Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/0278(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0253/2007

Predložena besedila :

A6-0253/2007

Razprave :

PV 04/09/2007 - 14
CRE 04/09/2007 - 14

Glasovanja :

PV 05/09/2007 - 5.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0370

Dobesedni zapisi razprav
Torek, 4. september 2007 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

14. Notranji prevoz nevarnega blaga (razprava)
Zapisnik
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Naslednja točka je poročilo gospoda Liberadzkija v imenu odbora za promet in turizem o predlogu za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga (KOM(2006)0852 – C6-0012/2007 – 2006/0278(COD)) (A6-0253/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot , podpredsednik Komisije. (FR) Gospod predsednik, gospe in gospodje, veseli me, da lahko danes predložim predlog za spremembo direktive o notranjem prevozu nevarnega blaga.

Prevoz nevarnega blaga pomeni približno 8 % vsega prevoza blaga, tj. vsakodnevno skoraj milijon prevozov. Zagotoviti moramo prost pretok nevarnega blaga ter intermodalnost nacionalnih in mednarodnih storitev, hkrati pa spremljati varnostni vidik, da se zaščiti naše okolje, naše državljane in delavce v sektorju.

Ta predlog je namenjen posodobitvi štirih direktiv in štirih odločb Komisije o prevozu nevarnega blaga, da se jih združi v enoten zakonodajni dokument. Gre za pomembno poenostavitev zakonodaje Skupnosti v zvezi s tem vprašanjem.

Poleg tega je treba razširiti obseg pravil Skupnosti, da se vključi prevoz po celinskih plovnih poteh, ki ga zdaj ne urejajo nobena pravila iz zakonodaje Skupnosti. Dejansko gre za manj pomemben način celinskega prevoza, vendar lahko nesreča na celinski plovni poti povzroči resne posledice. Enoten sklop pravil za ves prevoz nevarnega blaga po notranjih plovnih poteh bo omogočil zmanjšanje tega tveganja. Ne nazadnje predlog zadeva tako mednarodni kot nacionalni prevoz.

To so cilji predloga, o katerem poroča gospod Liberadzki. Pred začetkom razprave se poročevalcu ter odboru za promet in turizem zahvaljujem za njihovo podporo predlogu Komisije.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), poročevalec. – (PL) Gospod predsednik, gospod komisar, veseli me, da lahko v imenu odbora za promet in turizem predložim poročilo, v katerem najprej pozdravljamo dejstvo, da je Komisija predložila osnutek direktive, o katerem danes razpravljamo.

Gospod komisar, v celoti se strinjamo z vami, da to združuje predpise v zvezi s prevozom nevarnega blaga in hkrati zmanjšuje njihovo število. Drugič, strinjamo se tudi, da bi ta uredba lahko zelo pomembno vplivala na varnost prevoza in kakovost življenja državljanov. Končno, uredbe, ki jih želimo sprejeti oziroma združiti iz različnih virov in tako zmanjšati njihovo število, temeljijo na priporočilih Združenih narodov za prevoz nevarnega blaga po cesti, železnici in notranjih plovnih poteh, ki v Evropski uniji skupaj presega 110 milijard ton na kilometer letno.

Pri predstavitvi tega poročila želim poudariti, da ga je odbor za promet in turizem potrdil skoraj soglasno, ker je poročilo pomembno in nujno ter ustvarja novo stopnjo kakovosti in predpise v zvezi s prevozom nevarnega blaga razširja tudi na potniške vlake. Ureja tudi položaje, ko lahko države članice iz razlogov, ki niso strogo povezani z varnostjo, sprejmejo nekatera odstopanja od splošno veljavnih predpisov, ter kako se ta odstopanja sprejemajo in obravnavajo na ravni EU.

Vse prisotne pozivam, da podprejo predloge sprememb, ki smo jih vložili in o katerih smo razpravljali, zlasti predlog spremembe 44, pri katerem smo na zahtevo Sveta poleg vozil vključili še koncept vagonov in plovil, namenjenih za plovbo po celinskih plovnih poteh, da se prepreči morebitne nesporazume, zato vas prosim, da glasujete za ta predlog spremembe. Poleg tega vas pozivam tudi, da podprete predlog spremembe 45, ki je bil po obsežni razpravi oblikovan kot ustrezen kompromis. Nanaša se na člen 1(3)(b), kjer smo vključili besedilo „kadar je to upravičeno, se lahko določi pot in prevozno sredstvo, ki ga je treba uporabiti“. Predlog spremembe 16 bi lahko tako opustili kot nepotrebnega ali glasovali proti njemu.

Pozivam vas tudi, da glasujete proti predlogoma sprememb 46 in 47, saj se zdi, da so ta pravila že vključena v besedilo in bi tako le brez potrebe podaljševala uredbo. Na koncu se zahvaljujem poročevalcem v senci za njihovo zelo produktivno sodelovanje. Posebej se zahvaljujem Svetu in Komisiji, in sicer tako nemškemu kot portugalskemu predsedstvu. Organizirali smo okoli pet delovnih sestankov, na katerih ni prišlo do večjih razhajanj, vsa nastala nesoglasja pa smo uspešno rešili. Mislim, da je bilo to sodelovanje zgledno.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer, v imenu skupine PPE-DE. (DE) Gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje, da, predlog direktive o notranjem prevozu nevarnega blaga je pomembno vprašanje, ker se v EU vsako leto prevaža približno 110 milijard ton nevarnega blaga letno: 58 % po cesti, 25 % po železnici in 17 % po celinskih plovnih poteh.

Cilj tega predloga direktive je poenostavitev in uskladitev obstoječih pravil o prevozu nevarnega blaga. Področje uporabe določb EU, ki zdaj vključujejo cestni in železniški prevoz, razširja na prevoz po celinskih plovnih poteh. Ta poenostavitev zmanjšuje birokracijo in izboljšuje intermodalnost. Skupna pravila za prevoz po cesti, železnici in notranjih plovnih poteh zagotavljajo enotno stopnjo varnosti v Skupnosti za notranji in čezmejni prevoz. Enotna pravila glede prevoznih sredstev poenostavljajo in spodbujajo večmodalni prevoz.

Razširjanje področja uporabe določb na prevoz po notranjih plovnih poteh je dobrodošel ukrep. To pomeni, da se za vse notranje plovne poti v Skupnosti uporabljajo enaka pravila o varnosti. To bo pozitivno vplivalo na delovne pogoje na plovilu, varnost prevoza in zaščito okolja. Enotna pravila zmanjšujejo stroške, ker niso več potrebna različna pooblastila in dovoljenja. To bo verjetno izboljšalo tudi potencialno uporabo in tržne možnosti prevoza po notranjih plovnih poteh; ne nazadnje si prizadevamo za preusmeritev več prevoza nevarnega blaga na notranje plovne poti.

Osnutki predlogov sprememb, ki jih je sprejel odbor za promet in turizem, pomembno izražajo stališče Sveta. Strinjamo se in to vprašanje želimo po možnosti rešiti že s prvo obravnavo. Naj poudarim, da Parlament prosim, da sprejme predlog spremembe, ki ga je poročevalec že omenil in pomeni kompromis. V ta dokument je pomembno vključiti razumne določbe. Glede tega se strinjamo s Komisijo in Svetom. Osnutek predloga spremembe zadeva določbo, ki državam članicam dovoljuje, da določijo posebne varnostne zahteve in po potrebi tudi določijo prevozno sredstvo, če lahko to utemeljijo pri Komisiji.

Na koncu se toplo zahvaljujem poročevalcu, s katerim smo tako dobro sodelovali, in Parlament pozivam, da to poročilo sprejme na prvi obravnavi.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson, v imenu skupine PSE. Gospod predsednik, v imenu svoje skupine se zahvaljujem poročevalcu za poročilo in tudi za njegovo vlogo pri povezovanju Parlamenta, Sveta in različnih političnih strani glede tega pomembnega vprašanja.

Poslanci bodo upoštevali, da je veljavna zakonodaja Skupnosti na tem področju sestavljena predvsem iz štirih direktiv, ki urejajo prevoz nevarnega blaga. Direktiva RID ureja železniški prevoz in direktiva ADR cestni prevoz, pri čemer prevoz nevarnih snovi po celinskih plovnih poteh obravnavata prilogi k tema direktivama.

Nova predlagana direktiva razširja področje uporabe zakonodaje Skupnosti na celinske plovne poti, kar je treba podpreti.

Nekateri morda menijo, da poročevalec ni dovolj razširil področja uporabe direktive, nekateri drugi, predvsem iz industrije, pa menijo, da je direktiva preveč omejevalna in pretirana.

Poročevalec je resnično vzpostavil pravo ravnovesje in pomemben vidik vsega tega je gotovo ta, da bi vzpostavili enoten sistem ureditve prevoza nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh, pri čemer se določijo standardi in se vsi, vključno z državami članicami, zavedajo svojih odgovornosti.

Kot je pojasnil poročevalec, nam to poročilo zagotavlja dodano vrednost. Poročilo bo povečalo varnost, zato v moji skupini verjamemo, da si zasluži popolno podporo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, v imenu skupine ALDE. (NL) Gospod predsednik, kot je že bilo navedeno, je namen predloga posodobitev in združitev obstoječih direktiv in uredb o notranjem prevozu nevarnega blaga. Enotno zakonodajno besedilo bo zdaj poleg cestnega in železniškega prevoza vključilo prevoz po celinskih plovnih poteh. Iskreno se čudim, kako bi mu lahko kdo sploh nasprotoval. Ne predstavljam si, da bi kdo dvomil v koristnost in potrebo po ukrepih za zagotovitev, da se ta prevoz opravlja na najvarnejši možni način. Če je te ukrepe mogoče združiti in jasneje ubesediti, nam lahko to vsem le koristi.

V odboru smo podprli večino predlogov sprememb poročevalca, ki so večinoma tehnični. Očitno je, da se je poročevalec v zvezi s temi predlogi sprememb tesno povezal s Svetom in pri takšni direktivi je to na splošno najučinkovitejši način. Zato je hvalevredno tudi, da si poročevalec prizadeva za zagotovitev soglasja na prvi obravnavi. Vendar je skupina ALDE precej presenečena zaradi predloga spremembe 45, saj se nam zdi nekoliko vsakdanji. Zakaj ni dovolj besedilo iz predloga spremembe 16, s katerim smo bili vsi zadovoljni? Zakaj bi ustregli vsem željam Sveta, čeprav so lahko te v nasprotju z učinkovitostjo logističnih verig? Zakaj se ne bi s Svetom posvetovali o tem? Vse države članice niso naklonjene temu „kompromisu“. Kaj bodo dosegli poročevalec, gospa Sommer, gospod Jarzembowski in gospod Simpson, če bi države članice lahko poljubno izbrale en način prevoza na škodo drugega? Očitno je, da mora vsak način prevoza na poseben način zagotoviti, da je varen in učinkovit. Zakaj udeleženci na trgu tega ne bi smeli določati sami? To smo prej zagotovili s predlogom spremembe 16, zato vas pozivam, da ponovno preučite predlog spremembe 45 in morda ponovno razmislite o njem.

Poročevalcu se zahvaljujem za prizadevno delo, vendar obžalujem, da se je pustil zapeljati in skozi zadnja vrata ponovno vključil to določbo o uporabi predpisanih prevoznih sredstev. Ponovno vas pozivam, da razmislite o svojem stališču glede predloga spremembe 45.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz, v imenu skupine UEN. (PL) Gospod predsednik, predlog nove direktive o ureditvi notranjega prevoza nevarnega blaga je pomemben zakonodajni dokument. Prejšnje predpise EU združuje v enoten zakonodajni dokument in njegovo področje uporabe razširja na prevoz po vodi.

Zaradi vključitve mednarodnih predpisov o prevozu nevarnega blaga v predlog je direktiva konsolidiran dokument mednarodnega dometa. Nova direktiva do neke mere omogoča tudi upoštevanje posebnih nacionalnih razmer, če to zahtevajo gospodarske zahteve in stanje cest. Primer je obseg uporabe predolgih tovornih vozil.

Predlagani predlogi sprememb so tehnične narave in niso sporni, razen predlogov sprememb 46 in 47. Poročevalcu, gospodu Liberadzkiju, se zahvaljujem za konstruktiven prispevek pri pripravi poročila. Skupina UEN meni, da direktiva izpolnjuje pričakovanja vpletenih strani.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, v imenu skupine Verts/ALE. (DE) Gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje, ta pravila za večmodalni prevoz so zelo pozitivna in upam, da se bodo v prihodnosti še razširila, saj so preglednejša in razumljivejša. Končno so se vključile tudi celinske plovne poti, kot je zelena stranka zahtevala v enem od preteklih poročil. Ne razumem, zakaj je trajalo tako dolgo. Onesnaževanje, ki ga povzročajo nesreče plovil, ki prevažajo zelo strupene kemikalije, lahko na rekah povzroči celo bolj zgoščeno onesnaženost kot na odprtem morju.

Mislim, da so stroga pravila, ki jih lahko vzpostavijo države članice in ki se po potrebi razširjajo na možnost določitve prevoznega sredstva, pomembna in ustrezna. Razmere na različnih prevoznih poteh so izjemno raznolike. Visoki mostovi so na primer nedostopni za reševalne skupine. Visoka gostota prometa lahko pod določenimi pogoji še poveča tveganost prevoza nevarnega blaga. Nevarno blago se pogosto prevaža v bližini mest. Vse to pomeni, da moramo državam članicam zagotoviti možnost, da bi se lahko prilagodljivo odzivale na takšne nevarnosti.

Vendar je ključno vprašanje v tem poročilu, kot v mnogih drugih, spremljanje. Nacionalne države morajo sistematično spremljati skladnost s pravili, sicer bodo to le prazne besede, ki predvidevajo varnost, ki žal ne obstaja. Če smo iskreni, v nekaterih evropskih državah na tem področju obstajajo velike pomanjkljivosti. Obvladati je treba tudi pomembne izzive v zvezi z usposabljanjem gasilcev in reševalnih skupin.

Upam, da bo to delovalo tudi kot spodbuda za vzpostavitev strožjega spremljanja in končno zmanjšanje nevarnosti pri prevozu po vodi, cesti ali železnici.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin, v imenu skupine GUE/NGL. (FR) Gospod predsednik, ker industrija in trgovina uporabljata dostavo ravno ob pravem času zaradi končnega cilja čim večjega takojšnjega dobička, je vse manj nevarnega blaga v skladiščih in varnih tovarnah, vse več pa na cestah, rekah, železnici in morju.

Evropska komisija si že zelo dolgo na vse mogoče načine prizadeva za deregulacijo prometnega sektorja, kar zagotavlja večje koristi zasebnemu interesu in ne upošteva javnega interesa. Stvar je celo tako resna, da se v primeru pomislekov glede javne varnosti Komisija takoj zateče k načelu subsidiarnosti.

Evropska komisija se kot vedno ponaša, da je tesno sodelovala z delodajalci, pozablja pa na delavce, ki bi jo lahko veliko naučili, zlasti o splošni deregulaciji prometnega sektorja, socialnem dampingu ter zavrnitvi sprejetja zavezujoče zakonodaje o delovnih pogojih in usposabljanju delavcev v cestnem prevozu. V prihodnosti obstaja resna nevarnost velikih nesreč v zvezi z nevarnim blagom. Za to bodo odgovorni tisti, ki so sprejemali odločitve.

Vseeno bi Parlament lahko glasoval za enostavne in učinkovite ukrepe, kot so označitev parkirišč za tovornjake kot območij Seveso in razvrščanje nevarnega blaga na železniških mejnih prehodih, uveljavitev obveznosti sledenja v realnem času s sistemom geografskega lociranja vsega nevarnega blaga, da se zagotovi ločevanje nezdružljivih proizvodov, ter usposabljanje vpletenega osebja za potrebne varnostne ukrepe. Vendar večina ljudi to obravnava kot nepotreben izdatek. To lahko domnevate, vendar se ne zanašajte na našo podporo.

 
  
  

PREDSEDUJOČI: Gospod ONESTA
Podpredsednik

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli, v imenu skupine ITS. – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, o odličnem poročilu gospoda Liberadzkija in njegovem dobro argumentiranem predlogu za direktivo o notranjem prevozu nevarnega blaga ni treba obsežno razpravljati. Za sprejetje tega poročila sem glasoval že v odboru, zdaj pa potrjujem svoj glas in verjamem, da mi bo veliko kolegov iz skupine ITS sledilo.

Menim, da bolj kot se krepi notranja trgovina, kot je trgovina med državami članicami Unije, bolj koristna je za primerljivost pogojev, pod katerimi se izvaja trgovina, zlasti v zvezi z varnostjo ter s stališča pregledov in s tem povezanih upravnih postopkov. Nerazumno bi bilo kritizirati ali celo zavrniti tako tehnično besedilo, v zvezi s katerim so potekala obsežna in utemeljena posvetovanja z veliko strokovnjaki iz držav članic.

Prav tako bi rad izkoristil to priložnost, da se razen gospodu Liberadzkiju zahvalim tudi odboru za prevoz nevarnega blaga za delo, ki ga je stalno opravljal v skladu z mednarodnimi sporazumi, ki veljajo na tem področju.

Za konec bi rad opozoril, da je treba po mojem mnenju sprejeti vse predloge sprememb ali vsaj njihovo večino, zlasti predlog spremembe 2 uvodne izjave 14, predloge sprememb v zvezi z opazovanjem očitnega neizključevanja in posledično izključitvijo držav članic, ki še nimajo železniškega sistema, sam pa nameravam podpreti tudi predlog spremembe 45.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). - (DE) Gospod predsednik, gospod podpredsednik, gospe in gospodje, najprej bi rad izkoristil to priložnost in čestital svojemu dobremu prijatelju, poročevalcu Bogusławu Liberadzkiju, za to dobro uravnoteženo in uspešno poročilo. Kot je poudarila že gospa Sommer, se vsako leto v EU prepelje 110 milijard ton/km nevarnega blaga. Tako kot gospod Henin si tudi jaz želim, da bi se vsaj del te količine blaga shranjeval v skladiščih. Žal se to ne izvaja, zato moramo obravnavati tudi to vprašanje.

Prva pomembna točka v tem poročilu je posodabljanje in usklajevanje obstoječih pravil o varnostnih zahtevah za tanke in vozila. Druga pomembna točka je razširitev te zahteve od cest do železnic in celinskih plovnih poti. Če obravnavamo gibanje prevoza v preteklih letih, je zelo očitno, da postajajo celinske plovne poti vedno bolj pomembne. Strinjam se z gospo Lichtenberger, da so nesreče na rekah zelo nevarne.

Ti ukrepi lahko povzročijo tudi prehod k železnicam, kar govorim kot nekdo, ki živi v tranzitni državi. To je seveda zelo dobro. V Avstriji seveda podpiramo to poročilo, zlasti ker v Avstriji zaradi svoje geografske lege veljajo zelo visoke varnostne zahteve za udeležence v prevozu. Prav tako pozdravljam, da bo v prihodnosti vsaka država članica imela pravico do ureditve ali prepovedi notranjega prevoza nevarnega blaga na svojem ozemlju. Menim, da to vključuje zlasti določanje posebnih določb o varstvu okolja in možnost prepovedi ali omejitve prevoza nekaterih vrst nevarnega blaga.

Če bo sprejeto besedilo poročila, ki ga je predlagal poročevalec, bo prineslo zelo dobre rezultate, s katerimi bomo vsi zadovoljni.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). - (FR) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, tudi jaz bi se rad zahvalila našemu poročevalcu za delo, ki ga je opravil o zelo tehničnih vprašanjih v zvezi s prevozom nevarnega blaga, ki predstavlja skoraj 10 % blaga v Evropi. Nedvomno pozdravljam dejstvo, da poročilo obravnava pravila v zvezi z javno varnostjo in zajema tudi prevoz blaga po celinskih plovnih poteh, saj nas veliko misli, da je to način prevoza, ki ga je treba v Evropi razviti kot nadomestno možnost za cestni prevoz. Prav tako pričakujem sodelovanje evropskih državljanov.

Poročilo prispeva k poenostavitvi zakonodaje v zvezi z upravnimi postopki za pošiljatelje in prejemnike blaga ter tudi bistveno prispeva k usposabljanju osebja, ki skrbi za varnost pri prevozu nevarnega blaga. Čeprav moramo natančneje opredeliti svoje stališče o nekaterih vprašanjih v predlogih sprememb, poročilo nedvomno prispeva k jasnosti, zlasti v zvezi z varnostjo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE). - Gospod predsednik, v celoti ponavljam pripombe kolegice iz moje skupine, gospe Lichtenberger. Ta paket pozdravljamo kot korak v pravo smer, čeprav imamo nekaj pomislekov. Namen naših predlogov sprememb je okrepiti paket, zlasti v zvezi z usposabljanjem, kako ravnati v primeru nesreč, in pravico posameznikov, da vedo, kaj se prevaža.

Osebno si želim nadaljnjih ukrepov. V isti okvir bi rad vključil vojaške in civilne jedrske snovi. Škotska žal gosti vojaške jedrske objekte in civilne jedrske lokacije, zato tu pogosto potekajo prevozi. Časopis Sunday Herald je nedavno poročal, da se je v zadnjih sedmih letih na Škotskem zgodilo 67 nesreč v zvezi z jedrsko varnostjo med prevozom. Torej so mogoče precejšnje izboljšave in verjamem, da lahko EU ukrepa tam, kjer vladi Združenega kraljestva ne bo uspelo. Medtem pa pozdravljam vsak korak za zagotavljanje ljudem večjih pravic, da vedo, s čim si delijo ceste in plovne poti v Evropi, ter da so varni. To poročilo k temu prispeva, zato ga pozdravljamo.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Gospod predsednik, komisar, dragi poslanci, med letoma 1995 in 2004 se je prevoz blaga povečal za 28 %, do leta 2020 pa se bo po pričakovanjih povečal za 50 %. Po cestah se prevaža 58 % blaga, po železnicah 25 %, po celinskih plovnih poteh pa 17 %. Nevarno blago zajema 8 % vsega prevoženega blaga. Ta vrsta prevoza zelo ogroža območja, skozi katera se blago prevaža, zato mora Evropska unija sprejeti potrebne ukrepe za povečanje varnosti te vrste prevoza.

Obstoječa zakonodaja v Evropski uniji zajema le prevoz nevarnega blaga po cesti in železnici, prevoz po morju pa predvidevajo le mednarodne konvencije, katerih podpisnice so države članice. Po pristopu Romunije in Bolgarije k EU je bila skoraj celotna dolžina Donave vključena v celinsko plovno pot. Donava teče skozi sedem evropskih glavnih mest in mimo veliko mestnih združb, zato je varnost prevoza nevarnega blaga po Donavi zelo pomembna.

Pomembno je, da se ukrepi v zvezi s prevozom nevarnega blaga združijo z ukrepi o posredovanju služb za pomoč v sili v primeru nesreč, ki jih povzroča tovrsten prevoz. Število žrtev je veliko, tudi med tistimi, ki morajo posredovati v nesreči.

Poleg tega je treba prevoz nevarnega blaga izvajati med manj zasedenimi obdobji in po manj obremenjenih poteh, da se zmanjša tveganje. Mislim, da je za prevoz nevarnega blaga potrebno najkrajše možno prehodno obdobje, da se lahko izvaja ta direktiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot , podpredsednik Komisije. − (FR) Gospod predsednik, gospe in gospodje, najprej bi se rad ponovno zahvalil gospodu Liberadzkiju ter odboru za promet in turizem za to odlično poročilo, za katerega tako kot vi upam, da nam bo omogočil sprejetje predloga že na prvi obravnavi. Ker nestrpno pričakujemo njegovo sprejetje na prvi obravnavi, smo pripravljeni sprejeti predloge sprememb, ki izražajo dogovor med institucijami. Vendar menimo, da niso zaželeni predlogi sprememb, ki bi ogrozili sprejetje na prvi obravnavi.

Kot so vsi poudarili, bo poročilo dejansko prispevalo k poenostavitvi zakonodaje in tako omogočilo njeno lažjo uporabo ter razširitev na celinske plovne poti. Strinjam se s Parlamentom, da je treba omrežja celinskih plovnih poti celovito razviti. Te lahko Evropi pomagajo doseči spremembo načina prevoza, za katero si prizadevamo. To sem želel poudariti.

Ponovno se zahvaljujem Parlamentu in njegovemu poročevalcu za odlično pripravljeno poročilo, ki temelji na strokovnem znanju. Menim, da je bilo posvetovanje o tem poročilu zelo vzorno.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsednik. – Ta razprava je končana.

Glasovanje bo potekalo jutri.

Pisna izjava (člen 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE) , v pisni obliki (FR) Stalno povečevanje prevoza nevarnega blaga je zahtevalo, da se v evropski zakonodaji poenostavijo in uskladijo pravila v zvezi s prevozom tovrstnega blaga.

Odgovorni smo za zaščito javne varnosti, kar velja tudi za prevoz nevarnega blaga. Zato se mi zdi pomembno, da morajo biti države članice sposobne zahtevati uporabo obveznih poti, če je to potrebno, ter to storiti sorazmerno in pregledno. Prav tako morajo vztrajati, da prevozniki raje uporabljajo določen način prevoza namesto drugega, če menijo, da bo to varneje za njihove državljane.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov