Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2601(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0277/2007

Συζήτηση :

PV 09/07/2007 - 16
CRE 09/07/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 12/07/2007 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0346

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
Συνοπτικά πρακτικά
  

- Νταρφούρ (B6-0311/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Κυρία Πρόεδρε, εκτίμησα το γεγονός ότι εγείρεται η έννοια της «ευθύνης προστασίας» στο ψήφισμα επί του οποίου ψηφίσαμε. Αυτή δεν είναι πάντοτε στρατιωτική επέμβαση, αλλά προφανώς, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν το καθήκον αυτό. Χωρίς αυτό το καθήκον, ο οργανισμός αυτός θα καταντούσε λέσχη αυτών που κάνουν κατάχρηση του συστήματος και αυτών που νεύουν επιδοκιμαστικά.

Δυστυχώς, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ΗΕ δεν έχουν την ικανότητα. Η ανθρώπινη τραγωδία που συνιστά η κρίση του Νταρφούρ είναι μια νέα κηλίδα στο βιβλίο της διεθνούς κοινότητας. Γιατί άραγε τα ΗΕ είναι περισσότερο διατεθειμένα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της Μέσης Ανατολής παρά τα προβλήματα της Αφρικής; Ένας λόγος είναι ότι η κρίση αφορά μια εθνοτική περιθωριοποίηση, και το κλειδί για μια λύση βρίσκεται στην ικανότητά μας να πετύχουμε ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να δεσμευτούν για έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών. Το υπόβαθρο είναι επίσης υπόβαθρο υπανάπτυξης και περιβαλλοντικής καταστροφής. Η κρίση αυτή αποτελεί τον πρώτο πόλεμο που έχει ως αφετηρία τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Κατά συνέπεια, μια ανθρωπιστική λύση είναι επίσης ουσιώδης.

Αυτό που έχει αξία είναι ότι η ΕΕ πρέπει να επιθυμεί να αναλάβει την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων στο Νταρφούρ και άλλων προβλημάτων στην Αφρική. Θα ήλπιζα κάποια μέρα να είμαστε σε θέση να πούμε το ίδιο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ορισμένοι ίσως να πουν ότι η Ευρώπη υποφέρει από ένοχη συνείδηση λόγω της ιστορίας μας. Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά αυτό δεν σκοτώνει κόσμο. Η σιωπή και η απάθεια σκοτώνουν.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος για την κατάσταση στο Νταρφούρ. Συγκεκριμένα, στηρίζω την προσοχή που πρέπει να δοθεί στην πιο στενή παρακολούθηση του εμπάργκο όπλων στο Χαρτούμ και την ενίσχυση της απαγορευτικής ζώνης πτήσεων στην περιοχή. Στηρίζω το αίτημα για μια έρευνα εις βάθος όσον αφορά τους απλήρωτους στρατιώτες αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης.

 
  
  

- Έκθεση: Piecyk (A6-0235/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να δηλώσω ότι το πρότυπο ψηφοφορίας όσον αφορά την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το ζήτημα της Frontex έχει καταστεί σχεδόν αστείο.

Όπως είναι γνωστό, το επίπεδο αλληλεγγύης που προσφέρεται στη Frontex, που είναι μέρος αυτής της ολοκληρωμένης πολιτικής, έχει καταστεί σχεδόν ένα αστείο. Μόνο ένα ελικόπτερο το γερμανικό ελικόπτερο έχει δεσμευθεί, και ίσως δεν έχει σημειωθεί ότι δύο γειτονικές χώρες της Μάλτας έχουν, από κάθε άποψη, κλείσει τον εναέριο χώρο τους. Κάποιος αρνείται κατά διαστήματα την είσοδο του γερμανικού ελικοπτέρου στον εναέριο χώρο του· άλλος έχει απειλήσει ακόμη και να το καταρρίψει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα με αυτόν τον τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (ITS). – NL) Κυρία Πρόεδρε, είναι, βεβαίως, αλήθεια ότι η θαλάσσια Ευρώπη αντιμετωπίζει παντός είδους οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές προκλήσεις που απαιτούν κοινή προσέγγιση, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα εδώ. Το θέμα είναι κατά πόσον μια περιεκτική ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, με όλους τους περαιτέρω κανόνες και κανονισμούς που αυτή ενδεχομένως να συνεπάγεται, είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό.

Κατά την άποψή μου, μια θαλάσσια πολιτική και διαχείριση στην Ευρώπη θα ωφελούνταν πολύ περισσότερο από εκστρατείες βασισμένες στην πρακτική εφαρμογή μεταξύ των κρατών και άλλων παραγόντων με στόχο την ευρύτερη συνεργασία παρά από παντός είδους νέους κανόνες και κανονισμούς. Αυτό που έχει σημασία είναι ο συντονισμός, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, μειώνοντας το διοικητικό βάρος και προωθώντας τη θαλάσσια έρευνα. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε θέματα που εμπίπτουν στην αρχή της επικουρικότητας ή στις δυνάμεις της αγοράς, όπως η παράκτια άμυνα, η χωροταξία ή η ρύθμιση της αγοράς των θαλάσσιων λιμένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υποστηρίζω πλήρως την έκθεση του συναδέλφου μου, κ. Piecyck.

Το κείμενο αυτό, το οποίο αποτελεί την απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Πράσινη Βίβλο της ΕΕ για τη θαλάσσια πολιτική, πραγματεύεται πολλά σημαντικά θέματα.

Ασχολείται, ιδιαίτερα, με την πρόκληση της αλλαγής του κλίματος για τη θαλάσσια πολιτική. Στον τομέα αυτόν η ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο, στηριζόμενη σε μια μείωση των εκπομπών CO2 των πλοίων, στην πιθανή ενσωμάτωση των πλοίων στο σύστημα ανταλλαγής ποσοστώσεων εκπομπών και στην προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Είναι κρίσιμης σημασίας η εξεύρεση διαρκούς ισορροπίας ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εμπορική εκμετάλλευση των ωκεανών της Ευρώπης. Επιπλέον, πιστεύω, καθώς έχουμε ψηφίσει γι’ αυτό, ότι η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει όλα τα μέτρα που αφορούν την αστική και την ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος και να ενισχύσει την επαγρύπνηση της εφαρμογής των κανόνων για την υποχρεωτική χρήση διπλού κύτους.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής που βασίζεται στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής «Η μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες» επειδή θεωρώ ότι η προώθηση μιας ευημερούσας και βιώσιμης θαλάσσιας οικονομίας είναι θεμελιώδης.

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση στο θέμα, προτείνοντας συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τη ναυσιπλοΐα, τη ναυτική και ναυτιλιακή ασφάλεια, τον τουρισμό, την αλιεία, τη λιμενική πολιτική, το θαλάσσιο περιβάλλον, την έρευνα, τη βιομηχανία και τη χρήση γης, ήτοι προτάσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από πλοία, και τη δημιουργία ευρωπαϊκής ακτοφυλακής.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Τα πολιτικά μέτρα που προορίζονται να καταπολεμήσουν την αλλαγή του κλίματος είναι προφανώς σημαντικά. Ωστόσο, όταν πρόκειται για ορισμένα από τα μέτρα που προτείνονται σε αυτό το ψήφισμα, άλλα από τις νομοθετικές διαδικασίες, η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως συνήθως, φαίνεται ότι είναι λίγο υπερβολική. Οι προτάσεις αυξάνουν τη γραφειοκρατία και επιβεβαιώνουν την εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως θεσμικού οργάνου με παθολογική τάση να επεκτείνεται υπέρμετρα.

Πολλές από τις προτάσεις στην έκθεση αυτή πηγαίνουν πάρα πολύ μακριά, και κατά συνέπεια επέλεξα να ψηφίσω κατά αυτής της «‘έκθεσης που ζητάει γνώμη»’ επειδή πιστεύω ότι θα μπορούσε να είχε συνταχθεί με πιο ουσιαστικό και περιεκτικό τρόπο. Ως έχει, η άποψή της για μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την ΕΕ χαρακτηρίζεται από μια αδυναμία να αφήνει τα πράγματα στην ησυχία τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Πιστεύουμε ότι μια θαλάσσια πολιτική βασισμένη στη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών και η οποία, σε κοινοτικό επίπεδο, θα σήμαινε συνεργασία συνεργιών για να ωθήσει και να δώσει προστιθέμενη αξία στις πολιτικές και τα μέτρα που σχετίζονται με τη θάλασσα και καθορίζονται από εκάστη χώρα (όπως η αλιεία, οι μεταφορές, το περιβάλλον και η ενέργεια, μεταξύ άλλων) θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η επιλογή της έκθεσης πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου, η οποία επιλέγει να προωθήσει τη δημιουργία μιας μελλοντικής «κοινής θαλάσσιας πολιτικής», επιδιώκοντας να μεταβιβάσει κεντρικές αρμοδιότητες των κρατών μελών σε υπερεθνικό επίπεδο της ΕΕ, μια προσέγγιση την οποία, σαφώς, απορρίπτουμε.

Προς τον σκοπό αυτό, εμείς απορρίπτουμε σθεναρά τις προτάσεις τροπολογιών που θίγουν θέματα αρχής επί της οποίας παραμένουμε αμετακίνητοι, όπως:

- Ο πλήρης σεβασμός της κυριαρχίας και της αρμοδιότητας εκάστου κράτους μέλους όσον αφορά τη διαχείριση των χωρικών υδάτων του και τις ζώνες αποκλειστικής οικονομικής εκμετάλλευσης, ειδικά όσον αφορά τους θαλάσσιους πόρους ήτοι τους βιολογικούς πόρους και τα θέματα ασφάλειας, διάσωσης και την επιθεώρηση και τον έλεγχο της ναυτιλίας στα ύδατά τους·

- Αυξημένη αξία για τον τομέα της αλιείας, δεδομένης της στρατηγικής σημασίας του για τις διάφορες χώρες, όπως η Πορτογαλία, που θα εγγυάται την κοινωνικό-οικονομική βιωσιμότητα του τομέα μέσω κατάλληλων πολιτικών και χρηματοοικονομικών μέσων·

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψηφίσαμε κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Ενώ μπορώ να επιδοκιμάσω τις περιβαλλοντικές πτυχές και τις προτάσεις για τις πρακτικές μορφές συνεργασίας στην έκθεση Piecyk «Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική», ωστόσο δεν μπορώ να υποστηρίξω τα αιτήματα για πολλές προτάσεις που περιλαμβάνει αυτή η έκθεση, όπως την οργάνωση μιας «Υπηρεσίας ακτοφυλακής της ΕΕ». Φοβάμαι πως ο υπερβολικός κανονισμός που θα προέκυπτε από την έκθεση θα παραβίαζε την αρχή της επικουρικότητας και αποφάσισα να επιφυλαχθούμε να εκφραστούμε αυτήν τη στιγμή.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), γραπτώς. – (FR)Ψήφισα υπέρ όλων των τροπολογιών που υπογράμμιζαν την περιβαλλοντική διάσταση αυτής της θαλάσσιας πολιτικής.

Είναι επιτακτικό ο περιβαλλοντικός πυλώνας της θαλάσσιας στρατηγικής να μην είναι μια απλή προσθήκη για λόγους πνευματικού εμπλουτισμού, αλλά η αποκατάσταση της καλής οικολογικής κατάστασης των θαλασσών και ωκεανών να αποτελεί ουσιαστικό στόχο από τον οποίο εξαρτώνται οι εκτιμήσεις σχετικά με για άλλες πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών.

Η επιδείνωση του οικοσυστήματος των ωκεανών έχει σοβαρές συνέπειες για τον πλανήτη και τις ανθρώπινες δραστηριότητες: τα αποθέματα ιχθυαλιευμάτων εξαφανίζονται και ο ρόλος του κλίματος και των ωκεανών ως ρυθμιστών μειώνεται. Αυτό πρωτίστως οφείλεται στη ρύπανση που δημιουργείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Κατά συνέπεια, η προτεραιότητα του περιβάλλοντος πρέπει να επιβεβαιώνεται σθεναρά, και η μελλοντική οδηγία πλαίσιο για τα θαλάσσια ύδατα πρέπει να είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη και για τις πολιτικές της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. (SV) Ψηφίζω κατά της τροπολογίας 34 διότι η βιοποικιλότητα της θάλασσας δεν είναι ένα αυστηρά εθνικό θέμα. Οι θαλάσσιοι πόροι μετακινούνται συνεχώς, και η υπεραλίευση σε μια περιοχή επηρεάζει ολόκληρη τη θάλασσα και μπορεί να καταστρέψει περιοχές και οικοσυστήματα σε κλίμακα πολύ μεγαλύτερη από την εθνική κλίμακα. Οι περιοριστικοί διεθνείς κανονισμοί που διέπουν την εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων πρέπει κατά συνέπεια να είναι αποδεκτοί.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Στηρίζω θερμά την έκθεση Piecyk για τη θαλάσσια πολιτική και συγχαίρω τον εισηγητή για την χωρίς αποκλεισμούς προσέγγισή του.

Η έκθεση είναι εξαιρετικά σημαντική όσον αφορά την προσπάθεια να τονίσει μια νέα προσέγγιση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντός μας. Η προσέγγιση αυτή απαιτείται να προστατέψει τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές από τη μεταφορά πετρελαίου μέσω πλοίων. Επί του παρόντος, η Firth of Forth, στη γενέτειρά μου Σκοτία, απειλείται από μια πρόταση μεταφοράς πετρελαίου μέσω πλοίων. Ελπίζω πως η οδηγία για τους οικοτόπους θα εφαρμοσθεί σωστά προκειμένου να προστατέψει τα θαλάσσια πτηνά, τα θαλάσσια θηλαστικά και άλλα είδη. Ωστόσο, η ανάγκη μιας κατανοητής προσέγγισης για το θαλάσσιο περιβάλλον μας με σαφείς και διαφανείς γραμμές λογοδοσίας είναι καθοριστική για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενεές.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), în scris. Am votat pentru raportul Piecyk privind o viitoare politică maritimă a Uniunii şi felicit raportorul pentru calitatea activităţii desfăşurate. Integrarea politicilor, acţiunilor şi deciziilor legate de politica maritimă va asigura o mai strânsă cooperare între toţi actorii ale căror acţiuni au un impact asupra oceanelor şi mărilor europene. Consider, de asemenea, că sectoarele maritime ale fluviilor europene trebuie şi ele incluse în politica maritimă a Uniunii Europene.

Autostrăzile maritime se numără încă din 2004 printre cele 30 de proiecte prioritare ale reţelei transeuropene de transport.

Aderarea României şi a Bulgariei asigură Uniunii Europene vecinătatea cu Marea Neagra şi aproape întreg cursul Dunării se află în interiorul sau. Pentru Uniunea Europeană dezvoltarea cooperării la Marea Neagră va fi extrem de importantă. Regiunea Mării Negre joacă un rol important pentru securitatea energetică a Uniunii Europene şi pentru extinderea pieţei interne de transport către statele vecine Uniunii Europene.

Sper ca Uniunea Europeană să includă prevederi ale politicii maritime comunitare, de exemplu protejarea mediului şi a biodiversităţii zonelor de coastă şi de delte sau estuare, în politica sa de vecinătate şi în acordurile bilaterale pe care le semnează cu terţe ţări. În acest context menţionez ca deosebit de importantă protejarea biodiversităţii Deltei Dunării.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Ενώ υπάρχουν πολλές χρήσιμες παρατηρήσεις στην έκθεση, απορρίπτω οποιαδήποτε ιδέα να διεκδικήσει η ΕΕ εξουσία όσον αφορά τα βρετανικά χωρικά ύδατα ή να ενσωματωθούν οι στρατιωτικές δραστηριότητες σε μια θαλάσσια πολιτική της ΕΕ. Επιπλέον, η κοινή αλιευτική πολιτική υπήρξε μια καταστροφή για την αλιευτική μας βιομηχανία και για τη θαλάσσια ζωή και οι εξουσίες της πρέπει να επαναπατριστούν στα έθνη.

 
  
  

- Έκθεση: Cramer (A6-0219/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Εγκρίνω γενικά μια θετική θέση έναντι της ανάπτυξης των σιδηροδρόμων. Μια τέτοια ανάπτυξη είναι σημαντική όσον αφορά το περιβάλλον. Δεν μπορώ ωστόσο, να στηρίξω την πρόταση της παραγράφου 4 της έκθεσης σύμφωνα με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αντιταχθεί στη χρήση πολύ μεγάλου μήκους φορτηγών (των λεγόμενων gigaliners). Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη πρέπει αυτά τα ίδια να έχουν το δικαίωμα να εγκρίνουν μια θέση για το κατά πόσο ή όχι τέτοια φορτηγά μπορούν δεόντως να αποτελούν τμήμα του συνολικού οδικής κυκλοφορίας. Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αποφασίζουν αυτά τα ίδια σχετικά με το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η πρώτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους ξεκίνησε με τον ανακοινωθέντα στόχο «της εισαγωγής των βάσεων για την αλλαγή του τρόπου μεταφορών». Με άλλα λόγια, προωθούσε την αλλαγή από τις οδικές μεταφορές στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Αλλά αυτό που πραγματικά επιδίωξε να κάνει, με τη μέθοδο του δούρειου ίππου, ήταν να κρύψει το άνοιγμα των σιδηροδρομικών μεταφορών ήτοι τη μεταφορά εμπορευμάτων, στον ανταγωνισμό και στα ιδιωτικά συμφέροντα ως πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της πλήρους ελευθέρωσης του τομέα των σιδηροδρόμων σε επίπεδο ΕΕ.

Έχουμε καταγγείλει και απορρίψει τις προθέσεις αυτής της διαδικασίας από την πρώτη στιγμή.

Όπως και με άλλες προωθούμενες από την ΕΕ ελευθερώσεις, οτιδήποτε πηγαίνει άσχημα σε οιαδήποτε δεδομένη στιγμή χρησιμοποιείται ως σημείο εκκίνησης (αποκρύπτοντας τις αληθινές αιτίες αυτών των καταστάσεων, ήτοι τις συστηματικές πολιτικές προκειμένου να διαλυθεί, να αποδυναμωθεί ο δημόσιος τομέας μεταφορών) για να αιτιολογηθούν μέθοδοι φιλελευθεροποίησης και να δείξουν προς την κατεύθυνση του λεγόμενου «ανταγωνισμού» χωρίς σαφή εξήγηση ως προς το πως ή το γιατί ως τη λύση για όλα τα κακά, κάποιου είδους θαυματουργού εργαζόμενου, ο οποίος, όμως, στο τέλος, υφίσταται τις συνέπειες που έχουμε ήδη επισημάνει.

Οι δημόσιες επενδύσεις στον τομέα των σιδηροδρόμων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιλογές που ορίζονται από εκάστη χώρα είναι αναμφίβολα ζωτικής σημασίας, αλλά όχι για να παραδοθούν στη λογική του κέρδους των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων, τα οποία επιδιώκουν να κυριαρχήσουν επί αυτού του δημόσιου τομέα, θεμελιώδης σε κάθε χώρα, μέσω της ελευθέρωσής του σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer, Esko Seppänen, Søren Bo Søndergaard και Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. (EN) Η έκθεση Cramer δηλώνει ρητώς ότι, όσον αφορά τη μεταφορά αγαθών, τα περιβαλλοντικά ζητήματα παραμελήθηκαν. Αυτό αποτελεί τη συνέπεια της διεύρυνσης των εμπορευματικών μεταφορών στους αυτοκινητοδρόμους και στον αέρα και την ίδια στιγμή της συνεχιζόμενης μείωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών. Η έκθεση υπενθυμίζει την προώθηση των οδικών και αεροπορικών μεταφορών μέσω χρηματοδοτικών μέσων, τα οποία χρησιμοποιούνται επίσης για τη μείωση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Θα μπορούσαμε να επισημάνουμε ότι πολλές σιδηροδρομικές συνδέσεις με εργοστάσια και λιμάνια έκλεισαν πρόσφατα. Ωστόσο, διαφοροποιούμαστε από τον εισηγητή όσον αφορά τις δυνατότητες της ελεύθερης αγοράς για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Ο εισηγητής, με τις δεξιές ομάδες του Κοινοβουλίου, είναι της άποψης ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός στις διασυνοριακές μεταφορές είναι η καλύτερη λύση. Οι υπέρμαχοι αυτής της άποψης αναφέρονται στην κατάσταση στον δρόμο και στον αέρα και αναμένουν ότι ο ανταγωνισμός θα ελκύσει αυτόματα ένα νέο κύμα ενδιαφερόμενων εταιρειών. Στην πράξη έχουμε δει ότι, έως τώρα, δεν υπήρξαν τέτοια θετικά αποτελέσματα. Παρά αυτήν τη μη ρεαλιστική προσέγγιση, η υπόλοιπη έκθεση αξίζει την πλήρη στήριξή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. – (DE) Εγκρίνω την αναβίωση των σιδηροδρόμων ως κεντρικό στοιχείο για την πολιτική της ΕΕ για τις μεταφορές.

Η έκθεση για την εφαρμογή της πρώτης δέσμης των σιδηροδρόμων έδειξε ότι η δέσμη δεν έφερε μόνιμη αναβίωση των σιδηροδρομικών μεταφορών, ούτε και ορατή μετατόπιση των εμπορευματικών μεταφορών από τους δρόμους στους σιδηροδρόμους.

Ωστόσο είναι σημαντικό να γίνουν οι σιδηροδρομικές μεταφορές το κεντρικό στοιχείο της κοινοτικής πολιτικής των μεταφορών, για τους εξής λόγους: έχουμε αυξανόμενο κυκλοφοριακό πρόβλημα, αυξανόμενα επίπεδα εκπομπών, περιορισμένους ενεργειακούς πόρους και αύξηση των θανάτων σε τροχαία.

Ως εκ τούτου ζητώ να παρουσιαστεί μέχρι το 2008 η δεύτερη οδηγία για το κόστος υποδομών των μεταφορών που θα επιβάλει ενιαίο σύστημα διοδίων σε όλους τους δρόμους της ΕΕ για τα επαγγελματικά οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Επιπροσθέτως πρέπει να συμπεριληφθούν στο κόστος υποδομών οι επονομαζόμενες εξωτερικές δαπάνες, δηλαδή οι περιβαλλοντικές δαπάνες που οφείλονται στις μεταφορές. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει επίσης να αναφερθώ στο εξαιρετικά κερδοφόρο ελβετικό σύστημα των εισφορών στα βαρέα οχήματα για τις εκπομπές τους με το οποίο η Ελβετία σημείωσε σημαντική επιτυχία ως προς τη μετατόπιση των μεταφορών από τους δρόμους στους σιδηροδρόμους, ενώ η βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών περιόρισε την αύξηση του κόστους καταναλωτή στο 0,5%.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η πρώτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους, η οποία αποσκοπούσε στο άνοιγμα της αγοράς στις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων σιδηροδρομικώς έως τις 15 Μαρτίου 2003 σημείωσε σε ορισμένο βαθμό πρόοδο. Ωστόσο, οι αδυναμίες και οι καθυστερήσεις στη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο από τα κράτη μέλη μπορούν ακόμη να διαπιστωθούν. Όμως, οι συνέπειες αυτών των καθυστερήσεων έχουν επιπτώσεις στην αναδιάρθρωση των σιδηροδρομικών εταιρειών και στη δημιουργία μιας αληθινά ανταγωνιστικής αγοράς.

Καθώς ένας αριθμός πτυχών ακόμη μας λείπει για να είμαστε σε θέση να θερίσουμε τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηρόδρομους, πιστεύουμε ότι οι πόροι πρέπει να δημιουργηθούν για να διορθώσουμε τις αποτυχίες όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας από τα κράτη μέλη. Για να επιτευχθεί αυτό, θα καταστεί αναγκαίο να έχουμε ένα ανεξάρτητο και διαφανές εθνικό σώμα παρακολούθησης με επαρκείς πόρους στη διάθεσή του για να λαμβάνει ενεργή θέση κατά των υφιστάμενων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού; Χρειαζόμαστε επίσης μέτρα που αφορούν τη δημιουργία αληθινής διαλειτουργικότητας η έλλειψη της οποίας στα σιδηροδρομικά δίκτυα αποτελεί ακόμη το βασικό εμπόδιο στην πραγματοποίηση ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού τομέα όπως η ταχεία εγκατάσταση του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, ειδικά στους διαδρόμους σιδηροδρομικών μεταφορών προτεραιότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), în scris. Am votat pentru raportul Cramer şi consider acest document ca fiind deosebit de important. Având în vedere că transportul contribuie la 15%-30% din emisiile de CO2, dezvoltarea modalităţilor mai puţin poluante de transport trebuie să constituie o prioritate la nivel european. De altfel, 70% din proiectele prioritare de transport transeuropean sunt destinate transportului feroviar şi transportului naval, mai puţin generatoare de gaze cu efect de seră.

Dezvoltarea transportului feroviar de mare viteză pentru pasageri trebuie să se realizeze cu prioritate în toate statele Uniunii Europene. Investiţiile în infrastructura de transport şi pentru modernizarea sistemului rulant sunt foarte mari, dar şi beneficiile aduse vor fi pe măsură.

De asemenea, pentru dezvoltarea transportului feroviar, va fi esenţială asigurarea interoperabilităţii, dezvoltarea şi implementarea sistemului ERTMS.

Felicit raportorul şi doresc să îl asigur că avem aşteptari foarte mari de la transportul feroviar.

 
  
  

- Έκθεση: Barsi-Pataky (A6-0190/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα για την ήπειρό μας, για την οποία μόλις ψηφίσαμε, όχι μόνο τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν καλύτερες υποδομές, αλλά προϋποθέτει ότι αυτό πρέπει να γίνει υπεύθυνα και με σεβασμό. Τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των βελτιωμένων υποδομών καθώς επίσης και να εξετάσουν τις μεταφορές, λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες έναντι της ασφάλειας.

Αυτό σχετίζεται ιδιαίτερα με τη χώρα μου, την Ιρλανδία, όπου πρέπει επειγόντως αυτήν την περίοδο να καταστήσουμε προτεραιότητα τη διατήρηση των φυσικών, ιστορικών τοπογραφικών μνημείων. Οι ιρλανδικές αρχές βρίσκονται στη διαδικασία της καταστροφής ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στην Ευρώπη σε μία προσπάθεια να βελτιωθούν τα συστήματα μεταφορών στην Ιρλανδία. 41 χώροι που περιλαμβάνουν ευρωπαϊκή κληρονομιά, συμπεριλαμβανόμενου του εθνικού μνημείου στο Lismullen, θα κατεδαφιστούν λόγω ενός αυτοκινητόδρομου που διέρχεται από εκεί χωρίς λόγο. Από τη στιγμή που θα καταστραφούν αυτά τα μνημεία, δεν υπάρχει τρόπος να αντικατασταθεί η πολιτιστική κληρονομιά που θα χαθεί μαζί τους.

Σύμφωνα με την έκθεση βιώσιμης κινητικότητας, η μελλοντική πολιτική μεταφορών θα πρέπει να βελτιστοποιήσει το δυναμικό κάθε χώρας να επιτύχει τους στόχους των καθαρών και αποδοτικών συστημάτων μεταφορών. Η Ιρλανδία μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά ένας αυτοκινητόδρομος μέσω της Τάρα δεν είναι η απάντηση.

Οι ιρλανδικές αρχές δεν έχουν εξετάσει εναλλακτικές οδούς και, αντί για αυτό, μέσω των οδικών κατασκευών καταστρέφουν σημαντικές ιστορικές τοποθεσίες, όπως τον χώρο στο Baronstown που καταστράφηκε έξι ημέρες πριν, στις 4 π.μ. το πρωί. Ούτε έχουν σκεφτεί να επαναλειτουργήσουν μια παλαιά σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή για να μεταφέρουν επιβάτες στο Δουβλίνο, μειώνοντας κατά συνέπεια την οδική κυκλοφορία και την κατανάλωση καυσίμων. Πρέπει να επιστρέψουμε στις παλαιές μεθόδους μεταφορών, όπως το τρένο που λειτουργούσε στο παρελθόν κοντά στην Τάρα.

Ενώ συμφωνώ με αυτήν την βιώσιμη Ευρώπη και τις καλύτερες υποδομές μεταφορών, πιστεύω ακράδαντα ότι δεν μπορούμε και δεν πρέπει να θυσιάσουμε έναν από τους πολυτιμότερους αρχαιολογικούς χώρους μας για έναν αυτοκινητόδρομο που θα κατασκευαστεί σε λάθος σημείο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. – (DE) Αφού η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού παρουσίασε αναλυτική αξιολόγηση έξι χρόνια μετά από τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου για τις Μεταφορές, τάσσομαι υπέρ της υλοποίησης των διευρωπαϊκών δικτύων και της χρήσης έξυπνων μεταφορικών συστημάτων και τεχνολογικών καινοτομιών.

Λυπάμαι για την έλλειψη οικονομικής δραστηριότητας ως προς την ανάπτυξη υποδομών που θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Οι κοινοτικοί πόροι για τα διευρωπαϊκά δίκτυα είναι περιορισμένοι, ενώ το πραγματικό όφελος του προγράμματος ΔΕΔ-Μ μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την κατασκευή ολόκληρου του δικτύου. Ως εκ τούτου ζητώ από την Επιτροπή να παρουσιάσει προτάσεις για πιθανή διεύρυνση νέων δυνατοτήτων και καινοτόμων τρόπων χρηματοδότησης.

Αν λάβει κανείς υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις των μεταφορών στο περιβάλλον, βλέπει πως ακόμα και μία μικρή μετατόπιση των μεταφορών θα μείωνε σημαντικά την συμφόρηση στους δρόμους. Για τον λόγο αυτόν περιμένω με ανυπομονησία την αξιολόγηση των εξωτερικών περιβαλλοντικών δαπανών που θα κάνει η Επιτροπή μέχρι το 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), γραπτώς. – (DE) Η έκθεση Barsi-Pataky δεν μας πηγαίνει πραγματικά μπροστά και γι’ αυτό απείχα της ψήφου. Είναι ασφαλώς καλό να επαναλάβουμε την πίστη μας στο ΔΕΔ-Μ και να λέμε ότι ακόμα και μια μικρή μετατόπιση των μεταφορών θα μείωνε σημαντικά τη συμφόρηση στους δρόμους, όμως πρέπει να αναλογιστούμε ότι πολλές διαδρομές, κυρίως μέσα στις πόλεις, παρουσιάζουν συμφόρηση επειδή η κατάσταση των δημοσίων συγκοινωνιών τις κάνει να μην είναι ελκυστική λύση. Πέρα από ωραία λόγια, η ΕΕ δεν προσέφερε σχεδόν καμία έξυπνη λύση στον τομέα αυτόν.

Όσον αφορά τα εξαιρετικά αμφισβητούμενα gigaliners, δεν υπάρχει λόγος να πληρώσει το κοινό με τη μορφή υψηλότερων δαπανών για τη συντήρηση των δρόμων και μεγαλύτερου κίνδυνου ως προς την ασφάλεια για να έχουν ενδεχόμενες εξοικονομήσεις οι μεταφορικές επιχειρήσεις. Αν θέλουμε να δοθεί μεγάλη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος –και πραγματικά, κι αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιείται για τα τεράστια αυτά φορτηγά– πρέπει να γίνουν προσπάθειες προώθησης συστημάτων κίνησης που θα είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να δώσει εδώ το καλό παράδειγμα με τα δικά του οχήματα με οδηγούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η δυσαρέσκεια με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών δεν αποτελεί άρνηση των βελτιώσεων που έχουν γίνει, από την ασφάλεια των μεταφορών έως την ποιότητα των υπηρεσιών ή όσον αφορά το περιβάλλον.

Ωστόσο, πολλά απομένουν να γίνουν.

Οι περιορισμοί στην κοινοτική χρηματοδότηση είναι μεταξύ των κύριων αιτιών των αδυναμιών αυτής της πολιτικής. Ο μόνος τρόπος να αποφευχθούν καθυστερήσεις και ο αναπροσανατολισμός προτεραιοτήτων θα ήταν η υιοθέτηση καινοτόμων μορφών χρηματοδότησης, όπως οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και η επιδότηση έργων από τα κράτη μέλη.

Τα κοινοτικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση διευρωπαϊκών έργων μεταφορών είναι περιορισμένα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούν σε διασυνοριακά τμήματα των οποίων η προστιθέμενη αξία θα καθιστά δυνατή την πραγματοποίηση διασυνδεδεμένου και διαλειτουργικού διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Ωστόσο, είναι βασικό να αποφευχθεί η δημιουργία συνοθυλεύματος εθνικών δικτύων, για το λόγο αυτό η Επιτροπή πρέπει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να διασφαλίσει την εφαρμογή και την εκτέλεση ευρωπαϊκής νομοθεσίας μεταφορών.

Τελικά, η ενισχυμένη συνεργασία σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητη για τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ καλών πρακτικών και μεταξύ της πολιτικής μεταφορών και άλλων εθνικών ή κοινοτικών πολιτικών σε θέματα όπως η ενέργεια, το περιβάλλον , ο τουρισμός και η καινοτομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), în scris. Domeniul transporturilor este esenţial pentru dezvoltarea economică a tuturor regiunilor Uniunii Europene, prin crearea de locuri de muncă, asigurarea liberei circulaţii a persoanelor şi a mărfurilor şi dezvoltarea întreprinderilor.

Calea navigabilă interioară Uniunii Europene formată din Rhin, canalul Main şi Dunăre scurtează distanţa dintre partea de nord-vest si partea de sud-est a Uniunii Europene cu aproape 4000 de kilometri, asigurând în acelaşi timp dezvoltarea unui mod de transport mai puţin poluant. Sper ca programele NAIADES şi Marco Polo II să sprijine mai mult statele membre să îşi dezvolte transportul naval.

Interoperabilitatea, interconectarea reţelelor europene de infrastructură şi dezvoltarea de terminale multi-modale vor contribui la o dezvoltare echilibrată a tuturor modalităţilor de transport.

Nu trebuie însa să uităm că una din cauzele schimbărilor climatice este poluarea datorată mijloacelor de transport. Este important că 70% din cele 30 de proiecte prioritare sunt dedicate transportului feroviar şi celui naval. Sper însa ca lista celor 30 de proiecte prioritare să fie extinsă în curând pentru a include mai multe proiecte ale noilor state membre şi pentru a fructifica ieşirea Uniunii Europene la Marea Neagra.

 
  
  

- Ενέργειες για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων (B6-0277/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψηφίσαμε υπέρ αυτού του ψηφίσματος διότι γνωρίζουμε ότι η πραγματικότητα των καρδιαγγειακών παθήσεων αποτελεί θέμα ανησυχίας. Είναι σημαντικό να αυξηθεί η γνώση σχετικά με την πρόληψη ων παραγόντων κινδύνου γι’ αυτές τις παθήσεις. Έτσι, είναι σημαντικό οι ενέργειες που περιέχονται σε αυτό το ψήφισμα να ληφθούν υπόψη.

Γνωρίζουμε ότι η υγεία σημαίνει την πλήρη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευζωία. Σημαντικές αντιφάσεις διαπιστώνονται ωστόσο, στη σημερινή κοινωνία η οποία κυριαρχείται από το άγχος, όπου υπάρχει ελάχιστος χρόνος για ανάπαυση, για να τον περάσουμε με την οικογένειά μας, για να φροντίσουμε τη σωματική μας υγεία και την ψυχολογική μας ισορροπία, συν η κακή διατροφή και η έλλειψη χρόνου για σωματική άσκηση, καθώς και η απώλεια δικαιωμάτων στον χώρο εργασίας, ήτοι υπερφορτωμένες εργάσιμες ώρες και μείωση δικαιώματος αδείας, για να μην αναφέρουμε την ανεργία ή τη μόνιμη απειλή αυτής. Όλα αυτά έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων, ή στην ισορροπία τους, και, επομένως, στην εξάπλωση των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Ωστόσο, αυτή η εκστρατεία ευαισθητοποίησης και πρόληψης για τις καρδιαγγειακές παθήσεις δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε λάβαρο κοινοτικοποίησης της υγείας. Αυτό που θέλουμε είναι η προστασία της υπηρεσίας της δημόσιας υγείας και η ευθύνη εκάστου κράτους μέλους για τη διατήρηση και διαχείρισή της προκειμένου να εγγυάται το δικαίωμα στην υγεία για όλους και όχι μόνο γι’ αυτούς που έχουν χρήματα να πληρώνουν γι’ αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτό ψήφισμα, το οποίο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της μεγαλύτερης θανατηφόρου ασθένειας σήμερα: των καρδιαγγειακών παθήσεων. Στρατηγικές πρόληψης, εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση του κοινού και προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής είναι στοιχεία που συστήνονται στο ψήφισμα και προσφέρω τη στήριξή μου σε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Με τις καρδιαγγειακές παθήσεις να ευθύνονται για ποσοστό μεγαλύτερο από το 40% όλων των θανάτων στην ΕΕ, είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε επειγόντως το ζήτημα, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Τα ίδια τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν πολλά όσον αφορά τη βελτίωση επιτήρησης του κινδύνου, τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την πρόληψη κλπ. Ωστόσο, πρόκειται σαφώς για έναν τομέα όπου η ΕΕ μπορεί να προσθέσει αξία μέσω της προώθησης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Χαιρετίζω το αίτημα του ψηφίσματος για την καθιέρωση μιας πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση της εμφάνισης των καρδιαγγειακών παθήσεων, της θνησιμότητας, της νοσηρότητας και των παραγόντων κινδύνου. Μια τέτοια βάση δεδομένων, διαθέτει το δυναμικό να κάνει πολλά για να βελτιώσει την πρόληψη σε επίπεδο κρατών μελών.

 
  
  

- Συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (RC-B6-0278/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Απαράδεκτη είναι ο επιεικέστερος χαρακτηρισμός που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει σχετικά με την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων από αερομεταφορείς, που περιέχονται στο μητρώο ονομάτων επιβατών (PNR), στο αμερικανικό υπουργείο εσωτερικής ασφάλειας (DHS) των ΗΠΑ. Μεταξύ πολλών θλιβερών πτυχών ξεχωρίζουν ιδιαίτερα τα κατωτέρω σημεία:

Η μεταφορά δεδομένων βασίζεται σε μη δεσμευτικές εγγυήσεις που μπορούν να τροποποιούνται μονομερώς από το DHS ανά πάσα στιγμή.

Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιούνται για μη προσδιοριζόμενους σκοπούς και η περίοδος για την οποία αυτά θα διατηρούνται θα αυξηθεί από 3,5 έτη σε 15 έτη. Επιπλέον, δεν υπάρχουν οιεσδήποτε εγγυήσεις ότι μετά την περίοδο αποθήκευσης των δέκα πέντε ετών επταετή «ενεργό» περίοδο και οκταετή «λανθάνουσα» περίοδο τα δεδομένα όντως θα καταστρέφονται.

Ευαίσθητα δεδομένα (για παράδειγμα, προσωπικά στοιχεία σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις και την ιδιότητα συνδικαλιστικού μέλους, καθώς και άλλες πληροφορίες που αφορούν την υγεία και την ερωτική ζωή των ανθρώπων) θα τίθενται στη διάθεση του DHS.

Η συμφωνία αναφέρεται επίσης σε ένα πιθανό σύστημα PNR σε επίπεδο ΕΕ σε ένα ή δύο κράτη μέλη, αναφέροντας ότι αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν να τίθενται επίσης στη διάθεση του DHS.

Μια συμφωνία, η οποία, μια λέξη χαρακτηρίζεται απαράδεκτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), γραπτώς. – (FR) Είμαι ευτυχής που η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη μετάδοση δεδομένων επιβατών. Αναγνωρίζω ότι μια ευρωπαϊκή συμφωνία ήταν απαραίτητη πριν λήξει η ενδιάμεση συμφωνία. Λυπάμαι, ωστόσο, που αυτή η συμφωνία παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες σε τομείς οι οποίοι για το Κοινοβούλιο είναι κρίσιμης σημασίας.

Η μείωση της ποσότητας δεδομένων που μεταδίδονται είναι μόνον μια μικρή λεπτομέρεια. Η μετάβαση από το παθητικό σύστημα (pull system) στο ενεργητικό σύστημα (push system) είναι επίτευγμα του 2004  αυτή θα έπρεπε να είχε λάβει χώρα προ πολλού.

Χαίρομαι που ο αμερικανικός νόμος για την προστασία δεδομένων επεκτάθηκε στους Ευρωπαίους, διότι το ζητήσαμε. Ωστόσο, αυτή η προστασία απειλείται από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δεσμευτικές διασφαλίσεις, δεν υπάρχει νομικά δεσμευτική συμφωνία. Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας διατηρεί το δικαίωμα να θεσπίσει εξαιρέσεις, χωρίς οιαδήποτε ακριβή κριτήρια, για την προστασία δεδομένων.

Τέλος, καταγγέλλω την έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου, τη σημαντική αύξηση του χρόνου διατήρησης των δεδομένων, έως διάστημα 15 ετών, και την απουσία αξιολόγησης με τη δέουσα μορφή αυτής της συμφωνίας. Ζητήσαμε αυτά τα σημεία να αποτελέσουν τη βάση της νέας συμφωνίας PNR· λυπάμαι που το Συμβούλιο δεν εισάκουσε αυτά τα αιτήματα του Κοινοβουλίου.

 
  
  

- Έκθεση: Rosati (A6-0264/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Dariusz Rosati για την ευρωζώνη το 2007, η οποία ήλθε προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια στιγμή όπου είναι επιτακτικό να ενθαρρυνθούν τα άλλα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους στην προετοιμασία τους για ένταξη στην ευρωζώνη.

Μετά τη Μάλτα και την Κύπρο, η πρόταση ένταξης της Σλοβακίας στην ευρωζώνη θα εξεταστεί το ερχόμενο έτος. Υπό την προηγούμενη κυβέρνηση του Mikuláš Dzurinda, η Σλοβακία είχε αξιολογηθεί ως ένα από τα δέκα νέα κράτη μέλη που είχαν προετοιμαστεί καλύτερα για την εισαγωγή του ευρώ. Αντλώντας από την εμπειρία της Λιθουανίας, της οποίας η προσπάθεια δεν είχε αίσια έκβαση μόνον γιατί δεν είχε καταφέρει να πετύχει το δείκτη πληθωρισμού, και ενθαρρυμένη από την προσχώρηση της Σλοβενίας στην ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2007, πιστεύω ότι η Σλοβακία λαμβάνει υπεύθυνη θέση και διασφαλίζει βιώσιμη συμμόρφωση με τα κριτήρια του Μάαστριχτ.

Όσον αφορά την εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος στα νέα κράτη μέλη, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στη γραπτή δήλωση για την ανάγκη να τεθούν σε κυκλοφορία χαρτονομίσματα του ενός και των δύο ευρώ, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο 2005. Η απουσία τέτοιων χαρτονομισμάτων υπονομεύει την ικανότητα των ευρωπαίων πολιτών, των οποίων ο μηνιαίος μισθός στην Σλοβακία ανέρχεται μόνον σε μερικές εκατοντάδες ευρώ, να εκτιμήσουν πλήρως την υψηλότερη αξία των λεπτών του ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης πρωτοβουλίας του πολωνού συναδέλφου μου Dariusz Rosati σε απάντηση της ετήσιας δήλωσης 2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωζώνη. Οι πρώτες μου λέξεις θα είναι για να χαιρετίσω την τεχνική και χρηματοοικονομική επιτυχία του ευρώ και της καλής λειτουργίας της ευρωζώνης και απευθύνω τα θερμά συγχαρητήριά μου στη Σλοβενία, στην οποία ελπίζω ότι προσεχώς θα πρόεδρος θα είναι ο φίλος μου Alojz Peterle, ο οποίος θα είναι ο προσεχής προεδρεύων της Ένωσης, για το γεγονός ότι εγκρίθηκε η προσχώρησή της στην ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2007 ελπίζοντας την ίδια επιτυχία για την Κύπρο και τη Μάλτα την 1η Ιανουαρίου 2008.

Καθίσταται επιτακτικό, όπως το υπογραμμίζει τακτικά ο Nicolas Sarkozy, Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, να ενισχυθεί η λειτουργία της ευρωζώνης, τόσο στις δομές της όσο και στη συγκεκριμένη οικονομική διακυβέρνησή της. Επίσης, ορισμένα κράτη μέλη, εκ των οποίων η Γαλλία, οφείλουν να επωφεληθούν από αυτή την καλή συγκυρία για να βάλουν τάξη στα δημόσια οικονομικά τους. Τέλος, επείγει η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) να συνεννοείται με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για να εισαχθεί περισσότερη συνοχή ανάμεσα στη νομισματική πολιτική και στην ανάπτυξη και την απασχόληση καθώς το προβλέπουν και οι Συνθήκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Evans (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Το βρετανικό Συντηρητικό Κόμμα αντιτίθεται πλήρως στην είσοδο της Μεγάλης Βρετανίας στην ευρωζώνη και σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική απείχαμε από την τελική ψηφοφορία για την έκθεση Rosati. Βρισκόμαστε ωστόσο σε επαγρύπνηση όσον αφορά την ανάγκη για σωστή νομισματική πολιτική στον εμπορικό συνασπισμό της ΕΕ και είμαστε αντίθετοι, κυρίως, με τις προσπάθειες να αναγάγουμε την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής σε πολιτικούς σκοπούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η έκθεση «χαιρετίζει τις ευνοϊκές οικονομικές εξελίξεις που επιτεύχθηκαν το 2006» στη ζώνη του ευρώ αλλά αποτυγχάνει να συγκαλύψει ορισμένες ανησυχίες και κινδύνους που αφορούν τη μελλοντική εξέλιξη της ευρωζώνης. Η αλήθεια είναι ότι τα κέρδη, ως ποσοστό του ΑΕγχΠ, ανέρχονται σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα που επιτεύχθηκαν ποτέ, ενώ οι μισθοί συνεχίζουν να βραδύνουν και να αυξάνονται κάτω από το ποσοστό αύξησης της εργασιακής παραγωγικότητας· με άλλα λόγια, τα κέρδη από την παραγωγικότητα εξακολουθούν να πηγαίνουν στους εργοδότες.

Η έκθεση αγνοεί τις κοινωνικές εντάσεις και ελάχιστα κάνει λόγο για την αύξηση των ανισοτήτων και της φτώχειας στην ΕΕ, σχετικά με την ολοένα και αβέβαιη απασχόληση και για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Είναι ολοένα και πιο δύσκολο να αιτιολογηθούν νέα παγώματα μισθών και ζητά να εφαρμοστεί περαιτέρω λιτότητα όταν οι καρποί του πλούτου εξακολουθούν, όπως πάντα, να πηγαίνουν στους χρηματοπιστωτικούς και οικονομικούς ομίλους.

Στην πραγματικότητα, αυτό που επιδιώκουν να αγνοούν είναι ότι το κύριο θέμα για να σταθεροποιηθεί αυτή η στιγμή στον οικονομικό κύκλο είναι να συμβάλουν στην αύξηση των μισθών και να αυξηθούν οι δημόσιες επενδύσεις προκειμένου να ενισχυθεί η ζήτηση. Αυτό ακριβώς είναι που η έκθεση παραλείπει να κάνει, επιμένοντας στο επιχείρημα της δημοσιονομικής σταθεροποίησης και της σταθερότητας των τιμών με άλλα λόγια, λιγότερες δημόσιες επενδύσεις και περισσότερη συγκράτηση μισθών.

Απορρίπτουμε αυτή τη στρατηγική, γι’ αυτό και ψηφίζουμε κατά της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η έκθεση παρέχει σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο η ΟΝΕ πηγαίνει χέρι-χέρι με τη δημιουργία ενός κράτους της ΕΕ. Η έκθεση ζητά στενότερη συνεργασία των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών. Η εξωτερική εκπροσώπηση της ευρωζώνης φαίνεται ότι χρειάζεται ενίσχυση, και ο εσωτερικός συντονισμός στην εξωτερική σκηνή χρειάζεται βελτίωση.

Ταυτόχρονα, σημειώνεται ότι, επί παραδείγματι, η ανταγωνιστικότητα αναπτύσσεται σε διαφορετικές κατευθύνσεις εντός της ευρωζώνης και ότι η αύξηση της αξίας του ευρώ έναντι, επί παραδείγματι, του αμερικανικού δολαρίου είχε διαφορετικά αποτελέσματα στα διάφορα κράτη μέλη ανάλογα με τις οικονομικές δομές και την ευελιξία των μεταποιητικών βιομηχανιών των τελευταίων. Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ δεν μπορεί ποτέ να είναι πλήρως εναρμονισμένη με την κατάσταση σε οποιοδήποτε μεμονωμένο κράτος μέλος.

Αυτοί ακριβώς ήταν οι παράγοντες που προβλήθηκαν ως επιχειρήματα από την πλευρά του «Όχι» στο δημοψήφισμα για την ΟΝΕ στη Σουηδία το 2003 και οι οποίοι είχαν απήχηση στη μεγάλη πλειοψηφία των σουηδών ψηφοφόρων.

Εγώ μπορώ μόνο να δηλώσω ότι η πλευρά του «Όχι» στο δημοψήφισμα επιχειρηματολόγησε πολύ σωστά με το να επισημάνει ότι η ΟΝΕ ήταν ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Θα ήθελα να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης του κ. Rosati σχετικά με την εξέταση της κατάστασης στην ευρωζώνη το 2007.

Ο καθηγητής Rosati παρουσίασε μια εξαιρετικά συντεταγμένη έκθεση. Θα παράσχει αναμφίβολα μια καλή βάση για τη συζήτηση της γενικής οικονομικής κατάστασης στην ευρωζώνη, καθώς και για τις περαιτέρω δράσεις και προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας.

Το 2006 η ευρωζώνη γνώρισε δυναμική μεγέθυνση όσον αφορά τις εξαγωγές. Υπήρξε αναβίωση της εσωτερικής ζήτησης, ταχύτερη μεγέθυνση του ΑΕγχΠ και πτώση του ποσοστού ανεργίας. Δημιουργήθηκαν δύο εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας και το ποσοστό του πληθωρισμού παρέμεινε σταθερό. Εν τω μεταξύ, το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε.

Ταυτόχρονα, και αυτό ελήφθη υπόψη στην έκθεση, οι μεγαλύτερες οικονομίες εξακολουθούν να έχουν υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα. Μια αποτυχία να διατηρηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική και να αυξήσει τις διαφορές στα επίπεδα της οικονομικής ανάπτυξης, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των κρατών μελών.

Ο εισηγητής ορθώς σημείωσε ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες, όπως είναι και οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και στο άνοιγμα της αγοράς των υπηρεσιών, το οποίο θα μπορούσε να έχει επωφελή αντίκτυπο στην ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), în scris. Am votat pentru raportul Rosati privind "zona Euro" şi felicit raportorul.

Consider că introducerea euro a determinat o mai mare coeziune între cele 318 milioane de cetăţeni ai Uniunii Europene care utilizează această monedă în viaţa de zi cu zi. Creşterea economică realizată precum şi creşterea gradului de angajare (aproape 2 milioane de noi locuri de muncă) din această zonă sunt dovezi clare că Uniunea Economică şi Monetară a contribuit la stabilitatea macroeconomică a statelor aderente.

Felicit Slovenia pentru aderarea la zona euro începând cu 1 ianuarie 2007. Raportorul propune reanalizarea criteriilor de convergenţă în cazul noilor state membre, având în vedere că inflaţia ar putea face o parte din procesul de relansare economică, dar subliniază că acestea trebuie aplicate conform Tratatului. De asemenea, este nevoie de o mai buna coordonare în domeniul politicii de schimb valutar.

În ciuda performanţelor zonei euro, totalul cheltuielilor pentru cercetare şi dezvoltare ale statelor din zona euro nu depăşeşte 2% din PIB, ceea ce este sub ţinta de 3% stabilita de Strategia de la Lisabona.

Statele din zona euro trebuie să reprezinte un model de dezvoltare economică şi socială pentru celelalte state membre ale Uniunii Europene.

 
  
  

- Έκθεση: Mitchell (A6-0266/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Απείχα από την ψηφοφορία επί της έκθεσης πρωτοβουλίας του ιρλανδού συναδέλφου μου κ. Mitchell σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2006. Πράγματι, είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος όσον αφορά την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) διότι η οικονομική και η νομισματική ιστορία μας διδάσκει ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε στους πολιτικούς την διαχείριση του νομίσματος, θεωρώ δε ότι η έκθεση δεν λαμβάνει αρκετά υπόψη το βαθμό στον οποίο το σύστημα των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών (ΣΕΚΤ) δεν δίδει τη δέουσα προσοχή στην οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει συνεχώς να υπενθυμίζουμε ότι το άρθρο 105 της Συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι, με την επιφύλαξη του στόχου της σταθερότητας των τιμών, το ΣΕΚΤ παρέχει την στήριξή του στις γενικές οικονομικές πολιτικές της Κοινότητας, προκειμένου να συμβάλει στην πραγματοποίηση των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2· ιδιαίτερα δε την προαγωγή της ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων, ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης των οικονομικών επιδόσεων. Αν, για την προστασία του ενεργητικού μας, οφείλουμε να έχουμε σταθερό ευρώ, δεν πρέπει να έχουμε ένα πάρα πολύ ισχυρό ευρώ για την ανάπτυξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα για τις εξαγωγές.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Evans (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Το βρετανικό Συντηρητικό Κόμμα αντιτίθεται πλήρως στην είσοδο της Μεγάλης Βρετανίας στην ευρωζώνη και σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική απείχαμε από την τελική ψηφοφορία για την έκθεση Rosati. Βρισκόμαστε ωστόσο σε επαγρύπνηση όσον αφορά την ανάγκη για σωστή νομισματική πολιτική στον εμπορικό συνασπισμό της ΕΕ και είμαστε αντίθετοι, κυρίως, με τις προσπάθειες να αναγάγουμε την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής σε πολιτικούς σκοπούς.

 
  
  

- Έκθεση: Rosati (A6-0264/2007) και Mitchell (A6-0266/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), γραπτώς. – (FR) Σχετικά με τις δύο εκθέσεις επί των οποίων ψηφίσαμε σήμερα, έχω να διατυπώσω δύο παρατηρήσεις, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την ευρωζώνη

Η πρώτη είναι ότι έχει κανείς την εντύπωση ότι όσον αφορά το ενιαίο νόμισμα τίποτε δεν ελέγχεται. Είναι αλήθεια, υπάρχει, και έπειτα; Δεν οδηγεί στην ανάπτυξη οι δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με αυτό υποτίθεται ότι αυτό κάνουν και δεν κάνει τίποτε περισσότερο από το ό,τι οδηγεί στη σύγκλιση των οικονομικών κύκλων, των επιτοκίων που καθορίζουν οι τράπεζες. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική, το μόνο που μπορεί κανείς να κάνει είναι να συνεχίσει να λυπάται για την αποτυχία του να ικανοποιήσει τις ανάγκες των κρατών μελών της ευρωζώνης, τις οκτώ αυξήσεις του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε 18 μήνες, την αμφίβολη αιτιολογία τους και τη συνεχιζόμενη απουσία οιασδήποτε πολιτικής συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Μπορεί κυρίως να σημειωθεί, και αυτή είναι η δεύτερη παρατήρησή μου, ότι, παρά τη διαδικασία την οποία θεωρώ αδικαιολόγητη της μεταρρύθμισης των Συνθηκών, δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθεί ο διακηρυγμένος στόχος αυτής της πολιτικής προκειμένου να αναγκαστεί η εδρεύουσα στην Φρανκφούρτη Τράπεζα να επιλέξει να στηρίξει την ανάπτυξη και την απασχόληση έναντι της ιδεολογικής δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού νομισματικού χώρου. Ο κ. Sarkozy, ο οποίος στην περίπτωση αυτή παίζει τον ρόλο του υπουργού οικονομικών, δεν φαίνεται ικανός να πετύχει την αλλαγή αυτής της κατάστασης.

 
  
  

- Παλαιστίνη (RC-B6-0268/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Παραμένω ιδιαίτερα ανήσυχη σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση του συνόλου του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού. Πρέπει να ληφθούν πρακτικά μέτρα με τη μορφή επιστροφής όλων των φόρων, τη μερική άρση των 500 φραγμάτων στη Δυτική Όχθη και το άνοιγμα των σημείων διέλευσης στη Λωρίδα της Γάζας στη διεθνή βοήθεια προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης όλων των Παλαιστινίων.

Ως γαλλίδα βουλευτής της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα παρότρυνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη διεθνή κοινότητα να πράξουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και η βοήθεια έκτακτης ανάγκης θα φθάσει στον λαό της Γάζας.

Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω την επανάληψη του εσωτερικού πολιτικού διαλόγου μεταξύ των Παλαιστινίων, διάλογος ο οποίος πρέπει να αποβλέπει στον σχηματισμό νέας κυβέρνησης σε πνεύμα συμφιλίωσης και εθνικής ενότητας με σκοπό να αποφευχθεί η γεωγραφική και η πολιτική διαίρεση της Δυτικής Όχθης και της Γάζας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα, το οποίο καταδίκασε την κατοχή της Γάζας από τη Χαμάς. Συγκεκριμένα, στηρίζω την έμφαση στο γεγονός ότι η παρούσα κρίση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για να σταματήσουν οι προσπάθειες επίτευξης διαρκούς ειρήνης.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η κατάσταση στην Παλαιστίνη αποτελεί αιτία μεγάλης ανησυχίας. Πέρα από το ό,τι αποδεικνύει ότι η βασική αιτία δεν είναι το Ισραήλ κάτι το οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν υποστηρίξει πολλές φορές αποδεικνύει επίσης δύο θλιβερές αλήθειες. Αφενός ότι, υπάρχουν ομάδες έτοιμες και διατεθειμένες να κάνουν το παν για να πάρουν την εξουσία με την ισχύ και να τη χρησιμοποιήσουν βιαίως· αφετέρου, από τη στιγμή που η ίδια η επιβίωση της Παλαιστινιακής Αρχής απειλείται, είναι ένας εταίρος που δεν είναι σε θέση να κάνει συμφωνίες ή να βάλει τάξη στα του οίκου του.

Αυτό που όλοι χρειαζόμαστε η Μέση Ανατολή, το Ισραήλ και η Ευρώπη είναι να έχουμε έναν εταίρο στο τραπέζι ο οποίος θα είναι αρκετά αξιόπιστος για να διαπραγματευτεί και αρκετά ισχυρός για να εφαρμόσει αυτά που συμφωνούνται. Χωρίς αυτό, δεν μπορούμε να έχουμε επιτυχείς ειρηνευτικές συνομιλίες. Ακόμη είναι επίσης αδύνατο να υπάρξει συμφωνία για ειρήνη και ασφάλεια χωρίς αποφασιστικότητα. Ο σαφής στόχος μας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον η εγγύηση ειρηνικής και ασφαλούς συνύπαρξης των δύο κρατών. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να αναγνωρίσουμε ποια είναι τα πραγματικά εμπόδια στην ειρήνη και την ασφάλεια, παρά να επιρρίπτουμε το φταίξιμο, όπως συμβαίνει συνήθως, ωσάν όλες οι ενέργειες να ήσαν ισότιμες.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψηφίζουμε το ψήφισμα για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιχειρεί μέσα από υποκριτικές κορώνες να συγκαλύψει την ιμπεριαλιστική πολιτική της Ε.Ε. στην περιοχή. Αποκρύπτει τις τεράστιες ευθύνες της Ε.Ε., την πολιτική της εξίσωσης του θύματος με τον θύτη και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις ΕΕ- ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, που σαν αποτέλεσμα έχει να διαιωνίζει την ισραηλινή κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών, τα εγκλήματα της ισραηλινής κυβέρνησης σε βάρος του παλαιστινιακού λαού.

Οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και της ΕΕ για τη "Νέα Μέση Ανατολή" καθώς και η τυχοδιωκτική πολιτική του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή, είναι υπαίτιοι για την επικίνδυνη κατάσταση στα παλαιστινιακά εδάφη, στο Λίβανο και στην ευρύτερη περιοχή. Η άμεση απόσυρση του ισραηλινού στρατού κατοχής από τα παλαιστινιακά εδάφη, η ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και ο τερματισμός των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στις χώρες της Μέσης Ανατολής είναι βασικά ζητήματα της πάλης των λαών της περιοχής.

 
  
  

- Κατάσταση στο Πακιστάν (RC-B6-0279/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτή η αιτιολόγηση ψήφου χρησιμεύει μόνον για να τονίσει ότι, παρά την αναφορά στο ψήφισμα ορισμένων εκ των πλέον σημαντικών πτυχών της τρέχουσας κατάστασης στο Πακιστάν, το περιεχόμενό του συγκαλύπτει αποτελεσματικά τη συμμετοχή της πακιστανικής κυβέρνησης στην εισβολή και κατοχή του Αφγανιστάν από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, και στην μετέπειτα «αντικατάστασή τους» από το NATO. Δεν υπάρχει αναφορά της πίεσης που οι πακιστανικές αρχές έχουν ήδη παραδεχθεί ότι είχαν υποστεί στα χέρια των ΗΠΑ και των ευρωπαίων συμμάχων τους προκειμένου να βοηθήσουν στην επίθεση κατά του Αφγανιστάν. Ομοίως, δεν υπάρχει αναφορά στους βομβαρδισμούς που επιχείρησε το ΝΑΤΟ στα σύνορα μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο πολλών αθώων αμάχων σε αμφότερες τις δύο πλευρές των συνόρων.

Περίπτωση δύο μέτρων και δύο σταθμών...

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Επειδή ακριβώς η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο κόσμος γενικά χρειάζονται τη συνεργασία του Πακιστάν στη σημαντική μάχη κατά της τρομοκρατίας, και της Αλ Κάιντα ιδιαίτερα, αυτό δεν σημαίνει ότι η πακιστανική κυβέρνηση, σήμερα ένα πραγματικό προεδρικό καθεστώς, έχει την άνευ όρων στήριξή μας. Το αντίθετο μάλιστα. Οι θεμελιώδεις αξίες και η μη απαρνούμενη φύση της δημοκρατίας αξίζουν της υπεράσπισής μας και αυτό είναι το πνεύμα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χειρίζεται τις σχέσεις της με το Πακιστάν, ειδικά δε παραμονές εκλογών. Τούτου λεχθέντος, είναι ωστόσο απαραίτητο να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι τα πρόσφατα συμβάντα στο Κόκκινο Τζαμί αποδεικνύουν ωσάν να χρειαζόταν ακόμη οιαδήποτε απόδειξη ότι αυτός ο ριζοσπαστικός ισλαμισμός αποτελεί πραγματική, πολύ επικίνδυνη και πολύ ενεργή απειλή.

 
  
  

- Έκθεση: Meijer (A6-0214/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) H Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας που για πρώτη φορά γνώρισα το 1962 υπερήφανα παρουσιάζει πολλά χαρακτηριστικά που χρονολογούνται από τους προηγούμενους αιώνες, με παραδοσιακές αγροικίες, χωμάτινους δρόμους, μεταφορές με άλογα και άμαξα, παραδοσιακές φορεσιές και διαφορετικές εθνοτικές ομάδες που ζουν σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Η ΠΓΔΜ 45 χρόνια τώρα είναι το αποτέλεσμα ευρείας εμβέλειας εξελίξεων που συνέβησαν έκτοτε.

Στη δεκαετία του 1990, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την εκτίμησή μου, διέπραξε σοβαρά λάθη όταν η Γιουγκοσλαβία αναπόφευκτα διαλύθηκε. Για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό υπήρξε άρνηση παραδοχής αυτής της διάσπασης, και, όταν αυτή αναγνωρίστηκε, επιλέξαμε να αγνοούμε την παραμένουσα εθνοτική ποικιλότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αναγνωρίστηκαν λάθος σύνορα, στρατιωτικά μέσα αναπτύχθηκαν χωρίς να υπάρχει αναγκαιότητα και ελήφθη απόφαση υπέρ μιας μη προσήκουσας επέμβασης. Αυτή η ζημιά στην ΠΓΔΜ υπήρξε αναλογικά περιορισμένη. Ως εισηγητής, ελπίζω να μπορέσω να συμβάλω στην ειρήνη, τη δημοκρατία, τη συμφιλίωση και την πρόοδο σε αυτή τη χώρα. Οι 555 ψήφοι με τις οποίες το Σώμα ενέκρινε την έκθεσή μου είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση της προσχώρησης της ΠΓΔΜ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στο παρελθόν έδωσε υποσχέσεις αλλά έως τώρα υπήρξε ανεπιτυχής. Ελπίζω στην επόμενη ετήσια έκθεση να μπορούμε να διαβάσουμε ότι τα σημαντικά εμπόδια στην προσχώρηση έχουν απομακρυνθεί και ότι το Συμβούλιο έχει αρχίσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψηφίζουμε την έκθεση όχι μόνο επειδή τασσόμαστε κατά της Ε.Ε. και της ένταξης της ΠΓΔΜ σ' αυτήν αλλά και γιατί θεωρούμε ότι η παρέμβαση της Ε.Ε. περιπλέκει επικίνδυνα την κατάσταση στην περιοχή και υπονομεύει τις διαδικασίες εξεύρεσης αμοιβαίας και κοινά αποδεκτής λύσης, στο πλαίσιο του ΟΗΕ.

Δεν εστιάζουμε την προσοχή μας στην ονομασία, εφόσον δηλώνει γεωγραφικό προσδιορισμό και καταργηθούν οποιεσδήποτε μειονοτικές αναφορές και αλυτρωτικές θέσεις.

Πηγή των προβλημάτων είναι οι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί, οι επεμβάσεις ΕΕ, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια και η αλλαγή των συνόρων. Η ένταξη της ΠΓΔΜ και άλλων βαλκανικών χωρών στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ θα δημιουργήσει νέα προβλήματα σε βάρος των λαών. Η πορεία των σχέσεων της χώρας μας με την ΠΓΔΜ, οι εξελίξεις στα θέματα του Αιγαίου και της Κύπρου αποδεικνύουν ότι ΕΕ, ΝΑΤΟ και ΗΠΑ δεν αποτελούν εγγύηση για την ειρήνη και ασφάλεια, αλλά υπονομεύουν την εθνική ανεξαρτησία και εμπλέκουν τη χώρα μας και τις άλλες χώρες της περιοχής σε επικίνδυνες καταστάσεις.

ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ και ΛΑΟΣ αποπροσανατολίζουν το λαό με ανέξοδο πατριωτισμό στο θέμα του ονόματος, ενώ ακολουθούν την πολιτική της συμπόρευσης με τους ιμπεριαλιστές που είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση στα Βαλκάνια.

Ο λαός μας και οι λαοί της περιοχής μπορούν ...

(Διαγράφεται λόγω υπέρβασης του ορίου των 200 λέξεων)

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Δεν υπερψηφίζω την έκθεση Μέγιερ στην τελική της μορφή, διότι επιθυμούσα να λαμβάνει περισσότερο υπ' όψιν τις θέσεις και τις ευαισθησίες της ελληνικής πλευράς καθώς και την εν εξελίξει διμερή διαπραγμάτευση για το όνομα της γειτονικής χώρας που διεξάγεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Πολύ φοβούμαι ότι η ιστορική ευκαιρία για έναν ικανοποιητικό συμβιβασμό με τη FYROM, με σύνθετη ονομασία κοινής αποδοχής, χάθηκε οριστικά το 1992. Το κόμμα μου συνεχίζει να υποστηρίζει μια λύση σύνθετης ονομασίας κοινής αποδοχής και κάθε σχετική εποικοδομητική πρωτοβουλία. Δεν θεωρούμε ωστόσο την ονομασία της γειτονικής χώρας ως κεντρική προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), γραπτώς. – (DE) Καταψήφισα την έκθεση του συναδέλφου από την Ομάδα μου Erik Meijer σχετικά με την «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» διότι αντίθετα με όσα πιστεύει ο εισηγητής, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων προσέθεσε ως σημείο 3 της έκθεσης τα εξής: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «επιδοκιμάζει την κυβέρνηση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για τη συνεργασία της στους τομείς της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΕΠΑΑ), κυρίως τη συμμετοχή της στην αποστολή ALTHEA της ΕΕ και την προθυμία της να συμβάλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων στο πλαίσιο της ΚΕΠΑΑ και σε μελλοντικές αποστολές διαχείρισης πολιτικών και στρατιωτικών κρίσεων υπό την αιγίδα της ΕΕ».

Η υιοθέτηση αυτής της θέσης είναι καταστροφική. Το σημείο αυτό επικροτεί την ΚΕΠΠΑ που στην πραγματικότητα είναι η στρατιωτικοποίηση της ΕΕ. Η διατύπωση αυτή υποχρεώνει μία πιθανή υποψήφια χώρα να λάβει ήδη μέρος στο στρατιωτικό σκέλος της ΕΕ και να εξοπλιστεί για να συμβάλει στην ανάπτυξη «ικανοτήτων στο πλαίσιο της ΚΕΠΑΑ». Επιδοκιμάζει την αποστολή Althea, που μεταξύ άλλων συμβολίζει τα οικονομικά κόλπα που γίνονται σχετικά με στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ με μηχανισμούς όπως η ATHENA, που δεν υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να συμμετάσχει σε μέτρα που αποσκοπούν στη διαιώνιση της στρατικοποίησης της ΕΕ. Η υπόλοιπη έκθεση είναι καλύτερη από τις συνήθεις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις χώρες των Βαλκανίων.

 
  
  

- Συμφωνία TRIPS και πρόσβαση στα φάρμακα (B6-0269/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με τη Συμφωνία TRIPS και την πρόσβαση στα φάρμακα.

Πιστεύω ότι η πρόσβαση σε φαρμακευτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές στις φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι μια ουσιαστική προϋπόθεση όσον αφορά την επισημοποίηση των αναπτυξιακών στόχων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη γνώμη μου, η παροχή αυτών των φαρμάκων θα βοηθούσε στη μείωση της φτώχειας, στην αύξηση της ανθρώπινης ασφάλειας και στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αειφόρου ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αποβλέπει στο να καθίσταται διαθέσιμη η μέγιστη ποσότητα φαρμακευτικών προϊόντων σε προσιτή τιμή εντός στο εσωτερικό των αναπτυσσόμενων χωρών.

Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω από το Συμβούλιο να στηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες που προσφεύγουν στις ευελιξίες που ενσωματώνονται στη Συμφωνία TRIPS και αναγνωρίζονται από τη Δήλωση της Ντόχα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν βασικά φάρμακα σε προσιτές τιμές ως μέρος των εθνικών τους προγραμμάτων δημόσιας υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Μετά τη Δήλωση της Ντόχα, η εφαρμογή του μηχανισμού που προοριζόταν να παρέχει πρόσβαση στα φάρμακα υπήρξε αποτυχία, έχοντας χρησιμεύσει κυρίως ως άλλοθι για τη συμπερίληψη των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, ειδικά της Αφρικής, στην εμπορική ατζέντα για τη φιλελευθεροποίηση του παγκόσμιου εμπορίου.

Τα μεγάλα φαρμακευτικά μονοπώλια δεν είναι διατεθειμένα να χάσουν τα μυθικά κέρδη τους που προέρχονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας και από το αρκετά μεγάλο «εμπόριο» της υγείας.

Έτσι, εκατομμύρια ανθρώπινα όντα στερούνται των δικαιωμάτων τους στην υγεία. Η έρευνα για την ανακάλυψη θεραπείας είναι προσανατολισμένη προς την κατεύθυνση των «ανακουφιστικών» φαρμάκων, δεδομένου ότι η συνεχιζόμενη νόσος είναι επικερδέστερη. Ο καπιταλισμός εμπορευματοποιεί τη ζωή.

Η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ χορηγούν δάνεια και βοήθεια υπό την προϋπόθεση της ιδιωτικοποίησης και ελευθέρωσης του εθνικού τομέα υγείας, οι οποίοι με αυξανόμενο ρυθμό καταλήγουν στα χέρια των σημαντικότερων πολυεθνικών φορέων εκμετάλλευσης.

Η υγεία δεν μπορεί να είναι υπό τη δικαιοδοσία του ΠΟΕ, του κύριου οργάνου για τον ανταγωνισμό και το εμπόριο.

Το δικαίωμα εκάστης χώρας να εγγυάται το δικαίωμα στην υγεία πρέπει να διασφαλίζεται.

Ο δημόσιος τομέας παίζει αναντικατάστατο ρόλο στην εγγύηση αυτού του δικαιώματος, ήτοι της παροχής προληπτικής και πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, και στην ενθάρρυνση της έρευνα προς όφελος όλων, αλλά, εξίσου, στη βιομηχανία φαρμάκων και εμβολίων ελεύθερα από τους περιορισμούς διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλες μορφές αδείας εκμετάλλευσης που περιορίζουν την πρόσβαση των ανθρώπων σε ουσιώδη αγαθά και υπηρεσίες.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα το ψήφισμα αυτό το οποίο ζητούσε να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να επιτραπεί στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες να αποκτήσουν πρόσβαση στα φάρμακα. Συγκεκριμένα πιστεύω πως το Συμβούλιο πρέπει να στηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν την ευελιξία που διατυπώνεται στη συμφωνία TRIPS. Επιπλέον, στηρίζω το αίτημα στο ψήφισμα να παράσχουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη χρηματοδοτική βοήθεια για την τοπική παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (ITS), γραπτώς. – (FR) Ο συνδυασμός «φάρμακα και φτωχές χώρες του Νότου» θέτει ένα πρόβλημα όσον αφορά το συμβιβασμό ανάμεσα στη «νομοθεσία διανοητικής ιδιοκτησίας των φαρμακευτικών εργαστηρίων και στα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη».

Στο Χονγκ Κονγκ, η σύνοδος του ΠΟΕ κατέληξε σε συμφωνία, τα αποτελέσματα της οποίας ακόμη δεν έχουν γίνει αισθητά στους τομείς της φυματίωσης, της ελονοσίας και του AIDS. Τα φάρμακα, είτε γενόσημα υποκατάστατα είτε όχι, δεν είναι προσιτά στον πληθυσμό.

Ωστόσο, η ουσία αυτής της θαρραλέας λύσης προϋποθέτει την επαναφορά στον τομέα αυτό της έννοιας της «κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας», που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960.

Οι σημαντικότερες νόσοι εξαπλώνονται παγκοσμίως από τους ανθρώπους που μεταναστεύουν και ταξιδεύουν. Αυτές οι νόσοι μπορούν να πλήξουν την ανθρωπότητα. Αυτό το είδαμε με την SARS και τη γρίπη των πτηνών. Κατά συνέπεια, για τις παγκόσμιες νόσους, χρειαζόμαστε παγκόσμια φάρμακα.

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία παγκόσμιων νόσων πρέπει να έχουν «δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας».

Το νομικό καθεστώς αυτών των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του 21ου αιώνα θα ήταν ανοικτό, όπως θα ήταν και ο φόρος που θα καταβάλλεται από διακυβερνητικές εισφορές. Θα μπορούσε να εξεταστεί η δημιουργία «συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα» με τη συμμετοχή «πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών και της ΠΟΥ» ή κυβερνήσεων. Θα μπορούσε να εξεταστεί επίσης η δυνατότητα δημιουργίας μιας «Εταιρείας» που θα διέπεται από διεθνές νομικό καθεστώς, όπως αυτό από το οποίο διέπονται εταιρείες υποθαλάσσιας εκμετάλλευσης.

Αυτό που είναι σημαντικό είναι η καινοτόμος αρχή της παγκόσμιας διαχείρισης των κινδύνων από τις παγκόσμιες επιδημίες.

 
  
  

- Δημοκρατικός έλεγχος της εφαρμογής του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (B6-0310/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), γραπτώς. – (DE) Το σημερινό ψήφισμα είναι ήδη το τέταρτο μέσα σε λίγους μήνες και δείχνει πόσο σημαντικός είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των δαπανών για την αναπτυξιακή συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει προτεραιότητα, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Είναι λυπηρό ότι πολλά από τα στρατηγικά έγγραφα των χωρών δεν εστιάζονται αρκετά στην καταπολέμηση της φτώχειας. Η Επιτροπή πρέπει να δώσει στο Κοινοβούλιο πληροφορίες που θα δείχνουν την επίδραση που θα έχουν οι προγραμματισμένες δραστηριότητες στην καταπολέμηση της φτώχειας.

 
  
  

- Έκθεση: Kamiński (A6-0217/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Είμαι ευγνώμων που οι προτάσεις που κατέθεσε η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών δεν μπλοκαρίστηκαν, καθώς έθεταν την πολιτική χειρονομία που περιεχόταν στην έκθεση σε ορθότερη βάση. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι ενταξιακές συνομιλίες με την Ουκρανία δεν μπορούν να αρχίσουν αμέσως, αλλά μάλλον στη διάρκεια των επόμενων δέκα και πλέον ετών, παρά το γεγονός ότι ο καθένας εδώ, με εξαίρεση τους εξτρεμιστές πολιτικούς, θέλει την προσχώρηση της Ουκρανίας. Αρνούμαι να προβώ σε φθηνές χειρονομίες και κατά συνέπεια χαιρετίζω τις λογικές τροπολογίες στην έκθεση αυτή. Το περιεχόμενο της έκθεσης θα αποτελέσει σημαντικό μήνυμα για δημοκρατική δραστηριότητα πριν από τις εκλογές στην Ουκρανία, και, ιδιαίτερα, θα προωθήσει τη σύναψη της συνθήκης για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, και αυτό είναι ένα πολύ πραγματικό βήμα εμπρός, προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης με την Ευρώπη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Kamińsky και τον κ. Brok για την προθυμία τους να κάνουν αυτόν τον συμβιβασμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Η έκθεση του συναδέλφου βουλευτή κ. Kamińsky είναι αποτέλεσμα σκέψεων όσον αφορά το μελλοντικό σχήμα της Ευρώπης, και κατά πόσον θα καταφέρουμε να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη που θα βασίζεται σε χριστιανικές αρχές.

Τι σημαίνει η Ουκρανία για την Ευρωπαϊκή Ένωση; Κατά την άποψή μου, η Ουκρανία είναι ένας από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κατά συνέπεια δημιουργεί ικανοποίηση το γεγονός ότι μέσω αυτής της έκθεσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τείνει χέρι βοήθειας στο Κίεβο. Μόνον η προοπτική ενός ευρωπαϊκού μέλλοντος μπορεί να βοηθήσει την Ουκρανία στη συνέχιση της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων. Η έκθεση είναι το πρώτο επίσημο έγγραφο που στέλνει ένα θετικό, εποικοδομητικό μήνυμα στην Ουκρανία, και ιδιαίτερα στις προ-ευρωπαϊκές και προ-δημοκρατικές δυνάμεις εκεί, ενθαρρύνοντας τη χώρα, τρία χρόνια μετά την Πορτοκαλί Επανάσταση, για να ολοκληρώσει το έργο της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης.

Ήμουν ευτυχής που ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, και ως μέλος της αντιπροσωπείας στην διακοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας. Θα εργαστώ για την εφαρμογή της. Οι μετακομμουνιστικές χώρες, έχοντας γνωρίσει ένα απολυταρχικό παρελθόν και γνωρίζοντας τι πρόκληση και τι δυσκολία αποτελεί η εκπλήρωση όλων των κριτηρίων που απαιτούνται για την προσχώρηση στην ευρωπαϊκή οικογένεια, δείχνουν ιδιαίτερη αλληλεγγύη προς την Ουκρανία και προσφέρουν μια εγγύηση ότι η πόρτα στο ευρωπαϊκό σπίτι θα παραμείνει για πάντα ορθάνοικτη για την Ουκρανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να προβώ σε προφορική επεξήγηση ψήφου για την έκθεση Kamiński εξ ονόματος της Ομάδας μου.

Η Ουκρανία είναι μία σημαντική ευρωπαϊκή χώρα, της οποίας πρέπει να υποστηρίξουμε τη δημοκρατική, θεσμική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, και προς το συμφέρον της ίδιας της ΕΕ.

Ένα σημαντικό μέσο γι’ αυτό είναι μία βελτιωμένη συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και ΕΕ.

Τώρα χρειαζόμαστε πολλά πρακτικά βήματα όπως την προσχώρηση στον ΠΟΕ, μία ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, μία βελτιωμένη πολιτική γειτνίασης και ένα είδος ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Οι πολίτες της Ουκρανίας πρέπει να καταλάβουν πως η δημοκρατία λειτουργεί προς όφελός τους.

Το μέτρο στο οποίο η ΕΕ μπορεί να παρουσιάσει μία ευρωπαϊκή προοπτική δεν εξαρτάται μόνο από την ικανότητα της Ουκρανίας να προβεί σε μεταρρυθμίσεις, αλλά και από την ανάλογη ικανότητα της ΕΕ.

Οι πολίτες της Ουκρανίας δεν χρειάζονται υποσχέσεις που μπορεί να μην είναι ρεαλιστικές ή να μη φέρνουν πρόοδο στην πράξη σε εύθετο χρόνο.

Γι’ αυτό δεν μπορεί σήμερα να δοθεί δεσμευτική υπόσχεση για ένταξη στην ΕΕ, όμως η πιθανότητα αυτή δεν πρέπει επίσης να αποκλειστεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Κυρία Πρόεδρε έχουμε εγκρίνει μια απίστευτα σημαντική έκθεση σχετικά με την εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με τη νέα, βελτιωμένη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητα, των κρατών μελών της και της Ουκρανίας.

Είμαι πεπεισμένος ότι μελλοντικά αυτή η μεγάλη και όμορφη χώρα θα καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής ´Ένωσης. Αυτό θα γίνει όσο η χώρα συνεχίζει να προχωρεί στην εφαρμογή των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεών της και συνεχίζει να ενισχύει τη δημοκρατία και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Εμείς πρέπει να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με τον ανατολικό μας γείτονα, ειδικά δε σε σχέση με οικονομικά και πολιτιστικά θέματα. Θα πρέπει να προωθήσουμε προγράμματα για τη νεολαία, καθώς και ανταλλαγές φοιτητών και καθηγητών. Είναι απίστευτα σημαντικό να στηρίξουμε την ένταξη του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας στην αγορά ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πλέον καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί πιο ανοικτή έναντι της Ουκρανίας. Η εγκριθείσα έκθεση αποτελεί ένα καλό παράδειγμα τέτοιου είδους συμπεριφοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση του κ. Kamińsky για την εντολή έναρξης διαπραγματεύσεων με σκοπό νέα ενισχυμένη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και των κρατών μελών της αφενός και της Ουκρανίας αφετέρου είναι ένα καλό βήμα προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης προσέγγισης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας. Ωστόσο, είναι ντροπή που αυτή η έκθεση έρχεται τόσο αργά. Ο φόβος της Ρωσίας και των σχεδίων της, περιλαμβανομένων αυτών που περιλαμβάνουν την Ουκρανία, σήμαινε ότι ένα νέο παραπέτασμα έχει κάνει την παρουσία του, αυτή τη φορά στα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας. Είναι καιρός αυτό ν’ αλλάξει.

Εκτιμώ ότι η Ουκρανία, μάλλον παρά η Τουρκία, πρέπει να έχει προτεραιότητα όσον αφορά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουκρανία μάλλον παρά η Τουρκία, είναι ευρωπαϊκή χώρα. Είναι μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού και το κράτος της βασίζεται στο κράτος δικαίου. Επιπλέον, η Ουκρανία αναγνωρίζει όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία, επί παραδείγματι, δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Κύπρου. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τις μελλοντικές ενταξιακές διαπραγματεύσεις, η Ουκρανία πρέπει να έχει προτεραιότητα και όχι η Τουρκία, της οποίας ο πολιτισμός είναι ξένος προς εμάς.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, ήθελα να τονίσω ότι η έκθεση του κ. Kamińsky είναι η σημαντικότερη δήλωση που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου. Έρχεται σε μια ιδιαίτερα κατάλληλη στιγμή, παρότι αυτή την περίοδο υπάρχει έλλειψη πολιτικής σταθερότητας στην Ουκρανία. Εμείς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στέλνουμε ένα σαφές και περιεκτικό μήνυμα. «Ναι, είμαστε ενωμένοι, σας καλούμε να συνεργασθείτε στενά μαζί μας στο μέλλον, και, σε εύθετο χρόνο, προφανώς θα σας προσκαλέσουμε να προσχωρήσετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Αυτό στέλνει μήνυμα σε όλους τους προ-ευρωπαίους, προ-δυτικούς πολιτικούς στην Ουκρανία ότι αξίζει να επενδύσει στις μεταρρυθμίσεις, στην ανάπτυξη της δημοκρατίας και στην αλλαγή της εικόνας της χώρας. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ιδιαίτερα σημαντική από ηθική άποψη, και αυτό, διότι στρεφόμαστε προς μια χώρα η οποία βρισκόταν εντός της σοβιετικής ζώνης, εντός της ΕΣΣΔ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. PT) Η έκθεση αυτή για την Ουκρανία περιέχει πτυχές οι οποίες επανέρχονται οποτεδήποτε εγείρεται το θέμα των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Ένα παράδειγμα είναι η σύσταση για εμβάθυνση των εσωτερικών μεταρρυθμίσεων εν όψει της πλήρους προσαρμογής αυτών των χωρών στο νεοφιλελεύθερο δόγμα της ΕΕ.

Επ’ αυτού, «η σταδιακή οικονομική ένταξη της Ουκρανίας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ», διασφαλίζοντας «τη δημιουργία ανταγωνιστικής οικονομίας της αγοράς» (με έμφαση στο ενεργειακό τομέα) και η «στενή συμμετοχή της Ουκρανίας στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ», αναφέρεται ως ο πρωταρχικός στόχος. Στον οποίο θα προσθέταμε την εξάλειψη της πραγματικότητας (και, ει δυνατόν, της μνήμης) ή οιουδήποτε ίχνους το οποίο θα μπορούσε να δράσει ως υπενθύμιση των προόδων που έχουν σημειωθεί ως αποτέλεσμα της πρώτης εμπειρίας του κόσμου της σοσιαλιστικής οικοδόμησης.

Παρά τις φιλοδοξίες των ΗΠΑ/ ΝΑΤΟ/κυριότερων δυνάμεων της ΕΕ, όσον αφορά τη χώρα αυτή της οποίας η στρατηγική σημασία στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτοί θα έχουν πάντοτε να αντιμετωπίσουν στην Ουκρανία εκείνους οι οποίοι τους ανθίστανται. Γι’ αυτό και η σημασία έκφρασης αλληλεγγύης με τον ουκρανικό λαό και τις πρόσφατες διαδηλώσεις στην Οδησσό, σε διαμαρτυρία κατά της στρατιωτικής άσκησης Sea Breeze 2007 των ΗΠΑ/ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την έκθεση αυτή όσον αφορά την εξέταση της υποψηφιότητας προσχώρησης της Ουκρανίας στην ΕΕ. Στηρίζω το αίτημα ψηφίσματος για την παρούσα κρίση, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων διαφθοράς από την κυβέρνηση και την περαιτέρω ενσωμάτωση των αγορών ενέργειας της χώρας στην Ένωση.

 
  
  

- Έκθεση: Geringer de Oedenberg (A6-0241/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Λυπούμαστε για την απόρριψη των προτάσεών μας οι οποίες:

- Συνιστούσαν, πέραν του να δοθεί προσοχή στην ειδική κατάσταση των περιφερειών οι οποίες πλήττονται από τη λεγόμενη «στατιστική συνέπεια», οι οποίες υπέστησαν περικοπές χρηματοδότησης βάσει του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου, πρέπει να προβληθεί η ανάγκη επανεξέτασης έτσι ώστε αυτές οι περιφέρειες να μπορούν να λαμβάνουν το ίδιο ύψος στήριξη; Που θα ελάμβαναν αν τα κριτήρια επιλεξιμότητας βασίζονταν στην ΕΕ των 15·

- Ζητούσαν η Επιτροπή να προσδιορίσει γρήγορα το περιεχόμενο της «ενισχυμένης εταιρικής σχέσης» το οποίο ανακοίνωσε σχετικά με τις εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες, περιλαμβανομένης της θέσπισης μόνιμων, ευέλικτων και επαρκώς χρηματοδοτούμενων πολιτικών και μέτρων ικανών να προσαρμόζονται στις ανάγκες εκάστης εξ αυτών των περιοχών και να βοηθούν στην αντιμετώπιση των μονίμων περιορισμών στην ανάπτυξη που αντιμετωπίζουν·

Επιπλέον:

- Παρότρυναν την επιτροπή να μελετήσει νέα μέσα αξιολόγησης των διαφορετικών πτυχών της περιφερειακής ανάπτυξης, με βάση όχι μόνο το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ αλλά επίσης και σε άλλους δείκτες όπως τα ποσοστά ανεργίας και οι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες κοινωνικής φύσης (όπως το ποσοστό φτώχειας, τα επίπεδα παιδείας και η εισοδηματική ανισότητα), τελειοποιώντας ταυτόχρονα τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ισοτιμιών αγοραστικής δύναμης μέσω της ανάπτυξης καλύτερων περιφερειακών και εθνικών δεικτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Miloš Koterec (PSE), γραπτώς. (SK) Υποστήριξα πλήρως την έκθεση όπως συντάχθηκε από την εισηγήτρια. Ιδιαίτερα, προσυπογράφω το αίτημα για τη λήψη μέτρων για την εξάλειψη των σημαντικών μειονεκτημάτων στην ανάπτυξη των φτωχότερων περιφερειών της ΕΕ, στις οποίες ανήκουν πολλές περιοχές της Σλοβακίας. Θα ήθελα να τονίσω ότι τέτοιες περιοχές απαιτούν ειδική στήριξη εν όψει των συνεχιζόμενων θεσμικών, διοικητικών και οικονομικών δυσκολιών.

Θα ήθελα να επαναλάβω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποφευχθούν τα σφάλματα που έγιναν στα παλαιά κράτη μέλη, και τα οποία επαναλήφθηκαν και στα νέα κράτη μέλη το 2004-2006, και καλώ την Επιτροπή να έλθει με μια σύνοψη των καλύτερων και χειρότερων πρακτικών και με μια λίστα περιεκτικών μελετών περιπτώσεων, οι οποίες μεταξύ άλλων θα ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο σε ορισμένες περιφέρειες οι ενισχύσεις της Κοινότητα να στοχοθετηθούν εσφαλμένα. Είναι επίσης σημαντικό τα κράτη μέλη να χαράσσουν τη βέλτιστη πορεία δράσης και να αναδεικνύουν τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο των φτωχότερων περιφερειών σε μια προσπάθεια να τις μετατρέψουν σε περιοχές ελκυστικές για τους επενδυτές. Αυτό είναι ένα πεδίο στο οποίο οι καινοτόμες προσεγγίσεις μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Παρά την συχνά επικαλούμενη «ευρωπαϊκή κρίση», μια από τις πολιτικές προσδιορισμού αρχών, αξιών και στρατηγικών ευτυχώς δεν έχει αμφισβητηθεί. Κατά γενικό κανόνα, τόσο οι πολίτες όσο και οι πολιτικοί ηγέτες παραμένουν σταθεροί στην πεποίθησή τους ότι οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση της συνοχής ανταποκρίνονται σε μια ανάγκη για αλληλεγγύη μεταξύ εταίρων στην ίδια κοινότητα ενώ αντιπροσωπεύουν επίσης επένδυση στη διάδοση των προϋποθέσεων οικονομικής ανάπτυξης του όλου του οποίου είμαστε μέρος.

Υπάρχουν, ωστόσο, δύο σημεία τα οποία πρέπει να προβληθούν. Πρώτον, είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί το θέμα της στατιστικής διαφοράς. Υπάρχουν αρκετές περιφέρειες που έχουν καταστεί στατιστικά πλουσιότερες απ’ ό,τι πράγματι είναι, απλά και μόνο ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης. Το να τις εξαιρούμε από το πλαίσιο στήριξης δεν θα ήταν μόνον άδικο αλλά επίσης και λάθος όσον αφορά τους πολιτικούς στόχους που μας έχουν έως τώρα ανατεθεί. Δεύτερον, είναι σημαντικό οι πολιτικές συνοχής να προσαρμόζονται στη νέα οικονομική πραγματικότητα. Οι αιτίες της υπανάπτυξης και της φτώχειας, ή, για να το θέσω διαφορετικά, οι παράγοντες που συμβάλλουν σε μια τέτοια κατάσταση, είναι διαφορετικοί σήμερα, γι’ αυτό και η ανάγκη να μελετηθούν και να προσαρμοστούν αυτές οι πολιτικές, έτσι ώστε η τρέχουσα χρηματοδότηση να μην απαντά μόνον στις παλαιές ανισορροπίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Είμαι ευγνώμων στην κ. Geringer de Oedenberg που δέχθηκε να συμφωνήσει να υποστηρίξει τις τροπολογίες μου που απέβλεπαν στην επισήμανση, ακόμη μια φορά, ότι οι εξαιρετικά απομακρυσμένες περιφέρειες συγκαταλέγονται ακόμη μεταξύ των φτωχοτέρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το άρθρο 299, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ απαιτεί από την Κοινότητα να προσαρμόσει τις πολιτικές της και να αποφασίσει ειδικά μέτρα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένης της ιδιαίτερης κατάστασης των περιοχών αυτών, και των συνδυασμένων διαρθρωτικών και γεωγραφικών μειονεκτημάτων τους.

Στηρίζω την στρατηγική που ανέπτυξε η Ένωση για να βοηθήσει τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της, αλλά ζητώ από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει ταχέως το περιεχόμενο της «ενισχυμένης εταιρικής σχέσης» που έχει εγκρίνει ιδιαίτερα δε όσον αφορά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών και το σχέδιο δράσης για την ευρύτερη γειτονία.

Οι διαρθρωτικές πολιτικές που διεξάγονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές θα είχαν ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο αν η Επιτροπή επεδείκνυε μεγαλύτερη ευελιξία συμφωνώντας να απαλλαγεί, όπως και όταν είναι απαραίτητο, από ορισμένα «κοινοτικά δόγματα» και λαμβάνοντας περισσότερο υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των περιφερειών.

Αναμένω με ανυπομονησία τη νέα ανακοίνωση για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, την οποία η Επιτροπή έχει υποσχεθεί γι’ αυτό το έτος, και ελπίζω ότι θα φέρει νέα πνοή στις περιφέρειες που υποφέρουν από μειονεκτήματα που προκαλούνται από την απόκεντρη θέση τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Το ΚΚΕ είναι ριζικά αντίθετο και καταψηφίζει την έκθεση για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε. Tα στοιχεία της Ε.Ε. τα οποία χρησιμοποιεί η έκθεση αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Οι αντιθέσεις και οι ανισότητες ανάμεσα στα κράτη μέλη και τις διάφορες περιφέρεις της Ε.Ε. αυξάνονται και βαθαίνουν. Αποκαλυπτικό για το μύθο της δήθεν σύγκλισης και συνοχής των χωρών μελών της Ε.Ε. είναι το παράδειγμα της Ελλάδας, της οποίας το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν το 1960 βρισκόταν στο 44,78% του κοινοτικού μέσου όρου, το 1980 πριν την ένταξή της στην τότε ΕΟΚ έφτασε στο 71,79%, ενώ μετά από 20 και πλέον χρόνια, το 2002, βρισκόταν μόλις στο 66,59%.

Η πολιτική της Ε.Ε. όχι μόνο δεν μειώνει τις ανισότητες και τη φτώχεια, αλλά αντίθετα τις μεγαλώνει στον ανώτατο βαθμό. Ανοίγει τον δρόμο για την καταλήστευση από το μονοπωλιακό κεφάλαιο των πλουτοπαραγωγικών πηγών των κρατών μελών της Ε.Ε., την ένταση της εκμετάλλευσης των λαών τους. Στόχος της λεγόμενης "πολιτικής συνοχής" δεν είναι η δήθεν σύγκλιση αλλά η διαμόρφωση των όρων διαβίωσης των εργαζομένων στο κατώτατο δυνατό επίπεδο, ένα μόλις βήμα πριν τη φτώχια, ώστε να συγκρατεί τις κοινωνικές εκρήξεις, που όμως είναι αναπόφευκτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Δεν έχω άλλες αιτιολογήσεις ψήφου.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου