Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό νέα ενισχυμένη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου (συζήτηση)
 4.Χρονοδιάγραμμα για τον προϋπολογισμό: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Η πολιτική συνοχής στις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα 2008/2012 (ψηφοφορία)
  6.2.Νταρφούρ (ψηφοφορία)
  6.3.Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες (ψηφοφορία)
  6.4.Εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους (ψηφοφορία)
  6.5.Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - Βιώσιμη κινητικότητα για την ήπειρό μας (ψηφοφορία)
  6.6.Καρδιαγγειακές παθήσεις (ψηφοφορία)
  6.7.Συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ψηφοφορία)
  6.8.Ευρωζώνη (2007) (ψηφοφορία)
  6.9.Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2006) (ψηφοφορία)
  6.10.Παλαιστίνη (ψηφοφορία)
  6.11.Κατάσταση στο Πακιστάν (ψηφοφορία)
  6.12.Έκθεση προόδου της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για το 2006 (ψηφοφορία)
  6.13.Συμφωνία TRIPS και πρόσβαση σε φάρμακα (ψηφοφορία)
  6.14.Δημοκρατικός έλεγχος στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συνεργασίας για την Ανάπτυξη (ψηφοφορία)
  6.15.Εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό νέα ενισχυμένη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου (ψηφοφορία)
  6.16.Η πολιτική συνοχής στις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Διαβίβαση των κοινών θέσεων του Συμβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  11.1.Ανθρωπιστική κατάσταση των ιρακινών προσφύγων
  11.2.Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υπερδνυστερία (Μολδαβία)
  11.3.Ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ
 12.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Ανθρωπιστική κατάσταση των ιρακινών προσφύγων (ψηφοφορία)
  13.2.Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υπερδνυστερία (Μολδαβία) (ψηφοφορία)
  13.3.Ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ (ψηφοφορία)
 14.Έγκριση από το Συμβούλιο των θέσεων του Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκαν σε πρώτη ανάγνωση (άρθρο 66 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (764 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1098 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου