Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 12 juli 2007 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Förhandlingsmandat om ett nytt förbättrat avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (debatt)
 4.Budgetkalender: se protokollet
 5.Att minska skillnaderna i EU:s fattigaste regioner (debatt)
 6.Omröstning
  6.1.Gemenskapens statistiska program 2008–2012 (omröstning)
  6.2.Darfur (omröstning)
  6.3.Unionens framtida havspolitik: En europeisk vision för oceanerna och haven (omröstning)
  6.4.Första järnvägspaketet (omröstning)
  6.5.Hållbara transporter för ett rörligt Europa (omröstning)
  6.6.Åtgärder mot hjärt- och kärlsjukdomar (omröstning)
  6.7.Avtal med Förenta staterna om passageraruppgifter (omröstning)
  6.8.Euroområdet (2007) (omröstning)
  6.9.Europeiska centralbanken (2006) (omröstning)
  6.10.Palestina (omröstning)
  6.11.Situationen i Pakistan (omröstning)
  6.12.F.d. jugoslaviska republiken Makedoniens framstegsrapport (omröstning)
  6.13.TRIPS-avtalet och tillgång till läkemedel (omröstning)
  6.14.Demokratisk övervakning inom ramen för instrumentet för samarbete och utveckling (omröstning)
  6.15.Förhandlingsmandat om ett nytt förbättrat avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (omröstning)
  6.16.Att minska skillnaderna i EU:s fattigaste regioner (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 9.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  11.1.Den humanitära situationen för irakiska flyktingar
  11.2.Brott mot de mänskliga rättigheterna i Transnistrien (Moldavien)
  11.3.Mänskliga rättigheter i Vietnam
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 13.Omröstning
  13.1.Den humanitära situationen för irakiska flyktingar (omröstning)
  13.2.Brott mot de mänskliga rättigheterna i Transnistrien (Moldavien) (omröstning)
  13.3.Mänskliga rättigheter i Vietnam (omröstning)
 14.Rådets godkännande av parlamentets ståndpunkter antagna vid första behandlingen (artikel 66 i arbetsordningen): se protokollet
 15.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 16.Anslagsöverföringar: se protokollet
 17.Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 18.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 20.Avbrytande av sessionen
 BILAGA (Skriftliga svar)
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (449 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (881 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy