Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 12 lipca 2007 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Mandat negocjacyjny dotyczący nowego, rozszerzonego porozumienia między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą (debata)
 4.Kalendarium budżetowe: patrz protokół
 5.Rola i skuteczność polityki spójności w zakresie zmniejszania nierówności w najuboższych regionach UE (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Wspólnotowy program statystyczny 2008-2012 (głosowanie)
  6.2.Darfur (głosowanie)
  6.3.Przyszła unijna polityka morska: europejska wizja oceanów i mórz (głosowanie)
  6.4.Wdrożenie pierwszego pakietu kolejowego (głosowanie)
  6.5.Utrzymać Europę w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu (głosowanie)
  6.6.Środki przeciwdziałające chorobom układu krążenia (głosowanie)
  6.7.Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące PNR (głosowanie)
  6.8.Strefa euro (2007) (głosowanie)
  6.9.Europejski Bank Centralny (2006) (głosowanie)
  6.10.Palestyna (głosowanie)
  6.11.Sytuacja w Pakistanie (głosowanie)
  6.12.Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii 2006 (głosowanie)
  6.13.Umowa ADPIC i dostęp do leków (głosowanie)
  6.14.Demokratyczny nadzór w ramach Instrumentu Współpracy na rzecz Rozwoju (głosowanie)
  6.15.Mandat negocjacyjny dotyczący nowego, rozszerzonego porozumienia między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą (głosowanie)
  6.16.Rola i skuteczność polityki spójności w zakresie zmniejszania nierówności w najuboższych regionach UE (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 9.Komunikat nt. wspólnych stanowisk Rady: patrz protokół
 10.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 11.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  11.1.Sytuacja humanitarna uchodźców irackich
  11.2.Naruszenia praw człowieka w Naddniestrzu (Mołdawia)
  11.3.Prawa człowieka w Wietnamie
 12.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 13.Głosowanie
  13.1.Sytuacja humanitarna uchodźców irackich (głosowanie)
  13.2.Naruszenia praw człowieka w Naddniestrzu (Mołdawia) (głosowanie)
  13.3.Prawa człowieka w Wietnamie (głosowanie)
 14.Aprobata Rady dla stanowisk Parlamentu przyjętych w pierwszym czytaniu (art. 66 Regulaminu): patrz protokól
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów: patrz protokól
 16.Przesunięcie środków: patrz protokół
 17.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
 18.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia: patrz protokól
 19.Kalendarz następnych posiedzeń: pprotokól
 20.Odroczenie sesji
 ZAŁĄCZNIK (Odpowiedzi pisemne)
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (524 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (664 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności