Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 5 september 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : B6-0267/2007

  John Attard-Montalto (PSE).(MT) Jag vill påpeka att vi inte får kompromissa i säkerhetsfrågor. Vi måste inse att begränsningarna när det gäller vätskor som får medföras på flygplan visserligen är en olägenhet – visst är det irriterande att tvingas kasta bort det man har med sig – men å andra sidan är säkerheten viktigast. Det är bäst att vara på den säkra sidan.

Om de brittiska säkerhetstjänsterna säger att det fortfarande finns ett hot så finns det fortfarande ett hot. Vi får inte kompromissa, och därför måste vi vara mycket försiktiga när vi antar resolutioner och godkänner förslag på det här området, så att vi inte på något sätt framstår som svaga eller halvhjärtade i vår inställning.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy