Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2007. gada 12. jūlijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Sarunu pilnvaras attiecībā uz jaunu pastiprinātu nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (debates)
 4.Budžeta kalendārs (sk. protokolu)
 5.Kohēzijas politikas nozīme un efektivitāte būtisko atšķirību samazināšanā ES visnabadzīgākajos reģionos (debates)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Kopienas statistikas programma no 2008. līdz 2012. gadam (balsojums)
  6.2.Dārfūra (balsojums)
  6.3.Ceļā uz turpmāko ES jūrniecības politiku: Eiropas redzējums okeāniem un jūrām (balsojums)
  6.4.Dzelzceļa pasākumu pirmā kopuma ieviešana (balsojums)
  6.5.Eiropas dinamisma saglabāšana - ilgtspējīga attīstība mūsu kontinentā (balsojums)
  6.6.Rīcība sirds-asinsvadu slimību apkarošanā (balsojums)
  6.7.PNR nolīgums ar Amerikas Savienotajām Valstīm (balsojums)
  6.8.Euro zona (2007) (balsojums)
  6.9.Eiropas Centrālā banka (2006) (balsojums)
  6.10.Palestīna (balsojums)
  6.11.Situācija Pakistānā (balsojums)
  6.12.Ziņojums par Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2006. gada progresa ziņojumu (balsojums)
  6.13.Līgums par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību (TRIPS) un zāļu pieejamību (balsojums)
  6.14.Demokrātiskā pārbaude saskaņā ar attīstības sadarbības instrumentu (balsojums)
  6.15.Sarunu pilnvaras attiecībā uz jaunu pastiprinātu nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (balsojums)
  6.16.Kohēzijas politikas nozīme un efektivitāte būtisko atšķirību samazināšanā ES visnabadzīgākajos reģionos (balsojums)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 9.Padomes kopējo nostāju paziņošana (sk. protokolu)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  11.1.Irākas bēgļu humanitārā situācija
  11.2.Cilvēktiesību pārkāpumi Piedņeprā (Moldova)
  11.3.Cilvēktiesības Vjetnamā
 12.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 13.Balsošanas laiks
  13.1.Irākas bēgļu humanitārā situācija (balsojums)
  13.2.Cilvēktiesību pārkāpumi Piedņeprā (Moldova) (balsojums)
  13.3.Cilvēktiesības Vjetnamā (balsojums)
 14.Pirmajā lasījumā pieņemto Parlamenta nostāju apstiprināšana Padomē (Reglamenta 66. pants) (sk. protokolu)
 15.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 16.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 17.Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants) (sk. protokolu)
 18.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 19.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 20.Sesijas pārtraukšana
 PIELIKUMS (Rakstiskās atbildes)
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (524 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (664 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika