδρία συνεπάγεται μια επιτυχημένη Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Annemie Neyts-Uyttebroeck (ALDE). (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, θα ήθελα να συγχαρώ την Πορτογαλία για την Προεδρία της και να την ευχαριστήσω για τη δέσμευσή της να συνεργαστεί στενά με το παρόν Κοινοβούλιο. Μπορείτε να είστε βέβαιος, κύριε Πρόεδρε, ότι θα σας εμπιστευτούμε.

Χαιρετίζουμε την πρόθεσή σας να οργανώσετε μια διάσκεψη κορυφής μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής και μια διάσκεψη κορυφής μεταξύ της ΕΕ και της Βραζιλίας. Όσον αφορά τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής, ωστόσο, δεν πρέπει να αφήσουμε τους ανθρώπους σε αμφιβολία ως προς το γεγονός ότι οι κυρώσεις της ΕΕ κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας δεν μπορούν να είναι απλώς ακαδημαϊκές. Για να το θέσω απερίφραστα: σε μία διάσκεψη κορυφής όπως αυτή, δεν υπάρχει χώρος για ηγέτες που έχουν περιάγει τον ίδιον τον λαό τους σε κατάσταση εξαθλίωσης και λιμού και που συνεχίζουν να το πράττουν. Αν και μια ξεκάθαρη θέση όπως αυτή δεν διευκολύνει την κατάσταση για σας, κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι το προϊόν ενός συστήματος που εισήγαμε οι ίδιοι εκείνη την περίοδο. Σας εύχομαι καλή τύχη για τη διάσκεψη κορυφής με τη Βραζιλία. Η Βραζιλία είναι μια σημαντική χώρα, και μια ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής αποτελεί ευπρόσδεκτη εξέλιξη.

Θα ήθελα να σας θέσω επίσης μια ερώτηση. Σύμφωνα με ένα φυλλάδιο που διάβασα για την Προεδρία σας, υπάρχει η πρόθεση να συνεισφέρετε στον αφοπλισμό και τη μη διάδοση των πυρηνικών. Θα το εκτιμούσα εάν μπορούσατε να επεκταθείτε λίγο σε αυτό.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ένα θέμα που δεν έχει τεθεί στο παρελθόν. Είναι σαφές, κύριε Πρόεδρε, ότι, τους επόμενους έξι μήνες, και εσείς επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσετε όλες τις κρίσεις που ενδέχεται να ανακύψουν οπουδήποτε στον κόσμο. Υπάρχει μία η οποία θα είναι ασφαλώς στην κορυφή της ατζέντας και την οποία θα συζητήσουμε το απόγευμα, μάλιστα: η κρίση στη Μέση Ανατολή και την Παλαιστίνη. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να συνεισφέρετε θετικά και σε αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, οι προτεραιότητες που παρουσίασε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου που ξεκίνησε με την πορτογαλική Προεδρία, αποτελούν λόγο για μεγάλη ελπίδα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθούν οι διατλαντικές σχέσεις, όχι μόνο στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διεθνούς τρομοκρατίας, αλλά επίσης στους τομείς των οικονομικών σχέσεων και της έρευνας.

Η Προεδρία προέβη επίσης σε εξίσου πολύτιμες δηλώσεις σχετικά με την παροχή βοήθειας για τη σταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων, και την κατάρτιση μιας στρατηγικής, σε συνεργασία με τους αφρικανούς εταίρους, για την ανάπτυξη της ηπείρου. Θα εγκρίναμε επίσης ευχαρίστως ένα περίγραμμα για τις προοπτικές προσχώρησης της Ουκρανίας στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της διάσκεψης κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ουκρανίας.

Δυστυχώς η πορτογαλική Προεδρία κληρονόμησε επίσης την αποκαλούμενη «νέα συνταγματική συνθήκη». Ας ελπίσουμε ότι αυτή η ενοχλητική κληρονομιά δεν θα σκιάσει τους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει η ίδια η Προεδρία, οι οποίοι έχουν πραγματική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης και του κόσμου.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. POETTERING
Προέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, προερχόμενος από τη Σκοτία, ένα μικρότερο ναυτικό έθνος του Ατλαντικού, συγχαίρω θερμά τους πορτογάλους συναδέλφους και ευχαριστώ τον κ. Sócrates για τον ενθουσιασμό του, τον ρεαλισμό του και τη φιλοδοξία του σήμερα. Εύχομαι μόνο και η δική μου χώρα, η Σκοτία, να μπορούσε να καταλάβει τη φυσική της θέση ως εποικοδομητικό και ενθουσιώδες κράτος μέλος εταίρος, αλλά είμαστε καθ’ οδόν, επειδή έχουμε τόσα πολλά κοινά. Θέλουμε να δούμε ρεαλισμό· θέλουμε να δούμε δυναμισμό· θέλουμε να δούμε μεταρρύθμιση· θέλουμε να δούμε πρόοδο· και στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής συνθήκης, έχετε την ευκαιρία να το επιτύχετε για όλους μας.

Το κόμμα μου αποφάσισε, συνολικά, ότι δεν μπορούσαμε να προτείνουμε το προηγούμενο σχέδιο Συντάγματος στους ψηφοφόρους μας, αυτό όμως ανήκει στο παρελθόν, και αντιμετωπίζουμε τις προσπάθειές σας με αμεροληψία και με ανοικτή και εποικοδομητική στάση. Σας ευχόμαστε το καλύτερο. Η ΕΕ απέχει πολύ από την τελειότητα αλλά ό,τι είναι σωστό σε αυτή πρέπει να διασωθεί και να προωθηθεί. Εάν μπορείτε να συνεχίσετε τις επιτυχίες και να απομακρύνετε ό,τι δεν λειτουργεί –όπως αυτό το κτίριο, ίσως!– ελπίζω να σας συγχαρώ και τον Δεκέμβριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL). (PT) Ο πρωθυπουργός Sócrates δηλώνει ότι έχει λάβει σαφή και ακριβή εντολή. Συμφωνώ. Γνωρίζει ότι οι κυβερνήσεις της Ισπανίας ή του Λουξεμβούργου θα υποστηρίξουν ότι η νέα Συνθήκη είναι η ίδια με την προηγούμενη και θα ζητήσουν κοινοβουλευτική επικύρωση. Γνωρίζει επίσης ότι οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών θα πουν ακριβώς το αντίθετο σε τελική ανάλυση προκειμένου να υποστηρίξουν την ίδια ιδέα, δηλαδή ότι δεν θα διεξαχθεί δημοψήφισμα για κανέναν. Διερωτώμαι γιατί δεν λέει τίποτα. Θα έχουμε ένα εξάμηνο διγλωσσίας, ή το πολιτικό όραμα θα συμπεριλάβει τους ανθρώπους στην απόφαση;

Είμαι επίσης προβληματισμένος όσον αφορά το για ποιον λόγο δεν λέει τίποτα για ορισμένα πράγματα. Η Ευρώπη δεν έχει πολιτική για το Ιράκ· θα πρέπει η Ουάσιγκτον να αποφασίσει την επιστροφή των παιδιών της προτού να μπορέσουμε να έχουμε μια τέτοια πολιτική; Η Ευρώπη έχει δύο πολιτικές σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα· θα πρέπει να πέσουν βόμβες στο Ιράν για να διαπιστώσουμε ότι θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί μια τέτοια κλιμάκωση; Η Ευρώπη έχει μια ανεύθυνη πολιτική όσον αφορά την Παλαιστίνη και τον Λίβανο· στη μια περίπτωση, υποστήριζε πάντα τον πρόεδρό της χωρίς να αναγνωρίζει κυβερνήσεις, και στην άλλη στηρίζει την κυβέρνηση και αντιτίθεται στον πρόεδρο. Πρέπει να πάνε όλα λάθος για να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ρόλος μας έπρεπε να είναι να ενθαρρύνουμε την εσωτερική συμφωνία; Πέρυσι το καλοκαίρι συνέβη ένας απρογραμμάτιστος πόλεμος. Έναν χρόνο αργότερα, ξεπροβάλλει πάλι. Κύριε Sócrates, θα τον αποτρέψουμε μόνο εάν επιθυμούμε να το πράξουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (IND/DEM). – (EN) Κύριε Sócrates, αποτελείτε μέρος αυτής της μεγάλης απάτης: της απόπειρας εξαπάτησης των Βρετανών, των Γάλλων και των Ολλανδών προκειμένου να δεχτούν μια συνθήκη χωρίς δημοψήφισμα. Είπατε τις προάλλες ότι η παρούσα συνθήκη ήταν λιγότερο φεντεραλιστική. Σας ρωτώ: λιγότερο φεντεραλιστική από τι; Πράγματι δεν θα μπορούσατε να επινοήσετε κάποια από αυτά τα πράγματα.

Ευτυχώς, υπάρχουν ορισμένες φωνές στην ΕΕ που είναι έντιμες και λένε ότι στην ουσία έχουμε το περιεχόμενο του Συντάγματος και το μόνο που κάναμε είναι ότι αλλάξαμε την ορολογία. Άλλοι λένε ότι έχουμε το 90%, ή το 99%, αυτού που είχαμε αρχικά.

Ανεξαρτήτως του αν παίζουμε το παιχνίδι που παίζετε ή του αν είμαστε έντιμοι, όλοι γνωρίζουμε την αλήθεια, η οποία είναι ότι εάν οι Βρετανοί διεξήγαγαν δημοψήφισμα για το θέμα αυτό, το 70% ή ίσως και περισσότερο θα έλεγαν «όχι». Διερωτώμαι εάν δεν θα ήταν καλύτερα για όλους εάν οι Βρετανοί δεν ανήκαν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν παίρνουμε απλώς ένα γρήγορο διαζύγιο; Μπορούμε να το κάνουμε πολύ γρήγορα· ας κρατήσουμε μακριά τους δικηγόρους· ας συνάψουμε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών· ας αποκτήσουμε μια σχέση ελβετικού τύπου. Πιστεύω ότι όλοι θα ήταν πολύ πιο ευτυχισμένοι, εμείς σίγουρα θα ήμασταν.

Παρεμπιπτόντως, δεν αντέχω να ακούω εσάς και τον κ. Barroso να φλυαρείτε για την Αφρική και για το τι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους εκεί. Μια πολύ καλή αρχή θα ήταν να παρεμποδίσετε τον κ. Μουγκάμπε να παραστεί στη διάσκεψη κορυφής τον Δεκέμβριο· αυτό θα αποτελούσε ένα καλό μήνυμα.

Ωστόσο, θα σας απευθύνω μια πραγματική πρόκληση, ένα θετικό πράγμα που θα μπορούσατε να κάνετε. Χθες ο κ. Barroso είπε ότι η ΕΕ αποτελεί μια αυτοκρατορία και, όσον αφορά την Αφρική, προς Θεού, είναι! Σας ζητώ να σταματήσετε τις αλιευτικές συμφωνίες με τη Δυτική Αφρική. Σταματήστε τον στόλο σας. Σταματήστε τον ισπανικό στόλο που λεηλατεί τους πόρους της Δυτικής Αφρικής, εξοντώνοντας τους αφρικανούς αλιείς. Εάν το πράξετε αυτό κατά την εξάμηνη Προεδρία σας τότε θα έχετε πράξει κάτι θετικό για την Αφρική. Παρακαλώ δράστε!

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). (SK) Παρά το γεγονός ότι η πορτογαλική Προεδρία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, με σοβαρότερη τη διοργάνωση μιας διακυβερνητικής διάσκεψης για τη διαπραγμάτευση του σχεδίου Συνταγματικής Συνθήκης, χαίρομαι που διαπιστώνω ότι η πορτογαλική Προεδρία θα εξετάσει επίσης και άλλα θέματα.

Το κύριο θέμα εδώ αφορά τις στρατηγικές σε τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών κρατών, επί παραδείγματι ο τομέας της υγείας. Αυτή την εβδομάδα, δηλαδή στις 12 και 13 Ιουλίου, ο υπουργός Υγείας θα διεξάγει στρογγυλή τράπεζα αφιερωμένη στις στρατηγικές υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη, και έχω την τιμή να συμμετάσχω σε αυτές τις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Η συνεδρίαση θα εξετάσει θέματα όπως ανισότητες μεταξύ των υγειονομικών συστημάτων των κρατών μελών, η νομοθεσία στον τομέα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, το πρόβλημα της αυξανόμενης εμφάνισης καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η κινητικότητα των ασθενών και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Εκτιμώ το γεγονός ότι στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Σλοβενίας, η οποία ανήγγειλε πριν από λίγο καιρό ότι η καταπολέμηση του καρκίνου θα είναι μία από τις μείζονες προτεραιότητες της Προεδρίας της.

Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, Πρόεδρε της Επιτροπής, η παρούσα Προεδρία ξεκινά σε μια σημαντική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι που η χώρα μου και η χώρα σας μοιράζονται τον ίδιο προστάτη άγιο, τον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος ήταν πασίγνωστος για τη μάχη του ενάντια σε δράκους και την αντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων. Ελπίζω ότι αυτό θα συμβεί επίσης και με αυτή την Προεδρία. Χαίρομαι επίσης που δίνετε τόση έμφαση στα θέματα της Αφρικής. Η δοκιμασία της ηπείρου και η καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας αποτελούν θέματα που απασχολούν έντονα το Βρετανικό Συντηρητικό κόμμα.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να σας πιέσω, πιστεύω, να διασφαλίσετε ότι η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής στο τέλος του χρόνου θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία του Ρόμπερτ Μουγκάμπε. Εγώ και οι συνάδελφοί μου, συμπεριλαμβανομένου του Geoffrey Van Orden, υπογραμμίζουμε αυτό το θέμα εδώ και αρκετό καιρό επειδή θεωρώ ότι θα ήταν απαράδεκτο για την Ένωσή μας να χαιρετίσει έναν τέτοιο τύραννο στην Ευρώπη σε μια στιγμή που τα βάσανα του λαού του είναι σαφή και θα έπρεπε να δεσπόζουν στη σκέψη μας.

Όσον αφορά το σχέδιο εντολής της ΔΔ, μπορεί να είναι πολύ ακριβές αλλά δεν είναι απαραίτητα σωστό. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι, με οποιαδήποτε μορφή και να παρουσιάζεται το Σύνταγμα, θα πρέπει να διεξαχθεί δημοψήφισμα, οπωσδήποτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και μάλιστα πιστεύουμε ότι η υπόσχεση που έδωσε ο απερχόμενος –και τώρα τέως– πρωθυπουργός μας, κ. Μπλερ, ότι θα προσφέρει δημοψήφισμα στον βρετανικό λαό για αυτό το θέμα θα πρέπει να τηρηθεί και να ληφθεί υπόψη από τον διάδοχό του, Γκόρντον Μπράουν.

Έχουμε και άλλες σοβαρές ανησυχίες. Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη συνεχή δέσμευσή μας στον ελεύθερο ανταγωνισμό, σχετικά με τη νομική θέση της αποκαλούμενης βρετανικής εξαίρεσης από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σχετικά με την κατάρρευση του τρίτου πυλώνα, αλλά προσβλέπω σε μια θετική συζήτηση κατά τη διάρκεια της ΔΔ σχετικά με αυτά τα θέματα.

Τέλος, θέλω να αναφερθώ στο ψήφισμα σχετικά με τη ΔΔ σήμερα, το οποίο ζητεί να συμπεριληφθεί στην εντολή το θέμα των δύο εδρών του Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι αυτή είναι η τέλεια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι η Ευρώπη ακούει τους πολίτες. Οι συνεχιζόμενες τεράστιες δαπάνες της εναλλαγής μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου υπονομεύουν την υπόσταση του Κοινοβουλίου μας και το θέμα πρέπει να επιλυθεί σύντομα.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Barón Crespo (PSE). (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, υποστηρίζω το πρόγραμμα της πορτογαλικής Προεδρίας επειδή, κύριε Πρόεδρε, εάν υπάρχει κάτι χειρότερο από το να μένει κανείς ακίνητος, είναι το να οπισθοδρομεί.

(ES) Αυτή τη στιγμή διερχόμαστε μια διαδικασία πολιτικού ρεαλισμού. Δεν είμαστε απολύτως ευχαριστημένοι με την εντολή, αλλά πιστεύουμε ότι επιδεικνύει πολιτικό ρεαλισμό.

Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και πολλοί πολίτες –η πλειονότητά τους– θέλαμε τη Συνταγματική Συνθήκη, αλλά δεχτήκαμε την ιδέα αναζήτησης μιας λύσης μέσω μιας εντολής που είναι πολύ σαφής, ωστόσο δεν πιστεύω ότι υπήρξε ποτέ άλλοτε εντολή με τόσες πολλές υποσημειώσεις. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.

Όλοι γνωρίζουμε την ικανότητα που έχουν οι νομικοί εμπειρογνώμονες όταν πρόκειται για την επίλυση προβλημάτων. Ορισμένα θέματα εφιστούν την προσοχή. Για παράδειγμα, συνεδριάζουμε εδώ κάτω από την ευρωπαϊκή σημαία. Τι θα κάνουμε, κύριε Πρόεδρε; Θα κατεβάσουμε τη σημαία ή μήπως αυτή η συνεδρίαση πρόκειται να θεωρηθεί παράνομη; Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα και υπάρχει μία πολύ ταπεινωτική πτυχή σε αυτό.

Υπάρχει ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα, και αυτό είναι πώς θα το εξηγήσουμε αυτό στους πολίτες. Θα έχουμε Συνθήκες 1 500 σελίδων, σαν τους τηλεφωνικούς καταλόγους. Επομένως, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εξηγήσουμε τα πράγματα που κάνουμε και, παράλληλα, πρέπει να υπερασπιστούμε την πρόοδο, τη νομική προσωπικότητα, την επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας και της συναπόφασης, τις προόδους στην εξωτερική πολιτική...

Πρέπει να τα εξηγήσουμε όλα αυτά, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο και –καθώς ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες– πρέπει να μελετήσουμε πολύ προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται η εντολή. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια και η κοινωνία των πολιτών θα παρακολουθούν πολύ προσεκτικά.

Τούτου λεχθέντος, κύριε Πρόεδρε, θέλω να δω μια Συνθήκη της Λισαβόνας να προκύπτει από την πορτογαλική Προεδρία. Θέλω να είναι μια συνθήκη μεταρρύθμισης και όχι αντι-μεταρρύθμισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronisław Geremek (ALDE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, άκουσα προσεκτικά την ομιλία σας σήμερα και διάβασα προσεκτικά την ομιλία που εκφωνήσατε στη Συνέλευση της Δημοκρατίας στη Λισαβόνα. Διαπιστώνω ότι παρουσιάσατε ένα πρόγραμμα ευρέους φάσματος για την πορτογαλική Προεδρία και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Θα ήθελα, ωστόσο, να δώσω την προσωπική μου ερμηνεία όσον αφορά το πρόγραμμά σας, και να σας υποβάλω τρεις θεμελιώδεις ερωτήσεις.

Η πρώτη και η πλέον προφανής αφορά τη νέα συνταγματική συνθήκη. Η γερμανική Προεδρία σημείωσε κάποια πρόοδο και κατόρθωσε να επιτύχει μια δύσκολη συμβιβαστική λύση. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να αισθάνεται τώρα ότι απώλεσε κάτι κατά τη διαπραγματευτική διαδικασία – αυτό είναι το ίδιον της συμβιβαστικής λύσης. Η Ευρώπη όμως κέρδισε την ευκαιρία να ενισχύσει την ενότητά της. Η εντολή, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα πρέπει να εφαρμοστεί και σε καμιά χώρα, συμπεριλαμβανομένης της δικής μου, δεν θα πρέπει να επιτραπεί να υπαναχωρήσει από τις δεσμεύσεις της. Η πορτογαλική Προεδρία έχει τώρα το δύσκολο καθήκον να δημιουργήσει την απαραίτητη συναίνεση προκειμένου να εγκρίνει τη συνθήκη. Θα ήθελα επίσης να απευθύνω έκκληση, όπως έπραξε ο Barón Crespo, προκειμένου να καταβληθούν προσπάθειες να διαμορφωθεί κατά τρόπον ώστε να καταστεί όσο το δυνατόν σαφέστερη για τον απλό ευρωπαίο πολίτη.

Το δεύτερο θέμα είναι η θέσπιση μιας πολιτικής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, όπως η κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, η οποία θα αποδείξει ότι η Ευρώπη έχει ενωθεί βαθιά και αμετάκλητα από το ιστορικό έτος 1989. Ένα ακόμη παράδειγμα αλληλεγγύης είναι η ιστορική ιδέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεπάγεται το πλήρες άνοιγμα της ζώνης Σένγκεν σε νέα κράτη μέλη. Μόνο μια Ευρώπη χωρίς εσωτερικά σύνορα μπορεί να αποτελέσει μια πραγματικά ενωμένη κοινότητα.

Και το τρίτο καθήκον είναι η εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ευρώπης προς τον υπόλοιπο κόσμο. Η Πορτογαλία έχει υπογραμμίσει τη σημασία της Βραζιλίας, η οποία έχει παραδοσιακούς δεσμούς με την Ευρώπη καθώς και τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Εντούτοις, το πρόγραμμα της Προεδρίας διασφάλισε επίσης την ανανέωση του διαλόγου με την Αφρική. Αυτό αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική αποστολή, καθώς απορρέει από την ιστορική ευθύνη της Ευρώπης έναντι στην ήπειρο με τους ανεκμετάλλευτους φυσικούς πόρους της, η οποία όμως επί του παρόντος μαστίζεται από τη φτώχεια, τις αρρώστιες και την εθνοτική βία.

Αυτές είναι οι προκλήσεις της εποχής μας, που μπορούν και πρέπει να κινητοποιήσουν τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ορθώς η πορτογαλική Προεδρία αναλαμβάνει διάλογο με την Αφρική, στην οποία, για παράδειγμα, θα χρησίμευε ίσως περισσότερο η παρουσία μιας στρατιάς μικρών και μεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που θα συνέβαλαν στη δημιουργία μιας υγιούς οικονομίας σε αυτές τις περιοχές, παρά η εισβολή κινεζικών ή πολυεθνικών εταιρειών που δεν εμπνέονται πάντα από ανθρωπιστικά ιδεώδη. Ωστόσο, είναι εξίσου αναγκαίο να μην συμμετάσχει σε αυτή τη διάσκεψη κορυφής ένας ηγέτης όπως ο Μουγκάμπε, τον οποίο η Ευρώπη οφείλει να καταδικάσει όχι μόνο για τις πρωτοβουλίες του και για τις αντιανθρωπιστικές του δραστηριότητες, αλλά και για τον ρατσισμό του κατά των λευκών και των Ευρωπαίων, καθώς ο ρατσισμός πρέπει να καταδικάζεται παντού και όχι μόνο σε ορισμένα μέρη.

Μας ανησυχεί, ωστόσο, η στάση του κ. Manuel Lobo Antunes όσον αφορά το εξαιρετικά γρήγορο και άμεσο άνοιγμα του φακέλου της Τουρκίας. Δεν θεωρώ καθόλου αναγκαίο να επιταχύνουμε τα πράγματα για πολλούς και διάφορους λόγους, με κυριότερο το ότι εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος να εντάξουμε στην Ευρώπη μια χώρα στην οποία ισχύει ο νόμος της σαρία. Πρόκειται για πολύ ανησυχητικά ζητήματα που έχουν και γεωπολιτικό χαρακτήρα: δεν θέλουμε, για παράδειγμα, κύριε Πρόεδρε, τα σύνορα της Ευρώπης να φτάσουν στο Ιράκ, στο Ιράν και σε άλλες παρόμοιες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, η πορτογαλική Προεδρία επιθυμεί να ολοκληρώσει την Ευρωπαϊκή Συνθήκη και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Πρέπει να επισημάνω ότι πρόκειται για εντελώς ασύμβατες και αντιφατικές διαδικασίες. Είναι σαφές από το νέο κείμενο ότι η Συνθήκη αποσκοπεί στο να διατηρήσει υπερβολικά δαπανηρά και ανεπαρκή κοινωνικά συστήματα. Είναι επίσης σαφές από το κείμενο ότι οι ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ πιστεύουν σε μια μπολσεβίκικη φαντασίωση περί σταθερών τιμών και πλήρους απασχόλησης. Ακριβέστερα, η Ένωση απομακρύνθηκε πάλι κάπως από τη θεμελιώδη αρχή του ελεύθερου οικονομικού ανταγωνισμού χωρίς φραγμούς, που απλώς έχει απαλειφθεί από τη νέα Συνθήκη.

Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να επισημάνω πάλι ότι η απόρριψη του ελεύθερου οικονομικού ανταγωνισμού ως κινητήριας δύναμης της ευρωπαϊκής οικονομίας αποτελεί σοβαρή προειδοποίηση για όλους τους δημοκρατικά συνειδητοποιημένους πολίτες. Είναι μικρή η απόσταση που χωρίζει την καταπάτηση ελευθεριών στον τομέα των επιχειρήσεων από την την καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Το κύριο κίνητρο των δημοκρατικών πολιτικών θα πρέπει τώρα να είναι η εκ νέου ενσωμάτωση του ελεύθερου οικονομικού ανταγωνισμού στη Συνθήκη με άμεση ισχύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Θα είναι λίγες γιατί ως προς τη Διακυβερνητική Διάσκεψη συμφωνώ με τις παρατηρήσεις τόσο του Προέδρου της Επιτροπής όσο και του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου. Καθήκον της Διακυβερνητικής Διάσκεψης θα είναι να κάνει όσο το δυνατόν λιγότερα. Ο ρόλος της είναι να τηρεί την εντολή της ΔΔ και όχι η ανάπτυξη νέων ιδεών. Μπορώ να σκεφτώ πολλά πράγματα που θα έπρεπε να συμπεριληφθούν συμπληρωματικά σε μία τέτοια συνθήκη και καταλαβαίνω ότι λείπουν κάποια που τα είχαμε στο Σύνταγμα. Όμως τώρα είναι η ιστορική στιγμή όπου όσα συμφωνήσαμε πρέπει να μεταφερθούν σε ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο και γι’ αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την προεδρία του Συμβουλίου στη σαφή της δέσμευση σε σχέση με την εντολή προκειμένου να τελειώσουμε όσο γίνεται γρηγορότερα.

Μολονότι πιστεύω ότι χάθηκαν σύμβολα και πολλά άλλα στοιχεία –ιδίως η διαφάνεια–, έχουμε περισσότερη δημοκρατία και αποτελεσματικότητα μετά τη Συνέλευση όπου συμμετείχαν και εκπρόσωποι εθνικών κοινοβουλίων. Η αποτελεσματικότητα είναι μεγαλύτερη χάρη στην επέκταση της λήψης αποφάσεων με πλειοψηφία, τους κανόνες για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας και μερικά ακόμα πράγματα. Θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερη, όμως είναι καλύτερη από τη σημερινή.

Όπου έχουμε λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα συναπόφασης. Εάν υλοποιηθεί αυτή η συνθήκη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει δικαίωμα ισότιμης συναπόφασης στο 90-95 % των περιπτώσεων.

Ξεχνάμε κάποια πράγματα: μελλοντικά, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παρουσιάζει με ειδική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρόταση για την εκλογή του προέδρου της Επιτροπής. Έτσι θα έχουμε και περισσότερα δικαιώματα για τους πολίτες, γιατί οι πολίτες έχουν μέσω του Σώματος άμεση πρόσβαση στην Επιτροπή και αυτό σημαίνει μεγάλη νομιμοποίηση. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική πρόοδο που συνδέεται και με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Εάν εκπροσωπούμε αξίες στον κόσμο, πρέπει και να τις εφαρμόζουμε οι ίδιοι και να δεσμευόμαστε νομικά. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικός για τα δικαιώματα των πολιτών ο δεσμευτικός χαρακτήρας του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Οι μόνοι που εξαπατήθηκαν στο θέμα αυτό είναι οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου.

 
  
MPphoto
 
 

  Klaus Hänsch (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ακούμε πότε-πότε ότι η διακυβερνητική διάσκεψη θα ασχοληθεί μόνο με τις τεχνικές πτυχές της Συνθήκης. Αυτό είναι λάθος. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, μας δείξατε ότι η πολιτική σημασία της διακυβερνητικής διάσκεψης είναι η εμμονή στην πλήρη εντολή και μόνο σε αυτό. Η πολιτική σημασία έγκειται στη σαφή βούληση ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων ήδη από τον Οκτώβριο και στο να πειστούν και τα 27 κράτη μέλη ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος σε μία ιστορική στιγμή για την Ευρώπη. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα σημειώσετε επιτυχία χάρη στη σαφήνεια του προγράμματός σας και της σταθερής σας πολιτικής βούλησης.

Ο πρόεδρος της Ομάδας μου είπε πως χρειάζεται μόνο να στείλετε τη μπάλα στα δίχτυα χτυπώντας πέναλτι. Αγαπητέ μου Martin, ας μην παραβλέπουμε το εξής: δεν πρόκειται για τα τελικά πέναλτι αλλά για τα πέναλτι στη διάρκεια του παιχνιδιού, και το παιχνίδι συνεχίζεται. Μας λείπει ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή η διαδικασία της επικύρωσης. Η πείρα του παρελθόντος μας δείχνει ότι θα μπορούσε να εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα. Γι’ αυτό θα ήταν σωστό, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, να προσπαθήσετε τώρα να πείσετε ανεπίσημα τους συναδέλφους σας στο Συμβούλιο ότι πρέπει να γίνει γρήγορα επικύρωση μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες. Καλό θα ήταν να κάνουν την επικύρωση πρώτες οι Κάτω Χώρες και η Γαλλία που είχαν πει «όχι». Επίσης, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, καλό θα ήταν να πείθατε τον νέο πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Γκόρντον Μπράουν να μην είναι η χώρα του ουραγός στη διαδικασία της επικύρωσης αλλά να τεθεί επικεφαλής. Αυτό θα ήταν ένα μήνυμα για ολόκληρη την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). (MT) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ ένα από τα τέσσερα κέντρα κράτησης στη Μάλτα στην εταιρεία του προέδρου της Ομάδας μας, κ. Daul. Επί του παρόντος, αυτά τα κέντρα κράτησης παρέχουν συνολικά καταφύγιο σε περισσότερους από 1 400 ανθρώπους, οι οποίοι είναι όλοι τους μετανάστες που διέτρεξαν πολλούς κινδύνους για να διαπλεύσουν τη Μεσόγειο. Στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι διασώθηκαν από πνιγμό από τη μαλτέζικη ναυτική μας περίπολο. Μίλησα με έναν από τους μετανάστες από τη Νιγηρία, που υποτίθεται ότι είναι μια χώρα με άφθονους φυσικούς πόρους. Με δάκρυα στα μάτια, αυτός ο δεκαεπτάχρονος νεαρός επέμενε ότι ήθελε να πάει στην Ευρώπη. Εντούτοις, ισχυρίστηκε ότι ακόμη και υπό κράτηση ήταν καλύτερα από το να πρέπει να επιστρέψει στη Νιγηρία. Αυτό καταδεικνύει το γεγονός ότι η πολιτική μας που αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης στην αφρικανική ήπειρο έχει αποτύχει έως τώρα. Αυτή είναι η πολιτική που μπορεί, μακροπρόθεσμα, να οδηγήσει σε μείωση της συρροής μεταναστών στην Ευρώπη. Εντούτοις, αυτή η πολιτική πρέπει να συμβαδίζει με τις άλλες πολιτικές που απαιτούν επείγουσα και άμεση προσοχή προκειμένου να εντείνουμε την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, και, συγκεκριμένα, του δικτύου οργανωμένου εγκλήματος που βρίσκεται πίσω από αυτή και που εκμεταλλεύεται την κακοτυχία αυτών των ανθρώπων. Είδαμε κάποιες από τις βάρκες που χρησιμοποιήθηκαν από τους μετανάστες για να διαπλεύσουν τη Μεσόγειο. Είναι όλες του ιδίου μεγέθους, έχουν τον ίδιο τύπο μηχανής και είναι σε απαράδεκτη και ελεεινή κατάσταση. Χωρούν συνήθως 30 ανθρώπους, αρκετός αριθμός για αυτές τις βάρκες ώστε να αρχίσουν να βάζουν ποσότητες νερού ικανές να τα βυθίσουν στην πρώτη υποψία αέρα ή φουσκοθαλασσιάς. Δεν είναι απορίας άξιον ότι, πριν από την αναχώρηση από τη Λιβύη, οι μετανάστες πληροφορούνται ότι το ταξίδι τους έχει προορισμό την Ιταλία ή τη Μάλτα ή θα τους οδηγήσει στον θάνατο από πνιγμό. Κάθε άτομο πληρώνει 1 000 δολάρια για τον διάπλου – σύνολο 30 000 δολάρια, που είναι σχεδόν εξολοκλήρου κέρδος. Ποιος ξέρει, ίσως αυτά τα χρήματα καταλήγουν στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Sócrates, χαιρετίζω το γεγονός ότι η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις αποτελούν μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας σας. Συμμεριζόμαστε, πράγματι, μια συνολική και κοινή αντίληψη της μετανάστευσης. Είναι αλήθεια, οφείλουμε να εφαρμόσουμε μια αληθινή πολιτική συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής, η οποία πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όμως είναι εξίσου επείγον να ανοίξουμε νόμιμους διαύλους μετανάστευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αναμένουμε μια εποικοδομητική συζήτηση με την Προεδρία σχετικά με τον προσδιορισμό των κοινών δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται νόμιμα στην Ευρώπη.

Είναι αυτονόητο ότι οι δηλώσεις καλών προθέσεων που γίνονται από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια σχετικά με το θέμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων και τις μεταναστευτικές ροές πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένα μέτρα. Για τον λόγο αυτό το Συμβούλιο πρέπει, επειγόντως, να ασχοληθεί με την αναγκαία αναθεώρηση και θα επιμείνω σε αυτό το σημείο του κανονισμού «Δουβλίνο II». Επιπλέον, υπολογίζουμε στην πορτογαλική Προεδρία να ενθαρρύνει το Συμβούλιο στην εξεύρεση συμφωνίας για την οδηγία σχετικά με την «επιστροφή» η οποία θα σέβεται το δικαίωμα ασύλου και την αρχή της μη επαναπροώθησης.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE). (PT) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Προεδρία που ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες αντιμετωπίζει προκλήσεις που απαιτούν διαπραγματευτική ικανότητα, πολιτική βούληση και στρατηγικό όραμα.

Πρώτον, υπάρχει το θεσμικό θέμα. Τώρα που η εντολή της Διακυβερνητικής Διάσκεψης –ακριβής, όπως ζητήθηκε– εγκρίθηκε, ελπίζουμε ότι θα καταστεί δυνατό η πορτογαλική κυβέρνηση να διαπραγματευτεί μια μεταρρύθμιση των Συνθηκών με το απαιτούμενο περιθώριο προκειμένου να υπερπηδηθεί το θεσμικό αδιέξοδο. Μεταξύ άλλων τροπολογιών που ξεχωρίζουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πλέον εκ περιτροπής προεδρίες, όπως η δικής σας, και ένας Επίτροπος ανά κράτος μέλος. Μόλις εξαλειφθούν αυτά τα εθνικά στοιχεία, στο όνομα της απόδοσης, η μεγαλύτερη ευθύνη θα είναι η μείωση της απόστασης που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των πολιτών και της ΕΕ, και ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η οικοδόμηση μιας Ευρώπης που παράγει αποτελέσματα όσον αφορά τις ανησυχίες των πολιτών της, όπως η οικονομία και η απασχόληση.

Εν προκειμένω, μιλούσαμε προσφάτως για τον συνδυασμό ευελιξίας και ασφάλειας. Πιστεύουμε ότι, χωρίς απασχόληση, δεν υπάρχει κοινωνικό μοντέλο προς υποστήριξη και ότι η απασχόληση προστατεύεται μέσω ευέλικτων, ανταγωνιστικών εταιρειών που προσαρμόζονται διαρκώς στην αγορά. Η αύξηση της ευελιξίας του συστήματος απασχόλησης δεν είναι η μοναδική απάντηση, ούτε είναι ο μόνος τρόπος επίτευξης της οικονομικής αειφορίας που υποστηρίζουμε.

Η Ευρώπη θα είναι επιτυχής εάν έχουμε την πολιτική βούληση να επενδύσουμε σε τομείς στους οποίους έχει ιδιαίτερες δυνατότητες και, ταυτόχρονα, στην έρευνα, την καινοτομία και το μακροπρόθεσμο όραμα. Ένας τέτοιος τομέας είναι η νέα ευρωπαϊκή ναυτιλιακή στρατηγική στην οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεισφέρει σημαντικά στο πλαίσιο της σημερινής ψηφοφορίας. Όσον αφορά την εκμετάλλευση των πόρων, τις μεταφορές, το εμπόριο, το περιβάλλον, την επιστημονική έρευνα, στο τμήμα για την προστασία από περιβαλλοντικές καταστροφές, και επίσης κατά των παράνομων πρακτικών και του εγκλήματος, αυτό που απαιτείται είναι νέες, γενικές απαντήσεις. Ευελπιστούμε ότι η πορτογαλική Προεδρία θα δώσει σε αυτή τη στρατηγική μια αποφασιστική ώθηση την κατάλληλη στιγμή.

Σε αυτό το θέμα, θα ήθελα να προσθέσω και κάτι τελευταίο. Ανησυχίες όπως η ειρήνη, η ασφάλεια, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οικονομική ανάπτυξη στις γειτονικές μας χώρες, η πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και ο ενεργειακός εφοδιασμός αποτελούν όλες θέματα που θα ωφεληθούν από μία προσέγγιση η οποία δημιουργεί συμμάχους και περιλαμβάνει εταίρους στον Νότο. Υπάρχει, επιπλέον, ολοένα μεγαλύτερη ανάγκη για μια νέα εταιρική σχέση για τη Μεσόγειο και η πορτογαλική Προεδρία είναι σε καλή θέση προκειμένου να προωθήσει μια αναβίωση του στρατηγικού διαλόγου για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχόμαστε καλή τύχη και την καλύτερη δυνατή επιτυχία κατά τους επόμενους έξι μήνες. Γνωρίζουμε ότι εάν τα πάτε καλά, η Ευρώπη θα πάει ασφαλώς καλά.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αρχίσω με ένα επείγον θέμα. Μόλις έλαβα την είδηση ότι στη Λιβύη επικυρώθηκε η θανατική ποινή για τις βουλγάρες νοσοκόμες. Θα ήθελα να κάνω απευθείας έκκληση στον κ. Sócrates να ενεργήσει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διασφαλίσει κάποιο είδος χάρης ή άμεση επαφή με τον κ. Καντάφι ώστε να μην εφαρμοστεί αυτή η ετυμηγορία.

(Χειροκροτήματα)

Μας συγκλόνισε το γεγονός ότι τα δικαστήρια στη Λιβύη επικύρωσαν τις θανατικές ποινές Ευρωπαίων, οι οποίοι θα έπρεπε να ελευθερωθούν και να τους επιτραπεί να επιστρέψουν στο σπίτι τους στη Βουλγαρία. Κύριε πρωθυπουργέ, σας ζητώ να κάνετε ό,τι μπορείτε προκειμένου να καταστήσετε σαφή στις λιβυκές αρχές την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γένει.

Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής: πώς βλέπετε τις περαιτέρω εξελίξεις στις σχέσεις με τη Ρωσία· την εκπόνηση μιας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας· τι μέτρα θα μπορέσετε να λάβετε προκειμένου να διασφαλίσετε ότι, στο δεύτερο εξάμηνο του 2007, θα μπορέσουμε να εκπονήσουμε μια εντολή για να συνεχίσουμε και να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις σχετικά με τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας. Είναι πολύ σημαντικό να διεξάγουμε αυτές τις συνομιλίες με τους Ρώσους σχετικά με περισσότερο διαφανείς ενεργειακές σχέσεις, σχετικά με τα προβλήματα στην κοινή γειτονιά μας, αλλά επίσης να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε εκ νέου τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον διάλογο για τη δημοκρατία μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω την πολυμερή ατζέντα μας, είτε αφορά το Ιράν, το μέλλον του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, το Κιότο και ούτω καθεξής.

Δεύτερον, θα ήθελα να ακούσω τις παρατηρήσεις σας σχετικά με το πώς βλέπετε τις περαιτέρω εξελίξεις σχετικά με το Κοσσυφοπέδιο, το οποίο συνδέεται επίσης με τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Χαιρόμαστε που υπάρχει τώρα μια περίοδος τριών ή τεσσάρων μηνών που θα δώσει τη δυνατότητα περαιτέρω συνομιλιών, ιδίως με τη νέα κυβέρνηση, την οποία στηρίζουμε πάρα πολύ, δεδομένου του σημαντικού ρόλου του δημοκρατικού κόμματος στην κυβέρνηση. Τι μπορείτε να πράξετε προκειμένου να διασφαλίσετε ότι, στο τέλος, θα υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα γίνει αποδεκτό –ίσως όχι εντελώς αποδεκτό, αλλά περισσότερο αποδεκτό– από τη Σερβία, και το οποίο θα έχει τη στήριξη της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και θα διατηρήσει επίσης ενωμένη την Ευρωπαϊκή Ένωση; Οι προτάσεις του κ. Αχτισάαρι θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση, αλλά θα πρέπει να έχουμε επίσης μια κατάσταση στην οποία βάση για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον θα είναι ένα ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Ευελπιστούμε ότι το Κοσσυφοπέδιο θα καθορίσει τελικά το καθεστώς του.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Wiersma. Αναφορικά με το ζήτημα των νοσοκόμων, αν συμφωνείτε, θα κάνω δήλωση αργότερα, όταν η Ολομέλεια θα είναι γεμάτη πριν από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, μας ανέθεσαν καθήκοντα και θα δώσουμε τα σωστά μηνύματα στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Η διακυβερνητική σας διάσκεψη πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα των τεχνικών λεπτομερειών της μεταφοράς και εφαρμογής της ουσίας της συνταγματικής συνθήκης και των αποφάσεων της συνόδου κορυφής και όχι να διαπραγματευθεί μια νέα συνθήκη.

Σήμερα καταλάβατε ότι το πρόβλημά σας δεν θα είναι ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε η Επιτροπή ή οι πολίτες της Ευρώπης. Το μόνο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσετε είναι κάποιες ματαιοδοξίες αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και κρατών μελών στο Συμβούλιο. Γι’ αυτό σας συμβουλεύω να φροντίσετε κατά την προεδρία σας να κάνουν όλοι αυτά που έχουν αποφασιστεί και να τηρήσουν όλοι τις υποσχέσεις τους, να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους δεσμεύσεις –βλέπε Frontex– να αναλάβουν την ευθύνη να πραγματοποιήσουν στις πατρίδες τους αυτά που υποσχέθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο: να εφαρμόσουν συγκεκριμένα σχέδια και να τηρήσουν τους κανόνες αντί να παρουσιάζουν έξυπνες ερμηνείες όπως η Γαλλία. Αν φροντίσετε να γίνουν όσα αποφασίστηκαν, θα επιτύχετε μία νέα δυναμική στην ΕΕ και θα έχετε λιγότερα προβλήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, κάθε προεδρία της ΕΕ συνοδεύεται από νέες προκλήσεις, νέους στόχους και νέες ευκαιρίες, αλλά επίσης και νέα πιθανά σφάλματα και εμπόδια. Διάβασα προσεκτικά τις συνεντεύξεις που έδωσε ο πορτογάλος πρωθυπουργός στον τύπο σχετικά με την ανατολική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό που διάβασα με ανησύχησε βαθύτατα.

Λέτε, και παραθέτω, «…κατά τις διαπραγματεύσεις μας με τη Ρωσία δεν θα πρέπει να υπογραμμίσουμε μόνο τις διαφορές μας, αλλά επίσης τις ομοιότητές μας …». Πρόκειται για μια εκπληκτική δήλωση που μπορεί να ερμηνευθεί ότι προαναγγέλλει μια αλλαγή στο ύφος της ανατολικής πολιτικής της ΕΕ προς ένα πολύ συγκαταβατικό, και, δεν φοβάμαι να το πω, καθησυχαστικό τόνο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει την πορεία της γερμανικής Προεδρίας, που είναι η πορεία της αλληλεγγύης και της ενότητας. Μόνο η αλληλεγγύη θα μας επιτρέψει να δράσουμε αποτελεσματικά στις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Οποιαδήποτε έλλειψη συνεκτικότητας θα εκληφθεί μόνο ως αδυναμία από τον ανατολικό εταίρο μας.

Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν: η ανεπίλυτη διαφορά σχετικά με τις εξαγωγές πολωνικών τροφίμων στη Ρωσία, και η ανάγκη άσκησης μιας πολιτικής ενεργειακής αλληλεγγύης προκειμένου να αποτρέψουμε τη Μόσχα από το να ασκήσει πίεση σε μεμονωμένα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  José Sócrates, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (PT) Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας σας για όλες τις παρατηρήσεις σας στην παρούσα συζήτηση, και τις επικρίσεις σας για την ομιλία μου και τα σχέδια της Προεδρίας. Θα ήθελα όλοι να γνωρίζουν ότι αυτές οι παρατηρήσεις και οι επικρίσεις μου είναι πολύ χρήσιμες στα καθήκοντα που πρέπει να επιτελέσω ως Πρόεδρος του Συμβουλίου. Πιστεύω ότι είναι επίσης δίκαιο να πω ότι, από όσα άκουσα γενικά, οι παρατηρήσεις των βουλευτών του ΕΚ σχετικά με τα καθήκοντα της Ένωσης για τους επόμενους έξι μήνες κατά μέγα μέρος συμπίπτουν με το πρόγραμμα που σας παρουσίασα εδώ. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι υπάρχει ευρεία πολιτική συναίνεση σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε τους επόμενους έξι μήνες. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ευρώπη.

Δεν ήταν, εξάλλου, δύσκολο για την Ευρώπη να καθορίσει αυτές τις προτεραιότητες, επειδή όλοι γνωρίζουμε ένα πολύ απλό γεγονός: αυτό που αναμένει η Ευρώπη – αυτό που αναμένει η ευρωπαϊκή οικονομία, η ευρωπαϊκή κοινωνία και ο κόσμος– είναι ότι αυτή τη φορά η Ευρώπη θα επιλύσει τη θεσμική της κρίση άπαξ διά παντός, επειδή τα τελευταία δύο χρόνια η ιδέα που εξετάζουμε ήταν η ιδέα που όλοι θεώρησαν ως θεσμική κρίση την οποία η Ευρώπη αδυνατούσε να ξεπεράσει. Το σαφές μήνυμα που πρέπει να αποστείλουμε στον κόσμο και στους Ευρωπαίους είναι ότι πρόκειται να επιτύχουμε να υπερβούμε αυτή την κρίση και να εξέλθουμε από αυτό το αδιέξοδο. Για αυτόν τον λόγο χαίρομαι που ακούω σε όλες τις ομιλίες των βουλευτών την ιδέα ότι η ολοκλήρωση της Συνθήκης το συντομότερο δυνατόν θα πρέπει να είναι ασφαλώς προτεραιότητά μας.

Δεν γνωρίζω εάν θα είναι πέναλτι, αλλά το γεγονός είναι ότι πρέπει να επιτύχουμε αυτό το τέρμα, και το συντομότερο δυνατόν. Χαίρομαι επίσης που οι βουλευτές υποστηρίζουν την άποψη της Προεδρίας ότι, προκειμένου να αποκτήσουμε τη Συνθήκη, είναι επίσης απαραίτητο να επωφεληθούμε από την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, το τρέχον πολιτικό κλίμα, την τρέχουσα πολιτική σύγκλιση, έτσι ώστε να μετατραπεί η εντολή σε Συνθήκη το συντομότερο δυνατόν. Χαίρομαι συνεπώς που διαπιστώνω ότι το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασα εδώ, η ιδέα που πρέπει να ακολουθήσουμε γρήγορα, αντιστοιχεί επίσης σε πολιτική συναίνεση. Δεν υπάρχει, εξάλλου, λόγος, για τον οποίο δεν θα πρέπει να το πράξουμε. Αυτό, όπως είπα, είναι αυτό που περιμένει η ευρωπαϊκή οικονομία, αυτό που περιμένουν τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και αυτό που περιμένει ο κόσμος: με άλλα λόγια, ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα.

Η τελική συναίνεση, η συμφωνία, η αμοιβαία δέσμευση που επιτυγχάνουμε είναι μια τόσο σαφής και ακριβής δέσμευση που κανείς δεν αναμένει από μας να βαλτώσουμε σε ατέρμονες συζητήσεις, ιδίως δεδομένου του γεγονότος ότι οι συζητήσεις διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Χαίρομαι συνεπώς που διαπιστώνω ότι υπάρχει γενική συμφωνία όσον αφορά την ιδέα ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην μετατροπή της εντολής σε Συνθήκη. Έχω φυσικά αναφερθεί στο θέμα της εντολής και έχω δηλώσει ότι, εάν υπάρχει κάποιο πράγμα που δεν έχει η Προεδρία, είναι μια εντολή να ανοίξει εκ νέου ή να μεταβάλει την εντολή που έλαβε. Αυτό είναι μεγίστης σημασίας και μου φαίνεται επίσης ότι αποτελεί καίριο θέμα. Κανείς δεν αναμένει και είμαι σίγουρος όλα τα κράτη μέλη που παρίστανται εδώ απόψε και έχουν αναλάβει μια δέσμευση για μια σθεναρή συμφωνία έχουν πλήρη επίγνωση το τι θα σήμαινε αυτό από την άποψη της δυσφήμησης των θεσμικών οργάνων και της ίδιας της Ευρώπης. Είμαι, συνεπώς, βέβαιος ότι κανένα από τα κράτη μέλη και κανείς πολιτικός ηγέτης δεν υποστηρίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, και ότι θα με υποστηρίξετε όταν λέω ότι το συνολικό μας καθήκον είναι να διατηρήσουμε τη εντολή ως έχει και να την μετατρέψουμε σε Συνθήκη.

Θα ήθελα επίσης να δηλώσω το προφανές: ότι η Ένωση εξαρτάται από όλους, και όλοι είναι απαραίτητοι. Έχω πλήρη επίγνωση του καθήκοντος που αντιμετωπίζει η Προεδρία, το οποίο συνίσταται στο να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των 27· όχι των 26, των 25 ή των 24, αλλά των 27. Αυτό, εξάλλου, είναι που διακρίνει μία ένωση από μία συμμαχία. Δεν είμαστε συμμαχία, είμαστε Ένωση, και επειδή είμαστε μια ένωση είμαστε όλοι απολύτως απαραίτητοι και πρέπει να είμαστε όλοι «επί του σκάφους». Για αυτόν τον λόγο λέω ότι θα κάνουμε το καλύτερο στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας το ταχύτερο δυνατόν προκειμένου να αποκτήσουμε αυτό που όλο επιθυμούμε, που είναι ότι τον Οκτώβριο, με την πρώτη ευκαιρία, όχι την τελευταία ευκαιρία, αλλά την πρώτη ευκαιρία, η Ευρώπη θα πρέπει να μπορεί να δώσει ένα σαφές μήνυμα στους Ευρωπαίους και στον κόσμο ότι έχει υπερβεί τη θεσμική κρίση της.

Θα ήθελα επίσης να πω λίγα λόγια για την επικύρωση της Συνθήκης. Η επικύρωση σε εθνικό επίπεδο αποτελεί πρόβλημα για τα κράτη μέλη, δεν είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, έχοντας ακούσει ό,τι άκουσα, θα ήθελα να επισημάνω ότι πουθενά στον κόσμο, στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, δεν θεωρείται η κοινοβουλευτική επικύρωση παράτυπη ή ασύμβατη με τις καλύτερες αξίες των σύγχρονων δημοκρατιών. Πιστεύω ότι η απόπειρα υποτίμησης της κοινοβουλευτικής επικύρωσης δεν αποτελεί τιμή για την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Κατανοώ πλήρως ότι υπάρχουν αυτοί που προασπίζουν τα δημοψηφίσματα και υποστηρίζουν την άμεση δημοκρατία ενίοτε. Το θεωρώ αυτό πολύ θετικό και πιστεύω ότι τα δημοψηφίσματα και η περισσότερο συμμετοχική δημοκρατία εμπλουτίζουν τη δημοκρατία. Αλλά ποτέ, ποτέ, σε καμία περίπτωση, δεν υποστήριξα ότι μια τέτοια αμεσότερη και περισσότερο συμμετοχική δημοκρατία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εις βάρος της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Αυτό το θεωρώ ένα ψευδές επιχείρημα και θα ήθελα να το καταστήσω αυτό σαφές. Τα κοινοβούλια είναι νομίμως εξουσιοδοτημένα να εγκρίνουν συνθήκες και να το πράττουν εξ ονόματος των ανθρώπων. Αυτό μας διδάσκει η θεωρία της δημοκρατίας, και έχω ζήσει με αυτές τις αξίες για τόσο καιρό που δεν είμαι πρόθυμος να τις εγκαταλείψω, ιδίως αυτή τη στιγμή.

Ένα δεύτερο θέμα για το οποίο θα ήθελα να σας μιλήσω, αξιότιμοι βουλευτές, είναι η εξωτερική πολιτική, η οποία έχει καθοριστεί ως μία από τις προτεραιότητές μας υπό αυτήν την Προεδρία. Θα είναι μια από τις προτεραιότητές μας επειδή δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εάν εξετάσουμε την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν ορισμένα κενά σε αυτή. Ασφαλώς επιθυμούμε να συμπληρώσουμε αυτά τα κενά. Έχουμε ήδη συμπληρώσει ένα, δηλαδή τη Βραζιλία.

Γεγονός είναι ότι η ΕΕ έχει διεξάγει διασκέψεις κορυφής με την Κίνα, την Ινδία και τη Ρωσία αλλά όχι με τη Βραζιλία, την άλλη χώρα BRIC. Αυτό δεν έχει συμβεί, αλλά έπρεπε να συμβεί, επειδή μία τέτοια διάσκεψη κορυφής παρέχει συνεκτικότητα στις πολιτικές μας έναντι των αναδυόμενων οικονομικών δυνάμεων και προσδίδει μεγαλύτερη σημασία στις σχέσεις μεταξύ της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Αυτές οι στρατηγικές σχέσεις είναι επίσης ζωτικής σημασίας κατά την αντιμετώπιση ζητημάτων παγκόσμιας διακυβέρνησης. Πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι τώρα σε καλύτερη θέση προκειμένου να επηρεάζει παγκόσμια πολιτικά θέματα έχοντας συνάψει στρατηγική εταιρική σχέση με τη Βραζιλία.

Υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο δεν έχω καμία αμφιβολία. Η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική έχει γίνει πλουσιότερη ως αποτέλεσμα της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στη διάσκεψη κορυφής με τη Βραζιλία. Μένει μόνο να διαπιστωθεί, τρέφω όμως πολλές ελπίδες ότι αυτή η διάσκεψη βοήθησε ίσως να δημιουργηθεί ένα καλύτερο κλίμα διαλόγου μεταξύ της Ευρώπης και της Βραζιλίας, το οποίο θα βοηθήσει εν συνεχεία να συνεχιστεί ο Γύρος της Ντόχα και οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σχετικά με το παγκόσμιο εμπόριο. Τρέφω πολλές ελπίδες για αυτό και είμαι μεταξύ αυτών που πιστεύουν στα οφέλη ενός επιτυχούς Γύρου της Ντόχα, και μιας συμφωνίας σε αυτό το πλαίσιο, για ολόκληρο τον κόσμο, για τη ρύθμιση της παγκοσμιοποίησης και επίσης για την προώθηση μεγαλύτερης ελευθερίας εμπορίου και περισσότερης ανάπτυξης, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Μια λέξη για την Αφρική επίσης, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι χρειαζόμαστε μια ειδική πολιτική για την Αφρική, επίσης. Η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει εάν επιθυμεί να προχωρήσει προς τα εμπρός ή να μείνει ως έχει, και είμαστε ήδη στην ίδια κατάσταση εδώ και επτά χρόνια. Κάτι πρέπει να γίνει, και θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους σας ότι έχουμε ήδη κάνει αυτή την επιλογή, τουλάχιστον πριν από εννέα μήνες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ήδη αποφασίσει να διεξάγει τη διάσκεψη κορυφής, και στις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις δηλώθηκε ότι η διάσκεψη κορυφής θα διεξαχθεί φέτος, κατά τη διάρκεια της πορτογαλικής Προεδρίας. Συνεπώς, ο καιρός του στοχασμού για μια σύνοδο κορυφής έχει τελειώσει. Ας διεξάγουμε τη διάσκεψη κορυφής.

Θα ήθελα να πω αυτό σχετικά με τη διάσκεψη κορυφής μεταξύ ΕΕ και Αφρικής. Εν πρώτοις, θεωρώ ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα της έλλειψης ενός διαρθρωμένου, θεσμικού και στρατηγικού διαλόγου με την Αφρική. Αυτό το θεωρώ ένα λάθος που μας κοστίζει ήδη ακριβά. Εμείς στην Ευρώπη καταβάλλουμε το τίμημα, αλλά και οι Αφρικανοί πληρώνουν επίσης το τίμημα, και υπάρχουν άνθρωποι η ζωή των οποίων είναι χειρότερη επειδή δεν έχουμε αυτόν τον διάλογο με την Αφρική. Εάν εμείς στο παρόν Κοινοβούλιο σκεφτόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πείνα, πρέπει να σκεφτούμε επίσης ότι θα συνεισφέρουμε τα μέγιστα διεξάγοντας μια διάσκεψη κορυφής με την Αφρική, όχι μόνο όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων ανάπτυξης και την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων πείνας στην Αφρική, αλλά επίσης την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων διακυβέρνησης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αφρικανικές χώρες.

Έτσι βλέπω αυτό το θέμα. Τώρα, ο ασφαλέστερος τρόπος να μην συνεισφέρουμε τίποτα στην επίλυση των προβλημάτων είναι να μείνουμε όπως είμαστε: μην κάνοντας τίποτα. Θεωρώ ότι αυτή είναι λάθος επιλογή. Όσον αφορά το θέμα της Αφρικής θα ήθελα να σας ομολογήσω επίσης, αξιότιμοι βουλευτές, τη θλίψη μου στο άκουσμα της είδησης για τις βουλγάρες νοσοκόμες, όπως ανέφεραν προηγούμενοι ομιλητές. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω επίσης ότι παρακολουθούμε αυτή την υπόθεση εδώ και πολύ καιρό. Όπως γνωρίζετε, η Πορτογαλία είναι μία από τις χώρες που έχει τις καλύτερες σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Αφρικής, συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης, και παρακολουθούμε στενά το θέμα. Εδώ και πολύ καιρό συνομιλούμε με τις λιβυκές αρχές σχετικά με αυτό. Έχουμε πλέον μεγαλύτερη ευθύνη κατά τη διάρκεια αυτών των έξι μηνών και έχουμε πλήρη επίγνωση της σημασίας της υπόθεσης. Εργαζόμαστε για αυτή, και μάλιστα, το έκανα προσφάτως, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, όταν βρισκόμασταν στην Accra. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η υπόθεση θα έχει αίσιο τέλος. Υπάρχει ακόμη περιθώριο για την άσκηση έφεσης κατά της απόφασης. Όπως λέω, παρακολουθούμε την υπόθεση και ελπίζω ότι θα εκτιμήσετε τη διπλωματική λεπτότητα της. Ο στόχος μας είναι να μεριμνήσουμε ώστε η υπόθεση να έχει ικανοποιητική κατάληξη. Όπως θα αντιλαμβάνεστε, η πολιτική ρητορεία δεν είναι πάντα χρήσιμη, γνωρίζετε όμως όλοι πόσο αφοσιωμένοι είμαστε στη διασφάλιση μιας ικανοποιητικής έκβασης για την υπόθεση.

Δύο ακόμη σχόλια. Πρώτον, όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, θα ήθελα απλώς να πω ότι διετέλεσα υπουργός Περιβάλλοντος, διήνυσα μία θητεία ως υπουργός Περιβάλλοντος, και θυμάμαι τη δυσκολία που αντιμετωπίζαμε τότε, το 2000, για να μιλήσουμε για την κλιματική αλλαγή. Αυτή η δυσκολία ανήκει σε μια διαφορετική εποχή. Η κατάσταση είναι πλέον εντελώς διαφορετική και πιστεύω ότι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η λειτουργική σύνθεση μεταξύ καινοτομίας και ενέργειας είναι η κλιματική αλλαγή. Υπάρχει μεγάλη επιθυμία σε διάφορους τομείς να αναληφθεί γρήγορα δράση, αλλά πιστεύω, όπως πρέπει όλοι να συμφωνείτε, ότι οι αποφάσεις που λάβαμε στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν απολύτως απαραίτητες προκειμένου να δώσουν στην Ευρώπη αξιοπιστία σε αυτόν τον τομέα και να φέρουν την Ευρώπη σε μια πολιτική θέση να ηγηθεί, να είναι στην πρώτη γραμμή, να δώσει μια πολιτική απάντηση σε αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα.

Πρόκειται να παρακολουθούμε αυτό το θέμα πολύ στενά. Και εγώ ο ίδιος –εάν μπορέσω να το προσαρμόσω στο πρόγραμμά μου, αν και σκοπεύω να το κάνω– θα είμαι στο Μπαλί, εκπροσωπώντας την ΕΕ, προκειμένου να εκφωνήσω έναν λόγο εκφράζοντας την προθυμία της Ένωσης να αναλάβει ηγετικό ρόλο για το μετά το Κυότο πλαίσιο και για την παγκόσμια απάντηση στην κλιματική αλλαγή. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές, ωστόσο, ότι έχουμε μια εσωτερική ατζέντα την οποία πρέπει να τηρήσουμε και ότι η ατζέντα περιλαμβάνει το Σχέδιο Ενεργειακής Τεχνολογίας, το οποίο θα εξετάσουμε σε συνεργασία με την Επιτροπή, και τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας, το οποίο υποστηρίζουμε σθεναρά και που θα παρουσιάσει την πρώτη του κοινότητα γνώσης και καινοτομίας (KIC) και αυτή η πρώτη πρωτοβουλία δικαίως, και πράγματι συμβολικά, στοχεύει στην κλιματική αλλαγή.

Τέλος, μία λέξη για τα βιοκαύσιμα: δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, αλλά τα βιοκαύσιμα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος επί του παρόντος για τη μείωση του CO2 στον τομέα των μεταφορών. Δεν αμφιβάλλω για αυτό και εάν υπάρχει ένας τρόπος αντιμετώπισης, μια κατάλληλη λύση που συμβάλει στη μείωση, θεωρώ ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να την παραβλέψουμε, μόνο και μόνο επειδή δεν έχει φυσικά ευνοϊκό αντίκτυπο σε άλλους τομείς. Θεωρώ ότι ο ισολογισμός για τα βιοκαύσιμα είναι άκρως θετικός και θα έπρεπε να μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε με αυτά.

Τέλος, θα εστιάσω στη μετανάστευση. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι το θέμα της μετανάστευσης θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Θα δώσουμε μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα. Η Ευρώπη χρειάζεται να καθορίσει έναν σαφή τρόπο σκέψης για τη μετανάστευση. Πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος για να αποκτήσουμε μια πολιτική ανάλογη με το πρόβλημα και επίσης συμβατή με τις αξίες μας είναι να καθορίσουμε μια πολιτική δομημένη σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι να αποτρέψουμε την παράνομη μετανάστευση, να ενισχύσουμε τη συνοριακή ασφάλεια, και να καταπολεμήσουμε αυτό το έγκλημα κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο δεύτερος είναι να αγωνιστούμε για μια περιεκτική, ανθρώπινη πολιτική. Η Ευρώπη σήμερα είναι μια ήπειρος που παρέχει καταφύγιο σε πολλά εκατομμύρια μεταναστών, που περιμένουν επίσης έναν ορισμό της μετανάστευσης. Τρίτον, ως τρίτο πυλώνα, πρέπει να έχουμε μια πολιτική που έχει εγκριθεί από τις χώρες προέλευσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών προς το κοινό μας συμφέρον. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες που πρέπει να αποτελέσουν την ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά θα πρέπει να διατυπωθούν σε μορφή εγγράφου και, ως εκ τούτου, κατά τους επόμενους έξι μήνες, θα πρέπει να οργανώσουμε διασκέψεις και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε συνεργασία με την Επιτροπή και τον κ. Frattini προκειμένου να καταστεί δυνατό να συγκροτήσουμε και να δημοσιεύσουμε μία συνεκτική και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης συμβατή με την αντιμετώπιση που απαιτεί το πρόβλημα.

Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ακόμη μία φορά για όλες τις παρατηρήσεις σας και θέλω να ολοκληρώσω με τα ακόλουθα. Έχουμε το σχέδιό μας, ξεκινούμε αυτούς τους έξι μήνες με εμπιστοσύνη, με την ενέργεια και την προθυμία αυτών των πολιτικών ηγετών που, καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου τους, πίστευαν πάντοτε στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Έχω επανειλημμένως πει στο παρελθόν ότι γεννήθηκα το 1957, το Έτος της Ευρώπης, και εξελέγην στο Κοινοβούλιο έναν χρόνο αργότερα από την είσοδό μας στην Ευρώπη. Είμαι ένας ευρωπαίος πολιτικός και, ως εκ τούτου, όταν έρχομαι εδώ, το κάνω με τη μεγαλύτερη τιμή ως κάποιος που έχει την ευκαιρία να υπηρετήσει την Ευρώπη σε ένα τέτοιο μέρος. Ξεκινούμε συνεπώς με εμπιστοσύνη, την εμπιστοσύνη κάποιου που είναι απολύτως εξοικειωμένος με το ευρωπαϊκό σχέδιο. Έχουμε ένα σχέδιο, αλλά ένα σχέδιο είναι μόνο ένα σχέδιο. Φυσικά θα υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα, καταστάσεις που δεν ήταν στο σχέδιο, γεγονότα που θα μας καταλάβουν εξ απίνης, και καλώς που η πολιτική είναι έτσι, επειδή εάν δεν ήταν δεν θα ήταν υπόθεση για τους πολιτικούς, επειδή οι πολιτικοί υπάρχουν για να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες καταστάσεις. Το σχέδιο μάς κατευθύνει στις δράσεις μας και, εάν συμβούν απρόβλεπτα και απροσδόκητα γεγονότα, θα είμαστε εδώ, οπλισμένοι με ό,τι είναι σημαντικό για έναν πολιτικό: το σύνολο αξιών, αρχών και κατευθυντήριων γραμμών που μας οδηγούσαν πάντα στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ευρώπης στην υπηρεσία ενός καλύτερου κόσμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος . – Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, σας έχουμε εμπιστοσύνη! Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι στο πλευρό σας για να έχετε επιτυχία. Αν έχετε επιτυχία, έθαχει επιτυχία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλή επιτυχία στην Προεδρία σας.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα επίσης πρώτα από όλα να επωφεληθώ της ευκαιρίας για να εκφράσω την αλληλεγγύη μας προς τις βουλγάρες νοσοκόμες και τις οικογένειές τους, και επίσης στον παλαιστίνιο γιατρό, μετά τις ανησυχητικές ειδήσεις που λάβαμε. Είμαστε εξαιρετικά απογοητευμένοι από αυτές τις αποφάσεις, θα ήθελα όμως επίσης να πω ότι είμαι βέβαιος ότι θα βρεθεί λύση. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να βεβαιώσω τις βουλγάρες νοσοκόμες και τις οικογένειές τους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τα κράτη μέλη, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να διασφαλίσει το δικαίωμά τους στη ζωή και την ελευθερία.

Κύριε Πρωθυπουργέ, η συζήτηση κατέδειξε σαφώς ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τις προτεραιότητες της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Όπως είπε ο κ. Schulz, ένα μήνυμα στήριξης του ευρωπαϊκού σχεδίου ήρθε από τους διάφορους πολιτικούς και ιδεολογικούς χώρους. Το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν μπορεί να θεωρείται απλώς η ιδιοκτησία του ενός ή του άλλου πολιτικού ή ιδεολογικού τομέα. Θα πρέπει να ενώνει πολιτικές δυνάμεις που έχουν αυτόν τον κοινό στόχο να καταστήσουν την Ευρώπη ισχυρότερη, μία Ευρώπη που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών της. Αυτό διαπιστώσαμε εδώ σήμερα. Συμφωνούμε κατά πολύ με την ανάλυσή σας σχετικά με την ανάγκη επίλυσης του θεσμικού θέματος. Το γεγονός είναι ότι η μη επίλυση του θεσμικού θέματος έχει ρίξει μία σκιά αμφιβολίας, σκεπτικισμού, αρνητισμού και ενίοτε ακόμη και κυνισμού, πάνω από οτιδήποτε έχει κάνει η Ευρώπη.

Η Ευρώπη δεν είναι σε αδιέξοδο. Τα τελευταία χρόνια, και η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων υπήρξε σημαντική σε αυτό, επιτύχαμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολα θέματα, εγκρίναμε έναν προϋπολογισμό για την επόμενη επταετία, επιτύχαμε μια δύσκολη συναίνεση για ένα θέμα εξίσου διχαστικό με την οδηγία για τις υπηρεσίες, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, επιτύχαμε να εγκρίνουμε την πλέον φιλόδοξη δέσμη μέτρων που έχει παρουσιαστεί έως τώρα σχετικά με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η ανανεωμένη Στρατηγική της Λισαβόνας έχει αποφέρει καρπούς, χάρη σε ένα νέο σύστημα διοίκησης. Το γεγονός είναι ότι επί του παρόντος η Ευρώπη απολαμβάνει, γενικώς ειπείν, μια επιτυχή περίοδο· έχουμε οικονομική ανάπτυξη που μας δίνει νέους λόγους να ελπίζουμε, δημιουργούμε περισσότερες θέσεις εργασίας τώρα από ό,τι οι αμερικανοί εταίροι μας και τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου επιβεβαιώνουν ότι έχουμε το υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης στην Ευρώπη εδώ και οκτώ χρόνια. Οι καιροί είναι συνεπώς καλύτεροι.

Γεγονός είναι, ωστόσο, ότι έως ότου επιλυθεί το θεσμικό θέμα, αυτή η αμφιβολία είναι συνεχώς παρούσα και, ιδίως όταν βρισκόμαστε εκτός της Ευρώπης, αντιμετωπίζουμε ερωτήσεις στις οποίες πρέπει να δώσουμε τη δέουσα προσοχή. Μας ρωτούν πώς οι Ευρωπαίοι μπορούν να θέλουν να ηγηθούν του κόσμου στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, πώς οι Ευρωπαίοι μπορούν να εγγυηθούν ενεργειακή ασφάλεια, πώς οι Ευρωπαίοι μπορούν να επιθυμούν να μετατρέψουν την οικονομία τους σε μία από τις δικαιότερες, πιο περιεκτικές και πιο ανταγωνιστικές στον κόσμο, όταν είναι ανίκανοι να αποφασίσουν πώς πρέπει να λειτουργούν τα ίδια τους τα θεσμικά όργανα και πώς να λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Αυτό, συνεπώς, αποτελεί θέμα αξιοπιστίας. Για αυτόν τον λόγο είναι απολύτως απαραίτητο να επιλύσουμε το θεσμικό θέμα και ο πρωθυπουργός, ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, θα φύγει σήμερα από εδώ με, κατά τη γνώμη μου, την πολύ σαφή στήριξη και του Κοινοβουλίου και ασφαλώς της Επιτροπής, προκειμένου να εξεύρει λύση σε απόλυτη συμμόρφωση προς την εντολή και ει δυνατόν μία λύση έως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας και σε αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε την πλήρη στήριξή μας.

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι λάβαμε προσεκτικά υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου: μετανάστευση και θέματα σχετικά με τη νέα ατζέντα για την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία στην Ευρώπη. Μία από τις βελτιώσεις που πρέπει να κάνουμε στη Συνθήκη είναι να αυξήσουμε την ικανότητά μας να αναλαμβάνουμε δράση σε θέματα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Όπως ανέφεραν προηγούμενοι ομιλητές, τα ζητήματα της μετανάστευσης είναι ζωτικής σημασίας από ανθρωπιστικής άποψης – πρόκειται για ανθρώπινα δράματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά την ατζέντα για την καινοτομία, ο πρωθυπουργός μόλις τώρα επωφελήθηκε της ευκαιρίας για να εκφράσει τη σαφή και κατηγορηματική του στήριξη στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας, στη δρομολόγηση της πρώτης Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας, καινοτομία η οποία στοχεύει ακριβώς στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, και σε οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να δώσουμε νέα ώθηση στην ατζέντα για την καινοτομία. Αυτό είναι ένα από τα θέματα στα οποία η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να υστερεί, ή να υποχωρεί, όχι μόνο σε σχέση με τους αμερικανούς εταίρους μας αλλά επίσης σε σχέση με άλλες, αναδυόμενες δυνάμεις· η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει περισσότερο αποφασιστικές προσπάθειες στον εν λόγω τομέα. Πιστεύω ότι εάν επιτύχουμε αυτούς τους στόχους θα δικαιούμαστε να είμαστε περήφανοι για τους εαυτούς μας.

Τέλος, όσον αφορά την Αφρική, ένα πρόβλημα που συζητήθηκε εδώ, αξιότιμοι βουλευτές, δεν μπορούμε να δεχτούμε οι σχέσεις μας με μια ήπειρο όπως η αφρικανική ήπειρος να εξαρτώνται από τον ένα ή τον άλλο δικτάτορα, όποιος και να είναι. Γεγονός είναι ότι η Ευρώπη έχει εταιρικές σχέσεις στο ανώτατο επίπεδο με την Ασία, όπου υπάρχουν δικτάτορες, και με τη Λατινική Αμερική, όπου ορισμένες χώρες δεν είναι επίσης δημοκρατίες. Επιπλέον, σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στρώνεται το κόκκινο χαλί για ορισμένους από αυτούς τους δικτάτορες. Ως εκ τούτου, δεν μπορώ να κατανοήσω τον λόγο που μας παρεμποδίζει να έχουμε σχέσεις υψηλού επιπέδου με την Αφρική, ενώ κρατούμε ανοικτή την πόρτα για αυτούς που ορισμένες φορές παρεμποδίζουν πράγματι τη δημοκρατική ανάπτυξη της Αφρικής, επειδή κρατούμαστε κατά κάποιο τρόπο όμηροι από τον ένα ή τον άλλο δικτάτορα.

Υποστηρίζουμε, συνεπώς, αποφασιστικά αυτήν την προτεραιότητα της πορτογαλικής Προεδρίας, και είναι βέβαιο ότι οι στόχοι, ή ένας από τους στόχους, της διάσκεψης κορυφής θα πρέπει να είναι να συζητηθεί η δημοκρατία, η ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανάγκη ανάπτυξης των σχέσεών μας προς όφελος της χρηστής διακυβέρνησης στην Αφρική, και σε όλους τους τομείς των σχέσεων μεταξύ των αντίστοιχων ηπείρων μας. Εάν γίνει αυτό, πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε ευτυχείς με την παρούσα Προεδρία επειδή είμαστε βέβαιοι ότι, κατά τη διάρκεια αυτών των έξι μηνών, θα συνεχίσουμε να προχωρούμε προς μια ισχυρότερη Ευρώπη για έναν καλύτερο κόσμο· μία Ευρώπη όπου αποδεικνύεται στην πράξη ότι μόνο συνεργαζόμενοι μπορούμε να παράγουμε αποτελέσματα που είναι πράγματι προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση για την πορτογαλική Προεδρία έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI), γραπτώς. – (IT) Παράλληλα με τη μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων, χωρίς την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχει τον ρόλο που της αρμόζει σε παγκόσμιο επίπεδο, και την πρόκληση για την επίτευξη ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, ελπίζω η πορτογαλική Προεδρία να μπορέσει να αντιμετωπίσει με σθένος και ένα ζήτημα το οποίο, όπως είχα την ευκαιρία να τονίσω επανειλημμένως, αποτελεί το σημαντικότερο αδιέξοδο που πρέπει να ξεπεράσουμε, ήτοι η ενεργειακή ανεξαρτησία και η πρόκληση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Εάν λάβουμε υπόψη τις προειδοποιήσεις για την επικείμενη εξάντληση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις δεσμεύσεις από το Πρωτόκολλο του Κυότο, συμπεραίνουμε ότι η ενέργεια θα αποτελέσει τη δραστηριότητα, αλλά και το πρόβλημα του μέλλοντος. Μόνον με την ενδεδειγμένη ανεξαρτησία από τους εξωτερικούς προμηθευτές θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς και μία ισχυρότερη θέση στη γεωπολιτική σκακιέρα, και ότι δεν θα είναι ευάλωτη σε εξωτερικές απειλές. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή της σταθερότητας, της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Ας επικεντρώσουμε συνεπώς το ενδιαφέρον μας, τις προσπάθειες και τους πόρους μας σε αυτά που έχουμε ήδη, δηλαδή την πυρηνική ενέργεια, και σε αυτά που μπορούμε να αποκτήσουμε, δηλαδή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προωθώντας την έρευνα και τη συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα, παρεμβαίνοντας με φορολογικά μέτρα, μεταρρυθμίζοντας τον τομέα των μεταφορών και προσελκύοντας ευρωπαίους επιστήμονες που έφυγαν στο εξωτερικό λόγω απουσίας ευκαιριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Η πορτογαλική Προεδρία πρέπει να επικεντρωθεί στον στόχο προτεραιότητας που είναι η υπογραφή από τα 27 κράτη μέλη νέας θεσμικής συνθήκης, τον Οκτώβριο στη Λισαβόνα, πολύ δε περισσότερο διότι η εντολή που ανέθεσε το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Διακυβερνητική Διάσκεψη είναι σαφής και ακριβής

Η έναρξη νέου κύκλου της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση είναι μια ευκαιρία να δοθεί στην κοινωνική διάσταση η σημασία και η προβολή που της αξίζει, ιδιαίτερα δε μέσω του βελτιωμένου συντονισμού των πολιτικών απασχόλησης και μέσω της ανάπτυξης της «ευελιξασφάλειας» με στόχο να συμφιλιώσουμε τους συμπολίτες μας με την Ευρώπη και με το μεταρρυθμισμένο οικονομικό μοντέλο της.

Είμαι βέβαιη ότι η πορτογαλική Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της ΕΕ των οποίων τις ιδιαίτερες συνθήκες γνωρίζει καλά μαζί με τη Μαδέρα και τις Αζόρες, ώστε να δώσει μια νέα ώθηση στα κοινοτικά μέτρα που είναι επωφελή γι’ αυτές, ιδιαίτερα δε τα μέτρα που αφορούν την πολιτική γειτονίας και το πρόσθετο κόστος που δημιουργείται από τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες.

Είναι επιτακτικό η τελευταία σύνοδος κορυφής των Βρυξελλών να έχει επωφελείς συνέπειες και να αποδείξει ότι το ανανεωμένο πνεύμα της Ευρώπης είναι ισχυρότερο από τις εθνικές ιδιοτέλειες. Ελπίζω ειλικρινά η πορτογαλική Προεδρία να πετύχει να επωφεληθεί από τη σημαντική πολιτική ώθηση που παρατηρήθηκε στο τέλος της γερμανικής Προεδρίας.

 

5. Σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0279/2007) του κ. Leinen, εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, σχετικά με τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης: η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 48 της Συνθήκης ΕΕ) (11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (PT) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που η απόρριψη του Συντάγματος στα δύο κράτη έριξε σκιά στις δραστηριότητες της Ένωσης. Μετά από ένα χρόνο περισυλλογής, δόθηκε εντολή στη γερμανική Προεδρία, τον Ιούνιο του 2006, να εξεύρει μία λύση η οποία θα μας έδινε τη δυνατότητα να αναδυθούμε από αυτό το αδιέξοδο και, εξ ονόματος των συναδέλφων μου, θα ήθελα να συγχαρώ τη γερμανική Προεδρία που επέτυχε ευρεία συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι όλοι έχουμε λόγο να είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στην Καγκελάριο για την προσωπική της δέσμευση να κατορθώσει να ψηφιστεί η εν λόγω συμφωνία.

Όπως είπαν προηγούμενοι ομιλητές, η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημαίνει ότι θα καταρτιστεί μια νέα μεταρρυθμιστική Συνθήκη, η οποία θα ανοίγει τον δρόμο σε μια ταχεία Διακυβερνητική Διάσκεψη με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στη νέα Συνθήκη να τεθεί εγκαίρως σε ισχύ για τις εκλογές του Κοινοβουλίου το 2009. Τη συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλους σας.

Είναι προφανές ότι πολλοί από εσάς θα βρείτε τμήματα της συμφωνίας τα οποία θεωρείτε λιγότερο σημαντικά. Κανείς από εσάς δεν μπορεί να προσποιηθεί ότι αυτή είναι ακριβώς η εντολή που θα διατυπώναμε εάν είχαμε την απόλυτη ευκαιρία να το πράξουμε. Από την αρχή, η γερμανική Προεδρία αντιμετώπισε το δύσκολο έργο του συνδυασμού πολλών διαφορετικών απόψεων σχετικά με το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Αυτοί που έχουν επικυρώσει ήδη τα Συντάγματα επιθυμούσαν, απολύτως δικαιολογημένα, να διατηρήσουν το υφιστάμενο κείμενο όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην αρχική μορφή, ενώ άλλοι ζητούσαν ένα νέο κείμενο όσο το δυνατόν πιο διαφορετικό από το σχέδιο της Συνταγματικής Συνθήκης. Το κείμενο είναι, συνεπώς, μία συμβιβαστική λύση μεταξύ αυτών των δύο θέσεων. Όλοι έχουν τώρα μια ευκαιρία να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα και, συνεπώς, δεν θα χρονοτριβήσω με λεπτομέρειες. Είμαι πεπεισμένος ότι πρόκειται για ένα ισορροπημένο κείμενο και ότι δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερη συμφωνία από αυτή.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναθέτει στην πορτογαλική Προεδρία μια εντολή η οποία, επειδή είναι ευρεία και εξονυχιστική σε λεπτομέρεια, θα δώσει τη δυνατότητα στη Διακυβερνητική Διάσκεψη (ΔΔ), η οποία είναι επιφορτισμένη με την πλήρη μετατροπή της εντολής σε κείμενο Συνθήκης, να ολοκληρώσει το έργο της σε όσο το δυνατόν συντομότερο διάστημα. Το Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει πλήρως στο έργο της ΔΔ και το Συμβούλιο έχει αποδεχτεί μια πορτογαλική πρόταση σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τρεις εκπροσώπους στη Διάσκεψη.

Γνωρίζοντας τη δέσμευση του παρόντος Κοινοβουλίου να διασφαλίσει ότι η Ένωση θα μπορεί στο μέλλον να ενεργεί με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και δημοκρατική νομιμότητα, είμαι περιχαρής για αυτή την ενισχυμένη εκπροσώπηση. Το Κοινοβούλιο έχει προφανώς συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις καθ’ όλη τη διαδικασία που οδήγησε στη ΔΔ. Γνωρίζω ότι η συνεισφορά των βουλευτών του ΕΚ εκτιμήθηκε πολύ από τη γερμανική Προεδρία, η οποία την έλαβε πλήρως υπόψη κατά την κατάρτιση της εντολής.

Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, το Συμβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να υποβάλει τη γνώμη του σχετικά με τη διεξαγωγή μιας ΔΔ και οι συζητήσεις του στο παρόν Κοινοβούλιο σήμερα προσανατολίζονται προς αυτή τη γνώμη. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να υποβάλετε τη γνώμη σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα έτσι ώστε οι εργασίες της ΔΔ να μπορέσουν να ξεκινήσουν πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού. Είμαστε απολύτως αποφασισμένοι ότι έτσι πρέπει να γίνει. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου όταν λέω ότι αυτός ο στόχος είναι προς το συμφέρον όλων μας.

Θα έχετε αναμφίβολα ορισμένες λεπτομερείς παρατηρήσεις να διατυπώσετε και θα θέλετε να ληφθούν υπόψη στη ΔΔ, ελπίζω όμως ότι συλλογικά μπορείτε να δώσετε ευρεία στήριξη στην εντολή που κληρονόμησε αυτή η Προεδρία. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί ότι το έργο της ΔΔ θα είναι επιτυχές και ο μόνος τρόπος να βοηθηθεί η Ένωση για να εξέλθει από το παρόν αδιέξοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγους μόνο μήνες, λίγοι παρατηρητές ήταν απόλυτα πεπεισμένοι ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορούσε να ξεκινήσει εκ νέου με επιτυχία τη διαδικασία αναθεώρησης της συνθήκης. Η κοινή γνώμη σε ολόκληρη την Ευρώπη ήταν εύθραυστη και υπήρχαν μεγάλες αποκλίσεις απόψεων όμως, χάρη στην αξιοθαύμαστη αποφασιστικότητα της καγκελάριου Merkel και της γερμανικής Προεδρίας, και μέσω μιας πραγματικά συλλογικής προσπάθειας από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά μας όργανα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο μήνα κατέληξε σε συμφωνία για μια σαφή και αυστηρή εντολή της νέας ΔΔ, και είναι σημαντικό που σήμερα αναγνωρίζουμε αυτή την επιτυχία.

Χθες, η Επιτροπή ενέκρινε τη γνώμη της για τη ΔΔ και, σήμερα, συζητούμε τη γνώμη του Κοινοβουλίου. Αυτή η διαδικασία θα επιτρέψει στην πορτογαλική Προεδρία να ξεκινήσει τη Διακυβερνητική Διάσκεψη στα τέλη του τρέχοντος μηνός, αλλά τα θεσμικά μας όργανα δεν συμβαδίζουν μόνο όσον αφορά την επιλογή του χρόνου. Συμβαδίζουμε επίσης προπάντων επί της ουσίας.

Η Επιτροπή συμμερίζεται τη γενικά θετική αξιολόγηση της εντολής της ΔΔ που προσφέρει η έκθεση του κ. Leinen. Η εντολή περιέχει πολλά θετικά στοιχεία τα οποία πρέπει να επικροτηθούν. Όπως κάθε συμβιβαστικό κείμενο, αποτελεί επίσης μια προσεκτικά κατεργασμένη ισορροπία μεταξύ διαφορετικών συμφερόντων, μεταξύ φιλοδοξίας και πολιτικού ρεαλισμού, και αυτό σημαίνει ότι ορισμένες από τις αλλαγές που συμφωνήθηκαν στη ΔΔ του 2004 δεν διατηρήθηκαν. Αποτελεί επίσης το λόγο για τον οποίο χορηγήθηκαν αρκετές παρεκκλίσεις σε μεμονωμένα κράτη μέλη.

Θα παραθέσω τέσσερις λόγους για τους οποίους η Επιτροπή πιστεύει ότι αυτή η εντολή θα μας δώσει τη δυνατότητα στη ΔΔ να προσφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη στέρεα θεσμική και πολιτική βάση που χρειαζόμαστε προκειμένου να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών μας και στις προκλήσεις των κοινωνιών μας.

Πρώτον, η εντολή θα προλειάνει το έδαφος για σύγχρονα και περισσότερο υπόλογα θεσμικά όργανα για τη διευρυμένη Ένωση. Χαιρετίζουμε θερμά τις διατάξεις που θα ανανεώσουν και θα ενισχύσουν τη δημοκρατική νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναν ισχυρότερο και ευρύτερο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη διαφάνεια των συζητήσεων του Συμβουλίου, περισσότερη συναπόφαση, περισσότερες αποφάσεις βάσει ειδικής πλειοψηφίας, σαφέστερο διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων.

Τα εθνικά κοινοβούλια θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο ρόλος των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα είναι απολύτως σεβαστός. Χαιρόμαστε επίσης πολύ που διαπιστώνουμε ότι οι καινοτομίες των συνταγμάτων σχετικά με τη δημοκρατική συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας των πολιτών, έχουν διαφυλαχθεί.

Δεύτερον, η Ένωση θα έχει έναν Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων με στόχο την προστασία των πολιτών, όχι μόνο ένα δηλωτικό κείμενο αλλά ένα κείμενο που θα έχει νομική ισχύ. Οι πολίτες θα είναι σε θέση να διεκδικούν ενώπιον των δικαστηρίων τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη. Ο Χάρτης θα είναι δεσμευτικός για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και για τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, ακόμη και εάν αυτό δεν εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη.

Τρίτον, η Ένωση θα μπορεί να μιλά με μια φωνή στην παγκόσμια σκηνή και θα είναι σε καλύτερη θέση να προασπίζει το ευρωπαϊκό συμφέρον. Εάν επιθυμούμε πράγματι να αντιμετωπίσουμε την παγκοσμιοποίηση και να επιληφθούμε κοινών ανησυχιών σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή, την ανταγωνιστικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο, η Ένωση θα πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές της να δρα συλλογικά.

Η τέταρτη παρατήρησή μου αφορά τους τομείς πολιτικής, επειδή η εντολή αναπτύσσει την ικανότητα της Ένωσης να λαμβάνει ταχύτερες και συνεκτικότερες αποφάσεις στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Επιπλέον, ενισχύει τη νομική βάση με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ενεργειακής πολιτικής και της κλιματικής αλλαγής.

Πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτές τις αλλαγές; Κατά την άποψή μας, η συνολική ισορροπία είναι θετική: η εξαφάνιση ορισμένων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων στοιχείων συμβολικού χαρακτήρα, καθώς και οι αλλαγές που μείωσαν την αναγνωσιμότητα του κειμένου, ήταν απαραίτητα μέρη ενός πακέτου συμφωνίας που θα μπορούσε να υπογραφεί από όλα τα κράτη μέλη. Χωρίς προσπάθεια εξεύρεσης συμβιβαστικής λύσης από όλους τους εμπλεκόμενους, η επιτυχία δεν θα ήταν δυνατή.

Το ευρωπαϊκό τρένο βρίσκεται πάλι στις ράγες, δεν είμαστε όμως ακόμη στο τέλος του ταξιδιού και οι πολίτες πρέπει να παραμείνουν πάνω σε αυτό. Η εντολή δεν είναι ακόμη το τελικό προϊόν. Προκειμένου να οδηγηθεί αυτή η νέα συναίνεση σε μια επιτυχή ΔΔ θα χρειαστούν έντονες προσπάθειες από την πορτογαλική Προεδρία, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά μας όργανα. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ενισχύσει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη ΔΔ.

Ωστόσο, οι συλλογικές διαπραγματευτικές μας προσπάθειες δεν επαρκούν από μόνες τους. Όλοι μας –η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και το Κοινοβούλιο– πρέπει να αντλήσουμε ορισμένα διδάγματα από την προηγούμενη διαδικασία επικύρωσης και από το στάδιο ακρόασης του Σχεδίου Δ. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει αναγνωρίσει τη σημασία της επικοινωνίας με τους πολίτες, παρέχοντας πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με την ΕΕ και συμπεριλαμβάνοντάς τους σε έναν διαρκή διάλογο. Αυτό θα έπρεπε να ήταν ακόμη πιο σημαντικό λαμβανομένων υπόψη των αλλαγών που έχουν μειώσει την αναγνωσιμότητα του κειμένου της συνθήκης.

Τους επόμενους μήνες, η Επιτροπή θα υποβάλει ορισμένες ιδέες σχετικά με το πώς θα μπορούσε να οργανωθεί ένας διάλογος όσον αφορά τη μεταρρυθμισμένη Συνθήκη κατά τη διάρκεια της περιόδου επικύρωσης. Επιθυμούμε να συνεργαστούμε στενά μαζί σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλα τα κράτη μέλη και τα άλλα θεσμικά όργανα. Μαζί, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας· μαζί, θα πρέπει να συμμετάσχουμε σε αυτή τη νέα διαδικασία χωρίς καμιά καθυστέρηση και με όλη μας την ενέργεια.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen (PSE), εισηγητής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε πρωθυπουργέ, κυρία Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε μία συζήτηση που άρχισε στις 9.00 π.μ. στην Ολομέλεια. Ίσως να ήταν πιο εύλογο να συνδυάσουμε τη συζήτηση για την πορτογαλική Προεδρία με τη συζήτηση για τη θέση μας σχετικά με τη Διακυβερνητική Διάσκεψη, γιατί η τελευταία είναι το επίκεντρο της πορτογαλικής Προεδρίας και η επιτυχία ή η αποτυχία της θα κριθεί από το αν θα έχουμε μια συνθήκη της Λισαβόνας ή όχι.

Το μήνυμα που επιθυμούμε να μεταδώσουμε με τη γνώμη μας είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει πράσινο φως για τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Η προθεσμία για τις διαβουλεύσεις σχετικά με αυτή τη γνώμη ήταν εξαιρετικά μικρή, και αυτό το επέκριναν πολλοί συνάδελφοι, όμως κατεβάλαμε μεγάλες προσπάθειες και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε εμπόδια. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προσκόμματα σε κανένα γιατί ενδιαφερόμαστε κι εμείς για τη σύντομη σύγκληση και τη γρήγορη ολοκλήρωση αυτής της Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να παρουσιάσουμε ένα αποτέλεσμα ήδη κατά τη σύνοδο κορυφής τον Οκτώβριο. Αυτό είναι δυνατό γιατί αυτή η εντολή είναι πολύ συγκεκριμένη και υπάρχουν τα κείμενα. Ως εκ τούτου, αν όλοι τηρήσουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών, θα πρόκειται περισσότερο για εργασία των νομικών παρά για εργασία των πολιτικών.

Στο σημείο αυτό απευθύνουμε την πρώτη μας έκκληση προς την πορτογαλική Προεδρία: να μείνετε σκληροί και συνεπείς και να μην επιτρέψετε να εμφανιστεί και πάλι έλλειψη πειθαρχίας μεταξύ των κρατών μελών, να τεθούν νέα σημεία στην ημερήσια διάταξη, να προβληθούν εκ των υστέρων νέα αιτήματα, κάποιοι να κάνουν πως δεν κατάλαβαν κάποια πράγματα που τα είχαν καταλάβει πολύ καλά την προηγουμένη ημέρα. Να είστε αυστηροί, να ακολουθήσετε απαρέγκλιτα τους ακριβείς όρους της εντολής, και τότε ασφαλώς θα έχετε επιτυχία.

Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες απώλειες. Πρέπει να καταβάλουμε ένα τίμημα, και δεν πρόκειται μόνο για σύμβολα. Η αναθεωρημένη συνθήκη είναι ως σύλληψη κάπως διαφορετική από το αρχικό Σύνταγμα. Σε μεγάλο βαθμό, η ιδέα μιας Ευρώπης των πολιτών και των κρατών, κι όχι μόνο μιας Ευρώπης των κρατών, έχει χαθεί. Το άρθρο 1 εξαφανίστηκε και αναφέρεται μόνο ότι οι υψηλοί συμβαλλόμενοι συμφώνησαν, ενώ δεν υπάρχει πια καμία αναφορά στην έκφραση της βούλησης των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης. Μπορεί κάποιοι να το θεωρήσουν αυτό ασήμαντο, είναι όμως ένα σημάδι διάβρωσης που θα μπορούσε να αποδειχθεί επιβλαβές. Θέλουμε να το επισημάνουμε αυτό.

Βλέπουμε επίσης με μεγάλη ανησυχία τον αυξανόμενο αριθμό ρητρών εξαίρεσης. Τίθεται το ερώτημα αν εξακολουθούν όλοι να θέλουν την ίδια Ευρώπη. Υπάρχει ακόμα πολιτική βούληση για περισσότερη ολοκλήρωση ή έχουμε ήδη δύο ομάδες χωρών που θέλουν μόνο στα χαρτιά να παραμείνουν στην ΕΕ; Αυτό το ερώτημα πρέπει να το θέσουμε στον εαυτό μας. Το Κοινοβούλιο επικρίνει δριμύτατα τη ρήτρα εξαίρεσης του Ηνωμένου Βασιλείου από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Η ΕΕ θέλει να είναι κοινότητα αξιών. Μιλάμε σε ολόκληρο τον κόσμο ζητώντας τον σεβασμό των ανθρωπίνων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ακούω ήδη τον κ. Πούτιν ή τον κινέζο πρωθυπουργό να λένε: μα αφού εσείς οι ίδιοι δεν συμφωνείτε για τα θεμελιώδη σας δικαιώματα. Αυτό είναι ένα πλήγμα στην αξιοπιστία ολόκληρης της ΕΕ και διακριτική μεταχείριση σε βάρος των πολιτών που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή και των πολιτών της ΕΕ που εργάζονται και ζουν εκεί. Στη γνώμη μας ζητάμε από τα θεσμικά όργανα και τις κυβερνήσεις να καταβάλουν και πάλι κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία ίσης προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Εδώ μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το Σύνταγμα συντάχθηκε από μία Συνέλευση και τώρα έχουμε μία Διακυβερνητική Διάσκεψη, που εργάζεται με άλλες μεθόδους. Παρ’ όλ’ αυτά, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, απαιτείται η μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Δημοσιοποιήστε τα έγγραφα που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης και ακολουθήστε μαζί με εμάς και την Επιτροπή μία στρατηγική διαλόγου με την κοινή γνώμη και τους πολίτες.

Η επονομαζόμενη απλουστευμένη Συνθήκη θα είναι δυστυχώς μία πολύπλοκη συνθήκη. Χρειαζόμαστε επίσης μία ενοποιημένη απόδοση πριν από τη λήξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης κι όχι ένα χρόνο αργότερα όπως έγινε με το Άμστερνταμ. Χρειαζόμαστε ένα ευανάγνωστο κείμενο όταν ολοκληρωθεί η ΔΔ. Ίσως να ήταν επίσης εύλογο να προστεθεί στο κείμενο αυτό ένα κείμενο όπου θα εξηγούνται στους πολίτες τα κύρια στοιχεία και τα σημαντικότερα μηνύματα.

Φυσικά, επιδοκιμάζουμε όλες τις προόδους που σημειώθηκαν. Θέλουμε να επιτύχουμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα, και μάλιστα πριν από τις ευρωεκλογές προκειμένου να μπορέσουμε να ασχοληθούμε στον προεκλογικό αγώνα το 2009 και με άλλα θέματα. Μας περιμένει λοιπόν ακόμα σκληρή δουλειά, όμως θα πρέπει να επιτύχουμε με βούληση και ζήλο, και το Σώμα υποστηρίζει την πορτογαλική Προεδρία.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Íñigo Méndez de Vigo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών χαίρεται που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει καταλήξει σε συμφωνία, και σε λίγα λεπτά, επομένως, η Ομάδα μου πρόκειται να ψηφίσει υπέρ του ψηφίσματος ούτως ώστε να μπορέσει να συγκληθεί η Διακυβερνητική Διάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κανονισμού.

Το σημαντικό τώρα, ωστόσο, είναι αυτή η συμφωνία, η συμφωνία που θα προκύψει από τη Διακυβερνητική Διάσκεψη, να είναι καλή. Επιτρέψτε μου να γίνω απολύτως σαφής. Αυτό που λέμε είναι ότι η Διάσκεψη πρέπει να προχωρήσει, αλλά θα κρίνουμε τη Διακυβερνητική Διάσκεψη από τα αποτελέσματά της.

Θέλω να πω επίσης ότι για την Ομάδα μου, η οποία θα εκπροσωπηθεί από τον κ. Brok σε αυτή τη Διακυβερνητική Διάσκεψη, θα είναι ένα σημαντικό πολιτικό θέμα να ενεργήσει ως θεματοφύλακας του Συντάγματος. Θέλουμε το περιεχόμενο και η ουσία της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να είναι παρόντα στην τελική συμφωνία σχετικά με τη Συνθήκη που θα προκύψει από τη Διακυβερνητική Διάσκεψη.

Ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε από τον κ. Sócrates είναι αυτό των δημοψηφισμάτων. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι, τώρα που δεν μας ακούει κανείς: μην εμπιστεύεστε κόμματα που είναι στην αντιπολίτευση και ζητούν δημοψηφίσματα. Μην εμπιστεύεστε ούτε εκείνους που ζητούν δημοψηφίσματα για να μπορέσουν να ψηφίσουν «όχι», επειδή θέλουν να καταστρέψουν την Ευρώπη. Ορισμένοι θέλουν να καταστρέψουν την εκάστοτε κυβέρνηση και άλλοι θέλουν να καταστρέψουν την Ευρώπη.

Επομένως, πιστεύω ότι τα λόγια του κ. Sócrates σήμερα το πρωί συνοψίζουν την κατάσταση. Καμία χώρα δεν μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα σε όλες τις υπόλοιπες χώρες και σε αυτό το σημείο πρέπει όλοι να στοχεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση προκειμένου να βγάλουμε την Ευρώπη από το αδιέξοδό της.

Η πρώτη συμφωνία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ένα πρώτο βήμα και τώρα πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι, αφενός, για την επίτευξη μιας καλής συμφωνίας και, αφετέρου, για να αρχίσουμε, μόλις απαλλαγούμε από αυτό το βάρος του συνταγματικού αδιεξόδου, να εργαζόμαστε.

Διότι αυτό που με έχει ανησυχήσει πραγματικά, κύριε Πρόεδρε, είναι το κλίμα καχυποψίας και δυσπιστίας στην Ευρώπη, που είδα στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει όλους και κάτι στο οποίο πρέπει να αντισταθούμε όλοι μαζί.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Σοσιαλιστική Ομάδα χαιρετίζει τη σύγκληση της ΔΔ, αποδέχεται την εντολή και υποστηρίζει το χρονοδιάγραμμα.

Πολλοί άνθρωποι έχουν επισημάνει ότι αυτή η εντολή διασώζει σχεδόν το 90% του περιεχομένου της Συνταγματικής Συνθήκης, και αυτό αποτέλεσε αφορμή πολλών σχολίων. Οι συνάδελφοι θα γνωρίζουν όμως επίσης ότι πρόσφατες επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι τα ανθρώπινα όντα και τα ποντίκια είναι κατά 90% πανομοιότυπα γενετικά. Ωστόσο, η διαφορά του 10% είναι αρκετά σημαντική. Έτσι και εδώ με αυτή την εντολή, η διαφορά του 10% είναι αρκετά σημαντική.

Η απώλεια του χαρακτηρισμού της Συνθήκης ως συνταγματικής, η μη αλλαγή του ονόματος του Ύπατου Εκπροσώπου σε υπουργό εξωτερικών, η μη αναφορά στη Συνθήκη της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου, η απώλεια των συμβόλων και οι πολυάριθμες παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις για συγκεκριμένα κράτη μέλη συνεπάγονται ότι για αυτά τα κράτη μέλη το ποσοστό –είτε είναι 90 είτε οτιδήποτε άλλο– είναι ακόμη χαμηλότερο. Όλα αυτά καθιστούν την προβλεπόμενη συνθήκη πολύ διαφορετική από τη Συνταγματική Συνθήκη.

Αυτό θα αποτελέσει θέμα δυσαρέσκειας για το παρόν Κοινοβούλιο και για μια μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών. Παρόλα αυτά, οι εν λόγω αλλαγές θα καταστήσουν δυνατή και θα διευκολύνουν την επικύρωση της Συνθήκης και στα 27 κράτη μέλη, και αυτό είναι το στοιχείο ζωτικής σημασίας που πρέπει να αναγνωρίσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα μου χαιρετίζει την προοπτική μιας γρήγορης και αποτελεσματικής ΔΔ που θα άρει κάθε αμφιβολία μετά από την περίοδο περισυλλογής, θα εγγυηθεί ασφάλεια δικαίου και θα οικοδομήσει μια σθεναρή συναίνεση πίσω από τη μεταρρυθμιστική συνθήκη. Ασφαλώς, είναι απολύτως εύλογο για το Κοινοβούλιο να επιδιώκει, στο πλαίσιο της ΔΔ, να προστατεύσει ό,τι προσπάθησε να αποκομίσει στη συνθήκη του 2004. Θα πρέπει όμως επίσης να είμαστε βέβαιοι ότι ο αυξανόμενος αριθμός και η πληθώρα των εξαιρέσεων και των μικροσκοπικών υποσημειώσεων δεν θα μολύνει την ακεραιότητα του σώματος του ευρωπαϊκού δικαίου και τη νομολογία των δικαστηρίων. Θα αγωνιστούμε προκειμένου να παρεμποδίσουμε μια πολιτική υπερχείλιση από το πρωτόκολλο του Ηνωμένου Βασιλείου για τον Χάρτη· άλλο πράγμα είναι ένα πολυεπίπεδο Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο όμως δεν μπορεί να ανεχτεί ιθαγένεια πρώτης και δεύτερης κατηγορίας.

Πρέπει να αντιπαλέψουμε τη δημοφιλή υποψία ότι η ΔΔ δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια μεγάλη άσκηση σκοταδισμού που αποσκοπεί στο να απαλλάξει ορισμένα κράτη από δεσμεύσεις για διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, και χάρηκα πολύ που ο πρωθυπουργός Sócrates είναι αποφασισμένος ότι τα δημοψηφίσματα δεν θα πρέπει να διεξαχθούν για να εναντιωθούν στα κοινοβούλια. Η μέγιστη διαφάνεια είναι επιθυμητή και η ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου, η μεγαλύτερη δύναμη και η περισσότερο πλουραλιστική παρουσία εντός της ΔΔ θα συντελέσουν στη διασφάλιση αυτής της διαφάνειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, μου φαίνεται, ότι τουλάχιστον όσον αφορά τη Συνθήκη, το παρόν Κοινοβούλιο είτε δεν ξέρει είτε δεν αρέσκεται σε λόγια συμβιβαστικής λύσης. Η επίκριση των εντολών στην έκθεση είναι, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά άδικη. Η χώρα μου, η Πολωνία, έχει δείξει μεγάλη ευελιξία και προθυμία να συμβιβαστεί σε αυτό, για αυτόν τον λόγω διαβάζω με ανησυχία τους αυστηρούς όρους της έκθεσης, η οποία δεν θέλει να αναγνωρίσει την προφανή επιτυχία της εντολής.

Σε αντίθεση με όσα λέει η έκθεση, μία νέα ονοματολογία, τα σύμβολα της Ευρώπης στη συνθήκη θα είχαν ως αποτέλεσμα μόνο την ακατανοησία, και θα υπονοούσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε μια φάση ψευδο-κρατικής υπόστασης. Η ευελιξία της εντολής σχετικά με τις εξαιρέσεις αποτελεί ένδειξη σοφίας και ρεαλισμού, και όχι αδυναμίας. Το ίδιο ισχύει για τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Ένα πράγμα στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε απολύτως – τα επόμενα δέκα χρόνια υπάρχουν πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ψηφοφορίας, που θα πρέπει να επανεξεταστούν. Η διακυβερνητική διάσκεψη αντιμετωπίζει επίσης ορισμένες ώριμες, λεπτομερείς αποφάσεις σχετικά με αυτό το θέμα. Χωρίς αυτές διατρέχουμε τον κίνδυνο αδιεξόδου κατά την επικύρωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Voggenhuber, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών φαίνεται να επικρατεί ένα είδος μελαγχολικής ικανοποίησης. Ίσως να φταίει απλώς το ότι πλησιάζουν οι διακοπές. Πραγματικά, εξετάζοντας την εντολή για τη Διακυβερνητική Διάσκεψη, μπαίνει κανείς σε πειρασμό να πει πως η Ευρώπη τη γλίτωσε φτηνά. Φοβάμαι όμως ότι ήταν σκληρό χτύπημα και δεν χτυπήθηκαν μόνο τα κράτη μέλη. Οι πάντες παρακολουθούν τους πάντες και οι άνθρωποι περιφρουρούν ζηλόφθονα την κυριαρχία τους. Το θέμα είναι αν η Ευρώπη έχει απλώς ένα μαυρισμένο μάτι ή αν είναι τυφλή από το ένα μάτι επειδή οι πολίτες δεν μπορούν πια να δουν την πραγματική φύση της Ένωσης.

Φυσικά, η εντολή διαφυλάττει τα κύρια επιτεύγματα του Συντάγματος. Ωστόσο, η εντολή συγκαλύπτει επίσης τον πραγματικό χαρακτήρα της Ευρώπης, κρύβει την Ευρώπη, συγκαλύπτει την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Κύριε Barón Crespo, εγώ δεν πιστεύω πως αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι άσκηση πολιτικού ρεαλισμού. Αντιμετωπίζουμε έναν ανοιχτό και έντονο εθνικισμό και μια τάση απομόνωσης εκ μέρους στενόμυαλων κυβερνήσεων.

Πρόκειται λοιπόν απλώς για μια αισθητική αλλαγή όταν δεν υπάρχει πλέον καμία αναφορά στην Ένωση των πολιτών και βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε μία Ένωση των κρατών; Αυτό ζητούσαν οι άνθρωποι που είπαν «όχι» στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες; Πού είναι τα αιτήματά τους για μία κοινωνική Ευρώπη και για περισσότερη δημοκρατία; Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό; Δεν είναι αναγκαίο; Δεν είναι το καθήκον της Ευρώπης; Με ποιον τρόπο επιχειρήσαμε να χρησιμοποιήσουμε σαφή και κατανοητή γλώσσα σε αυτό το Σύνταγμα για να παράγουμε ένα κατανοητό έγγραφο; Οι κυβερνήσεις επιδιώκουν εδώ και μήνες μόνο έναν στόχο: να συντάξουν μία σκοτεινή, κωδικοποιημένη, ακατανόητη και μη αναγνώσιμη συνθήκη που δεν θα τη διαβάσουν οι πολίτες.

Η εξαίρεση από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν είναι μόνο ένα χτύπημα για την Ευρώπη – είναι μια επίθεση στην εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας ως κοινότητας αξιών. Είναι απαράδεκτο να αυτοχαρακτηρίζεται η Ένωση κοινότητα αξιών και ταυτόχρονα να επιτρέπει σε μέρος των πολιτών της να εξαιρούνται από αυτές τις αξίες!

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να καταλάβω το γεγονός ότι οι ηγέτες της ΕΕ είναι ενθουσιασμένοι με την ιδέα να δουν να ανασταίνεται το πρώην Σύνταγμά τους, έστω και στερούμενο ορισμένων από τα πλεονεκτήματά του. Από την άποψη αυτή, συμφωνώ με αυτά που μόλις είπε ο κ. Voggenhuber. Αυτό που δυσκολεύομαι περισσότερο να καταλάβω είναι γιατί, σε μια στιγμή που αυτοί οι ίδιοι ηγέτες φαίνονται τόσο αποφασισμένοι να εκπληρώσουν τις πιο διακαείς επιθυμίες των συμπολιτών μας, καταβάλλουν τόσες προσπάθειες για να τους αποτρέψουν να πλησιάσουν πάρα πολύ κοντά σε αυτό το θεσμικό UFO.

Πώς αλλιώς να ερμηνεύσουμε αυτή την ιδιάζουσα μορφή δημοκρατίας που χαρακτηρίζει την εν εξελίξει διαδικασία; Υπάρχει μια εντολή διαπραγμάτευσης που είναι εντελώς δυσανάγνωστη για τον μη μυημένο, μια ύποπτη επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος και, κυρίως, ένας πανικός στην ιδέα οιωνδήποτε δημοψηφισμάτων. Βαθιά μέσα τους, οι ηγέτες μας αναμφίβολα λένε στον εαυτό τους ότι το γεγονός της αλλαγής των λέξεων σύνταγμα, υπουργοί, νόμος και της διαγραφή αναφορών στον ύμνο και τη σημαία θα ήταν απίθανο να έχει μεγάλη βαρύτητα έναντι των ανησυχιών των ανθρώπων όσον αφορά το σημερινό ευρωπαϊκό μοντέλο αν, κατά τύχη, επρόκειτο να ξαναρχίσει μια δημόσια συζήτηση ουσίας για το επίπεδο και την ισχύ αυτού που προ δύο ετών συγκλόνισε ένα τμήμα της Ένωσης και δικαιολογημένα.

Στη μελλοντική συνθήκη, οι φιλελεύθερες οικονομικές δομές, είτε αφορούν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον ανταγωνισμό, το ελεύθερο εμπόριο ή την κυκλοφορία των κεφαλαίων, θα παραμείνουν κατά το μεγαλύτερο μέρος αμετάβλητες. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, για τον οποίο μόλις έγινε λόγος, όχι μόνον εξακολουθεί να έχει σοβαρά κενά, αλλά καλείται να εγκρίνει μια κατάσταση εντελώς αντιφατική προς οτιδήποτε αυτός αντιπροσωπεύει, να εγκρίνει μια εξαίρεση, και συγκεκριμένα μια βρετανική εξαίρεση, ή, αν προτιμάτε, το δικαίωμα στις διακρίσεις, το δικαίωμα στα προνόμια. Τέλος, οι νέες διατάξεις για την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, οι οποίες πολλές φορές τροφοδότησαν πολλές επιφυλάξεις και φόβους, έχουν όλες περιληφθεί αυτούσιες. Δεν χρειάζεται να αναζητήσουμε περισσότερο τις προφανείς δυσκολίες με τις οποίες είναι αντιμέτωπες οι αντίστοιχες κυβερνήσεις μας.

Στην Ισπανία και το Λουξεμβούργο, θα εξηγήσουν ότι ένα νέο δημοτικό δημοψήφισμα είναι περιττό λόγω του γεγονότος ότι η ουσία της συνθήκης που έχει ήδη επικυρωθεί διαφυλάσσεται καθ’ ολοκληρία. Στη Γαλλία και τη Σουηδία, από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση θα υποστηρίξει ότι ένα δημοψήφισμα δεν είναι πλέον συναφές δεδομένου ότι η φύση του κειμένου έχει αλλάξει ριζικά. Όσον αφορά τη Δανία και την Πορτογαλία, όπου προγραμματιζόταν διεξαγωγή ψηφοφορίας των πολιτών, η επιχείρηση αισθητικού ευπρεπισμού που έγινε στη συνθήκη του 2004 μπορεί κάλλιστα να αιτιολογήσει μια δειλή παραίτηση από αυτό το τεστ αληθείας. Μόνον στην Ιρλανδία το δημοψήφισμα είναι, σήμερα, κρίσιμης σημασίας, όπως ήταν και χθες.

Ιδού γιατί, σεβόμενοι πλήρως τις διαφορές γνώμης και τις ειδικές εθνικές καταστάσεις, η Ομάδα μου θα επιδείξει την ίδια αποφασιστικότητα όπως έπραξε και στο πρόσφατο παρελθόν, και θα καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να παρέχει πληροφορίες, να διευκρινίζει τα θέματα και να συγκρίνει ιδέες σχετικά με το περιεχόμενο της μελλοντικής συνθήκης, με το ίδιο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δημοκρατικό αίτημα: να ζητηθεί στην πράξη η γνώμη των λαών της Ευρώπης. Σε μερικές ημέρες, η Διακυβερνητική Διάσκεψη θα αρχίσει τις εργασίες της αλλά, με το πλεονέκτημα της εμπειρίας, έχω την πεποίθηση ότι ο κύβος δεν έχει ριφθεί: θα ριφθεί σύντομα.

(Χειροκροτήματα από την αριστερή πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η νέα Συνθήκη αποτελεί δέλεαρ για την εφαρμογή της προηγούμενης συνταγματικής συνθήκης. Η έκθεση τονίζει ότι η εντολή διασφαλίζει την ουσία της συνταγματικής συνθήκης. Δύο κράτη είπαν «όχι». Είναι, συνεπώς, κάτι παραπάνω από μια αδέξια προσπάθεια ομοσπονδιοποίησης της Ένωσης με οποιοδήποτε τίμημα. Υπαινίσσεται επίσης ότι το Κοινοβούλιο επαναβεβαίωσε την πρόθεσή του να διατηρήσει έναν ανοιχτό διάλογο.

Το παρόν Κοινοβούλιο έχει γίνει τόσο υπεροπτικό που εάν δεν ήταν τόσο αξιολύπητο θα ήταν διασκεδαστικό. Το να λέμε ότι διατηρούμε ανοιχτό διάλογο με οποιονδήποτε είναι απλώς ένα αστείο. Η στήριξη για τη συνταγματική συνθήκη δεν έχει αυξηθεί. Ειδικοί και πολιτικοί την χαρακτηρίζουν απόλυτη αποτυχία. Οποιαδήποτε νέα Συνθήκη οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες πτυχές.

Πρώτον, το τελικό προϊόν θα πρέπει να επικυρωθεί σε όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις συνταγματικές διατάξεις, και θα πρέπει να επαναληφθούν τα δημοψηφίσματα. Η προσπάθεια επίλυσης των θεμάτων ολοκλήρωσης παραμερίζοντας την κοινωνία των πολιτών είναι απαράδεκτη.

Δεύτερον, η Συνταγματική Συνθήκη περιελάμβανε μια συμβιβαστική λύση μεταξύ των κρατών μελών και των πολιτικών συστημάτων. Η αναθεωρημένη Συνθήκη δεν θα προχωρήσει πέραν των ρυθμίσεων που περιέχονται στην εν λόγω Συνθήκη. Θα καταλήξει μια συνταγματική συνθήκη σε σμίκρυνση.

Τρίτον, η προσπάθεια για την εκπόνηση μιας άλλης συνθήκης προκαλεί σημαντική καθυστέρηση σε αυτό το στάδιο της πολιτικής μεταρρύθμισης της ΕΕ. Η μεταρρύθμιση είναι δυνατή, ωστόσο για κάποιο λόγο, δεν επιδιώκεται. Οι αλλαγές στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα είναι εφικτές στους τομείς που προβλέπονται από τη ΣΕΚ. Οι υλοποιηθείσες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας μπορεί να περιλαμβάνουν τον διακυβερνητικό τομέα, βασικά τον δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα.

Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης πολλών θεμάτων βάσει των διεθνών συμφωνιών που συνάφθηκαν από τα κράτη μέλη. Όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα, η ενίσχυση των δομών της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας μπορεί επίσης να επιτευχθεί. Η διασφάλιση της δημοκρατικής νομιμοποίησης της ΕΕ είναι δυνατή μέσω της διεξαγωγής δημόσιων συνεδριάσεων του Συμβουλίου, της ενίσχυσης των εθνικών κοινοβουλίων, της συμβουλευτικής θέσης και της παραχώρησης της εξουσίας στο παρόν Κοινοβούλιο να διορίζει τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Η βιασύνη για μια νέα Συνθήκη δεν έχει κανένα νόημα. Ένα νέο έγγραφο δεν μπορεί να εφαρμοστεί διά της πλαγίας οδού. Αυτό είναι αντίθετο στη βούληση των ανθρώπων. Αιτήματα για νομική προσωπικότητα, το ενιαίο νόμισμα και το εκ περιτροπής σύστημα στην Επιτροπή είναι ακραία, αν και τα τελευταία δύο χρόνια κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν εξέφρασε τέτοια επιθυμία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κύριε Wojciechowski, αν θέλετε να επικρίνετε άλλους, παρακαλώ να τηρείτε ο ίδιος τον χρόνο ομιλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys, εξ ονόματος της Ομάδας ITS. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, μπορώ μόνο να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι, σε μια επίσημη έκθεση, το παρόν Κοινοβούλιο επίσης παραδέχεται πλέον αρκετά σαφώς αυτό που όλοι μπόρεσαν να διαπιστώσουν μετά από την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών, δηλαδή ότι το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, το οποίο απορρίφθηκε από τους ολλανδούς και γάλλους ψηφοφόρους και το οποίο, κατά συνέπεια, από αυστηρά νομική άποψη, δεν θα μπορούσε να τεθεί ποτέ ξανά σε ισχύ, διατηρείται και εισάγεται σχεδόν στην ακεραιότητά του μέσω νομικών-πολιτικών τεχνασμάτων.

Οι τακτικές της υποβολιμαίας προώθησης τμημάτων του εν λόγω Συντάγματος, επιδίωξη η οποία συνέχισε να είναι δημοφιλής ακόμη και μετά το γαλλικό και το ολλανδικό δημοψήφισμα με κάθε τρόπο –απλώς σκεφτείτε τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που κατέστη δεσμευτικός παρόλο που το έγγραφο δεν είναι– υιοθετούνται πλέον στην επίσημη ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτό το Κοινοβούλιο δεν θα ήταν αυτό το Κοινοβούλιο εάν δεν έκανε διαχωρισμό, σύμφωνα με τις αρχαίες παραδόσεις, μεταξύ των υποτιθέμενων «καλών» κρατών μελών, αυτών που δοξάζουν την ομοσπονδιακή πίστη και ακολουθούν τυφλά την ομοσπονδιακή οδό, και των υποτιθέμενων «κακών» κρατών μελών.

Το αποκορύφωμα του κυνισμού, ωστόσο, είναι ασφαλώς η έκκληση του παρόντος Κοινοβουλίου –και παραθέτω αυτολεξεί– «προκειμένου να κατορθώσουμε ο ευρωπαίος πολίτης να συμμετάσχει ξανά στη συνέχιση της συνταγματικής διαδικασίας». Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο έκανε το παρόν Κοινοβούλιο σε πολλές εκθέσεις, αρχίζοντας με τη διαβόητη έκθεση Duff-Voggenhuber, είναι να αποσύρει από το τραπέζι το αποτέλεσμα του γαλλικού και του ολλανδικού δημοψηφίσματος. Αυτό το Κοινοβούλιο δεν θα μπορούσε να αδιαφορήσει περισσότερο για το τι θέλει η κοινή γνώμη, οι άνθρωποι που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί. Αυτό το Κοινοβούλιο στρέφεται αργά αλλά σταθερά στο ακριβώς αντίθετο από οτιδήποτε σχετίζεται με την αληθινή δημοκρατία.

(Χειροκροτήματα από τη δεξιά πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). (EN) Κύριε Πρόεδρε, προσποιούμαστε ότι είμαστε με το μέρος των πολιτών αλλά εκπονούμε μια έκθεση η οποία αποφεύγει επιδεικτικά να στηρίξει τη λαϊκή επικύρωση αυτού του αναδιατυπωμένου συντάγματος. Μάλιστα, τόση είναι η αποφασιστικότητα για την εσπευσμένη ολοκλήρωση της παρούσας έκθεσης που εγκαταλείπουμε τη δέουσα διαδικασία στο παρόν Κοινοβούλιο σε βαθμό που ακόμη και τύραννος θα κοκκίνιζε!

Ζητούμε από τα κράτη μέλη να τηρήσουν την εντολή της ΔΔ, δηλώνουμε όμως τη μονομερή μας πρόθεση να την υπερβούμε χρησιμοποιώντας την ευρωπαϊκή σημαία και τον ύμνο. Δηλώνουμε την αποφασιστικότητά μας αμέσως μόλις επιτύχουμε αυτές τις συνταγματικές αλλαγές να απαιτήσουμε περισσότερα. Αυτή είναι η χονδροειδή παγίδα αυτής της συμφωνίας, διότι επιτρέπει την αυτοτροποποίηση, η οποία σημαίνει ως επί το πλείστον ότι δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά η υποχρέωση διαβούλευσης με τους ανθρώπους στο συνταγματικό καθεστώς των οποίων θα κάνουμε αλλαγές.

(Χειροκροτήματα από τη δεξιά πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Assunção Esteves (PPE-DE). (PT) Η Ευρώπη προχώρησε ένα βήμα παραπάνω στην τελευταία σύνοδο κορυφής τον Ιούνιο. Δεν λιποψύχησε κατά τη διάρκεια της κρίσης, και δεν άφησε κανέναν εκτός αυτής της κοινής αναζήτησης για μια κοσμοπολίτικη κοινωνία η οποία θα βασίζεται στο κράτος δικαίου. Αληθεύει ότι η συναίνεση δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί σε μια διευρυμένη Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη αποτελεί ένα ηθικό σχέδιο, ένα σχέδιο λογικής, ένα νικηφόρο σχέδιο. Δεν υπάρχει άλλη οδός εκτός από την ενότητα και άλλος προορισμός εκτός από την παγκόσμια δικαιοσύνη.

Η Ευρώπη είναι δομημένη πάνω σε διαστρώσεις διαρθρωτικής προσαρμογής: η Συνθήκη της Ρώμης και η κατάρρευση του μύθου των συνόρων, η Συνθήκη του Μάαστριχτ και η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η Συνθήκη της Νίκαιας και η διεύρυνση και τώρα η μεταρρυθμιστική Συνθήκη και η πολιτική ολοκλήρωση σε μια μεγάλης κλίμακας δημοκρατία. Η μεταρρυθμιστική Συνθήκη δεν ανοίγει ακόμη τις πόρτες σε μια συνταγματική Ευρώπη –εξακολουθεί να μας αφήνει κατά κύριο λόγο σε μια Ευρώπη Κυβερνήσεων– αλλά θέτει τέρμα στην πλάνη μιας συλλογιστικής που βασίζεται αμιγώς στην αντιπαράθεση, και στο λάθος της αντιμετώπισης της Ευρώπης των αποτελεσμάτων ως αντικρουόμενης με μια θεσμική μεταρρύθμιση της Ευρώπης.

Η Διακυβερνητική Διάσκεψη θα απαιτήσει καλή πίστη εκ μέρους των κυβερνήσεων, τη συμμετοχή των κοινοβουλίων και μια πολιτική πραγματικής επικοινωνίας. Ας μην τρέφουμε αυταπάτες: ένα δημοψήφισμα δεν θα κάνει αυτήν την επικοινωνία να λειτουργήσει, ούτε θα νομιμοποιήσει τη νέα Συνθήκη της Ένωσης. Σε πολλές περιπτώσεις, τα δημοψηφίσματα συνδέονται με μια λαϊκίστικη τάση που δεν έχει τίποτα να κάνει με τα λογικά θεμέλια των δημοκρατιών. Η νομιμότητα της Ευρώπης μπορεί να δομηθεί μόνο επί τη βάσει μιας πολιτικής διαδικασίας διαρκούς επικοινωνίας, μιας διαδικασίας που θέτει την πολιτική υπεράνω της γραφειοκρατίας, που αποδίδει αξία στον έλεγχο των εθνικών κοινοβουλίων, ενθαρρύνει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, ενισχύει την ηγεσία, δημοσιοποιεί το έργο των θεσμικών οργάνων και βασίζει τις καθημερινές της πολιτικές σε ένα πνεύμα δικαιωμάτων και ανθρωπισμού. Αυτή είναι η πραγματική Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη δεν είναι μόνον οι συνθήκες της· οι δυσχέρειές της δεν είναι αποκλειστικά ούτε καν κυρίως θεσμικής φύσης, και η αναβίωση της Ευρώπης θα πρέπει να στηρίζεται σε πολιτικές, σε ευρωπαϊκά προγράμματα και στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι το αδιέξοδο στη μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων, η αποτυχία επικύρωσης του Συντάγματος σε αρκετές χώρες και οι διαδικασίες μη επικύρωσης σε άλλες αποτελμάτωσαν την Ευρώπη, τη βύθισαν σε κρίση και έθεσαν σε δοκιμασία την ενότητά της.

Στην πραγματικότητα, ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε για τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης και η εντολή ενόψει της μελλοντικής τροποποιητικής συνθήκης δεν δημιουργούν ενθουσιασμό. Όλα είναι πολύπλοκα σε αυτή τη συμφωνία, η οποία περιέχει μεγάλο αριθμό υποσημειώσεων, σε βαθμό που η μελλοντική συνθήκη δεν θα είναι διόλου απλοποιημένη και θα είναι δύσκολο στους Ευρωπαίους να την κατανοήσουν.

Η εξαίρεση που εδόθη σχετικά με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι πραγματικά λυπηρή γι’ αυτούς οι οποίοι τη ζήτησαν. Τουλάχιστον αυτός ο Χάρτης θα ισχύει στις 26 υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, και αυτό είναι προς τιμήν τους. Όμως, τουλάχιστον αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία, και επήλθε σε μια στιγμή όπου η Ευρώπη είχε ανάγκη να επιβεβαιώσει την ενότητά της.

Πιστεύω ότι οφείλουμε να δώσουμε κάθε ευκαιρία στη Διακυβερνητική Διάσκεψη και, κυρίως και σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, θα ήθελα να απαντήσω στις παρατηρήσεις του συναδέλφου μου, κ. Wurtz– η εντολή σύγκλησης της Διακυβερνητικής Διάσκεψης έχει τουλάχιστον ένα προτέρημα: το ό,τι έλαβε ως βάση του έργου της τις θεσμικές καινοτομίες οι οποίες, επί το πλείστον, περιέχονταν στο πρώτο μέρος του σχεδίου Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Αυτό είναι ένα σημείο κλειδί δεδομένου ότι το πρώτο μέρος του Συντάγματος ελάχιστα αμφισβητήθηκε, ακόμη και από το στρατόπεδο του «όχι», από αυτούς οι οποίοι ισχυρίζονται ότι υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε κάθε περίπτωση, στις χώρες όπου διοργανώθηκε δημοψήφισμα.

Η μελλοντική συνθήκη θα πρέπει, κατά συνέπεια, να περιλαμβάνει εκ νέου τα στοιχεία για τα οποία υπάρχει συναίνεση μεταξύ όλων των ειλικρινών Ευρωπαίων, είτε είχαν ψηφίσει «ναι» είτε «όχι» στο Σύνταγμα: θα πρέπει να υπάρχει ενίσχυση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, σταθερή Προεδρία του Συμβουλίου, ψηφοφορίες με διπλή πλειοψηφία, λιγότερες αναστέλλουσες μειοψηφίες, λιγότερες αποφάσεις λαμβανόμενες με ομοφωνία, ιδιαίτερα δε για τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία, ενίσχυση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, ενισχυμένη και δομημένη συνεργασία στην αμυντική πολιτική, η οποία θα είναι πιο εύκολο να υλοποιηθεί, και νέες αρμοδιότητες στους τομείς της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής.

Επιπλέον, υπάρχουν επίσης δύο σημεία τα οποία ήσαν στο τρίτο μέρος αλλά, νομίζω, όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι θα θέλουν να προασπίσουν: η οριζόντια κοινωνική ρήτρα και ένα άρθρο που καθιστά δυνατή την προστασία των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος και, κατά συνέπεια, την έγκριση οδηγίας προς όφελος των δημόσιων υπηρεσιών. Ελπίζω ότι, αν η Διακυβερνητική Διάσκεψη συμπεριλάβει όλα αυτά τα σημεία, όλοι οι υποστηρικτές της Ευρώπης, είτε ψήφισαν «ναι» είτε «όχι» στο σχέδιο Συντάγματος, θα υποστηρίξουν το μελλοντικό σχέδιο συνθήκης.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εγείρω ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα ήθελα να ζητήσω από τους βουλευτές του Κοινοβουλίου να στηρίξουν την τροπολογία 1, η οποία ζητεί την επέκταση της εντολής της Διακυβερνητικής Διάσκεψης προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταφορά της έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Στρασβούργο στις Βρυξέλλες. Η Ομάδα μου στηρίζει αυτή την απόφαση.

Πρόκειται για ένα μικρό αλλά πολύ σημαντικό ζήτημα. Μια έδρα θα ενίσχυε τη νομιμότητα της ΕΕ. Πριν από έναν χρόνο πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι υπέγραψαν μια αναφορά υπέρ της μίας έδρας, και η ΔΔ είναι το πλαίσιο όπου θα πρέπει να συζητηθεί και να αποφασιστεί αυτό. Το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει σήμερα εάν επιθυμεί να συζητήσει το θέμα της μίας έδρας ή να συνεχίσει όπως πριν. Εάν είμαστε υπέρ της μίας έδρας θα ψηφίσουμε υπέρ της τροπολογίας 1.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (UEN). (LV) Κυρίες και κύριοι, ως το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εκλεγμένο από τους πολίτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καθήκον να καθιστά τις αποφάσεις του κατανοητές. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι λόγοι για τους οποίους η Συνταγματική Συνθήκη απορρίφθηκε σε δύο κράτη μέλη και δεν ήταν δημοφιλής σε άλλα δεν έχουν αναλυθεί σε επαρκή βαθμό. Κατά την άποψή μου, ο σκεπτικισμός οφειλόταν κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι πολίτες παρατηρούν μια συγκέντρωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αλαζονεία εκ μέρους των αρχών και απόσταση από τους ανθρώπους, καθώς και υπερβολική γραφειοκρατία. Αυτοί είναι αρκετοί λόγοι για στρέψουν τους πολίτες εναντίον της περαιτέρω ολοκλήρωσης. Καθήκον μας είναι να συμπεριλάβουμε τους πολίτες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αντί να λαμβάνουμε τις αποφάσεις αντ’ αυτών. Πρέπει να μιλήσουμε στους πολίτες σε γλώσσα που θα μπορεί να γίνει κατανοητή, όχι στην εξειδικευμένη διάλεκτο των δημοσίων υπαλλήλων. Η Διακυβερνητική Διάσκεψη θα πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να αναπτυχθεί περαιτέρω η αρχή της αλληλεγγύης στη λήψη αποφάσεων, επί παραδείγματι στον άκρως σημαντικό τομέα της ενέργειας. Πρέπει να μιλούμε στις χώρες εκτός της ΕΕ ομόφωνα, προκειμένου να αποτρέπουμε τον εκβιασμό μεμονωμένων χωρών. Θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι, αφήνοντας κατά μέρος τα λάθη και τις ανεπάρκειές της, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα επιτυχημένο σχέδιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Onesta (Verts/ALE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, καλώ την Επιτροπή, καταρχάς, και το Συμβούλιο, ιδιαίτερα, να επιδείξουν την ελάχιστη ευπρέπεια και μετριοφροσύνη σε αυτή την υπόθεση, διότι η θαυμάσια επιτυχία που προσπαθούν να μας πουλήσουν στην αίθουσα αυτή δύσκολα συγκαλύπτει μια φθίνουσα κατάσταση πραγμάτων.

Θα αντιπαρέλθω την επαίσχυντη συμπεριφορά ορισμένων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, οι οποίοι υπαναχώρησαν από τον επίσημο και ρητό λόγο τους είτε όσον αφορά τον Χάρτη, όπως έπραξε ο κ. Μπλερ, είτε όσον αφορά τις ψηφοφορίες στο Συμβούλιο, όπως έπραξαν οι αδελφοί Kaczynski. Περνούμε από μια κατάσταση που έχουμε ένα Σύνταγμα, το οποίο χάνουμε οι λέξεις έχουν νόημα ένα σύνταγμα το οποίο είναι μήνυμα εμπιστοσύνης στις κοινές αξίες και προοπτικές μας, σε μια άλλη κατάσταση όπου θα έχουμε μια συνθήκη η οποία αποκαλείται απλοποιημένη. Απλοποιημένη, τι ωραίο ανέκδοτο! Οι υποσημειώσεις είναι πιο μεγάλες από την ίδια τη συνθήκη. Κατά συνέπεια, αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι ένα μήνυμα αμοιβαίας και γενικευμένης δυσπιστίας, και οι εμπλοκές είναι πολλές: η εξαίρεση από τον Χάρτη, η οποία θα δημιουργήσει πολίτες δευτέρας κατηγορίας· εμπλοκές σχετικά με τις ψηφοφορίες στο Συμβούλιο έως το 2017 και πέραν αυτού με τον συμβιβασμό των Ιωαννίνων· και διπλωματία, η οποία περιλαμβάνεται βεβαίως, αλλά για να εμποδίζεται ευθύς αμέσως.

Είναι λίαν προφανές, πρέπει να δώσουμε εντολή σε αυτή τη Διακυβερνητική Διάσκεψη. Οποιαδήποτε εντολή παρά η Συνθήκη της Νίκαιας, διότι η Συνθήκη της Νίκαιας σημαίνει το τέλος. Ωστόσο, θα έλεγα σε αυτούς που ντρέπονται για την Ευρώπη: τίποτα στέρεο δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στη δυσπιστία, κυρίως δε όταν αυτή απευθύνεται στον πολίτη, διότι δεν έχουμε καν τον χρόνο να συνεργαστούμε, να συναποφασίσουμε στο Κοινοβούλιο αυτή η συζήτηση είναι πρόχειρη για να μπορέσουμε να κερδίσουμε την έγκριση των πολιτών ή ακόμη για να τους εκπαιδεύσουμε. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να αναληφθεί γρήγορη δράση για να συγκαλυφθεί το γεγονός ότι οι πολιτικές δεν είναι πλέον πάνω στο τραπέζι, αλλά ότι τώρα είναι κάτω από το χαλί. Για όλα αυτά, δυστυχώς, κάποτε θα χρειαστεί να καταβάλλουμε το τίμημα.

Για να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, και επειδή κυβερνώ σημαίνει προβλέπω, απέναντι στην ανικανότητα της Επιτροπής και του Συμβουλίου να σκεφτούν την επόμενη κίνηση, καλώ το Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση επιβεβαιώνοντας με την ψήφο του τη σταθερή του πρόθεση να χρησιμοποιήσει την μελλοντική εξουσία του για να τροποποιήσει τη συνθήκη σε μια προσπάθεια να δώσει επιτέλους μια πραγματική νέα ώθηση στην κινητήρια δύναμη της Ευρώπης.

(Χειροκροτήματα από την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία)

 
  
MPphoto
 
 

  Maciej Marian Giertych (NI). (PL) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα είναι μαύρη μέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μαύρη μέρα για τη δημοκρατία. Οι πολιτικές ελίτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κυβερνήσεων των κρατών μελών, επιχειρούν να εξαπατήσουν τους εκλογείς τους και τους λαούς τους. Καλούμαστε να στηρίξουμε ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα που έχει ήδη απορριφθεί από το εκλογικό σώμα.

Το σημερινό σλόγκαν είναι τα λόγια της Angela Merkel: χρησιμοποιήστε διαφορετική διατύπωση διατηρώντας παράλληλα τη νομική ουσία, όπως το όνομα της συνθήκης, τα ονόματα των νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του υπουργού Εξωτερικών της ΕΕ. Αυτό ακριβώς έχει γίνει.

Συζητούμε ένα έγγραφο με διαφορετικό όνομα και διατυπωμένο με διαφορετικούς όρους, αλλά το οποίο είναι ουσιαστικά το ίδιο. Φαινομενικά, είναι ένα έγγραφο χαμηλότερου επιπέδου, έτσι ώστε να αποτραπεί η υποβολή του σε δημοψήφισμα. Αποτελεί μια απόπειρα εξαπάτησης των εκλογέων μας, των ανθρώπων μας. Σήμερα είναι πράγματι μια μαύρη μέρα – μια μέρα απόλυτης ατίμωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb (PPE-DE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω στον κ. Giertych ότι έχω ακούσει πολλές ανοησίες σε αυτό το Κοινοβούλιο, αλλά αυτή ήταν πιθανώς η μεγαλύτερη ανοησία που έχω ακούσει ποτέ.

Θα ήθελα να εμφυσήσω λίγο θετικισμό στο παρόν Κοινοβούλιο. Ακούγεται λες και είμαστε σε κάποια κηδεία με τη νέα Συνθήκη. Στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι είμαστε, εισερχόμαστε σε μια καινούρια φάση.

Θα ήθελα να θέσω τρία θέματα. Πρώτον, εμπιστεύομαι πλήρως την πορτογαλική Προεδρία. Θυμάμαι την εκπόνηση της προ-Συνθήκης της Νίκαιας υπό την πορτογαλική Προεδρία, με τον κ. da Costa και τον κ. Lourtie. Κάνουν πάντα φανταστική δουλειά. Ωστόσο, θα ήθελα να τους δώσω μια συμβουλή: να είστε λίγο προσεκτικοί με τη Γραμματεία του Συμβουλίου, επειδή ο διάβολος βρίσκεται στη λεπτομέρεια και ο Jean-Claude Piris είναι πολύ καλός με τη λεπτομέρεια.

Το δεύτερο θέμα μου είναι ότι πιστεύω ότι η πολιτική και τα οικονομικά συμβαδίζουν. Ακούσαμε σήμερα και πολύ συχνά στο παρόν Κοινοβούλιο ότι επιθυμούμε μόνο μια οικονομική Ένωση ή ότι επιθυμούμε μόνο μια πολιτική Ένωση. Ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που πιστεύει ότι χρειαζόμαστε και τα δύο: χρειαζόμαστε ελεύθερο και χωρίς στρεβλώσεις ανταγωνισμό και χρειαζόμαστε επίσης μια πολιτική Ένωση, και αυτή η Συνθήκη μας δίνει πράγματι και τα δύο. Δεν ανησυχώ ιδιαίτερα για τις εξαιρέσεις, επειδή η ιστορία μας δείχνει ότι όποτε υπάρχει μια εξαίρεση, στο τέλος πρυτανεύει η σύνεση και οι άνθρωποι προσχωρούν.

Το τελευταίο μου θέμα είναι ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε τη φωτεινή πλευρά. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Έχουμε μια Συνθήκη ή ένα σχέδιο Συνθήκης στο τραπέζι. Ας είμαστε θετικοί: να χρησιμοποιήσουμε τη νομική προσωπικότητα που διαθέτουμε, να χρησιμοποιήσουμε την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία που έχουμε, να χρησιμοποιήσουμε τη συναπόφαση που έχουμε, να χρησιμοποιήσουμε τον Χάρτη, να χρησιμοποιήσουμε τον Πρόεδρο, να χρησιμοποιήσουμε τον υπουργό Εξωτερικών. Αυτό που λέω σήμερα είναι ότι αυτό αποτελεί μια νέα αρχή, έχουμε μια φανταστική Συνθήκη, ας ζήσουμε με αυτή και ας προχωρήσουμε.

(Χειροκροτήματα από τη δεξιά πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση που συζητούμε είναι μια καλή και ισορροπημένη έκθεση, που θα υπερψηφίσω με χαρά. Αποστέλλει στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τα εθνικά κοινοβούλια και τους πολίτες της ΕΕ ένα σαφές μήνυμα: η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μεταρρυθμιστεί, και η μεταρρύθμιση βρίσκεται σε σωστό δρόμο.

Αποτελεί επίσης μία απόπειρα αποκατάστασης της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα. Και είναι σε αυτό το πλαίσιο, στο πλαίσιο της εμπιστοσύνης, που οι φωνές ορισμένων κρατών μελών τα οποία έχουν επιφυλάξεις σχετικά με τον δεσμευτικό χαρακτήρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αποτελούν αιτία ανησυχίας. Διερωτώμαι πώς αυτές οι κυβερνήσεις θα πουν στους πολίτες τους ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ένα από τα θεμελιώδη επιτεύγματα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, και ότι δεν επιθυμούν να τους δώσουν δικαιώματα που απολαμβάνουν οι ευρωπαίοι γείτονες τους.

Η αντίθεση στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα οδηγήσει άραγε σε νέα διαίρεση της Ευρώπης σε καλύτερους και χειρότερους πολίτες, με τους καλύτερους πολίτες να απολαμβάνουν ολόκληρο το φάσμα των δικαιωμάτων που περιλαμβάνει ο χάρτης, δικαιώματα που θα στερούνται οι χειρότεροι πολίτες; Θα πρέπει να δεχτούμε τέτοιους διαχωρισμούς στις αρχές του 21ου αιώνα; Λέω κατηγορηματικά όχι, ιδίως εάν επιθυμούμε, όπως προτείνει η πορτογαλική Προεδρία, μια ισχυρότερη Ευρώπη σε έναν ισχυρότερο κόσμο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Pęk (UEN). (PL) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η συνθήκη δεν μεταρρυθμίζει τίποτα, απλώς σοβατίζει τις ρωγμές. Είναι μια συνθήκη με στόχο τη συγκάλυψη της αλήθειας όσον αφορά την ίδια.

Σε κάθε δυνατή περίσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αξιοσέβαστα πρόσωπα που βρίσκονται στην Αίθουσα αυτή μιλούν για δικαιοσύνη και για τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον σύγχρονο κόσμο, στην ιστορία της ανθρωπότητας, υπάρχει μεγαλύτερη αξία από την αλήθεια; Όχι, δεν υπάρχει.

Η παρούσα συνθήκη αποτελεί παραφθορά της αλήθειας, επειδή κάτω από τον μανδύα της μεταρρυθμισμένης αλήθειας, υπάρχει μια χονδροειδής απόπειρα εξαπάτησης με στόχο την αναγκαστική επιβολή της συνταγματικής συνθήκης, την οποία απέρριψε το κοινό. Είναι μια οδός που δεν οδηγεί πουθενά.

Κύριε Πρόεδρε, στο παρόν Κοινοβούλιο δείξατε πάλι σήμερα ότι μπορείτε να διακόπτετε ομιλητές που δεν συμφωνούν με τη συνθήκη, δίνοντας αντίθετα σχεδόν ένα λεπτό επιπλέον χρόνο σε αυτούς που συμφωνούν μαζί σας. Αυτό είναι το δικό σας ιδιαίτερο είδος δικαιοσύνης.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κύριε Pęk, είχατε χρόνο ομιλίας ένα λεπτό και μιλήσατε ένα λεπτό και 23 δευτερόλεπτα. Μιλήσατε παραπάνω και ο πρόεδρος φάνηκε πολύ ανεκτικός απέναντί σας. Ίσως να μπορείτε να φανείτε λογικός και να το παραδεχτείτε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Lobo Antunes, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (PT) Συζητούμε ήδη αυτό το θέμα της Συνθήκης για σημαντικό χρονικό διάστημα σήμερα το πρωί –από τις 9 π.μ., όπως επισήμανε ένας ομιλητής– και πιστεύω συνεπώς ότι έγιναν οι πιο σημαντικές παρατηρήσεις και σχόλια, πολλά εκ των οποίων ήταν ασφαλώς ενδιαφέροντα, και από τα οποία η πορτογαλική Προεδρία θα αντλήσει φυσικά τα συμπεράσματά της.

Ήμουν μέλος της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, μαζί με αρκετούς βουλευτές του ΕΚ που είναι παρόντες σε αυτή την Αίθουσα, και συμμετείχα επίσης στη Διακυβερνητική Διάσκεψη το 2004. Δεν λέω ότι από το 2004 μέχρι σήμερα δεν είχα λόγο να είμαι ανήσυχος, ακόμη και να χάσω την πίστη μου, αλλά γνώριζα πάντα ότι η κινητήριος δύναμη της Ευρώπης είναι ο συμβιβασμός και η προθυμία να προχωρήσει προς τα εμπρός. Σήμερα μπορώ να σας πω σαφώς ότι αυτή η προθυμία για πορεία προς τα εμπρός, αυτή η προθυμία για εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης, για επίτευξη συμφωνίας, έχει, κατά τη γνώμη μου, επανέλθει.

Δεν είχαμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε και δεν αποτύχαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συνεπώς ας δώσουμε ένα σαφές μήνυμα στην Ευρώπη, στους πολίτες της και τον κόσμο ότι αυτό είναι ένα σχέδιο για το μέλλον, ένα σχέδιο που εξυπηρετεί τους Ευρωπαίους, ένα σχέδιο που εξυπηρετεί τον κόσμο. Φυσικά, ενδεχομένως να μην είμαστε όλοι ικανοποιημένοι με την εντολή που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά ας μην αμφιβάλει κανείς ότι η παρούσα εντολή θα μας δώσει μια Συνθήκη με πιο αποτελεσματικά θεσμικά όργανα, περισσότερο δημοκρατική λήψη αποφάσεων και καταλληλότερες απαντήσεις τόσο στα εσωτερικά προβλήματα της Ένωσης, όσο και στα εξωτερικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ένωση.

Αυτή είναι και θα είναι η εντολή που χρειαζόμαστε. Θα αποκτήσουμε ασφαλώς τη Συνθήκη που επιθυμούσαν οι πολίτες της Ευρώπης για τόσο καιρό. Όπως είπε ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας εδώ, «έχουμε την εντολή, δεν έχουμε τη Συνθήκη», και η εντολή που λάβαμε δεν πρόκειται να αλλάξει το εν λόγω έγγραφο αλλά να δημιουργήσει τη νέα Συνθήκη. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό θα κάνουμε με όλη μας τη δύναμη και όλη μας την πεποίθηση.

Ο στόχος μας για την ολοκλήρωση του εν λόγω καθήκοντος είναι ο Οκτώβριος και ελπίζω ότι τον Οκτώβριο θα μπορέσω να ανακοινώσω εδώ τα καλά νέα για μια νέα Συνθήκη για την Ένωσή μας. Δεν θα επιτρέψουμε συνεπώς έλλειψη πειθαρχίας, όπως υπαινίχθηκε ένας από τους βουλευτές του ΕΚ. Θα ήθελα επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι όλες οι πορτογαλικές Προεδρίες χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, επικοινωνία με τους πολίτες και επικοινωνία με τα θεσμικά όργανα. Θα συνεχίσουμε ασφαλώς σε αυτό το πνεύμα και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή είναι μια από τις δεσμεύσεις της πορτογαλικής Προεδρίας.

Όπως είπα, ελπίζω να έχω ορισμένα καλά νέα για σας τον Οκτώβριο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Wallström, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, πρέπει να υπάρχει μια θέση μεταξύ του φιλόσοφου Pangloss και της υπεραισιοδοξίας του και του Γάιδαρου Γκαρή που πιστεύει ότι τα πάντα είναι μάταια. Είναι πολύ σπάνιο πράγμα στην πολιτική να αποκτά κανείς μια δεύτερη ζωή και δεν αναφέρομαι στο διαδικτυακό παιχνίδι ρόλων. Θυμηθείτε ότι, πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, η Συνταγματική Συνθήκη ή η ιδέα για μια νέα συνθήκη κηρύχθηκε νεκρή, σε μηχανική υποστήριξη ή σε κώμα. Και τώρα συζητούμε μια διαδικασία επικύρωσης η οποία θα προκύψει πολύ σύντομα.

Πιστεύω ότι το να εμπλακούμε τώρα σε ένα παιχνίδι κατηγοριών δεν θα μας βοηθήσει καθόλου και, ως τελικό σχόλιο σε αυτή τη συζήτηση, έχω να πω δύο πράγματα. Πρώτα από όλα, όσον αφορά τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αρέσουν οι εξαιρέσεις. Θα προτιμούσαμε να μην είχαμε καθόλου εξαιρέσεις. Αλλά ποια ήταν η πραγματική πολιτική επιλογή εδώ; Ήταν ένας αποδυναμωμένος χάρτης χωρίς νομική ισχύ ή ένας χάρτης που είναι νομικά δεσμευτικός για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με μια εξαίρεση, ή η διατήρηση του πλήρους κειμένου του χάρτη. Λοιπόν, προτιμώ να έχω έναν χάρτη που είναι νομικά δεσμευτικός, και μια εξαίρεση είναι επίσης μια προαιρετική συμμετοχή συνεπώς αυτό δεν είναι αμετάβλητο.

Το δεύτερο σχόλιό μου είναι ότι θα ήθελα να πω ότι υποθέτω πως οι βουλευτές του Κοινοβουλίου δεν θεωρούν την κοινοβουλευτική επικύρωση λιγότερο θεμιτή από δημοκρατικής άποψης σε σχέση με τα δημοψηφίσματα.

(Χειροκροτήματα)

Ορισμένοι Ευρωσκεπτικιστές ελπίζουν ασφαλώς ότι η πρόκληση της ενημέρωσης και της συμμετοχής των πολιτών σε ένα τόσο σύνθετο ζήτημα όπως μια συνθήκη μπορεί να μετατραπεί σε όπλο που μπορεί να σκοτώσει την περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δεν πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό.

(Χειροκροτήματα)

Επίσης, ανεξαρτήτως της μεθόδου επικύρωσης που επιλέγεται από τα κράτη μέλη, είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε, να συμπεριλάβουμε, να συνεξετάσουμε, να συζητήσουμε με τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε αυτό πρέπει να δεσμευτούμε τώρα ότι θα το πράξουμε μαζί, σε πλήρη συνεργασία και με σχεδιασμένο τρόπο. Αυτός είναι επίσης ο τρόπος με τον οποίο θα συμβάλουμε από την πλευρά της Επιτροπής. Συνεπώς, θα επανέλθω πολύ σύντομα με τον αναγκαίο σχεδιασμό για μια κατάλληλη και δημοκρατική, ανοικτή και διαφανή διαδικασία επικύρωσης.

Ολοκληρώνοντας, εύχομαι επίσης στην πορτογαλική Προεδρία το καλύτερο όσον αφορά την έναρξη της ΔΔ.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Προχωρούμε στην ψηφοφορία.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. – (EN) Τα τελευταία δύο χρόνια όσον αφορά τη διαδικασία μεταρρύθμισης της Συνθήκης δεν πήγαν χαμένα. Καθορίστηκαν τα ακόλουθα πέντε βήματα και ξεκίνησε η εφαρμογή:

1. Κατόπιν της εντολής του Ιουνίου 2006, η γερμανική Προεδρία εκπόνησε έκθεση.

2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να συγκαλέσει μια Διακυβερνητική Διάσκεψη.

3. Καθώς η σκυτάλη της Προεδρίας του Συμβουλίου πέρασε στην Πορτογαλία κατέστη τώρα προτεραιότητά τους να εκπονήσουν ένα σχέδιο Συνθήκης.

4. Η ΔΔ αναμένεται να ολοκληρώσει το έργο της πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.

5. Η επικύρωση αναμένεται να λάβει χώρα πριν από τις ευρωεκλογές του 2009.

Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει είναι μια προσεκτικότερη προσέγγιση: η συνταγματική πτυχή της συνθήκης αναδιαρθρώθηκε ώστε να κατευνάσει το αντισυνταγματικό αίσθημα. Από την άλλη πλευρά, σημαντικές καινοτομίες που προτάθηκαν αρχικά στο πλαίσιο της Συνταγματικής Συνθήκης έχουν περισωθεί· το γεγονός ότι η ΕΕ θα έχει νομική προσωπικότητα είναι το πλέον σημαντικό όλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE). – (FR) Κατά τη διάρκεια του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2007, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν σε μια καλή συμφωνία που απέβλεπε στο να προχωρήσουν προς μια πολιτική Ευρώπη. Λυπάμαι που οι φίλοι μας από το Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη μια φορά, διαφοροποιήθηκαν με την άρνησή τους να εφαρμόσουν τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων καθώς και να συνεργάζονται πλήρως σε δικαστικά και αστυνομικά θέματα. Παρότι διατηρούνται σε υλικό επίπεδο, λυπάμαι που τα σύμβολα της ΕΕ (σημαία, ύμνος και σύνθημα) έχουν εξαφανιστεί από το επίσημο κείμενο. Ενώ αντιτίθεμαι σε μια ομοσπονδιακή Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας τη βαθιά πίστη ότι τα έθνη είναι πολύ χρήσιμα όσον αφορά την ευημερία των λαών, πιστεύω ότι οι πολίτες χρειάζονται ορισμένα σημεία αναφοράς για να αναγνωρίσουν την πολιτική Ένωση. Ελπίζω να επανέλθουμε σε αυτό το σημείο. Τέλος, η διαγραφή της αναφοράς στην έννοια του «ελεύθερου και χωρίς στρεβλώσεις ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς» θα μας δώσει τη δυνατότητα, στο πλαίσιο αυτού που έχει καταστεί ένας πολύπλοκος ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο, να χρησιμοποιούμε καλύτερα την ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσής μας προς όφελος της μεταποιητικής βιομηχανίας, και όχι μόνον των καταναλωτών. Χαιρετίζω τη δράση που ανέλαβε ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος μπόρεσε να κάνει πλήρη χρήση του ταλέντου του για να προωθήσει μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Σε 200 λέξεις:

1. Η εντολή για τη ΔΔ διατηρεί την ουσία του περιεχομένου της Συνθήκης που απορρίφθηκε το 2005.

2. Αυτό το οποίο επιδιώκουν να πράξουν οι δυνάμεις πίσω από τη δημιουργία της καπιταλιστικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης είναι να αποκαταστήσουν, διά της πλαγίας οδού, το φεντεραλιστικό, νεοφιλελεύθερο και μιλιταριστικό ποιοτικό βήμα που περιλαμβάνεται στο απορριφθέν «Ευρωπαϊκό Σύνταγμα»·

3. Αυτό αποτελεί μια σοβαρή έλλειψη σεβασμού προς τις επιθυμίες του γαλλικού και ολλανδικού λαού όπως εκφράσθηκαν στα δημοψηφίσματά τους.

4. Εάν η Πορτογαλία πάρει την εντολή μόνο ως βάση, σε σχέση με τα θεσμικά θέματα, ενώ ταυτόχρονα οι μείζονες δυνάμεις θα αυξάνουν το κύρος τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, θα χάσει:

- στην στάθμιση των ψήφων στο Συμβούλιο·

- το δικαίωμα άσκησης βέτο·

- την κυριαρχία·

- βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

- έναν μόνιμο Επίτροπο.

5. Η εντολή επιβεβαιώνει εκ νέου τη βάση νεοφιλελεύθερων πολιτικών της ΕΕ, που βρίσκονται στη ρίζα σοβαρών κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η Πορτογαλία.

6. Η εντολή θεσμοθετεί τη στρατιωτικοποίηση της ΕΕ.

7. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο της εντολής και μόνο θα ήταν αρκετό να δικαιολογήσει τη διεξαγωγή δεσμευτικών εθνικών δημοψηφισμάτων για το ψευδο-νέο σχέδιο Συνθήκης, και αυτή η απαίτηση είναι όλο και περισσότερο θεμιτή δεδομένου ότι το θέμα είναι η απαράδεκτη επιβολή του θεμελιώδους περιεχομένου μιας συνθήκης που έχει ήδη απορριφθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), în scris. – Mandatul Consiliului European depăşeşte impasul constituţional în care Uniunea Europeană se află de mai bine de doi ani, dar în acelaşi timp sacrifică unele prevederi esenţiale.

Consiliul European a decis ca simbolurile europene să fie excluse din viitorul tratat; consider acest lucru ca fiind regretabil şi susţin modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului pentru a adopta în mod oficial steagul şi imnul Uniunii Europene. Cetăţenii europeni respectă aceste simboluri, pe care le consideră familiare şi apropiate, după cum indică cel mai recent Eurobarometru. În România, 76% dintre cetăţeni asociază simbolurile UE cu un sentiment de încredere; de aceea, sunt convinsă că steagul Uniunii Europene va fi şi în continuare arborat cu mândrie în ţara mea.

Mandatul defineşte, de asemenea, stabilirea unei noi componenţe a Parlamentului European. Ca singurul organ ales al Uniunii şi cel care este menit să reprezinte cel mai fidel cetăţenii, consider că Parlamentul European trebuie să respecte întru totul principiul proporţionalităţii în desemnarea numărului de europarlamentari din fiecare stat. Reprezentarea fiecărei ţări nu trebuie să fie stabilită prin negocieri politice, ci trebuie să reflecte mărimea populaţiilor statelor membre.

Nu în cele din urmă, consider esenţială includerea clauzei de solidaritate în domeniul energetic. Aceasta va asigura cadrul legislativ pe baza căruia Uniunea Europeană îşi va putea proteja mai bine interesele şi întări independenţa energetică.

 

6. Δήλωση της Προεδρίας
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο της Λιβύης επικύρωσε τη θανατική ποινή που επιβλήθηκε στις πέντε βουλγάρες νοσοκόμες και στον παλαιστίνιο γιατρό που κρατούνται στη Λιβύη από τον Φεβρουάριο του 1999. Κατηγορούνται ότι μόλυναν εσκεμμένα εκατοντάδες παιδιά από τη Λιβύη με τον ιό HIV. Έχω ταραχθεί ιδιαίτερα από αυτή την είδηση, που είναι θλιβερή για όλους, ειδικά, ασφαλώς, για τις νοσοκόμες και τον γιατρό, και για τους συγγενείς και φίλους τους.

Συναντήθηκα με μέλη των οικογενειών τους τον Απρίλιο, και θα ήθελα να εκφράσω σε αυτούς την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Θα ήθελα επίσης να τους στείλω ένα μήνυμα ελπίδας. Αυτό δεν είναι το τέλος της διαδικασίας. Το θέμα θα παραπεμφθεί τώρα στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της Λιβύης. Πιστεύουμε ότι οι λιβυκές αρχές θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αναθεώρηση και την ακύρωση της θανατικής ποινής, ανοίγοντας τον δρόμο για την ταχεία επίλυση της υπόθεσης.

Για μια ακόμη φορά, επαναλαμβάνουμε τη ριζική μας αντίθεση στη θανατική ποινή, η οποία είναι αντίθετη στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στα θύματα που μολύνθηκαν με HIV/AIDS στο νοσοκομείο της Βεγγάζης. Απευθύνουμε έκκληση στις λιβυκές αρχές να δείξουν επιείκεια και να απελευθερώσουν τις πέντε βουλγάρες νοσοκόμες και τον παλαιστίνιο γιατρό.

(Παρατεταμένα χειροκροτήματα)

 

7. Ώρα των ψηφοφοριών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ακολουθεί η ώρα των ψηφοφοριών.

(Αποτελέσματα της ψηφοφορίας και άλλες λεπτομέρειες: βλ. συνοπτικά πρακτικά)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είναι γελοία κατάσταση να αρχίζουμε να ψηφίζουμε στις 12.40 48 σελίδες ψηφοφοριών. Είχατε οργανώσει πολύ καλά το Κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε, έτσι ώστε να ψηφίζουμε κατάλληλες ώρες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους μακροσκελείς καταλόγους ψηφοφοριών. Θα έπρεπε να είχαμε αρχίσει στις 11.00, όχι στις 12.40. Σας ζητώ να επανέλθετε στη συνήθη διαδικασία και να μεριμνήσετε ώστε να μην επαναληφθεί αυτό.

(Χειροκροτήματα)

 

7.1. Χρονοδιάγραμμα 2008 (ψηφοφορία)

7.2. Σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Leinen (A6-0279/2007)

- Πριν από τη ψηφοφορία

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen (PSE), εισηγητής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, με τη γνώμη αυτή δίνουμε πράσινο φως στη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Ο χρόνος για τη συζήτηση και την εκπόνηση αυτής της έκθεσης ήταν πολύ λίγος, όμως δεν γινόταν αλλιώς, και αυτό το επέκριναν ορισμένοι συνάδελφοι. Υπάρχουν δύο απόψεις της μειοψηφίας που έχουν προστεθεί στη γνώμη, μία του Marco Cappato και μία του Bernard Wojciechowski. Όπως όμως είπαμε, βρισκόμαστε υπό πίεση χρόνου.

Όμως οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν ιδιαίτερη ευελιξία και θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ όλα τα μέλη της επιτροπής μου για τη διάθεσή τους για εποικοδομητική συνεργασία, για τις συζητήσεις για την πρόταση και για την έγκρισή τους το βράδυ της Δευτέρας. Τηρήσαμε τον Κανονισμό και σήμερα μπορούμε να ψηφίσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον κ. Leinen γιατί υπογράμμισε την παρουσία των απόψεων της μειοψηφίας. Το άρθρο 2 του Κανονισμού μας ορίζει ότι δεν μπορούμε να δεσμευόμαστε από οδηγίες ούτε να λαμβάνουμε επιτακτικές εντολές. Κατά την άποψή μου, αυτό ισχύει για την ουσία των ζητημάτων, αλλά και για τις μεθόδους. Ένα σύστημα βάσει του οποίου είχαμε στη διάθεσή μας μιάμιση ώρα για να καταθέσουμε τροπολογίες επί της αρχικής διατύπωσης και λιγότερο ακόμη χρόνο στην επιτροπή, για μια απόφαση που θα επηρεάσει τα προσεχή χρόνια ή τις δεκαετίες, ισοδυναμεί με δεσμευτική εντολή απαγόρευσης της συζήτησης την οποία έλαβε το Κοινοβούλιο για αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα.

Δεν πρόκειται για τυπικότητα: εφόσον η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου είναι υποχρεωτική, θα μπορούσαμε να εκμεταλλευθούμε αυτήν την υποχρέωση για να επηρεάσουμε θετικά τις αποφάσεις κατά την έναρξη αυτής της Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Εγκαταλείψαμε, ωστόσο, αυτήν την ευκαιρία και παραιτηθήκαμε από τα δικαιώματα και τις εξουσίες που διαθέτουμε ως Κοινοβούλιο. Αυτός είναι ο λόγος για την άποψης της μειοψηφίας.

 
  
  

– Πριν από τη ψηφοφορία επί της τροπολογίας 1:

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, επειδή πριν από την ψηφοφορία μου μίλησαν μερικοί συνάδελφοι, θέλω να εκμεταλλευτώ άλλη μια φορά την ευκαιρία για να τονίσω ότι πολλοί βουλευτές του Κοινοβουλίου υποστήριξαν την πρόταση συμπερίληψης του ζητήματος της εκπροσώπησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εντολή της Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Αν λοιπόν θέλετε να δώσετε το μήνυμα αυτό, τότε σήμερα έχετε την ευκαιρία να το κάνετε.

 
  
  

– Πριν από τη ψηφοφορία επί της τροπολογίας 9:

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προτείνω μια προφορική τροπολογία σε αυτή την τροπολογία για να προστεθεί η λέξη «ευρωπαϊκό» πριν από το «δημοψήφισμα» ώστε να λέει «ευρωπαϊκό δημοψήφισμα».

 
  
  

(Η προφορική τροπολογία δεν εγκρίνεται)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. VIDAL-QUADRAS
Αντιπροέδρου

 

7.3. Συγχωνεύσεις και διασπάσεις ανωνύμων εταιρειών (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Kauppi (A6-0252/2007)

 

7.4. Ειδικό πρόγραμμα «Αστική δικαιοσύνη» (2007-2013) (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Segelström (A6-0262/2007)

- Πριν από την ψηφοφορία

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή θα ήθελε να κάνει την ακόλουθη δήλωση πριν από την ψηφοφορία.

«Η Επιτροπή ευελπιστεί ότι θα καταστεί δυνατό σήμερα να εξευρεθεί μια συμβιβαστική λύση αποδεκτή από όλα τα θεσμικά όργανα λόγω της σημασίας της έγκρισης ενός χρηματοδοτικού προγράμματος για την αστική δικαιοσύνη το συντομότερο δυνατόν. Έχουμε ήδη καθυστερήσει. Εάν δεν βρεθεί σήμερα μια αποδεκτή λύση, είναι σαφές ότι το πρόγραμμα για την αστική δικαιοσύνη δεν θα εγκριθεί έγκαιρα ώστε να υλοποιηθεί το 2007, γεγονός που θα έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις.

Χωρίς αυτό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, η Επιτροπή δεν θα είναι σε θέση να στηρίξει ενώσεις ή άλλους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, ή τις μελέτες και τα σχέδια που είναι θεμελιώδη για την ανάπτυξη των πολιτικών αστικής δικαιοσύνης.

Η Επιτροπή θα μπορούσε να στηρίξει τη συμβιβαστική λύση που παρατίθεται στην τροπολογία 2, η οποία προσθέτει μια αιτιολογική σκέψη στην κοινή θέση του Συμβουλίου που καθορίζει το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ και, ειδικότερα, να λαμβάνει το σχέδιο ετήσιου προγράμματος σχετικά με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την αστική δικαιοσύνη όταν αυτό υποβάλλεται στην επιτροπή διαχείρισης. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει επίσης τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της επιτροπής διαχείρισης.

Η Επιτροπή, επιπλέον, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να διαβιβάζει άμεσα στον πρόεδρο της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής –Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων– το σχέδιο ετήσιου προγράμματος, και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο χωρίς καθυστέρηση σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση σε αυτό.

Τέλος, η Επιτροπή επιβεβαιώνει, όπως δηλώθηκε σθεναρά στις επιστολές που απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος Frattini στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, τη διαθεσιμότητά της να παρίσταται στη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής κατόπιν αιτήματός της, προκειμένου να παράσχει στα μέλη της όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο ετήσιου προγράμματος».

 

7.5. Κοινοτική πολιτική των υδάτων (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Lienemann (A6-0174/2007)

 

7.6. Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Florenz (A6-0186/2007)

 

7.7. Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Florenz (A6-0188/2007)

 

7.8. Επικίνδυνες ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Florenz (A6-0187/2007)

 

7.9. Οικολογικός σχεδιασμός για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Ries (A6-0222/2007)

 

7.10. Πλήρης υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Ferber (A6-0246/2007)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 64:

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ελέγξετε εάν το αντίστοιχο τμήμα της τροπολογίας 64 είναι συμβατό με την τροπολογία 62 που εγκρίθηκε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Αυτό ακριβώς πρόκειται να κάνουμε!

 

7.11. Κοινοί κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Degutis (A6-0178/2007)

- Μετά την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλά να επιστήσω την προσοχή της μεταφραστικής υπηρεσίας σχετικά με την ποιότητα της γαλλικής μετάφρασης. Ο γαλλικός όρος για το supervision είναι supervision (εποπτεία), και όχι contrôle (έλεγχος) ή surveillance (επίβλεψη), τα hedge funds στα γαλλικά είναι fonds alternatifs (κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου) και η parliamentary committee είναι commission parlementaire (κοινοβουλευτική επιτροπή).

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Σημειώνουμε αυτές τις διορθώσεις για λόγους καθαρότητας της γαλλικής γλώσσας.

 

7.12. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 2005-2010 (Λευκή Βίβλος) (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση van den Burg (A6-0248/2007)

 
  
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 26

 
  
MPphoto
 
 

  Ieke van den Burg (PSE), εισηγήτρια. – (EN) Όσον αφορά αυτή την παράγραφο, προτείνω να αποσυρθούν οι προφορικές τροπολογίες, αλλά να ερωτηθεί η Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίων Δημoκρατών εάν μπορούν να συμφωνήσουν ότι τόσο η τροπολογία 5 από την πλευρά τους όσο και η τροπολογία 17 από την Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη είναι συμβατές και ότι μπορούμε να τις ψηφίσουμε και τις δύο. Εάν ισχύει αυτό, θα ψηφίσουμε υπέρ της τροπολογίας σας επίσης. Εάν όχι, θα την καταψηφίσουμε και θα μπορέσω τότε να αποσύρω την τροπολογία μου 23.

 
  
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 34

 
  
MPphoto
 
 

  Ieke van den Burg (PSE), εισηγήτρια. – (EN) Θα ήθελα απλώς να προσθέσω τη λέξη «όμιλος» στην παράγραφο 34, ώστε να είναι ο «Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων» αντί απλώς η τράπεζα.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

7.13. Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Protasiewicz (A6-0247/2007)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 11

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz (PPE-DE), εισηγητής. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλά να εξηγήσω στους συναδέλφους μου ότι οι τροπολογίες 11 και 12 δεν είναι νέα κείμενα που έχουν προστεθεί, αλλά προϋπάρχουσες παράγραφοι που έχουν μετακινηθεί από αλλού. Καθώς μια από τις Ομάδες ζήτησε ψηφοφορία δι’ ονομαστικής κλήσεως, θέλω να τους ενημερώσω ότι ψηφίζοντας κατά δεν θα αλλάξει το γεγονός ότι αυτό το κείμενο θα παραμείνει στην έκθεση, αλλά ότι θα είναι σε ένα διαφορετικό, λιγότερο κατάλληλο σημείο. Για τον λόγο αυτό σας ζητώ να ψηφίσετε υπέρ της τροπολογίας 12.

 
  
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 3

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz (PPE-DE), εισηγητής. (PL) Κύριε Πρόεδρε, μία περαιτέρω διευκρίνιση: απλώς επειδή ψηφίζουμε ξεχωριστά για τις παραγράφους 3 και 4, αυτό δεν σημαίνει ότι οι τροπολογίες που ανακοίνωσε η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων θα εξαιρεθούν. Το κείμενο θα εισαχθεί αλλού, με την μορφή των τροπολογιών 20 και 21. Επομένως, δεν διαγράφονται από την έκθεση, απλά αλλάζουν θέση.

 
  
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 4

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Cocilovo (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, παρά τις εξηγήσεις του εισηγητή, θα ήθελα να επισημάνω ότι, εάν εγκρίνουμε την παράγραφο 4 επί της οποίας θα ψηφίσουμε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το κείμενο της τροπολογίας 21 είναι πανομοιότυπο με αυτό της παραγράφου 4. Θα επαναλαμβάνεται, συνεπώς, στην έκθεση δύο φορές το ίδιο κείμενο. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε το κείμενο, πρέπει να απορρίψουμε την πρώτη παράγραφο και στη συνέχεια να εγκρίνουμε την τροπολογία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κύριε Protasiewicz, παρακαλώ διαλύστε τις αμφιβολίες του κ. Cocilovo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz (PPE-DE), εισηγητής. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Cocilovo έχει δίκιο. Η καταψήφιση της διαγραφής της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 σημαίνει ότι αν διεξαχθεί ψηφοφορία για τις τροπολογίες 20 και 21, θα καλύψουμε απλά το ίδιο θέμα. Για τον λόγο αυτό, ζητώ από το Κοινοβούλιο να ψηφίσουμε τώρα κατά, και μετά να ψηφίσουμε υπέρ των τροπολογιών 20 και 21, πράγμα που σημαίνει ότι το κείμενο θα παραμείνει το ίδιο, απλά θα μετακινηθεί σε ένα πιο κατάλληλο σημείο στην έκθεση.

 
  
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 37

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να επισημάνετε στη γαλλική καμπίνα διερμηνείας ότι μιλάμε για παραγράφους, και όχι για αιτιολογικές σκέψεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Παρατηρούμε μια συντονισμένη προάσπιση της γαλλικής γλώσσας σε αυτό το Κοινοβούλιο. Αυτό είναι πολύ καλό.

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 21

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz (PPE-DE), εισηγητής. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι ως αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί της παραγράφου 3, η οποία δεν διεγράφη, και της τροπολογίας 20, η οποία εγκρίθηκε, έχουμε τώρα στην έκθεση δύο παραγράφους που λένε το ίδιο πράγμα. Επομένως, σας ζητώ να καταψηφίσετε την τροπολογία 20, καθώς προηγουμένως αφήσαμε αυτό το κείμενο στην αρχική του θέση.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σηφουνάκης (PSE). – Σήμερα δεν σας αναγνωρίζουμε. Είστε λίγο αργός!

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ γι’ αυτή την ηθική υποστήριξη, κύριε Σηφουνάκη.

 

7.14. Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  

- Ψήφισμα B6-0266/2007

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 10

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχω μια σύντομη παρατήρηση σχετικά με την τροπολογία 10. Η αρχική τροπολογία είχε προφανώς μεταφραστεί λανθασμένα στα Γερμανικά με αποτέλεσμα να σημαίνει ακριβώς το αντίθετο από ό,τι έλεγε το αγγλικό κείμενο επειδή η αγγλική διατύπωση ήταν διφορούμενη. Συνεπώς, ο σκοπός αυτού είναι να αρθεί το διφορούμενο. Λυπάμαι που δεν υπήρχε ο χρόνος να το εγκρίνουν αυτό όλες οι πολιτικές ομάδες, ελπίζω όμως ότι θα το στηρίξουν επειδή δεν αποτελεί προσπάθεια αλλαγής του κειμένου. Είναι απλώς προσπάθεια αποσαφήνισης και άρσης της αμφισημίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι είναι ανθρωπίνως λογικό να διακόψουμε αυτή την ψηφοφορία, έστω κι’ αν αυτό σημαίνει ότι θα την ξαναρχίσουμε αύριο, στις 11.30 π.μ.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υποστηρίξω κατηγορηματικά αυτό το σχόλιο. Πρέπει να σταματήσουμε τώρα την ψηφοφορία. Δεν είναι λογικό να συνεχίσουμε να ψηφίζουμε, και μάλιστα για τόσο μεγάλες εκθέσεις. Εν ανάγκη θα πρέπει αύριο να συντομεύσουμε κάπως τους χρόνους ομιλίας ή να τους τηρήσουμε αυστηρά προκειμένου να μπορέσουμε να αρχίσουμε την ψηφοφορία στις 11.30.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Σε απάντηση στο αίτημά σας, θα αναστείλουμε τώρα την ψηφοφορία.

 

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

- Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2008

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Μολονότι είμαστε αντίθετοι στη διεξαγωγή περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, επιλέξαμε να καταψηφίσουμε την πρόταση για την κατάργηση των συνεδριάσεων της Πέμπτης από τις περιόδους συνόδου του Στρασβούργου. Θέλουμε οι δραστηριότητες του Κοινοβουλίου να μεταφερθούν στις Βρυξέλλες, αλλά μια αλλαγή που περιορίζεται στην κατάργηση των συνεδριάσεων της Πέμπτης θα είχε απλά το αποτέλεσμα να κάνει το έργο του Κοινοβουλίου λιγότερο αποτελεσματικό. Η εξοικονόμηση που θα συνεπαγόταν αυτή η αλλαγή θα ήταν οριακή και τα περιβαλλοντικά οφέλη ανύπαρκτα, καθώς θα διατηρούνταν ο ίδιος όγκος μεταφορών και τα ίδια κτίρια θα χρειάζονταν και στο μέλλον επίσης.

Επιθυμούμε να δούμε μια πραγματική αλλαγή, που προϋποθέτει μια μοναδική έδρα και χώρο εργασίας για το Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες – κάτι που προτείναμε επίσης στην έκθεση Leinen σχετικά με τη Διακυβερνητική Διάσκεψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα όλες τις τροπολογίες επί του χρονοδιαγράμματος που μείωναν τον χρόνο που αναλώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Η πόλη είναι όμορφη και οι άνθρωποί της θαυμάσιοι. Αλλά πρέπει να θέσουμε τέρμα σε αυτόν τον περιπλανώμενο θίασο που το κόστος του ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια βρετανικές λίρες τον χρόνο για τους Ευρωπαίους και ταυτόχρονα παρεμποδίζει την αποτελεσματικότητα του έργου της Ένωσης. Το παρόν Κοινοβούλιο χρειάζεται έναν ενιαίο χώρο εργασίας για λόγους πολιτικής και οικονομίας. Πρέπει να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να το επιτύχουμε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Εγώ και οι βρετανοί συνάδελφοί μου του Συντηρητικού κόμματος πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει μια μόνιμη έδρα – στις Βρυξέλλες. Έχουμε αγωνιστεί πολλά χρόνια προκειμένου να θέσουμε τέρμα στην ύπαρξη δύο εδρών και στα 200 εκατομμύρια ευρώ που αυτό στοιχίζει ετησίως στον φορολογούμενο και στα εκατομμύρια λίρες που κοστίζει στον βρετανό φορολογούμενο. Επιπλέον, ανησυχούμε σοβαρά για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ύπαρξης δύο εδρών από την άποψη των εκπομπών άνθρακα.

Υποστηρίξαμε μια τροπολογία επί του χρονοδιαγράμματος για το 2008 που αποσκοπούσε στην κατάργηση των συνεδριάσεων την ημέρα της Πέμπτης στο Στρασβούργο. Αυτό δεν αποτελεί κατ’ ουδένα τρόπο εναλλακτική λύση στη δεοντολογική θέση που υποστηρίζουμε η οποία είναι να τερματιστούν οι σύνοδοι στο Στρασβούργο, αλλά αναγνώριση του γεγονότος ότι οι Συνθήκες απαιτούν επί του παρόντος να διεξάγονται 12 σύνοδοι στο Στρασβούργο. Καλούμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συμπεριλάβει αυτό το θέμα στην εντολή της ΔΔ, το μόνο φόρουμ όπου μπορεί να επιλυθεί αυτό το θέμα.

 
  
  

- Έκθεση Jo Leinen (A6-0279/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ένωση πρέπει να διασαφηνιστεί. Αυτό δεν χρειάζεται να σημαίνει, ωστόσο, ότι η Ένωση πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας ομοσπονδίας με συγκεντρωμένη εξουσία. Ψήφισα υπέρ της διατήρησης της εξουσίας κατά κύριο λόγο στα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί μόνο που την εξουσία που τα ανεξάρτητα κράτη μέλη είναι έτοιμα και πρόθυμα να της παραχωρήσουν.

Όσον αφορά αυτή την ψηφοφορία για το αν η Διακυβερνητική Διάσκεψη πρέπει να εξετάσει το θέμα της έδρας του Κοινοβουλίου, δεν πιστεύω ότι είναι ενδεδειγμένο να μπει στην ατζέντα της ΔΔ. Ωστόσο, αν η ΔΔ εξετάσει το θέμα, και αν αποφασίσουμε να έχουμε μόνο μία έδρα, το οποίο θα ήταν μια λογική λύση, πιστεύω ότι το Στρασβούργο είναι το καλύτερο μέρος, διότι το Στρασβούργο είναι η αληθινή ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Δεν πιστεύω, ωστόσο, ότι αυτό θα ήταν ρεαλιστικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης, αν και δεν συμμεριζόμαστε την άποψη ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι σύμβολα όπως η σημαία και ο ύμνος έχουν αφαιρεθεί από το νέο σχέδιο Συνθήκης. Ούτε πιστεύουμε ότι το σχέδιο Συνθήκης δίνει μια εντύπωση δυσπιστίας απέναντι στην Ένωση και στέλνει λάθος μηνύματα στην κοινή γνώμη.

Είναι θετικό ότι διατηρείται το βασικό περιεχόμενο του αρχικού σχεδίου Συντάγματος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η διεύρυνση γίνεται πιο εύκολη, ότι ενισχύονται οι συλλογικές συμβάσεις και το δικαίωμα ανάληψης συνδικαλιστικής δράσης σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και ότι η διαφάνεια στην ΕΕ πρόκειται να αυξηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland (IND/DEM), γραπτώς. (NL) Λίγο πριν, καταψήφισα το ψήφισμα του κ. Leinen σχετικά με τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης (ΔΔ) και ο λόγος είναι ότι είμαι αντίθετος στη σύγκληση αυτής της ΔΔ, καθώς υποστηρίζω τη θέσπιση μιας νέας συνθήκης.

Ο λόγος για τον οποίο ψήφισα αρνητικά είναι το γεγονός ότι, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, το ψήφισμα συνεχίζει να αναφέρεται σε ορισμένα στοιχεία της Συνταγματικής Συνθήκης, όπως η χρήση της λέξης «σύνταγμα» και τα σύμβολα της Ένωσης. Αφετέρου, είμαι, αν μη τι άλλο, ανακουφισμένος που η νέα συνθήκη έχει απαλλαγεί από τον συνταγματικό της συμβολισμό –θέση που, στην πραγματικότητα, συμμερίζεται και η ολλανδική κυβέρνηση. Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ απαλλάσσεται εν μέρει από τις μεγάλες φιλοδοξίες της.

Δεν μπορώ επίσης να ταυτιστώ με τα σκληρά λόγια που απευθύνονται σε εκείνα τα κράτη μέλη που κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια εξαίρεση από τον Χάρτη. Ακόμη και χωρίς ρητή αναφορά στη νέα συνθήκη, ο Χάρτης παραμένει νομικά δεσμευτικός. Επομένως, πρόκειται κυρίως για μια περίπτωση συμβολισμού.

Ψήφισα κατά αυτού του ψηφίσματος ακριβώς διότι συντηρεί αυτές τις συνταγματικές φιλοδοξίες της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να μιμηθεί το Συμβούλιο υιοθετώντας έναν βαθμό κοινής λογικής και ρεαλισμού σχετικά με την εκπόνηση μιας νέας συνθήκης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM), γραπτώς. (DA) Η έκθεση σπεύδει να εγκρίνει τη σύγκληση μιας διακυβερνητικής διάσκεψης, η οποία θα εργαστεί κρυφά κατά της διάρκεια της θερινής διακοπής προκειμένου να αποφύγει τη δημοσιότητα και τη συζήτηση με το εκλογικό σώμα.

Αντίθετα, το Κίνημα του Ιουνίου προτείνει μια ανοιχτή και δημοκρατικά εκλεγμένη συνέλευση με το καθήκον να εκπονήσει ένα νέο έγγραφο που θα τεθεί σε δημοψηφίσματα σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Στις 23 Ιουνίου 2007, η σύνοδος κορυφής των Βρυξελλών υιοθέτησε μια διατύπωση στην οποία οι νομικές υποχρεώσεις των πολιτών και των κρατών μελών είναι ταυτόσημες με τις υποχρεώσεις που προέβλεπε το απορριφθέν Σύνταγμα.

Η λέξη «Σύνταγμα» φεύγει από το παράθυρο, μόνο για να εισαχθεί εκ νέου νόμιμα μέσω μιας ρητής αναγνώρισης της ερμηνείας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι το νομικό σύστημα της ΕΕ είναι, σαφώς, ένα συνταγματικό σύστημα.

Δεν υπάρχει πλέον καμία αναφορά σημαίας, ύμνου ή εθνικής ημέρας, αλλά εξακολουθούν να είναι εκεί, απαράλλαχτα.

Ο υπουργός Εξωτερικών φέρει έναν νέο τίτλο, αλλά έναν τίτλο που είναι τόσο μακροσκελής που ο Τύπος θα τον αποκαλεί υπουργό Εξωτερικών. Οι εξουσίες του δεν έχουν αλλάξει. Η μόνη πραγματική αλλαγή είναι η επταετής ως δεκαετής αναβολή της ψήφου της διπλής πλειοψηφίας, η οποία δίνει πολύ περισσότερη δύναμη στις μεγαλύτερες χώρες, ιδιαίτερα τη Γερμανία και –ίσως– την Τουρκία.

Οι νομικές υποχρεώσεις δεν έχουν αλλάξει, και πρέπει, τουλάχιστον, να διεξαχθούν δημοψηφίσματα στις χώρες εκείνες που είχαν αποφασίσει να τα διεξάγουν.

Αυτό που θα ήταν ευκολότερο είναι να διεξαχθεί ένα δημοψήφισμα την ίδια μέρα για όλες τις χώρες της ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε την κρίση του λαού, και εμείς είμαστε εδώ σε αυτό το Κοινοβούλιο ακριβώς για να υπηρετούμε τον λαό. Το εβδομήντα επτά τοις εκατό των πολιτών της ΕΕ θέλουν ένα δημοψήφισμα, και μόνο το 20% είναι αντίθετο.

Το Κίνημα του Ιουνίου υποστηρίζει επομένως την εκστρατεία συλλογής υπογραφών.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Leinen σχετικά με τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, διότι είμαι πεπεισμένη ότι το συνδυασμένο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπό την πορτογαλική Προεδρία, θα μας επιτρέψει να εξεύρουμε μια λύση στα αδιέξοδα και τα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν στο ευρωπαϊκό σχέδιο και να οικοδομήσουμε «μια πιο ισχυρή Ευρώπη για έναν καλύτερο κόσμο».

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψηφίζοντας υπέρ της έκθεσης και του σημείου 8, η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου μόλις αναγνώρισε και χαιρέτισε την εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη ΔΔ και το γεγονός ότι «διασφαλίζει πολλά από τα ουσιαστικά στοιχεία της Συνταγματικής Συνθήκης».

Παρά μια μαζική εκστρατεία για να αποκρυφτεί το αληθινό πεδίο και οι στόχοι της εντολής, γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι σε «αυτή τη μεγάλη αλλαγή» όλα έχουν παραμείνει τα ίδια, δηλαδή, ο στόχος είναι να παρακαμφθεί η νόμιμη απόρριψη της λεγόμενης Συνταγματικής Συνθήκης από τους λαούς της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών, και να αποτραπεί να εκφράσουν οι λαοί κάθε κράτους μέλους ελεύθερα την άποψή τους για τη «νέα» Συνθήκη.

Η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου θα ήθελε να προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Λυπάται για την απώλεια ορισμένων σημαντικών σημείων που είχαν συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια της ΔΔ του 2004 και δηλώνει «τη σταθερή απόφασή της να υποβάλει, μετά τις εκλογές του 2009, νέες προτάσεις για περαιτέρω συνταγματική ρύθμιση για την Ένωση».

Επιθυμούμε να δηλώσουμε για άλλη μια φορά ότι είναι καιρός να ακούσουμε τις απαιτήσεις των λαών, να ενισχύσουμε τη δημοκρατία, να δεσμευτούμε για μια πιο δίκαιη Ευρώπη, για κοινωνική πρόοδο και για καλύτερη κατανομή εισοδήματος. Είναι καιρός να σεβαστούμε την αρχή των κυρίαρχων κρατών με ίσα δικαιώματα, να ενισχύσουμε τη συνεργασία και την αλληλεγγύη σε διεθνές επίπεδο και να αναλάβουμε μια αποφασιστική δέσμευση για την ειρήνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Εκφράζω την απογοήτευσή μου για το γεγονός ότι το παρόν Κοινοβούλιο απέρριψε την τροπολογία 1 του κ. Alvaro και άλλων που θα προσέθετε στην εντολή της επόμενης Διακυβερνητικής Διάσκεψης για την αναθεώρηση της Συνθήκης το θέμα της μοναδικής έδρας στις Βρυξέλλες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πέραν της λογικής μου ότι 380 συνάδελφοί μου υποστηρίζουν τη συνέχιση αυτής της συνεχιζόμενης φάρσας που υπομένουμε όλοι μας.

Υπάρχουν και άλλα θέματα στην έκθεση που θα με δυσκόλευαν να την υπερψηφίσω. Εντούτοις, αυτή και μόνο η αδυναμία αντιμετώπισης του θέματος της μοναδικής έδρας καθιστά αδύνατο για μένα ακόμη και να διανοηθώ να την υπερψηφίσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), γραπτώς. – (FR) Απείχα από την ψηφοφορία επί του ψηφίσματος σχετικά με την προσεχή Διακυβερνητική Διάσκεψη διότι πιστεύω ότι η τελευταία ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής απέτυχε στον στόχο της να αναβιώσει την Ευρώπη. Στην καλύτερη περίπτωση, θα έχουμε μια μινιμαλιστική συνθήκη, η οποία βεβαίως θα καθιστά δυνατή κάποια πρόοδο, αλλά θα παραχωρεί στο Ηνωμένο Βασίλειο νέες ευκαιρίες εξαίρεσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Πώς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα μπορέσει να εφαρμόσει αυτόν τον Χάρτη τη στιγμή που αυτός δεν θα ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο;

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Ψήφισα κατά της έκθεσης αυτής διότι πιστεύω ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Το γεγονός είναι ότι οι λαοί της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών απέρριψαν το σχέδιο Συντάγματος της ΕΕ σε δημοψηφίσματα. Αν είχαν διεξαχθεί επίσης δημοψηφίσματα στη Σουηδία, τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων σε αυτές τις χώρες ασφαλώς θα το είχε απορρίψει επίσης. Τώρα, η σύνοδος κορυφής αφαίρεσε τα σύμβολα και απέρριψε τις προτάσεις για έναν ύμνο της ΕΕ και μια σημαία της ΕΕ. Ωστόσο, όσον αφορά τις μελλοντικές νομοθετικές εξουσίες της ΕΕ έναντι των κρατών μελών, δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ του απορριφθέντος σχεδίου Συντάγματος και αυτού που προτείνεται τώρα.

Είναι επίσης ενδιαφέρον να διαπιστώνουμε πώς, στο σχέδιο έκθεσης, η φεντεραλιστική πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσπαθεί τώρα να παρακάμψει την απόρριψη του ύμνου και της σημαίας.

Ψήφισα υπέρ της επέκτασης της εντολής της Διακυβερνητικής Διάσκεψης ούτως ώστε να καταστεί δυνατό να μεταφέρει την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Στρασβούργο στις Βρυξέλλες.

Αναφορικά με το θέμα των δημοψηφισμάτων σχετικά με τη νέα Συνθήκη, πιστεύω ότι κάθε χώρα πρέπει να αποφασίσει μόνη της αν θα διεξάγει ή όχι δημοψήφισμα. Πιστεύω ότι πρέπει να διεξάγουν, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο δεν πρέπει να αναμειχθεί στο θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ο πραγματικός σκοπός των συνεχιζόμενων μηχανορραφιών σχετικά με τη λεγόμενη «νέα» Συνθήκη αντανακλάται στο ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου.

Δύο πτυχές πρέπει να τονιστούν:

- Επιβεβαιώνει ότι η αξιοκαταφρόνητη (και ψευδής) «περίοδος περισυλλογής» χρησιμοποιήθηκε μόνο για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το περιεχόμενο της απορριφθείσας Συνθήκης πρέπει να διατηρηθεί. Αυτή η επιβεβαίωση αντανακλάται τώρα στην εντολή για τη «νέα» μεταρρύθμιση των συνθηκών·

- Η απίστευτη επίδειξη κυνισμού και υποκρισίας από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, η οποία, πρέπει να υπογραμμιστεί αυτό, συμπεριλαμβάνει τις πολιτικές δυνάμεις που κυριαρχούν στις διάφορες κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ, και η οποία, έχοντας απορρίψει τις προτάσεις τροπολογιών που ζητούν να διεξαχθούν δημοψηφίσματα σχετικά με τη λεγόμενη «νέα» Συνθήκη, «καλεί τη Διακυβερνητική Διάσκεψη και την Επιτροπή να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις για να επιτύχουν την ανανεωμένη συμμετοχή των πολιτών της Ένωσης (…) σε διάλογο κατά τη συνέχιση της συνταγματικής διαδικασίας».

Είναι σημαντικό να καταδικάσουμε μια διαδικασία που αποσκοπεί στην επιβολή της βασικής ουσίας μιας Συνθήκης που έχει ήδη απορριφθεί, μεταμφιέζοντάς την προκειμένου να προσπαθήσει να αποτρέψει τη διεξαγωγή δεσμευτικών εθνικών δημοψηφισμάτων. Αυτός είναι ο λόγος που απορρίψαμε με την ψήφο μας την εντολή για τη Διακυβερνητική Διάσκεψη και αυτή την απόφαση του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), γραπτώς. (EN) Διαφωνώ με αυτή την τροπολογία επειδή εμμένει στην αναγκαιότητα διεξαγωγής δημοψηφισμάτων σε όλα τα κράτη μέλη όπου αυτό είναι δυνατόν. Αυτό συνιστά άμεση παρέμβαση στην αρχή της επικουρικότητας και εναπόκειται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να λάβουν την απόφαση σχετικά με το εάν θα διεξάγουν δημοψήφισμα ή όχι.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), γραπτώς. (SV) Δεν πιστεύω ότι το νέο σχέδιο Συνθήκης είναι πολύ διαφορετικό από το προηγούμενο και επομένως δεν μπορώ να υποστηρίξω την έκθεση. Τροπολογίες που απαιτούν να διεξαχθούν δημοψηφίσματα πριν εφαρμοστεί οποιαδήποτε αλλαγή στις συνθήκες υποβλήθηκαν προς ψηφοφορία. Μολονότι προσωπικά είμαι υπέρ ενός δημοψηφίσματος στη Σουηδία σχετικά με τη νέα Συνθήκη, πιστεύω ότι θα ήταν λάθος να απαιτηθεί αυτό το δημοψήφισμα σε επίπεδο ΕΕ. Δεν είναι δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποφασίσει αν τα κράτη μέλη πρέπει να διεξάγουν δημοψηφίσματα ή όχι.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Εγώ και οι βρετανοί συνάδελφοί μου του Συντηρητικού κόμματος καταψηφίσαμε αυτή την έκθεση καθώς ουσιαστικά διαφωνούμε με το σχέδιο εντολής της προτεινόμενης Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Πιστεύουμε ότι το κείμενο του σχεδίου εντολής για τη ΔΔ όπως συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2007 είναι, καθ’ όλα πλην του ονόματος, το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα που απορρίφθηκε από τον λαό της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών στα δημοψηφίσματά τους το 2005.

Επίσης, επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές ότι από τη στιγμή που η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υποσχέθηκε στον βρετανικό λαό τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για εκείνο το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, έχει και την ηθική υποχρέωση και το δημοκρατικό καθήκον να υποβάλει σε δημοψήφισμα οποιαδήποτε νέα συνθήκη προκύψει από τη ΔΔ με την οποία θα εκχωρούνται εξουσίες από τη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), γραπτώς. – (FR) Θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε το αίτημα δημοψηφίσματος για τη νέα θεσμική συνθήκη.

Πράγματι, η ψήφος του «όχι» που έδωσε ο γαλλικός και ο ολλανδικός λαός για το παλαιό σχέδιο Συντάγματος επεσήμανε ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στην έκφραση των λαών και στην έκφραση των ηγετών και των εκλεγμένων αντιπροσώπων, είτε εθνικών είτε ευρωπαίων. Κατά συνέπεια, μόνον ζητώντας εκ νέου τη γνώμη των πολιτών μπορούμε να νομιμοποιήσουμε αυτή τη νέα συνθήκη. Το καλύτερο θα ήταν αν αυτό το δημοψήφισμα ήταν ευρωπαϊκό.

Με τέτοιου είδους εκθέσεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να εκπλήσσεται που έχει χάσει την αξιοπιστία του στα μάτια των πολιτών!

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω πάρα πολύ τη σύγκληση της ΔΔ, εντούτοις η παρούσα έκθεση περιείχε πολλά στοιχεία που υπερβαίνουν την εντολή που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσα να την υποστηρίξω. Ελπίζω ειλικρινά, ωστόσο, ότι η ΔΔ θα κατορθώσει να συμφωνήσει σε μια μεταρρυθμιστική συνθήκη.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), γραπτώς. – (DE) Προκειμένου οι πολίτες της ΕΕ να έχουν αυτή τη φορά όσο γίνεται πιο λίγες δυνατότητες να μιλήσουν εναντίον της νέας εκδοχής του συντάγματος της ΕΕ ή και να φέρουν αντιρρήσεις, επιλέγεται να περάσει με διαδικασία κατεπείγοντος. Όμως, ασφαλώς, οι πολίτες θα αντιδράσουν αν προσπαθήσουμε να τους πείσουμε πως πρόκειται για ένα νέο έγγραφο μολονότι η ουσία έχει μείνει γενικά η ίδια και έχει αλλάξει μόνο το περιτύλιγμα. Ενώ από τη μια μιλούν για μία νέα συνθήκη, από την άλλη λένε πως δεν χρειάζονται νέα δημοψηφίσματα. Το αντίθετο ισχύει!

Αυτός ο τρόπος δράσης ασφαλώς δεν θα φέρει την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες, το ίδιο δε ισχύει για το γεγονός ότι μεταβιβάζονται ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες στις Βρυξέλλες, χάνεται άλλη μια ευκαιρία ορισμού των συνόρων μας και δεν πατάμε φρένο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Χρειαζόμαστε μία ομοσπονδιακή Ευρώπη όπου ο κυρίαρχος λαός θα μπορεί και πάλι να ασκήσει περισσότερο το δικαίωμά του για συμμετοχή. Μόνο τότε θα βρισκόμαστε σε έναν πραγματικά βιώσιμο δρόμο – όλα τα άλλα είναι οράματα μίας απόμακρης ελίτ της ΕΕ και γι’ αυτό απέρριψα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), γραπτώς. (IT) Δηλώνω τη συμφωνία μου με τη σύγκληση της Διάσκεψης η οποία, στο πλαίσιο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης-22ας Ιουνίου του τρέχοντος έτους, πρόκειται να εκπονήσει τις τροπολογίες για τις ισχύουσες συνθήκες. Αυτό θα σηματοδοτήσει το τέλος της μακράς μεταβατικής φάσης που πέρασε η Ένωση, με τα χαμένα οράματα, τα εδραιωμένα ιδανικά και τις νέες ελπίδες. Ένα είναι βέβαιο: η προσπάθεια κατάργησης του μονοπωλίου των κρατών-εθνών όσον αφορά την πολιτική νομιμότητα –κληροδότημα της Συνθήκης της Βεστφαλίας του 17ου αιώνα– απέτυχε. Η Ευρώπη που προδιαγράφεται –η Ευρώπη των ευρω-ρεαλιστών– πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι μια ένωση κυρίαρχων κρατών είναι ικανή να δράσει αποτελεσματικά εκφράζοντας μια κοινή βούληση. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ευρώπη θα πρέπει να εγκαταλείψει για πολύ καιρό τις ελπίδες της να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς σχέσεις και στην ισορροπία των μεγάλων δυνάμεων.

Χαιρετίζω την ενίσχυση των τρόπων με τους οποίους η Συνέλευσή μας θα συμμετάσχει στις εργασίες της Διάσκεψης και ελπίζω ότι –για λόγους διαφάνειας– θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα αυτών των εργασιών με τη μορφή μιας προσωρινής ενοποιημένης έκδοσης των Συνθηκών. Η Ευρώπη των λαών και των εθνών παίρνει μορφή. Εύχομαι η Διάσκεψη να μην απογοητεύσει αυτήν την προοπτική για το μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η έκθεση σχετικά με τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύγκληση και το περιεχόμενο της Διακυβερνητικής Διάσκεψης υπερβαίνει ακόμη και αυτή την αντιδραστική συμφωνία του Συμβουλίου της ΕΕ για τη «Μεταρρυθμιστική Συνθήκη», όπως βαφτίστηκε η νεκραναστημένη χειρότερη εκδοχή του «ευρωσυντάγματος». Συντηρητικοί και Σοσιαλδημοκράτες –ανάμεσά τους σύσσωμοι και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ– Φιλελεύθεροι και Πράσινοι, χαιρετίζουν με ενθουσιασμό τη συμφωνία που έρχεται να κωδικοποιήσει και να τροποποιήσει προς το χειρότερο την αντιδραστική Συνθήκη της ΕΕ. Υπερακοντίζοντας ακόμη και το Συμβούλιο ζητάνε ακόμη πιο προωθημένες αντιδραστικές αλλαγές, όπως τη θεσμοθέτηση κοινοτικής συνταγματικής τάξης που θα εδραιώνει την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου, απέναντι στα εθνικά δίκαια των κρατών-μελών, μεγαλύτερη ενίσχυση της κυριαρχίας του υπερεθνικού οικοδομήματος της ΕΕ, στην οποία θα εκχωρείται το σύνολο σχεδόν των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών.

Την ίδια στιγμή οι δυνάμεις αυτές απέρριψαν σύσσωμες την πρόταση για υποβολή της νέας Συνθήκης στην έγκριση των ευρωπαϊκών λαών, με τη διαδικασία των δημοψηφισμάτων στις χώρες μέλη. Αποδεικνύουν έτσι την απόλυτη περιφρόνησή τους στην θέληση των ευρωπαϊκών λαών και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν απορρίψει το «ευρωσύνταγμα» μέσα από δημοψηφίσματά τους, το πραγματικό φόβο τους για τους λαούς και την χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως οργάνου ψευτοδημοκρατικής νομιμοποίησης όλων των αντιλαϊκών και αντιδραστικών πολιτικών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Pannella (ALDE), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριοι εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ήδη από το 1942 η διακήρυξη του Ventotene κατήγγειλε δυστυχώς προφητικά την Ευρώπη των εθνών σας ως τον βασικό κίνδυνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης και την ευρωπαϊκή πατρίδα. Στις 14 Φεβρουαρίου του 1984 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερνίκησε αυτήν την ολέθρια πολιτική. Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εκδικούμενο, εξαπολύει έναν πραγματικό πόλεμο-αστραπή, όπως τον επινόησε ο στρατηγός Έρβιν Ρόμελ, για να μας επιβάλει υπακοή –υπακοή η οποία σήμερα ξαφνικά παραχωρήθηκε αναίσχυντα– ως «κοινοβούλια» με την ιδεολογία της δεκαετίας του 1930, φασιστικά ή κομμουνιστικά ή ως άνανδροι.

Φοβάστε τον λόγο μας. Φοβάστε τον ύμνο μας, το σύμβολό μας, το όνομά μας και τους «νόμους» – όρο απαγορευμένο, προτιμάτε να τους αποκαλείτε «οδηγίες». Οι ημέρες αυτές είναι παρελθόν: τώρα, ξαφνικά, είναι ο καιρός της Μεγάλης Γαλλίας, της Ισχυρής Γερμανίας, των κληρικών και των αυταρχικών, αν όχι ρατσιστών, στην Πολωνία, μιας Ιταλίας που δεν είναι ικανή για τίποτε ή για τα πάντα. Φοβάστε όπως φοβούνται και οι ισχυροί και οι αυταρχικοί. Θα αγωνιστούμε εναντίον αυτής της παρακμής, ως ευρωπαίοι φεντεραλιστές, στο όνομα αυτών που προδίδετε: του Σπινέλι, του Αντενάουερ, του Σούμαν, του ντε Γκάσπερι και του Μονέ. Ως ριζοσπάστες φεντεραλιστές, του Μη Βίαιου Υπερεθνικού και Υπερκομματικού Ριζοσπαστικού Κόμματος, αλλά και ως μέλη της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, η οποία φοβόμαστε πως διαπράττει σήμερα ένα σοβαρό σφάλμα. Ελπίζω το σφάλμα να είναι δικό μας, αλλά δυστυχώς είμαι βέβαιος πως δεν είναι έτσι. Ζήτω η ευρωπαϊκή πατρίδα! Ψηφίζω «Όχι»!

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), γραπτώς. – (DE) Οι λόγοι για τους οποίους δεν εγκρίνω τη μεταρρυθμιστική συνθήκη της ΕΕ και την εντολή της Διακυβερνητικής Διάσκεψης είναι οι εξής:

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας κ. Ahern λέει ότι περίπου το 90% της βασικής δέσμης της ευρωπαϊκής συνταγματικής συνθήκης παραμένει αμετάβλητο. Αυτό μαθηματικά ισχύει, όμως συνιστά εξαπάτηση των πολιτών της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών.

«Το δεύτερο Κεφάλαιο θα περιέχει τις διατάξεις του Τίτλου V της ισχύουσας ΣΕΕ, όπως συμφωνήθηκαν στη ΔΔ του 2004 (συμπεριλαμβανόμενης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας στον τομέα της άμυνας).» (εντολή της ΔΔ)

Έτσι όλοι οι κανόνες του συντάγματος που αφορούν την άμυνα θα συμπεριληφθούν στη νέα μεταρρυθμιστική συνθήκη. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως η συνθήκη θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. δέσμευση της ΕΕ να αυξήσει τις στρατιωτικές ικανότητες·

2. υπηρεσία εξοπλισμών της ΕΕ (τώρα στη συνθήκη) ·

3. νέες δυνατότητες στρατιωτικής επέμβασης όπως «μέτρα αφοπλισμού» δηλαδή αφοπλισμός διά της βίας·

4. στρατιωτική υποστήριξη τρίτων χωρών «στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην επικράτειά τους» ·

5. στενή συνεργασία ΕΕ/ΝΑΤΟ·

6. απουσία δυνατοτήτων για έλεγχο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

7. το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχει αρμοδιότητα για αποφάσεις σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας·

8. ρήτρα στρατιωτικής αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

9. Μάχιμες μονάδες της ΕΕ για γρήγορες στρατιωτικές επεμβάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο (τώρα συμπεριλαμβάνεται στη συνθήκη)·

10. στρατιωτική «διαρθρωμένη συνεργασία»· επιμέρους κράτη μέλη μπορούν να προηγηθούν στην αμυντική πολιτική·

11. πρόβλεψη ανεξάρτητου κοινοτικού αμυντικού προϋπολογισμού πέραν των επιμέρους εθνικών αμυντικών προϋπολογισμών.

Επιταχύνονται ο εξοπλισμός και η στρατιωτικοποίηση της ΕΕ. Ο αμυντικός τομέας ήταν ο σκελετός της συνταγματικής συνθήκης. Η προβλεπόμενη αναθεωρημένη συνθήκη θα είναι και στρατιωτική συνθήκη.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), γραπτώς. (PL) Σε αντίθεση με όσα λέει η έκθεση, μία νέα ονοματολογία, τα σύμβολα της Ευρώπης στη συνθήκη θα είχαν ως αποτέλεσμα μόνο την ακατανοησία και θα υπονοούσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε μία φάση ψευδο-κρατικής υπόστασης.

Η ευελιξία της εντολής αναφορικά με τις εξαιρέσεις είναι μια ένδειξη σοφίας, και όχι αδυναμίας. Το ίδιο ισχύει για τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η έντονη αντίδραση στον Χάρτη επιβεβαιώνει απλά την υποψία ότι οι υποστηρικτές του τον βλέπουν μόνο ως ένα μέσο για την επέκταση της νομικής αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πίσω πόρτα.

Η κριτική της εντολής στην έκθεση Leinen είναι υπερβολική, και καθιστά δύσκολο τον συμβιβασμό σχετικά με τη μεταρρύθμιση. Γι’ αυτόν τον λόγο θα καταψηφίσω την έκθεση.

 
  
  

- Έκθεση Kauppi (A6-0252/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Kauppi σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 78/855/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων εταιρειών και της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διάσπαση των ανωνύμων εταιρειών όσον αφορά την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης.

Είναι σύνηθες να εξετάζεται τακτικά η χρησιμότητα των υποχρεώσεων που πρέπει να εκπληρώνονται από εταιρικά όργανα, ιδίως αναφορικά με διοικητικές αμοιβές που απορρέουν από αυτές τις υποχρεώσεις. Ωστόσο, είναι ενδεδειγμένο να εξετάζονται προσεκτικά, εκτός από τα συμφέροντα της νομικής οντότητας, τα συμφέροντα τρίτων μερών, είτε αυτά είναι μέτοχοι, υπάλληλοι, προμηθευτές, τραπεζίτες, φορολογικές και κοινωνικές αρχές, κλπ. Επιπλέον, θα άξιζε τον κόπο να συμπληρωθούν αυτά τα στοιχεία που παρουσιάζονται από την Επιτροπή με μια ανάλυση των διεθνών πρακτικών σε αυτόν τον τομέα.

 
  
  

- Έκθεση Inger Segelström (A6-0262/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Ψήφισα κι εγώ σήμερα υπέρ της εκχώρησης στην Επιτροπή της εξουσίας να παρουσιάσει ευέλικτες τροπολογίες σε παραρτήματα προκειμένου να θεσπιστεί μία σειρά τεχνικών προδιαγραφών και κανόνων για τους ελέγχους οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιλαμβάνουν μέτρα τα οποία δεν σχετίζονται με τα βασικά στοιχεία της οδηγίας, αλλά θέλω ωστόσο να πω ότι η απόσυρση παλαιότερων οχημάτων πρέπει να επισπευσθεί, όχι μόνο λόγω των ζητημάτων ασφαλείας αλλά επίσης λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλούν. Αφενός, κάνουμε την παραγωγή νέων οχημάτων ολοένα και πιο δαπανηρή μέσω ακόμη πιο αυστηρών προτύπων εκπομπών, με αποτέλεσμα να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο για τους λιγότερο ευκατάστατους συμπολίτες μας να αγοράσουν νέα οχήματα και, αφετέρου, αυτό οδηγεί σε αυξανόμενους αριθμούς παλαιότερων οχημάτων στους δρόμους που εκπέμπουν επιβλαβή καυσαέρια. Καλώ την Επιτροπή να υιοθετήσει ένα σχέδιο για τη στήριξη της ταχύτερης αντικατάστασης οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των νέων χρηματοδοτικών μέσων στον χώρο δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας για την περίοδο 2007-2013, για τα οποία έχουμε καταλήξει ήδη σε συμφωνία στην πλειονότητα των προγραμμάτων μας. Αναφορικά με τα ειδικά προγράμματα «Αστική δικαιοσύνη» και «Πρόληψη των ναρκωτικών και ενημέρωση του κοινού», ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει διαφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, αφενός, και του Συμβουλίου και της Επιτροπής, αφετέρου, σχετικά με τη διαδικασία επιτροπολογίας που εφαρμόζεται.

Χαίρομαι που έχουμε καταφέρει επιτέλους να καταλήξουμε σε συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο μία απάντηση στην ανάγκη για συνεχή εφαρμογή των νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, που αποσκοπούν στη συγχρηματοδότηση σχεδίων και στην υλοποίηση δράσεων γενικού ενδιαφέροντος σε αυτούς τους τομείς.

Τυχόν νέες καθυστερήσεις θα είχαν αναμφίβολα άκρως επιζήμιες επιπτώσεις σε αυτόν τον τομέα, και για τους δικαιούχους του· οι καθυστερήσεις θα έθεταν σε κίνδυνο την προετοιμασία ενός πλαισίου αναφοράς σε τομείς όπως το ευρωπαϊκό δίκαιο συμβάσεων και θα επηρέαζαν το συνεχιζόμενο έργο του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου.

Ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες θα έπρεπε να είχαν ήδη επωφεληθεί από τη χρηματοδοτική στήριξη από τις αρχές του 2007, αλλά δεν την έλαβαν επειδή αυτό το πρόγραμμα δεν είχε υιοθετηθεί, όπως στην περίπτωση του αστικού και εμπορικού δικαστικού δικτύου.

 
  
  

- Έκθεση Lienemann (A6-0174/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Lienemann σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή. Επίσης ψήφισα υπέρ μιας σειρά τεχνικών τροπολογιών που κατατέθηκαν από έξι πολιτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, οι οποίες αποσκοπούν να διευκρινίσουν ότι η τροποποίηση αυτής της οδηγίας εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, η οποία θέσπισε κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την έκδοση εκτελεστικών μέτρων γενικής εμβελείας, ένα εκ των οποίων είναι η παρούσα πρόταση οδηγίας. Είναι, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν καταβάλλει πιο εντατικές προσπάθειες κατά τη σύνταξη των κειμένων της που λαμβάνονται υπόψη στη συμφωνία της επιτροπολογίας, υποχρεώνοντας το Κοινοβούλιο να επαγρυπνεί σχετικά με την κατανομή των εξουσιών. Η Επιτροπή πρέπει να είναι προσεκτική σχετικά την εικόνα που προβάλλει, ότι δηλαδή επιθυμεί να αυξάνει τακτικά τις εξουσίες της. Αυτή η συμπεριφορά της Επιτροπής εξοργίζει τους πολίτες.

 
  
  

- Έκθεση Florenz (A6-0186/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Florenz σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή. Ψήφισα επίσης υπέρ της σειρά τεχνικών τροπολογιών που κατατέθηκαν από έξι πολιτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, οι οποίες αποσκοπούν να διευκρινίσουν ότι η τροποποίηση αυτής της οδηγίας εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με την απόφαση 2006/512/ΕΚ η οποία θέσπισε κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την έκδοση εκτελεστικών μέτρων γενικής εμβέλειας, ένα εκ των οποίων είναι η παρούσα πρόταση οδηγίας. Ωστόσο, είναι λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή, η οποία έχει το μονοπώλιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας, δεν καταβάλλει πιο εντατικές προσπάθειες κατά τη σύνταξη των κειμένων που λαμβάνονται υπόψη στη συμφωνία επιτροπολογίας (εφαρμογή των κειμένων από την Επιτροπή), υποχρεώνοντας το Κοινοβούλιο να επαγρυπνεί σχετικά με την κατανομή των εξουσιών. Η Επιτροπή πρέπει να είναι προσεκτική σχετικά με την εικόνα που προβάλλει, ότι δηλαδή επιθυμεί να αυξάνει τακτικά τις εξουσίες της. Αυτή η συμπεριφορά της Επιτροπής εξοργίζει τους πολίτες.

 
  
  

- Έκθεση Markus Ferber (A6-0246/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι σημαντική, εξίσου σημαντικό είναι όμως ότι αναβάλαμε το όλο ζήτημα για δύο χρόνια και τώρα η αγορά των ταχυδρομείων θα ανοίξει μόλις το 2011.

Η αύξηση του ανταγωνισμού είναι η σωστή αντιμετώπιση και για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Αυτό έχει πλεονεκτήματα για την οικονομία και τους καταναλωτές, όμως μόνον εάν οι όροι πλαίσιο είναι οι κατάλληλοι. Πρέπει να υπάρχει εγγύηση της παράδοσης της αλληλογραφίας με τη συνήθη ποιότητα και σε λογικές τιμές. Αυτό πρέπει να είναι δυνατό και σε απομακρυσμένες περιοχές όπως οι ορεινές περιοχές ή τα νησιά. Επίσης, η δέσμη της ελευθέρωσης δεν πρέπει να επιβαρύνει μόνο τους εργαζομένους στα ταχυδρομεία. Γι’ αυτό ενέκρινα τη δέσμη.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ως πολωνός ευρωβουλευτής υποστηρίζω όλες τις αποφάσεις για την ελεύθερη αγορά και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Αλλά θέλω να επισημάνω ότι η ταχεία ελευθέρωση του ταχυδρομικού τομέα που πέρασε εκβιαστικά σήμερα μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό, καθώς μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει στη διάλυση των εθνικών ταχυδρομικών επιχειρήσεων, όπως τα Πολωνικά Ταχυδρομεία, και θα τις παραδώσει σε ευρωπαϊκούς κολοσσούς όπως η DHL, δηλαδή τα Γερμανικά Ταχυδρομεία. Γι’ αυτό τον λόγο, ψήφισα κατά της έκθεσης Ferber.

Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα στον ελεύθερο ανταγωνισμό, αλλά το άνοιγμα της ταχυδρομικής αγοράς δεν πρέπει να γίνει βιαστικά, σε βάρος των πιο αδύναμων επιχειρήσεων που δεν είναι απαραίτητα προετοιμασμένες για τον ακραίο ανταγωνισμό, και σε βάρος χιλιάδων θέσεων εργασίας στην Πολωνία και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Zsolt László Becsey (PPE-DE). – (HU) Προσωπικά υποστηρίζω την κατεύθυνση του συμβιβασμού που επιτεύχθηκε στο θέμα της ελευθέρωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σε ένα τμήμα, ωστόσο, απείχα, και θα σας εξηγήσω το γιατί. Το σημείο 7α αναφέρει εκείνα τα κράτη στα οποία έχει δοθεί μια μεταβατική περίοδος μέχρι το 2013. Απείχα διότι το θεωρώ απαράδεκτο να αναφέρονται ορισμένες ομάδες κρατών, συνολικά, χωρίς εξέταση ανά περίπτωση, για τους λόγους που έχουν αυτή τη μεταβατική περίοδο. Μεταξύ αυτών είναι τα νέα κράτη μέλη, και αυτό το θεωρώ προσβλητικό, καθώς υποβιβάζει τη χώρα μου και τα υπόλοιπα νέα κράτη μέλη στο καθεστώς τριτοκοσμικών χωρών. Σε τελική ανάλυση, δεν εξετάσαμε μεμονωμένα ποιος δικαιούται αυτή τη μεταβατική περίοδο και για ποιους λόγους.

Το θεωρώ εξίσου απαράδεκτο να λέγεται, εντελώς αυθαίρετα, ότι τα μικρά κράτη πρέπει να έχουν μεταβατικές περιόδους σε ορισμένα θέματα, διότι ποια είναι αυτά τα μικρά κράτη; Πρέπει επομένως να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια, να προσδιορίσουμε επακριβώς για ποιον μιλάμε. Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει στη δεύτερη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, αυτός ο συμβιβασμός είναι μια απόλυτη αντίφαση. Απελευθερώνουμε τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ούτως ώστε ο ανταγωνισμός να προσφέρει μια ευρύτερη σειρά υπηρεσιών στους καταναλωτές, καθώς και καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερες τιμές, αλλά ταυτόχρονα φοβόμαστε ότι οι καθολικές υπηρεσίες μπορεί να καταρρεύσουν σε ένα περιβάλλον αγοράς και επομένως η ελευθέρωση θα είναι ρυθμισμένη. Ως υπέρμαχος του θεμιτού ανταγωνισμού, ψήφισα υπέρ της τροπολογίας 2, ούτως ώστε οι ίδιες υποχρεώσεις που ισχύουν για τις καθολικές υπηρεσίες να είναι δεσμευτικές για όλους τους φορείς της ενιαίας αγοράς. Αυτό φυσικά δεν αρέσει στους επιλεκτικούς, οι οποίοι άσκησαν πολύ μεγάλες πιέσεις παρασκηνιακά κατά της πρότασης. Η τροπολογία 6 ήταν σημαντική για τη διαφανή λογιστική, ούτως ώστε το κόστος των επικερδών προϊόντων των επιχειρήσεων να μην περιλαμβάνεται στο κόστος των καθολικών υπηρεσιών. Νέες τεχνολογίες ανταγωνίζονται τις ταχυδρομικές υπηρεσίες αλλά δεν τις εξωθούν από την αγορά. Ακόμη και αν οι παραδόσεις επιστολών έχουν μειωθεί, οι παραδόσεις δεμάτων είναι βασικές για την ανάπτυξη των αγορών από το Διαδίκτυο. Επομένως δεν είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών ή των επιχειρήσεων να αφήσουμε τις ταχυδρομικές υπηρεσίες στη μοίρα τους χωρίς καμία βοήθεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Μόλις εγκρίναμε μια οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Η νέα οδηγία στέλνει πολλά θετικά μηνύματα για την ποιότητα των υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τη διαθεσιμότητα και, ιδιαίτερα, την απώλεια του μονοπωλίου που απολάμβαναν οι εθνικοί φορείς για ταχυδρομικά αντικείμενα βάρους κάτω των 50 γραμμαρίων. Προσωπικά ήμουν υπέρ μιας λύσης που θα σταματούσε το μονοπώλιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010, δηλαδή, δύο χρόνια μετά την ημερομηνία που πρότεινε η Επιτροπή. Το σκεπτικό είναι, και εδώ συμφωνώ με ορισμένους βουλευτές της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Κοινοβουλίου, ότι ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων σε προορισμούς σε όλη την ΕΕ πρέπει να έχουν προσιτές τιμές.

Για τα νέα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Σλοβακίας, η ημερομηνία ελευθέρωσης θα πρέπει να είναι η 31η Δεκεμβρίου 2012, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα μπορέσει να εξευρεθεί η πιο κατάλληλη μέθοδος παροχής καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πιστεύω ότι έχουμε επιλύσει τις διαφορές σχετικά με τις ημερομηνίες και τη χρηματοδότηση με έναν ισορροπημένο τρόπο και προς όφελος των πολιτών σε όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Η ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι αυτός ο τομέας ανοίγει σε πολλά ενδιαφερόμενα μέρη.

Είμαι πεπεισμένη ότι οι θετικές αλλαγές θα ωφελήσουν επίσης τους απλούς πολίτες, καθώς ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός φέρνει καλύτερες υπηρεσίες, και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων για τους καταναλωτές, οι οποίοι θα είναι σε θέση να επιλέξουν από μία ποικιλία προϊόντων και τιμών σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Για αυτούς τους λόγους, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Markus Ferber, μέσω της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε το τελευταίο βήμα στην κατάργηση του μονοπωλίου στην παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους κάτω των 50 γραμμαρίων. Ομολογουμένως, η αλλαγή στον ταχυδρομικό τομέα δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Για αυτό τον λόγο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπόνησε την οδηγία σχετικά με την ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών με έναν διορατικό και υπεύθυνο τρόπο, ούτως ώστε να μη θέσει σε κίνδυνο αυτές τις υπηρεσίες σε κανένα μέρος της ΕΕ.

Χάρη σε τροπολογίες που προώθησαν ευρωβουλευτές από τα νέα κράτη μέλη, θα είναι δυνατό, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ-12 και τα κράτη με πολλά νησιά να συνεχίσουν να εξαιρούν αυτές τις υπηρεσίες και τους φορείς παροχής τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της καθολικής υπηρεσίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν άφησε τα άτομα με ειδικές ανάγκες έξω από αυτή την έκθεση. Η τροπολογία 47 συνιστά στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την παροχή δωρεάν ταχυδρομικής υπηρεσίας προς χρήση από άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, έχουμε εγκρίνει την έκθεση του κ. Ferber σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πιστεύω ότι κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχει την ελευθερία να επιλέγει ποιες υπηρεσίες θα χρησιμοποιήσει για να στείλει ένα γράμμα, μία κάρτα ή ένα δέμα.

Το άνοιγμα της αγοράς θα επιφέρει οφέλη στους καταναλωτές και τους χρήστες των ταχυδρομικών υπηρεσιών, και για τον ταχυδρομικό τομέα, ιδιαίτερα στα νέα κράτη μέλη, θα σημαίνει περαιτέρω αναδιάρθρωση, περικοπές κόστους, καινοτομία, εισαγωγή νέων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την ικανότητα να είναι ανταγωνιστικός και να επιβιώσει στην ταχυδρομική αγορά.

Ας ελπίσουμε ότι το άνοιγμα της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών θα οδηγήσει σε αύξηση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και μεγαλύτερη φροντίδα του πελάτη. Περισσότεροι φορείς παροχής υπηρεσιών στην ταχυδρομική αγορά σημαίνουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό, χαμηλότερες τιμές και μεγαλύτερη επιλογή υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, μαζί με τους Φλαμανδούς Σοσιαλιστές, ψηφίσαμε υπέρ όλων των τροπολογιών, συμπεριλαμβανομένων των συμβιβαστικών τροπολογιών, που αντιπροσωπεύουν πρόοδο σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής.

Τελικά, ωστόσο, αποφασίσαμε να απορρίψουμε την πρόταση προκειμένου να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα συνεχιζόμενης ανησυχίας. Στην πραγματικότητα, ανατέθηκε πολλή εργασία στα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η ελευθέρωση θα υλοποιηθεί επιτυχώς. Θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι κοινωνικοί νόμοι τους ισχύουν για όλους τους φορείς και ότι, μέχρι το 2010, θα μπορούν να δείξουν πώς θα χρηματοδοτήσουν την παροχή καθολικής υπηρεσίας σε μια ανταγωνιστική αγορά. Κατά την άποψή μας, θα ήταν προτιμότερο να περιμένουμε και να δούμε πριν λάβουμε μια τελική απόφαση.

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif (PSE), γραπτώς. – (FR) Η νέα οδηγία σχετικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που καταψήφισα είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση που προσφέρεται για τη μελέτη της ιδεολογικής ισχυρογνωμοσύνης της Επιτροπής. Με την κατάργηση του αποκλειστικού τομέα για τα αντικείμενα αλληλογραφίας κάτω των 50 γρ. υπογράφεται η θανατική καταδίκη της δημόσιας ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Η Επιτροπή και ορισμένα μέλη αυτού του Κοινοβουλίου θα ήθελαν να πιστέψουμε ότι η «καθολική ταχυδρομική υπηρεσία» είναι εγγυημένη με αυτή την οδηγία. Απορρίπτοντας τον αποκλειστικό τομέα ως τρόπο χρηματοδότησης, αντιμετωπίζουμε μια αδύνατη εξίσωση: τα κράτη μέλη τα οποία έχουν ήδη περιορισμένους προϋπολογισμούς θα πρέπει να χρηματοδοτούν την καθολική υπηρεσία. Δεν υπάρχει κανένας οικονομικός ή ορθολογικός λόγος που να δικαιολογεί την εξαίρεση του «αποκλειστικού τομέα» από τους πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης, εκτός από το να υπονομευτεί η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία.

Εργασιακή αβεβαιότητα, μείωση του αριθμού των ταχυδρομικών γραφείων, αύξηση των τιμολογίων για τους ιδιώτες, το τέλος των τυποποιημένων τιμολογίων και άρα της ισότητας πρόσβασης στην ταχυδρομική υπηρεσία ιδού τι έχει ψηφιστεί. Παραμένω πεπεισμένος ότι οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα δίκτυο ευρωπαϊκής κλίμακας. Αυτό είναι και εφικτό και επιθυμητό αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πραγματική Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Αυτή η οδηγία μας κάνει να παραιτηθούμε ακόμη και από τη λειτουργία της πολιτικής: από τη λειτουργία της ρύθμισης και της διαχείρισης της οικονομικής δραστηριότητας και της αγοράς, προκειμένου να επιτευχθούν στόχοι αναφορικά με τη χωροταξία, την αλληλεγγύη, την ανάπτυξη κ.ο.κ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της εξαιρετικής έκθεσης του κ. Ferber σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς των κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών. Καταρχάς, χαίρομαι για το σταδιακό και ελεγχόμενο άνοιγμα της αγοράς που διενεργείται σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 1994, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διηνεκή παροχή μιας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Υπάρχει ένας καλός, ισορροπημένος πολιτικός συμβιβασμός μεταξύ της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της Ομάδας της Συμμαχία των Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη. Η ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2010 που προωθείται από το Κοινοβούλιο είναι πιο ρεαλιστική από την 1η Ιανουαρίου 2009, που προτείνεται από την Επιτροπή.

Ψήφισα υπέρ διαφόρων τροπολογιών, που αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας θα ελέγχεται συνεχώς σε μία απολύτως ελευθερωμένη ταχυδρομική αγορά, και αναφορικά με τον ορισμό αυτής της καθολικής υπηρεσίας, η οποία πρέπει να εγγυάται τη συλλογή και διανομή στην οικία ή στις εγκαταστάσεις κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου κάθε εργάσιμη ημέρα, ακόμη και στις απομακρυσμένες ή τις αραιοκατοικημένες περιοχές. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν τη διάθεση ενός επαρκούς αριθμού σημείων πρόσβασης σε αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα κατά του σχεδίου οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες διότι οι τροποποιήσεις που έκανε το Κοινοβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, για μια πλήρη ελευθέρωση του ταχυδρομικού τομέα την 1η Ιανουαρίου 2009, και ιδιαίτερα η διετής αναβολή της ελευθέρωσης, δεν με ικανοποιούν.

Παραδόξως, αυτό τo νέο στάδιο ελευθέρωσης θα έχει ως συνέπεια πρόσθετες δημόσιες δαπάνες διότι ταυτόχρονα η Επιτροπή επιβάλλει στα κράτη μέλη να επιλέξουν τρόπο χρηματοδότησης των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας.

Γεγονός είναι ότι οι τρεις προτεινόμενες επιλογές χρηματοδότησης έχουν ήδη δοκιμαστεί σε ορισμένα κράτη μέλη και προκάλεσαν σοβαρές διαμάχες. Επιπλέον, η ιδέα διατήρησης του αποκλειστικού τομέα (ή κατάλοιπου μονοπωλίου για αντικείμενα ταχυδρομικής αλληλογραφίας κάτω των 50 γραμμαρίων) δεν διατηρήθηκε παρότι ο αποκλειστικός τομέας είναι μία από τις αποτελεσματικότερες και διαφανέστερες επιλογές χρηματοδότησης. Η διατήρηση του αποκλειστικού τομέα είναι μια πολιτική επιλογή που υποστηρίζω αλλά την οποία η Επιτροπή και, σήμερα, η πλειοψηφία των βουλευτών του ΕΚ, απορρίπτουν.

Δεν πιστεύω ότι οι στόχοι της Επιτροπής να βελτιώσει την υπηρεσία ποιότητα, τιμή και επιλογή και να απελευθερώσει το αναπτυξιακό δυναμικό του τομέα μπορούν να επιτευχθούν με τον τρόπο αυτό. Το αντίθετο, φοβάμαι τα χειρότερα όσον αφορά το μέλλον των αγροτικών περιοχών, των ορεινών περιοχών, και των νησιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα κατά της ελευθέρωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Επιπλέον, υποστήριξα το αίτημα απόρριψης αυτής της οδηγίας με την αιτιολογία ότι τα κίνητρα αυτής της πρότασης είναι αντιφατικά και ανέφικτα όσον αφορά την εγγύηση της καθολικότητας της υπηρεσίας, οι τρόποι χρηματοδότησης της οποίας δεν διασφαλίζουν το δικαίωμα της καθημερινής συλλογής και αποστολής της αλληλογραφίας για όλους τους ευρωπαίους πολίτες.

Επιπλέον, πιστεύω ότι ο ορισμός, καταρχήν, καταληκτικής ημερομηνίας για την εκπνοή της οδηγίας 97/67 δεν συνάδει με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης των ενδιαφερομένων κοινωνικών παραγόντων και των κρατών μελών τα οποία εξέφρασαν την αναγκαιότητα διατήρησης των εγγυήσεων της καθολικής υπηρεσίας με ενιαίο, αναλογικό και δίκαιο τρόπο.

Σε ό,τι με αφορά, αυτή η πρόταση δεν προσφέρει εγγυήσεις όσον αφορά τη σοβαρή αντιμετώπιση των κοινωνικών πτυχών αυτής της ελευθέρωσης με σκοπό να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας και το κοινωνικό ντάμπινγκ.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Στην τελική ψηφοφορία σχετικά με την έκθεση Ferber για την ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, επιλέξαμε να στηρίξουμε τον συμβιβασμό που εγκρίθηκε.

Επομένως υποστηρίζουμε τον ταχύτερο δυνατό τρόπο επίτευξης της πλήρους ελευθέρωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, εκφράζουμε τη λύπη μας που υπάρχει ισχυρή αντίθεση στην εκπλήρωση προηγούμενων στόχων υλοποίησης της ελευθέρωσης το αργότερο μέχρι το 2009. Η σημερινή απόφαση είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, μολονότι είχαμε ελπίσει ότι θα καταφέρναμε να απελευθερώσουμε εντελώς τις ταχυδρομικές υπηρεσίες μέσα στην καθορισμένη δεκαετή περίοδο για τη χρήση της διαδικασίας της Λισαβόνας προκειμένου να γίνει η ΕΕ η πιο ανταγωνιστική οικονομία του κόσμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), γραπτώς. – (FR) Η κατάργηση του τελευταίου ταχυδρομικού μονοπωλίου δεν ήταν καθόλου απαραίτητη για τη διασφάλιση μιας εσωτερικής αγοράς προς όφελος των καταναλωτών. Η Επιτροπή συνέταξε τέτοιου είδους προτάσεις κινούμενη από καθαρά ιδεολογικά κίνητρα και ωθούμενη από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες και οι σκανδιναβικές χώρες, δηλαδή χώρες που είναι υπέρμαχοι της ασύδοτης ελεύθερης αγοράς. Δεν είναι σύμπτωση που αυτές οι ίδιες χώρες αντιτίθενται σε μια πιο πολιτική ολοκλήρωση της Ευρώπης. Ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η US Postal Service, για προφανείς λόγους προστασίας των θέσεων απασχόλησης, διατηρεί την τελική διανομή στο δημόσιο σύστημα. Παρότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε κάποιο χρονικό περιθώριο σε ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η δική μου χώρα, αυτή η ελευθέρωση δεν θα ωφελήσει τον απλό πολίτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση του κ. Ferber σχετικά με την ελευθέρωση του τομέα των ταχυδρομείων δεν επιλύει κανένα από τα προβλήματα που θέτει το κείμενο της Επιτροπής: η χρηματοδότηση των υποχρεώσεων της καθολικής υπηρεσίας και ιδιαίτερα εκείνων που δεν αναφέρονται στην οδηγία και οι οποίες υπάρχουν στη Γαλλία ιδιαίτερα, όπως η διανομή εφημερίδων με χαμηλό κόστος, η χωροταξία, η διανομή 6 ημέρες την εβδομάδα, η τράπεζα για όλους η έμμεση αμφισβήτηση του ενιαίου τιμολογίου και των τυποποιημένων τιμολογίων με την υποχρέωση απεικόνισης του κόστους, η συμμετοχή (έμπρακτη ή οικονομική) των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, κ.ο.κ.

Βασισμένο σε ατελή μελέτη, η οποία είναι εσφαλμένη σε ορισμένα σημεία και παραλείπει να αναφέρει τα πραγματικά αποτελέσματα 10 ετών μερικώς ελευθερωμένων ταχυδρομικών υπηρεσιών, το κείμενο αυτό δεν θα μπορούσε παρά να είναι κακό και ο συμβιβασμός επισφαλής. Είναι πηγή νομικής αβεβαιότητας και κοινωνικής απειλής. Ως αποτέλεσμα, ο πραγματικός στόχος της Επιτροπής φαίνεται ολοκάθαρα. Όπως συνήθως συμβαίνει με αυτού του είδους τα θέματα, πρόκειται πολύ λιγότερο για επιδίωξη παροχής αποτελεσματικότερων και φθηνότερων υπηρεσιών στο κοινό και την κοινωνία, και περισσότερο για το σπάσιμο των κρατικών μονοπωλίων και την παροχή δυνατότητας σε ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης κατά προτίμηση πολυεθνικές να αποσπάσουν την αφρόκρεμα των κερδοφόρων αγορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Σε γενικές γραμμές είμαι δύσπιστη για τις συνέπειες που έχει η απορύθμιση των ταχυδρομικών υπηρεσιών για τον μέσο καταναλωτή, ιδιαίτερα στις αραιοκατοικημένες περιοχές.

Ψήφισα υπέρ όλων των προτεινόμενων τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, στήριξα επίσης σημαντικές τροπολογίες που δηλώνουν, ότι το ταχυδρομείο πρέπει να συλλέγεται από και να διανέμεται, στην κατοικία ή την έδρα κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου κάθε εργάσιμη πέρα και ότι, σε μία απελευθερωμένη αγορά που είναι εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό, πρέπει να υπάρχει η υποχρέωση παροχής δωρεάν ταχυδρομικών υπηρεσιών για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης. Ψήφισα επίσης υπέρ μιας σειράς προτάσεων που δίνουν στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ελευθερία για να επιλέξουν πώς θα επιτύχουν ισορροπία μεταξύ της κατάργησης των κανονιστικών διατάξεων στην αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών που ωφελούν το σύνολο της κοινωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Για άλλη μια φορά η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ενθαρρύνει την πλήρη ελευθέρωση μιας δημόσιας υπηρεσίας, σε αυτή την περίπτωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τα δικαιώματα και συμφέροντα των πολιτών και των εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα.

Εκφράζουμε τη λύπη μας για τη μη υιοθέτηση της πρότασής μας να απορριφθεί αυτή η πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία αποσκοπεί να ολοκληρώσει την ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε όλη την ΕΕ και να προωθήσει τον ανταγωνισμό σε αυτή την υπερεθνική εσωτερική αγορά.

Λυπόμαστε επίσης για την απόρριψη των τροπολογιών στις οποίες υποστηρίζαμε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν τα αποκλειστικά δικαιώματα σε έναν αποκλειστικό τομέα, και να διασφαλίζουν τα κοινωνικά και τα εργατικά δικαιώματα του τομέα, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων απασχόλησης και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που θεσπίζονται από τον νόμο ή από συλλογικές συμφωνίες.

Αν και ορισμένες πτυχές έχουν βελτιωθεί σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, η έκθεση επιβεβαιώνει την πλήρη ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, αναβάλλοντάς την μόνο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, επιτυγχάνοντας έτσι τον στόχο που θεσπίστηκε αρχικά από την πρώτη οδηγία του 1997, δηλαδή τη διάλυση ενός επικερδούς δημόσιου τομέα –του ταχυδρομικού τομέα– και την επακόλουθη παράδοσή του σε ιδιωτικά συμφέροντα.

Αυτή είναι, ουσιαστικά, η πολιτική της ΕΕ, στην οποία οι εργαζόμενοι και οι λαοί των διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ πρέπει να απαντήσουν ανάλογα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), γραπτώς. (ΕΝ) Υποστηρίζω πλήρως την τροπολογία 63 η οποία διασφαλίζει την επαρκή πρόσβαση και τη δημιουργία σημείων επαφής που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των χρηστών των αγροτικών και αραιοκατοικημένων περιοχών. Είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να καθορίζουν τον ελάχιστο αριθμό σημείων επαφής και πρόσβασης ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί η καθολική υπηρεσία. Η οικονομική και κοινωνική συνοχή είναι ένας από τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ και αυτή η τροπολογία θα συντελέσει στη διασφάλιση αυτού του συγκεκριμένου στόχου. Είναι ζωτικής σημασίας, όταν ανοίγουμε την αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών, να διατηρούμε μια επαρκή υπηρεσία για όλους τους χρήστες.

 
  
MPphoto
 
 

  Stanisław Jałowiecki (PPE-DE), γραπτώς. (PL) Δυστυχώς, δεν μπορώ να υποστηρίξω την έκθεση του κ. Ferber. Μερικές φορές τυγχάνει σε μία απολύτως αξιοπρεπής πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν έργου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, να υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να δεχτεί κανείς. Αυτή είναι η περίπτωση εδώ.

Καταρχάς, οι τροπολογίες που ψηφίστηκαν στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού δεν αποτελούν βασικά κανέναν απολύτως συμβιβασμό. Υπάρχει μία αποφασιστική νίκη για τα κρατικά μονοπώλια που μάχονται την αλλαγή. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα επιπλέον χρόνια που τους έχουν δοθεί δεν θα οδηγήσουν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, και ότι σε λίγα χρόνια θα έχουμε και πάλι διαδηλώσεις έξω από το Κοινοβούλιο.

Δεύτερον, ανησυχώ για το γεγονός ότι τα επιχειρήματα των εκπροσώπων των «παλιών» κρατών μελών συνεχίζουν να συμπεραίνουν ότι τα «νέα» κράτη μέλη δεν είναι έτοιμα για την ελευθέρωση. Αυτοί οι «υπερασπιστές» των πολωνικών, των ουγγρικών ή των τσεχικών ταχυδρομείων προασπίζονται στην πραγματικότητα τα βιομηχανικά συμφέροντα των γαλλικών, βελγικών και λουξεμβουργιανών μονοπωλίων. Αυτό δεν είναι δίκαιο.

Και τέλος οι ημερομηνίες, που ορίζουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, αντί για την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Αυτό είναι ένα διαφημιστικό τέχνασμα, όπως ακριβώς είναι ευκολότερο να πουλήσεις κάτι που κοστίζει 9, 99 ευρώ αντί για 10. Εκεί φτάσαμε για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στην πολιτική μας;

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (ITS), γραπτώς. – (FR) Στη Γαλλία, La Poste (τα Γαλλικά Ταχυδρομεία) δεν είναι μια συνηθισμένη επιχείρηση· είναι μια δημόσια επιχείρηση, που διευθύνουν επαναστάτες συνδικαλιστές. Είναι μια δημόσια υπηρεσία η οποία είναι ολοκληρωτικά υποχείρια στην εξουσία συντεχνιακών, ιδιωτικών, συμφερόντων.

Γιατί να αγωνιστούμε για την προστασία της δημόσιας υπηρεσίας που παρέχουν τα Γαλλικά Ταχυδρομεία όταν, στην πραγματικότητα, αυτή δεν είναι μια τέτοια υπηρεσία; Ο πελάτης δεν έχει να πει τίποτα και τα συνδικάτα ισχυρίζονται ότι ενεργούν για τα συμφέροντά του. Ο εργοδότης (το Δημόσιο) και οι μέτοχοι (έκαστος γάλλος πολίτης) παγώνουν στην ιδέα να δουν το σύστημα να παρακωλύεται από ορισμένους εργαζόμενους που εκπροσωπούνται από παντοδύναμα και ολοκληρωτικά συνδικάτα.

Καμία αντίρροπη δύναμη δεν αναλαμβάνει δράση για να εξισορροπήσει τα δικαιώματα και τις εξουσίες που αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν παραχωρήσει στον εαυτό τους, και αυτό που καταπατείται είναι το γενικό συμφέρον.

Πρέπει να απελευθερώσουμε τα Γαλλικά Ταχυδρομεία; Πρέπει να χτυπηθεί αυτό το εντελώς διεφθαρμένο σύστημα, το οποίο προορίζεται όχι να ικανοποιήσει τους πελάτες, αλλά μόνον να καταστεί τμήμα του ιδιωτικού τομέα, διαδηλώνοντας για τα λεγόμενα «κεκτημένα» και ζητώντας τη διατήρηση αυτών των κεκτημένων;

Η απάντηση είναι κατηγορηματική: ναι, και γρήγορα. Τα Γαλλικά Ταχυδρομεία πρέπει τώρα να κάνουν τεράστιες προσπάθειες για να καλύψουν τις σημαντικότερες αδυναμίες τους που είναι: το τεράστιο μισθολογικό κόστος, το βάρος των συντάξεων και μια οργάνωση πολύπλοκη, βραδυκίνητη, δαπανηρή και ανεπαρκής.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. – (DE) Ενέκρινα τον κοινό συμβιβασμό για το πλήρες άνοιγμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2011.

Πρέπει, ωστόσο, να παρατηρήσω ότι αυτό έγινε μόνο επειδή σε διαφορετική περίπτωση εξαιτίας της εσφαλμένης νομοθεσίας θα γινόταν ελευθέρωση ήδη από το 2009 σύμφωνα με την επιθυμία της Επιτροπής.

Είναι σημαντικό ότι η οδηγία εγγυάται και εξασφαλίζει γενικευμένη παροχή υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι χρήστες θα έχουν στη διάθεσή τους μία ελάχιστη προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές. Αυτή η επονομαζόμενη καθολική υπηρεσία πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι το ταχυδρομείο θα παραδίδεται και θα συλλέγεται όλες τις εργάσιμες ημέρες ακόμα και στις απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές. Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν για την περίπτωση που ένας φορέας παροχής υπηρεσιών δεν εκπληρώνει αυτές τις υποχρεώσεις τις ανάλογες ποινές και να τις επιβάλλουν.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των οδηγιών που αφορούν τους όρους εργασίας και τον εργάσιμο χρόνο, την ετήσια άδεια νέων εργαζομένων, την ελάχιστη αμοιβή, την υγειονομική περίθαλψη, την ασφάλεια και την υγιεινή στον χώρο εργασίας. Επίσης, η οδηγία δεν επηρεάζει τη σχέση των κοινωνικών εταίρων (όπως το δικαίωμα διαπραγματεύσεων και σύναψης συλλογικών συμβάσεων, το δικαίωμα της απεργίας και το δικαίωμα εργατικών μέτρων).

Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι καταψηφίζω την παράταση της προθεσμίας για τα επονομαζόμενα «νέα κράτη μέλη της ΕΕ» κατά δύο χρόνια διότι θεωρώ ότι ζούμε σε μία Ευρώπη κι όχι σε μία χωρισμένη Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), γραπτώς. – (FR) Δεν μπορώ να δεχθώ αυτή την πλήρη απορύθμιση ή την κατάργηση του «αποκλειστικού τομέα» των κρατών μελών για τις ταχυδρομικές αποστολές.

Αυτό το γενικευμένο άνοιγμα στον ανταγωνισμό θέτει σε δυσμενή θέση το ενιαίο τιμολόγιο, την ίση μεταχείριση των περιοχών και την παρουσία των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε μειονεκτούντες τομείς. Ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ανταγωνισμός δεν είναι υποχρεωτικός για τη συνήθη αλληλογραφία –βάρους κάτω των 50 γρ. και η διανομή της παρέχεται από ομοσπονδιακή υπηρεσία.

Είναι σαφές ότι οι τρόποι χρηματοδότησης για την καθολική υπηρεσία, μειωμένη όπως είναι στο ελάχιστο, δεν θα εγγυώνται με κανένα τρόπο τη δημόσια υπηρεσία και η παράταση της προθεσμίας για την εφαρμογή αυτής της ελευθέρωσης στην ουσία δεν επιλύει τίποτε.

Το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ μόλις αποφάσισε τη δημιουργία «πρωτοκόλλου για τις δημόσιες υπηρεσίες σε υποστήριξη της Συνθήκης».

Θα ήταν απολύτως λογικό να ανασταλεί οιοδήποτε νέο άνοιγα στον ανταγωνισμό αυτών των υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα την έκθεση Φέρμπερ, γιατί ενισχύει τη δογματική νεοφιλελεύθερη προσέγγιση σε έναν νευραλγικό τομέα δημοσίου συμφέροντος, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέμεινε αδιάλλακτα στις αρχικές τις προτάσεις, παρά τις έντονες αντιδράσεις δέκα ιστορικών φορέων καθολικής υπηρεσίας –μεταξύ των οποίων και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία–, τις αναφορές χιλιάδων πολιτών και τις προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών Σωματείων και της Ομοσπονδίας Ταχυδρομικών Υπαλλήλων. Την ίδια στιγμή, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι απαραίτητες μελέτες των επιπτώσεων από την ελευθέρωση της αγοράς και στα 27 κράτη μέλη.

Με το βεβιασμένο άνοιγμα της αγοράς και την επί της ουσίας κατάργηση της «αρχής της καθολικής υπηρεσίας», είναι μαθηματικά βέβαιο πως χιλιάδες θέσεις εργασίας θα χαθούν και παράλληλα, η πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές και φθηνές ταχυδρομικές υπηρεσίες θα περιοριστεί. Οι συνέπειες θα είναι ακόμη σημαντικότερες για τους κατοίκους απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων, ορεινών ή νησιωτικών, περιοχών, η εξυπηρέτηση των οποίων δε θα είναι συμφέρουσα για τις επιχειρήσεις.

Η αναβολή της έναρξης ισχύος της νέας οδηγίας έχει μικρή μόνον σημασία, γιατί απλώς αναβάλει τα αρνητικά αποτελέσματα για δύο χρόνια.

Εξάλλου, η μέχρι σήμερα εμπειρία στις χώρες όπου η αγορά έχει ήδη απελευθερωθεί πλήρως κάθε άλλο παρά θετική είναι.

Η απαίτηση για την ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών με το «έτσι θέλω», μάλλον προβλήματα δημιουργεί παρά λύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Μια Ευρώπη που μπορεί να παρέχει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών της πρέπει να είναι οπλισμένη με τα καλύτερα έγγραφα και παραδείγματα. Επομένως, αναφορικά με τη νομοθεσία για την ολοκλήρωση της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να καταστρέψουμε συστήματα που έχουν λειτουργήσει αποτελεσματικά, σε μια υγιή οικονομική βάση, παράλληλα με την ευεργετική ανάπτυξη της αγοράς και εγγυήσεις για τη διατήρηση της καθολικής υπηρεσίας.

Ενώ δεν αντιτίθεμαι στην ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών επί της αρχής, θεωρώ ότι αυτό είναι το κατάλληλο μέρος για να επαναλάβω την άποψή μου ότι δεν υπάρχει κανένα οικονομικό ή λογικό επιχείρημα για την εξαίρεση του «αποκλειστικού τομέα» από πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης των γενικών ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η χρηματοδότηση μέσω του αποκλειστικού τομέα είναι διαφανής και ουδέτερη, απαλλαγμένη από κρατικές ενισχύσεις, οικονομική από απόψεως κόστους συναλλαγής και αντιδικίας και πιστοποιείται από την οικονομική θεωρία.

Απόδειξη αυτού μπορεί να διαπιστωθεί στην Πορτογαλία, όπου όλες οι υπηρεσίες είναι ελευθερωμένες ή έτοιμες για ελευθέρωση, αλλά αυτό δεν συγκρούεται με τη χρηματοδότηση της καθολικής δημόσιας υπηρεσίας από πόρους από τον αποκλειστικό τομέα. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη σημασία του αποκλειστικού τομέα για την εδαφική και κοινωνική συνοχή και για την πρόληψη της ερήμωσης σε πιο απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Όπως και η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μου, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Ferber, ήτοι υπέρ της πλήρους, ελεγχόμενης ελευθέρωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών την 1η Ιανουαρίου 2011.

Πράγματι, ο συμβιβασμός που εγκρίθηκε σήμερα απαντά σε δύο δυναμικές που μου είναι προσφιλείς ως Φιλελεύθερη: τη δυναμική μιας ανοικτής οικονομίας της αγοράς η οποία είναι ασύμβατη με τα de facto και de jure μονοπώλια και τη δυναμική των ειδικών συμφερόντων των καταναλωτών, οι οποίοι πρέπει να επωφελούνται από έναν πραγματικό και θεμιτό ανταγωνισμό, κυρίως όσον αφορά την τιμή, αλά όχι μόνον την τιμή!

Διότι υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο: η ανθρώπινη διάσταση. Χαιρετίζω το γεγονός ότι η ψηφοφορία, σήμερα το μεσημέρι, έλαβε υπόψη την ανθρώπινη διάσταση με την εισαγωγή ρήτρας κοινωνικής ρύθμισης, την επαναβεβαίωση του καίριου ρόλου που διαδραματίζουν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες όσον αφορά την κοινωνική και την εδαφική συνοχή ενώ την τελευταία λέξη θα έχουν τα κράτη μέλη όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας.

Υπάρχουν τόσα πολλά θετικά μηνύματα τα οποία θα πρέπει να καθησυχάσουν τους ευρωπαίους εργαζόμενους στα ταχυδρομεία, καθώς επίσης και να επιτρέψουν τη διάλυση της σύγχυσης που έντεχνα συντηρείται από ορισμένους βουλευτές της αριστεράς: η ελευθέρωση ενός τομέα δεν σημαίνει την ιδιωτικοποίησή του· αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία δεν σημαίνει το κλείσιμο των ταχυδρομικών γραφείων!

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), γραπτώς. – (FR) Στόχος αυτής της πρότασης της Επιτροπής είναι το πλήρες άνοιγμα στον ανταγωνισμό των αγορών των ταχυδρομικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2009, σύμφωνα με την προθεσμία που ορίζεται στην παρούσα οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ένα κείμενο το οποίο αποσκοπεί στην εγγύηση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας θέτοντας τέλος στον «αποκλειστικό τομέα» και αντικαθιστώντας τον με νέα εργαλεία χρηματοδότησης.

Αντιτίθεμαι στην πλήρη ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πράγματι, τα ταχυδρομεία επιτελούν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας που οφείλουμε να διαφυλάξουμε. Για τον λόγο αυτό, κατέθεσα από κοινού και ψήφισα τροπολογία που ζητά την εκ νέου θέσπιση του «αποκλειστικού τομέα» ως έναν από τους τρόπους χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας. Πράγματι, αυτή τη στιγμή, ουδείς οικονομικός λόγος αιτιολογεί την κατάργηση του «αποκλειστικού τομέα». Αυτός ο τρόπος χρηματοδότησης, ο οποίος λειτουργεί πολύ καλά σήμερα, θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στις επιλογές που προσφέρονται στα κράτη μέλη.

Με δεδομένο το γεγονός ότι αυτή η επιλογή δεν εγκρίθηκε από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ψήφισα κατά του τελικού κειμένου προκειμένου να επισημάνω την αντίθεσή μου σε αυτή την αδικαιολόγητη ελευθέρωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. (EN) Μπορώ να υποστηρίξω τη γενική προσέγγιση που προήλθε από συμβιβαστικές λύσεις τις οποίες υπέβαλαν συνάδελφοι της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλοι στο Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, ανησυχώ για το αν υπάρχουν εγγυήσεις σχετικά με την παροχή της καθολικής υπηρεσίας και τη χρηματοδότησή της. Υπολογίζοντας τον τρόπο που αυτό θα έχει επιπτώσεις στις κοινότητές μας, είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπιστούν άμεσα δύο πράγματα. Πρώτον, να διατηρηθούν οι συνθήκες εργασίας και, δεύτερον, οι γεωργικές και περιφερειακές περιοχές να εξυπηρετούνται επιτυχώς όπως τώρα. Αυτά είναι ορισμένα από τα δύσκολα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου η έκθεση να αντιμετωπιστεί σοβαρά ως κάτι το οποίο θα ωφελήσει όλους τους ευρωπαίους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Η έκθεση Ferber είναι άλλη μία έκθεση σχετικά με την ελευθέρωση καθολικών υπηρεσιών που χάνει την τεράστια ευκαιρία να εγγυηθεί, εκτός από το ιδανικό της ελευθερίας, την αρχή της ισότητας σε μια κοινωνική Ευρώπη.

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι ευπρόσδεκτες να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, αλλά αν το αποτέλεσμα θα είναι η βελτίωση της ποιότητας και η μείωση των τιμών μένει να διαπιστωθεί. Είναι ανεύθυνο, κατά την άποψή μου, να μην προσφέρει η νέα οδηγία σαφείς εγγυήσεις αναφορικά με την ποιότητα του λεγόμενου «αποκλειστικού τομέα», το γεγονός ότι η χρηματοδότηση αυτής της υπηρεσίας παραμένει ασαφής και ότι οι κοινωνικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν είναι υποχρεωτικό να γίνονται σεβαστές. Όταν η αγορά ανοίξει πλήρως το 2009, είναι αβέβαιο αν πιο απομακρυσμένες περιοχές θα έχουν το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών στην ίδια τιμή σε σύγκριση με τις πυκνοκατοικημένες περιοχές. Η δυνατότητα αποστολής και παραλαβής επιστολών σε μια λογική τιμή είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα.

Επιπλέον, οι παροχείς ταχυδρομικών υπηρεσιών θα κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν το κόστος σε ένα ελάχιστο επίπεδο προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους. Οι μόνιμες θέσεις θα αντικατασταθούν από αβέβαιες θέσεις μερικής απασχόλησης. Οι ταχυδρόμοι θα κακοπληρώνονται, πολλοί θα απολυθούν, ακόμη περισσότερα ταχυδρομεία θα διατρέχουν τον κίνδυνο να κλείσουν και σύντομα θα έχουμε μπλε, κίτρινα και πράσινα γραμματοκιβώτια εκτός από κόκκινα. Δεν στηρίζω την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), γραπτώς. (PL) Η γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουν εταιρείες που προβαίνουν στην απόσπαση εργαζόμενων στην ευρωπαϊκή αγορά δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια σύγχρονη μορφή προστατευτισμού, που στοχεύει κυρίως στα νέα κράτη μέλη, όπως αποδεικνύεται από τα παραδείγματα των υποθέσεων Vaxholm και Viking Line.

Αυτό το ψήφισμα απλά ενισχύει αυτή την τάση, η οποία απειλεί τις αρχές της κοινής αγοράς, του ανταγωνισμού και των ίσων δικαιωμάτων. Γι’ αυτό τον λόγο το καταψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (PSE), γραπτώς. – (FR) Η ψηφοφορία για την ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών που διεξάγεται σήμερα είναι καρπός συμβιβασμού ανάμεσα στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και τη Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, αυτός ο συμβιβασμός συνεπάγεται σαφώς την οριστική ελευθέρωση του τελευταίου τμήματος ταχυδρομικών δραστηριοτήτων που διαχειρίζονται οι δημόσιες αρχές, και αυτό χωρίς καμία εγγύηση όσον αφορά τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας και τη διατήρηση της απασχόλησης 1,6 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που εργάζονται στα ταχυδρομεία. Ως μέλος της Ομάδας ΕΣΚ, και ως σκιώδης εισηγητής για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, δεν μπορώ παρά να ψηφίσω κατά αυτού του πράσινου φωτός για την ελευθέρωση, παρά τη βελτίωση που έχει γίνει σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – H σημερινή απόφαση του ΕΚ για την απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών από τους ευρωβουλευτές του ΕΛΚ, τους Σοσιαλδημοκράτες, τους Φιλελεύθερους και από άλλες πολιτικές δυνάμεις, αποτελεί ισχυρό πλήγμα για τους εργαζόμενους του κλάδου αλλά και γενικότερα.

Η πρόταση ανοίγει διάπλατα το δρόμο για να εκχωρηθούν οι υποδομές και συνολικά ο κλάδος των δημόσιων ταχυδρομικών υπηρεσιών στους επιχειρηματικούς ομίλους για την αύξηση των κερδών τους.

Το επιχείρημα για πτώση των τιμών μέσω του ανταγωνισμού είναι μύθος, γιατί με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για την κατάργηση της ενιαίας τιμολόγησης, αλλά και τους όρους διατήρησης της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας θα έχουμε αύξηση των τιμών και υποβάθμιση των παρεχόμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Στην προκρούστεια κλίνη μπαίνουν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, με την επέκταση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, το χτύπημα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας κ.ά.

Τίθεται σε αμφισβήτηση το απόρρητο της επικοινωνίας, το οποίο είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, αφού η διακίνηση της αλληλογραφίας γίνεται από ιδιώτες, χωρίς καμία εγγύηση και με ελάχιστες δυνατότητες ελέγχου της διασφάλισης του απορρήτου της αλληλογραφίας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι κοινωνικό αγαθό.

Το ΚΚΕ καταψηφίζει την πρόταση για την απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE), γραπτώς. – (FR) Καταργώντας τον αποκλειστικό τομέα ο οποίος επέτρεπε τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας αυτή την εγγύηση μιας δημόσιας υπηρεσίας ποιότητας για όλους και με τη δημιουργία δυσαρμονίας με τους τρόπους χρηματοδότησης που αφήνονται στην επιλογή εκάστου κράτους μέλους, η πλήρης ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της αλληλεγγύης ανάμεσα στις αστικές και τις αγροτικές περιοχές, τον πλουτισμό των μετόχων και την αύξηση του δημόσιου χρέους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά συνέπεια, ψήφισα υπέρ της τροπολογίας που αποσκοπεί στην εκ νέου θέσπιση του αποκλειστικού τομέα, ο οποίος ικανοποιεί το 70% και πλέον των ευρωπαίων πολιτών. Ως μέλος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαι υπέρ μιας «ταχυδρομικής» Ευρώπης η οποία θα αποτελείται από σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίες, αλλά όχι με τίμημα την απώλεια των θέσεων εργασίας και της ανθρώπινης και περιφερειακής αλληλεγγύης.

Το παράδοξο αυτής της πρότασης είναι ότι, χωρίς νέα οδηγία, η ελευθέρωση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009. Μια τροπολογία απόρριψης του κειμένου που πρότεινε η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών θέτει σε ισχύ την ελευθέρωση την 1η Ιανουαρίου 2009, διότι τη δεδομένη χρονική στιγμή θα ισχύει η οδηγία του 2002 , και μόνον αυτή, και γι’ αυτό δεν στήριξα αυτή την τροπολογία. Ψήφισα, ωστόσο, υπέρ της τροπολογίας απόρριψης του κειμένου η οποία, επιπλέον, καταργούσε την προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου 2009. Ψήφισα, φυσικά, κατά του τελικού κειμένου.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Επιθυμούσα να ψηφίσω υπέρ του συμβιβασμού που εκπόνησε ο κ. Ferber διότι βελτιώνει σε ορισμένα σημεία την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δίδει πρόσθετο χρόνο στα ευρωπαϊκά ταχυδρομεία προκειμένου να προετοιμαστούν για το άνοιγμα στον ανταγωνισμό, το οποίο μετατίθεται για την 1η Ιανουαρίου 2011 αντί για το 2009 όπως προγραμματιζόταν αρχικά από την Επιτροπή.

Υποστήριξα επίσης τον συμβιβασμό διότι θα προστατεύει τους όρους και τις συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι υπάλληλοι των ταχυδρομείων. Η ελευθέρωση της αγοράς δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος των εργαζομένων ακόμη και αν η ελευθέρωση ωφελεί τους καταναλωτές.

Η ψήφος μας παρέχει επίσης εγγυήσεις όσον αφορά την εδαφική συνοχή. Διασφαλίζεται, όντως, ότι το σύνολο των χρηστών, απ’ άκρη σ’ άκρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούν να απολαμβάνουν τη συλλογή και διανομή της αλληλογραφίας τους τουλάχιστον 5 ημέρες την εβδομάδα.

Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει μια σημαντική δυσκολία η οποία θα αποτελέσει το διακύβευμα της δεύτερης ανάγνωσης. Αναφέρομαι στη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας. Χρειάζεται να έχουμε μηχανισμούς χρηματοδότησης που να είναι νομικά διασφαλισμένοι και μόνιμοι. Αυτή είναι μια ουσιώδης προϋπόθεση για τους οικονομικούς φορείς του τομέα, μια προϋπόθεση χωρίς την οποία δεν θα μπορέσω να ταχθώ υπέρ της πλήρους ελευθέρωσης του τομέα.

 
  
  

- Έκθεση Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins, Mairead McGuinness και Gay Mitchell (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Καταψηφίσαμε τις τροπολογίες 58 (άρθρο 14α (νέο)), 59 (άρθρο 15 (νέο)) και 61 (παράγραφος 2α (νέα)).

Πιστεύουμε ότι οι κοινωνικές πτυχές της απασχόλησης στις αερομεταφορές χρήζουν εξέτασης αλλά ότι αυτή πρέπει να διεξαχθεί σύμφωνα με τις αρχές της «βελτίωσης της νομοθεσίας», συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης έρευνας και διαβούλευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια τέτοια μελέτη. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να αναμείνουμε τα πορίσματα της εν λόγω μελέτης προκειμένου να διαπιστώσουμε ποιες δράσεις θεωρεί η Επιτροπή ότι απαιτούνται, εάν απαιτούνται, σε κοινοτικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση αυτή είναι σημαντική διότι εκσυγχρονίζει το δίκαιο της ενιαίας αγοράς στον τομέα των αερομεταφορών, και αυτό το κάνει ιδιαίτερα με στόχο τη διασφάλιση της ομοιογενούς εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη και τη δημιουργία ίσων προϋποθέσεων για όλες τις αεροπορικές εταιρείες.

Χαίρομαι όλως ιδιαιτέρως για το γεγονός ότι οι τροπολογίες 35 και 61, υπέρ των οποίων ψήφισα, εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία. Η πρώτη τροπολογία ζητά να γίνουν σαφέστερες οι διατάξεις που αφορούν το εφαρμοστέο δίκαιο στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε χώρα άλλη από τη χώρα της αεροπορικής εταιρείας για την οποία εργάζονται.

Η δεύτερη τροπολογία ζητά από την Επιτροπή να παρουσιάσει σαφή νομοθεσία σ’ αυτόν τον τομέα.

Θεωρώ όντως σημαντικό, στο σημερινό πλαίσιο, στο οποίο οι αερομεταφορές αναπτύσσονται διαρκώς και οι αεροπορικές εταιρείες ιδρύουν γραφεία σε διάφορες χώρες της ΕΕ, το εφαρμοστέο δίκαιο για τους εργαζόμενους αυτών των γραφείων να ορίζεται με σαφήνεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Λυπούμαστε για την απόρριψη των τροπολογιών μας, οι οποίες:

- υπογράμμιζαν ότι «η ελευθέρωση είχε αρνητικές συνέπειες από πλευράς ποιότητας των θέσεων εργασίας και των εργασιακών συνθηκών και ότι πρέπει ακόμη να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση σχετικά με τα πραγματικά αποτελέσματα στους τομείς της ασφαλείας και της διατήρησης ενός ποιοτικού στόλου»·

- διασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της συλλογικής διαπραγμάτευσης:

«Η σύμβαση εργασίας και οι όροι απασχόλησης των ιπταμένων πληρωμάτων διέπονται από τη νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις και όλα τα συναφή δικαιώματα της χώρας όπου ο εργαζόμενος εκτελεί την τρέχουσα εργασία του/της, ή όπου ο εργαζόμενος αρχίζει την εργασία του/της και όπου επιστρέφει μόλις ολοκληρώσει την εργασία του/της, ακόμη και αν ο εν λόγω εργαζόμενος έχει προσωρινή βάση σε άλλη χώρα»·

«Όσον αφορά τους υπαλλήλους κοινοτικού αερομεταφορέα που εκτελεί αεροπορικά δρομολόγια από επιχειρησιακή βάση εκτός της επικράτειας του κράτους μέλους όπου ο εν λόγω κοινοτικός αερομεταφορέας έχει τον κύριο τόπο δραστηριοτήτων του, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή της κοινοτικής και της εθνικής κοινωνικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων»·

Μια άλλη από τις τροπολογίες μας διασφάλιζε τη συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των εργαζομένων στις αποφάσεις σχετικά με τον τομέα των αερομεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. – (DE) Ψηφίζω υπέρ μεγαλύτερης διαφάνειας ως προς τους αεροπορικούς ναύλους.

Μέχρι τώρα οι αεροπορικοί ναύλοι συνήθως δημοσιεύονταν χωρίς στοιχεία για τους διάφορους παράγοντες του κόστους. Μελλοντικά, οι επιβάτες θα λαμβάνουν ήδη κατά την κράτηση πληροφορίες για την πραγματική αξία του ναύλου και για όλες τις επιπλέον δαπάνες όπως φόροι, τέλη αεροδρομίου και τέλη για κράτηση μέσω Διαδικτύου ή ταξιδιωτικών γραφείων. Αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο προκειμένου οι καταναλωτές να μην παρασύρονται από παραπλανητικές διαφημίσεις και πληροφορίες για τις τιμές που προξενούν σύγχυση να αγοράσουν τάχα φθηνά εισιτήρια που στο τέλος αποδεικνύονται σημαντικά ακριβότερα από όσο φαινόταν.

Ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται για το ακριβές ύψος και τη χρήση των πληροφοριών για την ασφάλεια. Τα τέλη και οι επιβαρύνσεις που αφορούν την ασφάλεια πρέπει να είναι διαφανή και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για να καλυφθούν οι δαπάνες που προκύπτουν στα αεροδρόμια και στο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης που πραγματεύεται την παραπλανητική διαφήμιση και ενημέρωση των επιβατών. Συγκεκριμένα, χαιρετίζω το γεγονός ότι όλοι οι αεροπορικοί ναύλοι πρέπει πλέον να δημοσιεύονται συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών που προστίθενται στην τιμή του εισιτηρίου και είναι γνωστοί τη στιγμή της δημοσίευσης του αεροπορικού ναύλου. Πιστεύω ότι η παρούσα έκθεση θα αυξήσει σημαντικά τα δικαιώματα των καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), γραπτώς. (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, από τις διαφημιστικές καμπάνιες για τα αεροπορικά εισιτήρια, έχει κανείς την εντύπωση ότι είναι δυνατό να ταξιδέψει αεροπορικώς στην Ευρώπη με λίγα μόνο ευρώ. Η στιγμή της απογοήτευσης φτάνει όταν έρχεται η στιγμή να πληρώσει. Ξαφνικά, κάθε είδους επιπρόσθετα κόστη προστίθενται στην τιμή του εισιτηρίου με τη μορφή τελών, επιβαρύνσεων και φόρων. Σήμερα, το Κοινοβούλιο επιβάλλει έναν έλεγχο σε αυτές τις κακές πρακτικές. Αυτή είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη, και γι’ αυτό τον λόγο η έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού λαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή μου. Ο καταναλωτής των αερομεταφορών δικαιούται μια δίκαιη και διαφανή τιμή χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Μετά την εισαγωγή επιπλέον προστατευτικών δικαιωμάτων για τους επιβάτες σε περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, ακύρωσης ή καθυστέρησης των πτήσεών τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ηγείται για άλλη μια φορά στην προστασία των επιβατών των αεροπορικών μεταφορών. Το σημαντικό είναι να παρέχουν τα κράτη μέλη αποτελεσματικές κυρώσεις γρήγορα αν αυτές οι νέες διατάξεις δεν εφαρμόζονται. Η εμπιστοσύνη είναι καλή, αλλά ο έλεγχος είναι καλύτερος.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), în scris. Am votat pentru raportul DeGutis privind “Regulile comune în domeniul aviaţiei civile” deoarece textul asigură reprezentarea tuturor punctelor de vedere exprimate. Consider pozitiv faptul că va fi asigurată nediscriminarea bazată pe locul de rezidenţă a operatorului de turism sau a pasagerului, deşi regret că nu s-a aprobat nediscriminarea pe baza canalelor de distribuţie. Astăzi, este posibil ca un bilet de avion Bucureşti-Bruxelles pentru acelaşi zbor operat de aceeaşi companie aeriană să coste diferit dacă biletul este cumpărat la Bucureşti, faţă de preţul biletului cumpărat la Bruxelles.

De asemenea, un pas important este protecţia ce va fi asigurată pasagerilor, prin noul text, în caz de faliment al operatorului aerian, situaţie care devine din ce în ce mai posibilă într-o epocă a operatorilor mici.

În altă ordine de idei, din păcate, chiar dacă există reguli privind protecţia pasagerilor în situaţii de întârzieri sau chiar anulări de zboruri, aceştia nu îşi cunosc drepturile şi implicit nu şi le pot apăra. Noi, deputaţii europeni, reprezentăm cetăţenii Europei şi iată că prin acest regulament se asigură condiţii mai bune pentru pasagerii ce utilizează transportul aerian. Avem datoria să ne asigurăm că pasagerii îşi cunosc drepturile şi implicit şi le pot apăra.

 
  
  

- Έκθεση Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας της κ. van den Burg, σε απάντηση της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής σχετικά με την πολιτική για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 2005-2010. Χαίρομαι που η έκθεση αυτή συγχαίρει την Επιτροπή για τις προτεραιότητές της σχετικά με την εξυγίανση της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς, την άρση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και τη βελτίωση του ελέγχου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι κίνδυνοι συγκέντρωσης, η προσοχή στα νέα εναλλακτικά χρηματοπιστωτικά μέσα, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ιδιαίτερα στις μικροπιστώσεις, η ανάλυση των συστημικών κινδύνων σοβαρών χρηματοοικονομικών κρίσεων, κλπ. είναι όλοι τομείς στους οποίους οι ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν βελτίωση της ασφάλειας, μέσω της ρύθμισης και του ελέγχου αυτών των δραστηριοτήτων. Η ανεπαρκής χρηματοπιστωτική κουλτούρα των πολιτών αποτελεί επίσης αιτία ανησυχίας.

Θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφό μου, κ. Gauzès, συντάκτη γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, για το έργο του. Έχει δίκιο που επισημαίνει τη σημασία αναλύσεων επιπτώσεων για εντελώς νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία ή σημαντικές νομοθετικές τροποποιήσεις, οι οποίες διενεργούνται με έναν άκρως ανεπαρκή τρόπο από την Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Οι δύο κύριες τάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι η συγκέντρωση των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών φορέων και η εκθετική ανάπτυξη των λεγόμενων «εναλλακτικών επενδυτικών δραστηριοτήτων», δηλαδή των αγορών παραγώγων και αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου.

Περίπου τριάντα μεγάλοι διεθνείς παίκτες ελέγχουν αυτή τη στιγμή όλες τις συναλλαγές και κυριαρχούν στην αγορά σε όλο τον κόσμο. Η συγκέντρωση των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων σε εθνικό επίπεδο συνεχίζεται εντατικά, με την κυριαρχία των μεγάλων ξένων παραγόντων στις περιφερειακές αγορές και τις αγορές μικρής κλίμακας, στα νέα κράτη μέλη και στις νότιες χώρες όπως η Πορτογαλία.

Η χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων που προσανατολίζονται προς την απλή κερδοσκοπία και που συγκεντρώνουν μεγάλα χρηματικά ποσά, ένα παράδειγμα των οποίων είναι οι φορολογικοί παράδεισοι, η απορύθμιση των κύριων αγορών και η απόλυτη αναρχία των παγκόσμιων συναλλαγών κεφαλαίων, συνεπάγονται συστημικούς και λειτουργικούς κινδύνους που οδηγούν σε οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις.

Οι μόνοι ωφελούμενοι από αυτή τη διαδικασία είναι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, με την βοήθεια, στην Ευρώπη, του σχεδίου δράσης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Εξακολουθούμε να μην παίρνουμε απάντηση στις ερωτήσεις μας γιατί δεν καταργούνται οι φορολογικοί παράδεισοι και γιατί δεν φορολογούνται οι διακινήσεις κεφαλαίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω τη διαγραφή της λέξης «φορολογία» από την παράγραφο 22 καθώς δεν πιστεύω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει την προετοιμασία ενός κατάλληλου και εφικτού πλαισίου ρύθμισης και εποπτείας όσον αφορά τη φορολογία.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω σαφώς τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Υποστηρίζω μέτρα που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια στην ανάπτυξη της αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ. Ωστόσο, θεωρώ δύσκολο να υποστηρίξω την αντίληψη ότι ένα νομοθετικό πλαίσιο για τις συντάξεις πρέπει να υποστηρίζεται από μια εναρμονισμένη φορολογική βάση. Δεν θα ήταν συνετό εκ μέρους του Κοινοβουλίου να υποστηρίξει έναν τέτοιο ισχυρισμό χωρίς τα πορίσματα της λεπτομερούς τεχνικής ανάλυσης, όπως συμφωνήθηκε στο τελευταίο Συμβούλιο Ecofin. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η σύνδεση των συντάξεων με μια εναρμονισμένη φορολογική βάση θα ήταν καλή για τον τομέα των συντάξεων.

Δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής να εξετάσει τη σκοπιμότητα ενός νομοθετικού πλαισίου για την φορολογία. Η φορολογία είναι θέμα των επιμέρους κρατών μελών.

Τέλος, η οικονομική σταθερότητα της ΕΕ δεν απειλείται από εναλλακτικά επενδυτικά μέσα – αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου και κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται νομοθεσία στον τομέα. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στην επιβολή των υφιστάμενων κανόνων, στην πειθαρχία της αγοράς και τη συνεχή παρακολούθηση από τις τραπεζικές ρυθμιστικές αρχές αυτού του τομέα. Χαιρετίζω την κίνηση της βιομηχανίας να θεσπίσει έναν εκούσιο κώδικα συμπεριφοράς στην πρόσφατη συνεδρίαση της G8.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης της κ. Ieke van den Burg σχετικά με την πολιτική για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (2005-2010) – Λευκή Βίβλος.

Η εισηγήτρια εξετάζει σημαντικά θέματα σχετικά με τη σωστή παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων. Επισημαίνει την έλλειψη ολοκλήρωσης των χρηματοπιστωτικών αγορών λιανικής, την ανάγκη να δοθεί έμφαση στις διασυνοριακές απαιτήσεις των μετακινούμενων χρηστών και σε πιλοτικά σχέδια για πανευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες όπως συντάξεις, υποθήκες ή ιδιαίτερα ασφαλιστικά προϊόντα.

Όπως λέει πολύ σωστά η εισηγήτρια, είναι σημαντικό να γίνουν οι βασικές υπηρεσίες προσιτές σε όλους τους πολίτες. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε την αύξηση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και της συμμετοχής των χρηστών στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής, και την προώθηση της χρηματοοικονομικής γνώσης και εκπαίδευσης για τους καταναλωτές.

Η έκθεση δίνει μεγάλη έμφαση σε ρυθμιστικές και εποπτικές δομές, υπογραμμίζοντας ότι η τωρινή εποπτεία ορισμένων σύνθετων νέων προϊόντων και των αλληλεπιδράσεων και επιπτώσεών τους σε μακροεπίπεδο μπορεί να αποδειχτεί ανεπαρκής.

 
  
  

- Έκθεση Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο εισηγητής παρουσίασε στην έκθεσή του προτάσεις που συνδυάζουν μεγαλύτερη ευελιξία με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, και μάλιστα προς το συμφέρον και των εργαζομένων και των εργοδοτών. Υποβάλλει αυτήν την πρόταση με σκοπό την ασφάλεια της απασχόλησης για τους εργαζομένους και την εξασφάλιση ενός μέλλοντος για τις επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη.

Πρέπει όμως να διασαφηνιστεί ότι η ασφάλεια της απασχόλησης δεν σημαίνει πια μια θέση εργασίας για ολόκληρη τη ζωή του εργαζομένου, αλλά σημαίνει τελικά τη δυνατότητα να βρίσκει πάντα δουλειά. Γι’ αυτό πρέπει να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι όροι πλαίσιο, που εκτείνονται από τη δια βίου μάθηση μέχρι τη δημιουργία θετικών συνθηκών εργασίας που θα επιτρέπουν μία υγιή ισορροπία εργασίας και ζωής.

Είναι σημαντικό για την επιτυχή εφαρμογή αυτών των στρατηγικών να λειτουργεί καλά η σχέση των κοινωνικών εταίρων, που σε εθνικό επίπεδο είναι βέβαια εντάξει και λειτουργεί, αλλά υπολείπεται ακόμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Νομίζω ότι η έκθεση είναι εξαιρετική στο σύνολό της και γι’ αυτό ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE). – (SV) Υποστηρίζω την έκθεση, αλλά επιθυμώ να αναφερθώ σε τρία σημεία αρχής που δεν ήταν δυνατό να ψηφιστούν στην Ολομέλεια.

Το πρώτο είναι η άποψη των μικρών επιχειρήσεων. Είναι απολύτως σαφές ότι μπορούμε να κάνουμε πρόοδο προς την αυξανόμενη ασφάλεια για τους εργαζομένους και την αυξανόμενη ευελιξία και παράλληλα να έχουμε πιο απλούς κανόνες για τις μικρές επιχειρήσεις. Η έκθεση δεν έχει λάβει υπόψη αυτό το γεγονός, και λυπούμαι βαθύτατα γι’ αυτό.

Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι η σκανδιναβική προσέγγιση ή, όπως διατυπώνεται στην έκθεση, η σκανδιναβική κατάσταση. Υπάρχουν, ωστόσο, πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των σκανδιναβικών χωρών. Η προηγούμενη σουηδική σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση δεν εργάστηκε αρκετά ούτε σχετικά με την ευελιξία ούτε με την ασφάλεια, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα η κατάστασή μας στη Σουηδία να διαφέρει ριζικά από εκείνη στη Δανία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την ανεργία μεταξύ των νέων, που είναι τρεις φορές υψηλότερη στη Σουηδία απ’ ότι στη Δανία.

Το τελευταίο σημείο που επιθυμώ να σχολιάσω είναι η άποψη για τη θέση των γυναικών στη ζωή και στην εργασιακή ζωή, με την έκθεση να εκφράζει μια απίστευτα συντηρητική άποψη για την ισότητα των φύλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η αειφόρος ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας βρίσκεται στο επίκεντρο της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Ο εκσυγχρονισμός του εργατικού δικαίου αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχία και την προσαρμοσιμότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, και υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθεί η ευελιξία της αγοράς εργασίας με παράλληλο σεβασμό της ασφάλειας της απασχόλησης.

Όταν υποστήριζα την παρούσα έκθεση, το έκανα υπό τον όρο ότι ο εκσυγχρονισμός του εργατικού δικαίου δεν θα ήταν επιδεκτικός σε μια προσέγγιση του τύπου «μία και μοναδική λύση για όλους», και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επανεξέταση των επιπτώσεων του κανονισμού για τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του περιττού διοικητικού φόρτου. Θεωρώ επίσης ότι η Πράσινη Βίβλος δίνει υπερβολική έμφαση στις «κανονικές» συμβάσεις απασχόλησης και υποτιμά τόσο την ποικιλία των άτυπων εργασιακών ρυθμίσεων που συμφωνούνται μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών όσο και την επακόλουθη αξία τους για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το έγγραφο αποτυγχάνει επίσης να υποδείξει για ποιον λόγο αυτή η ευελιξία δεν παρέχεται ήδη από την οδηγία για την εργασία ορισμένου χρόνου, την οδηγία για τη μερική απασχόληση και την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων, στις οποίες υπάρχει μια βάση κοινοτικής προστασίας που παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη τα οποία έχουν μεταφέρει πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τις εν λόγω οδηγίες.

Πάνω απ’ όλα, οποιαδήποτε μεταρρύθμιση του εργατικού δικαίου πρέπει να επικεντρώνεται στον αντίκτυπο τόσο στην απασχόληση όσο και στην παραγωγικότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (ITS). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, ενώ η Ομάδα μου συμμερίζεται την άποψη ότι η ευελιξία δεν πρέπει να είναι σε βάρος της καλύτερης δυνατής προστασίας των εργαζομένων στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου, όπου και αν απασχολούνται, είναι εντελώς αντίθετη στην ιδέα αυτή η κοινωνική προστασία να αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορές στην έκθεση στην αρχή της επικουρικότητας και τη μέθοδο του ανοιχτού συντονισμού είναι απλά προσχήματα. Αυτός είναι ο λόγος που δηλώνουμε σαφέστατα σε αυτό το βήμα ότι οποιαδήποτε εφαρμογή κοινωνικής προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αντίθετη με την αρχή της επικουρικότητας, και αυτό θα σπρώξει την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη περισσότερο στη λάθος κατεύθυνση προς ένα συγκεντρωτικό υπερκράτος. Η αρχή της επικουρικότητας σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενεργεί μόνο για να προωθήσει τη διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζομένων.

Η παρέμβαση αυτού του Κοινοβουλίου καταδεικνύεται περαιτέρω από την έκκλησή του στα κράτη μέλη να μην προστατεύουν πλέον τις αγορές εργασίας τους αλλά αντίθετα να τις ανοίξουν πλήρως στους εργαζομένους από τα νέα κράτη μέλη. Επομένως λέμε «ναι» στην ευελιξία και «ναι» στην κοινωνική προστασία, αλλά «όχι» σε ένα ευρωπαϊκό υπερκράτος που προσπαθεί για άλλη μια φορά να επιβληθεί με το ζόρι.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είδατε πώς έφυγαν τρέχοντας όλοι οι συνάδελφοι την ώρα του γεύματος; Ζήτησαν, ή μάλλον απαίτησαν, τη διακοπή και έφυγαν τρέχοντας. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς μεσημεριανό γεύμα; Ένα γεύμα την ημέρα είναι αρκετό… Αν το καταργούσαμε οι συνάδελφοι που έφυγαν τρέχοντας θα καταλάβαιναν πώς ζουν οι συνταξιούχοι στην Ευρώπη και πως δεν μπορούν να καθίσουν στο τραπέζι πάνω από μια φορά την ημέρα, καθώς οι συντάξεις που προέρχονται επίσης από την εργασία για την οποία μίλησε ο κ. Protasiewicz είναι τόσο χαμηλές που δεν επιτρέπουν πάνω από ένα γεύμα την ημέρα.

Όλες οι ιταλικές εφημερίδες αναφέρονται σήμερα στις αυξήσεις των συντάξεων που δεν είναι παρά ψίχουλα. Εύχομαι, συνεπώς, στο μέλλον να καταργηθεί ένα γεύμα των βουλευτών του ΕΚ και να αυξηθούν οι συντάξεις σε όλη την Ευρώπη, ακόμη και αν και δεν είναι καθήκον της Ευρώπης να αυξάνει τις συντάξεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της εξαιρετικής έκθεσης του κ. Protasiewicz για την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας, ο οποίoς είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση του στόχου της Στρατηγικής της Λισαβόνας, δηλαδή την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης με περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης. Είναι επιτακτικός ο συνδυασμός της ευελιξίας –η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσαρμογή στην αστάθεια των αγορών, η οποία με τη σειρά της είναι συνέπεια της αστάθειας των καταναλωτών– με την ασφάλεια, η οποία αποτελεί βασική αξία του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Επιτροπή θεωρεί τις συμβάσεις απασχόλησης αορίστου χρόνου ξεπερασμένες. Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε εκ νέου ότι οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου αποτελούν τον συνήθη τύπο εργασιακής σχέσης και θεωρούνται σημείο αναφοράς.

Τέλος, είναι αναγκαίο να επισημαίνεται διαρκώς ο ρόλος που διαδραματίζουν οι οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων στη μεταρρύθμιση των αγορών εργασίας και η αδιαμφισβήτητη χρησιμότητα των συλλογικών συμβάσεων στη μεταρρύθμιση του εργατικού δικαίου. Από αυτή την άποψη, οι οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων πρέπει να εκμεταλλεύονται περισσότερο τις νομικές δυνατότητες που τους προσφέρει η παρούσα συνθήκη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Σε αυτή την ψηφοφορία, όπως αναμέναμε, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών κατάφερε να περάσει μερικές από τις προτάσεις της που αποσκοπούν σε μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότερα δικαιώματα για τους εργαζομένους. Για τον λόγο αυτό, και σύμφωνα με τη θέση μας στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, καταψηφίσαμε αυτή την έκθεση.

Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι που το Κοινοβούλιο υιοθετεί για άλλη μια φορά μια νεοφιλελεύθερη προσέγγιση και, απαντώντας στις απαιτήσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, συστήνει περαιτέρω κατάργηση των κανονιστικών διατάξεων του εργατικού δικαίου.

Οι προτάσεις που θεσπίζονται στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, όπως δεν αρνείται αυτή η έκθεση, αποτελούν μια σοβαρή επίθεση στα δικαιώματα που κατέκτησαν οι εργαζόμενοι μετά από αιώνες αγώνων. Παρά ορισμένες αντιφάσεις, ενθαρρύνει τη χρήση και επέκταση των ευέλικτων συμβάσεων εργασίας, με μειωμένους μισθούς και κοινωνικά δικαιώματα, περισσότερες ώρες εργασίας, και επιδείνωση της κοινωνικής ασφάλισης και των όρων συντάξεων των εργαζομένων.

Επίσης είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι για τη σαφή προσπάθεια παραπλάνησης των εργαζομένων χρησιμοποιώντας όλα όσα δεν εφαρμόζονται επί του παρόντος σε σχέση με το εργατικό δίκαιο ως δικαιολογία για αυτή την επίθεση. Αυτή είναι μια προσπάθεια να νομιμοποιηθεί κάτι που είναι παράνομο προς το παρόν.

Οι λαοί και οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τα πάντα για αυτή την κατάσταση, όπως αποδεικνύεται από τις διάφορες διαδηλώσεις που διεξάγονται κατά αυτών των πολιτικών, όπως ήταν η πρόσφατη από χιλιάδες εργαζομένους στο Guimarães.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Το σχέδιο έκθεσης περιέχει μερικές πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. Καταρχάς, η αιτιολογική σκέψη ΙΔ δηλώνει ότι: «εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αποδέχονται μη ομαλές συνθήκες απασχόλησης διότι εκτελούν οικιακή εργασία έξω από το νοικοκυριό τους ή διότι πρέπει να φροντίσουν ηλικιωμένα μέλη της οικογένειάς τους».

Οι σκανδιναβικές χώρες προβάλλονται δύο φορές ως πρότυπα, αποδεικνύοντας πώς ένα υψηλό επίπεδο προστασίας από τις απολύσεις και προτύπων απασχόλησης είναι πλήρως συμβατό με υψηλή ανάπτυξη της απασχόλησης (παράγραφος 13) και πώς το δικαίωμα ανάληψης συλλογικής δράσης, που εξασκείται από ορισμένες σκανδιναβικές χώρες, συνάδει με τη Συνθήκη ΕΚ – ένα δικαίωμα που πρέπει να γίνει σεβαστό από την Επιτροπή (παράγραφος 18).

Θέλω απλά να επισημάνω ότι η κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι πολύ διαφορετική σε καθένα από τα διάφορα κράτη μέλη. Οι τρόποι με τους οποίους οργανώνεται η παιδική μέριμνα και η μέριμνα για τους ηλικιωμένους στα διάφορα κράτη μέλη είναι κάτι που καθορίζεται στη βάση του διαλόγου και των αποτελεσμάτων των γενικών εκλογών σε καθένα από τα κράτη μέλη. Προσωπικά πιστεύω ότι η Σουηδία έχει επιτελέσει καλή πρόοδο στον δρόμο προς μια ίση κοινωνία και τη δημιουργία ενός μοντέλου που δίνει στις γυναίκες τη δυνατότητα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Εναπόκειται στους ψηφοφόρους σε κάθε κράτος μέλος, ωστόσο, να αποφασίσουν ποιο μοντέλο επιθυμούν να υποστηρίξουν στις χώρες τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), γραπτώς. – (FR) Δεν ενέκρινα την έκθεση η οποία, στο όνομα της νεωτερικότητας, στοχεύει να προχωρήσει σε ένα νέο στάδιο ευελιξίας στον χώρο εργασίας, χρωματίζοντας με λαμπερά χρώματα μια μορφή ευελισφάλειας της οποίας η διάσταση ασφάλεια φοβάμαι ότι είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.

Είναι η γενικευμένη ευελιξία που είναι άμεση και οριστική, και η ασφάλεια, που είναι σπάνια, αόριστη και της οποίας η ισχύ αναβάλλεται για αργότερα. Τίποτε δεν ξεφεύγει από την έκθεση ο χρόνος εργασίας, οι αμοιβές, οι εγγυήσεις, οι συνθήκες εργασίας. Είμαστε έτη φωτός μακριά από την προστασία ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Αν πρόκειται να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της ευελισφάλειας, τότε ας αρχίσουμε με περισσότερη ασφάλεια, διότι αυτό που επιβάλλεται στους εργαζόμενους είναι υπερβολική ευελιξία!

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης η οποία επικεντρώνεται στην ασφάλεια στην απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός εργαζομένου αντί στην προστασία συγκεκριμένων θέσεων εργασίας. Πιστεύω πως είναι σημαντικό ότι, εντός της ΕΕ, είναι ευκολότερο να βρει κανείς εργασία και να μετακινηθεί από μια θέση εργασίας σε μια άλλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Αρνήθηκα να υπερψηφίσω την έκθεση Προτασίεβιτς για την flexicurity, όπως άλλωστε και σύσσωμη η Ευρωομάδα της Αριστεράς, γιατί στο όνομα της ευελιξίας των εργασιακών σχέσεων, αποδυναμώνει την προστασία της σταθερής απασχόλησης και την ασφάλεια των εργαζομένων. Πίσω από το νεολογισμό flexicurity, επιχειρείται να κρυφτεί μια νεοφιλελεύθερη επιδίωξη. Στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και του κέρδους των επιχειρήσεων, οι απολύσεις θα γίνονται πλέον πιο εύκολα και «δωρεάν» για τις επιχειρήσεις και το κόστος της προστασίας των νέων ανέργων θα μετακυλίεται πλήρως στο κοινωνικό σύνολο.

Η ευθύνη των επιχειρήσεων απέναντι στον εργαζόμενο μετασχηματίζεται σε ευθύνη της κοινωνίας απέναντι στον άνεργο. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και ο ρόλος των συνδικάτων αποδυναμώνεται δραστικά στο πλαίσιο του νέου μοντέλου. Οι ατομικές συμβάσεις τείνουν να γίνουν ο κανόνας, δεδομένης της ισχύος του εργοδότη, που θα μπορεί να απολύει με μεγάλη ευκολία, χωρίς αιτιολόγηση, ενώ αποδυναμώνεται ριζικά και η δυνατότητα συνδικαλιστικής οργάνωσης. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά, σε συνεργασία με τα συνδικάτα, με τις προτάσεις της, τόσο στην Επιτροπή Απασχόλησης, όσο και στην Ολομέλεια, διεκδικεί την κάλυψη όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από τη σύμβαση δυνάμει της οποίας απασχολούνται.

Υποστηρίζει ότι το δικαίωμα ανάληψης συλλογικής δράσης αποτελεί σημαντικό τμήμα του εργατικού δικαίου. Τα κράτη μέλη καλούνται να προωθήσουν τη σταθερή, τακτική απασχόληση και να διασφαλίσουν και να βελτιώσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, την ποιότητα της απασχόλησης και ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. (SV) Το πολιτικό περιεχόμενο της έκθεσης είναι, σε γενικές γραμμές, εποικοδομητικό, αλλά δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο μέρος της εργατικής νομοθεσίας μεταφέρεται σε επίπεδο ΕΕ. Μακροπρόθεσμα, υπάρχει ο κίνδυνος να υπονομευτεί το εθνικό εργατικό δίκαιο και το σουηδικό μοντέλο, διότι η εστίαση είναι στην αγορά και διότι κυριαρχεί η Δεξιά. Δεν μπορώ, επομένως, να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης και απέχω από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Schmidt, Olle (ALDE), γραπτώς. (SV) Υποστηρίζω την έκθεση, αλλά επιθυμώ να αναφερθώ σε τρία σημεία αρχής που δεν ήταν δυνατό να ψηφιστούν.

Το πρώτο είναι η άποψη των μικρών επιχειρήσεων. Είναι απολύτως σαφές ότι μπορούμε να κάνουμε πρόοδο προς αυξανόμενη ασφάλεια για τους εργαζομένους και αυξανόμενη ευελιξία και παράλληλα να έχουμε πιο απλούς κανόνες για τις μικρές επιχειρήσεις. Η έκθεση δεν έχει λάβει υπόψη αυτό το γεγονός, και λυπούμαι βαθύτατα γι’ αυτό.

Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι η σκανδιναβική προσέγγιση ή, όπως διατυπώνεται στην έκθεση, το σκανδιναβικό παράδειγμα. Υπάρχουν, ωστόσο, πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των σκανδιναβικών χωρών. Η προηγούμενη σουηδική σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση δεν εργάστηκε αρκετά ούτε σχετικά με την ευελιξία ούτε με την ασφάλεια, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα η κατάστασή μας στη Σουηδία να διαφέρει ριζικά από εκείνη στη Δανία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την ανεργία μεταξύ των νέων, που είναι τρεις φορές υψηλότερη στη Σουηδία απ’ ότι στη Δανία.

Το τελευταίο σημείο που επιθυμώ να σχολιάσω είναι η άποψη για τη θέση των γυναικών στη ζωή και στην εργασιακή ζωή, με την έκθεση να εκφράζει μια απίστευτα συντηρητική άποψη για την ισότητα των φύλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Η Ευρώπη δεν είναι μια κοινωνική Ευρώπη αν δεν καταφέρει να θεσπίσει ένα σύστημα ελάχιστων κοινωνικών προτύπων που ισχύει σε κάθε είδος εργαζομένων σε μια ενοποιημένη αγορά με ελεύθερη κυκλοφορία. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι επίσης η ουσία της Πράσινης Βίβλου της Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας. Η έκθεση Protasiewicz δηλώνει ότι κάθε μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη αρχές όπως η ισότητα των φύλων και η μη διάκριση, η αξιοπρεπής εργασία, η προστασία όλων των εργαζομένων (ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασής τους) και τον απαραίτητο ρόλο των κοινωνικών εταίρων και άλλων αντιπροσωπευτικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών όταν θεσπίζεται εργατική νομοθεσία.

Η βελτιωμένη εργατική νομοθεσία είναι σε θέση να προσαρμοστεί στις αλλαγές, να προστατέψει τους εργαζομένους και να περιορίσει την αβεβαιότητα. Αν η εργατική νομοθεσία θέλει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, τότε θα χρειαστεί επίσης ισχυρά μέσα που μπορούν να συγκρατήσουν τη διογκούμενη άτυπη οικονομία και την εργασιακή εκμετάλλευση. Η έκθεση πιέζει επίσης για μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών, ούτως ώστε να αυξηθεί η νομική ασφάλεια, για παράδειγμα αναφορικά με τη διασυνοριακή εργασία.

Θα στηρίξω την έκθεση, μολονότι λυπάμαι για την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς σε ίσες αμοιβές για εργασία ίσης αξίας, και ορισμένες παράγραφοι δεν έχουν το απαραίτητο σθένος, για παράδειγμα όσον αφορά τις ώρες εργασίας, την κατάρτιση (την πρόσβαση και όχι το δικαίωμα στην κατάρτιση) και τη σχέση μεταξύ της εργατικής νομοθεσίας και της διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), γραπτώς. (PL) Η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των αλλαγών της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων οι οποίες δεν απορρίφθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποσκοπεί στην επέκταση υπερβολικά άκαμπτων λύσεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι τελευταίες θα καταστήσουν δύσκολη τη δημιουργία νέων χώρων εργασίας και θα καταδικάσουν ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού στην ανεργία.

Επίσης η έκθεση μεταφέρει αυτή την αρνητική εμπειρία σε χώρες με πιο ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Γι’ αυτόν τον λόγο δεν μπόρεσα να την υποστηρίξω στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Η έκθεση αποτελεί προϊόν ενός ακόμη πολιτικού συμβιβασμού του γνωστού πλέον συνασπισμού των πολιτικών εκπροσώπων της ευρωπαϊκής πλουτοκρατίας –Χριστιανοδημοκρατών (ΕΛΚ), Σοσιαλδημοκρατών και Φιλελευθέρων– και κινείται σε απόλυτα αντιδραστική, αντεργατική κατεύθυνση. Η έκθεση:

Θεωρεί αναγκαίες τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις στο εργατικό δίκαιο, ώστε να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας.

Διακηρύσσει ότι μεγαλύτερη σημασία για τους εργαζόμενους έχει η ασφάλεια κατά τη διάρκεια της εργασιακής ζωής τους παρά η προστασία των θέσεων εργασίας!

Αποδέχεται και αναγνωρίζει την ανάγκη για ευέλικτη ρύθμιση του χρόνου εργασίας, για να ανταποκριθεί στις «ανάγκες των εργατών και των εργοδοτών».

Προωθεί την αντίληψη της ταξικής συνεργασίας των «κοινωνικών εταίρων» στο όνομα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Επιδιώκει να μετατρέψει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας από εργαλείο προάσπισης των συμφερόντων της εργατικής τάξης σε «εργαλείο προώθησης» του «κοινωνικού εταιρισμού».

Η έκθεση στηρίζει την κεντρική λογική της λεγόμενης «ευελφάλειας», τη βασική φιλοσοφία και τις επιδιώξεις της Πράσινης Βίβλου.

Το ΚΚΕ καταψηφίζει την έκθεση και καταδικάζει την επικίνδυνη προσπάθεια των πολιτικών εκφραστών των μονοπωλίων, που προωθείται σε βάρος της εργατικής τάξης και γενικότερα των εργαζομένων.

 
  
  

- Ψήφισμα B6-0266/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η υλοποίηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σημαίνει την υλοποίηση της οικονομικής συνεργασίας και συνέπεια αυτού είναι η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων που αυξάνεται προοδευτικά. Η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων, την οποία συζητούμε, είναι το κατάλληλο μέσο για να αποτραπούν αφενός το ντάμπινγκ των μισθών και αφετέρου οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Δυστυχώς, η αξιολόγηση της μεταφοράς της οδηγίας από την Επιτροπή αποκάλυψε προβλήματα με τους ελέγχους στα κράτη μέλη. Εντούτοις, η οδηγία είναι καλή και σωστή μόνον εάν λειτουργούν πραγματικά οι απαραίτητοι μηχανισμοί ελέγχου σε επίπεδο κρατών μελών και αν προβλέπονται κυρώσεις.

Εάν το συμπέρασμα της Επιτροπής από αυτή την αξιολόγηση είναι ότι πρέπει να μειώσει ή να απλουστεύσει τους ελέγχους, αυτό ασφαλώς θα ήταν ο λάθος δρόμος και θα πρέπει να απορρίψουμε οιαδήποτε τέτοια πρόταση. Αντίθετα, απευθύνω έκκληση στην Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι έλεγχοι θα επαληθεύουν την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των εθνικών κανόνων για τις αμοιβές.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος για την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών.

Είμαι πεπεισμένη ότι η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ είναι πρωταρχικής σημασίας για να επιτύχουμε μια δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και στην προστασία των εργαζομένων, και ιδιαίτερα ενάντια στο κοινωνικό ντάμπινγκ.

Εκτιμώ ότι θα ήταν καλή ιδέα αν, στα κράτη μέλη όπου εφαρμόζεται η οδηγία μέσω συλλογικών συμβάσεων, οι κοινωνικοί εταίροι μπορούσαν να έχουν άμεσα πρόσβαση στις πληροφορίες για τις επιχειρήσεις που αποσπούν εργαζόμενους έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθούν την κατάσταση αποτελεσματικά.

Τέλος, καλώ τα κράτη μέλη να σκεφτούν σχετικά με μια μελλοντική αναθεώρηση της νομοθεσίας τους για τους ορισμούς και τα μέσα, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις εταιρείες «γραμματοκιβώτια» και την ψευδοαυτοαπασχόληση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες εργαζόμενοι, ιδιαίτερα προσωρινής απασχόλησης, υφίστανται εκμετάλλευση σε διάφορες χώρες της ΕΕ, είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν στέλνει ένα σαφές μήνυμα στην Επιτροπή, το οποίο δεν απαιτεί να τεθεί τέλος σε αυτό το φαινόμενο, ούτε απαιτεί σαφώς την τήρηση των βασικών ελάχιστων κανόνων για την προστασία των εργαζομένων και των όρων απασχόλησης των αποσπασμένων εργαζομένων.

Σε ορισμένα σημεία, το εγκριθέν κείμενο δεν προχωρεί καν τόσο πολύ όσο το κείμενο που καταφέραμε να εγκρίνουμε πρόσφατα –την έκθεση Schröder– σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων. Επομένως το καταψηφίζουμε.

Είμαστε εξαιρετικά απογοητευμένοι που έχουν απορριφθεί οι προτάσεις μας, ιδιαίτερα οι ακόλουθες προτάσεις: ότι η επιχείρηση αποστολής πρέπει να έχει έναν νόμιμο εκπρόσωπο στη χώρα υποδοχής· ότι τα απαραίτητα έγγραφα πρέπει να διατηρούνται στον τόπο εργασίας· ότι σε περίπτωση παράνομων πράξεων πρέπει να διενεργείται έρευνα για τον καθορισμό ευθύνης και ότι η πρόσληψη εργαζομένων με ψευδή προσχήματα πρέπει να καταπολεμηθεί.

Καταδικάζουμε ρητά το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν είναι ισορροπημένη καθώς θεωρεί τα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων δυσανάλογα, αλλά δεν θεωρεί δυσανάλογη, ούτε καν εξετάζει, την ανεπαρκή εφαρμογή της οδηγίας ως αποτέλεσμα της ανεπαρκούς εποπτείας σε ορισμένα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), γραπτώς. (EN) Η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων όταν εφαρμόζεται σωστά παρέχει ένα επίπεδο προστασίας στους αποσπασμένους εργαζομένους, ωστόσο, εκθέσεις της Επιτροπής έχουν επισημάνει ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει ανεπαρκής συμμόρφωση προς την οδηγία και οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν την προστασία της οδηγίας την οποία δικαιούνται. Αυτό έχει οδηγήσει σε κοινωνικό ντάμπινγκ και σε ισοπέδωση προς τα κάτω. Σε αυτό το πλαίσιο τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να ζητήσουν προηγούμενη δήλωση του παρόχου της υπηρεσίας, η οποία θα τους δίνει τη δυνατότητα να εξακριβώσουν την τήρηση των όρων απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Υποστηρίζω το ψήφισμα διότι συμφωνώ ότι υπάρχει ανάγκη να προωθηθεί η κινητικότητα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγαλύτερη κινητικότητα θα συμβάλει στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας.

Η εσωτερική αγορά της ΕΕ εξακολουθεί να έχει μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης σε μια σειρά τομέων, ιδιαίτερα στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων. Λαμβάνοντας υπόψη τις πολύ διαφορετικές κοινωνικές και οικονομικές καταστάσεις των διαφόρων κρατών μελών, πιστεύω ακράδαντα ότι δεν είναι ούτε δυνατό ούτε επιθυμητό να εναρμονιστεί η εργατική νομοθεσία.

Ωστόσο, θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειες σε όλη την Ένωση για να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τον ορισμό του καθεστώτος του «εργαζομένου» και του «αυτοαπασχολούμενου προσώπου». Είναι επίσης αναγκαίο να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή διαφόρων ευρωπαϊκών οδηγιών που είναι ήδη σε ισχύ, ιδιαίτερα όσον αφορά την απόσπαση εργαζομένων.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βελτιωθεί ο συντονισμός και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών στη βάση διαφανών κριτηρίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Η οδηγία 96/71/ΕΚ, που αφορά την «Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών», καθώς και οι ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM(2006)0159, 04.04.2006 και COM(2007)0304, 13.06.2007), αξιοποιούνται, στο πλαίσιο της αντεργατικής πολιτικής της ΕΕ και των κυβερνήσεων στα κράτη μέλη, από τα μονοπώλια για την υπονόμευση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και γενικότερα των μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων με σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών του κεφαλαίου.

Εκτιμάμε ότι οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό ψήφισμα για την απόσπαση των εργαζομένων όχι μόνο δεν αναχαιτίζουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική αλλά αξιοποιούνται από τα μονοπώλια για την επέκταση της «άνισης αμοιβής για ίση εργασία» με την απόσπαση των εργαζομένων. Για αυτό η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταψηφίζει το σχετικό ψήφισμα για την απόσπαση των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Οι αιτιολογήσεις ψήφου ολοκληρώθηκαν.

 

9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.25 και συνεχίζεται στις 15.05)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. POETTERING
Προέδρου

 

10. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

11. Ευρωζώνη (2007) - Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2006) (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση:

της έκθεσης (A6-0264/2007) του κ. Rosati, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, σχετικά με την ετήσια έκθεση 2007 για την ευρωζώνη (2007/2143(INI)) και

της έκθεσης (A6-0266/2007) του κ. Mitchell, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2006 (2007/2142(INI)).

Καλωσορίζω με μεγάλη μου χαρά τον πρόεδρο της Ευρωομάδας και πρωθυπουργό και υπουργό Οικονομικών του Λουξεμβούργου Jean-Claude Juncker. Επίσης χαίρομαι που καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Jean-Claude Trichet. Ακόμα, θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον Επίτροπο Joaquín Almunia.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Rosati (PSE), εισηγητής. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, έχω τη χαρά να παρουσιάσω τη δεύτερη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε απάντηση προς την Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωζώνη. Η έκθεση της Επιτροπής παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση στην ευρωζώνη το 2007.

Τα αποτελέσματα της έκθεσης αποτελούν λόγο αισιοδοξίας. Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 2,7%, που είναι το καλύτερο αποτέλεσμα μετά το 2000, ενώ η ανεργία μειώθηκε σε 7,6%, το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαπενταετίας. Ταυτόχρονα η ευρωζώνη έχει γίνει ένας ισχυρός παράγοντας για τη σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας.

Αυτή η αισιόδοξη γενικά εικόνα, ωστόσο, δεν πρέπει να κρύβει ορισμένες αρνητικές πτυχές, και σε αυτές εστιάζουμε στην έκθεσή μας. Καταρχάς, ο ρυθμός της δημοσιονομικής προσαρμογής, ιδίως σε χώρες με μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, είναι πολύ αργός, έχοντας υπόψη ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διατηρούν έναν όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένο προϋπολογισμό μεσοπρόθεσμα. Αυτό συνεπάγεται τη συσσώρευση ενός δημοσιονομικού πλεονάσματος σε καιρό ανάκαμψης για να υπάρχει ένα δημοσιονομικό απόθεμα σε καιρό ύφεσης. Σε αυτό το πλαίσιο επικρίνουμε τη συμπεριφορά ορισμένων κρατών μελών που δεν εκμεταλλεύονται την τρέχουσα περίοδο ανάπτυξης για να εφαρμόσουν τις αναγκαίες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες.

Δεύτερον, το Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι τα καλά μέσα αποτελέσματα για το σύνολο της ευρωζώνης συγκαλύπτουν τις σημαντικές αποκλίσεις στην οικονομική κατάσταση των επιμέρους κρατών μελών. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η μείωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των οικονομιών ορισμένων χωρών συνήθως λόγω της αύξησης των μισθών πάνω από την αύξηση της παραγωγικότητας.

Τρίτον, ζητάμε να συνεχιστούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται από τις κατευθυντήριες γραμμές της νέας Στρατηγικής της Λισαβόνας. Πρέπει να επιταχύνουμε την άρση των υπόλοιπων φραγμών στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, και να βοηθήσουμε στη περαιτέρω ολοκλήρωση των αγορών εργασίας και των χρηματοπιστωτικών αγορών που θα γίνουν ένα σημαντικό στοιχείο στην ορθή λειτουργία της ευρωζώνης. Θέλουμε ιδιαίτερα να επιστήσουμε την προσοχή στην ταχεία εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, η οποία έχει επιφέρει επιτάχυνση της αύξησης της εργασιακής παραγωγικότητας και έχει μειώσει τον πληθωρισμό στον τομέα των υπηρεσιών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 70% του ΑΕγχΠ της ευρωζώνης.

Τέταρτον, το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της περαιτέρω διεύρυνσης της ευρωζώνης προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική και νομισματική ένωση και το ενιαίο νόμισμα. Χαιρόμαστε για την απόφαση να γίνουν δεκτές η Κύπρος και η Μάλτα στην ευρωζώνη, και προσβλέπουμε στην ένταξη και άλλων κρατών στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι η διαδικασία για την εξακρίβωση της ετοιμότητας των χωρών που ζητούν να προσχωρήσουν στην ευρωζώνη πρέπει να είναι διαφανής και να βασίζεται σε ενιαία κριτήρια, η οικονομική λογική και η πολιτική σημασία των οποίων δεν πρέπει να αμφισβητείται.

Από αυτή την άποψη καλούμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αρχίσουν μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με τα κριτήρια ονομαστικής σύγκλισης.

Τέλος, θέλω να τονίσω τη σημασία της καλής διακυβέρνησης και της ενίσχυσης του πολιτικού συντονισμού στην ευρωζώνη. Το χρειαζόμαστε αυτό προκειμένου να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει το κοινό νόμισμα. Χαίρομαι για την απόφαση που έλαβε η Ευρωομάδα τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους να υιοθετήσει τιμές αναφοράς για τις δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών μελών. Περιμένουμε την προσεχτική εποπτεία της εφαρμογής αυτών των αποφάσεων. Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να διαβεβαιώσω τον κ. Juncker ότι σε αυτό το θέμα έχει την απόλυτη στήριξη του Κοινοβουλίου.

Θέλω επίσης να συγχαρώ τον Επίτροπο Almunia για την προετοιμασία της δεύτερης έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την οικονομική κατάσταση στην ευρωζώνη και να εκφράσω την ευχή οι εκθέσεις που θα εκπονηθούν τα επόμενα χρόνια να έχουν τόσο καλά νέα όσο η παρούσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE), εισηγητής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είμαι ευτυχής που η παρούσα έκθεση συζητείται από κοινού με την έκθεση για την ευρωζώνη. Θα ήθελα να προσθέσω ότι η έκθεση που παρουσιάζω εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.

Ξεκινώντας με την οικονομική κατάσταση, το 2006 η οικονομική ανάκαμψη στην ευρωζώνη κατέστη μια αυτοσυντηρούμενη διαδικασία με την εσωτερική ζήτηση να δρα ως η βασική κινητήριος δύναμη. Δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν το 2006 και η ανεργία έπεσε από το 8,4% στο 7,6%. Στο πλαίσιο της εν λόγω ανάκαμψης, θα ήθελα να τονίσω τα κύρια σημεία αυτής της έκθεσης. Στο πλαίσιο της πρόσφατης ανάκαμψης, οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων θα πρέπει να επιχειρείται με προσοχή ώστε να μην διακυβεύεται η οικονομική ανάπτυξη. Είναι ζωτικής σημασίας οι μισθοί να αυξάνονται σύμφωνα με την παραγωγικότητα προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα στα κράτη μέλη και να καταστεί δυνατή η δημιουργία θέσεων εργασίας σε ένα μη πληθωριστικό περιβάλλον. Η δημοσιονομική εξυγίανση αποτελεί βασικό παράγοντα και είναι ακόμη πιο απαραίτητη σε ευνοϊκούς καιρούς, προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι οι μικρές οικονομίες έχουν καλύτερες επιδόσεις από τις μεγάλες οικονομίες από τη δημιουργία της ευρωζώνης και μετά όσον αφορά την ανάπτυξη, και ειδικότερα η Ιρλανδία, η Φινλανδία, η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και η Ισπανία σημείωσαν υψηλότερο μέσο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης και υποστηρίζουμε ότι από αυτές τις εξελίξεις μπορούν να αντληθούν διδάγματα. Η έκθεση εκφράζει ανησυχία για τη συνεχιζόμενη ανατίμηση του ευρώ έναντι των περισσότερων σημαντικών ευρωπαϊκών νομισμάτων. Το άρθρο 111 της Συνθήκης αναθέτει την ευθύνη για τη συναλλαγματική πολιτική στο Συμβούλιο χωρίς όμως να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ασκείται η εν λόγω αρμοδιότητα.

Η έκθεση καλεί την Ευρωομάδα, το Συμβούλιο και την ΕΚΤ να ασκήσουν τις αντίστοιχες εξουσίες και αρμοδιότητές τους σε πλήρη συντονισμό. Η έκθεση καλεί επίσης την ΕΚΤ να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη χρήση του ευρώ ως αποθεματικό νόμισμα για τις κεντρικές τράπεζες και, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής της για τον διεθνή ρόλο του ευρώ, να ποσοτικοποιεί και να αναλύει τις επιπτώσεις της χρήσης αυτής, ιδίως όσον αφορά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο κ. Trichet θα γνωρίζει ότι όποτε προσήλθε στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου κατά την τελευταία διετία του έθεσα το θέμα των τιμών των κατοικιών. Αυτό παραμένει μια ανησυχία μου. Ως εκ τούτου, η έκθεση καλεί την ΕΚΤ να παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις, που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Η έκθεση περιέχει ένα αίτημα να προτείνει η ΕΚΤ τρόπους δράσης με τα αντίστοιχα πλεονεκτήματά τους, όπως ο συνυπολογισμός του κλάδου των ακινήτων στον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή ή η κατάρτιση ειδικού δείκτη, ή η πρόταση συγκεκριμένων μέτρων προς λήψη σε εθνικό επίπεδο λόγω της ετερογένειας των εθνικών αγορών.

Θα αναφερθώ εν συνεχεία στην ομοσπονδιακή μέθοδο των ΗΠΑ. Ίσως είναι καιρός να αναπτύξει η ΕΚΤ μία μέθοδο που θα βοηθά να προβλεφθούν οι πιθανές επιπτώσεις των αυξήσεων των επιτοκίων στις τιμές των κατοικιών. Η έκθεσή μου θέτει επίσης το θέμα του ενυπόθηκου δανεισμού υψηλού κινδύνου (sub-prime) και προτείνει η ΕΕ να αντλήσει διδάγματα από τις πιθανές δυσκολίες για την οικονομία των ΗΠΑ από τον ενυπόθηκο δανεισμό υψηλού κινδύνου.

Θα ήθελα να αναφερθώ για ένα λεπτό σε ένα θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ιρλανδία που έχει όμως πιθανό ενδιαφέρον και για τα άλλα μέλη της ευρωζώνης. Πέρυσι στην Ιρλανδία οι τιμές των κατοικιών είχε προβλεφθεί ότι θα αυξάνονταν κατά 9% από τους κτηματομεσίτες Hook και McDonald, μεταξύ 8% και 10% από τη Sherry Fitzgerald και κατά 7% από τους Friends First και IIB, ενώ οι τράπεζες Allied Irish Banks προέβλεπαν αύξηση μεταξύ 3% και 6%. Ο πρόσφατος δείκτης της ιρλανδικής Irish Permanent tsb/ESRI δείχνει όντως ότι οι τιμές των κατοικιών έπεσαν κατά 2,1% μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 2007 και αναμένεται περαιτέρω πτώση στην Ιρλανδία. Ο δανεισμός υψηλού κινδύνου –δηλαδή ο δανεισμός σε φτωχότερα άτομα, άτομα με ασταθή ροή εισοδήματος ή δύσκολο ιστορικό αποπληρωμής δανείων– προβλέπεται να αυξηθεί σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ιρλανδία φέτος. Εάν το μέσο δάνειο ήταν μεταξύ 200 000 και 400 000 ευρώ, τότε δάνεια μεταξύ 10 000 και 20 000 υπάρχουν στην Ιρλανδία μόνο. Οι δανειστές υψηλού κινδύνου είναι σχετικά νεοεμφανισθέντες στην ιρλανδική αγορά και γενικά χρεώνουν το διπλάσιο του τρέχοντος επιτοκίου ενυπόθηκου δανείου προκειμένου να «αποζημιωθούν» –όπως ισχυρίζονται– για τον υψηλότερο κίνδυνο. Σε μια περίπτωση μια εταιρεία ενυπόθηκων δανείων που λειτουργεί στην Ιρλανδία από το 2005 έχει ήδη ανακτήσει 30 κατοικίες.

Ενδείξεις ανησυχίας σχετικά με τον ενυπόθηκο δανεισμό υψηλού κινδύνου υπάρχουν επίσης και στη Βρετανία. Είναι γνωστό εδώ και κάποιο διάστημα ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει η ομοσπονδιακή μέθοδος. Η ομοσπονδιακή μέθοδος που καταρτίστηκε από το Ομοσπονδιακό Αποθεματικό Σύστημα των ΗΠΑ, σύμφωνα με κάποιον από τους πρώην οικονομολόγους του, δείχνει ότι συνήθως, όταν οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται για αρκετά χρόνια λόγω των χαμηλών επιτοκίων, όταν τα επιτόκια αυξάνονται, οι τιμές αρχίζουν να πέφτουν περίπου 18 μήνες έως 2 χρόνια αργότερα. Πιστεύω ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να ακολουθήσει αυτή τη μέθοδο και να αναπτύξει μία μέθοδο ΕΚΤ επειδή, επί του παρόντος, αφήνουμε στους ανθρώπους που εμπλέκονται στον τομέα να κάνουν τις προβλέψεις, και είναι οι άνθρωποι –οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και άλλοι– που θα έχουν το μεγαλύτερο κέρδος.

Η έκθεση προτρέπει την Επιτροπή να αποτιμήσει την ποιότητα εποπτείας και τις περιοχές offshore των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου. Επαναλαμβάνει θέματα που είχαν τεθεί στο παρελθόν σχετικά με τον δημοκρατικό έλεγχο και την ανάγκη δημοσίευσης των συνοπτικών πρακτικών. Εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τα ποσοστά υπέρβασης του πιστωτικού ορίου στην ευρωζώνη κυμαίνονται μεταξύ 7% και 13,5% και ζητεί από την ΕΚΤ να εκτιμήσει την κατάσταση.

Η έκθεση τελειώνει λέγοντας ότι ο αριθμός των χαρτονομισμάτων σε κυκλοφορία ανήλθε σε 11,3 δισ. με αξία 628,2 δισ. ευρώ πέρυσι, αλλά ότι ανησυχεί για την αύξηση του αριθμού των χαρτονομισμάτων των 50, των 100 και των 500 ευρώ. Μόνο τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ αυξήθηκαν κατά 13,2%. Η έκθεσή μου, με την υποστήριξη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, εγείρει το ενδεχόμενο εγκληματικών δραστηριοτήτων κατά τη χρήση αυτών των μεγάλων χαρτονομισμάτων και λέει ότι απαιτείται περαιτέρω εξέταση από την ΕΚΤ. Ελπίζω ότι ο κ. Trichet θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην παρούσα έκθεση και, ιδίως –όχι σήμερα, αλλά ίσως σε ορισμένο χρονικό διάστημα– να εξετάσει την πρότασή μου σχετικά με τη θέσπιση μιας μεθόδου ΕΚΤ η οποία θα εξομοιωθεί με την ομοσπονδιακή μέθοδο ώστε να μπορέσει να αποτελέσει ένα πραγματικό και ακριβές μέτρο για τον πιθανό αντίκτυπο των αυξήσεων των επιτοκίων στις τιμές των κατοικιών στα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Juncker, Πρόεδρος της Ευρωομάδας. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κυρία Πρόεδρε της επιτροπής, κύριοι εισηγητές, κυρίες και κύριοι,

Εμείς, στην Ευρώπη, έχουμε αντικαταστήσει την ουσιαστική συζήτηση με απλά λόγια. Μας προσκαλούν στο Κοινοβούλιο σπανίως το βλέπω στην ολομέλεια, όπως αυτή ονομάζεται, και μιλούμε, σημειώνω, για τις συνθήκες της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων, γεγονός που αναμφίβολα ενισχύει την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων μας.

Οι ευρωπαϊκές εφημερίδες, ειδικά αυτής της εβδομάδας, αναφέρουν τα λόγια που υποτίθεται ότι αντηλλάγησαν κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνεδρίασης της Ευρωομάδας με έναν βραδινό επισκέπτη που είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε. Διάβασα την περίληψη αυτών των μακρών συζητήσεων στα κύρια άρθρα των εφημερίδων τα οποία καταλαμβάνουν μόλις είκοσι πέντε γραμμές, και μετά παραπονούμαστε που οι Ευρωπαίοι δεν είναι καλά ενημερωμένοι για την ευρωπαϊκή πραγματικότητα! Έστω.

Από την άλλη πλευρά, είμαι ευτυχής που σημειώνω ότι, πέρα από μία ή δύο λεπτές διαφορές, πολύ μικρή διαφορά υπάρχει ανάμεσα στην ουσία της έκθεσης του φίλου μας κ. Rosati και στη δική μας, την κοινή θεώρηση της Ευρωομάδας, δεδομένου ότι τα κοινά ευρήματά μας είναι ότι η ανάπτυξη στην Ευρώπη βρίσκεται εκ νέου σε ανοδική πορεία, ότι επεκτείνεται και παρατείνεται, και όλα εξαρτώνται από το αν γνωρίζουμε αν, σε μερικούς μήνες, θα είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε κατά πόσον αυτή η παρατεταμένη ανάκαμψη, αυτή η ανανεωμένη ανάπτυξη στην Ευρώπη, θα μας επιτρέπει να πούμε ότι το δυναμικό ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και της ευρωζώνης ειδικότερα, έχει ουσιαστικά αυξηθεί. Συμφωνούμε στη διαπίστωση ότι τα επίπεδα υποαπασχόλησης, ανεργίας, έχουν πτωτική πορεία. Είχαμε το χαμηλότερο επίπεδο ανεργίας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν υπάρχει αμφιβολία επ’ αυτού. Γεγονός, ωστόσο, παραμένει ότι θα πρέπει πάντα να υπογραμμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υποτίθεται ότι είναι υπόδειγμα για τον κόσμο, αλλά η οποία έχει ακόμη ποσοστό ανεργίας διαρθρωτικά υψηλότερο του 7%, δεν έχει κανένα λόγο να επιδιώκει επαίνους από τους άλλους ή να αυτοανακηρύσσεται νικήτρια του φαινομένου της ανεργίας στην ήπειρό μας.

Τα ελλείμματα μειώνονται. Την περίοδο 2005-2006 είδαμε σαφή τάση βελτίωσης της κατάστασης των δημόσιων οικονομικών στην Ευρώπη. Αυτό είναι αλήθεια κυρίως όσον αφορά το έλλειμμα. Το επίπεδό του από 2,5 το 2005 μειώθηκε σε 1,6 το 2006, γεγονός που αποδεικνύει σαφώς ότι το διορθωτικό σκέλος του μεταρρυθμισμένου Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας έδειξε τις ικανότητές του, και αυτό, παρ’ όλες τις γενικά εσφαλμένες προειδοποιήσεις που μας απευθύνθηκαν όταν τροποποιήσαμε το Σύμφωνο.

Είναι αλήθεια ότι, όσον αφορά το προληπτικό σκέλος του Συμφώνου, δυσκολευόμαστε να σημειώσουμε τις ίδιες επιτυχίες με αυτές που κατορθώσαμε να σημειώσουμε όσον αφορά την ανάκαμψη των δημόσιων οικονομικών στο διορθωτικό τμήμα του. Εμείς, τα μέλη της Ευρωομάδας –τα οποία τώρα είμαστε 13 και από 1ης Ιανουαρίου θα είμαστε 15 παραμένουμε προσηλωμένοι στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται προκειμένου το προληπτικός σκέλος του Συμφώνου να αναπτυχθεί πραγματικά, να απογειωθεί πραγματικά.

Όταν η οικονομία πάει καλά, όταν τα ποσοστά ανάπτυξης δίνουν τόσους λόγους ικανοποίησης, όταν η οικονομική ανάπτυξη ανακάμπτει, είναι προφανές ότι αυτοί οι καιροί τους οποίους στα γαλλοαγγλικά αποκαλούμε good times πρέπει να αξιοποιηθούν έτσι ώστε τα διαρθρωτικά ελλείμματα των δημόσιων οικονομικών μας να βαίνουν μειούμενα. Εξ ου και η μεγάλη σημασία που αποδίδουμε στην ταχεία υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου στόχου, πράγμα που απαιτεί από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου επιτύχουν εγκαίρως τον μεσοπρόθεσμο στόχο τους.

Δεν θα σας έχει διαφύγει ότι, επί του σημείου αυτού, η άτυπη συνεδρίαση της Ευρωομάδας που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 20 Απριλίου έλαβε απόφαση που αφορά την ανάληψη δέσμευσης, δεδομένου ότι είπαμε ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτύχουν τον μεσοπρόθεσμο στόχο το 2008 και το 2009. Ορισμένα εξ αυτών πέτυχαν την καθυστέρηση αυτής της εκπλήρωσης έως το 2010, χωρίς να διευκρινίζεται η περίπτωσή τους. Ουδέποτε υπήρξε θέμα να μην επιτύχουν τον στόχο τους έως το 2012. Αυτό ήταν, φυσικά, το κύριο θέμα συζήτησης, όταν πρόσφατα, στις αρχές της εβδομάδας, συναντήσαμε τον γάλλο Πρόεδρο, ο οποίος ήρθε και πρέπει να χαιρετίσουμε το γεγονός αυτό για να μας εξηγήσει, στην Ευρωομάδα, τις νέες γραμμές και τους νέους στόχους της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής της Γαλλίας. Επικροτούμε θερμά τη δέσμη των μεταρρυθμίσεων που έχουν δρομολογηθεί, διότι πρόκειται για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που επιδιώκουν η γαλλική κυβέρνηση και ο γάλλος Πρόεδρος, όμως θα εμμείνουμε σε αυτό που προσδοκούμε και ζητούμε από τη Γαλλία: όπως τα άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης, πρέπει και αυτή να επιτύχει τον μεσοπρόθεσμο στόχο που έχουμε θέσει για την 1η Ιανουαρίου 2010. Αυτή είναι μια παρατήρηση η οποία ισχύει για τη Γαλλία· μπορεί κάλλιστα να ισχύει για χώρες που βρίσκονται νοτιότερα και, οικουμενικά, για όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης. Ωστόσο, έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις όσον αφορά τη μείωση του ελλείμματος το 2008, συγκριτικά με το 2007, όσον αφορά την αρχή, η οποία έγινε αποδεκτή από τις γαλλικές αρχές, της διάθεσης όλων των κερδών από έσοδα που επιτυγχάνονται σε σχέση με τις δημοσιονομικές προβλέψεις, στον βαθμό που τα έσοδα είναι βραχυπρόθεσμα έσοδα, και όσον αφορά τη μείωση του ελλείμματος και του χρέους.

Πιστεύουμε όλοι, δεδομένου ότι είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολήθηκε ο Τύπος, τόσο στη Γαλλία όσο και πέραν των συνόρων, στη Γερμανία ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο Στρασβούργο ότι καμιά χώρα δεν προσπάθησε, σε οποιαδήποτε γλώσσα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την περασμένη Δευτέρα, στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, να αμφισβητήσει την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εξάλλου, αν κάποιος ελάμβανε την πρωτοβουλία να το κάνει, δεν θα αρκούσε να είναι εκφραστικός στον τρόπο διατύπωσης μιας παραπλανητικής σκέψης, διότι θα έπρεπε επίσης επιδείξει σεβασμό προς τις Συνθήκες. Θελήσαμε μια ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα, έχουμε μια ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα. Θα παραμείνει, βεβαίως, μια ανεξάρτητη κεντρική νομισματική αρχή.

(Χειροκροτήματα)

Η ισχύς του ευρώ είναι ένα άλλο θέμα που εγείρει συζητήσεις. Ωστόσο, δεν βλέπουμε τους υπουργούς της Ευρωομάδας, υπό τις παρούσες συνθήκες ακόμη και σήμερα να ισχυρίζονται ότι ένα ισχυρό ευρώ μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη στην ευρωζώνη. Πιστεύουμε, μάλλον, ότι τα κράτη μέλη που αισθάνονται ανησυχία σχετικά με αυτή την ισχύ του ευρωπαϊκού νομίσματος σε σχέση με το εξωτερικό ισχύς η οποία αντανακλά την ευρωστία της οικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης θα πρέπει να διασφαλίζουν, στο εσωτερικό των χωρών τους, με τη θέσπιση των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ότι το εθνικό τους οικονομικό σύστημα, δηλαδή, το σύστημά τους υπό την ευρωζώνη, θα καθίσταται ανταγωνιστικότερο.

Υπήρξα ευαίσθητος στις παρατηρήσεις του εισηγητή σας στην έκθεσή του σχετικά με την εκτροχίαση ορισμένων στοιχείων της μισθολογικής πολιτικής. Μεγάλος αριθμός διευθυντών επιχειρήσεων χορηγούν στον εαυτό τους παροχές οι οποίες ουδόλως ανταποκρίνονται στις επανειλημμένες εκκλήσεις, τόσο της Τράπεζας όσο και της Ευρωομάδας, για πολιτική συγκράτησης μισθών που θα είναι προσηκόντως κατανοητή, δηλαδή μια συγκράτηση μισθών που θα συμβαδίζει με τον ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας. Δεν πρέπει να εκπλησσόμεθα που οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι δεν καταλαβαίνουν πλέον μια Ευρώπη όπου ορισμένοι άνθρωποι κερδίζουν περιουσίες χωρίς να εργάζονται, όταν κανείς βλέπει τον όγκο εργασίας που αυτό απαιτεί, ενώ οι άλλοι πρέπει να το πάρουν απόφαση να αποδεχθούν, να υπακούσουν στις εκκλήσεις που τους απευθύνουμε για να τους ενθαρρύνουμε να υποστηρίξουν τη συγκράτηση μισθών. (Χειροκροτήματα) Είναι η οικονομική και η κοινωνική αδικία που αρχίζει τώρα να εγκαθίσταται. Πρέπει να αντιδράσουμε σ’ αυτό.

Συμφωνώ με τον εισηγητή σας ότι, όταν τη βλέπουμε απ’ έξω, η οικονομική ζώνη πρέπει να παρουσιάζεται ως κάτι περισσότερο στερεό, ως μια πιο ενιαία οντότητα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι κατάλαβα το πλήρες πεδίο της φιλοδοξίας του, όταν υποστηρίζει ενιαία εκπροσώπηση της ευρωζώνης διεθνώς.

Παρά τα προτερήματά του, ο κ. Trichet δεν θα καταφέρει να με κάνει να αποσυρθώ από την ευρωπαϊκή σκηνή. Είμαι εδώ και εδώ θα μείνω. Σε ό,τι με αφορά, δεν έχω καμία φιλοδοξία, καμιά αόριστη επιθυμία που να με ωθεί να αναγκάσω σε παραίτηση τον άλλο Jean-Claude. Εξάλλου, ποιος από τους δύο μας θα μπορούσε να έχει την ιδέα να αποκλείσει την Επιτροπή από την εξωτερική εκπροσώπηση της ευρωζώνης; Η ευρωζώνη μπορεί να εκπροσωπείται εξωτερικά από ένα μέρος, ακόμη και αν είμαστε τρεις, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των τριών εταίρων που εκπροσωπούν εξωτερικά την ευρωζώνη. Αυτή η συμφωνία υπάρχει. Ουδείς μπορεί να αγνοήσει ότι, στα ουσιώδη σημεία της νομισματικής πολιτικής, είτε αυτή είναι εσωτερική είτε εξωτερική, συμμεριζόμαστε ακριβώς τις ίδιες ιδέες και τις ίδιες πεποιθήσεις.

Περιορίζω εδώ τις παρατηρήσεις μου ως προς τα κύρια σημεία, κύριε Πρόεδρε, διότι αυτό ζητεί από εμάς ο Κανονισμός σας, τον οποίο βρίσκω ιδιαίτερα αυστηρό, όταν ο στόχος είναι να μιλήσουμε με πιο παραστατικό τρόπο σχετικά με τα κρίσιμα και, όπως το Κοινοβούλιο συχνά λέγει, καθημερινά προβλήματα των Ευρωπαίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Trichet, ΕΚΤ. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή να σας παρουσιάσω σήμερα την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το έτος 2006. Η έκθεση αυτή είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να αποδίδουμε λογαριασμό στους πολίτες της Ευρώπης και στους εκλεγμένους εκπροσώπους τους, στο Κοινοβούλιο, για τη νομισματική πολιτική και τις δραστηριότητές μας στους τομείς αρμοδιότητάς μας.

Θα ήθελα να αρχίσω δίνοντας μία σύντομη εικόνα των οικονομικών και νομισματικών εξελίξεων το 2006 και να εξηγήσω τις αποφάσεις της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική. Μετά θα πω λίγα λόγια για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και για το θέμα των συστημάτων πληρωμών.

(EN) Θα αρχίσω με τα οικονομικά και νομισματικά θέματα. Το 2006, η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ συνέχισε να σταθεροποιεί τις μεσομακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε επίπεδα συμβατά με τη σταθερότητα των τιμών, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αξιοπιστία της ΕΚΤ κατά την άσκηση της νομισματικής της πολιτικής. Όπως ειπώθηκε από τον εισηγητή πολύ εύγλωττα, το 2006 η οικονομία της ευρωζώνης επεκτάθηκε με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το 2000. Παρά τον αντίκτυπο των υψηλών και ασταθών τιμών του πετρελαίου, το πραγματικό ΑΕγχΠ αυξήθηκε κατά 2,9% σε σύγκριση με το 1,5% το 2005. Η οικονομική ανάκαμψη διευρύνθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2006, και η οικονομική επέκταση απέκτησε περισσότερο αυτοσυντηρούμενο χαρακτήρα, με την εγχώρια ζήτηση να δρα ως βασική κινητήριος δύναμη. Τα τελευταία δεδομένα και ανακοινώσεις μελετών παρέμειναν γενικά θετικά, υποστηρίζοντας την άποψη ότι η οικονομική δραστηριότητα στην ευρωζώνη στο δεύτερο τρίμηνο του 2007 συνέχισε να επεκτείνεται με σταθερούς ρυθμούς. Ατενίζοντας το μέλλον, η μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη για την οικονομική δραστηριότητα παραμένει ευνοϊκή και πληρούνται οι προϋποθέσεις προκειμένου η οικονομία της ευρωζώνης να συνεχίσει να αναπτύσσεται με αδιάλειπτο ρυθμό.

Όσον αφορά τις εξελίξεις των τιμών, ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ το 2006 ήταν 2,2%, έμεινε δηλαδή αμετάβλητος σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο. Αυτό ήταν πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ να διατηρήσει τον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα χαμηλότερο, αλλά πλησίον, του 2%. Αν και αυτό το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει κυρίως τις αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και των ειδών πρώτης ανάγκης και παρόλο που ο πληθωρισμός ήταν ελαφρώς χαμηλότερος του 2% το πρώτο εξάμηνο του 2007, δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό.

Η πρόβλεψη για σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα εξακολουθεί να υπόκειται στους κινδύνους ανόδου των τιμών. Καθώς η χρήση παραγωγικής ικανότητας στην οικονομία της ευρωζώνης είναι υψηλή και οι αγορές εργασίας βελτιώνονται σταδιακά, εμφανίζονται περιορισμοί που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ιδιαίτερα σε εντονότερες εξελίξεις των μισθών από τις αναμενόμενες. Επιπλέον, η δυνατότητα παρέμβασης στη διαμόρφωση των τιμών σε τμήματα της αγοράς με χαμηλό ανταγωνισμό μπορεί να αυξηθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Η εκτίμησή μας ότι όσον αφορά τη σταθερότητα των τιμών επικράτησαν οι κίνδυνοι υπερτίμησης επιβεβαιώθηκε καθ’ όλη την περίοδο από την αρχή του 2006 έως τα μέσα του 2007 μέσω διασταύρωσης με τη νομισματική ανάλυση. Ο προφανής δυναμισμός της νομισματικής αύξησης και της αύξησης πιστώσεων το 2006 και το 2007 αντικατοπτριζόταν στη συνεχή επίμονη ανοδική τάση του βασικού ποσοστού της νομισματικής επέκτασης, ενισχύοντας περαιτέρω τη συγκέντρωση ρευστότητας.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει τους κινδύνους υπερτίμησης κατά της σταθερότητας τιμών που εντόπισαν οι οικονομικές και νομισματικές αναλύσεις της ΕΚΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει, όπως γνωρίζετε, προσαρμόσει τη στάση της νομισματικής πολιτικής σταδιακά σε οκτώ βήματα από το τέλος του 2005 ως σήμερα. Όπως είπα την προηγούμενη Πέμπτη κατά την εξήγηση της εκτίμησης του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τις προσαρμογές στα βασικά επιτόκια, η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ παραμένει διευκολυντική, με ευνοϊκές γενικές χρηματοδοτικές προϋποθέσεις, έντονη νομισματική αύξηση και αύξηση πιστώσεων, και επαρκή ρευστότητα στην ευρωζώνη. Η ανάληψη αποφασιστικής και έγκαιρης δράσης εξακολουθεί να είναι δικαιολογημένη προκειμένου να διασφαλιστεί σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα υλοποιηθούν οι κίνδυνοι μεσοπρόθεσμα.

Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, η ΕΚΤ συμμερίζεται την άποψη που διατυπώθηκε στο σχέδιο ψηφίσματος ότι η δημοσιονομική εξυγίανση αποτελεί βασικό παράγοντα και είναι ακόμη πιο απαραίτητη σε ευνοϊκούς καιρούς, προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Για το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ειπώθηκε πολύ εύστοχα, πρέπει να ομολογήσω, τόσο από τον εισηγητή όσο και από τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, είναι σημαντικό όλες οι κυβερνήσεις να τηρούν τις διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης σχετικά με τη δημοσιονομική εξυγίανση και όλες οι ενεχόμενες χώρες να τηρούν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Ευρωομάδας στο Βερολίνο στις 20 Απριλίου 2007. Όπως συμφωνήθηκε στο Βερολίνο, η αξιοποίηση των ευνοϊκών κυκλικών συνθηκών θα έδινε τη δυνατότητα στις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης να επιτύχουν τους μεσοπρόθεσμους στόχους τους το 2008 ή το 2009, και όλες τους θα πρέπει να θέσουν ως στόχο το 2010 το αργότερο.

Πρέπει να πω ότι επικροτούμε πάρα πολύ επίσης την έμφαση που δόθηκε από το Συμβούλιο ECOFIN στα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων οικονομικών.

Όσον αφορά τις διαρθρωτικές πολιτικές, η πρόταση ψηφίσματος που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων αναφέρεται επανειλημμένως σε οικονομικές αποκλίσεις στην ευρωζώνη. Επιτρέψτε μου να τονίσω εν πρώτοις ότι, συνολικά, οι διαφορές στον πληθωρισμό μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης έχουν μειωθεί και είναι επί του παρόντος σχετικά περιορισμένες με σύγκριση με το παρελθόν. Το ύψος του τρέχοντος πληθωρισμού και οι αποκλίσεις απόδοσης τη στιγμή που μιλώ είναι παρόμοια με αυτά που παρατηρούνται σε περιφέρειες ή πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μια τεράστια ηπειρωτική οικονομία που έχει μέγεθος, διαστάσεις, αντίστοιχο του δικού μας μεγέθους. Τούτου λεχθέντος, ένα ενιαίο νόμισμα σημαίνει ενιαία νομισματική πολιτική και ενιαία συναλλαγματική ισοτιμία έναντι των άλλων νομισμάτων. Είναι, ως εκ τούτου, ακόμη πιο σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εθνικοί μηχανισμοί προσαρμογής σε κλυδωνισμούς λειτουργούν τέλεια. Η αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των οικονομικών προσαρμογών στο πλαίσιο της ευρωζώνης προϋποθέτει την άρση των θεσμικών φραγμών στους ευέλικτους μηχανισμούς καθορισμού μισθών και τιμών καθώς και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και κατά συνέπεια μεγαλύτερο διασυνοριακό ανταγωνισμό. Μάλιστα, οι καλά σχεδιασμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται από τις εθνικές κυβερνήσεις είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών προϊόντων, εργασίας και της χρηματοπιστωτικής αγοράς και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Θεωρούμε επίσης ότι ο ελεύθερος και χωρίς στρεβλώσεις ανταγωνισμός ενισχύει την μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και διευκολύνει τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στην ευρωζώνη.

Επιτρέψτε μου να πω τώρα δυο λόγια σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η οποία γνωρίζω ότι αποτελεί πολύ σημαντικό θέμα για το Κοινοβούλιο. Αναγνωρίζουμε τον θετικό ρόλο που διαδραματίζουν τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ρευστότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών. Θα πρέπει να γνωρίζουμε επίσης, ωστόσο, ότι τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου μπορούν να αποτελέσουν επίσης πηγή κινδύνου για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, η έκθεση που εκδόθηκε τον Μάιο του 2007 από το Φόρουμ για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα σχετικά με τους υπερχρεωμένους οργανισμούς, κατόπιν αιτήματος της G8, είναι ευπρόσδεκτη. Η έκθεση περιέχει σειρά συστάσεων που απευθύνονται σε εποπτικές αρχές, στους συμβαλλόμενους αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και επενδυτές, και στον καθαυτό τομέα των αμοιβαίων κεφαλαίου κινδύνου, τις οποίες συμμερίζομαι πλήρως. Όσον αφορά τον ρόλο που διαδραματίζει ο τομέας, περισσότερο από ποτέ θα υποστηρίξουμε την πρόταση ο τομέας των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου να αγωνιστεί για βέλτιστες πρακτικές και τα όρια αναφοράς που καθορίζονται από τον τομέα να αποτελέσουν κατάλληλο μέσο για την επιδίωξη του εν λόγω στόχου. Σε αυτό το πνεύμα, η πρόσφατη πρωτοβουλία που αναλήφθηκε από τον τομέα για τη σύσταση μιας ομάδας εργασίας για την εξέταση των βέλτιστων πρακτικών είναι μια πολύ ευπρόσδεκτη εξέλιξη και ανυπομονώ για το αποτέλεσμα του εν λόγω έργου.

Οι τελικές μου παρατηρήσεις αφορούν ίσως την ολοκλήρωση των συστημάτων πληρωμών στην Ευρώπη. Παρατήρησα με ικανοποίηση ότι η προσέγγιση του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ και του σχεδίου Target 2 είναι πολύ θετική και θα συνεχίσουμε στο Ευρωσύστημα να διαδραματίζουμε τον ρόλο μας από αυτή την άποψη.

Όσον αφορά το T2S, θεσπίσαμε ένα μοντέλο διαχείρισης για το στάδιο ανάπτυξης το οποίο αποσκοπεί να συμπεριλάβει όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της δημιουργίας μιας Συμβουλευτικής Ομάδας σχετικά με το T2S στην οποία οι παράγοντες της αγοράς θα εκπροσωπούνται επαρκώς. Τον Απρίλιο του 2007 ξεκινήσαμε μια επίσημη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις αρχές και τις προτάσεις στις οποίες βασίζεται το Σχέδιο T2S (Target2-Τίτλοι). Η πρώτη αρχική εκτίμηση αυτών των παρατηρήσεων δείχνει ότι η υποδοχή τους είναι γενικά θετική. Από τις 67 προτάσεις, συγκεντρώσαμε ένα σύνολο 3 200 παρατηρήσεων από 56 οργανισμούς και διαπιστώσαμε ότι το 60% αυτών των 3 200 παρατηρήσεων έδειχνε πλήρη συμφωνία με τις προτάσεις, ενώ μόνο το 6% έδειχνε πλήρη διαφωνία. Όλες οι αντιδράσεις που συγκεντρώθηκαν δημοσιεύτηκαν και εξετάζονται πολύ προσεκτικά.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Joaquín Almunia, Μέλος της Επιτροπής. (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, διεξάγουμε αυτή τη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση της ευρωζώνης –η οποία είναι η δεύτερη που διεξάγουμε, μετά την πρώτη που ήταν απόρροια της πρώτης έκθεσης της Επιτροπής για την ευρωζώνη– και σχετικά με την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ταυτόχρονα, προχωρώντας σε έναν συνολικό προβληματισμό για την κατάσταση της ευρωζώνης, τη λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και τις προοπτικές για το μέλλον.

Πρέπει να ευχαριστήσω τον κ. Rosati και τον κ. Mitchell για τις εξαιρετικές εκθέσεις που μας παρουσίασαν και την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων για το έργο που έχει επιτελέσει στη συζήτηση των προτάσεων που συζητάμε αυτή τη στιγμή.

Η καλή λειτουργία της ευρωζώνης είναι θέμα ζωτικής σημασίας για τους πολίτες μας. Πρέπει να σας πω εξαρχής, ωστόσο, ότι ανησυχώ ότι πολλοί ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν το ευρώ και πληρώνουν με ευρώ καθημερινά, δεν δείχνουν μεγάλη ικανοποίηση με το ενιαίο νόμισμα, σε μια χρονική στιγμή που η οικονομία της ευρωζώνης σαφώς ανακάμπτει, που η οικονομική ανάπτυξη είναι ανώτερη του δυναμικού μας –και ανώτερη του δυναμικού των Ηνωμένων Πολιτειών– που η ευρωζώνη απολαμβάνει μία ανάκαμψη, όπως είπε ο κ. Trichet, βασισμένη στην εσωτερική ζήτηση, πράγμα που δεν ίσχυε μερικά χρόνια πριν.

Πρόκειται για ανάκαμψη με επενδύσεις που αυξάνονται με πολύ ικανοποιητικό τρόπο και η οποία αναγγέλλει μελλοντικές βελτιώσεις στην οικονομία μας και με μια οικονομία που συμβάλλει στη δημιουργία –στην περίπτωση του προηγούμενου έτους– δύο εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στις χώρες της ευρωζώνης. Και όλα αυτά με ένα πρακτικά ισοσκελισμένο εμπορικό ισοζύγιο, με ένα ποσοστό πληθωρισμού κάτω του 2% αυτή τη στιγμή, και μια σταθερότητα την οποία θα επιθυμούσε οποιαδήποτε οικονομική περιοχή του κόσμου.

Πιστεύω ότι όλοι, η Επιτροπή, ασφαλώς, αλλά επίσης το Συμβούλιο, και ιδιαίτερα η Ευρωομάδα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε την ευθύνη να εξηγήσουμε στους πολίτες μας ότι αυτό το ευρωπαϊκό σχέδιο, οχτώ χρόνια μετά τη δημιουργία του, έχει σήμερα πολύ καλά αποτελέσματα. Πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να χρησιμεύσει σ’ αυτό.

Αλλά πρέπει επίσης να μας βοηθήσει να διδαχθούμε από την εμπειρία, να διαπιστώσουμε ποια στοιχεία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης δεν λειτουργούν όπως είχαμε φανταστεί πριν από οχτώ χρόνια, και να εφαρμόσουμε τις προσαρμογές και τις πολιτικές αποφάσεις που απαιτούνται προκειμένου το μέλλον να είναι καλύτερο από το παρόν, όσο θετικό και αν είναι το παρόν. Μετά τη συνεδρίαση του Ecofin χθες, περισσότεροι Ευρωπαίοι πρόκειται να μοιραστούν αυτό το θετικό παρόν. Χθες, το Ecofin υιοθέτησε επίσημα τις τελευταίες αποφάσεις που απαιτούνται προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η ευρωζώνη θα διευρυνθεί για να συμπεριλάβει τη Μάλτα και την Κύπρο τον Ιανουάριο του 2008. Την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους διευρύνθηκε με την ένταξη της Σλοβενίας. Το επόμενο έτος τρία νέα κράτη μέλη θα έχουν ενταχθεί επίσης στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, και θα μοιραστούν το ενιαίο νόμισμα με άλλα 318 εκατομμύρια Ευρωπαίους.

Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο που συζητήθηκε χθες και συμφωνήθηκε προς ικανοποίηση όλων, όχι μόνο από τα 15 μέλη της ευρωζώνης, αλλά και από τα άλλα 12 κράτη που δεν μοιράζονται ακόμη το ενιαίο νόμισμα, και πιστεύω ότι αξίζει να υπογραμμίσουμε αυτό το σημείο.

Αναφορικά με την οικονομική κατάσταση, δεν πρόκειται να αναφερθώ σε αυτή λεπτομερώς, καθώς τόσο ο κ. Juncker όσο και ο κ. Trichet το έχουν κάνει ήδη.

Σχετικά με την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που πιστεύω ότι σχετίζεται με αυτή τη βελτίωση στην οικονομική κατάσταση και αυτή την οικονομική σταθερότητα που απολαμβάνουμε στην ευρωζώνη, πρέπει να πω, όπως έχει πει ήδη ο κ. Juncker, ότι η εφαρμογή του διορθωτικού μέρους του αναθεωρημένου Συμφώνου Σταθερότητας, η εφαρμογή των διαδικασιών υπερβολικού ελλείμματος, έχει ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Φέτος έχουμε ακυρώσει τρεις διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος που αφορούν τρία μέλη της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων των δύο ηγετικών οικονομιών της ευρωζώνης, τη Γαλλία και τη Γερμανία, που δεν είναι πλέον σε κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος.

Επίσης έχουμε ακυρώσει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος σε σχέση με την Ελλάδα. Διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος εξακολουθούν να ισχύουν για δύο χώρες της ευρωζώνης, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Αν τα πράγματα συνεχίσουν ως έχουν, ως το τέλος του χρόνου η Ιταλία θα έχει διορθώσει το υπερβολικό έλλειμμά της και θα είναι πολύ κάτω του 3%, και, αν τα πράγματα συνεχίσουν ως έχουν, τότε η Πορτογαλία, αν όχι φέτος, τότε το επόμενο έτος, θα έχει διορθώσει το υπερβολικό έλλειμμά της ως το τέλος του 2008, όπως ζήτησε το Συμβούλιο.

Όσον αφορά την ευρωζώνη, επομένως, η εφαρμογή αυτού του στοιχείου του Συμφώνου, που είναι το πιο γνωστό και το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο αλλά και το στοιχείο με τα πιο ισχυρά και δραστικά μέσα στα χέρια της Επιτροπής και του Συμβουλίου, εκτελείται ικανοποιητικά.

Αυτό που μας απασχολεί τώρα είναι το προληπτικό μέρος. Η Ευρωομάδα το συζήτησε τη Δευτέρα και το Ecofin το συζήτησε χθες. Αυτή είναι η πιο επίκαιρη και πιο δύσκολη συζήτηση κατά τη διάρκεια ευνοϊκών οικονομικών εποχών, επειδή στις ευνοϊκές οικονομικές εποχές είναι πιο δύσκολο, όχι από οικονομική άποψη αλλά από πολιτική άποψη, να συνεχιστεί η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και των μέσων που διαθέτουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο για να συνδράμουν σε αυτή τη διόρθωση των δημόσιων οικονομικών πέρα από τα όρια του 3% και προς τον μεσοπρόθεσμο στόχο ισορροπίας από διαρθρωτική άποψη. Είναι πιο αδύναμα μέσα από νομική άποψη και πρέπει να βασίζονται σε πολιτική συναίνεση, στην αμοιβαία αξιολόγηση και στην πεποίθηση ότι αυτή είναι μια αναγκαία προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη.

Συζητήσαμε για άλλη μια φορά πρόσφατα –αυτή ακριβώς την εβδομάδα– την κατάσταση στην Ιταλία, που είναι μία κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος, αλλά τώρα πρέπει να εξετάσουμε πώς θα προχωρήσει η διαδικασία εξυγίανσής της, και αυτό ενέχει μεγάλες δυσκολίες. Έχουμε την τύχη να μην χρειάζεται να συζητήσουμε τόσο πολύ την κατάσταση στη Γερμανία, διότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στη δημοσιονομική εξυγίανση στη Γερμανία. Και έχουμε αρχίσει να συζητάμε την κατάσταση στη Γαλλία.

Θα σας πω την άποψή μου σχετικά με τη συζήτηση της Δευτέρας στην Ευρωομάδα, συμπληρώνοντας τα όσα είπε ο κ. Juncker. Υπάρχει ένα πολύ θετικό γεγονός. Ο γάλλος Πρόεδρος υποσχέθηκε στους Υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης και στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Επιτροπής ότι πρόκειται να προωθήσει ένα πολύ σοβαρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων το οποίο θα παρουσιάσει λεπτομερώς μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Υπάρχει επίσης ένα δεύτερο πολύ θετικό γεγονός. Υποσχέθηκε να διαθέσει όλο το πλεόνασμα του προϋπολογισμού για τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη μείωση του χρέους. Και κάτι νέο, στη συνάντηση της Ευρωομάδας είπε: «αν μπορώ να προσαρμόσω το έλλειμμα το 2010, θέλω να προσαρμόσω το έλλειμμα το 2010», κάτι που δεν ήταν σαφές πριν από τη συνάντηση της Ευρωομάδας. Αν και είναι επίσης αλήθεια ότι πρόσθεσε: «αν δεν μπορώ να το κάνω, θα πρέπει να το κάνω το 2012».

Αυτή η εξήγηση, ωστόσο, δεν τελείωσε τη Δευτέρα, επειδή ένα άλλο στοιχείο αυτής της συνάντησης που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η συζήτηση σχετικά με τη γαλλική δημοσιονομική στρατηγική, και η συζήτηση σχετικά με τη δημοσιονομική στρατηγική οποιασδήποτε άλλης χώρας, θα διεξάγεται, όπως ακριβώς γινόταν μέχρι τώρα, στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, με τη Γαλλία να παρουσιάζει ένα αναθεωρημένο πρόγραμμα σταθερότητας, το οποίο θα αναλυθεί από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο και οι υπουργοί, που θα συνεδριάσουν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, στην Ευρωομάδα και επίσης στο Ecofin, θα είναι εκείνοι που θα αποφανθούν σχετικά με το πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης και προσαρμογής που θα παρουσιάσει η Γαλλία.

Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να τονιστεί διότι ορισμένοι έχουν ερμηνεύσει τα τεκταινόμενα των τελευταίων ημερών ως τον δεύτερο θάνατο του Συμφώνου – το οποίο ορισμένοι είχαν ισχυριστεί ότι πέθανε το 2003. Εγώ πιστεύω ότι είναι ολοζώντανο. Το πρόβλημα είναι ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στις καλές περιόδους του οικονομικού κύκλου, ιδιαίτερα σε ορισμένες χώρες. Ωστόσο, γι’ αυτό υπάρχουν τα μέσα του συμφώνου: για να βοηθήσουν να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες.

Θέλω να κάνω ένα τελευταίο σύντομο σχόλιο, κύριε Πρόεδρε, σχετικά με τη σημασία που θα έχει η νέα Συνθήκη όταν τεθεί σε ισχύ από την άποψη της παροχής μεγαλύτερης θεσμικής ικανότητας στην Ευρωομάδα, από την άποψη της βελτίωσης της διακυβέρνησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, η οποία έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Ελπίζω ότι, στην επόμενη συζήτηση, η Επιτροπή θα μπορέσει να σας παρουσιάσει μια πλήρη ανάλυση σχετικά με το πώς λειτουργεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση και πώς θα έπρεπε να λειτουργεί, στη δέκατη επέτειο της απόφασης για την εισαγωγή του ευρώ, τον Μάιο του 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τους εισηγητές κ. Mitchell και κ. Rosati για την εργασία τους. Με την κοινή νομισματική πολιτική που θεσπίζει η ΕΚΤ και με ενιαίο νόμισμα το ευρώ, τα κράτη μέλη της ευρωζώνης πέτυχαν το μέγιστο πιθανό επίπεδο ολοκλήρωσης στον τομέα της νομισματικής πολιτικής. Αντίθετα με την κοινή νομισματική πολιτική, η οικονομική πολιτική δεν καθορίζεται σε κοινοτικό επίπεδο και έτσι οι αποφάσεις της οικονομικής πολιτικής παραμένουν στα χέρια των εθνικών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων.

Ένα υψηλό επίπεδο μακροπρόθεσμης οικονομικής σύγκλισης στις χώρες της ευρωζώνης είναι προϋπόθεση για ένα ισχυρό και σταθερό ευρωπαϊκό νόμισμα. Έτσι, χαίρομαι για όσα είπαν σήμερα ο κ. Juncker και ο κ. Trichet. Την περασμένη εβδομάδα και στην αρχή αυτής της εβδομάδας γράφτηκαν πολλά στον Τύπο, που θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε μία μόνο γραμμή: ώδινεν όρος και έτεκε μυν.

Χαίρομαι γιατί οι δηλώσεις σας ήταν τόσο σαφείς και σταθερές, θεωρώ όμως ότι πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση για το πώς θα εξελιχθεί το ευρώ και τα κριτήρια διαμόρφωσής του. Η συζήτηση αυτή απαιτεί μεγάλη σταθερότητα από όλους τους συμμετέχοντες.

Ως εκπρόσωπος της νέας γενιάς, θα ήθελα να συστήσω σε όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης να μην εγκαταλείψουν τις προσπάθειές τους για ενοποίηση και για εφαρμογή της δημοσιονομικής πειθαρχίας στους προϋπολογισμούς τους. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να επαναλάβω τα λόγια του Μοντεσκιέ που είπε πως το σημαντικό είναι η εφαρμογή του “esprit de la loi” (πνεύματος του νόμου). Οι όροι της Συνθήκης για την οικονομική και νομισματική ένωση πρέπει να τηρηθούν ακόμα κι αν άλλαξαν οι κυβερνήσεις. Εδώ η θαυμάσια συμβουλή του Μοντεσκιέ πρέπει οπωσδήποτε να τηρηθεί καθ’ ολοκληρία. Για παράδειγμα αν ένα κράτος μέλος που πυροδότησε πολλά τις τελευταίες εβδομάδες άλλαζε πορεία, θα ακολουθούσαν άλλα, βορειότερα κράτη μέλη και οι συνέπειες για την ενοποίηση και τη δημοσιονομική πολιτική στην ΕΕ θα ήταν καταστροφικές.

Γι’ αυτό, κύριε Juncker και κύριε Trichet, σας ζητώ να παραμείνετε σκληροί και σταθεροί και να μην αφήσετε κανέναν να αλλάξει την πορεία σας κατά τα επόμενα χρόνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κύριε Schwab, η παράθεση του Montesquieu σε αυτό το πλαίσιο είναι ασφαλώς ιδιαίτερα ενδεδειγμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Benoît Hamon, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να αντισταθώ στην επιθυμία να αντιδράσω στις παρατηρήσεις που διατύπωσε ο κ. Juncker και ο βραδινός επισκέπτης του, συνιστώντας του καταρχάς ότι δεν θα πρέπει να αφήνει να τον εκμεταλλεύεται αυτός ο βραδινός επισκέπτης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη φύση των ελλειμμάτων τα οποία αυτός έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει προσεκτικά στη Γαλλία. Παρεμπιπτόντως, τα ελλείμματα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με νέες επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, όπως προτείνει η στρατηγική της Λισαβόνας, αλλά οφείλονται κυρίως σε μείωση φόρων 14 δισεκατομμυρίων ευρώ, στοχευμένη στα πιο εύπορα κοινωνικά στρώματα της Γαλλίας, μια μείωση η οποία ωθεί τους περισσότερους οικονομολόγους να αναρωτιούνται ως προς τις υποτιθέμενες θετικές επιπτώσεις της στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ. Δεν θα ξεφύγω από το θέμα περισσότερο.

Τώρα, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Mitchell για την έκθεσή του και για το έργο που επιτέλεσε σε σχέση με αυτή στο πλαίσιο της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Η έκθεση αυτή σημειώνει ορισμένες σημαντικές προόδους και βήματα μπροστά, και ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαφάνεια στο έργο και στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον εκδημοκρατισμό των διαδικασιών διορισμού. Το κείμενο αυτό επίσης ζητεί να επιδειχθεί μεγαλύτερη προσοχή σχετικά με μια πιθανή αύξηση των επιτοκίων προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ανάπτυξη· ζητεί να επιδειχθεί προσοχή, επίσης, σχετικά με τα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds), έτσι ώστε να ενισχυθεί η εποπτεία και η ρύθμιση προς το συμφέρον της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της διαφάνειας. Τέλος, μπορούμε, να είμαστε ευτυχείς με τη συναίνεση που κατέστη δυνατό να επιτευχθεί στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων σχετικά με την αναγκαιότητα μαζικών επενδύσεων στην έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Τούτων λεχθέντων, θα επανέλθω στο θέμα των συναλλαγματικών ισοτιμιών διότι, αντίθετα με τη μοιρολατρία και τον επικρατούντα υπερσυντηρητισμό, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα μέσα με τα οποία μπορούμε να αναλάβουμε δράση υπάρχουν. Το άρθρο 111 της Συνθήκης προβλέπει, παραθέτω, ότι «εφόσον δεν υπάρχει σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι ενός ή περισσοτέρων μη κοινοτικών νομισμάτων (...), το Συμβούλιο μπορεί, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία είτε μετά από σύσταση της Επιτροπής και διαβούλευση με την ΕΚΤ, είτε μετά από σύσταση της ΕΚΤ, να διατυπώνει γενικούς προσανατολισμούς για την πολιτική των συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι αυτών των νομισμάτων». Αυτό σας ζητούμε, κύριε Juncker, κύριε Trichet και κύριε Almunia: γενικούς προσανατολισμούς για την πολιτική συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι των νομισμάτων των κυριοτέρων εταίρων και ανταγωνιστών μας, αντί ενός γενικού laissez-faire και ελάχιστα αξιόπιστων δηλώσεων σχετικά με την απουσία οικονομικού αντικτύπου ενός ευρώ σημαντικά υπερτιμημένου.

Τέλος, θα ήθελα να πω μερικά λόγια για ένα θέμα για το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών αυτού του Σώματος: τη μισθολογική πολιτική. Όπως και εσείς, κύριε Juncker, διαπιστώνουμε ότι το μερίδιο των μισθών στο ΑΕγχΠ της ευρωζώνης συνεχίζει να μειώνεται και ότι, παράλληλα με αυτό, οι μισθοί, τα χρυσά αλεξίπτωτα και άλλα πριμ με τη μορφή δικαιωμάτων αγοράς ή πώλησης μετοχών (stock options) των διευθυντών και των στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων αποτελούν πραγματική πρόκληση για τους ευρωπαίους εργαζόμενους των οποίων η αγοραστική δύναμη βαίνει εξασθενούμενη.

Όπως εσείς, κύριε Almunia, ζητούμε ένα νομικά κατοχυρωμένο κατώτατο μισθό σε εκάστη χώρα της ΕΕ ή τουλάχιστον στην ευρωζώνη. Το να ενθαρρύνουμε τους κοινωνικούς εταίρους να συμφωνήσουν για σημαντικές αυξήσεις μισθών, όπως έκαναν οι κοινωνικοί εταίροι της γερμανικής μεταλλουργίας, σημαίνει όχι μόνον ότι κατευθυνόμαστε προς μια καλύτερη κατανομή των καρπών της ανάπτυξης, αλλά ότι επίσης, κατά τη γνώμη μας, συμβάλλουμε στη διαιώνιση της ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των νοικοκυριών και της αύξησης της κατανάλωσης.

 

12. Ημερήσια διάταξη
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας αυτής της εβδομάδας και επειδή δεν μπορέσαμε να ολοκληρώνουμε τις σημερινές ψηφοφορίες, δηλώνω ότι η αυριανή συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 9.30 π.μ. και η ώρα των ψηφοφοριών στις 11.30 π.μ.

(Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση)

 

13. Ευρωζώνη (2007) - Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2006) (συνέχεια της συζήτησης)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ακολουθεί η συνέχεια της συζήτησης για την ευρωζώνη 2007 και την έκθεση της ΕΚΤ για το 2006.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Losco, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Πρόεδρε Trichet, Πρόεδρε Juncker, κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δηλώσει με ικανοποίηση ότι η ευρωζώνη αποτελεί έναν θεμελιώδη παράγοντα σταθερότητας στην παγκόσμια οικονομία.

Όπως λαμπρά εξήγησαν οι εισηγητές κκ. Rosati και Mitchell στη δεύτερη αυτή έκθεση, το Κοινοβούλιο μπορεί να συγκρίνει την αναμφίβολη βελτίωση της οικονομίας το 2006, η οποία οδήγησε σε μια θετική αλλαγή από άποψη οικονομικής ανάπτυξης και ιδίως απασχόλησης, με τη δημιουργία 2 εκατ. νέων θέσεων εργασίας. Πρόκειται για μια θετική τάση, η οποία κατέστη εφικτή από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης χάρη σε μια υγιή και συνετή δημοσιονομική πολιτική και στις προσπάθειες που κατέβαλαν για την υλοποίηση των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είναι επίσης αποτέλεσμα της μεγαλύτερης αλληλεξάρτησης που επιβάλλει η ευρωζώνη στα κράτη μέλη.

Μολαταύτα, οφείλουμε να θέσουμε μερικά ερωτήματα, το κυριότερο από τα οποία ετέθη ήδη στην έκθεση του Επιτρόπου Almunia: πώς εκλαμβάνουν οι Ευρωπαίοι αυτήν τη θετική οικονομική συγκυρία; Ποια είναι τα οφέλη για κάθε πολίτη; Δυστυχώς, πέρα από τα επίσημα στοιχεία, τα απτά αποτελέσματα δεν έχουν γίνει ακόμη αντιληπτά από το κοινό. Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα επανειλημμένα αιτήματα για περιορισμό των αμοιβών, υπό ορισμένες συνθήκες που είναι γερά θεμελιωμένες από οικονομικής άποψης, στην πραγματικότητα απέχουν από την καθημερινότητα των πολιτών και είναι συνεπώς προφανές επί του παρόντος ότι ορισμένα κράτη μέλη που βιώνουν έντονες κοινωνικές εντάσεις, μεταξύ των οποίων και η Ιταλία, αντιμετωπίζουν σήμερα αντικειμενικές δυσκολίες στη διάθεση όλων των πρόσθετων εσόδων για τη μείωση του χρέους.

Πιστεύω συνεπώς ότι, σεβόμενοι τις μεσοπρόθεσμες δεσμεύσεις που αναλάβαμε, πρέπει να ανταποκριθούμε σε μία πρόκληση. Πώς θα καταστήσουμε τους συμβατούς αυστηρούς κανόνες της οικονομίας με τα αιτήματα για κοινωνική δικαιοσύνη;

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας τον λόγο σε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να επισημάνω δύο σημεία.

Καταρχάς, πρέπει να διαπιστώσουμε με ικανοποίηση ότι το 2006 ήταν ασυνήθιστα καλή χρονιά για τις χώρες της ευρωζώνης. Το ΑΕγχΠ αυξήθηκε κατά 2,7%, σε σύγκριση με το 1,4% το 2005, η ανεργία μειώθηκε στο 7,6%, που ήταν το χαμηλότερο ποσοστό της τελευταίας δεκαπενταετίας. Αυτά τα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν παρά το ποσοστό πληθωρισμού που παρέμεινε σταθερός στο 2,2% από το 2005, και ένα μειωμένο δημοσιονομικό έλλειμμα. Προβληματίζει, ωστόσο, το γεγονός ότι αυτά τα ποσοστά είναι σταθερά χειρότερα από τα ποσοστά ανάπτυξης, ανεργίας, πληθωρισμού και δημοσιονομικού ελλείμματος σε τρεις χώρες εκτός της ευρωζώνης, δηλαδή, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία και τη Δανία. Επίσης υπολείπονται των ετήσιων ποσοστών που επιτυγχάνονται από την οικονομία των ΗΠΑ.

Δεύτερον, και οι δύο εκθέσεις είναι γεμάτες αριθμούς και έχουμε συγκεντρωθεί σε αυτούς. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν θεωρούν όλοι ότι οι αριθμοί έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Ο νεοεκλεγμένος γάλλος Πρόεδρος είπε σε μια συνέντευξη ότι η οικονομική ανάπτυξη και η πλήρης απασχόληση είναι τόσο σημαντικές που οι αρχηγοί κρατών πρέπει να ασχοληθούν με αυτές άμεσα, και επίσης ότι η υπερβολική δύναμη του ευρώ, που επιτεύχθηκε από τις τελευταίες αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ζημιώνει τους ευρωπαίους εξαγωγείς. Εκτός από αυτή τη διάγνωση, ο γάλλος Πρόεδρος θέλει επίσης να μειώσει τη φορολογία και να αυξήσει το δημόσιο έλλειμμα προκειμένου να αυξηθεί η οικονομική ανάπτυξη και να μειωθεί η ανεργία στο μέλλον.

Σχεδόν τελείωσα. Αλλά δεν έχω ακούσει καμία κριτική, ούτε από τον Πρόεδρο της Ευρωπ…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Lipietz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας στον κ. Juncker ότι δεν πρέπει να θίγεται με τον μικρό αριθμό βουλευτών που βρίσκεται στην αίθουσα. Κι εγώ ο ίδιος θα έμενα ευχαρίστως στο γραφείο μου για να έχω την ευχαρίστηση να τον δω σε κοντινό πλάνο στην οθόνη του τηλεοπτικού δέκτη μου. Οι συνθήκες συζήτησης σε αυτή την αίθουσα είναι μάλλον δύσκολες.

Θα ήθελα, πρώτον και κύριον, να εκφράσω τη συγκίνησή μου που βλέπω σε ποιο βαθμό η έκθεση του κ. Mitchell συγκλίνει με τις συζητήσεις που διεξάγονται επί πολλά χρόνια από ολόκληρη την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Για πρώτη φορά έχουμε μια σχετικά ομόφωνη έκθεση, η οποία θα επιτρέψει να επιτευχθούν συμφωνίες επί σημείων τα οποία συνήθως μας δίχαζαν.

Καταρχάς, υπάρχει η ιδέα ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να εφαρμοστούν και μπορούν να αυξήσουν τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον ρυθμό που είχαμε στη δεκαετία του 1990, και ότι μπορεί ήδη να τον έχουν αυξήσει.

Δεύτερον, υπάρχει αυτό που, εν ολίγοις, είναι η ρητή διαβεβαίωση ότι οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας δεν αφορούν μια άνευ όρων συγκράτηση των μισθών, αλλά μάλλον, όπως είπε ο κ. Juncker, μια συγκράτηση που θα χαρακτηρίζεται από αναλογικότητα προς την αύξηση της παραγωγικότητας και ότι αυτή η ανάπτυξη δημιουργείται μέσω της βελτίωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου, μέσω της κατάρτισης και της έρευνας, και όχι με τη μείωση των κοινωνικών εγγυήσεων.

Τρίτη μεγάλη πρόοδος της έκθεσης του κ. Mitchell: το θέμα της παραγράφου 111 της Συνθήκης αντιμετωπίζεται επιτέλους με τον κατάλληλο τρόπο. Είναι ευθύνη του Συμβουλίου να καθορίζει την πολιτική των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Θα έλεγα στον κ. Juncker ότι θα πρέπει επίσης να ακούσει αυτά που λέγει ο κ. Gallois σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του Airbus. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη χώρα που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις σημερινές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Στην παράγραφο 10 του ψηφίσματος του κ. Mitchell, καλούμε τον κ. Junker να συμφωνήσει με τον κ. Almunia, και αυτό πρέπει να χαιρετιστεί.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Henin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, η Ένωση δεν έχει ανάγκη από διακυβέρνηση, αλλά από πολιτικές δράσεις επί των οικονομιών της για να προωθήσουν μια μορφή οικονομικής ανάπτυξης που θα δημιουργεί σταθερές θέσεις εργασίας και, κυρίως, καλά αμειβόμενες. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι επιζήμια διότι επιλέγει ως μοναδικό στόχο το χαμηλότερο δυνατό ποσοστό πληθωρισμού, ενώ θα έπρεπε να περιλαμβάνει στοιχεία διαρθρωτικής πολιτικής όπως η ανάπτυξη, όπως κάνει η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα.

Η δημιουργία του ευρώ χωρίς να εφαρμόζεται, παράλληλα, ένας ομοσπονδιακός προϋπολογισμός στο επίπεδο των ενεχόμενων κρατών μελών είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση του μέσου της υποτίμησης, χωρίς να προβλέπονται άλλες μέθοδοι προστασίας. Η υποεκτίμηση του δολαρίου είναι, από την άποψη αυτή, ένα όπλο μαζικής καταστροφής των βιομηχανικών ικανοτήτων της Ευρώπης, και οι αυτάρεσκες ομιλίες σας δεν μπορούν να συγκαλύψουν αυτή την πραγματικότητα του εξωφρενικού και αφόρητου κόστους της υπερτίμησης του ευρώ. Αυτό το λάθος, οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι και πολίτες το πληρώνουν πολύ ακριβά.

Η ευρωζώνη δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει με την παρούσα μορφή της· πρέπει, επειγόντως, να προσφύγουμε σε αλλαγή του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στην ίδια την οργάνωση του ευρώ. Πρέπει, επειγόντως να προσφύγουμε σε δασμολογικά προστατευτικά μέτρα. Ήλθε η ώρα της εφαρμογής βιομηχανικών πολιτικών οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι τα ζωτικά συμφέροντα των λαών της Ευρώπης προστατεύονται και ότι δίδεται η δυνατότητα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και προστασίας των κοινών συμφερόντων των ευρωπαίων εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  John Whittaker, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η οικονομική ανάπτυξη είναι υψηλότερη, η ανεργία είναι χαμηλή, τα δημόσια ελλείμματα σημειώνουν μικρή μείωση, αλλά εκφράζονται τώρα ανησυχίες ότι αυτή η ανάπτυξη ίσως απειλείται από την ισχυρή ισοτιμία του ευρώ προς τα ξένα νομίσματα. Ενώ ο κ. Juncker δεν συμμερίζεται αυτές τις ανησυχίες, ο κ. Sarkozy και άλλοι ζητούν ενεργή διαχείριση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η έκθεση του κ. Mitchell εφιστά την προσοχή μας στους κανόνες που δίνουν στα κράτη μέλη την αρμοδιότητα της συναλλαγματικής πολιτικής, και καλεί τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης να συντονίσουν την επιρροή τους στη συναλλαγματική ισοτιμία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η έκθεση λέει εν συνεχεία ότι αυτή η ενέργεια δεν πρέπει να υπονομεύει την ανεξαρτησία της ΕΚΤ να χρησιμοποιεί τα επιτόκιά της προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί. Ο τρόπος να μειωθεί η αξία του ευρώ είναι να μειώσει η ΕΚΤ τα επιτόκια. Αλλά τότε θα πρέπει να εγκαταλείψει τον στόχο της για τον πληθωρισμό. Στη σημερινή εποχή των ελεύθερων ροών κεφαλαίου δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί ταυτόχρονα ο πληθωρισμός και η συναλλαγματική ισοτιμία.

Υπάρχει, ασφαλώς, και άλλος τρόπος, και αυτός είναι η επιβολή συναλλαγματικών ελέγχων. Ίσως αυτό σκέφτονται στην πραγματικότητα. Αυτό δεν θα ερχόταν σε αντίφαση με τις παρατηρήσεις του κ. Σαρκοζί σχετικά με την προάσπιση του γαλλικού προστατευτισμού και επίσης θα ήταν καταστροφικό για τις οικονομίες αγοράς της ευρωζώνης.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (NI). – (SK) Θέλω να επισημάνω ότι οι διακυμάνσεις του ποσοστού πληθωρισμού οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε διαρθρωτικούς παράγοντες, όχι σε εσφαλμένες πολιτικές.

Υπάρχει μια διττή αύξηση των μισθών στα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μερίδιο της εντατικής παραγωγής ενέργειας και πρώτων υλών σε αυτές τις χώρες είναι μεγαλύτερο απ’ ότι στα πιο ανεπτυγμένα κράτη της ευρωζώνης. Ταυτόχρονα, ένα μεγάλο ποσοστό της εντατικής παραγωγής ενέργειας και πρώτων υλών προορίζεται για την ευρωζώνη. Εξαιτίας αυτών των λόγων, τα νέα κράτη μέλη είναι πιο ευάλωτα σε διακυμάνσεις στις τιμές ενέργειας και πρώτων υλών· με αυτό τον τρόπο, χρησιμεύουν ως προστατευτικό μέσο, απορροφώντας τις επιπτώσεις των τιμών στα κράτη της ευρωζώνης. Ωστόσο, οι πληθωριστικές πιέσεις στα νέα κράτη μέλη μπορεί επίσης να οφείλονται στην υψηλή ανάπτυξη, την αυξανόμενη παραγωγικότητα και στην επίτευξη των προτύπων των πιο ανεπτυγμένων χωρών.

Σε τελική ανάλυση, αυτός είναι ένας από τους στόχους της συμμετοχής στην ΕΕ.

Επομένως υποστηρίζω το αίτημα αναθεώρησης των κριτηρίων σύγκλισης, κυρίως σε σχέση με τον πληθωρισμό ούτως ώστε να μην γίνουν μέσα για τη δημιουργία νέων διαιρέσεων στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristóbal Montoro Romero (PPE-DE). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Trichet, κύριε Juncker, καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον κ. Rosati και, ιδιαίτερα, τον κ. Mitchell, για την ποιότητα των εκθέσεών τους.

Πιστεύω ότι, από οικονομική άποψη, αυτές είναι ελπιδοφόρες εποχές για την Ευρώπη. Ο στόχος μας είναι να αυξηθεί η παραγωγή και η οικονομική δραστηριότητα. Αυτό αντανακλάται στις νέες ευκαιρίες απασχόλησης και στον έλεγχο του πληθωρισμού.

Η πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι να εδραιωθεί αυτή η οικονομική ανάπτυξη, ένας στόχος που δεν θα επιτευχθεί αν δεν επιλύσουμε τα θεσμικά μας προβλήματα. Το επίμαχο θέμα στις εκθέσεις είναι αν βρισκόμαστε μπροστά σε μια κυκλική ανάκαμψη ή σε μια πιο ουσιαστική οικονομική κίνηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν χρειάζεται να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι η Ευρώπη έχει δυναμικό ανάπτυξης 2%. Τα κράτη μέλη πρέπει από εδώ και στο εξής να συγχρονίσουν τα ποσοστά ανάπτυξής τους. Εν ολίγοις, πρέπει να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σχετικά με αυτό το θέμα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει επίσης να ακολουθήσει τις συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση του κ. Mitchell, δηλαδή σύνεση όσον αφορά την αύξηση των επιτοκίων, διότι αποφάσεις που πρέπει να εναπόκεινται στις κυβερνήσεις, αποφάσεις σχετικά με μεταρρυθμίσεις και πολύ πιο σημαντικές αποφάσεις για την καταπολέμηση του προστατευτισμού δεν πρέπει να προκαταλαμβάνονται. Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη είναι η ρητορική του προστατευτισμού, η οποία αντιβαίνει στο πνεύμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Συνοψίζοντας, αυτή είναι μια θετική οικονομική συγκυρία, η οποία, μεταξύ άλλων πραγμάτων, πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να διασφαλίσει ότι αυτή η ανάπτυξη θα συνεχιστεί και ότι θα ενθαρρύνει τους ευρωπαίους πολίτες να αναγνωρίσουν το ευρώ ως μία από τις πηγές ευημερίας, ευμάρειας και, κυρίως νέων ευκαιριών απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ieke van den Burg (PSE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να επωφεληθώ του σύντομου χρόνου ομιλίας μου προκειμένου να εκφράσω, εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την πλήρη στήριξή μας για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης –είναι απαραίτητο να το επαναλάβω αυτό αρκετές φορές– και ιδίως για τη μεταρρύθμιση του συμφώνου. Το έχουμε καταστήσει περισσότερο ευφυές προκειμένου να λαμβάνει υπόψη τον οικονομικό κύκλο και τις εξελίξεις. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εφαρμόζεται σωστά και όχι σκοπίμως όπως συμβαίνει τώρα. Ως εκ τούτου, εκτιμώ αυτά που είπαν ο κ. Juncker και ο κ. Almunia, και είναι καλό να το εκφράσουμε επίσης αυτό εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας.

Θέλω να επιστήσω την προσοχή σε δύο συγκεκριμένα θέματα και θα ήθελα να ακούσω τις αντιδράσεις των τριών σας, που χαίρομαι που σας βλέπω μαζί εδώ για αυτή τη συζήτηση. Ένα είναι το θέμα της συγκράτησης των μισθών. Υποστηρίζουμε την αρχή ότι η συγκράτηση των μισθών θα πρέπει να παραμείνει στο πλαίσιο της αύξησης της παραγωγικότητας, και αυτό ισχύει εδώ και πάνω από δέκα χρόνια. Εντούτοις, είναι πλέον καιρός να εξετάσουμε την εξισορρόπηση των καρπών της ανάπτυξης και, όπου διαπιστώσουμε ότι οι μισθοί υστερούν και αντιστοιχούν σε μικρότερο μέρος του ΑΕγχΠ, είναι επίσης καιρός να εξετάσουμε και την εξισορρόπηση αυτής της κατάστασης. Θα ήθελα να ακούσω ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με αυτό. Γνωρίζω ότι ο κ. Juncker και ο κ. Almunia εκφράστηκαν επίσης κατά τον ίδιο τρόπο. Θα ήθελα να καλέσω τον Πρόεδρο της ΕΚΤ ιδιαίτερα να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτό το θέμα.

Το άλλο θέμα που θέλω να θέσω δεν είναι μόνο τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου αλλά επίσης η παράγραφος 19 της έκθεσης Mitchell σχετικά με την αναδιάρθρωση του εταιρικού χρέους. Αποτελεί σημαντικό ζήτημα όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω πώς να το αξιολογήσω αυτό και πώς να αντιμετωπίσω αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE). – (SV) Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας και τους δυο εισηγητές για το εποικοδομητικό έργο τους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιτελεί καλό έργο εκπληρώνοντας τα καθήκοντά της. Ακόμη και αν η συζήτηση γίνεται σε έντονο ύφος μερικές φορές, ο κ. Trichet επιτυγχάνει πάντα να ηρεμεί τους ανθρώπους με μια ευγλωττία αντάξια ενός διπλωμάτη. Η ΕΚΤ έχει γίνει σημαντικά πιο ανοιχτή και πιο διαφανής απ’ ότι ήταν, αλλά τα αιτήματα του Κοινοβουλίου για την έκδοση των πρακτικών παραμένουν. Αυτό το σύστημα λειτουργεί καλά για άλλες κεντρικές τράπεζες και θα ενίσχυε την ΕΚΤ και θα μεγάλωνε τη φήμη της. Επίσης εκφράζουμε για άλλη μια φορά την επιθυμία μας για μια πιο ανοιχτή διαδικασία εκλογής για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία της ΕΚΤ και να στηρίξουμε τον στόχο της σταθερότητας των τιμών. Η Ομάδα Συμμαχία των Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη προσφέρει στην ΕΚΤ, στον Jean-Claude Trichet και στον Jean-Claude Juncker την αμέριστη υποστήριξή της σε σχέση με αυτό το κρίσιμο θέμα. Γνωρίζουμε ότι μια αποφασιστική πολιτική σταθερότητας είναι βασική προϋπόθεση για μια αναπτυσσόμενη Ευρώπη.

Δυστυχώς, υπάρχουν αρκετοί από εμάς που ανησυχούν ότι οι υψηλοί τόνοι των γαλλικών προεδρικών εκλογών θα συνεχιστούν. Η συνεδρίαση της Δευτέρας στις Βρυξέλλες δεν μειώνει στο ελάχιστο αυτή την ανησυχία. Αυτή η ανησυχία υπάρχει επίσης στην επιτροπή, μολονότι ο κ. Juncker προσπαθεί να μας καθησυχάσει, και μπορεί να διαπιστωθεί στην ευρεία συζήτηση σε αυτό το Κοινοβούλιο σήμερα. Υπάρχουν διατυπώσεις στην έκθεση που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως πρόσχημα για την αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας της ΕΚΤ και το ενδεχόμενο να της επιτραπεί να έχει μεγαλύτερη πολιτική ανάμειξη. Αυτές είναι εξελίξεις που απορρίπτουμε. Επισημαίνω τη διατύπωση της παραγράφου 10 η οποία, με τη σειρά της, αναφέρεται συγκεκριμένα, όπως και ο κ. Hamon, στο άρθρο 111 της Συνθήκης. Θα ήταν εξαιρετικά ατυχές αν μπορούσε να θεωρηθεί ότι η έκθεσή μας αμφισβητεί την ΕΚΤ από οποιαδήποτε άποψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc (UEN). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, τα καλά μακροοικονομικά αποτελέσματα στις χώρες της ευρωζώνης επιβεβαιώνουν τον τεράστιο αντίκτυπο που έχει η οικονομική και νομισματική ένωση στα αποτελέσματα αυτά, που ήταν στην πραγματικότητα ο στόχος της εισαγωγής ενός κοινού νομίσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υψηλότερα επίπεδα ολοκλήρωσης σε διάφορους τομείς καθιστούν δυνατή την αύξηση της ανάπτυξης και της προόδου. Ωστόσο, τα προβλήματα με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, την ψηφοφορία, και τη δύναμη ορισμένων κρατών μελών, εμποδίζουν αυτή τη στιγμή την περαιτέρω ολοκλήρωση.

Η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων που προέβλεψε ο Πρόεδρος Πρόντι έχει γίνει δυστυχώς πραγματικότητα. Είναι επίσης εμφανής στην εισαγωγή του ευρώ στα κράτη μέλη. Η εισαγωγή του ευρώ σε ένα, ή ακόμη και σε δύο κράτη σε μια τριετή περίοδο δεν μπορεί να θεωρείται τρανταχτή επιτυχία. Πρέπει να ενισχύσουμε και να επιταχύνουμε αυτές τις δραστηριότητες, καθώς θα επιτρέψουν γρηγορότερη ανάπτυξη και περαιτέρω ολοκλήρωση. Ας αδράξουμε αυτή την ευκαιρία.

Τέλος, επιτρέψτε μου να απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους δύο εισηγητές.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM). – (SV) Δεν έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τότε που η Σουηδία διεξήγαγε ένα δημοψήφισμα σχετικά με το ευρώ και, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, απέρριψε την εισαγωγή του ευρώ ως νόμισμά της. Υπήρχαν, και υπάρχουν, πολλά επιχειρήματα κατά της ένταξης στην ευρωζώνη. Αφενός, είναι ένα πολύ ασταθές πολιτικό σχέδιο· αφετέρου, είναι εξαιρετικά προβληματικό για μια χώρα να μην μπορεί να ελέγχει τα επιτόκιά της προκειμένου να ανταποκρίνεται στους εμπορικούς κύκλους. Αυτοί οι φόβοι αποδείχτηκαν ότι είναι δικαιολογημένοι, και τώρα βλέπουμε πώς όλα αυτά επηρεάζουν χώρες που έχουν ανταλλάξει τα νομίσματά τους με το ευρώ.

Έχει χάσει η Σουηδία κρατώντας την κορόνα; Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το εμπόριο έχει επηρεαστεί, αλλά σε ένα αμελητέο βαθμό. Αυτό που έχει κερδίσει η Σουηδία αποφασίζοντας να μην εισαγάγει το ευρώ είναι πολύ πιο ανεκτίμητο. Είμαστε σε πολύ διαφορετική θέση έχοντας τη δυνατότητα να ελέγχουμε την ανάπτυξή μας διότι τα επιτόκια μπορούν να προσαρμόζονται στις επικρατούσες συνθήκες στη Σουηδία χωρίς να χρειάζεται να λαμβάνει η Τράπεζα της Σουηδίας υπόψη τις εμπορικές προβλέψεις σε άλλες χώρες. Επομένως πιστεύω ότι, αντίθετα με τα όσα είπε ο Επίτροπος Almunia σε αυτό το Κοινοβούλιο, το σουηδικό «όχι» πρέπει να γίνει σεβαστό και πρέπει να δοθεί και στη Σουηδία μια επίσημη εξαίρεση από την υποχρέωση της ένταξης στην ευρωζώνη, όπως έχει δοθεί στη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν εξαιρετικά αντιδημοκρατικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Zsolt László Becsey (PPE-DE). – (HU) Χαίρομαι που αυτή η συζήτηση διεξάγεται τώρα, ούτως ώστε σε σχέση με ορισμένα κοινά στοιχεία μεταξύ των δύο θεμάτων, να επιστήσω την προσοχή σε ορισμένες συνέπειες της διεύρυνσης. Καταρχάς, χαίρομαι που όχι μόνο οι εκπρόσωποι των υποψήφιων χωρών για την ευρωζώνη και ο εισηγητής, αλλά επίσης ο γερμανός συνάδελφός μου, κ. Schwab, διαπίστωσαν το πρόβλημα ότι η αντίληψη της χώρας αναφοράς σε σχέση με το κριτήριο του πληθωρισμού για ένταξη στην ευρωζώνη –δηλαδή, όλα τα κράτη μέλη– είναι διαφορετική από εκείνη που χρησιμοποιούμε θεσπίζοντας τον στόχο της ΕΚΤ, η οποία ισχύει ανεπιφύλακτα στα 13 κράτη μέλη.

Παρά την επιστολή που μας απέστειλε χθες ο κ. Almunia σε απάντηση, το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να επιμένει ότι η αναθεώρηση της Συνθήκης πρέπει να περιέχει μια διόρθωση που απορρέει λογικά από τη δημιουργία της ευρωζώνης. Εξάλλου, δεν είναι διπλά μέτρα και σταθμά να μην υπάρχουν μέτρα κατά του υπερβολικού πληθωρισμού για τα κράτη μέλη της ευρωζώνης αλλά να θεσπίζονται πιο αυστηρές αντιπληθωριστικές απαιτήσεις για τα κράτη που θέλουν να ενταχθούν στην ευρωζώνη;

Θέλω να επισημάνω ότι, ενώ η ισοτιμία αναφοράς για το ευρώ βασίζεται σε 27 κράτη μέλη, στο συμβούλιο διευθυντών της ΕΚΤ ο ίδιος ορισμός ισχύει μόνο για 13 κράτη, καθώς δεν γνωρίζω να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο σε αυτό το όργανο πολίτες κρατών εκτός της ευρωζώνης. Επομένως, βλέπω ένα διπλό νόημα στην έκφραση της Συνθήκης «κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ακούμε πολλά λόγια για αλληλεγγύη, αλλά αυτή δεν είναι εμφανής αναφορικά με τη χρήση των χαρτονομισμάτων του ευρώ. Στην πραγματικότητα, η μικρότερη ονομαστική αξία, το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ, θα αξίζει πολλές φορές την αξία των μικρότερων χαρτονομισμάτων των εθνικών νομισμάτων των νέων κρατών μελών, αναγκάζοντας τους κατοίκους τους να τριγυρνάνε με τσάντες γεμάτες κέρματα στους δρόμους. Ταυτόχρονα, έχουμε το μεγαλύτερο χαρτονόμισμα, το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ, το οποίο θα ισούται συχνά με τη σύνταξη μισού χρόνου σε αυτές τις χώρες. Αλλά κι εγώ προσωπικά δεν έχω μπορέσει να χρησιμοποιήσω αυτό το χαρτονόμισμα εδώ και εβδομάδες, ακόμη και εδώ στο Στρασβούργο ή στις Βρυξέλλες, για να πληρώσω οτιδήποτε. Αν θα μπορούσε κανείς να μου το χαλάσει, θα του ήμουν υπόχρεος. Τι θα μπορούσε να κάνει λοιπόν κανείς με αυτό στη Ρίγα;

Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι ο κ. Rosati έκανε ένα πολύ εύστοχο σχόλιο για την επέκταση των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών στην εσωτερική αγορά. Αλλά έχω μια ερώτηση σχετικά με αυτό το θέμα επίσης: πώς είναι δυνατό εκείνοι που συμμετέχουν στην νομισματική ολοκλήρωση σήμερα να μπορούν να εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία εργατικού δυναμικού, από φόβο για το σλοβακικό εργατικό ντάμπινγκ; Πώς είναι δυνατό οι κανονισμοί της ΕΕ να εξαιρούν έμμεσα την δραστηριότητα υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού από την παροχή υπηρεσιών;

Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε,