Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 12. heinäkuuta 2007 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Valtuudet uuden, paremman sopimuksen neuvottelemiseksi EY:n ja sen jäsenvaltioiden ja Ukrainan välillä (keskustelu)
 4.Budjettiaikataulu: ks. pöytäkirja
 5.Erojen vähentäminen EU:n köyhimmillä alueilla (keskustelu)
 6.Äänestykset
  6.1.Yhteisön tilasto-ohjelma 2008–2012 (äänestys)
  6.2.Darfur (äänestys)
  6.3.EU:n tuleva meripolitiikka: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen näkemys (äänestys)
  6.4.Ensimmäisen rautatiepaketin täytäntöönpano (äänestys)
  6.5.Euroopan kestävä liikkuvuus (äänestys)
  6.6.Toimet sydän- ja verisuonisairauksien torjumiseksi (äänestys)
  6.7.Matkustajarekisteriä koskeva sopimus Yhdysvaltojen kanssa (äänestys)
  6.8.Euroalue (2007) (äänestys)
  6.9.Euroopan keskuspankki (2006) (äänestys)
  6.10.Lähi-itä (äänestys)
  6.11.Tilanne Pakistanissa (äänestys)
  6.12.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2006 edistymiskertomus (äänestys)
  6.13.TRIPS-sopimus ja lääkkeiden saatavuus (äänestys)
  6.14.Demokraattinen valvonta osana kehitysyhteistyötä koskevaa välinettä (äänestys)
  6.15.Valtuudet uuden, paremman sopimuksen neuvottelemiseksi EY:n ja sen jäsenvaltioiden ja Ukrainan välillä (äänestys)
  6.16.Koheesiopolitiikka erojen vähentämisessä EU:n köyhimmillä alueilla (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  11.1.Irakilaispakolaisten humanitaarinen tilanne
  11.2.Ihmisoikeusloukkaukset Transnistriassa (Moldova)
  11.3.Ihmisoikeudet Vietnamissa
 12.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 13.Äänestykset
  13.1.Irakilaispakolaisten humanitaarinen tilanne (äänestys)
  13.2.Ihmisoikeusloukkaukset Transnistriassa (Moldova) (äänestys)
  13.3.Ihmisoikeudet Vietnamissa (äänestys)
 14.Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamat kannat, jotka neuvosto on hyväksynyt (työjärjestyksen 66 artikla): ks. pöytäkirja
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 16.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 17.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja
 18.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 20.Istuntokauden keskeyttäminen
 LIITE (Kirjalliset vastaukset)
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (454 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (807 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö