Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0278/2007

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/07/2007 - 6.7
CRE 12/07/2007 - 6.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0347

Debatten
Donderdag 12 juli 2007 - Straatsburg Uitgave PB

6.7. PNR-overeenkomst met de Verenigde Staten (stemming)
PV
  

- Gezamenlijke ontwerpresolutie (RC-B6-0278/2007)

Vóór de stemming over visum 4

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de vier mondelinge amendementen die wij hebben ingediend, zijn de laatste poging om een gemeenschappelijke resolutie tot stand te brengen. Namens de Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten wil ik duidelijk maken dat wij de kritiek delen. Kritiek alleen zal terroristen echter niet tegenhouden. Daarom willen wij een constructief aspect aan deze resolutie toevoegen. Allereerst stellen wij daarom voor de volgende specifieke passage toe te voegen:

(EN) ‘Gelet op het arrest van het Europese Hof van Justitie van 30 mei 2006 in de gevoegde zaken C-317/04 en 318/04,’

(DE) Daarmee willen wij een serieuze verwijzing opnemen naar het arrest waar wij als Parlement zelf op hebben aangedrongen. Dat is het eerste mondelinge amendement dat ik het Parlement wil verzoeken te ondersteunen.

 
  
  

(Het mondeling amendement wordt in aanmerking genomen)

Vóór de stemming over visum 6

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE). – (DE) De toevoeging op deze plek luidt als volgt:

(EN) ‘…en de antwoorden die hij respectievelijk op 29 juni 2007 en 3 juli 2007 ontvangen heeft van minister Schäuble en de directeur-generaal van het directoraat-generaal justitie, vrijheid en veiligheid van de Commissie, de heer Jonathan Faull,’

 
  
  

(Het mondeling amendement wordt in aanmerking genomen)

Na overweging A

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE). – (DE) Verder stellen wij voor een nieuwe overweging op te nemen, die als volgt luidt:

(EN) ‘overwegende dat de PNR-overeenkomst bedoeld is als hulpmiddel bij de preventie van en in de strijd tegen het terrorisme en de internationale misdaad,’

 
  
  

(Het mondeling amendement wordt in aanmerking genomen)

Na overweging B

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag het volgende mondeling amendement voorstellen: “overwegende dat de PNR-overeenkomst een rechtskader biedt voor de overdracht van PNR-gegevens aan de VS en aldus de luchtvaartmaatschappijen een basis geeft om hun bedrijfsactiviteit in de VS uit te oefenen.”

 
  
  

(Het mondeling amendement wordt in aanmerking genomen)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid