Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2015(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0217/2007

Pateikti tekstai :

A6-0217/2007

Debatai :

PV 12/07/2007 - 3
CRE 12/07/2007 - 3

Balsavimas :

PV 12/07/2007 - 6.15
CRE 12/07/2007 - 6.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0355

Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2007 m. liepos 12 d. - Strasbūras Atnaujinta informacija

3. Derybų mandatas sudaryti naują išsamesnį Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Ukrainos susitarimą (diskusijos)
Protokolas
MPphoto
 
 

  El Presidente. El primer punto que figura en el orden del día de hoy es el debate sobre el informe de Michał Tomasz Kamiński, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, con una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre el mandato de negociación para un nuevo acuerdo reforzado entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra (2007/2015(INI)) (A6-0217/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (UEN), sprawozdawca. – Panie Przewodniczący! Sprawozdanie, które dzisiaj rozpatrujemy i nad którym dzisiaj będziemy głosować, odnosi się do umowy o rozszerzonej współpracy pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Nie chcę powtarzać treści tego sprawozdania, w moim wystąpieniu chciałbym skoncentrować się na szerszym kontekście, w którym należy rozpatrywać to sprawozdanie.

Po pierwsze, w sprawozdaniu dajemy wyraz realnej ocenie sytuacji na Ukrainie, a więc z jednej strony wysoko oceniamy to, co trzeba wysoko ocenić, a mianowicie ogromny wysiłek społeczeństwa ukraińskiego i władz Ukrainy na drodze do pełnej demokratyzacji, gospodarki rynkowej, przestrzegania praw człowieka. Trzeba powiedzieć, że w ciągu kilkunastu lat niepodległości Ukraina zrobiła ogromne postępy w dziele budowania nowoczesnego europejskiego społeczeństwa.

Dziś Ukraina jest krajem tolerancyjnym, krajem wolnym, krajem demokratycznym, wreszcie krajem, w którym większość społeczeństwa opowiada się za integracją z Unią Europejską, co wykazują wszystkie sondaże. Warto też podkreślić - czego nie ukrywamy w sprawozdaniu - że na Ukrainie występują też pewne problemy. Wzywamy rząd ukraiński do zajęcia się nimi. Są to problemy związane między innymi ze swobodnym, dobrym funkcjonowaniem przedsiębiorstw zagranicznych na Ukrainie, w tym także przedsiębiorstw z Unii Europejskiej. Zdarzają się przypadki działalności przestępczej. Rząd ukraiński deklaruje, że będzie starał się z nią walczyć, co też należy przyjąć z zadowoleniem.

Chciałbym również podkreślić, że przy pracy nad sprawozdaniem spotkałem się z bardzo solidarną postawą posłów ze wszystkich grup, którzy interesują się problematyką ukraińską. Chciałem podziękować między innymi panu posłowi Siwcowi z grupy socjalistycznej, którego widzę na sali i który jako wiceprzewodniczący Parlamentu odpowiadający za relację z Ukrainą bardzo mi pomógł.

Od początku chciałem, aby sprawozdanie to było dokumentem, który łączy tę izbę, a nie dzieli, żeby było dokumentem, w którym staramy się znaleźć konsensus. Wydaje się, że warto, aby dzisiaj z Parlamentu Europejskiego, który jest instytucją obserwowaną na Ukrainie, wypłynął sygnał pokazujący społeczeństwu ukraińskiemu, że Unia Europejska nie chce zamykać drzwi przed Ukraińcami, choć zarazem realistycznie ocenia członkostwo Ukrainy, które nie jest perspektywą bliską.

Ten wielki naród jest narodem europejskim i każdy, kto był na Ukrainie, łatwo może się przekonać, jak istotną część dziedzictwa kulturowego Europy zawiera w sobie Ukraina. Wystarczy spojrzeć na Kijów jako kolebkę bardzo ważnego odłamu chrześcijaństwa we wschodniej Europie, aby zdać sobie sprawę, iż Ukraińcy i państwo ukraińskie w pełni zasługują na to, by mówić o nich, jako o narodzie europejskim i abyśmy my jako Parlament Europejski, jako Unia odnosili się do tego kraju z sympatią i szacunkiem.

Mam nadzieję, że - tak jak podkreśliłem - sprawozdanie to będzie potraktowane w tej izbie jako dokument kompromisowy, że będzie potraktowane jako dokument dobrej woli naszej instytucji - Parlamentu Europejskiego wobec społeczeństwa Ukrainy.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Potočnik, Member of the Commission. Mr President, Members of the European Parliament, on behalf of my colleague, Commissioner Ferrero-Waldner, who I am replacing today, I welcome this opportunity to discuss relations between the European Union and the Ukraine based on the very good report by Mr Kamiński.

This report is a balanced political document which contains clear messages. As you know, the situation in Ukraine remains difficult. It is crucial that the agreement of 27 May between President Yushchenko and Prime Minister Yanukovych to hold early elections on 30 September is fulfilled. The main players have to stabilise the country’s political situation, and they must establish a viable constitutional system. Only in this way can they create the conditions for the country to move forward with political and economic reforms, based on respect for the principles of democracy, the rule of law, human rights and the market economy.

In relation to the elections, it is paramount to ensure they are conducted in a democratic manner in accordance with international standards. We have been in regular contact with the various political sides in Ukraine to pass on these messages. We regularly continue to do so. For instance, my colleague Commissioner Ferrero-Waldner met Prime Minister Yanukovych at the Cooperation Council on 18 June, and she will meet Foreign Minister Yatsenyuk next week. The EU-Ukraine Summit on 14 September in Kiev, just two weeks before the elections, will be a key event to reaffirm these messages at the highest level.

We strongly welcome the fact that the report by Mr Kamiński emphasises these crucial messages. This document, along with the recent visit of a European Parliament delegation to Ukraine, led by Mr Severin, the chairman of the Parliament’s delegation for relations with Ukraine, is a valuable contribution towards ensuring stabilisation of the situation in Ukraine and emphasising the importance of constitutional reform. Close coordination between the European Parliament and the Commission on these steps is particularly welcome.

As regards the new enhanced agreement, the political crisis has not had a detrimental effect on the negotiations for the time being. Both political sides in Ukraine attach high importance to the negotiations, four rounds of which have already taken place. The last round took place only last week, on 2 to 4 July in Kiev, and good progress has been achieved on political, justice-related, freedom and security-related and other sectoral aspects of the agreement.

The Ukrainian side, for whom the European perspective is a key concern, is emphasising its objective of ‘political association and economic integration’ in these negotiations. The Summit on 14 September will be an important occasion to assess the overall status of negotiations and provide political momentum for further progress. As it is pointed out in Mr Kamiński’s report, negotiations on a deep and comprehensive free trade area, which will be a core element of the new enhanced agreement, will start as soon as Ukraine’s WTO accession process is finalised. There are still some outstanding issues to discuss, not only with the European Union, but also with other parties, but with some goodwill on the Ukrainian side, their efforts should come to fruition during the course of this year.

In conclusion, we very much welcome this report and the key messages it sends to the Ukrainian side. On the main issue you raise, i.e. the EU response to Ukraine’s European aspirations, our position is clear: our aim in the negotiations is to bring Ukraine as close as possible to the European Union in as many areas as possible, while not prejudging any possible future developments in EU-Ukraine relations.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock, on behalf of the PPE-DE Group. – Mr President, on behalf of the PPE-DE Group I warmly welcome the Kamiński report. Ukraine, as well as being the EU’s immediate strategic neighbour, is our vital trading partner in energy matters. Right now, it is in the middle of a constitutional crisis in terms of divisions of power between the President and Parliament, and between the Ukrainian-speaking western and central regions, mainly supporting President Yushchenko and Yulia Tymoshenko, and the south and east, which are Russian speaking and mainly support Prime Minister Yanukovych.

Resolving this will be a test of the maturity of Ukrainian democracy and a challenge to the enduring legacy of the Orange Revolution and the rule of law, but so far, to Ukraine’s great credit, no violence has erupted. Sadly, the Constitutional Court has failed, as a result of undue politicisation, to resolve the dispute over the presidential powers to dissolve the Rada. The current cross-party agreement for fresh elections to the Rada due for 30 September may clear the air, or at least confirm that all major players are essentially for the continuing unity of the nation and in favour of imminent WTO membership, as well as a much deeper economic relationship with the European Union.

The Kamiński report supports these objectives and goes further by keeping the possibility of EU membership open for the longer term. For now, the EU is rightly building on the 2005 ENP action plan and following on from the recent visa facilitation and readmission agreement aiming to develop with Ukraine a deep free-trade agreement, possibly in the form of an association agreement to replace the outdated PCA post-Soviet model.

I now call on the EU to boost ENPI financial assistance to Ukraine, and on Ukraine to redouble its efforts to combat corruption in public life, to strengthen judicial independence, whilst demonstrating at the same time its firm commitment to getting closer to the European Union by working towards approximating its laws with the European Union’s acquis communautaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec, w imieniu grupy PSE. – Panie Przewodniczący! Sprawozdanie, które wszyscy chwalą pojawiło się jako wynik refleksji, o tym, czym jest Ukraina, czym jest Ukraina dla Europy. Refleksja ta pojawiła się w Parlamencie Europejskim prawie trzy lata temu, gdy jeszcze nie mówiono o pomarańczowej rewolucji.

Dochodzimy do sytuacji, w której chcemy na kartkach papieru zapisać plan, chcemy go nazwać traktatem, być może stowarzyszeniowym, który będzie przybliżał Ukrainę do Unii Europejskiej. Jak powiedział pan komisarz, tak blisko, jak jest to możliwe. „Tak blisko jak jest to możliwe” - to może być nawet zerowa odległość, czyli kiedyś członkostwo w Unii Europejskiej i nie bójmy się o tym mówić. Nie bójmy się mówić, że istnieje taka perspektywa. Mówmy o tym również Ukraińcom i to sprawozdanie, jako pierwszy oficjalny dokument Unii Europejskiej zawiera takie sformułowanie.

Aby było to możliwe Ukrainę czeka gigantyczna praca i poczucie odpowiedzialności i obowiązku wobec własnych obywateli. Reformy będą trudne i bolesne. Chcemy w tych reformach pomagać, a Unia Europejska i członkostwo w niej oraz aspiracje europejskie powinny być przedmiotem zgody, a nie sporu.

Partie ukraińskie, które będą startować w wyborach muszą jasno powiedzieć społeczeństwu ukraińskiemu, że są za członkostwem, że nie będą się w tej sprawie kłócić tylko pracować.

Wypowiadam te słowa z pewną wygodą, z pewnym komfortem, bo Unia Europejska poprzez zgodę na ostatnim szczycie jasno pokazała, że jest otwarta na dalszy proces rozszerzenia. Unia Europejska pokazała, że w sposób rozsądny i wyważony, z pożytkiem dla państw członkowskich i krajów kandydackich oraz krajów, które w przyszłości będą chciały kandydować, taką procedurę chce stosować.

Zachęcam do tego, aby przyjąć to sprawozdanie bez dodatkowych poprawek. Zachęcam, aby było ważnym sygnałem dla Ukrainy, dla społeczeństw Unii Europejskiej, abyśmy patrzyli na przyszłość Ukrainy nie w kategoriach zagrożeń czy strachu, ale wielkich szans i wyzwań, które stoją przed Europejczykami i przed Ukraińcami.

 
  
MPphoto
 
 

  István Szent-Iványi, az ALDE képviselőcsoport nevében. – 2004 végén mindannyian nagy örömmel és reménykedéssel fogadtuk a hírt, hogy Ukrajna az európai értékek, a demokrácia mellett tette le a voksát. Azóta tapasztaljuk, hogy a jogállam, a demokrácia és a szabad piacgazdaság megszilárdítása nem könnyű folyamat, és Ukrajnának nagyon kell vigyázni az elért eredmények megőrzésére, mert ezek még törékenyek.

Éppen ezért nagyon helyeseljük, amint Kamiński úr jelentése is kifejezésre juttatja, hogy az Európai Unió nem fordít hátat ebben a nehéz időszakban Ukrajnának, hanem megerősített együttműködést kínál. A magunk részéről alapvetően érdekeltek vagyunk abban, hogy Ukrajna egy európai orientációjú, független ország legyen. Érdekeltek vagyunk abban, hogy egy szilárd, jogállamiságon alapuló demokrácia legyen, és érdekeltek vagyunk abban, hogy működő piacgazdasággal rendelkezzen. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani a szerződéssel.

Ukrajnának látnia kell, hogy neki is vannak teendői és kötelességei, és csak akkor van értelme ennek a megállapodásnak, ha Ukrajna képes úrrá lenni a nehézségeken és képes szembenézni a problémákkal. Úgy véljük, hogy az Európai Unió és Ukrajna kapcsolatainak nem partnerségi megállapodás formáját kellene öltenie, hanem sokkal inkább egy társulási megállapodási formát. Reméljük a későbbiekben fel fogja váltani a társulási megállapodás ezt a partnerségit.

Később fontos lenne a szabadkereskedelmi övezet kiépítése Ukrajna és Európa között, hiszen egyre nagyobbak és szorosabbak a gazdasági kapcsolatok. Fontosnak tekintjük a szomszédságpolitikai eszköz felülvizsgálata során az Ukrajnának biztosított támogatások növelését. Tehát a felülvizsgálati időszakot követően, de már most is lényegesnek tekintjük, hogy a támogatásoknak nagyobb része menjen a civil társadalom kiépítésére, illetőleg a független média megerősítésére, hiszen erre múlhatatlanul szükség van Ukrajnában.

A piacgazdaság területén is vannak teendői Ukrajnának. Át kell alakítani az állami támogatások áttekinthetetlen rendszerét, nagyobb védelemben kell részesíteni a szellemi tulajdont és a külföldi befektetéseket, hiszen ezen a téren nagyon sok probléma van.

Örömmel üdvözöljük a vízumkönnyítési megállapodást, amelyet aláírtunk, de ezt csak az első lépésnek tekintjük. Úgy gondoljuk, hogy ez valóban közelebb hozhatja Ukrajnát és Európát egymáshoz. Ebben a szellemben támogatjuk Kamiński úrnak a széles körű konszenzuson alapuló jelentését.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! W imieniu grupy Unia na rzecz Europy Narodów chciałbym bardzo serdecznie podziękować autorowi omawianego sprawozdania, naszemu znakomitemu koledze posłowi Michałowi Kamińskiemu za przygotowanie tego niezwykle ważnego dokumentu.

Dzisiejsze sprawozdanie jest bardzo istotne, ponieważ wzywa Radę Unii Europejskiej do przedstawienia Ukrainie jasnej perspektywy europejskiej, tak, aby nowe rozszerzone porozumienie dawało stosowne ramy integracji Ukrainy z Unią i otworzyło w przyszłości drogę do pełnego członkostwa tego kraju w Unii Europejskiej.

Jak już zauważył poseł Marek Siwiec z grupy socjalistycznej, jest to w zasadzie pierwszy oficjalny dokument Unii Europejskiej, który mówi o takim pełnym członkostwie.

Sprawozdanie to rozpatrujemy również w bardzo ważnym dla Ukrainy momencie. Za nieco ponad dwa miesiące odbędą się tam wybory parlamentarne. Musimy sobie szczerze powiedzieć, że brak jasnego sygnału wysłanego stąd w stronę Kijowa zostałby wykorzystany przez przeciwników reform i pro-zachodniego kierunku Ukrainy.

Sprawozdanie Michała Kamińskiego jest właśnie takim sygnałem, kolejnym pro-ukraińskim głosem w Parlamencie Europejskim. Jestem przekonany, że przyjęcie dzisiejszego sprawozdania będzie dalszym umocnieniem relacji Unii Europejskiej z Ukrainą.

Słyszymy czasem głosy sceptyków na Ukrainie, którzy twierdzą, że ich kraj nie ma wyboru i musi iść tylko na wschód, bo na zachodzie go nie chcą. Mam nadzieję, że wynik dzisiejszego głosowania udowodni, że ci politycy się mylą. Ukraina musi być potraktowana priorytetowo chociażby ze względu na kluczową rolę, jaką odgrywa w zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa energetycznego dla Unii Europejskiej. Szczególnie teraz, kiedy potrzebne jest wsparcie decyzji dotyczącej zmiany kierunku rurociągu Odessa - Brody i działań na rzecz przedłużenia go na terytorium Unii Europejskiej.

Chciałbym przypomnieć, że znaczącym przykładem zaufania pokładanego w Ukrainie, jako wartościowym członku europejskiej wspólnoty demokratycznej, jest decyzja UEFA o powierzeniu Polsce i Ukrainie wspólnej organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.

Na koniec pragnę podkreślić, że przynależność Ukrainy do Europy określona jest historycznymi związkami ze swoimi sąsiadami. Od czasu odzyskania niezależności Ukraina dokonała wyboru demokratycznego kierunku rozwoju państwa, który charakteryzuje wszystkie kraje europejskie. Mam nadzieję, że dzisiaj Parlament Europejski potwierdzi, że ten wybór był słuszny.

 
  
MPphoto
 
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Ich möchte mich bei dem Berichterstatter für seinen Bericht bedanken. Meiner heutigen Rede, die gegenüber dem politischen System der Ukraine sehr kritisch sein wird, möchte ich eines vorausschicken: Ein Blick auf die Landkarte oder in die Geschichtsbücher macht klar, dass die Ukraine ein europäisches Land ist und dass die Frage der Mitgliedschaft in der Europäischen Union eigentlich nur daran gebunden werden kann, wie die demokratischen Reformen in der Ukraine voranschreiten. Dass die Ukraine ein Teil Europas ist, sollte für jeden von uns selbstverständlich sein.

Das politische System bzw. die politischen Eliten in der Ukraine – das muss ich nach vielen Besuchen auch nach der Orangen Revolution sagen – befinden sich in einem ausgesprochen bedauerlichen Zustand. Die Parteienblöcke sind inzwischen – ohne Ausnahme – völlig diskreditiert. Der Ruf der Kerninstitutionen, der Ruf des Amtes des Präsidenten und der Ruf des Parlaments haben schwer darunter gelitten, dass in den letzten zwei Jahren die Interessen der Bürger in diesen Institutionen eigentlich keine Rolle mehr gespielt haben, sondern dass allein die Interessen der Eliten, die diese Institutionen inzwischen besetzen, im Mittelpunkt gestanden haben. In der Ukraine ist ein Machtvakuum entstanden.

Man berichtet zum Beispiel von einer zweiten Bereicherungswelle, die im Schatten der Auseinandersetzung im Parlament stattfindet. Das muss sich unbedingt ändern. Nach den Wahlen müssen wir darauf hinwirken, dass zwischen den Blöcken endlich der Weg zu echten demokratischen Kompromissen beschritten wird, denn es wird wieder eine Pattsituation geben. Dem Versuch, in der Ukraine eine Art Tyrannei der Mehrheit einzuführen, muss entgegengewirkt werden.

Demgegenüber gibt es aber auch Hoffnungszeichen. Ich finde es sehr gut, dass die Bürger der Ukraine diesem ganzen Konflikt gelassen gegenüberstehen und dass sie nicht mehr Gefahr laufen, in gewaltsame Auseinandersetzungen getrieben zu werden. Ich wünsche mir, dass das so bleibt, und ich glaube, dass sich die Lage stabilisiert, wenn wir die Perspektive der Mitgliedschaft gegenüber den Ukrainern weiter aufrichtig vertreten. In diesem Sinne finde ich die Signale für ein Assoziierungsabkommen und diesen Bericht sehr gut!

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka, za skupinu GUE/NGL. – I já bych se chtěl připojit k poděkování zpravodaji za velký kus práce, který odvedl. V naší debatě zatím zaznívá shoda na tom, že chceme, aby Ukrajina jako jeden z našich sousedů byl stát stabilní, demokratický a rozvíjející se. Myslím si, že zpráva trošku zapomíná na minimálně tři body, které bych rád zdůraznil. Tím prvním bodem je, že bychom měli usilovat o to, aby se stabilizovala sociálně-ekonomická a zejména zdravotní situace na Ukrajině. Nevím, jestli jsme si dostatečně vědomi závažnosti toho faktu, že i díky slabé ekonomice dochází na Ukrajině k rozvoji velice nebezpečných zejména infekčních onemocnění, která jsou svým způsobem i hrozbou pro další země zejména země Evropské unie, a to díky silné migraci. Posilování naší pomoci Ukrajině ve zdravotní oblasti považuji za velmi důležité v dalším období.

Druhá poznámka se týká sousedů Ukrajiny, jde o Moldovu a Bělorusko. Evropská unie věnovala velkou politickou práci, ale i finanční prostředky při pomoci řešení situace v Podněstří. Myslím, že bychom měli být více pozorní k tomu, jak jsou tyto prostředky a lidské zdroje z ukrajinské strany používány právě pro pozitivní řešení situace v Podněstří, zejména co se týká kontroly nelegálního obchodu a dalších negativních věcí, které se na této hranici dějí a kde Ukrajina může výrazným způsobem pozitivně zasáhnout.

Co se týká Běloruska, mám na mysli zejména to, abychom akcentovali, aby Ukrajina více spolupracovala co se týká řešení dopadů černobylské havárie, ale aby také s Běloruskem spolupracovala, více při řešení migračních otázek, protože se ukazuje, že právě přes Ukrajinu směřují hlavní proudy nelegální migrace směrem do Evropské unie. Myslím, že naším společným přáním je, aby nastupující volby na Ukrajině byly bez negativních vnějších vměšování, aby byly opravdu demokratické a ukázaly Ukrajinu jako stabilního, dobrého partnera pro Evropskou unii.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie. – Voorzitter, van het overigens afwezige Portugese voorzitterschap verlang ik vooral één ding: helderheid over de grenzen van de Europese Unie. Naar mijn mening valt de Oekraïne daar duidelijk binnen. Zo'n open, Brusselse boodschap aan het adres van Kiev vergt vanzelfsprekend helpende Europese handen. Kortom, Europees engagement. Welnu, dat is in Kiev duidelijk aanwezig. Dat leerde mij een delegatiebezoek van eind mei. Een informatieve en inspirerende Europees-Oekraïense handreiking. Mijn compliment daarvoor ook aan het adres van de Commissie. De Europese weg voor de Oekraïne wordt evenzeer gewezen door het solide verslag van collega Kamiński. Dat zal ik dan ook graag steunen, want het benoemt eerlijk de Europese hervormingseisen aan de Oekraïense staats- en bestuursinstellingen.

Het is, Voorzitter, een immense verantwoordelijkheid van de huidige Oekraïense politieke elite zichzelf te bevrijden van de kwade egoïstische reuk, zowel in materiële als immateriële zin. Die zelfreiniging zal de nationale zaak de onmisbare publieke steun verlenen richting Europese Unie. Aan dit wenkende Europese perspectief voor de Oekraïne, dienen de Europese instellingen juist tijdens deze spannende polariserende verkiezingstijd een concrete bijdrage te leveren. Het verslag- Kamiński geeft het goede voorbeeld. Klip en klaar wijst het de Oekraïne de weg naar Europa. Zeker, een lange weg. Laten we die gezamenlijk goed begaanbaar maken en ook gaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI). – Dámy a pánové, plně podporuji zprávu kolegy Kamińskeho, vystihuje situaci tak, jak jsme ji jako členové Výboru pro parlamentní spolupráci s Ukrajinou při osobních jednáních s parlamentem, vládou i prezidentem Juščenkem nedávno zaznamenali. Vystihuje i dosavadní neurčitý postoj Unie vůči této zemi. Po podpoře oranžové revoluce v prosinci 2005 a přijetí prezidenta Juščenka v tomto Parlamentu bychom měli jít dál. Měli bychom jasně říci, že Ukrajinu nejen podporujeme, ale že o ni stojíme. Navzdory všem problémům, se kterými se náš východní soused potýká, jsem přesvědčena, že by se Ukrajina měla stát v dohledné době členem Evropské unie. Má nejen silné historické, kulturní a ekonomické vazby s členskými státy, ale také hraje klíčovou roli při zajištění energetické bezpečnosti tohoto prostoru.

Stejně jako předkladatel podporuji takovou dohodu Evropské unie s Ukrajinou, která stanoví konkrétní podmínky a časový harmonogram rozvíjení vztahů a reforem vyúsťující v integraci Ukrajiny do Unie. Rovněž se přikláním k tomu, abychom zvýšili finanční pomoc Ukrajině a nadále apelovali na důrazné provádění reforem, boj proti korupci a vytváření stabilního, spolehlivého a předvídatelného investičního prostředí. Doufám, že při tomto procesu sehrají zejména roli nové členské země, které mají s Ukrajinou společnou nejen jazykovou a geografickou blízkost, ale i totalitní minulost a reformní přítomnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Man braucht nur auf die Landkarte zu schauen, um zu erkennen, dass die Ukraine eines der strategisch bedeutendsten Länder für uns ist. Deswegen müssen wir großes Interesse daran haben, dass die Ukraine eine demokratische und rechtsstaatliche Entwicklung nimmt und wirtschaftlichen Erfolg hat, weil das die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass das Land die richtige Orientierung hat.

Gleichzeitig muss auch gesagt werden, dass die Ukraine als selbständige Nation frei entscheiden kann, in welche Richtung sie geht, und dass niemand — auch nicht ein großer Nachbar — das Recht hat, hier Einfluss auszuüben. Die Zeit der Hemisphären ist vorbei, jedes europäische Land kann freie Entscheidungen treffen. Deswegen ist es wichtig, dass der Ukraine dieses verstärkte Partnerschafts- und Kooperationsabkommen angeboten wird, das für die Möglichkeit einer freien Entscheidung der Ukraine von großer Bedeutung ist.

Ich sehe dieses Abkommen im Zusammenhang mit dem WTO-Beitritt, einer zukünftigen Freihandelszone, der Weiterentwicklung der europäischen Nachbarschaftspolitik und der Möglichkeit eines europäischen Wirtschaftsraumes plus — oder wie auch immer wir das im Europäischen Parlament bezeichnet haben. Es geht darum, den Weg einer freien, europaorientierten Ukraine — als Teil der euro-atlantischen Gemeinschaft — zu stärken.

Wie weit dieser Weg führen wird, wird von der Entwicklung der Europäischen Union und von der Entwicklung der Ukraine abhängen. Wir haben alle unsere Hausarbeiten zu machen. Aber wir sollten jetzt keine falschen Versprechungen machen, von denen niemand weiß, ob wir sie erfüllen können, denn dies wird zu Enttäuschungen führen. Wir sollten jetzt vielmehr dieses Partnerschafts- und Kooperationsabkommen umsetzen, damit die Bürger heute und morgen und übermorgen merken, dass es Fortschritte gibt und dass es sich lohnt, in Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit westlich orientiert zu leben, und dass dies den Menschen Nutzen bringt. Und hier müssen wir helfen.

Frau Harms hat es gesagt: Auch die politische Elite in der Ukraine muss sich dessen bewusst werden, und diese Sandkastenspiele, die nur mit persönlichen Eitelkeiten zu tun haben, aber nicht weiterführen, müssen beendet werden.

Ich glaube, dass wir eine Pflicht haben und diese wahrnehmen sollten, aber dass wir dabei keine falschen Versprechungen machen, sondern realistisch bleiben sollten, damit unsere Aussagen auch Glaubwürdigkeit haben.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma (PSE). – Voorzitter, ook wij vinden het van belang dat de Commissie ambitieus is als het gaat om het sluiten van een nieuwe overeenkomst met de Oekraïne, waarbij wat ons betreft vooral de vergaande en verdergaande economische integratie voorop moet staan, maar ook het uitbreiden van de samenwerking op zoveel mogelijk andere terreinen.

Het signaal van de Europese Unie moet zijn dat we verder willen gaan met de verdieping van de relaties met de Oekraïne. Als we dat goed willen doen, is het natuurlijk wel van belang dat ook binnen de Oekraïne zelf iets gebeurt, want de sleutel voor het succes van die samenwerking ligt toch uiteindelijk in Kiev zelf. Dat betekent dat ook door ons druk moet worden uitgeoefend met het oog op het herstel van de politieke balans in het land zelf. Waar we eigenlijk naar moeten streven of waarbij we moeten helpen is een soort historisch compromis tussen oost en west. Als het politieke conflict in de Oekraïne niet wordt opgelost, voorzie ik ook grote problemen bij het verder ontwikkelen van de samenwerking met de Europese Unie.

De tekst van het verslag is voorzichtig als het gaat om de langere termijn, maar gooit de deur niet dicht. Het is ook heel erg van belang dat wij vandaag dat signaal aan de Oekraïne geven, ook hier weer onder het beslag dat de sleutel in Kiev zelf ligt. Het hangt af van de hervormingscapaciteit van dat land of de vraag naar lidmaatschap ooit een reële vraag zal worden. Maar laten wij hier vandaag de deur niet dichtgooien, maar wel realistisch blijven. Van belang, ik zei het al, is het ontwikkelen van een hervormingsagenda door Kiev, door de Oekraïne zelf, waarbij vooral niet alleen de bestrijding van corruptie en het creëren van meer transparante structuren in dat land belangrijk zijn, maar ook de afbraak van oligarchische structuren.

Tenslotte nog twee opmerkingen. Ik denk dat de Oekraïne - dat moeten we stimuleren en dat staat ook in het verslag van de heer Kamiński - een rol kan spelen als sleutelland in de regio. Dan kijken we naar het Zwarte Zeegebied waar veel problemen zijn rond energie, handel, de aanpak van criminaliteit en waar samenwerking tussen landen met steun van de Europese Unie geboden is. Voor de Oekraïne is daar nog een grote rol weggelegd.

Tenslotte, en ook dat wordt in het verslag goed verwoord: de Oekraïne speelt een sleutelrol in de energievoorziening in Europa als het gaat om de distributie en de doorvoer, maar ook als het gaat om het op orde brengen van zijn eigen energiehuishouding. Ook daar kan de Commissie, kan de Europese Unie een grote rol spelen.

 
  
MPphoto
 
 

  Grażyna Staniszewska (ALDE). – Panie Przewodniczący! Mandat, o którym mówimy, to wreszcie pozytywny, konstruktywny sygnał Wspólnoty Europejskiej, jakiego od dawna oczekiwały siły reformatorskie Ukrainy.

Ukraina to bardzo młode, niewiele ponad dwudziestoletnie państwo, które dopiero uczy się funkcjonować, uczy się budować i szanować własne struktury i instytucje, uczy się demokratycznych reguł. Wcześniej przez setki lat Ukraińcy pozbawieni byli własnego państwa i nie można w żaden sposób porównywać sytuacji tego kraju do państw bałtyckich, które straciły własną państwowość na okres czterdziestu lat.

To niezwykle ważne, na jakich wzorach będzie się kształtowała młoda państwowość Ukrainy, tego największego bezpośredniego sąsiada Unii Europejskiej. Kto i do jakiego wysiłku będzie mobilizował Ukraińców - Rosja, kraj bez demokracji, z gospodarką przeżartą korupcją, będącą narzędziem wpływów politycznych, czy demokratyczna, wolna Unia Europejska.

Do tej pory Unia Europejska była co najwyżej obojętna wobec aspiracji europejskich Ukrainy. Poza krótkotrwałym, konstruktywnym zaangażowaniem podczas pomarańczowej rewolucji Wspólnota Europejska demonstrowała do tej pory, poprzez wystąpienia kolejnych komisarzy, obojętność i dystans. Mandat, nad którym debatujemy, jest szansą na zmianę tego podejścia. Stwarza on długofalową perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej, deklaruje zwiększenie pomocy finansowej po śródokresowej ocenie, ustanowienie strefy wolnego handlu i ułatwienia wizowe.

To wszystko nie za darmo. W zamian Wspólnota jasno daje do zrozumienia, że oczekuje, iż Ukraina będzie szła dalej drogą demokracji, że skupi się na budowie instytucji państwa demokratycznego, które będą w stanie samodzielnie rozwiązywać kryzysy, że Ukraina zreformuje i uniezależni od wpływów politycznych przede wszystkim sądownictwo, że powstanie w końcu w pełni niezależny sąd konstytucyjny, że Ukraina doprowadzi do rozdziału polityki i gospodarki i że skutecznie zwalczać będzie korupcję.

To ogrom zadań, które trudno będzie Ukraińcom zrealizować, pochłonie to wiele, wiele lat. Jestem jednak przekonana, że Ukraina sprosta tym wyzwaniom jedynie wtedy, gdy będzie miała jasną, choć odległą perspektywę integracji europejskiej.

(oklaski)

 
  
MPphoto
 
 

  Gintaras Didžiokas (UEN). – Visų pirma norėčiau padėkoti ir pasveikinti pranešėją poną M. Kaminskį, kad paruošė šį, mano manymu, labai svarbų ir reikalingą pranešimą. Ukraina vaidino ir vaidins labai svarbų vaidmenį ne tik ekonomine, bet ypač geopolitine prasme. Nuo to, kokia ir su kuo bus Ukraina, priklausys stabilumas Europoje. Užtenka pažvelgti į istoriją, kad įsitikintume tuo. Jei Europa nori sukurti tikrą stabilumą ir saugumą, Europa turi deramą dėmesį kreipti į Ukrainą. Europai reikia Ukrainos, Ukrainai, be jokios abejonės, reikia Europos. Mes turime ištiesti ranką Ukrainos žmonėms, mes turime padėti jiems pašalinti sovietinės ir Rusijos propagandos baimes, turime panaikinti Šaltojo karo padarinius, ir Ukraina turi tapti patikima, stabilia, saugia, tikra europietiška valstybe. Tam mums reikia daugiau įvairiapusiškų programų, kontaktų, mums reikia siųsti labai aiškius signalus Ukrainos žmonėms, nes yra jėgų, kurios gąsdina Ukrainos žmones Europa, kursto nepasitikėjimą ir įtampą. Europa privalo tai įveikti.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). – Herr Präsident! Dem Bericht zur Ukraine stimmen wir zu. An einigen Stellen hätte ich mir aber noch eine deutlichere Sprache gewünscht.

Die Ukraine befindet sich in einer Umbruchphase, auch wenn die Einigung der Konfliktparteien auf Neuwahlen Ende September zu einer Entspannung geführt hat. Es gibt keine Garantie, dass eine neu gewählte Werchowna Rada die Lösung der politischen Probleme bedeutet. Wird es nach den Wahlen zwischen dem blauen und dem orangefarbenen Lager mehr Zusammenarbeit und Vertrauen geben?

Auf dem Weg zu dringend notwendiger Stabilität in der Ukraine gibt es politische und institutionelle Hürden, die noch überwunden werden müssen. Eine klare europäische Perspektive kann den notwendigen Demokratisierungs- und Modernisierungsschub schaffen. Dass die Ukraine von der Erfüllung der internationalen Menschenrechtsnormen weit entfernt ist, muss genauso erwähnt werden wie die Tatsache, dass korrupte Strukturen vor allem in Politik und Justiz sowie die undurchsichtige Verflechtung mit der Wirtschaft einen erfolgreichen Reformprozess behindern.

Die Perspektive eines Beitritts ist sowohl für die Ukraine als auch für die EU sehr wichtig und notwendig. Die europäische Idee, einen Kontinent des Friedens, der Demokratie, des Wohlstands und der Menschenrechte zu schaffen, gilt für alle europäischen Länder, und das sagen wir auch deutlich in Richtung Ukraine.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Gratuluję panu sprawozdawcy bardzo dobrego sprawozdania. Trzy lata po pomarańczowej rewolucji mamy prawo być niezadowoleni z postępów demokracji, wolnego rynku i reguł państwa prawa na Ukrainie. Jednak ci, którzy bezpośrednio przeżyli czasy komunizmu drugiej połowy XX wieku, a jest dzisiaj w Unii aż 10 takich państw, wiedzą jak trudno jest wyzwolić się psychicznie i instytucjonalnie z przygnębiającego i obezwładniającego sytemu realnego socjalizmu.

Pamiętajmy, że Ukraina ma dzisiaj wolne i zróżnicowane media, a to jest zawsze najważniejszą gwarancją postępu. Zgadzam się z większością poprzednich wypowiedzi. Jeśli jesteśmy tak bardzo zgodni, to dlaczego nie chcemy postawić kropki na „i”? Dlaczego nie piszemy jasno o przyszłym członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej, które jak dobrze wiemy, będzie i tak bardzo odległe w czasie?

Jeśli chcemy jako Unia propagować nasz system wartości, demokrację, wolny rynek, państwo prawa na wschodzie Europy, szczególnie na Białorusi, w Rosji czy w basenie morza Kaspijskiego, to musimy mieć jasne stanowisko wobec Ukrainy. Musimy jasno mówić o jej przyszłym członkostwie. Jeśli tego nie zrobimy, stracimy szansę na długotrwałą, korzystną stabilizację w Europie wschodniej.

Nasze propozycje przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej niczego Ukrainie nie narzucają. To i tak będzie decyzja Ukraińców. Chciałem to mocno podkreślić. Nie są to także fałszywe obietnice.

Dzisiaj natomiast mamy jeszcze dwa konkretne zadania. Po pierwsze, drogą dyplomatycznych zabiegów dopilnować, aby wybory planowane na 30 września rzeczywiście się odbyły. Po drugie, wysłać na wybory znaczącą, a nie tylko symboliczną grupę obserwatorów. To jest nasz obowiązek i o to prosili wszyscy Ukraińcy, z którymi rozmawiałem.

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček (PSE). – Dovolte, abych i já ve svém úvodu nejprve přivítal rozhodnutí Rady zahájit jednání o nové dohodě mezi EU a Ukrajinou zaměřenou na prohloubení politické spolupráce a dosažení postupné hospodářské integrace Ukrajiny do vnitřního trhu Evropské unie. Jsem podobně jako zpravodaj toho názoru, že pro splnění těchto ambiciózních a pro obě strany důležitých cílů je potřeba stanovit konkrétní postupy, podmínky a také priority. Mezi ty priority patří vedle vstupu do WTO také postupné vytvoření integrované zóny volného obchodu, zóny, která by měla být založena na společném právním základě a která by podle mého názoru měla zahrnovat veškerý obchod se zbožím, službami i kapitálem. A druhou konkrétní prioritou v hospodářské oblasti by měla být také co nejrychlejší integrace Ukrajiny do evropského energetického společenství.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Onyszkiewicz (ALDE). – Panie Przewodniczący! Mówimy dzisiaj o porozumieniu pomiędzy Unią Europejską i największym po Rosji krajem w Europie. Krajem największym geograficznie, który od tysiąca lat uczestniczy i współtworzy kulturę europejską, i który już od lat zgłasza bardzo jasne aspiracje do członkostwa w Unii Europejskiej, uważając, że zapisy naszych traktatów, mówiące o tym, że każdy kraj europejski ma prawo do członkostwa, nie są czymś absolutnie pustym.

Poza tym jest to kraj bardzo ważny dla Europy, o czym wielokrotnie była mowa na tej sali i o czym jest mowa w proponowanym tekście sprawozdania. Chociażby ze względów energetycznych Ukraina już dzisiaj powinna być częścią europejskiego systemu bezpieczeństwa energetycznego i takie działania, jak rurociąg Odessa-Brody, jak zaangażowanie Ukrainy w rurociąg Nabokov czy zachęta do działania w ramach GUAM są czymś najbardziej właściwym.

Mówi się tutaj o tym, że ukraińskie instytucje polityczne nie dojrzały do członkostwa w Unii Europejskiej, i na dzień dzisiejszy jest to prawda, ale nie sądzę, aby instytucje Ukrainy i demokracja ukraińska była gorsza od sytuacji, z jaką mamy do czynienia w Turcji. Trzeba również pamiętać o tym, że Ukraina, jeśli nie liczyć krajów bałtyckich, jest najbardziej demokratycznym krajem ze wszystkich krajów, które wyłoniły się po rozpadzie Związku Radzieckiego. W związku z tym dajmy zielone światło Ukrainie.

 
  
MPphoto
 
 

  Guntars Krasts (UEN). – Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vispirms, vēlos izteikt atzinību ziņotājam Kaminska kungam. Ziņotāja dziļā personiskā ieinteresētība notikumu attīstībā Ukrainā un Eiropas Savienības un Ukrainas attiecību veicināšanā noteikti nākusi par labu Parlamenta pozīcijas formulēšanai. Ukraina pastāvīgi ir piesaistījusi īpašu Eiropas Savienības uzmanību. Tai ir nozīmīga ģeopolitiska loma, kas sniedzas tālu ārpus tās robežām. Eiropas Savienība ir vitāli ieinteresēta demokrātiskā un ekonomiski plaukstošā Ukrainā. Būtisks atbalsts šo mērķu sasniegšanai ir perspektīvas iezīmēšana Ukrainas izvirzītajam mērķim kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti. Tas būtu ļoti nozīmīgs atbalsts demokrātisko procesu attīstībai Ukrainā, palīdzētu iekšpolitiskiem procesiem valstī iegūt stabilitāti, veicinātu Ukrainas sabiedrības saliedēšanās procesu. Ziņojumā norādītie valsts reformu virzieni, uzdevumi demokrātijas, tiesiskuma, uzņēmējdarbības un investīciju vides pilnveidošanai ir nozīmīgi atbalsta punkti Ukrainas ilgtermiņa stabilizācijai. Aizvien ciešāka sadarbība ar Eiropas Savienību iezīmēs ceļu šo jautājumu risināšanā un noteiks tempu Ukrainas virzībā integrācijai Eiropas Savienībā. Paldies!

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler (PPE-DE). – Herr Präsident! Wir Parlamentarier im Europäischen Parlament haben bei zahlreichen Gelegenheiten im Plenum wie in den Ausschüssen verdeutlicht, wie wichtig uns der Nachbar Ukraine ist. Positive Entwicklungen durch die orange Revolution haben wir mit großer Sympathie begleitet und versucht, diese Entwicklungen zu fördern, wo immer es möglich war. Dies setzen wir heute fort, indem wir die Ausarbeitung einer verstärkten Partnerschaft zwischen der Ukraine und der EU befürworten.

Die Ukraine befindet sich in einem potenziell viel versprechenden Transformationsprozess. Vom Stadium, das unsere jüngeren EU-Mitglieder erreicht haben, ist sie aber noch weit entfernt. Sie kann das Tempo selbst beeinflussen. Wir sind bereit, sie dabei zu unterstützen.

Ich verstehe die kommenden Parlamentswahlen und die nachfolgende Regierungsbildung auch als einen Test dafür, wie sich das Land weiter orientiert. Wenn sich eine europäische Perspektive realisieren soll, muss sich eine politische Kultur entwickeln, die mit europäischen Standards kompatibel ist. Die Strukturen, die in der Vergangenheit Wahlen gefälscht haben und heute im Parlament auf Shopping-Tour gehen, um sich fehlende Stimmen zu kaufen, müssen ihr Verhalten grundlegend ändern. Das Gleiche gilt natürlich für diejenigen, die sich kaufen lassen.

Alle politischen Kräfte sind aufgerufen, die Institutionen des Landes, ihre jeweiligen Kompetenzen und ihre Integrität zu achten und zu schützen und sie nicht als Verfügungs- und Manövriermasse in der innenpolitischen Auseinandersetzung zu instrumentalisieren. Nur wenn das dauerhaft gelingt, werden die Bürger Vertrauen in die Demokratie als eine unterstützenswerte Staatsform gewinnen.

Frau Kollegin Harms hat es bereits ausgeführt: Ich bin wirklich über die Art und Weise besorgt, wie dort mit den Institutionen umgegangen wird. Ich glaube, wir in der Europäischen Union können uns gar nicht vorstellen, welches Ausmaß diese Praktiken angenommen haben. Deswegen ist unser Bericht mit detaillierten Forderungen im Hinblick auf das, was wir von der Ukraine auf ihrem Weg nach Europa erwarten, gespickt. Diese Erwartungen müssen erfüllt werden!

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Severin (PSE). – Mr President, Ukraine is a rich country, a huge market, a dynamic society formed by a large number of citizens, an impressive source of natural richness and a major transit route for energy and basic goods. It is a great European culture and a large territory with a crucial geo-strategic position.

We must decide if we want Ukraine to be a mere buffer zone behind a parochial European Union hiding its structural weaknesses, or an advanced post of a strong, proud, democratic, political union at the contact-point – rather than at the demarcation line – between Europe and Eurasia, between Europe and Russia.

Most Ukrainians, irrespective of their political and ideological affiliation understand that only within relations with the European Union can their individual, social, national and international security be consolidated. We must tell them in response to their legitimate aspirations and in accordance with our fundamental interests that we are ready to share all our resources and policies with them once the legal, political, legislative, institutional and moral interoperability between Ukraine and the European Union are in place. We must also tell them that we are ready to consider the possibility of eventually even sharing our institutions with them under the appropriate circumstances and at the right time.

For these goals and expectations to be realistic, the European Union must bring its institutional reforms to a successful conclusion. At the same time, Ukraine must dramatically improve its democratic structures firstly with its check-and-balance mechanisms, separate policy from business, thus freeing public policies from oligarchic control, and bridge the cultural divides between its eastern and western territories.

The European Union must establish a clear relationship between the internal progress of Ukraine and its progress in acceding to the opportunities presented by the European Union. The document proposed to us is based on these ideas, therefore it is important to adopt it, thus passing on the right messages to all those concerned.

 
  
MPphoto
 
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE). – Mr President, I warmly welcome the progress made by Ukraine over the past few years to get closer to Europe and to our fundamental values. However, we should not disregard the serious problems that the country is facing: corruption is rampant, mutual distrust is strong and the judicial system is dysfunctional and totally discredited. In this context, we must encourage reforms, but Ukraine should also ensure that its declarations are followed by practical actions and that deeds follow words.

The proof of this is Ukraine’s attitude towards Romania and Bulgaria with regard to visa policy. Last month, the EU signed two agreements on visa facilitation and readmission with Ukraine. However, I recently learned that our privileged partner refuses to extend visa facilitation to Romanian and Bulgarian citizens. This is totally unacceptable. Ukraine’s authorities may have forgotten that Romania and Bulgaria are now full members of the European Union and, as such, their citizens are entitled to equal treatment. This is a basic principle that Ukraine should take on board as soon as possible if it wants to be taken as a serious partner.

I therefore call on the Council and the Commission to commit to their undertaking not to ratify this agreement before Ukraine has lifted the visa obligation for the citizens of Romania and Bulgaria. Ukraine must understand that this should be resolved as a matter of urgency or it might wholly jeopardise its credibility. I hope we can expect positive developments for the next September summit.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN). – Panie Przewodniczący! Dzisiejsza debata dotyczy w dużej części przyszłości Europy - czy będzie ona oparta na tradycji chrześcijańskiej, czy też zatraci swoją przeszłość i przyszłość.

Ukraina jest częścią Europy, Europy tradycji i wartości naszych przodków i jej miejsce jest pośród nas. Dziwię się, iż dla części posłów ważniejszy jest Bliski Wschód. Widzicie państwo Europę w Azji, a przymykacie oczy na dużą część naszego kontynentu. Dziś Ukrainą targają kryzysy polityczne i gospodarcze, dlatego też to teraz trzeba dać jej wyraźny znak, że chcemy, aby była ona z nami, aby społeczeństwo tego kraju dokonało dobrego wyboru politycznego, aby ustabilizować sytuację na wschodnich obszarach Unii.

Gratuluję panu Kamińskiemu sprawozdania. Z jego treści widać chęć wzmocnienia Europy, Europy tradycji i wartości, ale także potencjału gospodarczego i geopolitycznego rozszerzonej Wspólnoty.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Klich (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Unia Europejska ma obowiązki w stosunku do Ukrainy. Przed dwoma laty znacząco zaangażowaliśmy się we wsparcie dla pomarańczowej rewolucji w Kijowie. Chodziło wtedy o przywrócenie demokracji w tym kraju, w tej chwili chodzi o jej konsolidację. Aby tak się stało, Ukraina powinna mieć jasną perspektywę na przyszłość. Nie można mówić, tak jak powiedział pan komisarz, że Ukraina ma być jak najbliżej Unii: Nie. Trzeba mówić otwartym tekstem. Ukraina powinna mieć perspektywę członkostwa, podkreślam, członkostwa w Unii Europejskiej.

Zanim to się stanie, powinniśmy wspierać rozwój gospodarczy na Ukrainie poprzez podpisanie z nią układu stowarzyszeniowego, ustanowienie strefy wolnego handlu oraz wsparcie dla członkostwa tego kraju w WTO.

Trzeba też jasno sobie powiedzieć - Unia ma swoje interesy na Ukrainie i dlatego też mamy pełne prawo oczekiwać od Ukraińców, że do swojej gospodarki wprowadzą standardy europejskie, że oddzielą politykę od gospodarki, że na drodze demokratycznej rozwiążą obecny kryzys polityczny, czyli że nadchodzące wybory zostaną przeprowadzone lege artis.

Mamy też prawo oczekiwać, że powstały w obecnym Parlamencie ukraińskim międzyfrakcyjny zespół na rzecz dostosowania ukraińskiego prawa do standardów Unii Europejskiej będzie w przyszłym parlamencie reaktywowany i będzie naszym znaczącym partnerem w przyszłości.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – Sveikinu pranešėją ir visiškai pritariu tam, kad laikas naujam ES ir Ukrainos susitarimui subrendo. Esu tikras, kad Ukraina iš Europos kelio neiškryps. Bet tokie suklūpimai, kaip šio pavasario konfliktai ir įtampa, nepriartina Ukrainos prie tikslo. Palaikyčiau siūlomą ES ir Juodosios jūros bendrijos, kurios pagrindinė ašis, pritraukianti Rusiją ir kitas valstybes, galėtų būti Ukraina kartu su Turkija, iniciatyvą. Tam labai padėtų ir Baltijos jūros šalių bendradarbiavimo bei Šiaurės dimensijos sukaupta atmintis. Daug ir seniai kalba apie naftotiekio Odesa–Brodai krypties pakeitimą ir jo priartinimą iki ES, bet laikas pereiti ir prie pačių darbų. Pritariu siūlomam pakeitimui, kuriuo pabrėžiama, kad Ukrainos integracijos į ES institucijas sėkmė priklausys nuo reformų ne tik Ukrainoje, bet ir pačioje ES. Norėjo jos to ar nenorėjo, bet Lenkija, Didžioji Britanija ir kai kurios kitos valstybės, kurios kaišiojo pagalius į ratus derantis dėl reformos sutarties, veikė ir prieš Ukrainos siekius nenukrypstamai artėti prie ES.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). – Relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Ucraina se află în prezent în pragul unor decizii cruciale pentru viitorul lor. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, frontiera comună cu Ucraina s-a extins, ambele părţi devenind tot mai conştiente de avantajele şi oportunităţile unor relaţii aprofundate şi consolidate. Îi mulţumesc, în acest sens, domnului raportor pentru examinarea tuturor elementelor cheie în această direcţie.

Aş dori să atrag atenţia că o relaţie aprofundată şi mutual avantajoasă presupune responsabilitate crescândă şi angajament ferm din partea ambelor părţi. Îmi exprim astfel speranţa că Ucraina îşi va continua eforturile de conformare la standardele şi valorile europene atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional.

Pe plan intern, stabilitatea politică şi consolidarea principiilor democratice constituie o prioritate. Printre ele, respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, mai ales a minorităţilor şi a drepturilor acestora de a-şi vorbi limba şi de a-şi promova cultura, trebuie să stea la baza eforturilor Ucrainei de a deveni o societate multiculturală democratică, partener credibil al Uniunii Europene. Pentru a nu vorbi la modul general, doresc să atrag atenţia asupra încălcării drepturilor minorităţii române din Ucraina. Dreptul la educaţie în ţară şi în străinătate, dreptul la cultură şi religie sunt grav încălcate de către statul ucrainean care, în acelaşi timp, depune eforturi susţinute de divizare a acestei minorităţi în minoritatea română şi moldovenească, fără nicio raţiune istorică sau ştiinţifică.

Nu mai puţin importantă este acţiunea Ucrainei la nivel regional şi internaţional, în conformitate cu obligaţiile asumate. Ucraina şi-a demonstrat deja capacitatea de a fi un partener credibil şi eficient prin eforturile de pregătire pentru aderarea la Organizaţia Mondială a Comerţului, precum şi prin cooperarea cu Uniunea Europeană şi Moldova în cadrul Misiunii Uniunii Europene de asistenţă la frontieră.

Noua iniţiativă a Uniunii Europene de consolidare a cooperării regionale la Marea Neagră va fi, în sfârşit, o nouă şansă pentru toţi actorii din regiune pentru a-şi uni eforturile în crearea unui spaţiu de democraţie, stabilitate şi prosperitate în zona Mării Negre.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). – Moldova delegatsiooni juhina tahaksin rõhutada Ukraina rolli Euroopa Liidu stabiilsuse säilitajana. Transnistria külmutatud konflikt on külma sõja jäänuk Euroopas. Lisaks Venemaa vägedele hoiavad sealset separatistlikku režiimi võimul tulud salakaubaveost.

Ukraina valmidus koostööks Euroopa Liidu piiriabimissiooniga on aidanud ebaseaduslike võimurite lahkumist lähendada, vähendades Transnistria režiimi eelarvetulusid kolmandiku võrra.

Ma toetan volituste andmist nõukogule uue laiendatud lepingu sõlmimiseks. Kuigi kaugel ideaalist, on Ukraina ometi teinud edusamme inimõiguste austamise ja õigusriigi laiendamise suunas. Konflikti peaministri ja presidendi vahel lahendatakse Kiievis demokraatia raames, nagu Euroopasse pürgivale riigile kohane.

Saamaks Euroopa Liidu tõsiseltvõetavaks liikmekandidaadiks, peab Ukrainas tugevnema kodanikuühiskond ning kindlustuma meediavabadus, suurenema kohtute sõltumatus ning elunormiks saama demokraatlik järelevalve.

Need eesmärgid olgu tähtsad nii Ukrainale, kui meile kõigile, kes me Euroopa Liidus Ukrainaga suhtleme. Tänan härra Kamiński hea raporti eest.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE-DE). – Mycket har hänt efter den orangea revolutionen, både i Ukraina och i EU. Det som har hänt i Ukraina, de problem och de utmaningar som Ukraina har ställts och står inför, och det arbete och de reformer som återstår för landet att genomföra beskrivs i det betänkande som vi som vi diskuterar i dag. I likhet med de flesta av våra debatter som handlar om EU:s relationer med olika länder beskriver vi situationen i det berörda landet. Vi ställer krav och ger uppmaningar.

Men alltför sällan reflekterar vi över att EU har förändrats under tiden. Bara på de mindre än tre år som jag har varit ledamot av Europaparlamentet har Europa blivit mindre öppet, solidariskt och varmt och mer stängt inåtvänt och kallt. Vi tänker alltför ofta på vad saker kostar och alltför sällan på vad de betyder för oss själva och för våra barns Europa. Detta gäller i synnerhet när vi börjar tala om ett lands EU-perspektiv eller möjlighet till ett framtida medlemskap. Därför är jag glad över att detta betänkande ger stöd till Ukrainas önskan och ambitioner att närma sig EU och en dag även återförenas med resten av Europa.

Jag använder medvetet ordet återförening i stället för utvidgning eftersom Ukraina precis som resten av Östeuropa är och alltid har varit en del av Europa. Det är bara det att dessa länder under flera decennier blev kidnappade av kommunismen. Det är dags att vi nu rättar till detta fel och det bästa sättet att göra det är i Ukrainas fall att stödja det här betänkandet, stödja en vidareutveckling av förbindelserna mellan Ukraina och EU och ge Ukraina ett tydligt EU-perspektiv som självklart inte får utesluta medlemskap när alla villkor för detta är uppfyllda.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME MARTINE ROURE
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis (PSE). – Senhora Presidente, para alguém, como eu, que vem dos extremos ocidentais do nosso Continente, não é possível deixar de manifestar um profundo respeito para com um povo para quem o destino foi tantas vezes trágico, em particular ao longo do século XX, e está agora a fazer um esforço enorme para encontrar os caminhos da democracia e do Estado de direito.

Isso manifestou-se nas ruas de Kiev, há três anos atrás, e continua a manifestar-se na vontade do povo ucraniano de aderir um dia à União Europeia. E nós temos que olhar para essa vontade com respeito e temos que emitir sinais, sinais esses que passam pelo reforço da cooperação com a Ucrânia aos mais diversos níveis, pelo apoio ao desenvolvimento da Ucrânia nos mais diversos planos.

É verdade que não nos compete a nós fazer o trabalho que aos ucranianos compete levar a cabo: a solidificação da sua democracia, a plena institucionalização do seu Estado de direito, a superação dos problemas com que ainda se continuam a confrontar. Mas, se é verdade que esse é um trabalho dos ucranianos, nós temos que enviar sinais, e eu estou convencido que este relatório é um bom sinal político que estamos a dar à Ucrânia e, por isso, felicito o autor do relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE). – Pani Przewodnicząca! Warunkiem sukcesu w polityce jest przede wszystkim wyznaczanie sobie jasnych celów i ich konsekwentna realizacja. Szczególnie w przypadku skomplikowanego systemu politycznego Unii konsekwencja ma kluczowe znaczenie.

W przypadku Ukrainy, rejonu o ogromnym znaczeniu politycznym, gospodarczym i strategicznym, Unia Europejska musi wykazywać żelazną determinację w realizacji wcześniej wyznaczonych celów. Unia Europejska wspomagała Ukrainę w kluczowym momencie jej historii podczas pomarańczowej rewolucji, wtedy, gdy decydował się kierunek, który obierze ten kraj - wschód czy zachód, Unia Europejska czy Rosja. Podjęliśmy właściwą decyzję i trzeba ją konsekwentnie realizować.

Teraz sytuacja jest znacznie mniej dramatyczna. Unia Europejska musi jednak podjąć zdecydowane działania, zmierzające ku integracji Ukrainy ze strukturami unijnymi. Działając na zasadach partnerstwa i solidarności, Unia Europejska powinna wspierać młodą ukraińską demokrację i chronić ją przed wewnętrznymi zagrożeniami. Dalsza integracja ze strukturami Unii Europejskiej wymaga od Ukraińców wzmożonego wysiłku, między innymi w takich obszarach, jak walka z korupcją, modernizacja systemu prawnego i infrastruktury. Bez naszej pomocy Ukraina nie będzie w stanie osiągnąć unijnych standardów w zakresie demokracji i wolnego rynku państwa prawa i oddzielenia polityki od gospodarki.

Z żalem zauważam, że temat Ukrainy nie jest priorytetem dla portugalskiej prezydencji. W dokumencie, który otrzymaliśmy, Ukraina jest co prawda wymieniona, ale szkoda, że w przeciwieństwie do Brazylii nie poświęcono jej osobnego rozdziału. Ukraina to największy kraj europejski, pozostający poza Unią Europejską. Trzeba jej stworzyć wieloletnią perspektywę członkostwa, tak jak to się stało z Turcją.

I jeszcze trochę o europejskiej hipokryzji. Zwolennicy traktatu konstytucyjnego, krytykując traktat nicejski, podnosili jako jeden z głównych zarzutów, iż na jego podstawie nie będzie można rozszerzać Unii Europejskiej, więc teraz niech będą konsekwentni i z taką samą siłą powiedzą, iż traktat reformujący pozwoli podjąć historyczną decyzję o przyszłym członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – Ucraina se află la intersecţia marilor axe rutiere, feroviare şi de transport de hidrocarburi. Dispunând de cea mai mare densitate de gazoducte şi oleoducte din Europa, Ucraina este un actor important pentru securitatea energetică a Uniunii Europene. Referitor la energia nucleară, Ucraina trebuie să facă dovada securităţii reactoarelor nucleare aflate pe teritoriul său.

În 2007, Grupul de nivel înalt a decis ca axa centrală prin care se va face integrarea sistemului comunitar de transport cu cele ale statelor vecine va asigura conectarea cu Ucraina şi Marea Neagră. Această axă include şi o conexiune prin Ucraina cu calea ferată transsiberiană şi utilizând fluviile Don şi Volga, o cale navigabilă internă către Marea Caspică.

Uniunea Europeană trebuie să fructifice ieşirea la Marea Neagră a României şi Bulgariei. Pentru România, Acordul consolidat este extrem de important şi solicităm asigurări că dezvoltarea infrastructurii de transport fluvial din Ucraina se va face cu protejarea biodiversităţii Deltei Dunării.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – Velmi oceňuji politický dosah zprávy. Je dokladem, že Ukrajina není ohrožením, ale příležitostí pro EU. Vím, že Evropa nebude celistvá, dokud i Ukrajina nebude součástí Evropské Unie. Spojují nás společné dějiny i statisíce provázaných rodokmenů. Upřímně se raduji, že Ukrajina kráčí demokratickou cestou. Přeji si, aby zahájení přístupu nebylo uspěchané jako v případě Turecka, kdy nebyla splněna všechna Kodaňská kritéria a nyní dochází k rozčarování na obou stranách. Přeji si, aby i opozice v zemi jasně deklarovala, že pro občany z východní poloviny země je také důležitým cílem usilovat o členství v EU. Tento dlouhodobý cíl vyžaduje změnu v myšlení milionů občanů, kteří se s tím musí také ztotožnit. Snadno se dnes slibuje Ukrajině členství, ale hlavně bychom jí měli nejdříve pomoci ke vstupu do NATO a WTO.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Potočnik, Member of the Commission. Mr President, I would like to make two comments, the first on the future of Ukraine and the second on financial assistance from the European Union. The wording used in the Kamiński report about the European Union perspective is clear and well balanced. There are many important steps ahead that we cannot ignore.

We are in an intensive phase of negotiations on the new enhanced agreement. Ukraine is in the final phase of WTO accession negotiations, which would also open the way for free trade area negotiations. We are talking about visa facilitation, where equal treatment with regard to the requirements of all EU citizens should be taken into account.

I know from my own experience that, while democratic reforms are more than necessary in Ukraine, it is far from an easy way ahead, so we have to work hard, we have to work together and we have to work with an open mind and open hearts. I also know from my own experience that clear messages of support and readiness to help on the difficult way ahead are of utmost importance for success. The report we are discussing today is sending exactly those signals and important messages about the future of Ukraine.

My second point concerns financial assistance to Ukraine. As you know, Ukraine is entering a new phase, the new European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI), and almost EUR 500 million over the four-year period 2007-2010 will be granted to help Ukraine. If you compare the Tacis help from a few years ago, in 2002, to the figure now, in 2007, you will see that it has trebled over that five-year period.

However, it is not only a question of technical assistance. Now we are upgrading that help and focusing on strengthening good governance, democratic development, regulatory and legal approximation, infrastructure, development, in particular in the field of energy, and modern management, including readmission-related issues. In addition, the extension of the EIB mandate to include Ukraine means that it will have also access to substantial funds in that area. We in the EU will certainly give financial assistance to help Ukraine access these funds.

I would like to thank you, the Members of the European Parliament, for your comments, which show your keen interest in one of our key neighbours. Mr Kamiński’s report and today’s debate are truly valuable contributions to the EU’s ongoing development of relations with the country. It is important that we work together to encourage Ukraine to continue firmly on the path of reform for their benefit and for their future.

 
  
MPphoto
 
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu aujourd'hui, à 11h30.

Déclarations écrites (article 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), in writing. – Ukraine is a country with acknowledged European traditions and a significant pawn in the development of a viable regional and intra-regional policy within the ENP.

Significant progress has been recently made in the EU-Ukraine relationship, such as the opening of negotiations for a new enhanced agreement and the recently signed agreements on visa facilitation and readmission.

The turmoil caused by recent events should not have repercussions in ensuring the continuation of a good relationship in the same framework of partnership in compliance with European democratic principles.

I believe Ukraine will eventually manage to get out of this current crisis.

To ensure that happens, the political class in Ukraine should act in line with the provisions of the 27 May agreement: hold the planned early parliamentary elections and amend the existing Constitution.

I welcome the signing of the Declaration of Unification of Democratic Forces and its stated goal to ensure a thriving European future for Ukraine and to see democratic forces firm in protecting their rights and dedicated to providing European social-economic standards in Ukraine.

Ukraine should see the Kamiński report as an incentive and a message of support from the Union.

I believe the future agreement should be an Association Agreement.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika