Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0278/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/07/2007 - 6.7
CRE 12/07/2007 - 6.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0347

Forhandlinger
Torsdag den 12. juli 2007 - Strasbourg EUT-udgave

6.7. PNR-aftale med USA (afstemning)
PV
  

Fælles beslutningsforslag (RC-B6-0278/2007)

Før afstemningen om nr. 4

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! De fire mundtlige ændringsforslag, som vi har stillet, er et sidste forsøg på at opnå et fælles beslutningsforslag. Jeg vil gerne gøre det klart på vegne af PPE-Gruppen, at vi er enige i kritikken. Kritik alene vil imidlertid ikke opholde terroristerne. Derfor vil vi komme med et konstruktivt tiltag i dette beslutningsforslag. Vi anmoder derfor om følgende konkrete tilføjelse:

(EN) "der henviser til EF-Domstolens dom af 30. maj 2006 i de forenede sager C-317/04 og C-318/04,"

(DE) ... Hermed ønsker vi at medtage en seriøs henvisning til den dom, som vi selv har presset på i Parlamentet for at få. Det er det første mundtlige ændringsforslag, som jeg beder om godkendelse af.

 
  
  

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag)

Før afstemningen om nr. 6

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE). - (DE) Hr. formand! Tilføjelsen kommer her:

(EN) "... og svarene fra Schäuble og fra Jonathan Faull, generaldirektør for Kommissionens GD JLS ("retfærdighed, frihed og sikkerhed"), af hhv. 29. juni og 3. juli 2007,"

 
  
  

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag)

Efter betragtning A

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE). - (DE) Hr. formand! Så anmoder vi om medtagelse af en ny betragtning.

(EN) "der henviser til, at formålet med den nye PNR-aftale er at bidrage til forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme og international kriminalitet,"

 
  
  

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag)

Efter betragtning B

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Jeg ønsker at stille følgende mundtlige ændringsforslag: "der henviser til, at den nye PNR-aftale udgør den retlige ramme for overførsel af PNR-oplysninger fra EU til USA og derved danner grundlag for luftfartsselskabernes virksomhed i USA,".

 
  
  

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik