Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 12. júla 2007 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Rokovací mandát pre rozšírenú dohodu medzi ES a Ukrajinou (rozprava)
 4.Časový rozvrh prijímania rozpočtu: pozri zápisnicu
 5.Kohézna politika v najchudobnejších regiónoch EÚ (rozprava)
 6.Hlasovanie
  6.1.Štatistický program Spoločenstva na roky 2008 až 2012 (hlasovanie)
  6.2.Darfúr (hlasovanie)
  6.3.Budúcnosť námornej politiky EÚ: Európska vízia pre oceány a moria (hlasovanie)
  6.4.Vykonávanie prvého železničného balíka (hlasovanie)
  6.5.Európa v pohybe - trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinent (hlasovanie)
  6.6.Opatrenia na boj proti srdcovo-cievnym ochoreniam (hlasovanie)
  6.7.Dohoda s USA o spracovaní a postupovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) (hlasovanie)
  6.8.Eurozóna (2007) (hlasovanie)
  6.9.Európska centrálna banka (2006) (hlasovanie)
  6.10.Palestína (hlasovanie)
  6.11.Situácia v Pakistane (hlasovanie)
  6.12.Pokrok Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2006 (hlasovanie)
  6.13.Dohoda TRIPS a prístup k liekom (hlasovanie)
  6.14.Demokratická kontrola v rámci nástroja rozvojovej spolupráce (hlasovanie)
  6.15.Rokovací mandát pre rozšírenú dohodu medzi ES a Ukrajinou (hlasovanie)
  6.16.Kohézna politika v najchudobnejších regiónoch EÚ (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Oznámenie spoločných pozícií Rady: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  11.1.Humanitárna situácia irackých utečencov
  11.2.Porušovanie ľudských práv v Transnistrii (Moldavsko)
  11.3.Ľudské práva vo Vietname
 12.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 13.Hlasovanie
  13.1.Humanitárna situácia irackých utečencov (hlasovanie)
  13.2.Porušovanie ľudských práv v Transnistrii (Moldavsko) (hlasovanie)
  13.3.Ľudské práva vo Vietname (hlasovanie)
 14.Schválenie pozícií prijatých Parlamentom v prvom čítaní Radou (článok 66 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov: pozri zápisnicu
 16.Presun finančných prostriedkov: pozri zápisnicu
 17.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku): viď zápisnicu
 18.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 19.Termín nasledujúcej schôdze: pozri zápisnicu
 20.Prerušenie zasadania
 PRÍLOHA (Písomné odpovede)
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (524 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (664 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia