Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 12. juli 2007 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Aftale EF/Ukraine (forhandling)
 4.Budgetkalender: se protokollen
 5.Samhørighedspolitikkens rolle og effektivitet (forhandling)
 6.Afstemningstid
  6.1.Fællesskabets statistiske program 2008-2012 (afstemning)
  6.2.Darfur (afstemning)
  6.3.Havpolitik (afstemning)
  6.4.Den første jernbanepakke (afstemning)
  6.5.Bæredygtig mobilitet (afstemning)
  6.6.Bekæmpelse af hjerte-karsygdomme (afstemning)
  6.7.PNR-aftale med USA (afstemning)
  6.8.Euroområdet (2007) (afstemning)
  6.9.Den Europæiske Centralbank (2006) (afstemning)
  6.10.Palæstina (afstemning)
  6.11.Situationen i Pakistan (afstemning)
  6.12.Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (2006) (afstemning)
  6.13.TRIPs-aftalen og adgang til medicin (afstemning)
  6.14.Demokratisk kontrol inden for rammerne af instrumentet for udviklingssamarbejde (afstemning)
  6.15.Aftale EF/Ukraine (afstemning)
  6.16.Samhørighedspolitikkens rolle og effektivitet (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Meddelelse af Rådets fælles holdninger: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 11.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  11.1.Den humanitære situation for irakiske flygtninge
  11.2.Krænkelser af menneskerettighederne i Transnistrien (Moldova)
  11.3.Menneskerettighederne i Vietnam
 12.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 13.Afstemningstid
  13.1.Den humanitære situation for irakiske flygtninge (afstemning)
  13.2.Krænkelser af menneskerettighederne i Transnistrien (Moldova) (afstemning)
  13.3.Menneskerettighederne i Vietnam (afstemning)
 14.Rådets godkendelse af Parlamentets holdninger fastlagt ved førstebehandlingen (forretningsordenens artikel 66): se protokollen
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 16.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 17.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116): se protokollen
 18.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 19.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 20.Afbrydelse af sessionen
 BILAG (Skriftlige svar)
Forhandlinger
EUT-udgave (435 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (889 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik