Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0278/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/07/2007 - 6.7
CRE 12/07/2007 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0347

Συζητήσεις
Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

6.7. Συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ψηφοφορία)
PV
  

– Κοινή πρόταση ψηφίσματος (RC-B6-0278/2007)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της αιτιολογικής αναφοράς 4:

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι τέσσερις προφορικές τροπολογίες που υποβάλαμε, είναι η τελευταία προσπάθεια για να επιτύχουμε ένα κοινό ψήφισμα. Θα ήθελα να διασαφηνίσω εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών ότι συμφωνούμε με την κριτική. Όμως η κριτική δεν μπορεί από μόνη της να σταματήσει τους τρομοκράτες και γι’ αυτό θέλουμε να προσθέσουμε στο ψήφισμα αυτό μια εποικοδομητική διάσταση. Γι’ αυτό ζητάμε αρχικά να προστεθεί συγκεκριμένα το εξής:

(EN) «έχοντας υπόψη την κοινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 30ής Μαΐου 2006 για τις υποθέσεις C-317/04 και C-318/04»

(DE) Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να συμπεριλάβουμε μια σοβαρή αναφορά στην απόφαση, για την οποία το Κοινοβούλιο άσκησε πίεση. Αυτή είναι η πρώτη προφορική τροπολογία που ζητώ να εγκρίνει το Σώμα.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της αιτιολογικής αναφοράς 6:

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE). – (DE) Εδώ η προσθήκη είναι:

(EN) «…και τις απαντήσεις που έλαβε από τον Υπουργό Δρ. Wolfgang Schäuble και τον Γενικό Διευθυντή της Επιτροπής JLS Jonathan Faull στις 29 Ιουνίου και 3 Ιουλίου 2007.»

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Μετά την αιτιολογική σκέψη Α:

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE). – (DE) Μετά ζητάμε να προστεθεί μια νέα αιτιολογική σκέψη, η εξής:

(EN) «εκτιμώντας ότι η συμφωνία PNR αποσκοπεί στην πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διεθνούς εγκλήματος,»

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Μετά την αιτιολογική σκέψη Β:

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μεταφέρω την παρακάτω προφορική τροπολογία: «εκτιμώντας ότι η συμφωνία PRN παρέχει το νομικό πλαίσιο για την μεταφορά δεδομένων PRN της ΕΕ στις ΗΠΑ και, με αυτόν τον τρόπο, προσφέρει μια βάση για τους αερομεταφορείς να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους με τις ΗΠΑ,».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου